rebusuri matematice

of 48 /48
Colegiul Naţional ,,Gheorghe Asachi” Piatra-Neamţ Tema: Rebusuri matematice Lucrare Pentru obţinerea Atestatului de Competenţe Profesionale Pedagog şcolar Profilul: Pedagogic Specializarea: Pedagog şcolar Coordonator: Candidat: 1

Upload: iuly1000

Post on 31-Dec-2015

2.603 views

Category:

Documents


26 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: rebusuri matematice

Colegiul Naţional ,,Gheorghe Asachi” Piatra-Neamţ

Tema: Rebusuri matematice

Lucrare

Pentru obţinerea Atestatului de Competenţe Profesionale Pedagog şcolar

Profilul: Pedagogic

Specializarea: Pedagog şcolar

Coordonator: Candidat:

Cleopatra Olaru Purcariu Ana Loredana

-2011-

1

Page 2: rebusuri matematice

Cuprins:

1. Argument……………………………………………………………..32. Rebusuri matematice…………………………………………………43. Proiect didactic………………………………………………………344. Anexe………………………………………………………………..375. Bibiliografie…………………………………………………………38

2

Page 3: rebusuri matematice

Argument

Am ales să-mi susţin lecţia de diplomă la disciplina ,,matematica”, tema rebusuri matematice deoarece consider că aceste jocuri ajută la consolidarea cunoştiinţelor predate elevilor anterior.

În primul rând, sunt de părere că jocurile acestea îl concentrează pe elev şi-l captivează în dezlegarea lor dezvoltându-le gândirea,judecata , imaginaţia şi memoria. El se frământă inteligent în căutarea soluţiilor din careu. Face apel la toate cunoştinţele căpătate cu privire la noţiunile, obstacolele şi fenomenele puse în discuţie la lecţiile predate de învăţător.

În al doilea rând sunt de părere că prin dezlegarea acestor careuri, elevul face legături interdisciplinare între cunostiintele dobândite anterior. Făcând apel la cuprinsul lecţiilor străbătute în cadrul capitolelor, acum are ocazia să sistematizeze şi să profundeze în acelaşi timp cu ce este essential în noţiunile matematicii.

Rezolvarea careurilor îi ajută pe elevi să devină mai inteligenţi, le lărgeşte orizontul de cunostiinte şi aprofundează ceea ce au dobândit că noţiuni, reguli, teoreme, everseaza judecata şi memoria elevului.

În concluzie ţinând cont de afirmatiile de mai sus, tind să reamintesc că rebusurile au un rol foarte important şi sunt materiale la îndemână profesorului pentru a face orele de curs mai attractive şi mai eficiente.

3

Page 4: rebusuri matematice

Rebusuri matematice

Pe coloana AB veţi descoperi denumirea acelei ramuri a matematicii care stundiaza proprietăţile punctelor şi figurilor din spaţiu.

A

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9

B

1. Figura geometrică cu trei laturi.2. Unitatea principală pentru măsurat lungimea obiectelor.3. Instrument cu ajutorul căruia se construieşte cercul.4. Suma lungimilor laturilor unei figure geometrice.5. La dreptunghi calculăm lungimea şi ……………6. Porţiunea dintr-o dreaptă mărginită la ambele capete.7. Porţiunea dintr-o dreaptă mărginită numai la un capăt.8. Două semidrepte care au aceeaşi origine şi nu sunt în prelungire formează un ………….9. Linia este formată dintr-o infinitate de ……………

,, Tot ceea ce ne-am dat silinţa să învăţam în tinereţe, chiar şi bogatiile, ne sunt de folos”.

(BALZAC)

4

Page 5: rebusuri matematice

A

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

B

Pe coloana AB veţi descoperi denumirea acelei ramuri a matematicii care stundiaza proprietăţile punctelor şi figurilor din spaţiu.

1. Figura geometrică cu trei laturi.2. Unitatea principală pentru măsurat lungimea obiectelor.3. Instrument cu ajutorul căruia se construieşte cercul.4. Suma lungimilor laturilor unei figure geometrice.5. La dreptunghi calculăm lungimea şi latimea.6. Porţiunea dintr-o dreaptă mărginită la ambele capete.7. Porţiunea dintr-o dreaptă mărginită numai la un capăt.8. Două semidrepte care au aceeaşi origine şi nu sunt în prelungire formează un unghi.9. Linia este formată dintr-o infinitate de puncte.

,, Tot ceea ce ne-am dat silinţa să învăţam în tinereţe, chiar şi bogatiile, ne sunt de folos”.

(BALZAC)

5

T R I U N G N I

M E T R U LO

C O M P A S

REP I M E T R U

AL T I M E A

S E G M E N T

S E M I D R E A P T A

U N G H I

P U N C T E

Page 6: rebusuri matematice

A

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

B

ORIZONTAL:

1. Rezultatul inmultirii2. Razultatul scăderii.3. Parte componentă a unei probleme.4. Alta parte componentă a unei probleme.5. Problemele se rezolvă după un ……..6. Numerele care se adună se numesc ………7. Razultatul adunării.8. Impartirea este o …… repetată.

VERTICAL (A-B):

Chestiune a cărei soluţionare se obţine prin gândire şi calcul.

,, Înţelepciunea devine odată cu invatatura”

(BALZAC)

6

Page 7: rebusuri matematice

A

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

B

ORIZONTAL:

1. Rezultatul inmultirii2. Razultatul scăderii.3. Parte componentă a unei probleme.4. Alta parte componentă a unei probleme.5. Problemele se rezolvă după un ……..6. Numerele care se adună se numesc ………7. Razultatul adunării.8. Impartirea este o …… repetată.

VERTICAL (A-B):

Chestiune a cărei soluţionare se obţine prin gândire şi calcul.

,, Înţelepciunea devine odată cu invatatura”

(BALZAC)

7

SUDOR P

S C A D E R E

S U M A

T E R M E N I

P L A N

I N T R E B A R E

TUNITN OC

ATNED I F E R

Page 8: rebusuri matematice

A

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

B

ORIZONTAL:

1. Unul din numerele care se inmultesc.2. Împărţirea numărătorului şi numitorului la acelaşi număr diferit de zero.3. Că să aflăm suma a două sau mia multe numere efectuăm operaţie de ………4. Înmulţirea numărătorului şi a numitorului cu acelaşi număr diferit de zero.5. Al doilea termen la scădere este ……..6. Rezultatul împărţirii.7. Jumătate.

VERTICAL (A-B):

O pereche de numere a si b scrise sub forma a/b unde b=0

,, Impresiile căpătate în zorii vieţii lasă urme adânci în inimă”

(BALZAC)

8

Page 9: rebusuri matematice

A

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

B

ORIZONTAL:

1. Unul din numerele care se inmultesc.2. Împărţirea numărătorului şi numitorului la acelaşi număr diferit de zero.3. Că să aflăm suma a două sau mia multe numere efectuăm operaţie de ………4. Înmulţirea numărătorului şi a numitorului cu acelaşi număr diferit de zero.5. Al doilea termen la scădere este ……..6. Rezultatul împărţirii.7. Jumătate.

VERTICAL (A-B):

O pereche de numere a si b scrise sub forma a/b unde b=0

,, Impresiile căpătate în zorii vieţii lasă urme adânci în inimă”

(BALZAC)

9

F A C T O R

R EACIFILPMIS

R EANUDA

R EACIFILPMA

D E S C A Z U T

IC T

EMIOD

Page 10: rebusuri matematice

A

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. B

ORIZONTAL:

1. Puse într-un exerciţiu, efectuăm mai întâi operaţiile din interiorul lor.2. Dreptunghiul cu toate laturile egale.3. Numarul mare de obiecte.4. Adunat.5. 1; 80; 125; 412;……..6. Semnul ,,=”.7. Două semidrepte care au aceaşi origine şi nu sunt în prelungire formează un …8. Fără.

VERTICAL (A-B):

Figura geometrica cu trei laturi.

,, Când nu mai eşti la tinereţe, ţi se pare greu să intri în ucenicie”

(BALZAC)

10

Page 11: rebusuri matematice

A

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. B

ORIZONTAL:

1. Puse într-un exerciţiu, efectuăm mai întâi operaţiile din interiorul lor.2. Dreptunghiul cu toate laturile egale.3. Numarul mare de obiecte.4. Adunat.5. 1; 80; 125; 412;……..6. Semnul ,,=”.7. Două semidrepte care au aceaşi origine şi nu sunt în prelungire formează un …8. Fără.

VERTICAL (A-B):

Figura geometrica cu trei laturi.

,, Când nu mai eşti la tinereţe, ţi se pare greu să intri în ucenicie”

(BALZAC)

11

TN E Z EARAP

P A T R A T

M U L T I M E

SULP

N U E R E

LAGE

IHGNU

M I N U S

M

Page 12: rebusuri matematice

A

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ORIZONTAL:

1. Numere cu sot.2. …din 4 este 2.3. Unitatea de măsură pentru capacitatea vaselor.4. Figură geometrică rotundă.5. Verificarea rezultatului unei operatii matematice.6. Este de 10 ori mai mare decat metrul.

VERTICAL (A-B):

Figura geometrica cu toate laturile egale şi unghiurile drepte.

,, Impresiile din copilărie au o înrâurire de lungă durată”

(BALZAC)

12

Page 13: rebusuri matematice

A

1.

2.

3.

4.

5.

6.

B

ORIZONTAL:

1. Numere cu sot.2. …din 4 este 2.3. Unitatea de măsură pentru capacitatea vaselor.4. Figură geometrică rotundă.5. Verificarea rezultatului unei operatii matematice.6. Este de 10 ori mai mare decat metrul.

VERTICAL (A-B):

Figura geometrica cu toate laturile egale şi unghiurile drepte.

,, Impresiile din copilărie au o înrâurire de lungă durată”

(BALZAC)

13

P A R E

ETATAMUJ

L I T R U L

C E R C

ANUDA

ED C A M E T R U L

Page 14: rebusuri matematice

A

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

B

ORIZONTAL:

1. Operaţia matematică ce cunoaşte o scădere repetată.2. De două ori U şi N la mijloc.3. Primul termen al împărţirii.4. Orice număr înmulţit cu el rămâne neschimbat.5. Deimpartitul se calculează prin ….6. Al doilea termen al impartirii.7. Semnul graphic folosit pentru scrierea numerelor.8. Rezultatul înmulţirii.9. Împărţirea prin el nu are sens.

VERITCALA (A-B):

Operaţia matematică ce înlocuieşte o adunare repetată.

14

Page 15: rebusuri matematice

A

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

B

ORIZONTAL:

1. Operaţia matematică ce cunoaşte o scădere repetată.2. De două ori U şi N la mijloc.3. Primul termen al împărţirii.4. Orice număr înmulţit cu el rămâne neschimbat.5. Deimpartitul se calculează prin ….6. Al doilea termen al impartirii.7. Semnul graphic folosit pentru scrierea numerelor.8. Rezultatul înmulţirii.9. Împărţirea prin el nu are sens.

VERITCALA (A-B):

Operaţia matematică ce înlocuieşte o adunare repetată.

15

I R E

TR T

UNU

TR

E I M P A ID

N UU

LUMNI

P AMI

T I

T I

ER

T O RRAPMI

C I F R E

P R O D U S

Z E R O

Page 16: rebusuri matematice

A

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

B

ORIZONTAL:

1. Numere fără soţ.2. Un termen al adunării se află prin operaţie de ….3. Adunând două numere calculăm ….lor.4. Numere nefractionate.5. Când arătăm că un număr este mai mare sau mai mic decât altul spunem că le ….6. Numare cu soţ.7. Primul termen al scăderii.8. Semnul ,,=” înseamnă …

VERTICAL (A-B):

Operaţia matematică prin care se măreşte un număr cu un număr de unităţi.

16

Page 17: rebusuri matematice

A

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

B

ORIZONTAL:

1. Numere fără soţ.2. Un termen al adunării se află prin operaţie de ….3. Adunând două numere calculăm ….lor.4. Numere nefractionate.5. Când arătăm că un număr este mai mare sau mai mic decât altul spunem că le ….6. Numare cu soţ.7. Primul termen al scăderii.8. Semnul ,,=” înseamnă …

VERTICAL (A-B):

Operaţia matematică prin care se măreşte un număr cu un număr de unităţi.

17

A R E

EEDA

PM

S U M A

I N

A

C

I

S R

T R GE

A M

I

PMOC

A

A R E

D Z U

P

E S C T

AGE L

R

Page 18: rebusuri matematice

A

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

B

ORIZONTAL:

1. ?.2. O mie de metrii formează un ….3. Când arătăm că un număr este mai mare sau mai mic decât altul, spunem că le ….4. Un segment in picioare.5. Dreptunghiul a toate laturile egale….6. Numere nefractionate.7. Figură geometrică cu trei laţuri.8. Unitate de timp mai mică decât ziua.9. Instrument pentru numarat orele.

VERTICAL (A-B):

Scădere repetată.

,, Şcoala tebuie să te înveţe a fi primul tău dascăl, cel mai bun şi cel mai aspru”

(NICOLAE IORGA)

18

Page 19: rebusuri matematice

A

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

B

ORIZONTAL:

1. ?.2. O mie de metrii formează un kilometru.3. Când arătăm că un număr este mai mare sau mai mic decât altul, spunem că le comparam.4. Un segment in picioare.5. Dreptunghiul a toate laturile egale….6. Numere nefractionate.7. Figură geometrică cu trei laţuri.8. Unitate de timp mai mică decât ziua.9. Instrument pentru numarat orele.

VERTICAL (A-B):

Scădere repetată.

,, Şcoala tebuie să te înveţe a fi primul tău dascăl, cel mai bun şi cel mai aspru”

(NICOLAE IORGA)

19

I T

U

A

TEMO

C

L

M P A R

RI

T A

O

RT

PA

C

A T

T R

M

E

P

D

N

A

R E

K

R I U N

GI

R A

IG

I

O

E A

H

C S U L

T

Page 20: rebusuri matematice

A

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15. B

ORIZONTAL:

1. Uitatile de măsură mai mari decât metrul se numesc …2. Are 1000 de kilograme.3. Unitate principală de măsurat lichidele.4. De o mie de ori mai mic decât metrul.5. Saizeci de minute formează o…6. La bufet, cand lumea-l cere, ospatarul de cu bere.7. Cu el se măsoară valoarea obiectelor.8. Zece grame formează un…9. Panglica gradate, de otel, folosită la măsurarea distanţelor.10. De zece ori mai mic decât kilometrul.11. ,,…la 15 ani”, de Jules Verne.12. O suta de ani formează un…13. Unitate de măsurat vârstă bebelusilor14. Instrument folosit pentru măsurarea greutăţii obiectelor.15. Kilogramul este o unitate de…

VERTICAL (A-B):

Metrul, litrul, kilogramul, ora etc. sunt… 20

Page 21: rebusuri matematice

A

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15. B

ORIZONTAL:

1. Uitatile de măsură mai mari decât metrul se numesc …2. Are 1000 de kilograme.3. Unitate principală de măsurat lichidele.4. De o mie de ori mai mic decât metrul.5. Saizeci de minute formează o…6. La bufet, cand lumea-l cere, ospatarul de cu bere.7. Cu el se măsoară valoarea obiectelor.8. Zece grame formează un…9. Panglica gradate, de otel, folosită la măsurarea distanţelor.10. De zece ori mai mic decât kilometrul.11. ,,…la 15 ani”, de Jules Verne.12. O suta de ani formează un…13. Unitate de măsurat vârstă bebelusilor14. Instrument folosit pentru măsurarea greutăţii obiectelor.15. Kilogramul este o unitate de…

VERTICAL (A-B):

Metrul, litrul, kilogramul, ora etc. sunt…

21

UM L T I P L U

O N AT

L I T R U L

LURTEMILIM

ARO

T A P

IINAB

D E C I G R A M

ATELUR

EH C T O M E T R U

C A P I T A N

S E C O L

UL N A

LURATNAC

M A S U R A

Page 22: rebusuri matematice

A

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

B

ORIZONTAL:

1. Credeţi oare că mă-nsel / E o seceră de-osel. Dar deşi unealta-i nouă / Coada ei e frântă-n două.

2. Se-ndoaie uşor pe picior./ Gâtul e cam aşa / Cum îl are lebăda.3. Fâlfâie din floare-n floare / Două flăcări zburătoare.4. Scaun ar părea / Cu spătarul în podea / Şi picioarele în sus / Cine oare aşa l-a pus? 5. A fost un ineluş / Pe deget învârtecuş / Meşterul l-a rupt în două / Să-i dea folosinţă nouă.6. Cureluşă verde / Prin iarbă se pierde.7. Parc-ar fi o coasă / Nu va temeţi nu-i tăioasă!

VERTICAL (A-B):

…. Semnele care ne arată numărul obiectelor.

22

Page 23: rebusuri matematice

A

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

B

ORIZONTAL:

1. Credeţi oare că mă-nsel / E o seceră de-osel. Dar deşi unealta-i nouă / Coada ei e frântă-n două.

2. Se-ndoaie uşor pe picior./ Gâtul e cam aşa / Cum îl are lebăda.3. Fâlfâie din floare-n floare / Două flăcări zburătoare.4. Scaun ar părea / Cu spătarul în podea / Şi picioarele în sus / Cine oare aşa l-a pus? 5. A fost un ineluş / Pe deget învârtecuş / Meşterul l-a rupt în două / Să-i dea folosinţă nouă.6. Cureluşă verde / Prin iarbă se pierde.7. Parc-ar fi o coasă / Nu va temeţi nu-i tăioasă!

VERTICAL (A-B):

Semnele care ne arată numărul obiectelor.

23

C I

IO

NI

TF L U

T R

E

D

C

R E

P A

U

RT

P

R L AP

T

S A

ES A

O

U

I

Page 24: rebusuri matematice

A

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. B

ORIZONTAL:

1. Sumă sau ...............................

2 . Scădere sau ............................

3 . Semnul adunării …………….

4. La matematică , lucrăm cu …………………

5 . Rezultatul adunării ………………………..

6 . Orice exerciţiu are un ………………………

7 . Numerele care se adună se numesc …………

VERTICAL (A-B):

Vei descoperi prima operaţie matematică

24

Page 25: rebusuri matematice

A

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. B

ORIZONTAL:

1. Sumă sau total.

2 . Scădere sau descadere.

3 . Semnul adunării plus.

4. La matematică , lucrăm cu numere.

5 . Rezultatul adunării suma.

6 . Orice exerciţiu are un rezultat.

7 . Numerele care se adună se numesc termeni.

VERTICAL (A-B):

Vei descoperi prima operaţie matematică

25

TOT A L

D E S C A D E R R

U SLP

N U M E R E

AMUSR E Z U L T A T

ET R M E N I

Page 26: rebusuri matematice

3.

6.

5.

1 2. 4. 7.1. Numărul care se scade.2. Socotim sau … 3. Exerciţiul are un.4. Numărul din care se scade.5. Rezultatul scăderii.6. Atunci cand scădem obţinem o.7. Semnul = se numeste.

În careu, după completarea corectă a casetelor vei obţine operaţia inversă a adunării.

26

Page 27: rebusuri matematice

3.

6.

5.

1. 2. 4. 7.8. Numărul care se scade.9. Socotim sau calculam. 10. Exerciţiul are un.11. Numărul din care se scade.12. Rezultatul scăderii.13. Atunci cand scădem obţinem o.14. Semnul = se numeste.

În careu, după completarea corectă a casetelor vei obţine operaţia inversă a adunării.

27

S C A D E R E

CA

Z

A

T

O

R

AL

C

U

L

A

M

T

T

L

U

Z

E

R

ES

C

A

Z

U

T

ST

R A

P

M

I

TI

R

E

GA

L

Page 28: rebusuri matematice

3.

1. 2.

4.

1. Evaluare sau…

2. Semnul adunării.

3. Numerele adunării.

4. Operaţie matematică.

Rezultatul adunării se numeşte total sau sumă.

28

Page 29: rebusuri matematice

3.

1. 2.

4.

1. Evaluare sau…

2. Semnul adunării.

3. Numerele adunării.

4. Operaţie matematică.

Rezultatul adunării se numeşte total sau sumă.

29

S U M A

T

E

T

L

P

S

R

E

T

E

N

I

D

U

N

A

R

E

Page 30: rebusuri matematice

4.

2.

1. 3.

1. După terminarea exerciţiului efectuăm.

2. Am socotit, adică am.

3. Când adunăm aflăm.

4. Semnul ,,–“ se numeşte.

Semnul adunării,……

30

Page 31: rebusuri matematice

4.

2.

1. 3.

1. După terminarea exerciţiului efectuăm.

2. Am socotit, adică am.

3. Când adunăm aflăm.

4. Semnul ,,–“ se numeşte.

Semnul adunării,plus.

31

P L U S

R

O

B

A

A

C

C

U

L

A

T

S

M

A

U

N

I

M

Page 32: rebusuri matematice

2.

1.Suma laturilor unei figuri geometrice. 3. 4. 6.

2. Pentru a nota figurile geometrice se folosesc 5. 5.

litere de. 1. 1.

3.Figurile cu patru laturi se numesc.

4. Figura geometrică din 3 laturi..

5. Pătratul are patru laturi egale.

6.Fiecare figură geometrică se cu litere

mari de tipar.

Figura cu toate laturile egale.

32

Page 33: rebusuri matematice

2.

1.Suma laturilor unei figuri geometrice. 3. 4. 6.

2. Pentru a nota figurile geometrice se folosesc 5. 5.

litere de. 1. 1.

3.Figurile cu patru laturi se numesc.

4.Figura geometrică din 3 laturi..

5. Pătratul are patru laturi egale.

6.Fiecare figură geometrică se notează

cu litere mari de tipar.

Figura cu toate laturile egale.

33

P A T R A T

E

R

I

M

E

T

R

U

N

M

A

P

R

U

L

A

T

E

R

T L

T

U

R

I A

E

A

Z

O

NA

I

U

N

G

H

I

Page 34: rebusuri matematice

Structură orientativă a proiectului activităţilor educative nonformale (Opţional)

DENUMIREA ACTIVITĂŢILOR: Rebusuri matematice

ORGANIZATOR: Purcariu Ana Loredana

LOCUL DESFASURARII: Scoala cu clasele I-VIII,Nr.5, Piatra Neamţ.

GRUP ŢINTĂ (BENEFICIARII ACTIVITĂŢII): Elevii clasei ,,Step by Step”

ÎNVĂŢĂTORI: Vasilache Crinarela; Petraru Cecilia

CARACTERISTICI ALE GRUPULUI ŢINTĂ

Varsta Fete Baieti Total Observaţii 7-8 ani 12 15 27 8-9 ani 2 2 4

Total 14 17 31

SCOPUL ACTIVITĂŢII: - consolidarea cunoştinţelor predate elevilor la oră; consolidarea deprinderilor de rezolvare a unui rebus.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

- Să citească cu atenţie cerinţele rebusului;- Să lucreze corect,curat şi îngrijit fisa primită;- Să identifice cuvintele care alcătuiesc rebusul;- Să completeze spaţiile libere ale rebusului cu termeni din lecţiile învăţate.- Să apecieze fişele de lucru ale colegilor.

METODE ŞI TEHNICI DE LUCRU: conversatia, exerciţiul;

FORME DE ORGANIZARE: frontal si individual

RESURSE UMANE; MATERIALE; TEMPORALE; CURRICULARE.

34

Page 35: rebusuri matematice

DESFASURAREA PROPRIU-ZISA A ACTIVITATII NONFORMALE

Momentele/ Etapele Activităţii

Activitatea învăţătoarei / Elevului practicant

Activitatea copiilor Resurse/ Metode/ Forme de organizare

1. Moment organizatoric

Pregătirea sălii de clasă pentru începerea activităţii;aerisirea clasei şi pregătirea materialelor.

Copii pregătesc sala de clasă şi materialele necesare pentru începerea activităţii.

Frontal

2. Captarea atenţiei

Le captez atenţia printr-o discuţie introductivă referitoare la rebusuri.Îi întreb dacă ştiu ce este un rebus şi dacă ştiu să îl rezolve.

Copii răspund spunând că au mai încercat,dar sunt încântaţi de temă propusă. Frontal

3. Anunţarea temei şi a obiectivelor

Copii astăzi vom învăţa ceea ce este rebusul şi vom încerca să rezolvăm câteva.

Copii sunt încântaţi şi nerăbdători să afle cât mai multe în acelaşi timp.

Frontal

4. Desfasurarea activitatii

După cele explic copiilor ce este rebusul îi inpart în patru grupe,fiecare grupă însemnând să primească câte un două rebusuri.Acea grupă care va termină prima va ieşi câştigatoare,dacă bineînţeles au lucrat corect,îngrijit.Ei vor primi un Fb.Le împart fişele de lucru şi le dau timp de rezolvare 15 minute.

Copii se împart grupe nerăbdători primească fişele de lucru le rezolve repede.Copii citesc rebusurilor încep le rezolve.

Frontal

5. Încheierea activităţii

Copii termină de rezolvat rebusurile,le rezolvă încă o data cu voce tare, după care se fac aprecierile.Cei care au terminat primii vor primi un Fb.

Copii citesc rezolvarea rebusurilor şi sunt mulţumiţi de notele primite.

Frontal

6. Aprecierea ativitatii copiilor

Apreciez modul de participare a tuturor grupelor şi contribuţia individuală a copiilor.

Copii sunt fericiţi de ceea ce au realizat şi pleacă liniştiţi în pauză.

Frontal

35

Page 36: rebusuri matematice

A

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

B

ORIZONTAL:

1. Rezultatul inmultirii2. Razultatul scăderii.3. Parte componentă a unei probleme.4. Alta parte componentă a unei probleme.5. Problemele se rezolvă după un ……..6. Numerele care se adună se numesc ………7. Razultatul adunării.8. Impartirea este o …… repetată.

VERTICAL (A-B):

Chestiune a cărei soluţionare se obţine prin gândire şi calcul.

,, Înţelepciunea devine odată cu invatatura”

(BALZAC)

36

Page 37: rebusuri matematice

Anexe

37

Page 38: rebusuri matematice

BIBLIOGRAFIE

POPOVICI CONSTANTIN, POPOVICI ELENA,CHITIC OLIMPIA,GHEBA LUCREŢIA- Culegere de jocuri didactice pentru clasele I-IV.Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1971.

FRÂNCU ANGELA- Jocuri didactice şi exerciţii distractive.Editură didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1972.

TEODORESCU BARBU - Nicolae Iorga Cugetări.Editură Tineretului, Bucureşti, 1969.

ARON IOAN - Metodica predării aritmeticii la clasele I-IV, Bucureşti, editură didactică şi pedagogică, 1972.

38

Page 39: rebusuri matematice

39