raspored misnih nakana tjedni liturgijsko-pastoralni...

of 2/2
RASPORED MISNIH NAKANA od 05. svibnja do 11. svibnja 2014. PONEDJELJ AK 05. svibnja 18.00 sati: nema mise UTORAK 06. svibnja 18.00 sati: zajedniĉka nakana SRIJEDA 07. svibnja sv. Dujam 18.00 sati: Ϯ Stjepan, Nikola i Matilda Plevnik; Izidor i Marica Pucko ĈET VRT AK 08. svibnja 18.00 sati: Ϯ Ivan Šarkanj i ob. Šarkanj; Stjepan, Kata i Justina Sedinić PETAK 09. svibnja 18.00 sati: Ϯ Janja Nedić SUBOTA 10. svibnja bl. Ivan Merz 10.30 sati: Sveta Potvrda 17.00 sati: Ϯ Stjepan, Đuro i Jelica Frigan (Blaguša) NEDJELJ A 11. svibnja ĈETVRTA VAZMENA NEDJELJA - Nedjelja Dobrog pastira - 7.30 sati: pro populo 9.30 sati: Ϯ Ivan Vugrinec; Franjo i Justina Pandek; Vid i Dragica Hanţek; Milka Kovaĉ; Ivan, Blaţ i Apolonija Bosec; Ignac, Jagica i Petar Igrc; Ljubica Bosec (Planina) 11.00 sati: Ϯ Zvonko Novosel i ob. Novosel; Bartol i Katica Kezerić i ob. Kezerić 18.30 sati: Ϯ Pavao, Jela, Katica i Franjo Combaj; Milan i Agneza Levak ŽUPA SVETOG PETRA I PAVLA Vinogradska 1, HR-10362 Kašina, tel: 01/2055-455 http://zupa-kasina.hr [email protected] IBAN Župe: HR7823600001101431347 Uredovno vrijeme župnog ureda: od utorka do petka: od 16.00 17.30 sati Župni ured ne ureduje: subotom, nedjeljom, ponedjeljkom i blagdanima Grafički uređuje: Goran Antić TJEDNI LITURGIJSKO-PASTORALNI LISTIĆ ŢUPA SVETOG PETRA I PAVLA U KAŠINI NEDJELJA, 04. svibnja 2014., GOD. 3, BROJ 36 TREĆA VAZMENA NEDJELJA Draga braćo i sestre, dragi župljani ! Treća vazmena nedjelja nudi nam karakteristiĉan prikaz uskršnje radosti kroz tako nam poznatu priĉu susreta učenika s Isusom na putu u Emaus. Nakon Isusova tragiĉnoga završetka razoĉaranje ove dvojice uĉenika bilo je tako veliko da nisu ni mogli ni htjeli povjerovati novim vijestima o praznom grobu i drugim iznenaĊujuć im dogaĊajima uskrsnog jutra. Pripovijedanje o uĉenicima na putu za Emaus jasno nam poruĉuje da se u vjerniĉkom putovanju, u ţivotu vjernika, javljaju situacije neispunjenih oĉekivanja, potonulih nada, pa ĉak i razoĉarenja. MeĊutim, iskustvo uĉenika na putu u Emaus poruĉuje da je upravo u tim kriznim situacijama Uskrsli Gospodin sa svojim uĉenicima, ali ga oni odmah ne prepoznaju. I današnji kršćani mogu se, poput one dvojice uĉenika, naći u situaciji kada pomišljaju da više ne mogu vjerovati jer i onako ĉesto se danas ĉuje… Izgubio sam vjeru ! Takve krizne situacije mogu biti plodne za sazrijevanje vjere jer iz takvih se kriza raĊa nova vjera. To nije niti iskustvo vjere, jer vjera kao iskustvo upravo je ne vidjeti, a ipak vjerovati. Toma upravo degradira vjerovanje; najprije ţeli vidjeti, ali se time neće zadovoljiti nego će ţeljeti i opipati i na kraju sve shvatiti. Vjera prelazi granice mojega i tvojega. Za nju je sve zajedniĉko. U njoj radost i nada, ţalost i tjeskoba svakoga ĉovjeka (usp. Gaudium et spes 1) postaju moje, dio mene. U radosti drugoga ja se radujem, u patnji drugoga ja supatim. U vjer i ne traţim što je moje i što bih sve mogao imati, nego razotkrivam što mi treba. Blaţeni oni koji vide i mogu opipati i dodirivati takvu vjeru koja proizlazi od Uskrsnuloga. Krista se ipak najbolje upoznaje, vidi i dodiruje kada ĉovjek dijeli s drugima – u svakom dijeljenju on je tu nazoĉan… Dolazi i kroz zatvorena vrata onima koji dijele… vlč. Matija Pavlaković, upr. župe

Post on 18-Oct-2020

7 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • RASPORED MISNIH NAKANA od 05. svibnja do 11. svibnja 2014.

  PONEDJELJAK

  05. svibnja 18.00 sati: nema mise

  UTORAK

  06. svibnja 18.00 sati: zajedniĉka nakana

  SRIJEDA

  07. svibnja

  sv. Dujam

  18.00 sati: Ϯ Stjepan, Nikola i Matilda Plevnik; Izidor i Marica Pucko

  ĈETVRTAK

  08. svibnja

  18.00 sati: Ϯ Ivan Šarkanj i ob. Šarkanj; Stjepan, Kata i Justina Sedinić

  PETAK

  09. svibnja 18.00 sati: Ϯ Janja Nedić

  SUBOTA

  10. svibnja

  bl. Ivan Merz

  10.30 sati: Sveta Potvrda

  17.00 sati: Ϯ Stjepan, Đuro i Jelica Frigan (Blaguša)

  NEDJELJA

  11. svibnja

  ĈETVRTA

  VAZMENA

  NEDJELJA - Nedjelja Dobrog

  pastira -

  7.30 sati: pro populo

  9.30 sati: Ϯ Ivan Vugrinec; Franjo i Justina Pandek; Vid i Dragica Hanţek; Milka Kovaĉ; Ivan, Blaţ i

  Apolonija Bosec; Ignac, Jagica i Petar Igrc;

  Ljubica Bosec (Planina)

  11.00 sati: Ϯ Zvonko Novosel i ob. Novosel; Bartol i Katica

  Kezerić i ob. Kezerić

  18.30 sati: Ϯ Pavao, Jela, Katica i Franjo Combaj; Milan i

  Agneza Levak

  ŽUPA SVETOG PETRA I PAVLA

  Vinogradska 1, HR-10362 Kašina, tel: 01/2055-455 http://zupa-kasina.hr

  [email protected]

  IBAN Župe: HR7823600001101431347 Uredovno vrijeme župnog ureda: od utorka do petka: od 16.00 – 17.30 sati

  Župni ured ne ureduje: subotom, nedjeljom, ponedjeljkom i blagdanima Grafički uređuje: Goran Antić

  TJEDNI LITURGIJSKO-PASTORALNI LISTIĆ

  ŢUPA SVETOG

  PETRA I PAVLA U

  KAŠINI NEDJELJA, 04. svibnja 2014., GOD. 3, BROJ 36 TREĆA VAZMENA NEDJELJA

  Draga braćo i sestre, dragi župljani !

  Treća vazmena nedjelja nudi

  nam karakteristiĉan prikaz uskršnje

  radosti kroz tako nam poznatu priĉu

  susreta učenika s Isusom na putu u

  Emaus. Nakon Isusova tragiĉnoga

  završetka razoĉaranje ove dvojice

  uĉenika bilo je tako veliko da nisu ni

  mogli ni htjeli povjerovati novim

  vijestima o praznom grobu i drugim

  iznenaĊujućim dogaĊajima uskrsnog

  jutra.

  Pripovijedanje o uĉenicima

  na putu za Emaus jasno nam poruĉuje da

  se u vjerniĉkom putovanju, u ţivotu

  vjernika, javljaju situacije neispunjenih

  oĉekivanja, potonulih nada, pa ĉak i

  razoĉarenja. MeĊutim, iskustvo uĉenika

  na putu u Emaus poruĉuje da je upravo u

  tim kriznim situacijama Uskrsli

  Gospodin sa svojim uĉenicima, ali ga oni

  odmah ne prepoznaju. I današnji kršćani

  mogu se, poput one dvojice uĉenika, naći

  u situaciji kada pomišljaju da više ne

  mogu vjerovati – jer i onako ĉesto se

  danas ĉuje… Izgubio sam vjeru! Takve

  krizne situacije mogu biti plodne za

  sazrijevanje vjere

  jer iz takvih se kriza raĊa nova vjera.

  To nije niti iskustvo vjere, jer

  vjera kao iskustvo upravo je ne vidjeti, a

  ipak vjerovati. Toma upravo degradira

  vjerovanje; najprije ţeli vidjeti, ali se

  time neće zadovoljiti nego će ţeljeti i

  opipati i na kraju sve shvatiti.

  Vjera prelazi granice mojega

  i tvojega. Za nju je sve zajedniĉko. U njoj

  radost i nada, ţalost i tjeskoba svakoga

  ĉovjeka (usp. Gaudium et spes 1) postaju

  moje, dio mene. U radosti drugoga ja se

  radujem, u patnji drugoga ja supatim. U

  vjeri ne traţim što je moje i što bih sve

  mogao imati, nego razotkrivam što mi

  treba.

  Blaţeni oni koji vide i mogu

  opipati i dodirivati takvu vjeru koja

  proizlazi od Uskrsnuloga. Krista se ipak

  najbolje upoznaje, vidi i dodiruje kada

  ĉovjek dijeli s drugima – u svakom

  dijeljenju on je tu nazoĉan… Dolazi i

  kroz zatvorena vrata onima koji dijele…

  vlč. Matija Pavlaković, upr. župe

  http://zupa-kasina.hr/mailto:[email protected]

 • SVETI DUJAM ŽUPNE OBAVIJESTI SVETE MISE:

  Kroz tjedan: 18.00 sati u ţupnoj crkvi (osim ponedjeljka); subota u 10.30 sati je Krizma u ţupi, a druga misa je u 17.00 sati (kapela u Blaguši)

  Nedjeljom: 7.30, 11.00, 18.30 (ţupna crkva) 13.30 planinarsko odredište „Grohot“ 9.30 sati (crkva u Planini)

  Ulazimo u tjedan priprave za dugo oĉekivani sakrament Svete Potvrde kojeg će primiti 44 kandidata iz naše Ţupe. Probe su po sljedećem rasporedu:

  utorak, 06. svibanj: proba u 19.30 sati

  srijeda, 07. svibanj: proba u 19.30 sati

  ĉetvrtak, 08. svibanj: proba u 19.30 sati

  petak, 09. svibanj: Ispovijed krizmanika, roditelja i kumova u 19.30 sati

  Sve probe su u župnoj crkvi u Kašini i obvezne su za sve kandidate!

  U utorak, 06. svibnja, u okviru ţivljenja Misija u gradovima i kateheza za odras le, putem inetrneta slušat ćemo VI. katehezu uzoritog kardinala Josipa Bozanića,

  nadbiskupa zagrebaĉkog. Sve Vas pozivam u župnu vjeronaučnu dvoranu s

  početkom u 19.30 sati kako bi poslušali pastirsku rijeĉ našeg Nadbiskupa.

  Odazovimo se!

  U ĉetvrtak, 08. svibnja organiziramo tradic ionalno euharistijsko klanjanje koje upriličujemo svakog četvrtka u mjesecu s poĉetkom u 17.15 sati, a koje završava

  sveĉanom sv. Misom u 18.00 sati. Odazovimo se!

  U subotu, 10. svibnja, naša ţupna zajednica sv. Petra i Pavla slavi sakrament Svete Potvrde kojeg će primiti 44 kandidata iz naše ţupe. Sveĉana sveta Misa

  zapoĉinje u 10.30 sati u župnoj crkvi u Kašini, a sakrament će podijeliti mons. Mijo

  GORSKI, pomoćni biskup zagrebaĉki. Svi ste od srca pozvani!

  Iduće nedjelje, 11. svibnja, slavit će se sv. Misa na planinskom odredištu Grohot kod kapele Majke Božje od Puta na otvorenom. Sveta Misa zapoĉinje u 13.30 sati.

  Posebno pozivamo planinare i izletnike da se odazovu na ovo misno slavlje!

  Iduću nedjelju, 11. svibnja, organizira se Hodočašće mladih u zagrebačku katedralu. Svetu misu s početkom u 18.00 sati predvodit će kardinal Josip

  BOZANIĆ, nadbiskup zagrebaĉki. Poslije mise planira se i prigodni domjenak svih

  sudionika s Nadbiskupom. Prijave mladih su kod naših animatora: Tomis lava

  Barbarića (091/5462-421) ili Danijela Tudeka (097/7755-316). Odazovimo se!

  Najavljujemo::

  U utorak, 13. svibnja, u okviru ţivljenja dogaĊaja Misija u gradovima i

  kateheza za odrasle, imat ćemo priliku zajedniĉki sudjelovati na molitvenom

  susretu za duhovna zvanja u našoj župnoj crkvi u Kašini. Sve pozivam da s

  početkom u 19.30 sati nastavimo molitveni hod u zajedništvu ĉitave

  Nadbiskupije. Odazovimo se!

  Sveti Dujam, latinski Domnius, Doimus,

  popularni splitski sveti Duje, martir iz 3.

  stoljeća naše ere, svakako je duhovna

  vertikala grada Splita, kojemu je on patron.

  Na njegov blagdan 7. svibnja, kad se r itualno

  otvara njegova raka u splitskoj prvostolnici i

  kad, praćena pjesmom i insignijama ţupa i

  bratovština, kreće veliĉanstvena procesija s

  njegovim moćima uţom gradskom jezgrom s

  misnim s lavljem i propovijedi, nekad u

  katedrali ili pred njom, a danas na splitskoj

  Rivi. Sv. Dujam je najvrednija splitska

  tradicija, pojam vjere u gradu koji ga izabra

  za svog sveca zaštitnika i postavi mu kosti u

  prvostolnici, jednoj od najstarijih katedrala na

  svijetu. Sv. Dujam je bio biskup u Solinu, a

  ţrtvu za vjeru podnio je, po tradiciji, 304.

  godine naše ere za vladavine cara

  Dioklecijana, koji je upravo nedaleko od

  Salone, na mjestu današnjeg Splita, podizao

  veliĉanstvenu palaĉu za odmor i ukopište.

  Sudbina je htjela da upravo carski mauzolej

  postade svetištem careve ţrtve, da grobnica

  postade mjestom slavlja ţivota i vjere, da se

  careve kosti raznesu i sarkofag raskomada, a

  relikvije sv. Dujma postanu svetinja. Kroz

  stoljeća, svecu se obraćao puk ali i brojni

  umjetnici, osobito u likovnoj umjetnosti. U

  prvom hrvatskom oratoriju splitski skladatelj

  Julije Bajamonti koncem 18. stoljeća

  glazbeno je obradio prijenos Dujmovih

  kostiju; svecu u ĉast ispjevane su i skladane

  mnoge pjesme najĉešće himniĉke naravi, a od

  napisanih sveĉevih ţivotopisa najpoznatiji je

  onaj iz pera Dubrovĉanina Ivana Drţića. Po

  predaji smatralo se da je sv. Dujam ţivio u l.

  stoljeću i da je bio apostolski uĉenik sv.

  Petra,

  a po splitskoj legendi svetac je podrijetlom iz

  Sirije, na kršćanstvo se obratio zahvaljujući

  propovjedima sv. Petra i potom bio kršten u

  Antiohiji. Po istoj predaji, kao pratitelj sv.

  Petra s Pankracijem i Apolinarom pošao je u

  Rim, odakle ih sv. Petar uputi propovjedati u

  druge krajeve: Pankracije ode na Siciliju,

  Apolinar u Ravenu, a Dujam u

  prekojadransku Salonu, glavni grad tadašnje

  rimske provincije Dalmacije. Sv. Dujam je u

  mnogoljudnoj i multikonfes ionalnoj Saloni

  osnovao crkvenu zajednicu i mnoge obratio

  na kršćanstvo. Po nalogu gradskog upravitelja

  Maurilija doţivio je muĉeniĉku smrt –

  odrubljena mu je glava, vjerojatno u

  salonitanskom amfiteatru, nakon što je prije

  njega pogubljeno još 45 dalmatinskih

  muĉenika. Prvotno je pokopan na Marusincu

  u Solinu, a njegov kult se raširio meĊu

  vjernicima koji su se pokapali oko njegova

  groba. Kroz stoljeća ĉastili su ga u niz crkava,

  sagraĊenih u njegovu ĉast – prije nekoliko

  godina jedna takva crkva sv. Duje obnovljena

  je u Kotoru. Dujam se prikazuje najĉešće s

  insignijama biskupske odore, s palmom i

  prvostolniĉkim kriţem. Koliko je u Splitu

  vaţan njegov kult piše u prvoj glavi Statuta

  grada Splita iz 1312. godine, gdje se navodi:

  “... Isto tako odreĊujemo i nareĊujemo da

  svatko mora blagdan svetoga Dujma ĉasno

  poštovati i slaviti”. Danas se zemni ostaci sv.

  Dujma nalaze u raci na Morlaiterovom oltaru

  iz 18. stoljeća u Katedrali. Manji dio

  Dujmovih kostiju nalazi se i u oratoriju sv.

  Venancija u r imskom Lateranu, prvotnom

  sjedištu poglavara r imokatoliĉke crkve,

  zajedno s drugim dalmatinskim muĉenic ima

  te poreĉkim sv. Maurom.