REKAPITULACIJA RADOVA SVETI ROK

Download REKAPITULACIJA RADOVA SVETI ROK

Post on 04-Nov-2014

230 views

Category:

Documents

13 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KOMPLETNA REKAPITULACIJA TROKOVA ZA IZGRADNJU TRAFO STANICA

TRANSCRIPT

<p>HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. za upravljanje, graenje i odravanje autocesta Zagreb, irolina 4 Povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka nabave Ev.broj: JN-410.99R99-129/05 Zagreb, 28.March.2013. god. KONAR - INENJERING ZA ENERGETIKU I TRANSPORT d.d. FALLEROVO ETALITE 22 10 000 Zagreb fax: 01 / 3667 515 tel.: 01 / 3655 105 PREDMET : Javno nadmetanje za ustupanje izvoenja radova na SANACIJE I OBNOVE TRAFOSTANICE TS 110/35 Kv GRAAC na autocesti ZAGREB - SPLIT</p> <p>- ispravak raunskih pogreaka Temeljem lanka 59. stavak 2. i 3. Zakona o javnoj nabavi N.N. br.117/2001, izvren je ispravak raunskih pogreaka Vae ponude br. 8364-36-05-0050 od 03-05-'05. godine za ustupanje izvoenja radova na SANACIJE I OBNOVE TRAFOSTANICE TS 110/35 Kv GRAAC na autocesti ZAGREB - SPLIT Iznos Vae ponude nakon ispravljanja raunskih pogreaka sada iznosi 33.175.427,73 kn + PDV. Raunska greka iznosi 43.740,36 kn. (Iznos Vae ponude sa raunskom grekom 33.131.687,37 kn.) Na osnovi iznijetog molimo hitno Vae pismeno oitovanje na fax. br. 4694-473 (izvornik potvrde dostavite potom) o prihvaanju ispravka raunskih pogreaka.</p> <p>PREDSJEDNIK POVJERENSTVA</p> <p>Hrvoje Dori, d.i.g.</p> <p>Naruitelj: Izvoa:</p> <p>HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. Zagreb</p> <p>Zagreb, svibanj 2005. god.</p> <p>KONAR_ZAGREB DALEKOVOD KONAR_SPLIT</p> <p>100.00% 100.00% 100.00%</p> <p>0.00% 0.00% 0.00%</p> <p>0.00% 0.00% 0.00%</p> <p>VRIJEDNOST RADOVA U ODNOSU NA PONUDU (nakon raunske kontrole)ponua : vrijednost ponude : SPECIFIKACIJA OPREME I RADOVA ENERGETSKOG TRANSFORMATORA 110/35 kV, 20MVA I PRIPADAJUIH TRANSFORMATORSKIH POLJA 110 kV I VANJSKOG DIJELA 35 kV Energetski transformator Primarna oprema 110 kV postrojenja Oprema vanjskog dijela 35 kV transformatorskih polja Oprema za uzemljenje 35 kV zvjezdita Sekundarna oprema en. transformatora i pripadajuih Oprema lokalnog i daljinskog voenja Popis signalno upravljakih kabela Ostala oprema Pripremni radovi Elektromontani radovi Ostali radovi Zavrni radovi Oprema za montau i ispitivanje Nepredvidivi trokovi UKUPNO: KONAR - KET d.d. ZAGREB 33,131,687.37UDIO VRIJEDNOST PONUDE VRIJEDNOSTI PO STAVKAMA RADOVA PREMA PONUDI</p> <p>DALEKOVOD D.D. 35,422,399.62VRIJEDNOST PONUDE PO STAVKAMA UDIO VRIJEDNOSTI RADOVA PREMA PONUDI</p> <p>KONAR-ELEKTRINI UREAJI SPLIT 20,882,182.20VRIJEDNOST PONUDE PO STAVKAMA UDIO VRIJEDNOSTI RADOVA PREMA PONUDI</p> <p>II a 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. II a</p> <p>4,791,840.00 kn 1,780,255.44 kn 87,346.80 kn 213,681.60 kn 1,251,415.20 kn 452,251.20 kn 31,200.00 kn 89,400.00 kn 64,740.00 kn 826,239.06 kn 271,193.40 kn 313,986.00 kn 437,403.60 kn 1,061,095.23 kn11,672,047.53 kn</p> <p>14.44% 5.37% 0.26% 0.64% 3.77% 1.36% 0.09% 0.27% 0.20% 2.49% 0.82% 0.95% 1.32% 3.20% 35.18%</p> <p>5,155,221.20 kn 1,915,256.86 kn 93,971.97 kn 229,885.98 kn 1,346,314.18 kn 486,546.92 kn 33,560.00 kn 96,179.50 kn 69,649.45 kn 843,545.33 kn 291,758.90 kn 335,666.46 kn 470,573.37 kn 1,136,813.01 kn12,504,943.13 kn</p> <p>14.55% 5.41% 0.27% 0.65% 3.80% 1.37% 0.09% 0.27% 0.20% 2.38% 0.82% 0.95% 1.33% 3.21% 35.30%</p> <p>3,850,780.00 kn 1,410,524.00 kn 67,995.00 kn 121,970.00 kn 820,812.00 kn 361,015.00 kn 19,600.00 kn 14,260.00 kn 167,500.00 kn 563,380.00 kn 89,300.00 kn 119,350.00 kn 205,600.00 kn 781,208.60 kn8,593,294.60 kn</p> <p>18.44% 6.75% 0.33% 0.58% 3.93% 1.73% 0.09% 0.07% 0.80% 2.70% 0.43% 0.57% 0.98% 3.74% 41.15%</p> <p>II b 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. II b</p> <p>SPECIFIKACIJA OPREME I RADOVA 35 kV POSTROJENJA U TS 110/35 kV GRAAC Primame opreme 35 kV postrojenja Sekundarne opreme 35 kV postrojenja Oprema za kabelske spojeve na 35 kV sklopne blokove odvodnih transformatorskih polja =H8 i =H12 Oprema i radovi za uklapanje TS 11 0/35 kV GRAAC u sustav daljinskog voenja i funcija monitoringa za potrebe HAC-a Ormar mjerenja kavalitete elektrine energije Ormar obraunskog mjerenja Oprema za unutarnje uzemljenje 35 kV postrojenja Oprema za elektrine instalacije rasvjete, prikljunica i grijanja Signalno -upravljakih kabela Oprema za polaganje signalno-upravljakih kabela Opreme za privremeno napajanje pri rekonstrukciji Pripremni radovi Elektromontani radovi Ostali radovi Zavrni radovi Oprema za montau i ispitivanje Nepredvidivi trokovi UKUPNO:</p> <p>4,293,286.80 962,806.80 30,463.20</p> <p>12.94% 2.90% 0.09%</p> <p>4,593,816.87 1,030,203.28 32,595.87</p> <p>12.97% 2.91% 0.09%</p> <p>2,394,125.00 755,115.00 25,200.00</p> <p>11.46% 3.62% 0.12%</p> <p>736,711.20 235,672.80 532,052.40 29,173.68 84,779.52 31,200.00 31,830.00 745,687.80 53,580.00 985,381.80 183,375.60 307,597.20 409,423.20 965,302.20 10,618,324.20</p> <p>2.22% 0.71% 1.60% 0.09% 0.26% 0.09% 0.10% 2.25% 0.16% 2.97% 0.55% 0.93% 1.23% 2.91% 32.01%</p> <p>795,690.64 252,169.00 569,296.07 31,216.47 90,714.04 33,380.00 34,058.51 797,886.77 57,330.60 912,274.64 196,211.89 325,469.60 438,082.82 1,019,039.71 11,209,436.78</p> <p>2.25% 0.71% 1.61% 0.09% 0.26% 0.09% 0.10% 2.25% 0.16% 2.58% 0.55% 0.92% 1.24% 2.88% 31.65%</p> <p>588,060.00 130,200.00 289,930.00 14,860.00 20,310.00 30,000.00 17,449.00 292,300.00 75,000.00 345,000.00 99,000.00 194,500.00 329,750.00 560,079.90 6,160,878.90</p> <p>2.82% 0.62% 1.39% 0.07% 0.10% 0.14% 0.08% 1.40% 0.36% 1.65% 0.47% 0.93% 1.58% 2.68% 29.50%</p> <p>II c 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. II c</p> <p>SPECIFIKACIJA OPREME I RADOVA POMONIH POGONA U TS 110/35/10(20) kV GRAAC Primarne oprema 20 kV postrojenja Sekundama opremalo kV postrojenja Oprema sustava za transformaciju i razvod pomonog izmjeninog napona Oprema sustava istosmjernog napajanja i razvoda 220 V = Oprema sustava za pomono istosmjerno napajanje, naponom 110 V DC Oprema podsustava istosmjernog napajanja i razvoda -48 V Oprema podsustava istosmjernog napajanja i razvoda 48 V Spojni kabeli Oprema za parametriranje i nadzor istosmjernog sustava Signalno-upravljakih kabeli Oprema za unutarnje uzemljenje 20 kV postrojenja Oprema za elektrine instalacije rasvjete, prikljunica, grijanja i instalacije slabe struje Opreme za privremeno napajanje pri rekonstrukciji Pripremni, elektromontani, zavrni i ostali radovi za 20 kV postrojenje Pripremni, elektromontani, zavrni i ostali radovi opreme sustava za Pripremni, elektromontani, zavrni i ostali radovi u sklopu ugradnje Oprema za montau i ispitivanje Nepredvidivi trokovi UKUPNO:</p> <p>2,829,360.00 770,793.60 518,160.00 417,888.00 319,188.00 240,210.00 239,580.00 15,840.00 71,760.00 19,560.00 10,662.41 50,910.24 1,092,000.00 833,217.60 196,698.00 185,823.60 409,423.20 822,107.47 9,043,182.12</p> <p>8.53% 2.32% 1.56% 1.26% 0.96% 0.72% 0.72% 0.05% 0.22% 0.06% 0.03% 0.15% 3.29% 2.51% 0.59% 0.56% 1.23% 2.48% 27.26%</p> <p>3,072,213.42 836,956.38 562,635.40 453,756.72 346,584.98 260,828.03 260,143.95 17,199.60 77,919.40 21,240.00 11,577.16 55,280.01 1,185,730.00 875,562.12 174,471.72 186,963.58 444,565.36 884,362.78 9,727,990.61</p> <p>8.67% 2.36% 1.59% 1.28% 0.98% 0.74% 0.73% 0.05% 0.22% 0.06% 0.03% 0.16% 3.35% 2.47% 0.49% 0.53% 1.26% 2.50% 27.46%</p> <p>1,865,060.00 563,790.00 474,800.00 189,230.00 184,010.00 122,050.00 122,050.00 16,650.00 28,600.00 15,000.00 7,445.00 12,890.00 90,000.00 583,500.00 84,000.00 59,400.00 329,750.00 474,822.50 5,223,047.50</p> <p>8.93% 2.70% 2.27% 0.91% 0.88% 0.58% 0.58% 0.08% 0.14% 0.07% 0.04% 0.06% 0.43% 2.79% 0.40% 0.28% 1.58% 2.27% 25.01%</p> <p>II d A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. A.</p> <p>SPECIFIKACIJA GRAEVINSKIH RADOVA TS 110/35) kV GRAAC ZGRADA 35 kV POSTROJENJA RUENJA, DEMONTAE I ISKOPI BETONSKI I A B RADOVI ARMIRAKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI LIMARSKI RADOVI BRAVARSKI RADOVI STAKLARSKI RADOVI FASADERSKI RADOVI SOBOSLIKARSKI I LIILAKI RADOVI PODOVI ZGRAD 35 kV POSTROJENJA U K U P N O :</p> <p>175,044.00 221,736.00 24,900.00 143,544.00 15,552.00 195,396.00 62,400.00 36,000.00 28,020.00 49,920.00 952,512.00</p> <p>0.53% 0.67% 0.08% 0.43% 0.05% 0.59% 0.19% 0.11% 0.08% 0.15% 2.87%</p> <p>188,172.30 238,366.20 26,775.00 154,310.30 16,718.40 210,050.70 67,080.00 38,700.00 30,121.50 53,664.00 1,023,958.40</p> <p>0.53% 0.67% 0.08% 0.44% 0.05% 0.59% 0.19% 0.11% 0.09% 0.15% 2.89%</p> <p>44,193.00 158,132.00 22,500.00 58,718.00 9,792.00 137,940.00 15,600.00 12,620.00 15,240.00 30,550.00 505,285.00</p> <p>0.21% 0.76% 0.11% 0.28% 0.05% 0.66% 0.07% 0.06% 0.07% 0.15% 2.42%</p> <p>B 11. 12. 13.</p> <p>VANJSKO POSTROJENJE 110 kV PRIPREMNI RADOVI I RUENJA ZEMLJANI RADOVI BETONSKI I A B RADOVI</p> <p>30,960.00 28,866.00 99,892.80</p> <p>0.09% 0.09% 0.30%</p> <p>33,282.00 31,030.95 107,390.10</p> <p>0.09% 0.09% 0.30%</p> <p>6,968.00 15,460.00 75,329.00</p> <p>0.03% 0.07% 0.36%</p> <p>14. 15. 16. B.</p> <p>BRAVARSKI RADOVI ELINA KONSTRUKCIJA POSTOLJA APARATA OSTALI RADOVI VANJSKO POSTROJENJE 110 kV U K U P N O :</p> <p>11,880.00 182,664.00 25,656.00 379,918.80</p> <p>0.04% 0.55% 0.08% 1.15%</p> <p>12,771.00 196,363.80 27,580.20 408,418.05</p> <p>0.04% 0.55% 0.08% 1.15%</p> <p>7,360.00 121,776.00 11,514.00 238,407.00</p> <p>0.04% 0.58% 0.06% 1.14%</p> <p>C. REKONSTRUKCIJA POSTOJEE ZGRADE 10(20) kV POSTROJENJA. TLOCRTNA POVRINA ZGRADE 12,68X4,50 M C. U K U P N O : A+B+C UKUPNO: D. VANTROKOVNIKI RADOVI PAUALNO 10% OD (A+B+C)</p> <p>342,000.00 1,674,430.80</p> <p>1.03% 5.05%</p> <p>367,650.00 1,800,026.45</p> <p>1.04% 5.08%</p> <p>79,000.00 822,692.00</p> <p>0.38% 3.94%</p> <p>167,443.08</p> <p>0.50%</p> <p>180,002.65</p> <p>0.51%</p> <p>82,269.20</p> <p>0.39%</p> <p>II d</p> <p>UKUPNO: S V E U K U P N O:</p> <p>1,841,873.88 33,175,427.73</p> <p>5.55% 100.00%</p> <p>1,980,029.10 35,422,399.62</p> <p>5.59% 100.00%</p> <p>904,961.20 20,882,182.20</p> <p>4.33% 100.00%</p> <p>SANACIJE I OBNOVE TRAFOSTANICE TS 110/35 Kv GRAAC</p> <p>100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%SPECIFIKACIJA OPREME I RADOVA SPECIFIKACIJA OPREME I RADOVA 35 SPECIFIKACIJA OPREME I RADOVA ENERGETSKOG TRANSFORMATORA SPECIFIKACIJA GRAEVINSKIH RADOVA 110/35 kV, 20MVA I PRIPADAJUIH kV POSTROJENJA U TS 110/35 kV POMONIH POGONA U TS TS 110/35) kV GRAAC GRAAC 110/35/10(20) kV GRAAC TRANSFORMATORSKIH POLJA 110 kV I VANJSKOG DIJELA 35 kV 35.18%35.30% 41.15%</p> <p>KONAR - KET d.d. ZAGREB DALEKOVOD D.D.</p> <p>32.01%31.65% 29.50%</p> <p>27.26%27.46% 25.01%</p> <p>5.55%5.59% 4.33%</p> <p>100.00%100.00% 100.00%</p> <p>KONAR-ELEKTRINI UREAJI - SPLIT</p> <p>Datum Javnog otvaranja ponuda: 03. svibnja 2005. Ev.broj: JN-410.99R99-129/05</p> <p>RADOVI SANACIJE I OBNOVE TRAFOSTANICE TS 110/35 Kv GRAACPovjerenstvo za pripremu i provedbu postupka nabave: 1. Hrvoje Dori (voditelj) 2. Zoran Neveanin (lan) 3. Zoran Feri (lan) 4. Miljenko Barbari (lan) 5. Nikola Kesari (lan) 6. Katarina Benkovi (lan) 7. Draen Antolovi (lan)Raunsku kontrolu izradio: Karlo Rukavina 05.05.2005.</p> <p>35,000,000.00 kn 30,000,000.00 kn</p> <p>25,000,000.00 kn 20,000,000.00 kn 15,000,000.00 kn 10,000,000.00 kn 5,000,000.00 kn- knKONAR - KET d.d. ZAGREB DALEKOVOD D.D. KONAR-ELEKTRINI UREAJI - SPLIT II a 11,672,047.53 kn 12,504,943.13 kn 8,593,294.60 kn II b 10,618,324.20 kn 11,209,436.78 kn 6,160,878.90 kn II c 9,043,182.12 kn 9,727,990.61 kn 5,223,047.50 kn II d 1,841,873.88 kn 1,980,029.10 kn 904,961.20 kn 33,175,427.73 kn 35,422,399.62 kn 20,882,182.20 kn</p> <p>PONUA :Fallerovo etalite22</p> <p>KONAR - KET d.d. ZAGREB10 000 Zagreb 35,422,398.87 kn 0.00% 35,422,398.87 knraunska kontrola BEZ POPUSTA raunska kontrola S PONUENIM POPUSTOM</p> <p>DALEKOVOD D.D.10 000 Zagreb Teaki put bb 21,814,069.20 kn 0.00% 21,814,069.20 knraunska kontrola BEZ POPUSTA raunska kontrola S PONUENIM POPUSTOM</p> <p>KONAR-ELEKTRINI UREAJI - SPLIT21 000 SPLIT TEL.: 021 / 374 214 FAX: 021 / 374 - 102</p> <p>VRIJEDNOST PONUDE : PONUENI POPUST : SPECIFIKACIJA OPREME I RADOVA ENERGETSKOG TRANSFORMATORA 110/35 kV, 20MVA I PRIPADAJUIH TRANSFORMATORSKIH POLJA 110 kV I VANJSKOG DIJELA 35 kV Energetski transformator Primarna oprema 110 kV postrojenja Oprema vanjskog dijela 35 kV transformatorskih polja Oprema za uzemljenje 35 kV zvjezdita Sekundarna oprema en. transformatora i pripadajuih Oprema lokalnog i daljinskog voenja Popis signalno upravljakih kabela Ostala oprema Pripremni radovi Elektromontani radovi Ostali radovi Zavrni radovi Oprema za montau i ispitivanje Nepredvidivi trokovi UKUPNO:</p> <p>33,131,687.37 kn 0.00% 33,131,687.37 knraunska kontrola S PONUENIM POPUSTOM</p> <p>II a 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. II a</p> <p>ponuda</p> <p>razlika</p> <p>(RAUNSKA KONTROLA - PONUDA)</p> <p>ponuda</p> <p>razlika</p> <p>(RAUNSKA KONTROLA - PONUDA)</p> <p>raunska kontrola BEZ POPUSTA</p> <p>ponuda</p> <p>razlika</p> <p>(RAUNSKA KONTROLA - PONUDA)</p> <p>4,791,840.00 kn 1,780,255.44 kn 87,346.80 kn 213,681.60 kn 1,251,415.20 kn 452,251.20 kn 31,200.00 kn 89,400.00 kn 64,740.00 kn 826,239.06 kn 271,193.40 kn 313,986.00 kn 437,403.60 kn 1,061,095.23 kn11,672,047.53 kn</p> <p>4,791,840.00 kn 1,780,255.44 kn 87,346.80 kn 213,681.60 kn 1,251,415.20 kn 452,251.20 kn 31,200.00 kn 89,400.00 kn 64,740.00 kn 826,239.06 kn 271,193.40 kn 313,986.00 kn 437,403.60 kn 1,061,095.23 kn11,672,047.53 kn</p> <p>4,791,840.00 kn 1,780,255.44 kn 87,346.80 kn 213,681.60 kn 1,251,415.20 kn 452,251.20 kn 31,200.00 kn 89,400.00 kn 64,740.00 kn 826,239.06 kn 271,193.40 kn 313,986.00 kn 437,403.60 kn 1,017,354.87 kn 11,628,307.17 kn</p> <p>- kn - kn - kn - kn - kn - kn - kn - kn - kn - kn - kn - kn - kn 43,740.36 kn 43,740.36 kn</p> <p>5,155,221.20 kn 1,915,256.86 kn 93,971.97 kn 229,885.98 kn 1,346,314.18 kn 486,546.92 kn 33,560.00 kn 96,179.50 kn 69,649.45 kn 843,545.33 kn 291,758.90 kn 335,666.46 kn 470,573.37 kn 1,136,813.01 kn12,504,943.13 kn</p> <p>5,155,221.20 kn 1,915,256.86 kn 93,971.97 kn 229,885.98 kn 1,346,314.18 kn 486,546.92 kn 33,560.00 kn 96,179.50 kn 69,649.45 kn 843,545.33 kn 291,758.90 kn 335,666.46 kn 470,573.37 kn 1,136,813.01 kn12,504,943.13 kn</p> <p>5,155,221.20 kn 1,915,258.29 kn 93,971.97 kn 229,885.98 kn 1,346,314.18 kn 486,546.92 kn 33,500.00 kn 96,179.50 kn 69,649.45 kn 843,545.33 kn 291,758.90 kn 335,666.46 kn 470,573.37 kn 1,136,813.16 kn 12,504,944.71 kn -</p> <p>- kn 1.43 kn - kn - kn - kn - kn 60.00 kn - kn - kn - kn - kn - kn - kn 0.15 kn 1.58 kn</p> <p>3,850,780.00 kn 1,410,524.00 kn 67,995.00 kn 121,970.00 kn 820,812.00 kn 361,015.00 kn 19,600.00 kn 14,260.00 kn 167,500.00 kn 563,380.00 kn 89,300.00 kn 119,350.00 kn 205,600.00 kn 781,208.60 kn8,593,294.60 kn</p> <p>3,850,780.00 kn 1,410,524.00 kn 67,995.00 kn 121,970.00 kn 820,812.00 kn 361,015.00 kn 19,600.00 kn 14,260.00 kn 167,500.00 kn 563,380.00 kn 89,300.00 kn 119,350.00 kn 205,600.00 kn 781,208.60 kn8,593,294.60 kn</p> <p>3,850,780.00 kn 1,410,524.00 kn 67,995.00 kn 122,170.00 kn 820,812.00 kn 361,015.00 kn 19,600.00 kn 14,260.00 kn 167,500.00 kn 563,380.00 kn 89,300.00 kn 119,350.00 kn 205,600.00 kn 781,228.60 kn 8,593,514.60 kn -</p> <p>- kn - kn - kn 200.00 kn - kn - kn - kn - kn - kn - kn - kn - kn - kn 20.00 kn 220.00 kn</p> <p>II b 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. II b</p> <p>SPECIFIKACIJA OPREME I RADOVA 35 kV POSTROJENJA U TS 110/35 kV GRAAC Primame opreme 35 kV postrojenja Sekundarne opreme 35 kV postrojenja Oprema za kabelske spojeve na 35 kV sklopne blokove odvodnih transformatorskih polja =H8 i =H12 Oprema i radovi za uklapanje TS 11 0/35 kV GRAAC u sustav daljinskog voenja i funcija monitoringa za potrebe HAC-a Ormar mjerenja kavalitete elektrine energije Ormar obraunskog mjerenja Oprema za unutarnje uzemljenje 35 kV postrojenja Oprema za elektrine instalacije rasvjete, prikljunica i grijanja Signalno -upravljakih kabe...</p>