rang liste poslije zalbi

Download rang liste  poslije zalbi

Post on 16-Apr-2015

137 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

rang liste 2012/2013

TRANSCRIPT

Komisija za bodovanje kandidata za matematiku, fiziku, hemiju, kulturu ivljenja, biologiju, prirodu, ekologiju, osnove tehnike i informatike, informatiku i tehniku kultur 1.Osnovna kola Banovii Pozicija:1.1. matematika 1 izvrilac 8 asova na odreeno vrijeme do 9.08.2013.godine;Ukupno:34

:

Rangiranih:17

-

Nisu pristupili na Intervju:3

-

Prijava nije uredna:4

-

Pripravnika:10(3+7+0)

Rang lista - kandidata(17) Ran Primarn Uredn Intervj l.6 l.6 l.6 l.6 uk. Ukupn Prezime i Ime l.6a l.6f g o a u b c d e l.6 o 17,46 0,00 1,92 0,00 0,00 2,13 21,5 1 LUGAVI ALIJA Da 3,00 24,52 0 0 6 0 0 0 2 2 ERZI EDIN Da 2,50 6,780 Napomena

3

SUI HERMINA BOJAGI SENADA MEKI EDIS

Da

3,00

11,51 0 11,51 0 7,520

4 5

Da Da

2,00 3,00

6

HRVI ELVIRA

Da

3,00

3,550

7 8

OLI SEAD GOLETI EDIN SULJKANOVI JASMIN BRANINOVI MENSUR HAJDARBEGOV I EDIM CERJAKOVI EDISA PUZI HALID AHMETOVI HAIDA

Da Da

2,80 2,50

6,090 5,690

9

Da

2,60

2,360

10 11 12 13 14

Da Da Da Da Da

3,00 3,00 2,30 2,70 3,00

0,000 0,370 3,620 3,350 0,000

Miljenje KUIP, 8,15 2,40 0,00 0,00 0,25 17,5 20,09 br: 17/4-IV-389 0 0 0 0 5 7986/12 Miljenje KUIP, brpj: 17/4-IV0,00 1,80 0,00 0,00 1,12 14,4 17,44 38-7549/12 od 4 0 0 0 0 5 23.11.2012. godine. 0,00 1,80 0,00 0,00 1,30 14,6 16,61 0 0 0 0 0 1 Miljenje KUIP, 0,00 2,40 0,00 0,00 1,01 10,9 13,93 broj: 17/4-IV3 0 0 0 0 0 38-7677/12 Miljenje KUIP, broj: 17/4-IV4,44 0,00 1,35 0,00 0,08 9,43 12,43 38-7899/12 od 0 0 0 0 5 22.11.2012. godine. Miljenje KUIP, 0,25 2,40 0,00 0,00 0,11 8,85 11,65 broj: 17/4-IV0 0 0 0 0 38-7876/12 0,00 2,56 0,00 0,00 0,56 8,82 11,32 0 8 0 0 5 Miljenje KUIP, broj: 17/4-IV6,11 0,00 0,00 0,00 0,11 8,58 11,18 38-7721/12 od 0 0 0 0 0 17.12.2012.godi ne Miljenje KUIP, 6,08 0,00 0,00 0,00 0,25 6,34 9,34 broj: 17/4-IV5 0 0 0 5 38-8343/12 0,00 1,94 0,00 0,00 3,66 5,97 8,97 0 4 0 0 0 Miljenje KUIP, 0,00 2,09 0,00 0,00 0,95 6,66 8,96 broj: 17/4-IV0 0 0 0 0 38-7545/12 Miljenje KUIP, 0,00 1,89 0,00 0,00 0,89 6,14 8,84 broj: 17/4-IV0 6 0 0 5 38-7722/12 0,00 1,92 0,00 0,00 0,55 2,48 5,48 0 6 0 0 5

15

HODZI JASMIN BEIROVI MAIDA

Da

2,60

0,210

0,00 1,86 0,00 0,00 0,74 2,82 0 6 0 0 5 0,00 1,90 0,00 0,00 0,40 2,31 0 8 0 0 0 0,26 0,00 0,00 0,00 0,11 0,38 5 0 0 0 0

5,42 Miljenje KUIP, broj: 17/4-IV4,41 38-8112/12 od 29.11.2012. godine. Miljenje KUIP, 2,88 broj: 17/4-IV38-7900/12

16

Da

2,10

0,000

17

SOFTI IZET

Da

2,50

0,000

Prijavljeni kandidati koji nisu pristupili na Intervju Prijava RB Prezime i Ime Pristupio Uredna 1 ERGI INELA Da Ne 2 HRVATOVI ELDINA Da Ne 3 OKI MERISA Da Ne Prijavljeni kandidati ija prijava nije uredna Pravovremena Kompletna Odgovarajua Prijava uredna Da Da Da Da Ne Da Da Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Nije odgovarajua struna sprema

RB Prezime i Ime HUSEJNEFENDI 1 IVANA 2 ILI MIROSLAVA 3 MALKI IRMA 4 VALJEVAC MIRELA

Napomena

Pripravnici-Rang lista Rang Prezime i Ime Primarno Uredna Intervju l.6a l.6b l.6c l.6d l.6e l.6f 1 2 3 MUJABAI MELIHA KITOVNICA EMINA MUMINOVI MERSIDA Da Da Da 1,60 2,00 2,00 uk. Ukupno Napomena l.6 7,28 2,72 2,14

1,230 0,000 2,048 0,000 0,000 2,400 5,68 0,680 0,000 0,000 0,000 0,000 0,035 0,72 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,135 0,14

Prijavljeni pripravnici koji nisu pristupili na Intervju Prijava RB Prezime i Ime Pristupio Uredna 1 BOJI SEMIR Da Ne 2 HERI MERSIDA Da Ne 3 MUJKI MIRELA Da Ne 4 MUSTAFI EDITA Da Ne 5 MUSTAFI EDITA Da Ne 6 OSMI NINELA Da Ne 7 SUBAI ALEN Da Ne

Komisija za bodovanje kandidata za matematiku, fiziku, hemiju, kulturu ivljenja, biologiju, prirodu, ekologiju, osnove tehnike i informatike, informatiku i tehniku kultur 1.Osnovna kola Banovii 1.8. informatika 1 izvrilac 18 asova na odreeno vrijeme do 09.08.2013.godine;Ukupno:54

:

Rangiranih:26

-

Nisu pristupili na Intervju:17

-

Prijava nije uredna:1

-

Pripravnika:10(1+9+0)

Rang lista - kandidata(26) Ran Prezime i g Ime 1 2 3 4 5 Primarn Uredn Intervj uk. Ukupn l.6a l.6b l.6c l.6d l.6e l.6f Napomena o a u l.6 o Miljenje 59,0 KUIP, broj: DURAKOVI 50,65 0,00 2,40 0,00 0,00 Da 2,50 61,57 6,020 7 17/4-IV-38ARISA 0 0 0 0 0 7616/12 IMIROVI 35,65 0,00 2,40 0,00 0,00 38,6 Da 2,50 0,585 41,14 AMELA 0 0 0 0 0 4 Miljenje MEHANOVI 24,74 0,00 1,80 0,00 0,00 34,1 KUIP, broj: Da 3,00 37,18 7,640 EDINA 0 0 0 0 0 8 17/4-IV-387616/12 24,09 0,00 2,32 0,00 0,00 33,3 KARI EDIN Da 2,30 6,975 35,69 0 0 6 0 0 9 DZAMBI 25,31 0,00 2,40 0,00 0,00 31,4 Da 2,60 3,760 34,07 ADMIR 0 0 0 0 0 7 Miljenje KUIP, DOSTOVI 24,51 0,00 2,40 0,00 0,00 28,6 Da 3,00 1,780 31,69 broj:17/4EMIRA 0 0 0 0 0 9 IV-387616/12 HASANOVI 22,08 0,00 2,40 0,00 0,00 28,2 3,795 Da 2,50 30,78 MEHMED 0 0 0 0 0 8 MEI 18,93 0,00 2,40 0,00 0,00 27,6 6,355 Da 1,80 29,49 SENADA 0 0 0 0 0 9 IKUI 10,20 0,00 1,89 0,00 0,00 12,70 24,7 Da 2,00 26,79 SELMA 0 0 0 0 0 0 9 TURANOVI 15,47 0,00 2,20 0,00 0,00 23,6 Da 2,80 5,940 26,41 MIRSADA 0 0 0 0 0 1 HRVI 15,85 0,00 0,00 1,35 0,00 19,9 Da 3,00 2,785 22,99 ELVIRA 0 0 0 0 0 9 Miljenje JAHI 12,00 0,00 0,00 1,80 0,00 20,6 KUIP, broj: Da 2,30 6,870 22,97 NERMINA. 0 0 0 0 0 7 17/4-IV-38008012/12 Miljenje KUIP, broj: 17/4-IV-38OSMANOVI 11,88 0,00 1,91 0,00 0,00 19,9 Da 2,00 6,115 21,91 007657/12 AIDA 0 0 4 0 0 1 od 13.11.2012 . godine. Miljenje 0,20 2,40 0,00 0,00 18,0 OLI SEAD Da 2,80 6,540 8,855 20,80 KUIP, broj: 5 0 0 0 0 17/4-IV-38-

6

7 8 9 10 11 12

13

14

15

OLI SEAD

Da

2,80

6,540

0,20 2,40 0,00 0,00 18,0 8,855 0 5 0 0 0

8218/ od 28.11.2012 . godine. Miljenje KUIP, broj: 17/4-IV-3820,80 8218/ od 28.11.2012 . godine. 19,41 Miljenje KUIP, broj: 18,19 17/4-IV-387667/12 17,70 17,70 Miljenje KUIP, broj: 17,49 17/4-IV-387667/12 15,92 15,70 Miljenje KUIP, broj: 17/4-IV-387558/12 i 14,31 Miljenje KUIP, broj: 17/4-IV-387721/12 14,02 8,25 4,11

16 17 18 19 20 21 22

HUSKI REDO PIRI EDINA EHOVI MIRELA EHOVI MIRELA EHOVI MIRELA JUSUFOVI SAMIR JAMAKOVI RABIJA

Da Da Da Da Da Da Da

2,80 2,00 2,60 2,60 2,60 2,60 2,50

10,24 0,00 1,80 0,00 0,00 16,6 4,565 0 0 0 0 0 1 12,00 0,00 0,00 1,65 0,00 16,1 2,535 0 0 0 0 0 9 13,25 0 13,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 1,35 0 1,35 0 0,00 15,1 0,500 0 0 0,00 15,1 0,500 0 0

13,25 0,00 0,00 1,35 0,00 14,8 0,285 0 0 0 0 0 9 0,00 0 0,00 0,510 0 4,160 1,80 0 0,00 0 0,00 0 1,35 0 0,00 13,3 7,360 0 2 0,00 11,34 13,2 0 0 0

23

SULJKANOVI JASMIN

Da

2,60

2,360

6,11 1,80 0,00 0,00 11,7 1,440 0 0 0 0 1

24 25 26

NUHANOVI ELDINA SOFTI IZET AVDI ASMIRA

Da Da Da

2,00 2,50 1,50

0,00 0 0,00 0,540 0 0,00 0,000 0 3,420

0,00 0 0,00 0 0,00 0

1,35 0 1,35 0 0,00 0

0,00 12,0 7,250 0 2 0,00 3,860 5,75 0 0,00 2,610 2,61 0

Prema lanu 4 stav 4, Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapoljavanja, izbrisani kandidati sa rang liste za ovu poziciju Pozicija Rang Ran Prezim Primarn Uredn Intervj uk. Ukupn l.6a l.6b l.6c l.6d l.6e l.6f Priorite Priorite g e i Ime o a u l.6 o t t ERZI 15,98 3,57 2,40 0,00 0,00 3,27 25,2 9 Da 2,50 27,72 88.14. 1 EDIN 0 0 0 0 0 0 2

Prijavljeni kandidati koji nisu pristupili na Intervju Prijava RB Prezime i Ime Pristupio Uredna 1 AHMETOVI ALMIR Da Ne 2 BEGANOVI ALMIRA Da Ne 3 BRANINOVI DZEMO Da Ne

4 BURI ADNAN 5 IKUI SELMIR 6 DELMANOVI ALEN 7 DURAKOVI MENSUR 8 HALILOVI MIRZA 9 IMIROVI EDINA 10 JAKUBOVI ELVIR 11 KOIR ALMA 12 KOIR ALMA 13 KOVAEVI ELVIR 14 MEI AMIRA 15 MUJI JASMIN 16 NUHANOVI EDIN 17 SUBAI ALEN

Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da

Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne

RB Prezime i Ime HOROZOVI 1 MERIMA

Prijavljeni kandidati ija prijava nije uredna Pravovremena Kompletna Odgovarajua Prijava uredna Da Da Ne Ne

Napomena

Pripravnici-Rang lista Rang Prezime i Ime Primarno Uredna Intervju l.6a l.6b l.6c l.6d l.6e l.6f 1 AVDI ASMIRA Da 1,50 uk. Ukupno Napomena l.6 4,11

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,610 2,61

Prijavljeni pripravnici koji nisu pristupili na Intervju Prijava RB Prezime i Ime Pristupio Uredna 1 ALTUMBABI ALMIR Da Ne 2 BOJI SEMIR Da Ne 3 HODZI NEDZAD Da Ne 4 HURI DAMIR Da Ne 5 KOVAEVI AMELA Da Ne 6 MEHMEDOVI MEHO Da Ne 7 OSMI NINELA Da Ne 8 SULJI AMIR Da Ne 9 TOPALEVI BENJAMIN Da Ne

Komisija za bodovanje kandidata za matematiku, fiziku, hemiju, kulturu ivljenja, biologiju, prirodu, ekologiju, osnove tehnike i informatike, informatiku i tehniku kultur 3.Osnovna kola Grivice 3.1. matematika 1 izvrilac puna norma na odreeno vrijeme do 09.08.2013.godine;Ukupno:51

:

Rangiranih:26

-

Nisu pristupili na Intervju:7

-

Prijava nije uredna:5

-

Pripravnika:13(2+11+0)

Rang lista - kandidata(26) Ran Primarn Uredn Intervj Prezime i Ime l.6a g o a u KAMENJAEVI 19,92 1 Da 3,00 DENIZA 0 ZAHIROVI 18,11 2 Da 3,00 MIRELA 0 17,46 3 LUGAVI ALIJA Da 2,30 0 13,90 4 IKUI EDIS Da 3,00 0 5 6 7 ERZI EDIN DEDI MIRNESA BOJAGI SENADA SUI HERMINA IKUI EMINA MEKI EDIS Da Da Da 2,60 2,60 3,00 6,780 12,99 0 11,51 0 11,51 0 l.6 b 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 l.6 c 2,00 0 2,21 8 1,92 6 1,96 2 l.6 d 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 l.6 e 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 l.6f 0,53 0 1,37 5 2,13 0 1,83 5 uk. l.6 22,4 5 21,7 0 21,5 2 17,7 0 Ukupn o 25,45 24,70 23,82 20,70 Napomena

8

Da

2,80

9 10

Da Da

2,70 3,00

9,420 7,520

11

HRVI ELVIRA

Da

3,00

3,550

12 13

GOLETI EDIN OLI SEAD

Da Da

2,70 2,60