rapalski ugovor, rimski ugovori

Download Rapalski Ugovor, Rimski Ugovori

Post on 10-Mar-2016

46 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Rapalski Ugovor 12. XI 1920.Kraljevina SHS Rapalskim ugovorom osigurala granice Italiji kakve nisu postojale ni za vrijeme rimskih carevaRimski Ugovori 18. V 1941.Rimski ugovori 1941. i njihovo anuliranje u rujnu 1943.(Dalmacija 1941. nije prodana, nego oteta.)Marko Sinovčić : razgovor s Poglavnikom 1949.“Prodaja Dalmacije”, Rapallski ugovor, Rimski ugovori. Kronološka istina

TRANSCRIPT

 • Rapalski Ugovor 12. XI 1920.Kraljevina SHS Rapalskim ugovorom osigurala granice Italiji kakve nisu

  postojale ni za vrijeme rimskih careva

  Rimski Ugovori 18. V 1941.Rimski ugovori 1941. i njihovo anuliranje u rujnu 1943.

  (Dalmacija 1941. nije prodana, nego oteta.)

  Marko Sinovi : razgovor s Poglavnikom 1949.

  Prodaja Dalmacije, Rapallski ugovor, Rimski ugovori. Kronoloka istina

 • Rapalski ugovorhttp://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=51831

  Rapalski ugovor, sporazum koji su u Rapallu, gradiu blizu Genove, 12. XI. 1920.potpisali predstavnici Kraljevine SHS i Kraljevine Italije, nakon pregovora koji su zapoeli 9.XI. Njime su bile odreene meusobne granice tih drava, bilo je dogovoreno stvaranjeneovisne Slobodne Drave Rijeke te zajedniko nastupanje protiv svih pokuaja restauracijedinastije Habsburgovaca. Rapalskim ugovorom nastojala su se rijeiti mnogobrojna otvorenapitanja oko granica dviju drava, koja su postavljena Londonskim ugovorom 1915., a nisubila rijeena za mirovne konferencije u Parizu 191920. Pregovori u Rapallu odrani su unepovoljnom meunarodnom politikom okruenju za Kraljevinu SHS zbog sve veesklonosti britanske, francuske i amerike diplomacije da popusti talijanskim zahtjevima.Glavni pregovarai na strani Kraljevine SHS bili su premijer M. Vesni, ministar vanjskihposlova A. Trumbi i ministar financija Kosta Stojanovi, a s talijanske strane G. Giolitti, C.Sforza i I. Bonomi. Talijanski pregovarai jasno su dali do znanja da bi se talijanski prijedlogtrebao prihvatiti, a u suprotnom je Italija bila spremna sama uspostaviti granice predvieneLondonskim ugovorom. Time je delegacija Kraljevine SHS bila prisiljena potpisati nepovoljanugovor, kojim su Italiji pripojeni Trst, Gorica, Gradika i dio Kranjske, Istra (osim dijelaopine Kastav), grad Zadar, otoci Cres i Loinj, Lastovo i Palagrua, te je stvorena SlobodnaDrava Rijeka. Rapalskim ugovorom talijanskoj nacionalnoj manjini u Kraljevini SHS bilo jeomogueno pravo optiranja za talijansko dravljanstvo, uporaba talijanskog jezika i slobodavjeroispovijesti, a hrvatskoj i slovenskoj nacionalnoj manjini u Italiji nisu dana nikakvazakonska jamstva koja bi omoguila njihovu nacionalnu opstojnost. Zbog opeganezadovoljstva u Kraljevini SHS, ugovor nikada nije bio razmatran u Narodnoj skuptini, veje 26. VI. 1921. ozakonjen bez parlamentarne rasprave te je, tono nakon godinu dana, biopotvren kraljevom odlukom. Podruja koja je Hrvatska izgubila tim ugovorom vraena sujoj nakon II. svjetskog rata.

 • Kraljevina SHS Rapalskim ugovorom osigurala granice Italiji kakve nisupostojale ni za vrijeme rimskih carevahttp://www.makarska-post.com/index.php/kraljevina-shs-rapalskim-ugovorom-osigurala-granice-italiji-kakve-nisu-postojale-ni-za-vrijeme-rimskih-careva/

  Rapalski Ugovor su potpisali u ime Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca: Milenko R.Vesni, predsjednik ministarskog savjeta, dr. Ante Trumbi, ministar inozemnih poslova iKosta Stojanovi, ministar financija

  SHZ: Priopenje za javnost

  Evo dragi Hrvati tko se kockao s hrvatskim teritorijem kao to je bio Rapallski ugovoriz godine 1920. godine gdje je bio otrgnut dio teritorja od matice zemlje Hrvatske iprikljuen Italiji. Rapalski Ugovor su potpisali u ime Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca:Milenko R. Vesni, predsjednika ministarskog savjeta, dr. Ante Trumbi, ministar inozemnihposlova i Kosta Stojanovi, ministar financija, a u ime Kraljevine Italije: Giovanni Giolitti,predsjednik ministarskog savjeta i ministar unutranjih poslova, Carlo Sforza, ministrainozemnih poslova i prof. Ivanoe Benomi, ministar vojnog

  Carlo Sforza u talijanskom parlamentu u vezi rapalskog ugovora je naveo:

  Mi smo osigurali granice julijskih Alpa na liniji kakva nije postojala ni za vrijemerimskih careva i zajamili Trstu iroko i puno disanje koje e mu omoguiti da izvri na istokuonu misiju na koju rauna Italija. Istru smo upotpunili ne samo sa Loinjem, nego i saCresom, te jo vie utvrdili puljsko uporite. Zadar se sjedinio sa Italijom, a italijanskemanjine u Dalmaciji dobile su takve privilegije kakvih nije do sada priznala ni jedna europskapogodba za koju narodnu manjinu. Rijeci smo osigurali nezavisnost koja e zajamitinapredovanje italijanstva i osigurati joj vezu sa Italijom preko irokoga pojasa na kopnu.Udarili smo vrste temelje za snaan razvitak gospodarskih i kulturnih odnosa. Sve to inisretan svretak dvogodinjih tekih diplomatskih bojeva kroz koje smo vrijeme vie putamislili da emo se morati zadovoljiti s mnogo manjim uspjesima.

  Budu da se onaj koji je imao biti straan protivnik promijenio u prijatnoga politikogi gospodarskoga suradnika, Italija e bdjeti nad koriu svojom i susjedne drave i nastojatida ne nastanu opet nenaravni dinastini konglomerati koji su ostavili neugodne uspomene uRimu kao i u Beogradu.*

  * Rapallski ugovor, F. Potonjak, Zagreb, 1921.,str.59.

 • RAPALLSKI UGOVOR

  Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca i Kraljevina Italija, u elji da ostvare reim meusobnogiskrenog prijateljstva i srdanih odnosa za zajedniko dobro obaju naroda; Kraljevina Italijapriznavajui u obrazovanju susjedne drave postignue jednoga od najuzvienijih ciljeva ratakoji je ona vodila;

  Njegovo Velianstvo kralj Srba, Hrvata i Slovenaca imenovao je svojim punomonicima:

  gospodina Milenka R. Vesnia, predsjednika ministarskog savjeta; dra. Antu Trumbia, ministra inostranih poslova; gospodina Kostu Stojanovia, ministra financija;

  Njegovo velianstvo kralj Italije imenovao je svojim punomonicima:

  kavaljera Giovanni-a Giolitti-a, predsjednika ministarskog savjeta i ministra unutranjihposlova;

  conta Carla Sforzu, ministra inostranih poslova; prof. Ivanoe Benomi-a, ministra vojnog;

  koji, poto su meu sobom izmijenili svoje punomoi, koje su priznate za punovane,ugovorili su slijedee:

  lan I.

  Izmeu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Kraljevine Italije utvrena je slijedea granica:

  od vrha Pe (kota 1511), koji je zajedniki trima granicama Italije, Austrije i Kraljevine Srba,Hrvata i Slovenaca, do vrha Jalovec (kota 2643): linija koja se ima odrediti na terenu s opimpravcem sjever jug i koja vodi preko kote 2272 (Ponca); od vrha Jalovec (kota 2643): linija koja ide vododijelnicom izmeu sliva Soe i sliva SaveGorenjske do vrha Triglava (Tricorno) (kota 2863); zatim vododijelnicom izmeu sliva Soe i sliva Bohinjke do sjeveroistonih strana vrhaMoice (kota 1602) preko kota 2348 (Lepatica), 2003 (Lanevica), 2086 (Kuk); od sjeveroistonih strana vrha Moic do istonih strana vrha Porezen (kota 1631): linijakoja se ima odrediti na terenu s opim pravcem sjever jug; od istonih strana vrha Porezen (kota 1631) do zapadnih strana vrha Blego (kota1562):linija koja se ima odrediti na terenu s opim pravcem zapad istok, ostavljajui mjestoDavu Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, a mjesto D. Novake Italiji; od zapadnih strana vrha Blego (kota 1562) do istonih strana vrha Bevk (kota 1050): linijakoja se ima odrediti na terenu s opim pravcem sjeveroistok jugozapad, ostavljajui mjestaLeskovicu, Kopanicu i Sovoden Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, a oba prijevoja PodlaniaItaliji; od istonih strana vrha Bevk (kota 1050) do odmah zapadno od mjesta Hotedrice: linijakoja se ima odrediti na terenu i koja ostavlja mjesta Javorjev Dol, iri, Opale, Hlevie, Rovte,Hotedricu, Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, a vrh Praprotno (kota 1006) i mjesto Bresnik,Vrsnik, Zavratec, Medvedje Brdo Italiji;

 • odatle do mjesta Zele: linija koja u poetku ide zapadno od rova pored kolnog putaHotedrica Planina, ostavljajui mjesta Planinu, Unec, Zele i Rakek Kraljevini Srba, Hrvata iSlovenaca; od mjesta Zele do abarske: linija koja se ima odrediti na terenu s opim pravcemsjeverozapad jugoistok, a koja vodi prvo istonim padinama brda Javornik (kota 1268),ostavljajui mjesta Dolenju Vas, Dolenje Jezero i Otok Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, avrhove kota 875, 985, 963 Italiji; zatim istonim padinama Bike Gore (kota 1236) i PleeGore (kota 1067), ostavljajui Italiji mjesto Leskovu Dolinu i dvojne raskrsnice kote 912, zapadno od Shodnika i kote 1146, istono od Cifre (kota 1399), i dolazi do abranske, kojaostaje na talijanskom teritoriju, zajedno s kolnim putem koji vodi istonim padinamaSnjenika, od Leskove Doline do abranske; od abranske do Gria (kota 502): linija koja se ima odrediti na terenu s opim pravcemsjeveroistok jugozapad, koja prolazi istono od vrha Trstenik (kota 1243), dodiruje kotu 817jugoistono od Suhova, prolazi juno od idovja (kota 660), zatim istono od Gria (kota 502),ostavljajui mjesta Klanu i Brezu Italiji, a mjesto Studenu Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca; od Gria (kota 502) do granice Drave Rijeke: linija koja se ima odrediti na terenu i kojaima opi pravac sjever jug do kolnog puta Rupa Kastav, od prilike na pola puta izmeuJuia i Spinia, zatim sijee ovaj put i, obuhvatajui sa zapada mjesta Mizere i Trinajstie,koja ostaju Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, izbija na kolni put Matulje Kastav iznaddvojne raskrsnice istono od Matulja; izbija zatim na put Rijeka Kastav na sjevernu granicu Slobodne Drave Rijeka, i to tonona sjevernom rubu mjesta Rubei (dvojna raskrsnica seoskog puta kod Tomatia, od prilike500 metara juno od trojne raskrsnice koja se nalazi zapadno od Kastva).

  Ali, dok ne budu izraeni redovni sastavci putova na talijanskom teritoriju, upotrebaspomenutih putova i trojne raskrsnice zapadno od Kastva bit e potpuno slobodna kako zaKraljevinu Italiju tako i za Dravu Rijeku.

  lan. II.

  Zadar (Zara) i nie opisani teritorij priznaju se za sastavni dio Kraljevine Italije.

  Teritorij Zadra pod talijanskim suveren

Recommended

View more >