relacja z konferencji eco-€uro-energia 2016 w dniach 20-21

Download Relacja z konferencji ECO-€URO-ENERGIA 2016 W dniach 20-21

Post on 11-Jan-2017

219 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Konferencja Naukowo-Techniczna ECO-URO-ENERGIA Wydzia Inynierii Mechanicznej - Instytut Technik Wytwarzania

  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jdrzeja niadeckich w Bydgoszczy

  Al. Prof. S. Kaliskiego 7 85-789 Bydgoszcz

  Tel.: (52) 340 84 53 Tel/fax: (52) 340 82 55 E-mail: adammroz@utp.edu.pl WWW: www.EEE.utp.edu.pl

  Relacja z konferencji ECO-URO-ENERGIA 2016

  W dniach 20-21 maja 2016 roku w Regionalnych Centrum Innowacyjnoci w sali C8 odbya si dziewita ju Konferencja ECO-URO-ENERGIA 2016. Spotkania naukowe w ramach konferencji naukowo-technicznej pn. ECO-URO-ENERGIA s organizowane Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jdrzeja niadeckich w Bydgoszczy od 2004 roku. Poszczeglne edycje odbyy si w latach 2004, 2005, 2006, 2007, 2012, 2013, 2014 i 2015.

  Konferencj Eko-Euro-Energia 2016 otwiera dr hab. in. Dariusz Boroski - Prorektor

  ds. Nauki UTP w Bydgoszczy Pierwszym organizatorem byy Targi Bydgoskie SAWO sp. z o.o. za wsporganizatorem UTP w Bydgoszczy. Te debaty nad rozwojem energii

 • odnawialnej w Polsce i Europie oraz prezentacje rozwiza z udziaem przedstawicieli inwestorw, nauki, instytucji rzdowych producentw i uytkownikw instalacji OE przyczyniaj si do popularyzacji wdraania i stosowania rozwiza technicznych opartych o odnawialne rda energii.

  Uczestnicy Konferencji EEE 2016 w sali C8 RCI UTP w Bydgoszczy

  Podstawowym zaoeniem przyjtym przez organizatorw Konferencji EEE jest corocznie kontynuacja dotychczasowych dziaa w ramach konferencji i seminariw z cyklu Eko-uro-Energia, wymiana dowiadcze, a take dalsza integracja rodowiska specjalistw wiata nauki i przemysu, zwizanych z Odnawialnymi rdami Energii. Wanym momentem dla funkcjonowania Konferencji byo powstanie w 2013 roku na UTP w Bydgoszczy Interdyscyplinarnego Centrum Odnawialnych rde Energii (www.ICOZE.utp.edu.pl), ktrego zadaniem jest inicjowanie, organizowanie i koordynowanie rnorakich form aktywnoci naukowo-badawczej, rozwojowej, wdroeniowej, dydaktycznej i usugowej w zakresie odnawialnych rde energii. W ostatnich latach wanym impulsem do zorganizowania Konferencji bya rwnie realizacja nowego kierunku studiw inynierskich, utworzonego w 2012 roku na Wydziale Inynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy pn.: Inynieria Odnawialnych rde Energii oraz cyklu studiw podyplomowych od roku 2009 pn. Budowa i Eksploatacja Instalacji Odnawialnych rde Energii, Budowa i Eksploatacja Siowni Turbowiatrowych oraz Instalacje Odnawialnych rde Energii w Przedsibiorstwie. Poza aspektami naukowo-technicznymi, podczas Konferencji omawiane s rwnie problemy dotyczce wiedzy, umiejtnoci i postawy (kompetencji spoecznych) absolwentw nowego kierunku studiw. Szczeglnie wane jest tutaj stanowisko firm branowych. IX Konferencja EEE 2016 bya szczeglnie powicona projektowi pt.: Zintegrowane ksztacenie z zakresu Inynierii Odnawialnych rde Energii na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym (UTP) w Bydgoszczy. W ramach tego projektu uruchomiono na WIM UTP w Bydgoszczy nowe studia podyplomowe pn. Pompy Ciepa i Magazynowanie Energii Ciepa. Patronat na Konferencj co roku obejmuje Marszaek Wojewdztwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Cabecki oraz J.M. Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy Prof. dr hab. in. Antoni Bukaluk.

 • Organizatorzy Konferencji ECO-URO-ENERGIA 2016: - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy - Wydzia Inynierii Mechanicznej - Urzd Marszakowski Wojewdztwa Kujawsko-Pomorskiego - Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu - Bydgoskie Towarzystwo Naukowe - Wydzia Matematyki Fizyki i Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w

  Bydgoszczy

  Partnerem Konferencji EEE 2016 byo Polskie Stowarzyszenie Pomp Ciepa, Fundacja Rozwoju Mechatroniki oraz Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Odnawialnych rde Energii. KOMITET NAUKOWY I PROGRAMOWY: - Prof. Jzef Flizikowski - Przewodniczcy, WIM UTP w Bydgoszczy, BTN - Prof. Bogdan towski - Dziekan WIM, UTP w Bydgoszczy - Prof. Marek Bieliski - Prezes Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego - Prof. Rune Bakke - Telemark University College, Tel-Tek Technological R&D

  Institute - Norwegia - Prof. Piotr Doerffer - Instytut Maszyn Przepywowych PAN - Prof. Zbigniew Kos - WMRiT, PP, Pozna - Prof. Tomasz Tyralski - WM, P, d - Dr hab. in. Marek Macko - Prodziekan WMFiT, UKW w Bydgoszczy - Dr hab. in. Andrzej Tomporowski - WIM, UTP w Bydgoszczy - Dr hab. in. Sawomir Cielik - WTIiE, UTP w Bydgoszczy - Dr hab. in. Mariusz Chalamoski - WBAiI, UTP w Bydgoszczy - Dr hab. in. Zbigniew Podkwka - WHiBZ, UTP w Bydgoszczy - Dr.-Ing. Marek Miara - Fraunhofer-Institut fr Solare Energiesysteme ISE - Dr in. Joanna Piotrowska-Woroniak - WBiI, Politechnika Biaostocka - Dr in. Bogdan Noga - IMSiE, UTH w Radomiu - Dr in. Adam Mroziski - WIM, UTP w Bydgoszczy - Dr in. Janusz Musia - Prodziekan WIM, UTP w Bydgoszczy - Dr in. Kazimierz Bieliski - WTIiE, UTP w Bydgoszczy - Dr Tadeusz Trocikowski - Europejska Fundacja Naukowa - Instytut Innowacji - Dr in. O - Chmielnicki Uniwersytet Narodowy - Ukraina - Mgr in. Pawe Lachman - Prezes Polskiej Org. Rozwoju Techn. Pomp Ciepa - Mgr in. Tomasz Mania - Przewodniczcy Polskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepa

  KOMITET ORGANIZACYJNY: - Dr in. Adam Mroziski - Przewodniczcy, WIM, UTP w Bydgoszczy - Dr in. Izabela Piasecka - WIM, UTP w Bydgoszczy - Mgr in. Marek Szymczak, WIM, UTP w Bydgoszczy - Mgr Marta Kobus - sekretariat, WIM, UTP w Bydgoszczy - Koo Naukowe Studentw Inynierii OE

 • Prof. dr hab. in. Jzef Flizikowski podczas swojej prezentacji

  Podczas Konferencji ECO-URO-ENERGIA 2016 zaprezentowano w sesjach plenarnych 22 artykuy naukowe, w sesji posterowej 32 postery, natomiast w sesji firm branowych OZE - przedstawiciele firm przedstawili prezentacje reklamowe na temat swojej oferty wybranych typw instalacji OE. Podczas konferencji reprezentowane byy orodki naukowe z caego kraju: - UTP w Bydgoszczy, - UKW w Bydgoszczy, - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, - Politechnika Gdaska. - Chmielnicki Uniwersytet Narodowy

  Dr hab. in. Zbigniew Podkwka podczas prezentacji

 • Dzie pierwszy - 20.05.2016r.

  Budynek RCI przy UTP w Bydgoszczy, ul. Prof. S. Kaliskiego 7 - sala C8

  Sesja I - sala C8 - Przewodniczcy: Dr hab. in. Marek Macko

  900

  -910

  Dr hab. in. Dariusz Boroski - Prorektor ds. Nauki - UTP - Otwarcie Konferencji EE 2016

  910

  -925

  Dr in. Adam Mroziski Zintegrowanie ksztacenie z zakresu Inynierii OE na UTP

  w Bydgoszczy - podsumowanie

  925

  -940

  Prof. dr hab. in. Jzef Flizikowski Czynne monitorowanie procesu rozdrabniania biomasy

  uziarnionej

  940

  -955

  Mgr in. Tomasz Mania Analiza moliwoci praktycznego wykorzystania OZE w

  wybranym budynku WIM UTP w Bydgoszczy

  955

  -1010

  Dr hab. in. Mariusz Chalamoski, Mgr

  in. Magdalena Nakielska, Mgr in.

  Marek Szymczak

  Analiza komina sonecznego w okresie jesiennym

  1010

  -1025

  Dr hab. in. Marek Macko, Dr Grzegorz

  migielski

  Monitorowanie zapotrzebowania energetycznego w

  rozdrabniaczu fotowoltaicznym

  1025

  -1040

  Dr in. Adolf Mirowski Rynek pomp ciepa w 2015 rok i Warunki techniczne w 2017

  - wpyw na rozwj rynku OZE

  1040

  -1055

  Dr in. O Alternatywne rda energii w obwodzie hmielnickim: stan i

  perspektywy rozwoju

  1055

  -1105

  Dyskusja

  1105

  -1120

  Przerwa kawowa - hol budynku RCI przy sali C8

  Sesja II - sala C8 - Przewodniczcy: Prof. dr hab. Jzef Flizikowski

  1120

  -1135

  Dr hab. in. Zbigniew Podkwka Energia odnawialna ze somy

  1135

  -1150

  Mgr in. Wojciech Pratkowski, Mgr in.

  Henryk Biernat, Dr in. Bogdan Noga

  Moliwoci wykorzystania wd termalnych udostpnionych

  w rejonie miejscowoci Celejw

  1150

  -1205

  Mgr in. Adam Koniszewski Przykady inwestycji w systemy pomp ciepa w

  wojewdztwie kujawsko-pomorskim

  1205

  -1220

  Mgr in. Wojciech Wjcik Wielkopowierzchniowa instalacja solarna - analiza

  wybranego przykadu

  1220

  -1235

  Dr Tadeusz Trocikowski Dobre praktyki w pozyskiwaniu funduszy unijnych na

  inwestycje w OZE - wybrane przykady

  1235

  -1250

  Mgr in. Marek Szymczak Wykorzystanie energetyczne biomasy

  1250

  -1305

  Mgr in. Beata Dolata, ukasz Rubach Paulownia - clon in vitro 112

  1305

  -1320

  Dr in. Izabela Piasecka Analiza ekologiczno-energetyczna cyklu istnienia instalacji

  fotowoltaicznej

  1320

  -1335

  Dr in Sylwester Borowski, Dr in. Jerzy

  Kaszkowiak Logistyka dostaw surowca wybranej biogazowni rolniczej

  1335

  -1350

  Dr in. Jerzy Kaszkowiak, Mgr in.

  Marietta Markiewicz-Patalon

  Wpyw dodatku etanolu do benzyny na gono pracy silnika

  spalinowego

  1350

  -1400

  Dyskusja

  1400

  -1500

  Obiad - Restauracja Akademicka - ul. gen. W. Andersa 1

  Sesja III - sala C8 - Przewodniczcy: Dr in Adam Mroziski

  1500

  -1515

  Mgr in. Micha Szczepaski Rozwj klastrw OZE w Polsce

  1515

  -1530

  Piotr Leszek Komputerowe wspomaganie projektowania instalacji

  solarnych

  1530

  -1545

  Mgr Joanna Kawa Kierunki rozwoju energetyki prosumenckiej w Polsce i

  Norwegii

  1545

  -1600

  Mgr in. ukasz Trzeciak Fotowoltaika w trwajcej rewolucji energetycznej

  najnowsze trendy i zastosowania

  1600

  -1615

  In. Weronika Kruszelnicka Analiza efektywnoci hybrydowych systemw energii

  odnawialnej

  1615

  -1630

  Dyskusja

 • Sesja IV: 1630-1715 - Sesja posterowa - Przewo