rancangan tahunan sains sukan

of 19 /19
RANCANGAN TAHUNAN SAINS SUKAN TINGKATAN 4 MINGGU TUNJANG / TAJUK / KANDUNGAN OBJEKTIF CATATAN TARIKH Tunjang 1 : Pengenalan Sains Sukan 1. Konsep Aras 1 a. Mencari maklumat 1.1 Definisi Sains Sukan * Menyatakan maksud b. Perbincangan 1.2 Kepentingan Sains Sukan Sains Sukan * Menyatakan kepentingan Sains Sukan Tunjang 1 : Pengenalan Sains Sukan 1.3 Dasar Sukan Negara Aras 1 a. Mencari maklumat 1.4 Etika Dalam Sukan * Menyatakan Dasar Sukan b. Menonton tayangan 1.5 Patriotisme Melalui Sukan Negara video dan mengesan * Menerangkan Etika dalam amalan etika Sukan c. Menyanyikan lagu Aras 2 "Malaysia Boleh" * Memberi contoh aktiviti yang d. Folio Keratan Akbar dapat meningkatkan patriotisme dalam sukan Aras 3 * Menentukan perbezaan tingkahlaku yang beretika dan tidak beretika Tunjang 1 : Pengenalan Sains Sukan 2. Sejarah Perkembangan Aras 1 a. Mencari maklumat 2.1 Sejarah Perkembangan Sains * Menyatakan sejarah perkembangan b. Perbincangan

Upload: shaker-ahmad

Post on 16-Jun-2015

1.078 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Rancangan Tahunan Sains Sukan

RANCANGAN TAHUNAN SAINS SUKAN TINGKATAN 4

MINGGU TUNJANG / TAJUK / KANDUNGAN OBJEKTIF   CATATANTARIKH        

 

       Tunjang 1 : Pengenalan Sains Sukan    1. Konsep Aras 1 a. Mencari maklumat   1.1 Definisi Sains Sukan * Menyatakan maksud b. Perbincangan   1.2 Kepentingan Sains Sukan Sains Sukan      * Menyatakan kepentingan      Sains Sukan    

 

Tunjang 1 : Pengenalan Sains Sukan       1.3 Dasar Sukan Negara Aras 1 a. Mencari maklumat   1.4 Etika Dalam Sukan * Menyatakan Dasar Sukan b. Menonton tayangan   1.5 Patriotisme Melalui Sukan Negara video dan mengesan    * Menerangkan Etika dalam amalan etika    Sukan c. Menyanyikan lagu    Aras 2 "Malaysia Boleh"    * Memberi contoh aktiviti yang d. Folio Keratan Akbar    dapat meningkatkan      patriotisme dalam sukan      Aras 3      * Menentukan perbezaan tingkahlaku      yang beretika dan tidak beretika    

 

Tunjang 1 : Pengenalan Sains Sukan      2. Sejarah Perkembangan Aras 1 a. Mencari maklumat   2.1 Sejarah Perkembangan Sains * Menyatakan sejarah perkembangan b. Perbincangan   Sukan Sains Sukan     2.2 Skim Persijilan Kejurulatihan * Menerangkan ketiga-tiga tahap     Sukan Kebangsaan SPKK      Aras 2      * Menjelaskan pertubuhan Sains      Sukan      * Mengetahui pertubuhan Sains     

Sukan dan peranan pertubuhan    MINGGU TUNJANG / TAJUK / KANDUNGAN OBJEKTIF AKTIVITI CATATAN

Page 2: Rancangan Tahunan Sains Sukan

TARIKH        

 

  di peringkat antarabangsa, Asia      dan Malaysia      * Menjelaskan sekurang-kurangnya      DUA objektif SPKK    

 

Tunjang 1 : Pengenalan Sains Sukan       2.3 Pengajian Sains Sukan di Aras 1 a. Mencari maklumat   Institut Pengajian Tinggi * Menyenaraikan program Sains laman web   2.4 Sains Sukan dan Kerjaya Sukan di IPT www://moe.gov.my    * Mengenalpasti peluang kerjaya b. Ujian Bulanan Tunjang 1    sukan c. Folio Keratan Akbar  

 

Tunjang 2 : Anatomi dan Fisiologi      1. Pengenalan Anatomi dan Fisiologi Aras 1 a. Soal jawab   1.1 Sains Anatomi dan Fisiologi * Mendefinisikan sains anatomi dan b. Mencari maklumat   1.2 Organisasi Struktur Manusia fisiologi CD Human Body  

  * Mengenalpasti struktur dan fungsic. Mewarna folio sistem tubuh  

  sistem-sistem tubuh      Aras 2      * Menjelaskan hubungkait antara      sistem-sistem tubuh    

 

Tunjang 2 : Anatomi dan Fisiologi      2. Sistem Rangka Aras 1 a. Perbincangan   2.1 Komponen Sisitem Rangka * Mengenalpasti dan membezakan b. Mencari maklumat   2.2 Fungsi Sistem Rangka komponen-komponen sistem Rangka CD Human Body    * Menerangkan fungsi sistem rangka c. Kuiz /permainan    Aras 2 d. Mewarna folio sistem    * Mengklasifikasikan tulang-tulang rangka    mengikut bentuk      * Memberikan contoh-contoh tulang      bagi setiap klasifikasi tulang    

 

Tunjang 2 : Anatomi dan Fisiologi       2.3 Klasifikasi Tulang Aras 3 a. Perbincangan    * Mengklasifikasikan tulang-tulang b. melakar dan melabel    mengikut bentuk    

MINGGU TUNJANG / TAJUK / KANDUNGAN OBJEKTIF AKTIVITI CATATANTARIKH        

  Tunjang 2 : Anatomi dan Fisiologi      

Page 3: Rancangan Tahunan Sains Sukan

2.4 Struktur Tulang Panjang Aras 1 a. Perbincangan   2.5 Perkembangan Tulang * Menerangkan struktur tulang b. Mencari maklumat    panjang c, Mewarna Folio    * Menyatakan kesan kekurangan      mineral, vitamin dan hormon      ke atas tumbesaran tulang      Aras 2      * Menghuraikan proses pembentukan      tulang      * Menerangkan arah tumbesaran      tulang      Aras 3      * Membezakan struktur tulang panjang      antara kanak-kanak dengan dewasa    

  Tunjang 2 : Anatomi dan Fisiologi        2.6 Jenis-Jenis Sendi Aras 1 a. Perbincangan      * Menerangkan jenis-jenis sendi b. Mencari maklumat      * Menerangkan jenis-jenis pergerakan c. Ujian Bulanan Tunjang 2      sendi    

 

Tunjang 3 : Persediaan Fizikal      1. Pengenalan Kecergasan Aras 1 a. Perbincangan   1.1 Konsep Kecergasan Keseluruhan * Mendefinisikan kecergasan dan b. Mencari maklumat   1.1.1 Kecergasan Fizikal komponennya c. Folio Keratan Akbar   1.1.2 Kecergasan Mental * Menerangkan kepentingan d. Melakukan latihan   1.1.3 Kecergasan Sosial kecergasan fizikal kecergasan fizikal   1.1.4 Kecergasan Emosi Aras 2     1.1.5 Kecergasan Rohani * Menyatakan kaitan antara     1.2 Kecergasan Fizikal komponen-komponen     1.2.1 Definisi Kecergasan Fizikal Aras 3     1.2.2 Komponen Kecergasan Fizikal * Membandingkan komponen-     Berdasarkan Kesihatan dan komponen kecergasan fizikal    

Lakuan Motor 

   MINGGU

/ TUNJANG / TAJUK / KANDUNGAN OBJEKTIF AKTIVITI CATATANTARIKH        

         

Page 4: Rancangan Tahunan Sains Sukan

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL                

 

Tunjang 3 : Persediaan Fizikal    2. Prinsip Latihan Fizikal Aras 1 a. Perbincangan   2.1 Prinsip Latihan Bebanan * Menjelaskan dan menerangkan b. Mencari maklumat   2.2 Prinsip Perbezaan Individu prinsip latihan fizikal laman web   2.3 Prinsip Kekhususan Aras 2 www://sportspecific   2.4 Prinsip Kebolehbalikan * Menghuraikan prinsip latihan c. Folio Keratan Akbar   2.5 Prinsip Kepelbagaian Latihan fizikal      * Menjelaskan kepentingan      mematuhi prinsip    

 

Tunjang 3 : Persediaan Fizikal      3. Kaedah Latihan Fizikal Aras 1 a. Perbincangan  

3.1 Pengenalan * Menyatakan kaedah latihan fizikalb. Menonton video mengenai  

3.2 Kaedah Latihan Aerobik * Melakukan latihan aerobik dan kaedah latihan   3.3 Kaedah Latihan Anaerobik latihan anaerobik      * Menerangkan aktiviti latihan aerobik      dan latihan anaerobik      Aras 2      * Membandingkan latihan aerobik dan      latihan anaerobik    Tunjang 3 : Persediaan Fizikal     3.4 Kaedah Latihan Litar Aras 1 a. Perbincangan  

3.5 Latihan Bebanan * Menyatakan kaedah latihan fizikalb. Melakukan latihan mengikut  

3.6 Perbandingan Antara Latihan Aras 2 kumpulan   Aerobik dan Anaerobik * Membandingkan cara lakuan c. Ujian Bulanan Tunjang 3    latihan bebanan untuk mencapai      kesan-kesan berlainan              

MINGGU / TUNJANG / TAJUK / KANDUNGAN OBJEKTIF AKTIVITI CATATAN

TARIKH          Tunjang 4 : Lakuan Motor dan

Biomekanik     

Page 5: Rancangan Tahunan Sains Sukan

1. Asas Kawalan Motor Aras 1 a. Perbincangan   1.1 Definisi Kawalan Motor * Menyatakan difinisi kawalan motor b. Demonstrasi  

1.2 Jenis-Jenis Lakuan Motor * Menjelaskan kawalan motorc. Menjalankan eksperimen  

1.2.1 Lakuan Motor Tanpa Kemahiran * Menjelaskan proses kawalan postur reflek tendon dan patela   1.2.2 Lakuan Motor Berkemahiran dan pergerakan      * Menjelaskan mekanisme pergerakan      involuntari dan pergerakan voluntari      * Menyenaraikan contoh-contoh      pergerakan involuntari dan voluntari      Aras 2      * Membezakan pergerakan involuntari      dan voluntari      * Mengkelaskan lakuan motor voluntari      dan involuntari      Aras 3      * Membandingkan pergerakan      involuntari dan pergerakan voluntari    

 

Tunjang 4 : Lakuan Motor dan Biomekanik     1.3 Pengkelasan Kemahiran Motor Aras 1 a. Perbincangan   1.3.1 Ketepatan Lakuan * Menyatakan ciri kemahiran motor b. Folio Keratan Akbar   1.3.2 Ciri-Ciri Pergerakan kasar dan halus c. Menjalankan aktiviti dan  

  Aras 2 kemahiran motor halus/kasar  

  * Mengenalpasti kriteria dan d. Menjalankan aktiviti    pengelasan kemahiran motor kemahiran diskrit,    * Menyenaraikan contoh-contoh berterusan dan siri.    kemahiran motor kasar dan halus      Aras 3      * Membandingkan kemahiran motor      kasar dan halus    

MINGGU / TUNJANG / TAJUK / KANDUNGAN OBJEKTIF AKTIVITI CATATAN

TARIKH        

 

Tunjang 4 : Lakuan Motor dan Biomekanik

   

1.3.3 Stabiliti Persekitaran Aras 1 a. Perbincangan  

Page 6: Rancangan Tahunan Sains Sukan

  * Menyenaraikan contoh-contoh b. Folio Keratan Akbar    kemahiran terkawal dan luar kawal c. Menjalankan aktiviti    Aras 2 kemahiran terkawal dan    * Mengenalpasti kriteria dan luar kawal    pengelasan kemahiran motor    

 

Tunjang 4 : Lakuan Motor dan Biomekanik      2. Perkembangan Motor Aras 1 a. Perbincangan   2.1 Definisi Perkembangan Motor * Menyatakan definisi perkembangan b. Mencari maklumat   2.2 Peringkat Perkembangan motor laman web   Kemahiran Motor * Menerangkan prinsip perkembangan www.upm.my   2.2.1 Prinsip-Prinsip Perkembangan kemahiran motor c. Menjalankan tugasan   Motor Aras 2 mengikut kumpulan    *Menyatakan proses perkembangan      motor    

 

Tunjang 4 : Lakuan Motor dan Biomekanik Aras 2 a. Perbincangan   2.2.2 Tingkat-Tingkat Pencapaian * Menyatakan tingkat-tingkat b. Perbentangan tugasan   Motor pencapaian motor mengikut kumpulan    c. Ujian Bulanan Tunjang 4       

 

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN      

 * Skop peperiksaan mengikut  

  keempat-empat tunjang dan  

  mengikut format SPM  

CUTI PERTENGAHAN TAHUN* melengkapkan folio mewarna  

 * melengkapkan folio keratan  

    akbar  MINGGU TUNJANG / TAJUK / KANDUNGAN OBJEKTIF AKTIVITI CATATANTARIKH        

 

Tunjang 1 : Pengenalan Sains Sukan      3. Pengurusan Sukan Aras 1 a. Perbincangan   3.1 Pengenalan * Menyatakan definisi pengurusan b. Mencari buku program   3.2 Sistem Pertandingan dan pengelolaan sesuatu pertandingan  

3.2.1 Pertandingan Berbentuk * Mengenalpasti sistem pertandingan c. Membina jadual  

Page 7: Rancangan Tahunan Sains Sukan

Kejohanan Aras 2 pertandingan   3.2.2 Sistem Liga * Menjelaskan fungsi pengurusan     3.2.3 Pertandingan Kalah Mati sukan     3.2.4 Cabar Mencabar * Menghuraikan kepentingan      pengelolaan sukan      * Memberikan contoh jadual      pertandingan bagi permainan      terpilih      Aras 3      * Membandingkan dan membezakan      kelebihan dan kekurangan setiap      sistem pertandingan    

 

Tunjang 1 : Pengenalan Sains Sukan       3.3 Peraturan Am Pertandingan Aras 1 a. Perbincangan    * Menyatakan peraturan am b. Melayari laman web    pertandingan MSSM berkaitan peraturan am    Aras 2 MSSM    * Menyenaraikan peraturan am c. Membincangkan buku    MSSM program pertandingan    Aras 3 hoki MSSM  

  * Menerangkan kepentingan undang-d. Melengkapkan Folio Keratan  

  undang dan peraturan pertandingan Akbar  

 

Tunjang 1 : Pengenalan Sains Sukan    4. Psikologi Sukan Aras 1 a. Perbincangan  

4.1 Asas Psikologi Sukan * Mendefinisikan psikologi sukanb. Mencari maklumat dengan  

4.1.1 Konsep Psikologi Sukan * Menjelaskan skop bidang psikologi melayari laman web   4.1.2 Peranan Psikologis Sukan sukan     4.1.3 Kaitan Psikologi dan Prestasi      

MINGGU TUNJANG / TAJUK / KANDUNGAN OBJEKTIF AKTIVITI CATATANTARIKH        

 

4.2 Motivasi * Mendefinisikan konsep motivasi c. Simulasi motivasi  

4.2.1 Konsep Motivasi * Menyatakan ganjaran positif dand. Melengkapkan Folio Keratan  

4.2.2 Motivasi dan Ganjaran negatif Akbar   4.2.3 Kemahiran Memotivasikan Diri Aras 2 e. Pertandingan kumpulan  

  * Menghuraikan peranan yang - bina logo  

Page 8: Rancangan Tahunan Sains Sukan

  dimainkan oleh psikologi sukan - slogan    * Menerangkan sumber-sumber - matlamat kumpulan    motivasi dari segi intrinsik dan - kata-kata rangsangan    ekstrinsik      * Menyatakan kepentingan kata-kata      rangsangan diri untuk memotivasikan      diri      Aras 3      * Membezakan peranan pendidik      psikologis sukan, penyelidik      psikologi sukan dan psikologi sukan      klinikal      * Membezakan kesan ganjaran positif      dan negatif    

 

Tunjang 1 : Pengenalan Sains Sukan Aras 1     4.3 Kebimbangan * Mendefinisikan kebimbangan a. Perbincangan   4.3.1 Konsep Kebimbangan * Menyenaraikan kemahiran mengawal b. membuat sesi temubual   4.3.2 Proses Tafsiran Kebimbangan kebimbangan atlet sekolah   4.3.3 Kemahiran Mengawal * Mendefinisikan atribusi c. Menjalankan sesi teknik   Kebimbangan * Menyenaraikan dimensi penyebab mengawal kebimbangan  

4.4 Atribusi atribusid. Menonton video sesi teknik  

4.4.1 Konsep Atribusi Aras 2 mengawal kebimbangan   4.4.2 Dimensi Penyebab Atribusi * Menyatakan situasi yang boleh     4.4.3 Kesan Atribusi menyebabkan kebimbangan      * Menilai atribusi berdasarkan tiga      dimensi penyebab      Aras 3      * Mengaitkan atribusi dengan motivasi    

MINGGU TUNJANG / TAJUK / KANDUNGAN OBJEKTIF AKTIVITI CATATANTARIKH        

 

Tunjang 1 : Pengenalan Sains Sukan     4.4 Keagresifan Aras 1 a. Perbincangan   4.5.1 Konsep Keagresifan * Mendefinisikan keagresifan b. Folio Keratan Akbar   4.5.2 Klasifikasi Keagresifan * Menyenaraikan ketiga-tiga jenis c. Menonton video

permainan 

4.5.3 Faktor Mempengaruhi Keagresifan keagresifan bola sepak dan  

  * Menyenaraikan ketiga-tiga klasifikasi menyenaraikan jenis-  

Page 9: Rancangan Tahunan Sains Sukan

jenis  keagresifan keagresifan    Aras 2 d. Ujian Bulanan Tunjang 1    * Menjelaskan peranan faktor-faktor      keagresifan      Aras 3      * Membezakan ketiga-tiga jenis      keagresifan    

 

Tunjang 2 : Anatomi dan Fisiologi     3 Sistem Otot Rangka Aras 1 a. Perbincangan   3.1 Pengenalan * Menyenaraikan komponen-komponen b. Mencari maklumat dari   3.2 Jenis-Jenis Otot otot CD Human Body    * Mengenalpasti jenis-jenis otot dan c. Melengkapkan folio    lokasi mewarna    Aras 3      * Membezakan antara otot dan tendon      * Menganalisis jenis-jenis otot dan      lokasi    

 

Tunjang 2 : Anatomi dan Fisiologi     3.3 Ciri-Ciri Otot Rangka Aras 1 a. Perbincangan   3.4 Otot-Otot Rangka Utama * Menyenaraikan ciri-ciri otot rangka b. Melengkapkan folio   3.5 Lekatan Otot yang utama mewarna    * Menamakan dan mengenalpasti c. Mencari maklumat dari    lokasi otot CD Human Body    Aras 2 d. Memadan dan melabel    * Menerangkan lekatan proksimal lokasi otat utama    dengan lekatan distal           

MINGGU TUNJANG / TAJUK / KANDUNGAN OBJEKTIF AKTIVITI CATATANTARIKH        

 

  * Menamakan lokasi lekatan proksimal      dan distal bagi otot utama      * Membezakan lokasi lekatan proksimal      dan distal bagi otot utama    

 

Tunjang 2 : Anatomi dan Fisiologi     3.6 Interaksi otot-otot dalam pergerakan Aras 1 a. Perbincangan   rangka * Menyatakan interaksi otot dalam b. Demonstrasi pergerakan  

Page 10: Rancangan Tahunan Sains Sukan

3.7 Penguncupan Otot Rangka pergerakan rangka menunjukkan peranan    * Membezakan jenis-jenis otot    penguncupan      Aras 2      * Menunjukkan peranan otot utama      dalam pergerakan      * Mengenalpasti jenis fiber otot yang      digunakan bagi sesuatu pergerakan      * Mencirikan fiber otot sentak cepat      dan sentak lambat    

 

Tunjang 2 : Anatomi dan Fisiologi     4 Sistem Saraf Aras 1 a. Perbincangan  

4.1 Klasifikasi Sistem Saraf * Menyatakan organisasi sistemb. Membina struktur neuron  

4.2 Fungsi Sistem Saraf sarafc. Membina proses transmisi  

4.3 Struktur Neuron * Mengklasifikasikan sistem Saraf dari neuron ke neuron  

  * Menerangkan fungsi dendrit, aksond. Membina proses transmisi  

  sdan badan sel impuls dari neuron ke otot  

  Aras 2      * Menghuraikan urutan proses sistem    

 

saraf apabila menerima rangsangan

   MINGGU TUNJANG / TAJUK / KANDUNGAN OBJEKTIF AKTIVITI CATATANTARIKH        

 

Tunjang 2 : Anatomi dan Fisiologi     8. Sistem Tenaga Aras 1 a. Perbincangan   8.1 Pengenalan * Menyatakan konsep tenaga b. Mencari maklumat   8.2 Penghasilan Adenosin Trifosfat * Mengenalpasti bentuk-bentuk tenaga c. Melakukan latihan fizikal    * Menyatakan sumber tenaga untuk d. Ujian Bulanan Tunjang 3    membina ATP    

    Aras 2    

Page 11: Rancangan Tahunan Sains Sukan

  * Menerangkan tenaga yang digunakan      untuk aktiviti manusia      * Membandingkan dan membezakan      tiga cara ATP dihasilkan    

 

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL     

*Melengkapkan Folio Mewarna  

  untuk dihantar  

 

Tunjang 3 : Persediaan Fizikal     4 Pemakanan Sukan Aras 1 a. Perbincangan  

4.1 Definisi * Mendefinisikan pemakanan sukanb. Melukis piramid makanan  

4.2 Keperluan Nutrien dan Pemakanan * Menyatakan kepentingan c. Folio Keratan Akbar   Seimbang pemakanan kepada prestasi atlet d. Mencari maklumat  

 

Tunjang 3 : Persediaan Fizikal       4.3 Tenaga Bagi Manusia Aras 1 a. Perbincangan    * Menamakan jenis zat-zat makanan b. Mencari maklumat    Aras 2 c. Folio Keratan Akbar    * Menjelaskan sistem tenaga dan      simpanan tenaga yang diperlukan      dalam acara yang berkaitan    

 

Tunjang 3 : Persediaan Fizikal Aras 1     4.4 Karbohidrat, Lemak dan Protein * Menamakan jenis zat-zat makanan a. Perbincangan   4.5 Vitamin dan Mineral Aras 2 b. Mencari maklumat   4.6 Air dan Elektrolit * Menjelaskan sistem tenaga dan c. Folio Keratan Akbar    simpanan tenaga yang diperlukan      dalam acara yang berkaitan    

MINGGU TUNJANG / TAJUK / KANDUNGAN OBJEKTIF AKTIVITI CATATANTARIKH        

 

Tunjang 3 : Persediaan Fizikal Aras 1     4.7 Pemakanan sebelum, Semasa dan * Menamakan makanan yang sesuai a. Perbincangan   Selepas Latihan dan Pertandingan diambil sebelum, semasa dan b. Mencari maklumat   4.8 Bantuan Ergogenik Dalam selepas pertandingan c. Folio Keratan Akbar   Pemakanan d. Ujian Bulanan Tunjang 3  

 

  Aras 3      * Menghubungkaitkan keperluan      nutrien dengan acara sukan yang    

Page 12: Rancangan Tahunan Sains Sukan

  berkaitan      * Merancang satu program      pemakanan dalam latihan dan      pertandingan    

 

Tunjang 4 : Lakuan Motor dan Biomekanik     3 Pembelajaran Motor Aras 1 a. Perbincangan   3.1 Definisi * Mendefinisikan pembelajaran b. mencari maklumat   3.2 Pembolehubah Pembelajaran kemahiran motor     Kemahiran Motor * Mengenalpasti jenis-jenis lengkuk      pembelajaran      Aras 2      * Membuat inferens proses      pembelajaran berdasarkan lengkok      pembelajaran kemahiran prestasi      motor    

 

Tunjang 4 : Lakuan Motor dan Biomekanik     3.2 Pembolehubah Pembelajaran Aras 1 a. Perbincangan   Kemahiran Motor * Menyatakan jenis-jenis pemindahan

pembelajaranAras 2* Menerangkan aspek-aspek perbezaan individuAras 3* Mengklasifikasikan perbezaan individu

b. mencari maklumat  

3.2.1 Perbezaan Individuc. Menjalankan eksperimen  

3.2.2 Jenis-Jenis Pemindahan tentang pemindahan   Pembelajaran pembelajaran            

MINGGU TUNJANG / TAJUK / KANDUNGAN OBJEKTIF AKTIVITI CATATANTARIKH        

 Tunjang 4 : Lakuan Motor dan Biomekanik    

 

4 Asas Biomekanik Aras 1 a. Perbincangan   4.1 Ciri-Ciri Sistem Mekanikal Jasad * Mendefinisikan dan menyenaraikan b. mencari maklumat  

4.1.1 Ciri-Ciri Sistem Mekanikal Jasad sistem tuasc. Menjalankan eksperimen  

    berkaitan jenis tuas  

   * Menghubungkait tuas kelas pertama      dengan pergerakan jasad    

Page 13: Rancangan Tahunan Sains Sukan

  Aras 2      * Menghubungkait kelas tuas kedua      dengan pergerakan jasad      * Menghubungkait kelas tuas ketiga      dengan pergerakan jasad    

 

Tunjang 4 : Lakuan Motor dan Biomekanik Aras 1     4.2 Deskripsi Pergerakan Asas * Menyenaraikan ciri-ciri sistem a. Perbincangan    Aras 2 b. mencari maklumat  

  * Memberi contoh tuas anatomi danc. Menjalankan eksperimen  

  mekanikal diskripsi pergerakan asas  

  * Memberi contoh jenis-jenis d. Menjalankan aktiviti bagi  

  pergerakan asas sendi pergerakan liner dan rotasi  

  Aras 3e. Menghantar Folio Keratan  

  * Membandingkan dan mengaitkan Akbar    ciri dan fungsi klasifikasi dengan f. Ujian Bulanan Tunjang 4    pergerakan jasad    

 

  * Membuat ulangkaji setiap tunjang* Membina peta minda (tugasan individu)

* Peperiksaan merangkumi

 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN keseluruhan tunjang

 CUTI AKHIR TAHUN mengikut format SPM