Regionalno prvenstvo v akvatlonu za osnovne šole

Download Regionalno prvenstvo v akvatlonu za osnovne šole

Post on 23-Mar-2016

215 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

olska tekmovanja naj bodo zabavna

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Priloge 5.6.2014 De128 stran 42 / /levicnikve 13:29:33</p><p>5. junija 2014 </p><p>|</p><p>43</p><p>42 </p><p>|</p><p>5. junija 20 14</p><p>Odprto prvenstvo osnovnih ol in srednjih ol v akvatlonu</p><p>Tina Hiar</p><p>Foto: Ane Furlan</p><p>Zadnji majski etrtek je na</p><p>ko pal i u Kodeljevo minil v</p><p>znamenju odprtega prvenstva</p><p>osnovnih in srednjih ol v</p><p>akvatl onu.</p><p>Regionalno kvalifikacijsko tekmovanje</p><p>osrednjeslovenske regije v organizaciji</p><p>Triatlonskega kluba Ljubljana je potekalo</p><p>v rekordnem duhu prijavljenih je bilo</p><p>namre najve tekmovalcev doslej (302).</p><p>Triatlon je nain mojega ivljenja. Z njim</p><p>se ukvarjam e skoraj trideset let: na</p><p>zaetku je lo za rekreacijo, potem za</p><p>resen tekmovalen port, zdaj pa je triatlon</p><p>zame spet prijetna rekreacija. Treniram</p><p>toliko, kot elim, in pri tem uivam, tudi</p><p>tekmujem zato, da kam grem, da sream</p><p>ljudi in da skupaj malo poklepetamo. Zdaj</p><p>je res lepo! je pojasnila legendarna</p><p>jeklena triatlonka in profesorica p ortne</p><p>vzgoje na gimnaziji Poljane Na t a a</p><p>Na k rs t , ki je za rekreacijo, e posebno tek,</p><p>uspela navduiti e na stotine svojih</p><p>dijakov in prijateljev.</p><p>Izjemni talenti so povsod. Tako je na</p><p>vseh podrojih ivljenja in tudi v triatlonu</p><p>ni ni drugae. Druga pomembna zadeva</p><p>je, kako motivirate mlade, da vztrajajo v</p><p>tem portu. Triatlon je namre disciplina,</p><p>v kateri potrebuje kar nekaj let, da se</p><p>naui pravilno trenirati, postane dob er</p><p>tekmovalec in ele nato tudi uspeen</p><p>triatlonec, ki posega po lovorikah,</p><p>poudarja Mitja Mori, vodja programov v</p><p>Triatlonskem klubu Ljubljana.</p><p>Na vpraanje, kako postati nova Mateja</p><p>imic ali David Plee, Mori ponuja</p><p>naslednji odgovor: Vkljuiti se je treba v</p><p>katerega izmed triatlonskih klubov,</p><p>predvsem je treba triatlon v otrokih letih</p><p>dojemati kot igro. Vrhunskost se zane po</p><p>dvajsetem letu!</p><p>Slednjega se dobro zavedajo tudi</p><p>profesorji portne vzgoje, ki so se odzvali</p><p>povabilu in na Kodeljevo pripeljali svoje</p><p>uence in dijake. Da je tekmovalno</p><p>v zd u je minilo v pozitivnem in</p><p>optimistinem duhu, pria naa</p><p>fotorep ortaa.</p><p>olska tekmovanja naj bodo zabavna,</p><p>vrhunskost se zane po dvajsetem letu!</p><p>Odlino vzduje in odlino vreme! Veseli smo,</p><p>da smo se odzvali povabilu. Naa ola letos</p><p>prvi sodeluje na akvatlonu, tekmovanja v</p><p>razlinih starostnih kategorijah se je udeleilo</p><p>devet uencev od prvega do devetega razreda.</p><p>Nekaj deklet med njimi trenira triatlon, sicer</p><p>smo tudi na sploh zelo portno usmerjena</p><p>ola, je povedal profesor portne vzgoje na</p><p>osnovni oli Rodica pri Domalah Botjan</p><p>Pose di.</p><p>V zadnjih letih opaamo porast udelee n cev</p><p>na triatlonskih portnih tekmovanj kot tudi na</p><p>triatlonskih dravnih pokalnih tekmovanjih.</p><p>Zasluge gre pripisati vse veji pokritosti</p><p>triatlona v medijih, e posebej medijski hii</p><p>Dnevnik, in edalje bolji organiziranosti</p><p>triatlonskih tekmovanj pri nas, je pojasnil</p><p>koordinator za olska portna tekmovanja na</p><p>Triatlonski zvezi Slovenije Milo Pete l i n .</p><p>Usp ena portnica Nataa Nakrst, ki je triatlonu</p><p>zapisana e polnih trideset let, na Kodeljevo</p><p>tokrat ni prila v vlogi profesorice por tne</p><p>vzgoje na gimnaziji Poljane, ampak je pomagala</p><p>pri organizaciji tekmovanja: Zaradi obveznih</p><p>preizkusov znanja tokrat iz nae gimnazije al</p><p>ni priel tekmovat noben od dijakov, smo pa</p><p>bili minula leta vselej prisotni z vsaj petimi</p><p>tekmovalci. Letos je al vsem zagodla ola .</p><p>Akvatlon smo letos organizirali e sedmi in zelo nas veseli, da smo zabeleili rekordno tev i l o</p><p>prijavljenih tekmovalcev 302. Tukaj se vidi sinergija uinkov Triatlonske zveze Slovenije, Dnevnika,</p><p>ki nas podpira, in vseh posameznikov, ki so angairani v triatlonu. Dejansko smo uspeni, je</p><p>pojasnil Mitja Mori, vodja programov v Triatlonskem klubu Ljubljana, na sliki poleg podarjenih</p><p>lovorik najbolje slovenske triatlonke Mateje imic .</p><p>Na tekmovanju je bila prisotna tudi najbolja</p><p>slovenska triatlonka Mateja imic. Potem ko je</p><p>opravila s plavalnim delom treninga, si je vzela</p><p>as in podelila pokale najboljim mladim</p><p>akvatloncem. Svoje osvojene pokale (priblino</p><p>100) je v upanju, da jim bodo pomenili e</p><p>dodatno motivacijo, z veseljem podelila</p><p>predstavnikom mlajih generacij. Lovorike so</p><p>organizatorji opremili z novimi aktualnimi</p><p>pl o icami, medtem ko stare ploice e vedno</p><p>priajo, kje in katero mesto je na doloenem</p><p>tekmovanju osvojila imieva .</p><p>Tekmovalno vzduje kopalia Kodeljevo</p><p>Dekleta na startu preizkunje</p><p>Tudi spretnost hitrega obuvanja je pomembna</p><p>pri akvatlonu</p><p>Talente skuajo privabiti na trening v slovenske triatlonske klube in jim e bolj pribliati triatlon</p><p>kot zdravo obliko rekreacije.</p></li><li><p>Priloge 5.6.2014 De128 stran 43 / /levicnikve 13:29:33</p><p>5. junija 2014 </p><p>|</p><p>43</p><p>42 </p><p>|</p><p>5. junija 20 14</p><p>Odprto prvenstvo osnovnih ol in srednjih ol v akvatlonu</p><p>Tina Hiar</p><p>Foto: Ane Furlan</p><p>Zadnji majski etrtek je na</p><p>ko pal i u Kodeljevo minil v</p><p>znamenju odprtega prvenstva</p><p>osnovnih in srednjih ol v</p><p>akvatl onu.</p><p>Regionalno kvalifikacijsko tekmovanje</p><p>osrednjeslovenske regije v organizaciji</p><p>Triatlonskega kluba Ljubljana je potekalo</p><p>v rekordnem duhu prijavljenih je bilo</p><p>namre najve tekmovalcev doslej (302).</p><p>Triatlon je nain mojega ivljenja. Z njim</p><p>se ukvarjam e skoraj trideset let: na</p><p>zaetku je lo za rekreacijo, potem za</p><p>resen tekmovalen port, zdaj pa je triatlon</p><p>zame spet prijetna rekreacija. Treniram</p><p>toliko, kot elim, in pri tem uivam, tudi</p><p>tekmujem zato, da kam grem, da sream</p><p>ljudi in da skupaj malo poklepetamo. Zdaj</p><p>je res lepo! je pojasnila legendarna</p><p>jeklena triatlonka in profesorica p ortne</p><p>vzgoje na gimnaziji Poljane Na t a a</p><p>Na k rs t , ki je za rekreacijo, e posebno tek,</p><p>uspela navduiti e na stotine svojih</p><p>dijakov in prijateljev.</p><p>Izjemni talenti so povsod. Tako je na</p><p>vseh podrojih ivljenja in tudi v triatlonu</p><p>ni ni drugae. Druga pomembna zadeva</p><p>je, kako motivirate mlade, da vztrajajo v</p><p>tem portu. Triatlon je namre disciplina,</p><p>v kateri potrebuje kar nekaj let, da se</p><p>naui pravilno trenirati, postane dob er</p><p>tekmovalec in ele nato tudi uspeen</p><p>triatlonec, ki posega po lovorikah,</p><p>poudarja Mitja Mori, vodja programov v</p><p>Triatlonskem klubu Ljubljana.</p><p>Na vpraanje, kako postati nova Mateja</p><p>imic ali David Plee, Mori ponuja</p><p>naslednji odgovor: Vkljuiti se je treba v</p><p>katerega izmed triatlonskih klubov,</p><p>predvsem je treba triatlon v otrokih letih</p><p>dojemati kot igro. Vrhunskost se zane po</p><p>dvajsetem letu!</p><p>Slednjega se dobro zavedajo tudi</p><p>profesorji portne vzgoje, ki so se odzvali</p><p>povabilu in na Kodeljevo pripeljali svoje</p><p>uence in dijake. Da je tekmovalno</p><p>v zd u je minilo v pozitivnem in</p><p>optimistinem duhu, pria naa</p><p>fotorep ortaa.</p><p>olska tekmovanja naj bodo zabavna,</p><p>vrhunskost se zane po dvajsetem letu!</p><p>Odlino vzduje in odlino vreme! Veseli smo,</p><p>da smo se odzvali povabilu. Naa ola letos</p><p>prvi sodeluje na akvatlonu, tekmovanja v</p><p>razlinih starostnih kategorijah se je udeleilo</p><p>devet uencev od prvega do devetega razreda.</p><p>Nekaj deklet med njimi trenira triatlon, sicer</p><p>smo tudi na sploh zelo portno usmerjena</p><p>ola, je povedal profesor portne vzgoje na</p><p>osnovni oli Rodica pri Domalah Botjan</p><p>Pose di.</p><p>V zadnjih letih opaamo porast udelee n cev</p><p>na triatlonskih portnih tekmovanj kot tudi na</p><p>triatlonskih dravnih pokalnih tekmovanjih.</p><p>Zasluge gre pripisati vse veji pokritosti</p><p>triatlona v medijih, e posebej medijski hii</p><p>Dnevnik, in edalje bolji organiziranosti</p><p>triatlonskih tekmovanj pri nas, je pojasnil</p><p>koordinator za olska portna tekmovanja na</p><p>Triatlonski zvezi Slovenije Milo Pete l i n .</p><p>Usp ena portnica Nataa Nakrst, ki je triatlonu</p><p>zapisana e polnih trideset let, na Kodeljevo</p><p>tokrat ni prila v vlogi profesorice por tne</p><p>vzgoje na gimnaziji Poljane, ampak je pomagala</p><p>pri organizaciji tekmovanja: Zaradi obveznih</p><p>preizkusov znanja tokrat iz nae gimnazije al</p><p>ni priel tekmovat noben od dijakov, smo pa</p><p>bili minula leta vselej prisotni z vsaj petimi</p><p>tekmovalci. Letos je al vsem zagodla ola .</p><p>Akvatlon smo letos organizirali e sedmi in zelo nas veseli, da smo zabeleili rekordno tev i l o</p><p>prijavljenih tekmovalcev 302. Tukaj se vidi sinergija uinkov Triatlonske zveze Slovenije, Dnevnika,</p><p>ki nas podpira, in vseh posameznikov, ki so angairani v triatlonu. Dejansko smo uspeni, je</p><p>pojasnil Mitja Mori, vodja programov v Triatlonskem klubu Ljubljana, na sliki poleg podarjenih</p><p>lovorik najbolje slovenske triatlonke Mateje imic .</p><p>Na tekmovanju je bila prisotna tudi najbolja</p><p>slovenska triatlonka Mateja imic. Potem ko je</p><p>opravila s plavalnim delom treninga, si je vzela</p><p>as in podelila pokale najboljim mladim</p><p>akvatloncem. Svoje osvojene pokale (priblino</p><p>100) je v upanju, da jim bodo pomenili e</p><p>dodatno motivacijo, z veseljem podelila</p><p>predstavnikom mlajih generacij. Lovorike so</p><p>organizatorji opremili z novimi aktualnimi</p><p>pl o icami, medtem ko stare ploice e vedno</p><p>priajo, kje in katero mesto je na doloenem</p><p>tekmovanju osvojila imieva .</p><p>Tekmovalno vzduje kopalia Kodeljevo</p><p>Dekleta na startu preizkunje</p><p>Tudi spretnost hitrega obuvanja je pomembna</p><p>pri akvatlonu</p><p>Talente skuajo privabiti na trening v slovenske triatlonske klube in jim e bolj pribliati triatlon</p><p>kot zdravo obliko rekreacije.</p></li></ul>

Recommended

View more >