rancangan tahunan pjpk tingkatan 4

Click here to load reader

Post on 15-Jun-2015

8.929 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MINGGUWAKTUTUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN0BJEKTIFCADANGAN AKTIVITIPENDIDIKAN KESIHATAN1. Kesihatan Diri Dan Keluarga. 1.1- Kesihatan Diri. a - Kesenggangan, rehat, istirehat dan tidur, i. Konsep, - kesenggangan - rehat - istirehat - tidur 1. Kecergasan. 1.1- Kecergasan Fizikal. a- Daya Tahan Kardiovaskular. i. Cadangan Aktiviti, - Merentas Desa. ii. Aspek-aspek keselamatan1. Menyatakan konsep kesenggangan, rehat, istirehat dan tidur. 2. Menyedari / menginsafi tanggungjawab seorang pelaj

TRANSCRIPT

MINGGU

WAKTU

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

0BJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

PENDIDIKAN KESIHATAN

1. Kesihatan Diri Dan Keluarga. 1.1- Kesihatan Diri. a - Kesenggangan, rehat, istirehat dan tidur, i. Konsep, - kesenggangan - rehat - istirehat - tidur 1. Kecergasan. 1.1- Kecergasan Fizikal. a- Daya Tahan Kardiovaskular. i. Cadangan Aktiviti, - Merentas Desa. ii. Aspek-aspek keselamatan

1. Menyatakan konsep kesenggangan, rehat, istirehat dan tidur. 2. Menyedari / menginsafi tanggungjawab seorang pelajar

1. Perbincangan dalam kumpulan 2. Kuiz

1 PENDIDIKAN JASMANI 1. Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular. 2. Melakukan aktiviti merentas desa dengan berkesan. 3. Menyatakan faedah latihan daya tahan kardiovaskular. 1. Merentas desa

PENDIDIKAN JASMANI

2. Kemahiran 2.2 - Olahraga a - Balapan. i. Kemahiran - Acara Lari Berpagar. - Langkah keselamatan - Fasa berlepas - Fasa lonjakan ii. Aspek-aspek keselamatan.

1. Menyatakan langkah keselamatan yang perlu diambil. 2. Melakukan ansur maju lari berpagar. 3. Mengenal pasti fasa-fasa dalam acara lari berpagar.

1. Perbincangan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil. 2. Melakukan ansur maju lari berpagar. 3. Menyatakan fasa-fasa dalam acara lari berpagar.

2 PENDIDIKAN JASMANI 2. Kemahiran 2.2 - Olahraga a - Balapan. i. Kemahiran - Acara Lari Berpagar. - Fasa penerbangan - Fasa mendarat - Fasa penamat ii. Aspek-aspek keselamatan. 1. Melakukan ansur maju semua fasa dalam acara lari berpagar 2. Mengenal pasti teknik perlakuan yang diperlukan dalam acara lari berpagar. 3. Menyedari / menginsafi mengenai semangat kerjasama di kalangan pelajar-pelajar. 1. Melakukan ansur maju lari berpagar. 2. Menyediakan folio.

MINGGU

WAKTU

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

0BJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

PENDIDIKAN KESIHATAN

3 PENDIDIKAN JASMANI

1. Kesihatan Diri Dan Keluarga. 1.1- Kesihatan Diri. a- Kesenggangan, rehat, istirehat dan tidur, i. Konsep, - kesenggangan - rehat - istirehat - tidur 2. Kemahiran 2.2- Olahraga a - Balapan. i. Kemahiran - Acara Lari Berpagar. - Undang-undang dan Peraturan. 1. Kecergasan. 1.1- Kecergasan Fizikal. b- Daya Tahan Otot. i. Aktiviti - Isometrik, - tolak dinding - bergayut siku bengkok - cekak cangkuk - lawan runtun siku ii. Definisi dan fungsi Isometrik iii. Kaedah latihan iv. Aspek-aspek keselamatan 2. Kemahiran 2.2 - Olahraga b- Padang. i. Kemahiran - Acara Lompat Jauh. - Langkah keselamatan - Fasa larian landas - Fasa lonjakan - Fasa layangan - Fasa mendarat ii. Aspek-aspek keselamatan.

1. Memahami konsep kesenggangan, rehat, istirehat dan tidur. 2. Membanding dan membezakan konsep kesenggangan, rehat, istirehat dan tidur.

1. Sumbangsaran 2. Perbincangan

1. Menyatakan otot-otot utama yang digunakan. 2. Membincangkan undang- undang dan peraturan asas acara lari berpagar. 3. Menganalisis setiap fasa pergerakan. 1. Menyatakan konsep daya tahan otot dan definisi isometrik. 2. Menyatakan aktiviti penguncupan Isometrik. 3. Melakukan sekurang- kurangnya tiga aktiviti daya tahan otot secara individu dan berpasangan. 4. Membincangkan kaedah latihan.

1. Menamakan otot-otot yang terlibat. 2. Membincangkan kesalahankesalahan utama yang dilakukan dalam acara lari berpagar.

PENDIDIKAN JASMANI

1. Tolak dinding 2. Bergayut siku bengkok 3. Cekak cangkuk 4. Lawan runtun siku 5. Perbincangan

4 PENDIDIKAN JASMANI

1. Menyatakan langkah keselamatan yang perlu di ambil. 2. Melakukan ansur maju lompat jauh. 3. Mengenal pasti fasa-fasa dalam lompat jauh. 4. Mengenal pasti teknik lakuan acara lompat jauh.

1. Perbincangan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil 2. Melakukan ansur maju lompat jauh. 3. Menyatakan fasa-fasa dalam lompat jauh.

MINGGU

WAKTU

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

0BJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

PENDIDIKAN KESIHATAN

1. Kesihatan Diri Dan Keluarga. 1.1- Kesihatan Diri. a - Kesenggangan, rehat, istirehat dan tidur, ii. Faedah, - kesenggangan - rehat - istirehat - tidur 2. Kemahiran 2.2 - Olahraga B - Padang. i. Kemahiran - Acara Lompat Jauh. ii. Aspek-aspek keselamatan.

1. Membincangkan masalah akibat kekurangan tidur. 2. Menyenaraikan faedah-faedah kesenggangan, rehat, istirehat dan tidur

1. Sumbang saran 2. Perbincangan

5 PENDIDIKAN JASMANI 1. Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara lompat jauh. 2. Membincangkan undang- undang dan peraturan asas dalam acara lompat jauh. 3. Menganalisis setiap fasa pergerakan dalam acara lompat jauh. 1. Menamakan otot-otot yang terlibat. 2. Membincangkan kesalahankesalahan teknik lakuan dalam acara lompat jauh. 3. Membincangkan undang-undang dan peraturan. 4. Menyediakan folio. 1. UDTA (berpasangan) i. Tekan tubi ii. Bangkit tubi iii. Duduk jangkau iv. Larian 1500 m

PENDIDIKAN JASMANI

UJIAN PRA UDTA (Ujian Daya Tenaga Asas) i. Tekan tubi ii Bangkit tubi iii. Duduk jangkau iv. Larian 1500 m

1. Melakukan aktiviti UDTA dengan teknik yang betul. 2. Menyenaraikan aktiviti-aktiviti UDTA. 3. Bekerjasama dengan kawan.

6 PENDIDIKAN JASMANI UJIAN PRA UDTA (Ujian Daya Tenaga Asas) i. Tekan tubi ii Bangkit tubi iii. Duduk jangkau iv. Larian 1500 m 1. Melakukan aktiviti UDTA dengan teknik yang betul. 2. Menyenaraikan aktiviti-aktiviti UDTA. 3. Bekerjasama dengan kawan. 1. UDTA (berpasangan) i. Tekan tubi ii Bangkit tubi iii. Duduk jangkau iv . Larian 1500 m

MINGGU

WAKTU

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

0BJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

PENDIDIKAN JASMANI

7 PENDIDIKAN JASMANI

2. Kemahiran 2.2- Olahraga b- Padang. i. Kemahiran - Acara Lompat Kijang - Langkah keselamatan - Fasa larian landas - Fasa lonjakan - Fasa melangkah - Fasa lonjakan kaki bebas - Fasa layangan - Fasa mendarat ii. Aspek-aspek keselamatan. 2. Kemahiran 2.2- Olahraga b- Padang. i. Kemahiran - Acara Lompat Kijang. ii. Aspek-aspek keselamatan. iii. Undang-undang dan peraturan 1. Kesihatan Diri Dan Keluarga. 1.1- Kesihatan Diri. a- Kesenggangan, rehat, istirehat dan tidur, ii. Faedah, - kesenggangan - rehat - istirehat - tidur 1. Kecergasan. 1.1- Kecergasan Fizikal. c- Kekuatan Otot. i. Definisi kekuatan otot, ii. Aktiviti , - Memanjat tali -Tekan tubi sambil menepuk tangan - Bench Press iii. Kaedah latihan - prinsip dan prosedur latihan iv. Aspek-aspek keselamatan.

1. Menyatakan langkah keselamatan yang perlu di ambil. 2. Melakukan ansur maju lompat kijang. 3. Mengenal pasti fasa-fasa dalam lompat kijang. 4. Mengenal pasti teknik lakuan dalam acara lompat kijang.

1. Perbincangan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil. 2. Melakukan ansur maju lompat kijang. 3. Menyatakan fasa-fasa dalam lompat kijang.

1. Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara lompat kijang. 2. Membincangkan undang- undang dan peraturan asas acara lompat kijang. 3. Menganalisis setiap fasa pergerakan dalam acara lompat kijang. 1. Memilih dan merancang aktiviti kesenggangan, rehat , istirehat dan tidur yang sesuai untuk memenuhi keperluan diri sendiri.

1. Menamakan otot-otot terlibat. 2. Membincangkan kesalahankesalahan teknik lakuan acara lompat kijang. 3. Membincangkan undang-undang dan peraturan. 1. Perbincangan dalam kumpulan. 2. Merancang aktiviti kesenggangan untuk kelas.

PENDIDIKAN KESIHATAN

8 PENDIDIKAN JASMANI

1. Menyatakan maksud kekuatan otot. 2. Melakukan aktiviti kekuatan otot dengan teknik yang betul. 3. Membincangkan prinsip dan prosedur latihan. 4. Membincangkan aspek- aspek keselamatan.

1. Memanjat tali 2. Tekan tubi sambil menepuk tangan 3. Bench Press. 4. Perbincangan.

MINGGU

WAKTU

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

0BJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

PENDIDIKAN JASMANI

9 PENDIDIKAN JASMANI

PENDIDIKAN KESIHATAN

2. Kemahiran 2.1- Permainan a Hoki i. Kemahiran - menolak - menahan - memukul - menampan (berpasangan / kumpulan) ii. Aspek-aspek keselamatan 2. Kemahiran 2.2 - Olahraga b- Padang. i. Kemahiran - Acara Lompat Kijang - Fasa larian landas - Fasa lonjakan - Fasa melangkah - Fasa lonjakan kaki bebas - Fasa layangan - Fasa mendarat 1. Kesihatan Diri Dan Keluarga. 1.1- Kesihatan Diri. a - Kesenggangan, rehat, istirehat dan tidur. iii. Merancang aktiviti sebagai pengisian - kesenggangan - rehat - istirehat - tidur 2. Kemahiran 2.1- Permainan. a - Hoki. i. Kemahiran - Menguis - Mencedok - Mengelecek - Menjaga gol (berpasangan atau berkumpulan) ii. Aspek-aspek keselamatan.

1. Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan hoki. 2. Melakukan kemahiran asas dalam permainan hoki dengan betul dan selamat.

1. Melakukan kemahiran asas dalam permainan hoki. 2. Membincangkan aspek-aspek keselamatan dalam permainan hoki.

1. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik acara lompat kijang. 2. Menyediakan folio individu tentang acara lompat kijang.

1. Aktiviti perbincangan di dalam kumpulan 2. Menyediakan folio

1. Memilih dan merancang aktiviti kesenggangan, rehat , istirehat dan tidur yang sesuai untuk memenuhi keperluan diri sendiri.

1. Perbincangan dalam kumpulan. 2. Merancang aktiviti kesenggangan untuk kelas.

10 PENDIDIKAN JASMANI

1. Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan hoki 2. Melakukan kemahiran asas dalam permainan hoki dengan betul dan selamat.

1. Melakukan kemahiran asas dalam permainan hoki. 2. Membincangkan aspek- aspek keselamatan permainan hoki.

MINGGU

WAKTU

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

0BJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

PENDIDIKAN JASMANI

1. Kecergasan. 1.1- Kecergasan Fizikal. a- Daya Tahan Kardiovaskular. i. Cadangan Aktiviti, - Senamrobik. ii. Aspek-aspek keselamatan. 2. Kemahiran 2.1- Permainan. a - H