reglament de futbol sala revisi¢ - ?· reglament de futbol sala federaciÓ catalana de futbol...

Download REGLAMENT DE FUTBOL SALA revisi¢ - ?· reglament de futbol sala federaciÓ catalana de futbol sala…

Post on 07-Oct-2018

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • REGLAMENT DE FUTBOL SALA

  FEDERACI CATALANA DE FUTBOL SALA

  UNI EUROPEA DE FUTBOL SALA UEFS

  COMISSI TCNICA ARBITRAL DE LA UEFS

  LES REGLES DE JOC

  1. La pista de joc

  2. La pilota

  3. Nombre de jugadors

  4. Uniformitat dels participants

  5. Arbitratge i control del partit

  6. Durada del partit

  7. Servei de centre

  8. Gol marcat

  9. Faltes i infraccions

  10. Faltes acumulatives

  11. Llanaments

  12. Servei de porteria

  13. Penal

  14. Tir de cstig

  15. Disposicions i intepretacions finals

  16. Grfic de senyals dels rbitres

 • REGLA 1 LA PISTA DE JOC 1. Dimensions a) La pista o terreny de joc ser rectangular. Els costats ms llargs del rectangle sanomenen lnies de banda i els costats menors lnies de fons. Longitud: 40 m Amplada: 20 m Excepcionalment es podr autoritzar una variaci de ms o menys amb un mxim de dos metres. b) Es recomana que hi hagi una rea de seguretat que ha de rodejar els lmits exteriors del terreny de joc. En els partits internacionals els marges de seguretat hauran de ser, com a mnim, dun (1) metre en les lnies de banda i de dos (2) metres en les lnies de fons. 2. Traat de la pista Totes les lnies formen part de la zona que delimiten. Les lnies hauran de tenir una amplada de vuit (8) centmetres i el color dels seus traos haur de ser de tal manera que permeti una clara diferenciaci de la resta de les lnies existents, aix com del color del terreny de joc. Lnia central: Els centres de les lnies laterals suniran mitjanant una lnia recta perpendicular a aquestes que divideix la superfcie total en dues mitges pistes iguals. Cercle central i centre: En el punt mig de la lnia central es marca un punt de 10 cm de radi anomenat centre, que s el geomtric de la pista i prenent centre en aquest punt es traa un cercle de quatre (4) metres de radi, anomenat cercle central. rea de porteria o rea de meta: Estar delimitada per tres lnies. Una lnia recta de tres (3) metres de longitud parallela a la lnia de fons, traada a una distncia de sis (6) metres daquesta. Les altres dues lnies han de ser les dues corbes resultants del traat de dues circumferncies de sis (6) metres de radi, amb el centre en la base de cadascun dels pals de la porteria, les quals uniran els extrems de lanterior lnia parallela a la lnia de fons. Punts de penal: A una distncia de sis (6) metres del centre de cadascuna de les porteries es marcaran dos punts de 10 centmetres de radi, anomenats punt de penal, des don sexecutaran aquests cstigs. Punts de tir de cstig: A una distncia de nou (9) metres del centre de cadascuna de les porteries i paralleles a les lnies de fons es marcaran sengles lnies de deu (10)

 • centmetres de longitud, que sanomenaran lnies de tir de cstig i des don sexecutaran aquests cstigs. 3. Zona de substitucions Sobre la lnia del costat on hi ha els bancs de suplents i perpendicularment a ella, a una distncia de cinc (5) metres dun costat i de laltre de la lnia de mig camp, es traaran dues lnies de vuitanta (80) centmetres de llargada (quedant 40 cm a linterior del terreny de joc i 40 cm a lexterior). En lespai situat entre mig camp i la lnia de substitucions de la seva banqueta, no sefectuar cap substituci. Lespai situat des de cadascuna daquestes lnies fins el final de cadascuna de les banquetes ser la zona utilitzada per realitzar les substitucions i aix mateix ser el lloc utilitzat pels entrenadors per donar instruccions als jugadors durant els temps morts. 4. Les porteries a) Hauran de trobar-se situades sobre les lnies de fons, en la part central i no podran estar fixades slidament a terra. Consistiran en dos pals verticals equidistants de les cantonades i units en la part superior per un travesser horitzontal. La distncia (mesura interior) entre els pals ser de tres (3) metres i la distncia de la vora inferior del travesser a terra ser de dos (2) metres. La profunditat de la meta, s a dir, del costat intern dambds pals cap a linterior de la superfcie de joc ser de, almenys, 80 centmetres en la seva part superior i de 100 centmetres a nivell de terra. Els pals i el travesser tindran la mateixa amplada i gruix (8 centmetres) i les lnies de porteria tindran la mateixa amplada que els pals i el travesser. b) Les xarxes, que hauran de ser de cnem, jute o nil, senganxaran a la part posterior dels pals i del travesser i la part inferior estar subjectada a tubs encorbats o a qualsevol altre suport adequat. c) Les cares dels pals i travessers estaran pintades de dos colors alternatius que es distingeixin clarament del terra i del camp. En els dos angles superiors duni de pals i travesser, cada franja de pintura haur de ser de 28 centmetres i del mateix color. La resta de les franges seran de 20 centmetres. 5. Superfcie de joc Haur de ser homognia, llisa i lliure dasprors. No podr tenir pendent. Podr ser de fusta, parquet, cautx o material plstic compacte. No seran permesos els terrenys de joc dherba (natural o artificial), terra o cendra.

 • 6. Lloc per a la taula de lanotador cronometrador Les pistes de joc disposaran obligatriament, en lloc central i inaccessible als espectadors, duna taula i cadires on puguin exercir les seves funcions lanotador, el cronometrador i el representant de lentitat organitzadora, si nhi hagus, aix com el delegat federatiu corresponent. Estar situada a una distncia dun metre de la lnia lateral com a mnim, per la part exterior del terreny 7. Lloc per a jugadors reserves, tcnics, metges i/o auxiliars dequip Se situaran en llocs diferents i apropiats, situats als marges laterals, de manera inaccessible als espectadors. Hauran de guardar una distncia de cinc (5) metres a la lnia de mig camps. Tindr preferncia per triar lloc per tot el partit l'equip organitzador. Cap dels components de la banqueta podr apropar-se a menys de cinc metres de la taula danotadors. A aquests noms podran adrear-shi lentrenador o el delegat de lequip, o el segon entrenador en cas de desqualificaci del primer, degudament acreditats i en els moments que autoritzen les regles. Les persones que podran estar a la banqueta, prvia inscripci a lacta, seran set (7) jugadors reserves i set (7) membres del cos tcnic (entrenador, 2n entrenador, delegat, metge i auxiliar), el nombre dauxiliars es limitar a un mxim de tres (3). Lentrenador o el 2n entrenador, en cas de desqualificaci del primer, s lnic component de la banqueta que pot romandre dret en el transcurs del partit. La seva zona de moviment estar compresa entre el comenament de la seva zona de substitucions i el final de la seva banqueta i no podr incidir en el desenvolupament o la represa del joc, ni impedir la visibilitat del cronometrador. 8. Marcador Hi haur dhaver, en condicions de perfecta visibilitat per al jutge de taula, jugadors i pblic en general, un marcador cronometrador on constar el temps que resta per a la conclusi del partit i on saniran anotant tant les faltes tcniques dequip com els gols vlids, a mesura que es produeixin. 9. Alada lliure dobstacles En els partits en qu reglamentriament es determini, ser obligatria la utilitzaci duna sala o pavell cobert, el qual haur de tenir una alada mnima admissible lliure dobstacles de cinc (5) metres. 10. Homologaci Aquells terrenys de joc que no compleixin els requisits anteriors hauran de ser expressament homologats per lentitat organitzadora de cada competici per a la celebraci dels seus partits.

 • REGLA 2

  LA PILOTA El club organitzador haur de tenir, com a mnim dos (2) pilotes preparades per a la celebraci del partit, les quals shauran de portar als rbitres al seu vestidor per al seu control. Els rbitres en seran responsables fins que les tornin a lequip a lacabament del partit. Ser esfric, de cuir o dun altre material adequat. Tindr una cambra daire i revestiment interior descuma o dun altre material dens i uniforme. Tindr una circumferncia dentre 58 i 60 centmetres. Tindr un pes dentre 410 i 430 grams al comenament del partit. Tindr una pressi equivalent a 0,4 0,6 atmosferes (400-600 g/cm2) a nivell del mar. En la seva condici dinmica, quan es deixi caure des duna alada de 2 metres, no haur de rebotar ms de 40 cm en el primer bot, ni ms de 20 cm en el segon, si nhi hagus. 1. Pilota defectuosa Si la pilota es rebenta o es danya durant un partit sinterrompr el joc i es reprendr per mitj dun bot neutral, executat amb la nova pilota en el lloc on es va danyar la primera. Si la pilota es rebenta o es danya en un moment en qu no est en joc (servei inicial, servei de meta, crner, tir lliure, tir de penal o servei de banda), el partit es reprendr amb la jugada que sanava a realitzar. La pilota no es podr reemplaar durant el partit sense lautoritzaci de lrbitre, encara que els capitans respectius dels equips podran proposar la substituci duna pilota defectuosa, resolent lrbitre al respecte. 2. Categories inferiors Les pilotes per a la resta de categories de futbol sala base, aix com per a la categoria femenina, seran les que en el seu moment determini la comissi tcnica de la UEFS.

 • REGLA 3 NOMBRE DE JUGADORS 1. Jugadors Cada equip es composa de dotze (12) jugadors, que podran ser inscrits en lacta del partit. Abans de linici del partit es lliuraran als rbitres noms les llicncies daquells jugadors i tcnics que es trobin presents. La resta, fins un mxim de 12 jugadors, shi podran incorporar durant el transcurs de la primera meitat del partit, lliurant la llicncia a lanotador cronometrador o als rbitres. Amb linici del segon temps, s a dir, en el moment en qu lrbitre assenyali el comenament de la segona meitat del partit, es tancar lacta a efectes dinscripci de jugadors i membres del cos tcnic i no shi podr afegir