rene descartes 1596 1650

Download Rene Descartes 1596 1650

Post on 09-Nov-2015

236 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

p.falsafah

TRANSCRIPT

RENE DESCARTES (1596-1650)

RasionalismeNew Li FongAmy Ling Siew FangLinda Ling Siew PengNur Ain Amirah Binti Mohd KanapiahSiti Nur Izzaty Binti SalitNoor Sajaratul Akma Binti PengenalanA.R Lacey : sebuah pandangan yang berpegang kepada akal yang merupakan sumber bagi pengetahuan.Aliran ini berpegang pada prinsip akal yang perlu diberi peranan utama dalam penjelasan.Rasionalisme mengajar kita cara berfikir secara rasional untuk mendapatkan ilmu pengetahuan.Pengertian lain boleh didefinisikan sebagai kebenaran yang perlu dibuktikan dengan pembuktikan logik & analisis berdasarkan fakta.

Sudut SejarahPerintis awal aliran rasionalisme ialah Heraclitus, yang menyatakan bahawa akal melebihi pancaindera sebagai sumber ilmu pengetahuan. Menurut beliau akal manusia boleh berhubung dengan akal ketuhanan yang memancarkan sinaran cahaya tuhan dalam diri manusia.Rasionalisme telah menguasai tamadun Yunani sehinggalah kepada zaman Helenisme. Antara aliran moden yang berpaksi kepada rasionalisme ialah aliran idealisme yang dipelopori oleh Rene Descartes (1596-1650 M) Spinoza(1632-1677) dan Leibniz (1646-1716). RENE DESCARTES (1596-1650)

ahli falsafah yang paling unggul di Perancislahir di La Haye, Tourainedari 1629 hingga 1649, beliau menetap di NetherlandsDiscourse on Method (1637); Meditations on the First Philosophy (1641); Principles of Philosophy (1664); dan 2 buah buku diterbitkan selepas kematian beliau, The Passions of the Soul (1650) dan The World (1664).

Beliau mendapati apa-apa yang dipelajarinya melalui buku-buku dan kitab-kitab adalah palsu. berusaha untuk mencari sesuatu asas baru untuk membina suatu sistem ilmu yang tidak musnah.Kaedahnya ialah meragui semua benda yang boleh diragui untuk menemui kebenaran yang tidak dapat disangkal iaitu idea dalaman.Idea dalaman adalah jelas dan benar berasal daripada alam kita sendiri.Descartes berpegang kepada sebab, didefinisikan sebagai idea gerak hati semula jadi yang jelas dan tepat merupakan satu-satunya kriteria kebenaran yang sah.PRINSIP RASIONALISME1.Jangan menerima apa-apa sebagai benar jika tidak diketahui dengan jelas dan nyata.2.Membahagikan masalah-masalah yang kompleks kepada sebanyak mungkin bahagian untuk diselesaikan dengan cara yang terbaik.3.Menyusun idea-idea dalam urutan, bermula daripada yang paling mudah kepada yang paling kompleks.4.Mengambil kira idea atau kenyataan yang paling terperinci dan memastikan tidak ada apa-apa yang tertinggal.beliau mencadangkan beberapa peraturan seharian yang boleh dipraktikkan;1.Mematuhi peraturan atau undang-undang dan adat sesuatu bangsa, kepercayaan agama dan tradisi keluarga serta mengelakkan sikap yang ekstrem.2.Berdiri dengan keyakinan yang dibentuk dan tegas dengan tindakan yang dipilih.3.Menyesuaikan diri dan cita-cita diri kepada persekitaran dan nasib daripada melawan mereka.4.Pilih kehidupan kerja yang baik untuk diri sendiri.KEWUJUDAN JIWADescartes juga merumuskan falsafah beliau mengenai kewujudan jiwa.Walaupun seseorang itu menafikan kesedaran diri sendirinya, penafian itu sendiri boleh membuktikan bahawa dia wujud sebagai makhluk berfikir.Keraguan mengenai seseorang wujud merupakan satu tindakan berfikir yang membuktikan seseorang itu wujud. Oleh itu, keraguan adalah untuk berfikir dan berfikir adalah untuk wujud.Kewujudan jiwa merupakan satu contoh idea semula jadi. Kebenaran idea semula jadi adalah kekal dan tidak memerlukan bukti yang fakta atau daripada pengalaman deria.Descartes menyenaraikan idea-idea semula jadi seperti berikut;Tuhan sebagai semula jadi kepada diri sebagai jiwa sendiri.Prinsip bahawa ia adalah mustahil sesuatu perkara boleh wujud daripada sesuatu yang tidak wujud pada satu masa yang sama.Prinsip kemustahilan perkara yang sama kedua-duanya boleh wujud dan tidak boleh wujud pada satu masa masa yang sama.Idea bahawa apa-apa saja yang dilakukan tidak boleh dibuat kepada seperti asal.Idea semula jadi, iaitu apabila berfikir, kita tidak boleh tidak wujud selagi kita berfikir.

KEWUJUDAN TUHANDescartes menawarkan 2 hujahan untuk kewujudan Tuhan. Tuhan sebagai idea semula jadi makhluk yang tidak terhingga.Tuhan sebagai makhluk yang sempurna dan dibuktikan melalui kewujudan-Nya.DUALISMEDalam bukunya Principles of Philosophy, beliau mendefinisikan bahan sebagai sesuatu yang wujud sendiri tanpa bantuan sebarang bahan lain.Bagi Descartes, alam semesta dipecahkan kepada 2 entiti yang berbeza iaitu bahan berfikir/bahan jiwa dan bahan berkaitan dengan badan/bahan zahir. Bahan yang berkaitan badan/bahan zahir mempunyai kualiti untuk memenuhi sejumlah ruang manakala bahan berfikir mempunyai kualiti kesedaran. Apa-apa yang wujud mesti salah satu sama ada badan ataupun minda. Menghadapi masalah kerana memisahkan minda dan badan.masalah tindak balas/interaksi antara minda dan badan.

Beliau mencuba untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan dakwaan bahawa minda dan badan dihubungkan di bahagian tengah otak oleh pineal gland. Tetapi beliau gagal untuk menjelaskan apa yang berlaku apabila pineal gland mengalami pelisutan (proses badan atau sebahagian badan menjadi kurus kerana kurang zat atau kurang digunakan) semasa remaja. Bagaimana minda dan badan akan berinteraksi kemudian? Walau bagaimanapun, beliau meninggalkan persoalan tersebut kepada pengikutnya kerana beliau meninggal dunia pada Februari 1650 akibat keadaan udara di Stockholm.Pada tahun 1649, beliau menerima undangan Queen Christina yang meminati falsafah dari Sweden untuk datang Stockholm.

ARNOLD GEULINCX DAN NICOLAS MALEBRANCHE Pengikut-pengikut Descartes Mereka menggabungkan idea dualisme dengan Neo-Platonic dunia idea-idea dalam Tuhan.Tuhan akan mengubah suai tindakan bahan berfikir kepada perlakuan dengan perubahan dalam bahan yang berkaitan dengan badan.Teori mereka hanya digunakan sementara dalam persoalan mengenai interaksi antara minda dan badan. Hal ini kerana Benedict Spinoza, berbalik ke asal kepada idea dualisme.minda dan badan disimpulkan kepada satu iaitu Tuhan.BLAISE PASCAL (1623-1662)

kawan sekampung DescartesBeliau dikenali terutamanya ajaran mistik yang diasaskan daripada keraguan.Beliau menerima idea dualisme Descartes dan menyimpulkan bahawa sebab atau tujuan sesuatu perkara tidak dapat diketahui. Tambahan pula, manusia tidak dapat membuktikan keabadian atau kewujudan Tuhan.Hujahan Pascal untuk Tuhan ialah manusia boleh memilih untuk mempercayai atau menafikan kewujudan Tuhan. Baruch De Spinoza ( 1623-1677)

Merupakan seorang ahli falsafah Belanda.Dilahirkan pada 24 November 1632 di AmsterdamKarya terpenting Spinoza adalah Ethica, ordine geometrico demonstrate (Etika yang dibuktikan dengn cara gemetris) yang diterbitkan setelah kematiannya.PemikiranBanyak dipengaruhi oleh DescartesBerpendirian bahawa sumber pengetahuan manusia terletak pada akal.Tetapi bukan dimaksudkan bahawa rasionalisme mengingkari pengalaman tetapi pengalaman dianggap sebagai perangsang bagi pemikiran. Mereka percaya bahawa kebenaran dan kesesatan berasal dari idea kita sendiri.Rasionalisme menurut Spinoza lebih luas dan berbanding dengan Rasionalisme menurut Descartes. Baginya di dalam dunia tiada hal yang bersifat rahsia , kerana akal manusia telah mencakup segalanya, termasuklah Tuhan. Bahkan Tuhan menjadi sasaran akal yang terpenting.

Bagi Spinoza, Tuhan adalah suatukesatuanumum, yangmengungkapkan diri didalam dunia. Segala yang ada adalah Tuhan, tiada sesuatu pun yang tidak tercakup di dalam Tuhan dan tiada sesuatupun dapat berada tanpa Tuhan.Itulah sebabnya pendirian Spinozadisebut sebagai panteisme, iaitu Tuhan disamakan dengan segala yang ada.Oleh itu, Spinoza memandang Allah dan Alam sebagai dua nama untuk realiti yang sama iaitu alam semesta.

Bukunya Ethics membincangkan tiga masalah iaitu metafizik, psikologi hasrat dan kehendak.Menurut Spinoza, segala sesuatu diatur oleh sebuah ketentuan logik yang mutlak. Tidak ada kehendak bebas di wilayah mental atau peluang di dunia fizikal. Segala yang berlaku adalah manifestasi dari sifat Tuhan yang ghaib, dan logiknya, suatu peristiwa tidak mungkin menjadi peristiwa lain.Baruch Spinoza juga mempunyai teori emosi yang dikemukakan selepas perbahasan metafizik tentang sifat dan permulaan fikiran, yang membawa kepada dalil yang mengejutkan bahawa "minda manusia boleh mengetahui intipati Tuhan yang abadi dan tak terbatas.Tidak diperlukan pengalaman, idea-idea atau perkara untuk dapat memahami tentang Tuhan. Kata kunci dari ajaran Spinoza ini adalah Deus sive Natura (Tuhan atau Alam). sebagai Tuhan alam adalah Natura Naturans (alam yang melahirkan). Sebagai dirinya sendiri alam adalah Natura Naturata (alam yang dilahirkan) iaitu nama untuk Tuhan dan Alam yang sama.Spinoza membantah ajaran Descartes bahawa keseluruhan realiti terdiri daripada 3 bahan iaitu Tuhan, jiwa dan perkara. Bagi Spinoza hanya ada satu bahan yang ada di dunia ini yang sering disebut dengan pemikiran bahan tunggal yaitu Allah atau alam. Bahan merupakan sesuatu yang ada pada diri seseorang atau ada pada dirinya yang bersifat abadi, tidak terbatas, mutlak dan utuh. Sifat tersebut hanya dimiliki oleh Tuhan. Apabila bahan tunggal itu adalah Tuhan maka segala yang ada di dunia ini sama ada jasmani atau rohani adalah kehendak Tuhan.Spinoza menyatakan bahawa segala sesuatu yang ditentukan oleh Tuhan adalah baik jika bernilai positif dan hanya yang buruklah yang bernilai negatif. Semua perkara yang baik maupun buruk itu tergantung dari pemikiran manusia tentang perkara tersebut.Pemikiran manusia berbeza-beza dan sesuatu yang dianggap seseorang buruk belum tentu diangap buruk oleh orang yang lain. Jadi baik atau buruk itu bersifat subjektif bergantung dari pemikiran atau akal manusia yang memikirkannya. Spinoza, seperti Socrates dan Plato, percaya bahawa semua perbuatan salah disebabkan oleh kesalahan intelektual. Wilhelm Leibniz

Gottfried Wilhelm Leibniz dilahirkan di JermamTokoh teragung ketiga dari aliran rasionalismeKarya

Recommended

View more >