recursos humanos - .1 recursos humanos termos esenciais de recursos humanos 2006 (galego –...

Download recursos humanos - .1 recursos humanos Termos esenciais de recursos humanos 2006 (galego – castelán

Post on 20-Sep-2018

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • recurs

  os hum

  anos

  1

  Termos esenciais de recursos humanos2006

  (galego casteln ingls cataln)

  UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

 • Esta obra est baixo unha licenza Recoecemento-Compartir baixo a mesma licenza. 2.5 de Creative Commons. Pode copiala, facer obras derivadas ou un uso comercial dela sempre que recoeza a autora e a comparta baixo a mesma licenza.

  [Este traballo unha reelaboracin da Terminologia oberta dels recursos humans, TERMCAT, Centre de Terminologia, 2006 < http://www.termcat.cat/productes/toberta.htm>]

  AutoraServizo de Normalizacin Lingstica Universidade de Compostela

 • recurs

  os hum

  anos

  3

  ndice

  Limiar ........................................................................................5Abreviaturas empregadas .............................................................9Glosario ...................................................................................12ndice de denominacins castels ................................................28ndice de denominacins inglesas ................................................33ndice de denominacins catals .................................................39Bibliografa ...............................................................................44

 • recurs

  os hum

  anos

  5

  Limiar

 • O repertorio que aqu presentamos xorde coa intencin de apoiar as iniciativas que a Comisin de Normalizacin Lingstica da Escola de Relacins Laborais est levando a cabo para promover o uso do galego no seu centro.

  Optamos por elixir a rea de recursos humanos pola sa gran interdisciplinariedade, pois entra dentro do mbito de estudo de titulacins como Relacins Laborais, Administracin e Direccin de Empresas, Dereito e Economa, como mnimo. Pero tamn nos axudou nesa eleccin o feito de poder reelaborar libremente a Terminologia oberta dels recursos humans, que o TERMCAT, Centre de Terminologia, publicou con licenza Creative Commons durante o pasado ano 2005.

  O traballo de reelaboracin consistiu fundamentalmente en revisar e fixar os conceptos do vocabulario fonte, determinar as denominacins galegas que lles corresponden e reestruturar a presentacin do traballo de tal forma que a lingua de referencia fose o galego.

  Todo o devandito deu como resultado un produto no que se poden atopar dous tipos de entradas:

  1. ENTRADAS COMPLETAS

  Encabzanse co nome galego e a sa categora gramatical; a continuacin atoparemos, se cmpre, referencias a outras denominacins galegas que aluden ao mesmo concepto (sinnimos, marcados como SIN.-), ou a variantes desas denominacins (marcadas como VAR.-). Tanto a unhas como a outras engdeselles tamn a categora gramatical entre parnteses. O seguinte bloque de informacin presenta as equivalencias en espaol (ES), ingls (EN) e cataln (CT). Os sinnimos recollidos en cada unha das linguas sepranse con punto e coma e ordnanse alfabeticamente. Por ltimo, no apartado Nota.- aparecen por veces informacins complementarias, tanto de tipo tcnico como lingstico, ou explicacins de escollas que poidan parecer discutibles.

  160 praza vacante f SIN.- posto vacante (m); vacante (f)

  ES plaza vacante; vacante EN job opening; job vacancy; vacancy CA plaa vacant; vacant

 • recurs

  os hum

  anos

  7

  2. ENTRADAS REMISIVAS

  Recollen unicamente formas sinnimas ou variantes dunha entrada completa e limtanse a redirixir ao consultante cara a esta, onde poder atopar toda a informacin recollida sobre o concepto.

  erbedeiro Vid.- rbedo

  Optamos por representar deste xeito a sinonimia no canto de repetir toda a informacin por unha cuestin de economa de espazo e tamn porque as podemos indicar de maneira indirecta cal dos diversos nomes entre os que se pode optar para referirse a un concepto entendemos como preferible.

  Ademais da listaxe de entradas ordenadas alfabeticamente, que nos permite buscar facilmente denominacins en galego, o traballo incle tamn tres ndices cos nomes castelns, ingleses e catalns. Cada unha das denominacins vai acompaada por polo nmero de entrada no que se pode atopar, o que permite acceder rapidamente informacin buscada, con independencia da lingua de partida.

 • Abreviaturas empregadas

 • recurs

  os hum

  anos

  9

  a adxectivo

  cfr comparar con

  clau clusula

  f substantivo feminino

  m substantivo masculino

  pl plural

  s sustantivo con variacin de xnero

  SIN. forma sinnima

  t verbo transitivo

  VAR. variante

  Vid. Vxase

 • recurs

  os hum

  anos

  11

  glosario

 • absentismo (m) Vid.- absentismo laboral

  1 absentismo laboral m VAR.- absentismo (m) ES absentismo laboral EN absenteeism CA absentisme laboral accidente de traballo (m) Vid.- accidente laboral

  2 accidente laboral m VAR.- accidente de traballo (m) ES accidente de trabajo; accidente laboral EN accident at work; employment accident; industrial accident; occupational accident; work accident CA accident de treball; accident laboral

  3 acollida f ES acogida EN induction CA acollida; acolliment acoso laboral (m) Vid.- acoso psicolaboral

  acoso no traballo (m) Vid.- acoso psicolaboral 4 acoso psicolaboral m VAR.- acoso laboral (m); acoso no traballo (m) ES acoso laboral; acoso moral; acoso psicolgico EN mobbing CA assetjament psicolgic

  5 acoso sexual m ES acoso sexual EN sexual harassment CA assetjament sexual

  6 adestrador -ra s ES coach; entrenador EN coach; job coach CA entrenador -a

  7 adestramento m VAR.- adestramento personalizado (m) ES coaching; entrenamiento EN coaching CA entrenament adestramento personalizado (m) Vid.- adestramento

  8 amoestacin f ES amonestacin; apercibimiento EN disciplinary warning; reprimand CA amonestaci; amonestament ampliacin do lugar de traballo (f) Vid.- ampliacin do posto de traballo

  9 ampliacin do posto de traballo f VAR.- ampliacin do lugar de traballo (f) ES ampliacin del puesto de trabajo EN job enlargement CA ampliaci del lloc de treball 10 anlise de clima laboral f VAR.- estudo de clima laboral (m) ES anlisis de clima laboral; estudio de clima laboral EN organisational climate study; organisational climate survey CA anlisi de clima laboral; estudi de clima laboral anlise do lugar de traballo (f) Vid.- anlise do posto de traballo

  11 anlise do posto de traballo f VAR.- anlise do lugar de traballo (f) ES anlisis del puesto de trabajo EN job analysis CA anlisi del lloc de treball 12 antigidade f ES antigedad EN seniority CA antiguitat

 • recurs

  os hum

  anos

  13

  13 anuncio de oferta de emprego f VAR.- oferta de emprego (m) ES anuncio de oferta de empleo; anuncio de reclutamiento EN job advertisement; recruitment advertisement CA anunci de reclutament; anunci doferta de feina 14 apercibimento m ES apercibimiento EN written warning CA apercibiment 15 apoderamento m ES capacitacin; empoderamiento; fortalecimiento EN empowerment CA apoderament

  16 aptitude f ES aptitud EN aptitude CA aptitud

  17 ascenso m SIN.- promocin (f) ES ascenso; promocin EN advancement; promotion CA ascens; promoci asesor -ra de recursos humanos (s) Vid.- consultor -ra de recursos humanos asesora de recursos humanos (f) Vid.- consultora de recursos humanos 18 auditora de comunicacin interna f ES auditora de comunicacin interna EN internal communication audit CA auditoria de comunicaci interna 19 auditora de recursos humanos f ES auditora de recursos humanos EN human resources audit CA auditoria de recursos humanos 20 aumento salarial m SIN.- incremento salarial (m); suba salarial (f) ES aumento salarial; incremento salarial; subida salarial EN pay increase; salary increase; wage increase CA augment salarial; increment salarial

  21 avaliacin de 360 graos f SIN.- avaliacin multifonte (f) ES evaluacin de 360; retroalimentacin de 360 EN 360 feedback; full circle feedback; multi-rater feedback CA avaluaci de 360 avaliacin de candidatos (f) Vid.- avaliacin de candidaturas

  22 avaliacin de candidaturas f VAR.- avaliacin de candidatos (f) ES evaluacin de candidatos EN candidate evaluation CA avaluaci de candidats

  avaliacin de postos de traballo (f) Vid.- valoracin de postos de traballo 23 avaliacin do potencial f ES evaluacin del potencial EN potential evaluation CA avaluaci del potencial 24 avaliacin do rendemento f ES evaluacin del rendimiento EN performance appraisal; performance evaluation CA avaluaci del rendiment avaliacin multifonte (m) Vid.- avaliacin de 360 graos avaliacin por simulacro (f) Vid.- valoracin por simulacro

  25 axuda de custo f ES dieta EN living allowance; subsistence and travel allowance CA dieta boletn interno (m) Vid.- revista interna 26 bolsa de traballo f ES bolsa de trabajo EN employment exchange; labour exchange; placement service CA borsa de treball

 • 27 busca de executivos f SIN.- procura de executivos (f) ES bsqueda directa; caza de talentos EN direct approach; executive search; head hunting; headhunting CA cerca de talents; cerca directa 28 buscador -ra de executivos s ES cazacerebros; cazatalentos EN headhunter; recruiter; recruiter officer CA cercatalents 29 cadro de persoal m SIN.- persoal (m) ES personal; plantilla EN staff CA plantilla

  30 caixa de suxestins f ES b