registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma ... ministarstvu/pristup... · broj ugovora...

of 12/12
1 Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma USLUGE (2013) Broj Ugovora Predmet ugovora Evidencij ski broj nabave Broj objave Vrsta provedenog postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B ovoga Zakona Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma, uključujući i ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma Datum sklapanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma, uključujući i ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, uključujući i ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi, naziv gospodarskog subjekta ili gospodarskih subjekata s kojima je sklopljen okvirni sporazum, naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma, naziv podizvoditelja ako postoje Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora o javnoj nabavi te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 05-K-S- 9005/13-15 KNIN, 8 všs – SN sanacija krovišta i fasada 0-K-S- 212/12 2012/S 002- 0081733 OTVORENI 37.000,00 30.1.13. DIZAIN-ING d.o.o., Drniš *DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE 05-S-PK- 0003/13-90 USLUGE IZRADE TEHNIČKE DOK. ZA OSTVARIVANJE POSEBNIH PRAVA KORISNIKA PRAVA NA OBNOVU 50 ELABORATA 0-S-PK- 195/12 2012/S 002- 0076670 OTVORENI 62.500,00 KN 17.1.13. 240 KD ARHINGTRADE d.o.o., Zagreb *DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE 05-C-R- 0052/13-8 OBAVLJANJE KONZULTANTSKIH USLUGA ZA RAZRADU PROJEKTA IZ PODRUČJA JAVNE TURISTIČKE I KULTURNE INF., za grupu 7 Županijsko sportsko-rekreacijski centar Platak u općini Čavle 0-C-R- 199/12 2012/S 002- 0074078 OTVORENI 26.500,00 KN 29.1.13. U skladu s Opisom zadatka stručnjaka SUPERNA d.o.o., Čakovec 20.6.2013. 26.500,00 05-C-R- 9003/13-15 OBAVLJANJE KONZULTANTSKIH USLUGA ZA RAZRADU PROJEKTA IZ PODRUČJA JAVNE TURISTIČKE I KULTURNE INF., za grupu 1 Planinarski dom u Kijevu 0-C-R- 199/12 2012/S 002- 0074078 OTVORENI 32.500,00 KN 29.1.13. U skladu s Opisom zadatka stručnjaka META CONSULTING, obrt za poslovne usluge, Split 26.9.2013. 32.500,00

Post on 30-Aug-2019

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

  USLUGE (2013)

  Broj

  Ugovora

  Predmet ugovora

  Evidencij

  ski broj nabave

  Broj objave

  Vrsta provedenog

  postupka javne

  nabave, ukljuujui i

  postupak

  sklapanja ugovora o javnim

  uslugama iz

  Dodatka II. B ovoga

  Zakona

  Iznos sklopljenog ugovora o javnoj

  nabavi

  ili okvirnog

  sporazuma,

  ukljuujui i

  ugovora o javnoj nabavi na

  temelju

  okvirnog sporazuma

  Datum

  sklapanja

  ugovora o javnoj

  nabavi ili

  okvirnog

  sporazuma,

  ukljuujui

  i ugovor o javnoj

  nabavi na

  temelju okvirnog

  sporazuma

  rok na koji je

  sklopljen ugovor o

  javnoj nabavi ili

  okvirni sporazum,

  ukljuujui i ugovor o

  javnoj nabavi na temelju okvirnog

  sporazuma

  Naziv ponuditelja s kojim je

  sklopljen ugovor o

  javnoj nabavi, naziv

  gospodarskog

  subjekta ili gospodarskih

  subjekata s kojima je

  sklopljen okvirni sporazum,

  naziv

  ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o

  javnoj

  nabavi na temelju okvirnog

  sporazuma, naziv

  podizvoditelja ako postoje

  Konani

  datum isporuke

  robe, pruanja

  usluge ili

  izvoenja radova

  Konani iznos koji je

  naruitelj isplatio na

  temelju ugovora o

  javnoj

  nabavi te

  obrazloenje ukoliko je taj iznos

  vei od

  ugovorenog

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  05-K-S-

  9005/13-15

  KNIN, 8 vs SN sanacija krovita i

  fasada

  0-K-S-

  212/12

  2012/S 002-

  0081733 OTVORENI 37.000,00 30.1.13.

  DIZAIN-ING d.o.o.,

  Drni

  *DRAVNI URED ZA

  OBNOVU I

  STAMBENO

  ZBRINJAVANJE

  05-S-PK-

  0003/13-90

  USLUGE IZRADE TEHNIKE

  DOK. ZA OSTVARIVANJE POSEBNIH PRAVA KORISNIKA

  PRAVA NA OBNOVU 50

  ELABORATA

  0-S-PK-

  195/12

  2012/S 002-

  0076670 OTVORENI 62.500,00 KN 17.1.13. 240 KD

  ARHINGTRADE

  d.o.o., Zagreb

  *DRAVNI URED ZA

  OBNOVU I

  STAMBENO

  ZBRINJAVANJE

  05-C-R-

  0052/13-8

  OBAVLJANJE KONZULTANTSKIH USLUGA ZA

  RAZRADU PROJEKTA IZ

  PODRUJA JAVNE TURISTIKE I

  KULTURNE INF., za grupu 7

  upanijsko sportsko-rekreacijski

  centar Platak u opini avle

  0-C-R-

  199/12

  2012/S 002-

  0074078 OTVORENI 26.500,00 KN 29.1.13.

  U skladu s Opisom

  zadatka strunjaka

  SUPERNA d.o.o.,

  akovec 20.6.2013. 26.500,00

  05-C-R-9003/13-15

  OBAVLJANJE

  KONZULTANTSKIH USLUGA ZA

  RAZRADU PROJEKTA IZ PODRUJA JAVNE TURISTIKE I

  KULTURNE INF., za grupu 1

  Planinarski dom u Kijevu

  0-C-R-199/12

  2012/S 002-0074078

  OTVORENI 32.500,00 KN 29.1.13. U skladu s Opisom zadatka strunjaka

  META

  CONSULTING, obrt za poslovne usluge,

  Split

  26.9.2013. 32.500,00

 • 2

  Broj

  Ugovora

  Predmet ugovora

  Evidencij

  ski broj nabave

  Broj objave

  Vrsta provedenog

  postupka javne

  nabave, ukljuujui i

  postupak

  sklapanja ugovora o javnim

  uslugama iz

  Dodatka II. B ovoga

  Zakona

  Iznos sklopljenog ugovora o javnoj

  nabavi

  ili okvirnog sporazuma,

  ukljuujui i

  ugovora o javnoj nabavi na

  temelju

  okvirnog sporazuma

  Datum

  sklapanja

  ugovora o javnoj

  nabavi ili

  okvirnog sporazuma,

  ukljuujui

  i ugovor o javnoj

  nabavi na

  temelju okvirnog

  sporazuma

  rok na koji je

  sklopljen ugovor o

  javnoj nabavi ili okvirni sporazum,

  ukljuujui i ugovor o

  javnoj nabavi na temelju okvirnog

  sporazuma

  Naziv ponuditelja s kojim je

  sklopljen ugovor o

  javnoj nabavi, naziv

  gospodarskog

  subjekta ili gospodarskih

  subjekata s kojima je

  sklopljen okvirni sporazum,

  naziv

  ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o

  javnoj

  nabavi na temelju

  okvirnog

  sporazuma, naziv

  podizvoditelja ako postoje

  Konani

  datum isporuke robe, pruanja

  usluge ili

  izvoenja radova

  Konani iznos koji je

  naruitelj isplatio na

  temelju ugovora o javnoj

  nabavi te

  obrazloenje ukoliko je taj iznos

  vei od

  ugovorenog

  05-C-R-8003/13-13

  OBAVLJANJE

  KONZULTANTSKIH USLUGA ZA

  RAZRADU PROJEKTA IZ PODRUJA JAVNE TURISTIKE I

  KULTURNE INF., za grupu 5 Zdravstveno turistiki centar Biograd

  0-C-R-199/12

  2012/S 002-0074078

  OTVORENI 26.500,00 KN 29.1.13. U skladu s Opisom zadatka strunjaka

  SUPERNA d.o.o., akovec

  27.6.2013. 26.500,00

  05-C-R-

  8002/13-13

  OBAVLJANJE

  KONZULTANTSKIH USLUGA ZA

  RAZRADU PROJEKTA IZ PODRUJA JAVNE TURISTIKE I

  KULTURNE INF., za grupu 6

  izgradnja arheolokog parka Asseria Nova u Podgrau kraj Zadra

  0-C-R-

  199/12

  2012/S 002-

  0074078 OTVORENI 26.500,00 KN 29.1.13.

  U skladu s Opisom

  zadatka strunjaka

  SUPERNA d.o.o.,

  akovec 23.5.2013. 26.500,00

  05-C-R-0052/13-8

  OBAVLJANJE

  KONZULTANTSKIH USLUGA ZA RAZRADU PROJEKTA IZ

  PODRUJA JAVNE TURISTIKE I

  KULTURNE INF., za grupu 7 upanijsko sportsko-rekreacijski

  centar Platak u opini avle

  0-C-R-199/12

  2012/S 002-0074078

  OTVORENI 26.500,00 KN 29.1.13. U skladu s Opisom zadatka strunjaka

  SUPERNA d.o.o., akovec

  20.6.2013. 26.500,00

  05-C-R-

  0053/13-8

  OBAVLJANJE

  KONZULTANTSKIH USLUGA ZA RAZRADU PROJEKTA IZ

  PODRUJA JAVNE TURISTIKE I

  KULTURNE INF., za grupu 8 Ljeilite centar Veli Lonj

  0-C-R-

  199/12

  2012/S 002-

  0074078 OTVORENI 27.500,00 KN 29.1.13.

  U skladu s Opisom

  zadatka strunjaka

  SUPERNA d.o.o.,

  akovec 12.7.2013. 27.500,00

  05-C-R-

  7001/13-9

  OBAVLJANJE

  KONZULTANTSKIH USLUGA ZA RAZRADU PROJEKTA IZ

  PODRUJA JAVNE TURISTIKE I

  KULTURNE INF., za grupu 9 Centar planinarskog turizma Sv. Brdo

  0-C-R-

  199/12

  2012/S 002-

  0074078 OTVORENI 32.000,00 KN 29.1.13.

  U skladu s Opisom

  zadatka strunjaka

  SUPERNA d.o.o.,

  akovec 10.5.2013. 32.000,00

 • 3

  Broj

  Ugovora

  Predmet ugovora

  Evidencij

  ski broj nabave

  Broj objave

  Vrsta provedenog

  postupka javne

  nabave, ukljuujui i

  postupak

  sklapanja ugovora o javnim

  uslugama iz

  Dodatka II. B ovoga

  Zakona

  Iznos sklopljenog ugovora o javnoj

  nabavi

  ili okvirnog sporazuma,

  ukljuujui i

  ugovora o javnoj nabavi na

  temelju

  okvirnog sporazuma

  Datum

  sklapanja

  ugovora o javnoj

  nabavi ili

  okvirnog sporazuma,

  ukljuujui

  i ugovor o javnoj

  nabavi na

  temelju okvirnog

  sporazuma

  rok na koji je

  sklopljen ugovor o

  javnoj nabavi ili okvirni sporazum,

  ukljuujui i ugovor o

  javnoj nabavi na temelju okvirnog

  sporazuma

  Naziv ponuditelja s kojim je

  sklopljen ugovor o

  javnoj nabavi, naziv

  gospodarskog

  subjekta ili gospodarskih

  subjekata s kojima je

  sklopljen okvirni sporazum,

  naziv

  ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o

  javnoj

  nabavi na temelju

  okvirnog

  sporazuma, naziv

  podizvoditelja ako postoje

  Konani

  datum isporuke robe, pruanja

  usluge ili

  izvoenja radova

  Konani iznos koji je

  naruitelj isplatio na

  temelju ugovora o javnoj

  nabavi te

  obrazloenje ukoliko je taj iznos

  vei od

  ugovorenog

  05-C-R-

  7002/13-4

  OBAVLJANJE

  KONZULTANTSKIH USLUGA ZA

  RAZRADU PROJEKTA IZ PODRUJA JAVNE TURISTIKE I

  KULTURNE INF., za grupu 16 Slatkovodni akvarij i muzej o

  rijekama Grada Karlovca

  0-C-R-

  199/12

  2012/S 002-

  0074078 OTVORENI 26.300,00 KN 29.1.13.

  U skladu s Opisom

  zadatka strunjaka

  SUPERNA d.o.o.,

  akovec 6.6.2013. 26.300,00

  05-C-R-

  0054/13-90

  OBAVLJANJE

  KONZULTANTSKIH USLUGA ZA RAZRADU PROJEKTA IZ

  PODRUJA JAVNE TURISTIKE I

  KULTURNE INF., za grupu 18 Ljeilino rekreacijski centr na

  podruju Bjelovarsko bilogorske i

  Poeko slavonske upanije

  0-C-R-

  199/12

  2012/S 002-

  0074078 OTVORENI 44.800,00 KN 29.1.13.

  U skladu s Opisom

  zadatka strunjaka

  SUPERNA d.o.o.,

  akovec 2.7.2013. 44.800,00

  05-C-R-

  0055/13-90

  OBAVLJANJE

  KONZULTANTSKIH USLUGA ZA

  RAZRADU PROJEKTA IZ PODRUJA JAVNE TURISTIKE I

  KULTURNE INF., za grupu 19

  Regija digitalnih muzeja ouvanje kul. i povijske batine koritenjem

  novih tehnologija u prezentaciji i

  meunarodnoj promociji Sjeverozapadne Hrvatske

  0-C-R-

  199/12

  2012/S 002-

  0074078 OTVORENI 93.300,00 KN 29.1.13.

  U skladu s Opisom

  zadatka strunjaka

  SUPERNA d.o.o.,

  akovec 29.7.2013. 93.300,00

  05-C-P-

  0001/13-90

  OBAVLJANJE

  KONZULTANTSKIH USLUGA ZA

  RAZRADU PROJEKTA IZ PODRUJA POSLOVNE INF., za

  grupu 11 Stvaranje preduvjeta za

  odrivu podrku razvoja konkurentnosti gospodarstva i za

  daljni razvoj tehnoloke inf. u

  0-C-P-

  200/12

  2012/S 002-

  0072579 OTVORENI 139.500,00 KN 17.1.13.

  U roku 3 mjeseca od dana potpisivanja

  Ugovora ili u skladu s

  Opisom zadatka

  SUPERNA d.o.o.,

  akovec 22.8.2013. 139.500,00

 • 4

  Broj

  Ugovora

  Predmet ugovora

  Evidencij

  ski broj nabave

  Broj objave

  Vrsta provedenog

  postupka javne

  nabave, ukljuujui i

  postupak

  sklapanja ugovora o javnim

  uslugama iz

  Dodatka II. B ovoga

  Zakona

  Iznos sklopljenog ugovora o javnoj

  nabavi

  ili okvirnog sporazuma,

  ukljuujui i

  ugovora o javnoj nabavi na

  temelju

  okvirnog sporazuma

  Datum

  sklapanja

  ugovora o javnoj

  nabavi ili

  okvirnog sporazuma,

  ukljuujui

  i ugovor o javnoj

  nabavi na

  temelju okvirnog

  sporazuma

  rok na koji je

  sklopljen ugovor o

  javnoj nabavi ili okvirni sporazum,

  ukljuujui i ugovor o

  javnoj nabavi na temelju okvirnog

  sporazuma

  Naziv ponuditelja s kojim je

  sklopljen ugovor o

  javnoj nabavi, naziv

  gospodarskog

  subjekta ili gospodarskih

  subjekata s kojima je

  sklopljen okvirni sporazum,

  naziv

  ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o

  javnoj

  nabavi na temelju

  okvirnog

  sporazuma, naziv

  podizvoditelja ako postoje

  Konani

  datum isporuke robe, pruanja

  usluge ili

  izvoenja radova

  Konani iznos koji je

  naruitelj isplatio na

  temelju ugovora o javnoj

  nabavi te

  obrazloenje ukoliko je taj iznos

  vei od

  ugovorenog

  sjeverozapadnoj Hrvatskoj

  05-C-P-

  8001/13-13

  OBAVLJANJE

  KONZULTANTSKIH USLUGA ZA RAZRADU 11 PROJEKTATA IZ

  PODRUJA POSLOVNE INF., za

  grupu 8 Centar novih tehnologija u Zadru

  0-C-P-

  200/12

  2012/S 002-

  0072579 OTVORENI 34.000,00 kn 17.1.13.

  U roku 3 mjeseca od dana potpisivanja

  Ugovora ili u skladu s

  Opisom zadatka

  ACE

  INTERNATIONAL

  CONSULTANTS ADRIATIC d.o.o.,

  Zagreb

  3.6.2013. 34.000,00

  05-C-P-

  0005/13-18

  OBAVLJANJE

  KONZULTANTSKIH USLUGA ZA

  RAZRADU 11 PROJEKTATA IZ

  PODRUJA POSLOVNE INF., za

  grupu 7 Centar novih tehnologija Vidikovac u Puli

  0-C-P-

  200/12

  2012/S 002-

  0072579 OTVORENI 27.000,00 kn 15.1.13.

  U roku 3 mjeseca od

  dana potpisivanja

  Ugovora ili u skladu s

  Opisom zadatka

  SUPERNA d.o.o.,

  akovec 27.5.2013. 27.000,00

  05-C-P-

  9001/13-15

  OBAVLJANJU

  KONZULTANTSKIH USLUGA ZA

  RAZRADU PROJEKTA IZ PODRUJA POSLOVNE INF., za

  grupu 4 Izgradnja i opremanje

  inovacijskog centra politehnike Marko Maruli u Opini Biskupija,

  Zvjerinac

  0-C-P-

  200/12

  2012/S 002-

  0072579 OTVORENI 32.000,00 kn 17.1.13.

  U roku 3 mjeseca od dana potpisivanja

  Ugovora ili u skladu s

  Opisom zadatka

  SUPERNA d.o.o.,

  akovec 7.6.2013. 32.000,00

  05-C-P-

  6001/13-3

  OBAVLJANJE KONZULTANTSKIH USLUGA ZA

  IZRADU PROJEKTA IZ

  PODRUJA POSLOVNE INF., za grupu 3 Regionalni edukacijski-

  inovacijski centar u Poduzetnikoj

  zoni Jug, Novska

  0-C-P-

  200/12

  2012/S 002-

  0072579 OTVORENI 27.000,00 kn 17.1.13.

  U roku 3 mjeseca od dana potpisivanja

  Ugovora ili u skladu s

  Opisom zadatka

  SUPERNA d.o.o.,

  akovec 3.6.2013. 27.000,00

 • 5

  Broj

  Ugovora

  Predmet ugovora

  Evidencij

  ski broj nabave

  Broj objave

  Vrsta provedenog

  postupka javne

  nabave, ukljuujui i

  postupak

  sklapanja ugovora o javnim

  uslugama iz

  Dodatka II. B ovoga

  Zakona

  Iznos sklopljenog ugovora o javnoj

  nabavi

  ili okvirnog sporazuma,

  ukljuujui i

  ugovora o javnoj nabavi na

  temelju

  okvirnog sporazuma

  Datum

  sklapanja

  ugovora o javnoj

  nabavi ili

  okvirnog sporazuma,

  ukljuujui

  i ugovor o javnoj

  nabavi na

  temelju okvirnog

  sporazuma

  rok na koji je

  sklopljen ugovor o

  javnoj nabavi ili okvirni sporazum,

  ukljuujui i ugovor o

  javnoj nabavi na temelju okvirnog

  sporazuma

  Naziv ponuditelja s kojim je

  sklopljen ugovor o

  javnoj nabavi, naziv

  gospodarskog

  subjekta ili gospodarskih

  subjekata s kojima je

  sklopljen okvirni sporazum,

  naziv

  ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o

  javnoj

  nabavi na temelju

  okvirnog

  sporazuma, naziv

  podizvoditelja ako postoje

  Konani

  datum isporuke robe, pruanja

  usluge ili

  izvoenja radova

  Konani iznos koji je

  naruitelj isplatio na

  temelju ugovora o javnoj

  nabavi te

  obrazloenje ukoliko je taj iznos

  vei od

  ugovorenog

  05-C-P-1002/13-12

  OBAVLJANJE

  KONZULTANTSKIH USLUGA ZA

  RAZRADU PROJEKTA IZ PODRUJA POSLOVNE INF., za

  grupu 2 Centar izvrsnosti za obnovljive izvore energije

  specijalizacija za bio masu u

  Industrijskoj zoni Bjeli Slavonski Brod

  0-C-P-200/12

  2012/S 002-0072579

  OTVORENI 29.000,00 kn 17.1.13.

  U roku 3 mjeseca od

  dana potpisivanja Ugovora ili u skladu s

  Opisom zadatka

  SUPERNA d.o.o., akovec

  6.5.2013. 29.000,00

  05-C-P-1001/13-12

  OBAVLJANJE

  KONZULTANTSKIH USLUGA ZA

  RAZRADU PROJEKTA IZ PODRUJA POSLOVNE INF., za

  grupu 1 Panonski zeleni industrijski

  park

  0-C-P-200/12

  2012/S 002-0072579

  OTVORENI 29.000,00 kn 17.1.13.

  U roku 3 mjeseca od

  dana potpisivanja Ugovora ili u skladu s

  Opisom zadatka

  SUPERNA d.o.o., akovec

  3.6.2013. 29.000,00

  05-K-S-7004/13-9

  SN graenja nad radovima sanacije

  (fasada, krovite, vanjska stolarija, gromobranska instalacija) na 4 vs u

  mjestu UDBINA

  0-K-S-222/12

  2012/S 002-0093050

  OTVORENI 32.400,00 KN 22.22.13. MHM INENJERING

  d.o.o., Osijek

  *DRAVNI URED ZA

  OBNOVU I

  STAMBENO

  ZBRINJAVANJE

  02-C-U-

  0103/13-90

  USLUGE TJELESNE ZATITE

  OSOBA I IMOVINE

  MINISTARSTVA

  O-C-U-

  4/13

  2013/S 002-

  0005852 OTVORENI 438.860,80 20.3.2013. 1 GODINA

  ZATITA JURENEC

  d.o.o. Koprivnica 20.3.2014. 283.202,36

  07-C-M-

  0078/13-90

  USLUGE PRODUKCIJE TV

  EMISIJE PUTEVIMA EUROPSKIH FONDOVA

  O-C-M-

  181/12

  2012/S 002-

  0065656 OTVORENI 147.000,00 15.2.2013. 31.12.2013.

  DIGIMARK d.o.o.

  Zagreb 22.11.2013. 147.000,00

 • 6

  Broj

  Ugovora

  Predmet ugovora

  Evidencij

  ski broj nabave

  Broj objave

  Vrsta provedenog

  postupka javne

  nabave, ukljuujui i

  postupak

  sklapanja ugovora o javnim

  uslugama iz

  Dodatka II. B ovoga

  Zakona

  Iznos sklopljenog ugovora o javnoj

  nabavi

  ili okvirnog sporazuma,

  ukljuujui i

  ugovora o javnoj nabavi na

  temelju

  okvirnog sporazuma

  Datum

  sklapanja

  ugovora o javnoj

  nabavi ili

  okvirnog sporazuma,

  ukljuujui

  i ugovor o javnoj

  nabavi na

  temelju okvirnog

  sporazuma

  rok na koji je

  sklopljen ugovor o

  javnoj nabavi ili okvirni sporazum,

  ukljuujui i ugovor o

  javnoj nabavi na temelju okvirnog

  sporazuma

  Naziv ponuditelja s kojim je

  sklopljen ugovor o

  javnoj nabavi, naziv

  gospodarskog

  subjekta ili gospodarskih

  subjekata s kojima je

  sklopljen okvirni sporazum,

  naziv

  ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o

  javnoj

  nabavi na temelju

  okvirnog

  sporazuma, naziv

  podizvoditelja ako postoje

  Konani

  datum isporuke robe, pruanja

  usluge ili

  izvoenja radova

  Konani iznos koji je

  naruitelj isplatio na

  temelju ugovora o javnoj

  nabavi te

  obrazloenje ukoliko je taj iznos

  vei od

  ugovorenog

  02-C-U-0019/13-90

  REDOVNI I IZVANREDNI SERVIS 8 VOZILA

  O-C-U-56/13

  2013/S 002-

  0020562 OTVORENI 39.233,76 kn 10.5.2013.

  1 god od potpisivanja ug.

  AUTOSERVIS I

  TRGOVINA

  BERTOVI Kaina

  10.5.2014.

  9.817,90

  08-C-SI-0117/13-21

  IZRADA 2 WEB PORTALA O-C-

  SI-5/13

  2013/S 003-

  0045080 OTVORENI 74.500,00 kn 24.4.13. 80 dana RIS d.o.o., Kastav 16.12.2013. 67.050,00

  02-C-U-0197/13-90

  PREVOENJE O-C-

  U-70/13

  2013/S 003-

  0073623 OTVORENI 346.574,00 kn 21.8.2013. 31.12.2013

  GLOBAL LINK

  d.o.o., Zagreb

  31.12.2013. 66.818,00

  02-C-SI-

  0114/13-21 RH-KONTO-USLUGE REDOVNOG ODRAVANJA INF.PROGRAMA

  O-C-SI-65/13

  2013/S 003-

  0034459 OTVORENI 87.300,00 kn 4.4.13. 31.12.2013.

  KONTO d.o.o., Poega

  12.12.2013. 87.000,00

  05-K--

  0175/13-5

  USLUGA STRUNOG NADZORA GRAENJA - nad dovrenjem

  radova izgradnje sportske dvorane

  podrune kole Beletinec u opini Sveti Ilija, Varadinska upanija -

  DOVRETAK RADOVA -

  O-K-

  -84/13

  2013/S 003-

  0065824 OTVORENI 49.700,00 kn 12.7.13. 8 mjeseci

  VD PROJEKT d.o.o., Puina-

  Nedelie /

  METROND d.o.o., Pribislavec-akovec /

  TOMIS d.o.o.,

  Varadin - ZAJEDNICA

  PONUDITELA

  21.7.2015.

  49.700,00

  05-K--

  0195/13-1

  USLUGE STRUNOG NADZORA

  grenja - nad izvoenjem radova

  izgradnje kolsko-portske dvorane

  osnovne kole u Luci, Zagrebaka upanija

  O-K--85/13

  2013/S 003-

  0072522 OTVORENI 37.000,00 kn 22.8.2013. 6 mjeseci

  ARHINGTRADE d.o.o., Zagreb

  19.2.2015.

  37.000,00

  05-K--

  0196/13-2

  USLUGE STRUNOG NADZORA -

  graenja nad nastavkom radova na izgradnji graevine kolsko-portske

  dvorane Osnovne kole "Stjepan

  Radi" u Brestovcu Orehovekom, opina Bedekovina

  O-K-

  -82/13

  2013/S 003-

  0072503 OTVORENI 29.000,00 kn 21.8.2013 5 mjeseci

  ARHINGTRADE

  d.o.o., Zagreb

  20.12.2017. 29.000,00

 • 7

  Broj

  Ugovora

  Predmet ugovora

  Evidencij

  ski broj nabave

  Broj objave

  Vrsta provedenog

  postupka javne

  nabave, ukljuujui i

  postupak

  sklapanja ugovora o javnim

  uslugama iz

  Dodatka II. B ovoga

  Zakona

  Iznos sklopljenog ugovora o javnoj

  nabavi

  ili okvirnog sporazuma,

  ukljuujui i

  ugovora o javnoj nabavi na

  temelju

  okvirnog sporazuma

  Datum

  sklapanja

  ugovora o javnoj

  nabavi ili

  okvirnog sporazuma,

  ukljuujui

  i ugovor o javnoj

  nabavi na

  temelju okvirnog

  sporazuma

  rok na koji je

  sklopljen ugovor o

  javnoj nabavi ili okvirni sporazum,

  ukljuujui i ugovor o

  javnoj nabavi na temelju okvirnog

  sporazuma

  Naziv ponuditelja s kojim je

  sklopljen ugovor o

  javnoj nabavi, naziv

  gospodarskog

  subjekta ili gospodarskih

  subjekata s kojima je

  sklopljen okvirni sporazum,

  naziv

  ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o

  javnoj

  nabavi na temelju

  okvirnog

  sporazuma, naziv

  podizvoditelja ako postoje

  Konani

  datum isporuke robe, pruanja

  usluge ili

  izvoenja radova

  Konani iznos koji je

  naruitelj isplatio na

  temelju ugovora o javnoj

  nabavi te

  obrazloenje ukoliko je taj iznos

  vei od

  ugovorenog

  05-C-R-

  0120/13-90

  KONZULTANTSKE USLUGE ZA

  RAZRADU PROJEKTA IZ PODRUJA JAVNE TURISTIKE I

  KULTURNE INFRASTRUKTURE,

  GRUPA 1 EKO ETNO SELA

  O-C-R-

  128/13-2

  2013/S 003-

  0071057 OTVORENI 61.000,00 kn 27.5.13. 10 tjedana

  ENVIRODUAL d.o.o., Zagreb /

  ENVIRODUAL

  d.o.o., Slovenija - ZAJEDNICA

  PONUDITELJA

  9.11.2013. 61.000,00

  05-C-R-

  0180/13-90

  KONZULTANTSKE USLUGE-STUDIJA IZVEDIVOSTI I

  ANALIZE TROKOVA-

  KULTURNO-TURISTKA-DIGITALNI MUZEJI SZ RH,

  MUZEJ O RIJEKAMA-

  KARLOVAC, TURSKI PUT

  O-C-R-

  129/13-11

  2013/S 003-

  0066345 OTVORENI 532.000,00 kn 17.7.13. 12 tjedana

  RAZDOR d.o.o.,

  Zagreb / MREA ZNANJA d.o.o.,

  Zagreb / SAFEGE

  d.o.o., Zagreb / MONEO

  SAVJETOVANJE

  d.o.o., Zagreb - zajednica ponuditelja

  13.12.2013. 532.000,00

  05-C-U-

  0185/13-90

  KONZULTANTSKE USLUGE-STUDIJA IZVEDIVOSTI I

  ANALIZE TROKOVA-KIJEVO-

  PLANINARSKI DOM, PLATAK-SPORTSKI CENTAR, SV.BRDO,-

  PLAN.TURIZAM, HERCEGOVAC-

  VINKOVCI-SOPOT

  O-C-R-

  129/13-10

  2013/S 003-

  0066259 OTVORENI 265.000,00 kn 19.7.2013. 14 tjedana

  INENJERSKI BIRO d.d., Zagreb /

  CONVENA d.o.o.,

  Zagreb / SL CONSULT d.o.o.,

  Ljubljana - zajednica

  ponuditelja

  5.2.2014. 265.000,00

 • 8

  Broj

  Ugovora

  Predmet ugovora

  Evidencij

  ski broj nabave

  Broj objave

  Vrsta provedenog

  postupka javne

  nabave, ukljuujui i

  postupak

  sklapanja ugovora o javnim

  uslugama iz

  Dodatka II. B ovoga

  Zakona

  Iznos sklopljenog ugovora o javnoj

  nabavi

  ili okvirnog sporazuma,

  ukljuujui i

  ugovora o javnoj nabavi na

  temelju

  okvirnog sporazuma

  Datum

  sklapanja

  ugovora o javnoj

  nabavi ili

  okvirnog sporazuma,

  ukljuujui

  i ugovor o javnoj

  nabavi na

  temelju okvirnog

  sporazuma

  rok na koji je

  sklopljen ugovor o

  javnoj nabavi ili okvirni sporazum,

  ukljuujui i ugovor o

  javnoj nabavi na temelju okvirnog

  sporazuma

  Naziv ponuditelja s kojim je

  sklopljen ugovor o

  javnoj nabavi, naziv

  gospodarskog

  subjekta ili gospodarskih

  subjekata s kojima je

  sklopljen okvirni sporazum,

  naziv

  ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o

  javnoj

  nabavi na temelju

  okvirnog

  sporazuma, naziv

  podizvoditelja ako postoje

  Konani

  datum isporuke robe, pruanja

  usluge ili

  izvoenja radova

  Konani iznos koji je

  naruitelj isplatio na

  temelju ugovora o javnoj

  nabavi te

  obrazloenje ukoliko je taj iznos

  vei od

  ugovorenog

  05-C-R- 0187/13-90

  KONZULTANTSKE USLUGE-

  STUDIJA IZVEDIVOSTI I ANALIZE TROKOVA-5

  PROJEKATA JADRANSKA RH-

  KAA, ASERIA NOVA, BLACE, SV.MARAK-HVAR, ETNO EKO

  SELO

  O-C-R-129/13-9

  2013/S 003-

  0068843 OTVORENI 215.000,00 kn 31.7.2013. 14 tjedana

  INENJERSKI BIRO

  d.d., Zagreb / CONVENA d.o.o.,

  Zagreb / SL

  CONSULT d.o.o., Ljubljana - zajednica

  ponuditelja

  3.2.2014. 215.000,00

  05-C-U-

  0186/13-90

  KONZULTANTSKE USLUGE-

  STUDIJA IZVEDIVOSTI I

  ANALIZE TROKOVA-ZDRAVSTVENO TURISTIKA

  INFRASTRUKTURA

  O-C-R-

  129/13-8

  2013/S 003-

  0066234 OTVORENI 336.000,00 kn 19.7.2013. 14 tjedana

  INENJERSKI BIRO

  d.d., Zagreb /

  CONVENA d.o.o.,

  Zagreb / SL CONSULT d.o.o.,

  Ljubljana - zajednica

  ponuditelja

  3.2.2014. 336.000,00

  05-C-R-

  0198/13-90

  KONZULTANTSKE USLUGE-

  STUDIJA IZVEDIVOSTI I ANALIZE TROKOVA-

  POSLOVNA-OBNOVLJIVI IZVORI

  EN-BJELI, BRAAK

  O-C-R-

  129/13-7

  2013/S 002-

  0032906

  8.4.13../9.4.13

  .

  OTVORENI 81.600,00 kn 19.9.2013 13 tjedana Mk projekt d.o.o.,

  Slovenija 7.2.2014. 81.600,00

  05-C-U-

  0184/13-90

  KONZULTANTSKE USLUGE-

  STUDIJA IZVEDIVOSTI I ANALIZE TROKOVA-

  POSLOVNA INFR-DRVNA IND-

  PANONSKI, LEPOGLAVA

  O-C-R-

  129/13-6

  2013/S 003-

  0066221 OTVORENI 96.000,00 kn 19.7.2013. 12 tjedana

  INENJERSKI BIRO

  d.d., Zagreb /

  CONVENA d.o.o., Zagreb / SL

  CONSULT d.o.o.,

  Ljubljana - zajednica ponuditelja

  14.1.2014. 96.000,00

 • 9

  Broj

  Ugovora

  Predmet ugovora

  Evidencij

  ski broj nabave

  Broj objave

  Vrsta provedenog

  postupka javne

  nabave, ukljuujui i

  postupak

  sklapanja ugovora o javnim

  uslugama iz

  Dodatka II. B ovoga

  Zakona

  Iznos sklopljenog ugovora o javnoj

  nabavi

  ili okvirnog sporazuma,

  ukljuujui i

  ugovora o javnoj nabavi na

  temelju

  okvirnog sporazuma

  Datum

  sklapanja

  ugovora o javnoj

  nabavi ili

  okvirnog sporazuma,

  ukljuujui

  i ugovor o javnoj

  nabavi na

  temelju okvirnog

  sporazuma

  rok na koji je

  sklopljen ugovor o

  javnoj nabavi ili okvirni sporazum,

  ukljuujui i ugovor o

  javnoj nabavi na temelju okvirnog

  sporazuma

  Naziv ponuditelja s kojim je

  sklopljen ugovor o

  javnoj nabavi, naziv

  gospodarskog

  subjekta ili gospodarskih

  subjekata s kojima je

  sklopljen okvirni sporazum,

  naziv

  ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o

  javnoj

  nabavi na temelju

  okvirnog

  sporazuma, naziv

  podizvoditelja ako postoje

  Konani

  datum isporuke robe, pruanja

  usluge ili

  izvoenja radova

  Konani iznos koji je

  naruitelj isplatio na

  temelju ugovora o javnoj

  nabavi te

  obrazloenje ukoliko je taj iznos

  vei od

  ugovorenog

  05-C-R-0178/13-90

  KONZULTANTSKE USLUGE-STUDIJA IZVEDIVOSTI I

  ANALIZE TROKOVA-JAVNO POSL.OBRAZOVNA.NOVSKA,

  PULA, ZADAR

  O-C-R-129/13-5

  2013/S 003-

  0066271 OTVORENI 228.000,00 kn 17.7.13. 12 tjedana

  MREA ZNANJE

  d.o.o., Zagreb /

  SAFEGE d.o.o., Zagreb / RAZDOR

  d.o.o., Zagreb / MONEO

  SAVJETOVANJE

  d.o.o., Zagreb - zajednica ponuditelja

  20.1.2014. 228.000,00

  05-C-R-0179/13-90

  KONZULTANTSKE USLUGE-

  STUDIJA IZVEDIVOSTI I

  ANALIZE TROKOVA-JAVNO POSL.-IT I NOVE TEHNOLOGIJE-

  NOVI MAROF, VARADIN

  VINKOVCI

  O-C-R-129/13-4

  2013/S 003-

  0066285 OTVORENI 228.000,00 kn 19.7.2013. 14 tjedana

  MREA ZNANJE

  d.o.o., Zagreb /

  SAFEGE d.o.o., Zagreb / RAZDOR

  d.o.o., Zagreb /

  MONEO SAVJETOVANJE

  d.o.o., Zagreb -

  zajednica ponuditelja

  12.12.2013. 152.000,00

  05-C-R-

  0181/13-90

  KONZULTANTSKE USLUGE-STUDIJA IZVEDIVOSTI I

  ANALIZE TROKOVA-

  POSLOVNA INFR.-METALSKA

  IND-SAMOBOR, AKOVEC, N.

  GRADIKA, VODNJAN

  O-C-R-

  129/13-3

  2013/S 003-

  0068849 OTVORENI 200.600,00 kn 31.7.13. 12 tjedana

  HIDROINENJERING d.o.o., Ljubljana,

  Podrunica Zagreb 5.2.2014. 200.600,00

 • 10

  Broj

  Ugovora

  Predmet ugovora

  Evidencij

  ski broj nabave

  Broj objave

  Vrsta provedenog

  postupka javne

  nabave, ukljuujui i

  postupak

  sklapanja ugovora o javnim

  uslugama iz

  Dodatka II. B ovoga

  Zakona

  Iznos sklopljenog ugovora o javnoj

  nabavi

  ili okvirnog sporazuma,

  ukljuujui i

  ugovora o javnoj nabavi na

  temelju

  okvirnog sporazuma

  Datum

  sklapanja

  ugovora o javnoj

  nabavi ili

  okvirnog sporazuma,

  ukljuujui

  i ugovor o javnoj

  nabavi na

  temelju okvirnog

  sporazuma

  rok na koji je

  sklopljen ugovor o

  javnoj nabavi ili okvirni sporazum,

  ukljuujui i ugovor o

  javnoj nabavi na temelju okvirnog

  sporazuma

  Naziv ponuditelja s kojim je

  sklopljen ugovor o

  javnoj nabavi, naziv

  gospodarskog

  subjekta ili gospodarskih

  subjekata s kojima je

  sklopljen okvirni sporazum,

  naziv

  ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o

  javnoj

  nabavi na temelju

  okvirnog

  sporazuma, naziv

  podizvoditelja ako postoje

  Konani

  datum isporuke robe, pruanja

  usluge ili

  izvoenja radova

  Konani iznos koji je

  naruitelj isplatio na

  temelju ugovora o javnoj

  nabavi te

  obrazloenje ukoliko je taj iznos

  vei od

  ugovorenog

  05-C-R-0182/13-90

  KONZULTANTSKE USLUGE-STUDIJA IZVEDIVOSTI I

  ANALIZE TROKOVA-

  POSLOVNA INFR.-PREHRAMBENO

  PRERAIVAKA- ZVJRINAC,

  DUBROVNIK, KRIEVCI, KOPRIVNICA

  O-C-R-129/13-2

  2013/S 003-

  0068859 OTVORENI 200.600,00 kn 31.7.13. 12 tjedana

  HIDROINENJERIN

  G d.o.o., Ljubljana,

  Podrunica Zagreb

  5.2.2014. 200.600,00

  05-C-U--

  0183/13-21

  KONZULTANTSKE USLUGE-STUDIJA IZVEDIVOSTI I

  ANALIZE TROKOVA-

  STVARANJE PREDUVJETA-KREATIVNI KLASTER U

  ZAGREBU

  O-C-R-

  129/13-1

  2013/S 003-

  0066126 OTVORENI 45.000,00 kn 19.7.2013. 12 tjedana

  INENJERSKI BIRO

  d.d., Zagreb /

  CONVENA d.o.o., Zagreb / SL

  CONSULT d.o.o.,

  Ljubljana - zajednica ponuditelja

  16.12.2013. 45.000,00

  02-C-SI-

  0113/13-90

  TELEKOMUNIKACIJE U NEPOKRETNIM MREAMA-

  URNOST

  P-C-SI-3

  /13

  2013/S 003-

  0050454

  PREGOVARA

  KI POSTUPAK BEZ

  PRETHODNE

  OBJAVE

  714.395,00 kn 22.03.2013. 5 mjeseci METRONET

  TELEKOMUNIKACI

  JE d.d., Zagreb

  1.7.2013. 714.395,00

  05-C-UK-

  0177/13-21

  KONZULTATNTSKE USLUGE ZA

  ANALIZU USKLAENOSTI 32

  PROJEKTNA PRIJEDLOGA S PRAVILIMA DODJELE

  DRAVNIH POTPORA

  P-C-R-

  7/13

  2013/S 003-

  0073939

  PREGOVARA

  KI POSTUPAK

  BEZ PRETHODNE

  OBJAVE

  149.000,00 kn 12.7.2013. 7.10.2013. HCL Consultants

  Cipar 19.11.2013. 149.000,00

  02-C-SI-

  0199/13-21

  USLUGE DOGRADNJE

  LICENCIRANIH PROGRAMSKIH RJEENJA TVRTKE INFODOM

  P-C-SI-

  9/13

  2013/S 003-

  0077168

  PREGOVARA

  KI POSTUPAK

  BEZ PRETHODNE

  OBJAVE

  791.600,00 kn 21.08.2013. 31.8.2013 INFODOM d.o.o.,

  Zagreb 11.9.2013. 791..600,00

 • 11

  Broj

  Ugovora

  Predmet ugovora

  Evidencij

  ski broj nabave

  Broj objave

  Vrsta provedenog

  postupka javne

  nabave, ukljuujui i

  postupak

  sklapanja ugovora o javnim

  uslugama iz

  Dodatka II. B ovoga

  Zakona

  Iznos sklopljenog ugovora o javnoj

  nabavi

  ili okvirnog sporazuma,

  ukljuujui i

  ugovora o javnoj nabavi na

  temelju

  okvirnog sporazuma

  Datum

  sklapanja

  ugovora o javnoj

  nabavi ili

  okvirnog sporazuma,

  ukljuujui

  i ugovor o javnoj

  nabavi na

  temelju okvirnog

  sporazuma

  rok na koji je

  sklopljen ugovor o

  javnoj nabavi ili okvirni sporazum,

  ukljuujui i ugovor o

  javnoj nabavi na temelju okvirnog

  sporazuma

  Naziv ponuditelja s kojim je

  sklopljen ugovor o

  javnoj nabavi, naziv

  gospodarskog

  subjekta ili gospodarskih

  subjekata s kojima je

  sklopljen okvirni sporazum,

  naziv

  ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o

  javnoj

  nabavi na temelju

  okvirnog

  sporazuma, naziv

  podizvoditelja ako postoje

  Konani

  datum isporuke robe, pruanja

  usluge ili

  izvoenja radova

  Konani iznos koji je

  naruitelj isplatio na

  temelju ugovora o javnoj

  nabavi te

  obrazloenje ukoliko je taj iznos

  vei od

  ugovorenog

  06-K-I-

  10048/11-15 D1

  IBENSKO-KNINSKA UPANIJA Struni nadzor graenja nad

  dovretkom radova izgradnje

  kolskoportske dvorane ista velika razliks za str.nadz. radova s obzirom

  na ugovoreni postotak

  P-K--

  8/13

  2013/S 003-

  0089137

  PREGOVARA

  KI POSTUPAK BEZ

  PRETHODNE

  OBJAVE

  23.000,00 kn 7.10.2013. GRAENICA d.o.o.,

  Dugopolje 21.7.2014. 23.000,00

  03-K-I-

  9062/11-15 B2

  D1

  IBENSKO-KNINSKA UPANIJA -

  struni nadzor nad radovima

  asfaltiranja ulica i izgradnje oborinske

  odvodnje u novom naselju kistanje 1,

  opina kistanje, - dodatni

  nepredvieni radovi

  P-K-I-4

  /13

  2013/S 003-

  0050417

  PREGOVARAKI POSTUPAK

  BEZ

  PRETHODNE OBJAVE

  1.578,87 24.4.2013. U.O.I. M. EGEDIN

  Zagreb 9.5.2013. 1.578,87

  05-C-R-9018/13-17

  OBAVLJANJE

  KONZULTANTSKIH USLUGA ZA

  RAZRADU 19 PROJEKATA-TURISTIKA I KULTURNA

  INFRASTRUKTURA, Eko muzej

  Pustinja Blace

  0-C-R-199/12

  2012/S 002-0074078

  OTVORENI 33.900,00 1.3.2014. 9 tjedana SUPERNA d.o.o.,

  akovec 5.7.2013. 33.900,00

  05-C-R-

  9019/13-17

  OBAVLJANJE KONZULTANTSKIH USLUGA ZA

  RAZRADU 19 PROJEKATA-

  TURISTIKA I KULTURNA

  INFRASTRUKTURA., za grupu 12

  Sanacija i rekonstrukcija crkve sv. Marka u gradu Hvaru

  0-C-R-

  199/12

  2012/S 002-

  0074078 OTVORENI 35.000,00 1.3.2013. 9 tjedana

  SUPERNA d.o.o.,

  akovec 6.6.2013. 35.000,00

  05-C-R-

  0098/13-18

  OBAVLJANJE

  KONZULTANTSKIH USLUGA ZA

  RAZRADU 19 PROJEKATA-TURISTIKA I KULTURNA

  INFRASTRUKTURA., za grupu 4

  Bolnica prim.dr. Martin Horvat u Rovinju

  0-C-R-

  199/12

  2012/S 002-

  0074078 OTVORENI 26.500,00 1.3.2013. 9 tjedana

  SUPERNA d.o.o.,

  akovec 14.6.2013. 26.500,00

 • 12

  Broj

  Ugovora

  Predmet ugovora

  Evidencij

  ski broj nabave

  Broj objave

  Vrsta provedenog

  postupka javne

  nabave, ukljuujui i

  postupak

  sklapanja ugovora o javnim

  uslugama iz

  Dodatka II. B ovoga

  Zakona

  Iznos sklopljenog ugovora o javnoj

  nabavi

  ili okvirnog sporazuma,

  ukljuujui i

  ugovora o javnoj nabavi na

  temelju

  okvirnog sporazuma

  Datum

  sklapanja

  ugovora o javnoj

  nabavi ili

  okvirnog sporazuma,

  ukljuujui

  i ugovor o javnoj

  nabavi na

  temelju okvirnog

  sporazuma

  rok na koji je

  sklopljen ugovor o

  javnoj nabavi ili okvirni sporazum,

  ukljuujui i ugovor o

  javnoj nabavi na temelju okvirnog

  sporazuma

  Naziv ponuditelja s kojim je

  sklopljen ugovor o

  javnoj nabavi, naziv

  gospodarskog

  subjekta ili gospodarskih

  subjekata s kojima je

  sklopljen okvirni sporazum,

  naziv

  ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o

  javnoj

  nabavi na temelju

  okvirnog

  sporazuma, naziv

  podizvoditelja ako postoje

  Konani

  datum isporuke robe, pruanja

  usluge ili

  izvoenja radova

  Konani iznos koji je

  naruitelj isplatio na

  temelju ugovora o javnoj

  nabavi te

  obrazloenje ukoliko je taj iznos

  vei od

  ugovorenog

  05-C-P-

  5001/13-19

  OBAVLJANJE

  KONZULTANTSKIH USLUGA ZA

  RAZRADU PROJEKTA IZ PODRUJA POSLOVNE INF., za

  grupu 5 Adaptacija prostora i opremanje inovacijsko istraivakog

  centra MARIBIC u Dubrovniku

  0-C-P-

  200/12

  2012/S 002- 0072579

  OTVORENI 32.000,00 25.2.2013.

  U roku 3 mjeseca od

  dana potpisivanja

  Ugovora ili u skladu s Opisom zadatka

  SUPERNA d.o.o.,

  akovec 2.7.2013. 32.000,00

  *Napomena Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i sredinjih tijela dravne uprave (Narodne novine broj 39/13) osnovan

  Dravni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje koji je zapoeo s radom 1. svibnja 2013. te od Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije preuzeo dio

  poslova sukladno utvrenom djelokrugu, dravne slubenike i namjetenike zateene na preuzetim poslovima, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad,

  financijska sredstva, te prava i obveze, razmjerno preuzetim poslovima. Navedene usluge prele su u nadlenost Dravnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje.