renault clio a clio grandtour - renault slovensko · pdf filerenault clio je...

Click here to load reader

Post on 06-Aug-2018

239 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Renault CLIO aCLIO Grandtour

 • Pvabu vozidla Renault CLIO jednoducho neodolte. Toto vozidlo m mimoriadne zmyseln krivky ajeho inovovan predn as acharakteristick tvar svetlometov priahuj pohady adodvaj mu prest. iadne in vozidlo ztohto segmentu nem tak siln osobnos. Svozidlom Renault CLIO je kad nov de intenzvnej ne ten predchdzajci.

  Ete neodolatenej

 • Renault CLIO je praliv a zvodn a vzbudzuje repekt svojim modernm, originlnym tlom. Charakteristick vzhad prednch svetlometov s LED technolgiou LED Pure Vision je rozpoznaten na prv pohad. Dynamick krivky vozidla zdrazuj ierne 17" disky kolies z ahkej zliatiny Optemic sdiamantovm efektom. Vo vozidle Renault CLIO m kad detail svoj vznam.

  Fascincia na kad de

 • Interir vozidla Renault CLIO vynik kvalitnmi materilmi, prjemnmi poahmi a prepracovanmi detailami. Vaka tomu je kabna vozidla Renault CLIO naozaj prjemnm miestom.

  Drazna detail

 • Balky GT Line podiarkuj dynamick dizajn vozidla Renault CLIO. Zdrazuj portov atribty tohto kultovho vozidla: pecilne hlinkov disky GT Line, pecifick nraznky, tmavosiv ozdobn prvky, chrmovan koncovka vfuku, prahov spojlery Renault Sport aoznaenie GT Line. Renault Clio GT Line m brilantn tl. Jeho portovo elegantn interir je vslade so tandardmi divzie Renault Sport: modr ozdobn prvky, hlinkov pedle, portov sedadl akoen volant. Tto verzia ponka dokonal spojenie portovho vzhadu seleganciou.

  Balky GT Lineportov elegancia

 • Renault CLIO vs uchvti nielen svojm vzhadom, ale aj pokroilmi technolgiami avysoko komfortnm interirom. Vaka nim bude kad cesta zitkom pre vetky zmysly. Zostate na svojich cestch v spojen so svetom vaka pokroilm monostiam inovatvneho aintuitvneho systmu R-LINK Evolution azaite dychberce hudobn zitky saudiosystmom Bose. Vyuite monosti asistennch systmov, ako je naprklad Easy Park Assist, ktor uahuje parkovanie adb ovau bezpenos. Zbohatej ponuky vkonnch pohonnch jednotiek si vyberte motor, ktor najlepie zodpoved vaim poiadavkm.

  Jeho siln strnky

 • Renault Clio ponka vber z troch moder-nch multimedilnych systmov, ktor je mon prispsobi na mieru vaim poiadavkm.

  Systm R-LINK Evolution so 7-palcovm dotykovm displejom vm zaist neustle spojenie so svetom. Ponka jednoduch ovldanie amnoho praktickch funkci: navigciu TomTom, prispsobenie nastaven asistennch systmov i prstup kzoznamu vaich obbench skladieb. Dotykov displej, ovldanie pod volantom i systm hlasovch pokynov* sami si mete zvoli, akm spsobom budete vklada cieov adresy, listova vzozname kontaktov i spa aplikcie zbohatej ponuky obchodu R-Link Store.

  Praktick atie vemi intuitvnu alter-natvu ktomuto systmu predstavuje multimedilny systm Media Nav Evolution. Dotykov displej ponka prstup kmnohm uitonm apraktickm funkcim, ako je navigcia, rdio, audio streaming atie bezpen telefonovanie pomocou technolgie Bluetooth.

  Systm R&GO umouje ovlda multimedilne funkcie pomocou displeja inteligentnho telefnu. Sta zapoji inteligentn telefn do autordia. Na displeji sa zobrazia tyri ikony, ktor umouj sledova trasu kcieu, nastavi si jazdn tl, ovlda rdio atelefonova pomocou hands-free.

  Cestujte prakticky abute neustle v spojen so svetom

 • Audiosystm Bose vm priprav skutone siln hudobn zitky. Stmto systmom, ktor sa sklad zo 6 reproduktorov asubwoofera, nie je hudba len prjemnou kulisou; budete vaka nemu ma pocit, akoby ste sa ocitli na ivom koncerte. Vaka precznej reprodukcii vysokch tnov ibasov zaijete hudobn dobrodrustvo, ktor prebud vae zmysly.

  Audiosystm Bose Sound System kritovo ist zvuk

 • Vaka inovanm rieeniam znaky Renault bud vae cesty vdy prjemnm zitkom. Asistenn systmy vozidla Renault CLIOuahuj ovldanie vozidla vrznych situcich. Zaisuj tak vysok komfort riadenia azvyuj bezpenos jazdy.

  Manvrovanie nikdy nebolo tak jednoduch

  Easy Park Assist Parkovanie nikdy nebolo tak jednoduch ako so systmom Easy Park Assist. Systm meria dostupn priestor aur jazdn drhu na sprvne zaparkovanie (pozdne, kolm i ikm parkovanie). Odovzdajte mu riadenie abez problmov zaparkujte. (Systm dostupn pre model CLIO)

  Parkovac asistent: predn/zadn/bon parkovacie senzorySystm Easy Park Assist je vybaven 12 senzormi rozmiestnenmi na prednej asti vozidla, na bokoch ana zadnej asti. Vedia njs parkovacie miesto dostatone vek pre vae vozidlo. (Systm dostupn pre model CLIO)

 • Zadn parkovacia kamera apredn parkovac asistentPri zaraden spiatoky sa vo vozidle Renault CLIO aktivuje zadn parkovacia kamera, ktor vysiela rozren obraz priestoru za vozidlom na displej multimedilneho systmu. Vaka naviganm iaram na displeji je manvrovanie ete jednoduchie abezpenejie. Predn parkovac asistent zase zaruuje pohodln apreczne parkovanie dopredu.

  Asistent rozjazdu do kopcaSystm automaticky udriava tlak v brzdch ete dve sekundy po uvonen brzdovho pedla, a vodi tak me v pokoji vytartova.

 • Renault CLIO Grandtour vm ponkne dkladne spracovan, funkn a technolgiami nabit interir, ktor je zasvten jednoduchosti kadodennho pouvania. Umouje pohodln prevanie vekch predmetov vaka batoinovmu priestoru sobjemom 445 dm3, zoho 85 l sa nachdza pod vyberatenou podlahou. Interir vozidla je mon vaka dmyselne navrhnutej rovnej podlahe asklopnmu sedadlu prednho sedadla spolujazdca ahko upravi poda aktulnych potrieb. M vnimon prepravn kapacitu umouje bez problmov preva predmety sdkou a 2,48 m. Manipulciu snkladom uahuje mimoriadne nzky prah batoinovho priestoru (604 mm).

  ivot me by tak jednoduch

 • Sila spornosti, poteenie zriadeniaMotory Energy vsebe spjaj mnoho najnovch technologickch inovci, zktorch niektor s prevzat priamo zo sveta automobilovch pretekov. Tak zaruuj vnimon jazdn zitky azrove nzku spotrebu aemisie CO2, predovetkm vaka systmu Stop&Start.

  * Spotreba vkombinovanej prevdzke. Vka spotreby paliva a emisi CO2 bola stanoven poda tandardnej metdy merania uvedenej v platnch predpisoch o homologizcii vozidiel.

  Energy TCe 90100 % turbo, 100 % vkon

  Nov benznov motor Energy TCe 90 je preplovan trojvalec s objemom 898 cm3, ktor s ahkosou podva vkon 90 k! Krtiaci moment dosahujci 140 Nm umouje iv zrchlenie a je k dispozcii u od nzkych otok motora (90 % momentu pri 1 650 ot./min), take nie je nutn asto radi a jazda vmeste je vemi prjemn.

  ENERGY dCi 90 Viac poteenia, via spora

  Motor Energy dCi 90 vynik vemi spornou prevdzkou. Umouje tak mimoriadne sporn jazdu. Komfort riadenia pritom rozhodne nezaostva: krtiaci moment 220 Nm sa aj pri nzkych otkach postar oiv zrchlenie, take riadenie je za vetkch okolnost mimoriadne pohodln.

 • Farby karosrie

  BiiBi lella GGGlacier* e rven FlFlFlamme** SSiSiSi v Platine

  MMMModdddr Iron** iiierna toile erven AAtAtacama**

  SiSiSi v TTTiitanium BiBiBi lllela PPerla**SiSiSiSiSi vvvv UUUUUUrbrbannannn****

  * Nemetalick lak** pecilny metalick lak.

 • ABS selektronickm rozdeovaom brzdnej sily EBV + asistenn systm bzd Predn abon airbagy vodia aspolujazdca (chrniace hlavu ahrudnk) Elektronick stabilizan systm ESC saktvnym protipreklzovm systmom ASR Asistent rozjazdu do kopca (Hill Start Assist) Systm upevnenia detskch sedaiek Isofi x na zadnch sedadlch Manulna klimatizcia Rdio DAB R&GO sintegrovanm displejom 4 x 20 W (bez CD) + Bluetooth + USB + jack, sdriakom na smartphone, kompatibiln saplikciou R&GO

  Tempomat s obmedzovaom rchlosti Palubn pota Centrlne zamykanie na diakov ovldanie pomocou Karty Renault Nastaviten vka sedadla vodia Vkovo a pozdne nastaviten volant Signalizcia nezapnutch psov LED denn svetl Elektrick ovldanie prednch okien Zadn sedadlo delen 1/3-2/3 (operadlo Elektricky nastaviten vyhrievan vonkajie sptn zrkadl siernym krytom so zrnitou truktrou Systm kontroly tlaku v pneumatikch Sprava na opravu pneumatk Stren lity iernej farby (pre Renault CLIO Grandtour)

  Koen volant Kuky dver a kryty vonkajch sptnch zrkadiel vo farbe karosrie ierno/siv ltkov alnenie Oceov disky 15", okrasn kryty kolies Paradise

  VbavaADVANTAGE

  Oceov disky 15, okrasn kryty kolies Paradise

  ierno/siv ltkov alnenieFotografi a verzie Advantage so systmom Media Nav Evolution dostupnm na elanie.

 • VbavaLIMITED (ADVANTAGE +)

  Multimedilny systm Media Nav Evolution snavigciou: 7-palcov dotykov displej + navigcia + rdio DAB 420 W (bez CD) + Bluetooth + USB + jack Oznaenie Limited vkabne Ltkov poahy Limited Vntorn kryty prahov dver snpisom Limited Sklopn sedadlo spolujazdca vpredu (pre Renault CLIO Grandtour) Bon ochrann panely s chrmovanou ozdobou a lita na zadnom nraznku lesklej iernej farby Chrmovan lita na veku batoinovho priestoru Chrmovan lita na spodnej hrane bonch okien

  Kryty vonkajch sptnch zrkadiel lesklej iernej farby

  Zatmaven zadn okn Stren lity vo farbe matnho chrmu (pre Renault CLIO Grandtour) Disky kolies zahkej zliatiny 16, vzor Celsium

  alnenie ierno/siv Limited ltkov Disky kolies z ahkch zliatin 16",

  dizajn Celsium

 • INTENS (ADVANTAGE +)

  Multimedilny systm Media Nav Evolution s navigciou: 7-palcov dotykov displej + navigcia + rdio DAB 4x20 W (bez CD) + Bluetooth + USB + jack LED predn svetlomety LED Pure Vision Daov a sveteln senzor Predn hmlov svetlomety Karta hands-free Renault (umouje natartova motor aotvori/zatvori dvere bez vkladania do taky) Zadn parkovac senzor Funkcia Eco Sklopn sedadlo spolujazdca vpredu (pre Renault CLIO Grandtour) Elektrick ovldanie prednch okien simpulznm vypnaom uvodia Elektrick ovldanie zadnch okien Bon ochrann panely a lita na zadnom nraznku lesklej iernej farby Chrmovan lita na veku batoinovho priestoru

  Chrmovan lita prednch okien ierno/siv alnenie v prevedenltka/koenka Prstrojov doska v iernej farbe Stren lity vo farbe matnho chrmu (pre Renault CLIO Grandtour) Disky kolies zahkej zliatiny 16", vzor Pulsize

  Hlinkov di

View more