regal servisi // 540 31 00 \\/ telsiz regal klima servisi bakım sokme takma montaj .::0532 421 27...

Download Regal servisi // 540 31 00 \\/ Telsiz Regal Klima Servisi Bakım Sokme Takma Montaj .::0532 421 27 88 \\ Telsiz

If you can't read please download the document

Post on 14-Apr-2017

9 views

Category:

Data & Analytics

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Kombi & klimaservisi415 0 415

Animasyonlu kar manzaras(Zor)pucu: Bu efektten en iyi sonular elde etmek iin, en iyi yntem yksek znrle sahip byk bir resim kullanmaktr. Yukardaki rnekte bulunan resim 2000 piksel geniliinde ve 750 piksel yksekliindedir. Animasyon efektlerini elde etmek iin izim klavuzlarn kullanabilirsiniz. izim klavuzlarn grntlemek ve ayarlamak iin aadakileri yapn:Slayt arka plann sa tklatn ve Klavuz ve Klavuz izgilerini sein. Klavuz ve Klavuz izgileri iletiim kutusunda, Klavuz ayarlarnn altnda izim klavuzlarn ekranda grntle esini sein ve Tamam tklatn. (Not: Slaytta, varsaylan 0,00 konumunda bir yatay ve bir de dikey klavuz grntlenir. Klavuzlar srklediinizde, imle yeni konumu gsterecektir.) CTRL tuuna basp basl tutun, dikey klavuzu sein ve sonra bunu sada 5,00 konumuna srkleyin.Bu slayttaki resim efektlerini elde etmek iin aadakileri yapn: Giri sekmesinin Slaytlar grubunda Dzeni tklatn ve sonra da Bou tklatn. Ekle sekmesinin Grntler grubunda Resimi tklatn. Resim Ekle iletiim kutusunda bir resim sein ve Ekleyi tklatn. Slaytta resmi sein. Resim Aralarnn altndaki Biim sekmesinde, Boyut grubunun sa alt kesinde yer alan Boyut ve Konum iletiim kutusu balatcsn tklatn. Resim Biimlendir iletiim kutusunda, resmi gerektii gibi yeniden boyutlandrn veya krpn ve bylelikle yksekliinin 7,5 ve geniliinin 20 olarak ayarlanmasn salayn. Resmi krpmak iin, sol blmede Krp tklatn ve Krp blmesinde yer alan Krpma konumunun altndaki Ykseklik, Genilik, Sol ve Sa kutularna deer girin. Resmi yeniden boyutlandrmak iin, sol blmede Boyutu tklatn ve Boyut blmesindeki Boyutlandr ve dndrn altnda, Ykseklik ve Genilik kutularna deer girin. Giri sekmesinin izim grubunda, Yerletirin altndaki oku tklatn, Hizalann zerine gelin ve aadakileri yapn: Slayta Hizalay tklatn. Sola Hizalay tklatn. Ortalay tklatn.Slayttaki ilk kar tanesi efektini elde etmek iin aadakileri yapn: Ekle sekmesinin Grntler grubunda Kk Resim'i tklatn. Kk Resim blmesindeki Aranacak kutusuna j0299587.wmf girin, Office.com ierii ekle onay kutusunu temizleyin ve Giti tklatn. Blmede, slayta eklemek zere kk resmi sein. Not: Baka bir kk resim dosyas seerseniz, kk resmin Windows Meta Dosyas biiminde (.wmf) olmas gerekir. Slaytta kk resmi sein. Giri sekmesinin izim grubunda Yerletiri tklatn ve ardndan Grubu z tklatn. Microsoft Office PowerPoint iletiim kutusunda Eveti tklatn. Slaytta dntrlm kk resmi sein. Giri sekmesinin Dzenleme grubunda Sei tklatn ve sonra da Seim Blmesini tklatn. Seim ve Grnrlk grev blmesinde en st dzey grubu sein. Giri sekmesinin izim grubunda Yerletiri tklatn ve ardndan Grubu z tklatn. Ayrca, Seim ve Grnrlk blmesinde aadakileri yapn: Otomatik ekil nesnesini sein ve DELETE tuuna basn. CTRL+ST KRKT tularn basl tutarak dikdrtgen ekillerin tmn sein ve ardndan DELETE tuuna basn.Yine Seim ve Grnrlk grev blmesinde CTRL+ST KRKT tularn basl tutarak serbest biimli ekilleri sein. Giri sekmesinin izim grubunda Yerletirin altndaki oku tklatn ve sonra da Gruplandr tklatnYine Seim ve Grnrlk grev blmesinde, nesne grubunu sein (kar tanesi). Giri sekmesinin izim grubunda ekil Dolgusunun yanndaki oku tklatn ve Tema Renklerinin altnda Beyaz, Arka Plan 1 seeneini (ilk satr, soldan ilk seenek) tklatn.Slaytta nesne grubunu sa tklatn ve Kesi tklatn. Giri sekmesinin Pano grubunda Yaptrn altndaki oku tklatn ve zel Yaptr' tklatn. zel Yaptr iletiim kutusunda Yaptr iaretleyin ve Yeni Deerin altnda Resim (PNG) esini sein.Slaytta yeni kar tanesini sein. Resim Aralarnn altndaki Biim sekmesinde, Boyut grubunun sa alt kesinde yer alan Boyut ve Konum iletiim kutusu balatcsn tklatn. Resmi Biimlendir iletiim kutusundaki Boyut sekmesinde, Boyutlandr ve dndrn altnda aadakileri yapn:Ykseklik kutusuna 1 girin.Genilik kutusuna 0,87 girin.Dndrme kutusuna 20 girin.Kar tanesini resmin sa st kesine srkleyin.Bu slayttaki ikinci kar tanesi efektini elde etmek iin aadakileri yapn:Slaytta kar tanesini sein. Giri sekmesinin Pano grubunda Kopyalann sandaki oku tklatn ve sonra oalt tklatn.kinci kar tanesini sein. Resim Aralarnn altndaki Biim sekmesinde, Boyut grubunun sa alt kesinde yer alan Boyut ve Konum iletiim kutusu balatcsn tklatn. Resmi Biimlendir iletiim kutusundaki Boyut sekmesinde, Boyutlandr ve dndrn altnda aadakileri yapn:Ykseklik kutusuna 0,42 girin.Genilik kutusuna 0,36 girin.Dndrme kutusuna 20 girin.kinci kar tanesini slaytn sol kenarndan uzaa doru srkleyin. Bu slayttaki nc kar tanesi efektini elde etmek iin aadakileri yapn:Slaytta ikinci kar tanesi resmini sein. Giri sekmesinin Pano grubunda Kopyalann sandaki oku tklatn ve sonra oalt tklatn.nc kar tanesini sein. Resim Aralarnn altndaki Biim sekmesinde, Boyut grubunun sa alt kesinde yer alan Boyut ve Konum iletiim kutusu balatcsn tklatn. Resmi Biimlendir iletiim kutusundaki Boyut sekmesinde, Boyutlandr ve dndrn altnda aadakileri yapn:Ykseklik kutusuna 0,56 girin.Genilik kutusuna 0,48 girin.Dndrme kutusuna 20 girin.nc kar tanesini slaytn sol kenarndan uzaa doru, ikinci kar tanesinin altna ve biraz soluna srkleyin. Bu slayttaki alntnn metin kutusunu elde etmek iin aadakileri yapn: Ekle sekmesinin Metin grubunda Metin Kutusunu tklatn. Slaytta, srkleyerek bir metin kutusu izin. Metin kutusuna alnt metnini girin ve ardndan metni sein. Giri sekmesinin Yaz Tipi grubunda, Yaz Tipi listesinden Georgia yaz tipini sein, Yaz Tipi Boyutu listesinden 18i sein, taliki tklatn, Yaz Tipi Renginin yanndaki oku tklatn ve Tema Renklerinin altnda Beyaz, Arka Plan 1 seeneini tklatn. Metin kutusunu ilk kar tanesinin sana, slaytn sol st kesinin yaknna srkleyin.Bu slayttaki alntnn sahibini gsteren metin kutusunu elde etmek iin aadakileri yapn: Ekle sekmesinin Metin grubunda Metin Kutusunu tklatn. Slaytta, srkleyerek bir metin kutusu izin. Metin kutusuna alntnn sahibini gsteren metni girin ve ardndan metni sein. Giri sekmesinin Yaz Tipi grubunda, Yaz Tipi listesinden Georgia yaz tipini sein, Yaz Tipi Boyutu listesinden 14 sein, taliki tklatn, Yaz Tipi Renginin yanndaki oku tklatn ve Tema Renklerinin altnda Beyaz, Arka Plan 1 seeneini tklatn. Metin kutusunu, alnt metin kutusunun altna ve sana srkleyin.stten ikinci kar tanesinin animasyon efektlerini elde etmek iin aadakileri yapn:Bu yordamda, animasyon efektlerini elde etmek iin cetveli grntlemek ve slayt uzaklatrmak yararl olur. Grnm sekmesinin Yaknlatr grubunda Yaknlatr tklatn. Yaknlatr iletiim kutusunda %50yi sein. Yine Grnm sekmesinin Gster/Gizle grubunda Cetveli sein. Slaytn sol kenarnda en stteki kar tanesini sein. Animasyonlar sekmesinin Gelimi Animasyon grubunda Animasyon Ekleyi tklatn ve sonra Hareket Yollarnn altnda Yaylar tklatn. Eimli hareket yolunu izmek iin slaytta aadakileri yapn:Slaytta, ekli sa tklatn ve Noktalar Dzenleyi sein.Krmz biti noktasnn yaknnda hareket yolunu sa tklatn ve Nokta Ekleyi sein. lk noktay slaytn sol kenarndan uzaa, kar tanesinin yaknna srkleyin.kinci noktay 0,00 dikey izim klavuzunun soluna doru 3,5 konumuna ve yatay izim klavuzunun yukarsnda 0,5 konumuna srkleyin.nc noktay 0,00 dikey izim klavuzunun soluna doru 0,5 konumuna ve yatay izim klavuzunun aasnda 0,5 konumuna srkleyin.Drdnc noktay 0,00 dikey izim klavuzunun sana doru 2 konumuna ve yatay izim klavuzunun aasnda 0,4 konumuna srkleyin.Beinci noktay 0,00 dikey izim klavuzunun sana doru 4 konumuna ve yatay izim klavuzunun aasnda 0,8 konumuna srkleyin.Altnc ve son noktay 5,00 dikey izim klavuzunun sana doru 0,5 konumuna ve yatay izim klavuzunun aasnda 0,75 konumuna, slaytn sa kenarndan uzaa srkleyin.Animasyonlar sekmesinin Animasyon grubunda Efekt Seenekleri iletiim kutusu balatcsn tklatn. Aa Kavis iletiim kutusunda aadakileri yapn:Efekt sekmesinde, Ayarlarn altndaki Yol listesinde Kilitliyi sein.Efekt sekmesinde, Ayarlar'n altndaki Dzgn Balang kutusunu temizleyin.Efekt sekmesinde, Ayarlarn altndaki Dzgn Biti kutusunu temizleyin.Zamanlama sekmesinde, Balang listesinde ncekiyle Birlikteyi sein.Zamanlama sekmesinde, Sre kutusuna 12 saniye girin.Slaytn en stnde, sol kenarndaki kar tanesini sein. Animasyonlar sekmesinin Gelimi Animasyon grubunda Animasyon Ekleyi tklatn ve Vurgunun altnda Dndr tklatn.Animasyonlar sekmesinin Animasyon grubunda Efekt Seenekleri iletiim kutusu balatcsn tklatn. Dndr iletiim kutusundaki Zamanlama sekmesinde aadakileri yapn:Balang listesinde ncekiyle Birlikteyi sein.Sre kutusuna 6 saniye girin.Yinele listesinde 2yi sein.Slaytn sol kenarndaki kar tanesini sein. Animasyonlar sekmesinin Gelimi Animasyon grubunda Animasyon Ekleyi tklatn ve Vurgunun altnda Byt/Klt tklatn.Animasyonlar sekmesinin Animasyon grubunda Efekt Seenekleri iletiim kutusu balatcsn tklatn. Byt/Klt iletiim kutusunda aadakileri yapn:Efekt sekmesinin Boyut listesinde, zel kutusuna %60 girin ve ENTER tuuna basn. Efekt sekmesinde Dzgn Balang sein.Efekt sekmesinde Dzgn Bitii sein.Efekt sekmesinde Otomatik Geri eviri sein.Zamanlama sekmesinde, Balang listesinde ncekiyle Birlikteyi sein. Zamanlama sekmesinde, Sre kutusuna 6 saniye girin.stten nc kar tanesinin animasyon efektlerini elde etmek iin aadakileri yapn:Slaytn en altnda, sol kenarndaki kar tanesini sein. Animasyonlar sekmesinin Gelimi Animasyon grubunda Animasyon Ekleyi tklatn ve sonra Hareket Yollarnn altnda Yaylar tklatn. Eimli hareket yolunu izmek iin slaytta aadakileri yapn:Slaytta, ekli sa tklatn ve Noktalar Dzenleyi sein.Krmz biti noktasnn yaknnda hareket yolunu sa tklatn ve Nokta Ekleyi sein.lk noktay slaytn sol kenarndan uzaa, kar tanesinin yaknna srkleyin.kinci noktay 0,00 dikey izim klavuzunun soluna doru 3,5 konumuna ve yatay izim klavuzunun aasnda 1 konumuna srkleyin.0,00 dikey ve yatay izim klavuzlarnn kesiiminde yer alan nc noktay srkleyin.Drdnc noktay 0,00 dikey izim klavuzunun sana doru 2 konumuna ve yatay izim klavuzunun aasnda 0,25 konumuna srkleyin.Beinci noktay dikey izim klavuzunun sana doru 4 konumuna ve yatay izim klavuzunun yukarsnda 0,5 konumuna srkleyin.Altnc ve son noktay 5,00 dikey izim klavuzunun sana doru 0,25 konumuna ve yatay izim klavuzunun yukarsnda 0,5 konumuna, slaytn sa kenarndan uzaa srkleyin.Animasyonlar sekmesinin Animasyon grubunda E

View more