ranohriscanska arhitektura

Download ranohriscanska arhitektura

Post on 06-Apr-2018

230 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/3/2019 ranohriscanska arhitektura

  1/36

  RANOHRIANSKA ARHITEKTURA

  SREDNJOVEKOVNA ARHITEKTURA SE RAZVIJALA

  NA PODRUJU RIMSKOG CARSTVA (EVROPSKIDELOVI + BLISKI ISTOK), POSTUPNO SE IRILA NAOSTALE DELOVE ISTONE I SEVERNE EVROPE.

  ARHITEKTURA SE RAZVIJA PREKO STILSKIHPRAVACA U IZMENJENIM DRUTVENIM USLOVIMA.NAJSNANIJI UTICAJI:

  1. HRIANSKA RELIGIJA2. FORMIRANJE DRAVNIH I VERSKIH ORGANIZACIJAU OKVIRU POSTEPENOG STVARANJA FEUDALIZMA

 • 8/3/2019 ranohriscanska arhitektura

  2/36

  RANOHRIANSKA ARHITEKTURA

  POETAK SREDNJOVEKOVNE ARHITEKTUREOGRANIEN JE NA PERIOD OD IV DO VI VEKA IODVIJAO SE U SLOENIM USLOVIMA:

  1. RAANJE HRIANSTVA (OD I VEKA, BORBA SDRUGIM RELIGIJAMA, PROGONI, POBEDA);

  313. MILANSKI EDIKT O TOLERANCIJI VERA391. ZABRANA SVIH PAGANSKIH VERA

  2. PRENOS PRESTONICE IZ RIMA UKONSTANTINOPOLJ (CARIGRAD) 226.

  GRAD OSVEEN 330.

 • 8/3/2019 ranohriscanska arhitektura

  3/36

  3. PODELA NA ISTONO I ZAPADNO RIMSKOCARSTVO NAKON SMRTI TEODOSIJA VELIKOG 395.

  4. PROPAST ZAPADNOG CARSTVA 476.5. PROPAST VIZANTIJE 1453.

  VELIKE ETNIKE PROMENE SEOBA NARODA,OD V DO VIII I IX VEKA.

  NAJBOLJE JE SAUVANA SAKRALNA ARHITEKTURA,STAMBENA SLABO, VOJNA DELIMINO.

 • 8/3/2019 ranohriscanska arhitektura

  4/36

  S OBZIROM NA PROMENE U ORGANIZACIJIPROSTORA, KONSTRUKCIJI I STILU PODELA NA:

  1. RANOHRIANSKU ARH. :

  A/ IV I V VEK - KASNOANTIKA ARH.(TERITORIJALNO SE POKLAPA SA RIMSKIM

  CARSTVOM)B/ VI VIII VEK ARH. HRIANSKOG ISTOKA

  - RANOVIZANTIJSKA ARH.2. VIZANTIJSKA ARH. (DO 1453. G.) PREROMANSKA

  ARH. OD IX DO XI VEKA3. ROMANSKA ARH. OD XI DO XII VEKA

  4. GOTSKA ARH. OD XIII DO XV (XVI) VEKA

 • 8/3/2019 ranohriscanska arhitektura

  5/36

  RANOHRIANSKA ARHITEKTURA

  HRIANSKA VERAISKAZUJE POTREBU ZAOKUPLJANJEM VERNIKAPRI MOLITVI, JELU I NOVOMKULTU SAHRANJIVANJUVERNIKA

 • 8/3/2019 ranohriscanska arhitektura

  6/36

  RANOHRIANSKA ARHITEKTURA-PREUZIMANJE I PRILAGOAVANJEARH. OBLIKA NOVOJ NAMENI

  OKUPLJANJE ZA MOLITVU I JELO PRVOBITNO JE BILO U KUAMABOGATIJIH HRIANA (DOMUS ECLESSIA ZAJEDNICA) UTRIKLINIJUMIMA

 • 8/3/2019 ranohriscanska arhitektura

  7/36

  RANOHRIANSKA ARHITEKTURA

  RIM-KATAKOMBE/OSNOVA

  ALEKSANDRIAKATAKOMBE/IZGLED

 • 8/3/2019 ranohriscanska arhitektura

  8/36

  RANOHRIANSKA ARHITEKTURA

  VELIKI PROGONI USLOVILI SU PRIMENU KATAKOMBI ZASAHRANJIVANJE

 • 8/3/2019 ranohriscanska arhitektura

  9/36

  RANOHRIANSKA ARHITEKTURA

  PROGRAMSKI UTICAJI VELIKIHEPISKOPSKIH CENTARA: JERUSALIMA,

  RIMA, ANTIOHIJE, ALEKSANDRIJE,CARIGRADA, MILANA, RAVENE OSNOVNI OBLICI KASNOANTIKE

  SAKRALNE ARH. ISKAZANI SU KROZ:1. PODUNI (LONGITUDINALNI) PLAN ZA

  CRKVE HRIANSKOG KULTA

  2. CENTRALNI PLAN ZA GRAEVINESPECIJALNE NAMENE (KRSTIONICE,MARTIRIJUMI, MEMORIJE...)

 • 8/3/2019 ranohriscanska arhitektura

  10/36

  RANOHRIANSKA ARHITEKTURA

  DVA OSNOVNA TIPA PODUNOG PLANA:

  1. LATINSKI TIP BAZILIKE

  2. HELENISTIKI TIP BAZILIKE

 • 8/3/2019 ranohriscanska arhitektura

  11/36

  RANOHRIANSKA ARHITEKTURA

  LATINSKI TIP

  ATRIJUM

  PISCINA PORTIK KATIHUMENA

  GLAVNI BROD BONI BRODOVI TRIUMFALNI LUK TRANSEPT OLTAR APSIDA SINTRONON EPISKOPSKASTOLICA (katedra)

 • 8/3/2019 ranohriscanska arhitektura

  12/36

  RANOHRIANSKA ARHITEKTURA

 • 8/3/2019 ranohriscanska arhitektura

  13/36

  RANOHRIANSKA ARHITEKTURA

  SAN PIETRO RIM

  -330 g.

  SAN PAOLO FUORI LE MURA

  - RIM, 380.g.

 • 8/3/2019 ranohriscanska arhitektura

  14/36

  RANOHRIANSKA ARHITEKTURA

  KONSTANTINOVA

  AULA PALATINA U TRIRU

 • 8/3/2019 ranohriscanska arhitektura

  15/36

  RANOHRIANSKA ARHITEKTURA

  GLAVNI SPOMENICI:

  - SAN GIOVANNI IN LATERANO RIM 321.G.

  - SAN PIETRO RIM 330- G.

  - SAN PAOLO FUORI LE MURA RIM 380.G.- SANTA MARIA MAGGIORE RIM 432.G.

  (PRVOBITNO BILA PAGANSKA BAZILIKA)

 • 8/3/2019 ranohriscanska arhitektura

  16/36

  RANOHRIANSKA ARHITEKTURA

  SAN OVANI IN LATERANO

  RANOHRIANSKA ARHITEKTURA

 • 8/3/2019 ranohriscanska arhitektura

  17/36

  RANOHRIANSKA ARHITEKTURA

  CRKVA SV.PAVLA VANZIDINA RIMA

 • 8/3/2019 ranohriscanska arhitektura

  18/36

  RANOHRIANSKA ARHITEKTURA

  RANOHRIANSKA ARHITEKTURA

 • 8/3/2019 ranohriscanska arhitektura

  19/36

  RANOHRIANSKA ARHITEKTURA

  HELENISTIKI TIP

  A.SPOLJNA PRIPRATA(EKSONARTEKS)

  B. PRIPRATA (NARTEKS)C. GLAVNI BROD

  D. BONI BRODE. OLTARSKA APSIDAF. PROSKOMIDIJA

  G. AKONIKON

  SAN APOLLINARE IN CLASSE

 • 8/3/2019 ranohriscanska arhitektura

  20/36

  RANOHRIANSKA ARHITEKTURA

  KOD KOLONADA ZIDOVISU RELATIVNO TANKI, JERPOSTOJE SAMO VERTIKALNESILE

 • 8/3/2019 ranohriscanska arhitektura

  21/36

  RANOHRIANSKA ARHITEKTURA

  GLAVNI SPOMENICI:

  -

  SAN APOLLINARE NUOVO RAVENA- SAN APOLLINARE IN CLASSE RAVENA

  - EUFRAZIJANA PORE

  - KATEDRALA U TORELU

  - BAZILIKE - CARIIN GRAD

  - SV. DIMITRIJE SOLUN (PETOBRODNA)

 • 8/3/2019 ranohriscanska arhitektura

  22/36

  RANOHRIANSKA ARHITEKTURA

  SAN APOLINAREIN KLASE

  RANOHRIANSKA ARHITEKTURA

 • 8/3/2019 ranohriscanska arhitektura

  23/36

  RANOHRIANSKA ARHITEKTURA

  SAN APOLLINARE IN KLASE RAVENA

  RANOHRIANSKA ARHITEKTURA

 • 8/3/2019 ranohriscanska arhitektura

  24/36

  RANOHRIANSKA ARHITEKTURA

  SAN APOLLINARE NUOVO RAVENA

 • 8/3/2019 ranohriscanska arhitektura

  25/36

  RANOHRIANSKA ARHITEKTURA

  CRKVA SVETOG DIMITRIJA U SOLUNU

  RANOHRIANSKA ARHITEKTURA

 • 8/3/2019 ranohriscanska arhitektura

  26/36

  RANOHRIANSKA ARHITEKTURA

  EUFRAZIJANA U POREU

  RANOHRIANSKA ARHITEKTURA

 • 8/3/2019 ranohriscanska arhitektura

  27/36

  RANOHRIANSKA ARHITEKTURA

  SANTA MARIA MAGGIORE RIM

  RANOHRIANSKA ARHITEKTURA

 • 8/3/2019 ranohriscanska arhitektura

  28/36

  RANOHRIANSKA ARHITEKTURA

  CARI

  IN GRAD(IUSTINIANA PRIMA)

  RANOHRIANSKA ARHITEKTURA

 • 8/3/2019 ranohriscanska arhitektura

  29/36

  RANOHRIANSKA ARHITEKTURA

  CENTRALNI PLAN - GRAEVINE ZA SPECIFINESAKRALNE NAMENE:

  1. KRSTIONICE (BAPTISTERIJUMI) SAMOSTALNEGRAEVINE ILI ANEKSI

  2. MEMORIJALNI OBJEKTI - GROBNE CRKVE,

  MARTIRIJUMI I MEMORIJE

  POREKLO U ANTIKIM MAUZOLEJIMA I KRUNIM

  PAGANSKIM HRAMOVIMA ZASNOVANI NA GEOMETRIJSKI PRAVILNIM

  OBLICIMA (PROSTI, SLOENI I UPISANI TIPOVI)

  KRSTIONICE

 • 8/3/2019 ranohriscanska arhitektura

  30/36

  KRSTIONICE

 • 8/3/2019 ranohriscanska arhitektura

  31/36

  RANOHRIANSKA ARHITEKTURA

 • 8/3/2019 ranohriscanska arhitektura

  32/36

  RANOHRIANSKA ARHITEKTURA

  SVETA KONSTANCA U RIMU

  MARTIRIJUMI

  RANOHRIANSKA ARHITEKTURA

 • 8/3/2019 ranohriscanska arhitektura

  33/36

  SVETA KONSTANCA U RIMU

  RANOHRIANSKA ARHITEKTURA

 • 8/3/2019 ranohriscanska arhitektura

  34/36

  SVETA KONSTANCA U RIMU

  RANOHRIANSKA ARHITEKTURA

 • 8/3/2019 ranohriscanska arhitektura

  35/36

  MAUZOLEJ GALA PLACIDIJEU RAVENI

  RANOHRIANSKA ARHITEKTURA

 • 8/3/2019 ranohriscanska arhitektura

  36/36