Records Management. Records Manager

Download Records Management. Records Manager

Post on 13-Nov-2014

552 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. Records Management.Records Manager.Information and Records Management SocietyCzech Republic Group, o.s. Tom Bezouka</li></ul> <p> 2. Agenda Scna a rekvizity Information governance Records Management vulgo Sprva dokument,a.k.a. Spisov sluba Papr, data a jin artefakty Hlavn inkujc Records Manager Kdo to je a co tu chce? Kde se tu vzal a kam pjde dl? 3. Information Governance Information governance je celostn pstup k zenpodnikovch informac prostednictvm zavdn proces,rol, kontrolnch prvk a metrik, kter zachz s informacjako s cennm obchodnm aktivem. Balancovn mezi informan nedostatenost a informanmzahlcenm. Kritick soust Corporate Governance. 4. Records ManagementDefinice pojmu Sprva dokument zahrnuje:Oblast managementu a) stanoven standard,odpovdn za inn ab) stanoven odpovdnost a pravomoc, c) stanoven a vyhlen postup asystematick zen tvorby, smrnic,pijmn, veden, pouvn a d) poskytovn ady slueb tkajcch sevyazovn dokument, sprvy a pouvn dokument,vetn proces zskvn a e) navrhovn, zavdn a sprvaspecilnch systm pro RMveden dkaz o pracovnch f) integrovn systmu RM doinnostech a transakcch ve agendovch systm a proces.form dokument. 5. Record ili dokumentKlov aspektyZdroj nrok Autenticita dokumentu Prvn spory a dokazovn Integrita dokumentu Zkonn poadavky a regulace Metadata (data o dokumentu) Provozn a praktick poteby organizace Dlouhodob ukldn a schopnost zskn informac zezznam pouitelnost 6. V hlavn roli Profesionl, kdy dojde na sprvu dokument nen IT specialista nen pracovnk spisovny nen archiv nen manaer procesu ... kombinuje ve ve uveden a jet mnohem vce. Je to Records Manager. 7. Records Manager Udruje Politiku sprvy Zajiuje souinnost s vlastnkydokumentpracovnch proces, ICT a Udruje Program sprvy pracovnky pslunch archivdokument Zajiuje havarijn plnovn, Udruje a prosazuje Spisov d, pprava na mimodn situaceSpisov a skartan pln a dal Zajiuje systematickou azvazn pedpisy plnovitou kontroln innost Zajiuje odbornou a metodickou Organizuje vyazovn dokumentinnost a pomoc uivatelm,a skartan zenvetn zajiovn vhodnchkomunikanch kanl Informuje veden organizace 8. A kde se bere? Ideln program vzdlvn Records Managera je vesv podstat interdisciplinrn, a kombinuje jakteoretick, tak i praktick strnky Klov oblasti znalost zahrnuj: Potaov vdy, zpracovn a analzu informac Strategick zen a ekonomii Prvo a zklady psychologii Djiny sprvy i jej souasn trendy Nauky o autenticit a pravosti dokument 9. IRMS Certified Vzdlvac systm jak prouivatele, tak profesionly Certifikace dleakreditovanho schmatu Od zklad prospecializovan otzky aproblmy audit a kontrola zen a konsultace a dal 10. Jen profesionlov s odpovdajc kvalifikacumon dvryhodnou a konkurence schopnousprvu dokument. (Ing. Martina Macek, MV R)DKUJI ZA POZORNOST. </p>