ranking centrów - pb.pl .struktura próby, czyli najemców oceniających centra handlowe branża

Download Ranking centrów - pb.pl .Struktura próby, czyli najemców oceniających centra handlowe Branża

Post on 27-Feb-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

11

2

Ranking centrw handlowychw opinii najemcw

Raport z bada ilociowychDla FORUM NAJEMCW

Wrzesie 2010

3

ZAWARTO RAPORTU

3

I. CELE BADANIA 4

II. METODOLOGIA 6

III. PODSUMOWANIE

IV. SZCZEGOWA ANALIZA DANYCH 10

Ranking total 17

Proces developerski 20

Komercjalizacja 23

Zarzdzanie obiektem 26

Dziaalno marketingowa CH 29

Satysfakcja handlowa 32

4

I. Cele badania

4

5

Cele badania

5

Kontekst projektu:

Ze wzgldu na brak rzetelnych i wiarygodnych danych dotyczcych wsppracy pomidzy najemcami a firmami zarzdzajcymi nieruchomociami komercyjnymi zawizao si Forum Najemcw w celu dzielenia si wiedz i dowiadczeniem ze swoim czonkami. Obecnie w Polsce dziaa okoo 300 CH, a w planach jest otwarcie kolejnych. Najemcy redniej wielkoci powierzchni w centrach handlowych odczuwaj dysproporcj pomidzy warunkami najmu w obiektach redniej wielkoci w porwnaniu z obiektami wielkopowierzchniowymi.

Zasadniczym celem projektu badawczego bya:

Identyfikacja najlepszych i najgorszych centrw handlowych w ocenie najemcw reprezentujcych rne brane i formaty sklepw i punktw handlowo usugowych, w

kontekcie procesu developerskiego, komercjalizacji, zarzdzania placwkami oraz dziaaniami marketingowymi.

Szczegowe cele badania bd koncentroway si wok nastpujcych zagadnie:

1. Ocena wsppracy najemcw z operatorami poszczeglnych CH

2. Okrelenie, wanoci poszczeglnych kryteriw

3. Okrelenie jak pozycj zajmuj poszczeglne CH

6

II. METODOLOGIA

6

7

Informacja o badaniu

7

Metodastandaryzowany wywiad kwestionariuszowy

Technika badawcza wywiad internetowy CAWI

Termin badaniasierpie 2010

Prba zapraszanaczonkowie FORUM NAJEMCW, ok 200 osb

Definicja prbycelowa

Prba uzyskanaN=44, osoby, ktre oceniy przynajmniej jedno centrum handlowe, w przypadku 12 z 17 parametrw oceny

InneDo badania zostao wybranych 205 Centrw Handlowych

8

Zaoenia

8

Zaoenia do prezentacji wynikw:1. Wyniki prezentujemy dla kadego centrum handlowego, ktre zostao ocenione przez minimum 5

Najemcw, ktrzy je ocenili pod wzgldem 12 na 17 parametrw; w zwizku z powyszym w rankingu bierze udzia 79 centrw handlowych ich list prezentujemy na kolejnej stronie.

2. Jeeli respondent przerwa wywiad i go nie dokoczy moe by taka sytuacja, e w przypadku kocowych parametrw nie dokona oceny i ilo uzyskanych ocen dla CH w przypadku danego parametru jest mniejsza ni 5 wyniki takiego centrum dla tego parametru nie s pokazywane.

1. Ranking CENTRW HANDLOWYCH powsta w oparciu o uzyskane wyniki indeksu, do ktrego przyjlimy nastpujce zaoenia:

Rne parametry oceny maj rn wano jeeli chodzi o ogln ocen wsppracy z centrum handlowym

Na podstawie analizy regresji okrelilimy si wpywy kadego z parametrw na ogln satysfakcj ze wsppracy z centrum handlowym

W ten sposb powstay wagi, ktre zostay uwzgldnione podczas obliczania indeksu Rankingu Najemcw

9

Zaoenia

9

4. Wyniki prezentujemy w nastpujcej konfiguracji:

Ranking centrw handlowych: TOP 10 (10 najlepszych centrw handlowych) oraz LOW 10 (10 najgorszych centw handlowych)

Ranking prezentowany jest w dwch ujciach: Ranking TOTAL biorcy pod uwag wszystkie oceniane parametry Ranking Obszaru Funkcjonowania biorcy pod uwag indeksy ocen badanych

centw handlowych dla kadego z 6 badanych obszarw (uwzgldniajc oceny poszczeglnych skadowych obszaru)

10

Centra handlowe biorce udzia w rankingu

10

1 B IA YST O K ALF A 28 LUB L IN PLA ZA 54 SZ C ZE CIN G ALA XY2 B IA YST O K GA LE RIA BIAA 29 D GA LER IA D ZK A 55 SZ C ZE CIN T U RZ YN3 B IE LSK O B IA A SA RNI S T OK 30 D IK EA P OR T 56 T AR N W GE M IN I PA RK4 B IE LSK O-B IA A G EM INI P AR K 31 D M A NU FA KT U RA 57 T OR U CO PE RN IC US5 B IE LSK O-B IA A S F ER A 32 N OW Y S CZ S AN DE CJA 58 W AR SZ AW A (JA NK I) IK EA6 B YD GO SZ CZ F O CUS M ALL 33 O LS Z T YN ALF A 59 W AR SZ AW A A RK AD IA7 B YD GO SZ CZ P OM O RS KA 34 O PO LE K AR O LIN KA 60 W AR SZ AW A G AL. M OK OT W8 B YT O M A GOR A (p rzed otwarc iem ) 35 O PO LE S OLAR IS 61 W AR SZ AW A JA NK I |R EA L|9 B YT O M P LE JAD A 36 P IA KA SZT AN OW A 62 W AR SZ AW A M A RK I M 1

10 C ZELAD M 1 37 P IO T R K W T RY BU NA LS KI FO C US M A LL 63 W AR SZ AW A P ROM EN AD A11 C ZS T O CH OW A GA LER IA JUR AJS KA 38 P O CK M A ZOV IA 64 W AR SZ AW A R ED UT A12 D AB RO W A GR NICZ A PO GOR IA 39 P O CK W IS A 65 W AR SZ AW A T A RG W EK13 G DA S K GA L. B AT YC KA 40 P OZ NA M ALT A 66 W AR SZ AW A W ILE S KA14 G DA S K M AD IS ON PA RK 41 P OZ NA PLAZ A 67 W AR SZ AW A W OLA P AR K15 G DA S K M AT A RN IA | IKE A 42 P OZ NA ST A RY BR OW AR 68 W AR SZ AW A Z OT E T AR AS Y16 G DA S K PR ZY M OR ZE 43 P OZ NA O NK IL |M A RC ELIN | 69 W O CA W E K W ZO RC OW NIA17 G DY NIA K L IF 44 R AD O M GA LE RIA SON EC ZN A 70 W RO CAW ARK AD Y W RO C AW SK IE18 G LIW IC E FO RU M 45 R UM IA AU CHA N PO RT 71 W RO CAW BIE LAN Y P AR K HA ND LO W Y |A UC HA N|19 G OR Z W W LKP . AS KA NA 46 R YBN IK F OC US M A LL 72 W RO CAW FA CT O RY OU T LE T20 K AT O W ICE S ILE SIA 47 R YBN IK P LA ZA 73 W RO CAW GAL . DO M IN IK A SK A21 K OD ZK O T W IER DZ A 48 R ZE SZ W G R AF F ICA 74 W RO CAW IKE A PA RK H AN DLOW Y BIELAN Y22 K OS Z ALIN F OR UM 49 S U PS K JAN T AR 75 W RO CAW M AG NOLIA23 K RA K W B ONA RK A 50 S OS NOW IEC F AS HIO N HO US E 76 W RO CAW M AR IN O24 K RA K W G. K AZ IM IER Z 51 S OS NOW IEC P LA Z A 77 W RO CAW PA SA GR UNW A LDZKI25 K RA K W GA L. KR AK OW SK A 52 S OS NOW IEC P LE JAD A 78 Z GOR ZELEC P LAZ A26 LE GN ICA G ALE RIA P IA ST W 53 S UW A K I PLAZ A 79 Z IELO NA G RA F OC US M A LL

11

Struktura prby, czyli najemcw oceniajcych centra handlowe

11

Brana N=44 Rodzaj najemcy N=44

akcesoria 16% najemca sieciowy 93%

gastronomia 2% najemca nie sieciowy 7%

kosmetyki 7%

operator spoywczy 0% najemca butikowy do 100 m2 w standardzie 34%

DIY 2% najemcy redniopowierzchniowy od 101 do 500 m2 46%

elektronika 9% najemca wielkopowierzchniowy powyej 500 m2 20%

moda damska 7%

moda mska 2%

wyposaenie wntrz 16%

gym 0%

pet shop 2%

photo 2%

obuwie i wyroby skrzane 11%

sport 9%

moda unisex 14%

12

III. PODSUMOWANIE

12

13

Podsumowanie

13

1 Zdecydowanie najwikszy wpyw (48,3%) na ogln ocen centw handlowych przez najemcw maj aspekty zwizane z zarzdzaniem obiektem. Znacznie mniejsz rol, cho istotne s kwestie dotyczce procesu developerskiego (20,7%), a take dziaalno marketingowa CH (15,1%) oraz satysfakcja handlowa (15,1%). Na tym tle marginalne znaczenie ma komercjalizacja z wpywem na poziomie 0,7%.

2 W obszarze zarzdzanie obiektem najwaniejsze s kontakt z najemcami (48%) to one maj najwikszy wpyw na ogln ocen danego centrum handlowego. W procesie developerskim najwikszy wpyw na poziom oglnej satysfakcji ze wsppracy z centrum ma koordynacja najemcw (47,8%). W dziaalnoci marketingowej jest to aktywno marketingowa CH, a take otwarto CH na aktywny marketing najemcw. Z kolei w obszarze satysfakcja handlowa prym wiedzie pozostawianie obrotw we waciwej relacji do kosztw czynszowych.

3 Najlepszym centrum handlowym w opinii najemcw jest CH RZESZW GRAFFICA uzyskao ono wartoci indeksu 74,5. Tuz za nim plasuj si OLSZTYN ALFA z indeksem 74,4 oraz KRAKW GALERIA KRAKOWSKA (72). Z kolei najgorsze centra handlowe zdaniem najemcw uczestniczcych w badaniu to: WROCAW MARINO z wartoci indeksu 32,4 oraz SOSONOWIEC PLAZA (33,3) oraz BIELSKO BIAA GEMINI PARK (33,6).

4 Pod wzgldem procesu developerskiego najlepiej zostay ocenione OLSZTYN ALFA (76,5), RZESZW GRAFIFICA (74,8) oraz GALERIA DZKA (73,6). Najgorzej z kolei POCK WISA (28,7), BIELSKO-BIAA GEMINI PARK (31,2) oraz ZGORZELEC PLAZA (32,1). 5 Pod wzgldem komercjalizacji najlepiej zostay ocenione WARSZAWA ARKADIA (93,3), GALERIA KRAKOWSKA (89,5) oraz ZOTE TARASY (89,5). Najgorzej z kolei ZGORZELEC PLAZA (12,9), WROCAW MARINO (13,6) oraz GDASK PRZYMORZE (15,9). 6 Pod wzgldem zarzdzania obiektem najlepiej zostay ocenione RZESZW GRAFIFICA (81,1), OLSZTYN ALFA (75,4) oraz WOLA PARK (73,6). Najgorzej z kolei GDASK PRZYMORZE (24,4), WROCAW MARINO (27,3) oraz BIELSKO BIAA GEMINI PARK (32,1).

14

Podsumowanie

14

7 Pod wzgldem dziaalnoci marketingowej najlepiej zostay ocenione GDASK MADISON PARK (65,2), GALERIA KRAKOWSKA (64,5) oraz OLSZTYN ALFA (64,4). Najgorzej z kolei SOSNOWIEC PLAZA (32,8), GDASK PRZYMORZE (33,6) oraz WROCAW MARINO (34,0)

8 Pod wzgldem satysfakcji handlowej najlepiej zostay ocenione WARSZAWA ARKADIA (85,6), GALERIA KRAKOWSKA (82,7) oraz RZESZW GRAFFICA (82,1). Najgorzej z kolei GDASK PRZYMORZE (0), SOSNOWIEC PLAZA (5,9) oraz WROCAW MARINO (13,2)

15

IV. SZCZEGOWA ANALIZA DANYCH

15

16

Wpyw poszczeglnych czynnikw na ogln satysfakcj (indeks) Analiza regresji

16

Poniej prezentujemy jaki wpyw na ogln satysfakcj miay cechy funkcjonowania centrw handlowych w kadym z obszarw oraz poszczeglne obszary. Analiza ta suya wyliczeniu indeksu TOTAL oraz indeksw na poszczeglne obszary funkcjonowania CH.

OBSZARY/istotno (wpyw) obszaru na OGLN OCEN

POSZCZEGLNE CECHY Istotno (wpyw) cechy na OGLN OCEN CH

Proces developerski

20,7%

Terminowo przeprowadzenia procesu developerskiego 23,7%Koordynacja najemcw 47,8%Koszty budowlane 28,4%

Komercjalizacja

0,7%

Atra