razmisljanja o zivotu

Download Razmisljanja o zivotu

Post on 18-May-2015

1.471 views

Category:

Entertainment & Humor

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1. Subjekt: Pismo jednog mukarca

2. Ja u stvari nikada nisam shvatio zato se seksualne potrebe mukaracai ena toliko razlikuju.I nikada nisam shvatiosve to sa Venerom i Marsom. 3. Takoer, nikada nisam shvatiozato mukarci razmiljaju glavom, aene srcem.I na kraju, nikada nisam shvatiozato gen seksualne zeljetoliko oslabi kada uje rijeci"Da, uzimam". 4. Na primjer: 5. Jedne veeri,prole nedjelje,moja ena i jasmo bili u krevetu.Strast se je poela rasplamsavati...kad je ona rekla: 6.

 • Ne mogu sada,
 • nisam raspoloena...
 • Htjela bih
 • da me samo malo dri u tvom naruju.

7.

 • Rekoh:
 • TA??...
 • ta je sad pa to?

8. I onda je rekla rijeci kojih se boji svaki mu na planeti: 9. Ti jednostavno ne razumije mojeemocionalne potrebe koje imam kao ena,da bih ja zadovoljila tvoje fizike potrebekoje ima kao mukarac. 10. Na moj zbunjeni pogled je odgovorila: Zar me ne moe voljeti zbog onoga sto jesam,a ne samo zbog onogasto radim s tobom u krevetu? 11. Shvativi da to vee nee biti nita,okrenuo sam se i zaspao. 12. Idueg dana sam nazvao sefa i reko da uzimam slobodan dan,da bih proveo vrijeme sa njom. 13. Otili smo na ruak, a onda sam je odveo u jednu robnu kuusa ogromnim dijelom za ensku garderobu. Pratio sam je okolo,dok je isprobavala nekoliko veoma skupih kompleta.Nije mogla da se odluci koji e uzeti,pa sam joj reko da emo ih sve kupiti. 14. Htjela je i cipele,koje bi se slagale sa tim kompletima,pa sam joj rekao da uzme po jedan par za svaki komplet.Stigli smo i do dijela sa nakitomgdje sam joj uzeo par dijamantskih naunica. 15. Da vam kaem...bila je taakoo uzbuena. 16. Mora da je mislila da sam na korak do bankrota. 17. Pomislio sam da me testira kada je zatrailaI znojnice za tenis,iako nikada u ivotunije uzela reket u ruke.Mora da sam je bacio u razmiljanje kad sam joj rekao: - Naravno, draga. 18. Skoro da je bila blizuseksualnog zadovoljstva od silnog uzbuenja. 19. Smijeei se, konano je rekla: - Mislim da bi ovo bilo sve, hajdemo do kase. 20. Jedva sam se suzdravao kad sam joj odgovorio: - Ne mogu sada, nisam raspoloen. 21. Lice joj je poprimiloblijed izgled kada jespustila otvorila usta i izustila: 22. - TA?? 23.

 • Onda sam joj rekao:
 • Samo sam htio da
 • DRIS
 • ove stvari u naruju neko vrijeme...

24. Tijednostavno ne razumije moje financijske probleme koje imam kao mukarac,da bihja zadovoljio tvoju elju za kupovinom koju ima kao ena. 25. I bas kad jeimala taj pogled (kao) da eli da me ubije, dodao sam: - Zar me ne moe voljeti zbog onoga sto jesam, a ne samo zbog stvarikoje ti kupujem? 26. Oigledno,ni veeras nee biti nita ...

Recommended

View more >