registre de societats 2019 - a099. estadأ­stica del registre de societats. resultats any 2019...

Download Registre de Societats 2019 - A099. Estadأ­stica del Registre de Societats. Resultats Any 2019 NP-A099_20200709

Post on 22-Jul-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • A099. Estadística del Registre de Societats. Resultats Any 2019

  Data de publicació: 9 de juliol del 2020 www.estadistica.ad

  NP-A099_20200709 Pàg. 1 de 20

  Resum

  L’any 2019 es va tancar amb 11.260 societats actives inscrites en el Registre de Societats Mercantils,

  cosa que representa 515 societats addicionals respecte a les que hi figuraven a finals del 2018

  (10.745 societats actives), és a dir, un creixement anual del +4,8%.

  Pel que fa a la creació de societats, l’any 2019, es van registrar 682 societats, el -14,9% en

  comparació de l’any anterior, en el qual se’n van crear 801.

  Finalment, pel que fa al nombre de societats cancel·lades, l’any 2019 se’n van dissoldre 167, xifra que

  suposa un augment del +31,5% en comparació de l’any 2018, exercici en el qual se’n van dissoldre

  127.

  Índex

  1. Societats actives .............................................................................................................................2

  1.1. Per forma jurídica .....................................................................................................................2

  1.2. Per parròquia ...........................................................................................................................4

  1.3. Per forma jurídica i per parròquia .............................................................................................6

  2. Societats constituïdes .....................................................................................................................7

  2.1. Per forma jurídica .....................................................................................................................7

  2.2. Per parròquia ...........................................................................................................................9

  2.3. Per forma jurídica i per parròquia ........................................................................................... 11

  3. Societats cancel·lades .................................................................................................................. 12

  3.1. Per forma jurídica ................................................................................................................... 12

  3.2. Per parròquia ......................................................................................................................... 14

  3.3. Per forma jurídica i per parròquia ........................................................................................... 16

  4. Nota metodològica ........................................................................................................................ 17

  5. Dates de les properes publicacions previstes ................................................................................ 20

  http://www.estadistica.ad/ http://www.estadistica.ad/

 • A099. Estadística del Registre de Societats. Resultats Any 2019

  NP-A099_20200709 Pàg. 2 de 20

  1. Societats actives

  Es comptabilitzen les societats que s’han constituït i inscrit al Registre de Societats Mercantils que no

  han iniciat un procediment de dissolució.

  1.1. Per forma jurídica

  A finals del 2019, el nombre de societats actives al Registre de Societats Mercantils va ser de 11.260,

  xifra que representa un augment del +4,8% (+515 societats) respecte al volum que hi havia a finals de

  l’any anterior, en què el nombre de societats actives va ser de 10.745.

  Taula 1. Societats actives per forma jurídica. Període 2011-2019

  Variació Variació

  2019/2018 2019/2011

  Societat Anònima 1.227 1.212 1.189 1.166 1.156 1.149 1.151 1.158 1.154 -0,3% -5,9%

  Societat de Responsabilitat Limitada 3.964 4.004 4.102 4.285 4.522 4.782 5.032 5.312 5.502 3,6% 38,8%

  Societat Anònima Unipersonal 318 308 304 309 313 314 316 321 319 -0,6% 0,3%

  Societat de Responsabilitat Limitada Unipersonal 1.533 1.646 1.883 2.227 2.689 3.188 3.564 3.946 4.276 8,4% 178,9%

  Sucursal Estrangera 0 0 2 4 4 4 7 7 8 14,3% -

  Societat Cooperativa 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0,0% -

  Total 7.042 7.170 7.480 7.991 8.685 9.438 10.071 10.745 11.260 4,8% 59,9%

  2018201320122011 20172014Societats actives 2015 2016 2019

  Font: Ministeri de Presidència, Economia i Empresa; Registre de Societats Mercantils

  2,5% 1,8%

  4,3%

  6,8%

  8,7% 8,7%

  6,7%

  6,7%

  4,8%

  0%

  1%

  2%

  3%

  4%

  5%

  6%

  7%

  8%

  9%

  10%

  0

  2.000

  4.000

  6.000

  8.000

  10.000

  12.000

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

  Societats actives per forma jurídica. Període 2011 - 2019

  Societat Anònima Societat de Responsabilitat Limitada

  Societat Anònima Unipersonal Societat de Responsabilitat Limitada Unipersonal

  Sucursal Est rangera Societat Cooperativa

  Variació anual

 • A099. Estadística del Registre de Societats. Resultats Any 2019

  NP-A099_20200709 Pàg. 3 de 20

  17,4%

  16,9%

  15,9%

  14,6%

  13,3%

  12,2%

  11,4%

  10,8%

  10,2%

  56,3%

  55,8%

  54,8%

  53,6%

  52,1%

  50,7%

  50,0%

  49,4%

  48,9%

  4,5%

  4,3%

  4,1%

  3,9%

  3,6%

  3,3%

  3,1%

  3,0%

  2,8%

  21,8%

  23,0%

  25,2%

  27,9%

  31,0%

  33,8%

  35,4%

  36,7%

  38,0%

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  Distribució percentual de les societats actives per forma jurídica. Període 2011 - 2019

  Societat Anònima Societat de Responsabilitat Limitada

  Societat Anònima Unipersonal Societat de Responsabilitat Limitada Unipersonal

  Sucursal Est rangera Societat Cooperativa

  -0,6%

  -0,4%

  0,0%

  3,6%

  4,8%

  8,4%

  14,3%

  -10% 0% 10% 20%

  Societat Anònima Unipersonal

  Societat Anònima

  Societat Cooperativa

  Societat de Responsabilitat Limitada

  TOTAL

  Societat de Responsabilitat Limitada Unipersonal

  Sucursal Estrangera

  Variació anual 2019-2018 de les societats actives segons la forma jurídica.

  Pel que fa a la forma jurídica de les societats actives, el 48,9% van estar representades per les

  societats de responsabilitat limitada, amb un total de 5.502. Seguidament, es van situar les societats

  de responsabilitat limitada unipersonal, amb 4.276 (el 38,0% del total de societats actives), les

  societats anònimes, amb 1.154 (el 10,2% del total), i les societats anònimes unipersonals, amb 319

  (el 2,8% del total).

  Amb relació a l’any 2018, destaca en valors absoluts tant el creixement del nombre de societats de

  responsabilitat limitada unipersonals actives, amb un creixement del +8,4% (+330 societats) com el

  creixement del nombre de societats de responsabilitat limitada actives, amb una variació del +3,6%

  (+190 societats).

  Ampliant la perspectiva temporal de la sèrie s’observa que, durant els darrers anys, ha predominat el

  nombre de societats de responsabilitat limitada actives, amb una elevada estabilitat al llarg dels anys.

  En canvi, el nombre de societats de responsabilitat limitada unipersonal va tenint cada vegada més

  pes i presenta durant aquest mateix període una clara variació positiva i representa gairebé el triple

  de les societats actives de l’any 2011.

 • A099. Estadística del Registre de Societats. Resultats Any 2019

  NP-A099_20200709 Pàg. 4 de 20

  1.2. Per parròquia

  Andorra la Vella és la parròquia on s’adscriu el màxim nombre de societats actives, amb un total de

  4.620 (el 41,0% del total) i amb una variació interanual del +3,8% (+170 societats). Destaca també el

  nombre de societats actives a la parròquia d’Escaldes-Engordany, amb 2.050 societats mercantils

  actives (el 18,2% del total) i amb una taxa de creixement interanual del +5,8% (+113 societats).

  S’observa que des de l’any 2011 el 60% de les societats actives es concentren a les dos parròquies

  esmentades anteriorment, en la mesura que segueixen sent el centre físic i neuràlgic empresarial del

  país.

  Taula 2. Societats actives per parròquia. Període 2011-2019

  Variació Variació

  2019/2018 2019/2011 Canillo 295 310 337 389 450 530 602 649 697 7,4% 136,3%

  Encamp 888 905 956 1.034 1.099 1.199 1.269 1.338 1.401 4,7% 57,8%

  Ordino 327 338 346 363 394 420 454 490 520 6,1% 59,0%

  La Massana 678 691 742 806 907 1.003 1.086 1.180 1.257 6,5% 85,4%

  Andorra la Vella 3.045 3.098 3.219 3.414 3.689 3.955 4.172 4.450 4.620 3,8% 51,7%

  Sant Julià de Lòria 551 547 556 573 594 638 675 701 715 2,0% 29,8%

  Escaldes-Engordany 1.258 1.281 1.324 1.412 1.552 1.693 1.813 1.937 2.050 5,8% 63,0%

  Total 7.042 7.170 7.480 7.991 8.685 9.438 10.071 10.745 11.260 4,8% 59,9%

  20182011 2012 20142013Societats actives 2015 2016 2017 2019

  Font: Ministeri de Presidència, Economia i Empresa; Registre de Societats Mercant