rancangan tahunan pjpk tingkatan 3

Post on 30-May-2018

251 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 3

  1/27

  MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  1

  PENDIDIKANKESIHATAN

  1. Kesihatan Diri dan Keluarga.1.1 Kesihatan Diri.

  a. Amalan pengambilan makanansecara berlebihan;i. Sebab pengambilan makanan

  berlebihan,- Kebiasaan yang tidak dapat

  dikawal- Pengambilan terlalu banyak

  - Pengambilan makanan tidakseimbang

  1. Menyatakan faktor-faktor yangmengakibatkan amalanpengambilan makanan yangberlebihan.

  2. Menghuraikan cara mengatasiamalan pengambilan makanansecara berlebihan.

  3. Kesyukuran.

  1. Perbincangan dalam kumpulankecil tentang kesan pengambilanmakanan berlebihan.

  2. Sumbangsaran dalam kumpulan.3. Mencari maklumat dari pelbagai

  media

  1 PENDIDIKANJASMANI

  1. Kecergasan1.1 Kecergasan Fizikal.

  a. Daya Tahan Kardiovaskulari. Kaedah latihan,

  - Prinsip-prinsip latihan.- Prosedur latihan

  ii. Faedah Latihaniii. Aspek-aspek keselamatan

  - Latihan yang sistematik.- Mengenal pasti kemampuan

  tahap dan kecergasan muridsemasa melakukan aktiviti.

  - Kesesuaian pakaian.- Persekitaran atau tempat

  beraktiviti.- Penyeliaan, arahan dan

  bimbingan.

  - Perlakuan aktiviti- Disiplin murid.

  1. Mendefinisikan daya tahankardiovaskular.

  2. Melakukan latihan Parlov, LarianPiramid dan Lompat Tali mengikutprosedur untuk meningkatkan dayatahan kardiovaskular.

  3. Keyakinan diri.

  1. Melakukan aktiviti latihan Parlov(>20 minit), Larian Piramid, .Lompat tali secara individu danberkumpulan.

  2. Membincangkan kesan latihandaya tahan kardiovaskular

  terhadap kesihatan individu.3. Menunjuk cara mengambil dan

  mengira kadar nadi sebelum danselepas aktiviti daya tahankardiovaskular.

  4. Mengira kadar nadi latihan.

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 3

  2/27

  MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  2

  PENDIDIKAN

  JASMANI

  1. Kecergasan.1.1 Kecergasan Fizikal

  d. Komposisi Badan

  1. Menyatakan maksud komposisibadan.

  2. Mengukur komposisi lemak badandengan kaliper sekurang-kurangnyadi tiga bahagian badan.

  3. Menyatakan cara mengira IndeksJisim Badan. (BMI)

  4. Kesedaran.

  1. Mengambil ukuran komposisilemak badan menggunakankaliper lipatan kulit.

  2. Merekod perubahan komposisibadan.

  3. Mengira Indeks JisimBadan.(BMI)

  4. Membincangkan keputusanukuran komposisi badan dengan

  merujuk kepada JadualPeratusan Lemak.

  2PENDIDIKAN

  JASMANI

  2. Kemahiran2.2 Olahragaa. Balapan

  i. Kemahiran Acara Jalan Kaki- Fasa seretan- Fasa tolakan- Fasa sokongan sebelah kaki- Fasa pemulihan

  - Undang-undang dan peraturan.kedudukan pejalan kaki dalamlorong..Susunan pejalan kaki di dalamlorong.

  ii. Aspek-aspek keselamatan.

  1. Melakukan kemahiran asas lumbajalan kaki dengan teknik yang sahdan selamat.

  2. Menyatakan aspek-aspekkeselamatan yang perlu diambil kiradalam acara jalan kaki.

  3. Keyakinan diri.

  1. Melakukan kemahiran asasdalam acara jalan kaki.

  2. Perbincangan tentang undang-undang dan peraturan asasdalam acara jalan kaki.

  3. Menamakan otot-otot yangdigunakan dalam acara jalankaki.

  4. Menyatakan aspek keselamatan.

  3

  PENDIDIKAN

  KESIHATAN

  1. Kesihatan Diri dan Keluarga.1.1 Kesihatan Diri.

  a. Amalan pengambilan makanansecara berlebihanii.Kesan amalan pengambilan makanan

  berlebihan- berat badan berlebihan- obesiti

  1. Mendefinisikan berat badanberlebihan dan obesiti.

  2. Menyatakan faktor-faktor yangmengakibatkan pengambilanmakanan yang berlebihan.

  3. Kesedaran.

  1. Perbincangan tentang kesanpengambilan makanan berlebihan.

  2. Sumbangsaran.3. Menyediakan folio murid.

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 3

  3/27

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 3

  4/27

  MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  4

  PENDIDIKANKESIHATAN

  1. Kesihatan Diri dan Keluarga.1.1 Kesihatan Diri.

  a. Amalan pengambilan makanansecara berlebihan;ii. Kesan pengambilan makan

  berlebihan,- Berat badan berlebihan- Obesiti

  1. Mendefinisikan berat badanberlebihan dan obesiti dan indeksjisim badan.

  2. Menghuraikan cara mengatasiamalan pengambilan makanansecara berlebihan.

  3. Kesyukuran dan keyakinan diri.

  1. Perbincangan tentang kesanpengambilan makananberlebihan.

  2. Sumbangsaran.3. Mencari maklumat dari pelbagai

  sumber.4. Pembentangan hasil dapatan

  5

  PENDIDIKANJASMANI

  1. Kecergasan

  1.1 Kecergasan Fizikal.g. Prinsip LatihanPrinsip latihan- Kebolehbalikan- Perbezaan Individu

  1. Mendefinisikan maksud

  kebolehbalikan dan perbezaanindividu.2. Merancang jadual program

  kecergasan diri berasaskan prinsipkebolehbalikan dan perbezaanindividu.

  3. Kerjasama semasa aktiviti.

  1. Membincangkan konsep

  memanas dan menyejukkanbadan dalm kumpulan.2. Membincangkan prinsip-prinsip

  latihan.3. Latihan aerobik. (>20 minit)

  - berjalan pantas- turun naik tangga

  4. Latihan bebanan.5. Membincangkan jadual program

  kecergasan diri yang berkaitandengan prinsip latihan.

  PENDIDIKANJASMANI

  Ujian Pra UDTA(Ujian Daya Tenaga Asas)

  P Melakukan aktiviti UDTA denganteknik lakuan yang betul.

  K Menyatakan faktor-faktor yangmengakibatkan pengambilanmakanan yang berlebihan.

  A Bekerjasama antara kawankesedaran terhadap keupayaan diri.

  Melakukan aktiviti UDTA secaraberpasangan.1. Tekan tubi.2. Bangkit tubi.3. Jangkauan melunjur.4. Larian 1500 meter.

  6

  PENDIDIKANJASMANI

  Ujian Pra UDTA(Ujian Daya Tenaga Asas)

  P Melakukan aktiviti UDTA dengan

  teknik lakuan yang betul.K Menyatakan faktor-faktor yang

  mengakibatkan pengambilanmakanan yang berlebihan.

  A Bekerjasama antara kawankesedaran terhadap keupayaan diri.

  Melakukan aktiviti UDTA secara

  berpasangan.1. Tekan tubi.

  - Bangkit tubi.- Jangkauan melunjur.- Larian 1500 meter.

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 3

  5/27

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 3

  6/27

  MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  6

  PENDIDIKANKESIHATAN

  1. Kesihatan Diri dan Keluarga.1.1 Kesihatan Diri.

  a. Amalan pengambilan makanansecara berlebihan;iii. Cara mengatasi berat badan

  berlebihan,- Makan mengikut masa- Makan mengikut piramid

  makanan

  - Kurang kuantiti makananmengikut keperluan kalori

  1. Menghuraikan cara mengatasiamalan pengambilan makanansecara berlebihan.

  2. Menilai status berat badanmengikut kategori.

  3. Bersyukur dan keinsafan.

  1. Perbincangan tentang kesanpengambilan makananberlebihan.

  2. Sumbangsaran.3. Mengumpul maklumat dari

  pelbagai sumber.4. Huraian hasil dapatan.

  9PENDIDIKAN

  JASMANI

  2. Kemahiran2.2 Olahraga

  a. Padangi. Kemahiran Acara Lempar

  Cakera- Fasa Putaran

  ii. Aspek-aspek keselamatan.

  1. Melakukan kemahiran acara lemparcakera dengan teknik yang betuldan selamat.

  2. Mengenal pasti otot utama yangdigunakan dalam acara lemparcakera.

  3. Keyakinan diri.

  1. Ansur maju dalam melakukankemahiran asas lempar cakera.- fasa putaran

  2. Perbincangan aspek-aspekkeselamatan yang perlu diambilkira dalam acara lempar cakera.

  3. Melakukan kemahiran asasdalam acara lempar cakera.

  4. Menamakan otot-otot utamayang digunakan dalam acaralempar cakera.

  10

  PENDIDIKANJASMANI

  2. Kemahiran2.2 Olahraga

  a. Padangi. Kemahiran Acara Lempar

  Cakera- Fasa Lemparan*Sudut pelepasan

  *Kedudukan badan- Fasa Ikut Lajak

  ii. Aspek-aspek keselamatan.

  1. Menganalisis fasa pergerakandalam acara lempar cakera.

  2. Melakukan kemahiran acara lemparcakera dengan teknik yang betuldan selamat.

  3. Keyakinan diri.

  1. Ansur maju dalam melakukankemahiran asas lempar cakera.- fasa persediaan- fasa putaran- fasa lemparan- fasa ikut lajak

  2. Membincangkn fasa-fasa

  pergerakan dalam acara lemparcakera.

  3. Perbincangan aspekkeselamatan yang perlu diambilkira dalam acara lempar cakera.

  4. Membincangkan hasilpergerakan lemparan.

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 3

  7/27

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 3

  8/27

  MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  8

  12

  PENDIDIKANJASMANI

  2. Kemahiran2.1 Permainan

  a. Bola Tampari. Kemahiran;

  - Menyangga- Servis

  ii. Aspek-aspek keselamatan.

  1. Melakukan kemahiran menyanggadan servis dengan teknik yang betuldan selamat.

  2. Menyatakan aspek-aspekkeselamatan yang perlu diambil kiradalam permainan bola tampar.

  3. Keyakinan diri dan kerjasama.

  1. Melakukan kemahiran danstrategi asas bola tampar secaraberpasangan.

  2. Mengikut fasa- persediaan- perlaksanaan- ikut lajak

  3. Membincangkan aspekkeselamatan yang perludiambil kira dalampermainan bola tampar.

  PENDIDIKANKESIHATAN

  1. Kesihatan Diri dan Keluarga.1.1 Perkahwinan.

  - ikatan yang sah antara lelaki danperempuan.

  - mengikut hukum agama dannorma masyarakat.

  1.2 KekeluargaanInstitusi kekeluargaanii. Kebahagiaan dalam hidup

  berkeluarga,- Bertanggungjawab menjaga

  nama baik keluarga- Saling memahami,

  menyayangi danmenghormati.

  1. Menjelaskan tentang institusiperkahwinan.

  2. Menerangkan tanggungjawabsetiap ahli keluarga yang memupuksebuah keluarga bahagia.

  3. Membincangkan ciri-ciri keluargabahagia.

  4. Bertanggungjawab.

  1. Perbincangan peranan dantanggungjawab.

  2. Main peranan ibubapa, suami,isteri, anak.

  3. melaporkan hasil tayangan ceritakekeluargaan.

  4. Menyediakan folio.

  13

  PENDIDIKANJASMANI

  1. Kecergasan1.1 Kecergasan Fizikal.

  f. Kelajuani. Kaedah Latihan

  - Prinsip dan Prosedur Latihanii. Faedah Latihaniii. Aspek-aspek keselamatan

  1. Melakukan sekurang-kurangnyadua aktiviti kelajuan dengan betuldan selamat.

  2. Menyatakan faedah melakukanaktiviti kelajuan.

  3. Kesedaran.

  1. Melakukan aktiviti kelajuan.2. Perbincangan kaedah dan

  faedah latihan kelajuan.3. Perbincangan hubungkait

  komponen kelajuan dengansukan dan permainan.

  4. Berlari sambil mengawal bolahoki 30 meter.

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 3

  9/27

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 3

  10/27

  MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  10

  15

  PENDIDIKANJASMANI

  2. Kemahiran2.1 Permainan

  a. Bola Tampari. Kemahiran;

  - Mengumpan- Merejam

  ii. Aspek-aspek keselamatan.

  1. Melakukan kemahiran mengumpandan merejam dengan teknik yangbetul dan selamat.

  2. Menyatakan aspek-aspekkeselamatan yang perlu diambilperhatian dalam permainan bolatampar.

  3. Keseronokan.

  1. Melakukan kemahiran:- mengumpan- merejamdalam kumpulan kecil.

  2. Perbincangan tentang aspek-aspek keselamatan dalampermainan bola tampar.

  3. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalampermainan bol tampar.

  4. Menamakan otot-otot yangdigunakan dalam latihan danpermainan bola tampar.

  PENDIDIKANJASMANI

  1. Kecergasan.1.1 Kecergasan Fizikal

  b. Daya Tahan Otot.i. Kaedah Latihan

  - Prinsip dan Prosedur Latihanii. Faedah Latihan

  iii. Aspek-aspek Keselamatan

  1. Melakukan sekurang-kurangnyaempat aktiviti daya tahan ototdengan kaedah yang betul.

  2. Menamakan lima otot utama yangterlibat dalam aktiviti daya tahanotot.

  3. Kesedaran.

  1. Menunjuk cara melakukanaktiviti daya tahan otot dengankaedah yang betul.

  2. Melakukan aktiviti daya tahanotot:- lompat selang seli

  bersama beban- mendagu

  - naik turun tanggabersama beban.

  3. Menamakan lima jenis ototutama yang terlibat dalam aktivitidaya tahan otot.

  4. Merekod hasil pencapaian.

  16

  PENDIDIKAN

  JASMANI

  2. Kemahiran2.1 Permainan

  a. Bola Tampari. Kemahiran;

  - Mengumpanii. Aspek-aspek keselamatan.

  1. Melakukan kemahiran mengumpandenganteknik yang betul dan selamat.

  1. Menyatakan sekurang-kurangnyaempat kesalahan teknik lakuandalam permainan bola tampar.

  2. Keseronokan.

  1. Melakukan kemahiran:- mengumpan

  1. Perbincangan mengenaikesalahan teknik lakuan dalampermainan bola tampar.

  2. Membincangkan aspek-aspekkeselamatan yang perlu diambilkira dalam permainan bolatampar.

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 3

  11/27

  MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  11

  PENDIDIKANKESIHATAN

  2. Gaya Hidup Sihat.2.1 Pemakanan

  a. Makanan yang diambil hendaklahmengikut;i. Umurii. Jantinaiii. Aktivitiiv. Fisiologi

  1. Mengenalpasti keperluan makananmengikut umur, jantina, aktivitifizikal dan keperluan fisiologi.

  2. Menerangkan keperluanpengambilan makanan berdasarkanumur, aktiviti fizikal dan fisiologiseseorang.

  3. Kesedaran.

  1. Perbincangan kelas denganpembentangan menu merujukjadual Keperluan Diet Harian(RDA).

  2. Mencari maklumat daripadapelbagai media.

  3. Menyediakan folio individutentang pemakanan danfungsinya.

  17PENDIDIKAN

  JASMANI

  2. Kemahiran2.1 Permainan

  a. Bola Tampari. Kemahiran;

  - Merejam- Menghadang

  ii. Aspek-aspek keselamatan.

  1. Melakukan kemahiran merejam danmenghadang dengan teknik yangbetul dan selamat.

  2. Menyatakan aspek-aspekkeselamatan yang perlu diambilperhatian dalam permainan bolatampar.

  3. Keseronokan.

  1. Melakukan kemahiran merejamdan menghadang dalamkumpulan kecil.

  2. Perbincangan aspek-aspekkeselamatan dalam permainanbola tampar.

  3. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalampermainan bola tampar.

  4. Menamakan otot-otot yangdigunakan dalam latihan danpermainan bola tampar.

  18

  PENDIDIKANJASMANI

  1. Kecergasan.1.1 Kecergasan Fizikal

  e. Kuasai. Cadangan aktiviti :

  Lompat ke atas peti lombol

  Bounding

  Shoulder press

  Lompat kangaroo

  Lari lutut tinggiii. Kaedah Latihan- Prinsip dan Prosedur Latihan

  iii. Faedah Latihaniv. Aspek-aspek Keselamatan

  1. Melakukan sekurang-kurangnyaempat aktiviti kuasa dengan kaedahyang betul dan selamat.

  2. Menyatakan maksud kuasa.3. Keyakinan diri.

  1. Melakukan aktiviti kuasa secaraindividu:- lompat ke atas peti lombol- bounding- tekan tubi condong- lompat kanggaru

  2. Perbincangan kaedah danfaedah latihan kuasa.

  3. Membincangkan aspek-aspekkeselamatan yang perlu diambilkira dalam melakukan aktivitikuasa.

  4. Menyediakan folio individuberkaitan dengan aktiviti kuasa.

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 3

  12/27

  MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  12

  18

  PENDIDIKANJASMANI

  2. Kemahiran2.1 Permainan

  a. Bola Tampari. Kemahiran;

  - Merejam- Menghadang

  ii. Aspek-aspek keselamatan.

  1. Melakukan kemahiran merejam danmenghadang dengan teknik yangbetul dan selamat.

  2. Menyatakan aspek-aspekkeselamatan yang perlu diambilperhatian dalam permainan bolatampar.

  3. Keseronokan.

  1. Melakukan kemahiran merejamdan menghadang dalamkumpulan kecil.

  2. Perbincangan aspek-aspekkeselamatan dalam permainanbola tampar.

  3. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalampermainan bola tampar.

  4. Menamakan otot-otot yangdigunakan dalam latihan danpermainan bola tampar.

  PENDIDIKANKESIHATAN

  2. Gaya Hidup Sihat.2.1 Pemakanan

  a. Makanan yang diambil hendaklahmengikut;i. Umurii. Jantinaiii. Aktiviti

  iv. Fisiologi

  1. Menyatakan kepentingan SarananPengambilan Makanan (RDA)mengikut kumpulan umur.

  2. Menerangkan kandungan kalorimakanan mengikut keperluan umur,jantina, aktiviti fizikal dan keperluanfisologi.

  3. Keinsafan dan bersyukur.

  1. Perbincangan dalam kumpulankecil mengenai kandungan kalorimakanan mengikut keperluanumur, jantina, aktiviti fizikal.Mencari maklumat daripadapelbagai media.

  2. Pembentangan hasil dapatan

  mengikut kumpulan.

  19 PENDIDIKANJASMANI

  2. Kemahiran2.1 Permainan

  a. Bola Tampari. Kemahiran;

  - Undang-undang danperaturan

  ii. Aspek-aspek keselamatan.

  1. Melakukan sekurang-kurangnyaempat kemahiran asas bolatampar dengan teknik yang betuldan selamat.

  2. Menyatakan undang-undang danperaturan asas dalam permainanbola tampar.

  3. Keseronokan.

  1. Melakukan empat kemahiranasas bola tampar.

  2. Menyatakan kesalahan tekniklakuan dalam permainan bolatampar.

  3. Perbincangan aspek-aspekkeselamatan dalam permainanbola tampar.

  4. Membincangkan tentangundang-undang dan peraturanasas dalam permainan bolatampar.

  5. Menyediakan folio individuberkaitan dengan kemahiranasas bola tampar.

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 3

  13/27

  MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  13

  PENDIDIKAN

  JASMANI

  2. Kemahiran2.1 Permainan

  b. Softboli. Kemahiran;

  - Membaling dan menyambutii. Aspek-aspek keselamatan.

  1. Melakukan kemahiran membalingdan menyambut dengan teknikyang betul dan selamat.

  2. Melakukan langkah-langkahkeselamatan dalam permainansoftbol.

  3. Keseronokan.

  1. Melakukan kemahiran asasdalam membuat kemahiranmembaling dan menyambut.

  2. Membuat latihan dalamkumpulan kecil.

  3. Perbincangan aspek-aspekkeselamatan dalam permainanbola tampar.

  4. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalampermainan sofbol.

  20

  PENDIDIKANJASMANI

  2. Kemahiran2.1 Permainan

  b. Softboli. Kemahiran;

  - Membaling dan menyambutii. Aspek-aspek keselamatan.

  1. Melakukan kemahiran membalingdan menyambut dengan teknikyang betul dan selamat.

  2. Menyatakan sekurang-kurangnyaempat kesalahan teknik lakuandalam permainan sofbol.

  3. Keseronokan.

  1. Ansur maju dalam membuatkemahiran membaling danmenyambut bola.

  2. Membuat latihan dalamkumpulan kecil.

  3. Perbincangan aspek-aspekkeselamatan dalam permainanbola tampar.

  PENDIDIKANKESIHATAN

  2. Gaya Hidup Sihat.2.1 Pemakanan

  b. Keperluan Diet Harian (RDA)

  1. Menyatakan Keperluan Diet Harian(RDA) mengikut kumpulan umur.

  2. Mengenalpasti keperluanpengambilan makanan mengikutumur, jantina, aktiviti fizikal dankeperluan fisiologi.

  3. Kesedaran dan kesyukuran.

  1. Perbincangan kelas denganpembentangan menu merujukjadual Keperluan Diet Harian(RDA).

  2. Mencari maklumat daripadapelbagai sumber.

  3. Melaporkan hasil kerja.4. Membuat folio.

  21

  PENDIDIKANKESIHATAN

  2. Gaya Hidup Sihat.2.1 Pemakanan

  b. Keperluan Diet Harian (RDA)

  1. Menerangkan keperluanpengambilan makanan berdasarkanumur, jantina, aktiviti fizikal danfisiologi seseorang.

  2. Memberi beberapa contoh jenismakanan yang bersesuaian dengankandungan kalori.

  3. Kesedaran dan kesyukuran

  1. Perbincangan dalam kumpulankecil.

  2. Membuat folio.3. Melaporkan hasil kerja.4. Piramid makanan

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 3

  14/27

  MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  14

  PENDIDIKAN

  JASMANI

  2. Kemahiran2.1 Permainan

  b. Sofboli. Kemahiran;

  - Memukulii. Aspek-aspek keselamatan.

  1. Melakukan kemahiran memukuldengan teknik yang betul danselamat.

  2. Menyatakan sekurang-kurangnyaempat (4) kesalahan teknik lakuandalam permainan sotbol.

  3. Keyakinan dan keseronokan.

  1. Melakukan kemahiran memukul:- fasa persediaan- fasa perlaksanaan- fasa ikut lajaksecar berpsngan.

  2. Perbincangan aspek-aspekkeselamatan dalam permainanSoftbol.

  3. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam

  permainan sofbol.4. Membincangkan tindakan

  berbahaya dalam situasipermainan

  22

  PENDIDIKANJASMANI

  2. Kemahiran2.1 Permainan

  b. Sofboli. Kemahiran;

  - Menampanii. Aspek-aspek keselamatan.

  1. Melakukan kemahiran menampandengan teknik yang betul danselamat.

  2. Menyatakan aspek-aspek

  keselamatan dalam permainansofbol.

  3. Keyakinan dan keseronokan.

  1. Melakukan kemahiranmenampan:- fasa persediaan- fasa perlaksanaan

  - Fasa ikut lajak2. Perbincangan aspek-aspek

  keselamatan dalam permainansoftbol.

  3. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalampermainan sofbol.

  23

  PENDIDIKANKESIHATAN

  2. Gaya Hidup Sihat.2.2 Pengurusan Konflik dan Stres.

  a. Situasi yang menyebabkan stres;- Peperiksaan- Masalah perhubungan rakan

  sebaya dan keluarga

  1. Mengaitkan nilai diri dengan stres .2. Menyatakan jenis situasi yang

  menyebabkan stres.3. Kesedaran penghargaan kendiri.

  1. Perbincangan mengenai stresdan tahap stres.

  2. Menyenaraikan kesan-kesanstres positif dan stres negatif.

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 3

  15/27

  MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  15

  23

  PENDIDIKANJASMANI

  1. Kecergasan1.1 Kecergasan Fizikal.

  f. Kelajuani. Cadangan aktiviti :

  Melantun bola sambil berlari 30meter.

  Berlari sambil mengawal bolahoki 30 meter.

  Jump ropeii. Kaedah latihan,

  - Prinsip dan prosedur latihaniii. Faedah Latihaniv. Aspek-aspek keselamatan

  1. Melakukan jenis aktiviti yangberasaskan kepada kelajuandengan kemahiran.

  2. Menyatakan faedah latihankelajuan.

  3. Keyakinan diri.

  1. Melakukan aktiviti kelajuan.2. Perbincangan kumpulan

  mengenai kaedah dan faedahlatihan.

  3. Melabel dan menamakan otot-otot yang terlibat dalammelakukan aktiviti kelajuan.

  4. Membincangkan sistem tenagayang terlibat dalam aktivitikelajuan.

  PENDIDIKANJASMANI

  1. Kecergasan1.1 Kecergasan Fizikal.

  b. Daya Tahan Ototi. Kaedah latihan,

  - Prinsip dan prosedur latihanii. Faedah Latihaniii. Aspek-aspek keselamatan

  1. Melakukan prosedur aktiviti latihanbebanan untuk meningkatkan dayatahan otot.

  2. Menyatakan kaedah dan faedahlatihan daya tahan otot.

  3. Kesedaran dan kesyukuran.

  1. Melakukan aktiviti:- half squat- shoulder pres

  2. Menunjuk cara melakukanaktiviti dya tahan otot dengankaedah yang betul.

  3. Membincangkan faedah

  kecergasan daya tahan ototdalam kehidupan harian dandalam sukan dan permainan.

  24 PENDIDIKANJASMANI

  2. Kemahiran2.1 Permainan

  b. Sofboli. Kemahiran;

  - Pitchingii. Aspek-aspek keselamatan.

  1. Melakukan kemahiran pitchingdengan teknik yang betul danselamat.

  2. Menyatakan langkah-langkahkeselamatan.

  3. Keyakinan diri.

  1. Melakukan kemahiran pitching:- fasa persediaan- fasa perlaksanaan- fasa ikut lajaksecara berpasangan.

  2. Membincangkan aspekkeselamatan yang perlu diambilkira dalam permainan sofbol.

  3. Membincangkn tindakanberbahaya dalam situasipermainan.

  4. Menamakan otot utama yangdigunakan dalam kemahiranpitching.

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 3

  16/27

  MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  16

  PENDIDIKANKESIHATAN

  2. Gaya Hidup Sihat.2.2 Pengurusan Konflik dan Stres.

  b. Perhubungan Kendiri,- Meningkatkan nilai diri

  1. Mengaitkan nilai diri dengan stres.2. Mengenalpasti cara mengatasi

  stres.3. Membincangkan cara mengatasi

  stres.

  1. Perbincangan dalam kumpulankecil cara mengatasi stress.

  2. Mengumpul maklumat daripelbagai media.

  3. Pembentangan hasil dapatan.

  25 PENDIDIKANJASMANI

  2. Kemahiran2.1 Permainan

  b. Sofboli. Kemahiran;

  - Larian base / anak tapakii. Aspek-aspek keselamatan.

  1. Melakukan larian base denganteknik yang betul dan selamat.

  2. Menyatakan langkah-langkahkeselamatan dalam permainansofbol.

  3. Keseronokan.

  1. Aktiviti larian base:- larian paksaan

  - larian tanpa paksaan- larian melebihi 1 base

  2. Perbincangan aspek-aspekkeselamatan dalam permainansofbol.

  3. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalampermainan sofbol.

  26

  PENDIDIKANJASMANI

  1. Kecergasan.

  1.1 Kecergasan Fizikalc. Kekuatan Otot.

  i. Cadangan aktiviti :

  Bench press

  Hamstring curl

  Bangkit tubi silang (bersamabeban)

  Half squatii. Kaedah Latihan

  - Prinsip dan Prosedur Latihaniii. Faedah Latihaniv. Aspek-aspek Keselamatan

  1. Mengaplikasikan kekuatan otot

  dalm kehidupan harian, sukan danpermainan.

  2. Merancang aktiviti yang sistematikuntuk latihan kekuatan otot.

  3. Keyakinan diri.

  1. Perbincangan aspek-aspek

  keselamatan dalam aktivitikekuatan otot.

  2. Melakukan aktiviti secara ansurmaju:- bisep curl- mendagu- tekan tubi- bench press

  3. Membincangkan aktiviti-aktiviti selain daripadaaktiviti yang

  dicadangkan untukmeningkatkan kekuatanotot.

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 3

  17/27

  MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  17

  26

  PENDIDIKANJASMANI

  2. Kemahiran2.1 Permainan

  b. Sofboli. Kemahiran;

  - Memadangii. Aspek-aspek keselamatan

  1. Melakukan kemahiran memadangdengan teknik yang betul danselamat.

  2. Menyatakan langkah-langkahkeselamatan dalam permainansofbol.

  3. Keseronokan.

  1. Melakukan kemahiranmemadang:- posisi sedia

  2. Latihan dalam kumpulan kecil.3. Perbincangan aspek-aspek

  keselamatan dalam permainansoftbol.

  4. Membincangkan kesalahanteknik lakuan dalam permainansofbol.

  PENDIDIKANKESIHATAN

  2. Gaya Hidup Sihat.2.3 Penyalahgunaan Bahan.

  a. Kronologi pengambilan dadah,- Pencetus pengambilan dadah- Pengambilan dadah- Kesan pengambilan dadah

  1. Menyatakan implikasi pengambilandadah terhadap sosial, ekonomidan politik.

  2. Memberi contoh implikasipengambilan dadah.

  3. kesedaran kendiri dan keinsafan.

  1. Perbincangan dalam kumpulan:- kitaran penagihan- faktor mudah tagih

  2. Kajian kes.3. Membuat peta minda.

  27PENDIDIKAN

  JASMANI

  2. Kemahiran

  2.1 Permainanb. Sofbol

  i. Kemahiran;- Undang-undang dan

  peraturanii. Aspek-aspek keselamatan

  1. Melakukan sekurang-kurangnya

  empat kemahiran sofbol denganteknik yang betul dn selamat.

  2. Menyatakan undang-undang danperaturan asas dalam permainansofbol.

  3. Merancang strategi asas dalampermainan sofbol.

  4. Keseronokan.

  1. Melakukan kemahiran asas

  dalam permainan sofbol secaraberpasangan.

  2. Kenalpasti kesalahan-kesalahanteknik lakuan dalam permainansofbol.

  3. Membincangkan undang-undangdan peraturan asas dalampermainan sofbol dalamkumpulan.

  4. Membincangkan tindakanberbahaya dalam situasi

  permainan.

  PENDIDIKANJASMANI

  1. Kecergasan.1.1 Kecergasan Fizikal

  a. Daya Tahan Kardiovaskular.i. Cadangan aktiviti :

  Parlov

  1. Melakukan sekurang-kurangnyasatu aktiviti daya tahankardiovaskular dengan kaedahyang betul.

  2. Menyatakan kesan terhadap

  1. Melakukan aktiviti Jump rope 20minit secara individu.Membincangkan kesan latihandaya tahan kardiovaskularterhadap kesihatan individu.

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 3

  18/27

  MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  18

  Larian pyramid

  Jump ropeii. Kaedah latihan

  Prinsip-prinsip latihan

  Prosedur latihaniii. Faedah latihaniv. Aspek-aspek keselamatan.

  kesihatan individu akibatpenglibatan dalam aktiviti dayatahan kardiovaskular.

  3. Kesedaran.

  2. Menunjuk cara mengambil danmengira kadar nadi sebelum danselepas aktiviti daya tahankardiovaskular.

  3. Mengira kadar nadi latihan.

  28PENDIDIKANJASMANI

  2. Kemahiran2.3 Pendidikan Pergerakan

  a. Gimnastik Artistiki. Pola pergerakn :

  Pola 4 putaran

  Pola 7 rangkaianii. Aspek-aspek keselamatan

  ataub. Gimnastik Irama.

  i. Jenis pergerakan

  Pergerakan 4 gerak edar

  Pergerakan 9 rangkaian

  pergerakanii. Aspek-aspek keselamatan.

  1. Melakukan kemahiran putaran danrangkaian gimnastik dengan betuldan selamat.

  2. Mengenalpasti lakuan ansur majusebelum melaksanakan kemahiransepenuhnya dilakukan.

  3. Keyakinan

  1. Melakukan kemahiranasas gimnastik artistik /gimnastik irama secaraindividu dan kumpulan.

  2. Membincangkan aspek-aspek keselamtan yangperlu diambil kira dalampergerakan gimnastikartistik / gimnastikirama.

  3. Menjelaskan tigakesalahan biasa yangdilakukan oleh rakansemasa latihan.

  4. Membincangkan bentukperlakuan yangsempurna.

  29

  PENDIDIKANKESIHATAN

  2. Gaya Hidup Sihat.2.3 Penyalahgunaan Bahan.

  b. Implikasi pengambilan dadah,kepada,- Sosial- Ekonomi- Politik

  1. Menyatakan implikasi pengambilandadah terhadap sosial, ekonomidan politik negara.

  2. Memberi contoh implikasipengambilan dadah.

  3. Membuat kesimpulan tentangkesan pengambilan dadah yangmenjejaskan kesejahteraan negara.

  4. Kesedaran.

  1. Perbincangan dalam kumpulanimplikasi pengambilan dadah:- sosial- ekonomi- politik

  2. Mencari maklumat dari pelbagaimedia.

  3. Forum.4. Perbahasan.5. Menyediakan folio individu.

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 3

  19/27

  MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  19

  29

  PENDIDIKANJASMANI

  2. Kemahiran2.3 Pendidikan Pergerakan

  a. Gimnastik Artistiki. Aspek-aspek keselamatan.

  ataub. Gimnastik Irama.

  i. Aspek-aspek keselamatan.

  1. Melakukan langkah-langkahkeselamatan yang perlu dalamaktivit gimnastik artistik.

  2. Menyatakan sekurang-kurangnyatiga (3) teknik lakuan dalamkemahiran putaran dan rangkaian.

  3. Keyakinan diri.

  1. Gimnastik artistikPola pergerakan:- roda kereta dan

  mendarat dengan 2belah kaki rapat.

  2. Gimnastik iramaPola pergerakan:Pergerakan 4- gerak edar- 4 langkah

  menggelongsor dan 1rangkaian langkahbersilang

  PENDIDIKANJASMANI

  1. Kecergasan.1.1 Kecergasan Fizikal

  e. Kuasa.i. Kaedah Latihan

  - Prinsip dan Prosedur Latihanii. Faedah Latihan

  iii. Aspek-aspek Keselamatan

  1. Melakukan aktiviti berkait kuasadengan teknik lakuan yang betul.

  2. Menerangkan kepentingan danfaedah-faedah aktiviti denganpermainan, sukan dan aktivitiharian.

  3. Keyakinan dan kesedaran diri.

  1. Perbincangan prosedur aktiviti.2. Perbincangan aspek

  keselamatan.3. Perbincangan kaitan aktiviti

  dengan sukan permainan danaktiviti harian.

  30

  PENDIDIKANJASMANI

  2. Kemahiran2.3 Pendidikan Pergerakan

  a. Gimnastik ArtistikPola pergerakan,i. Aspek-aspek keselamatan.

  atau

  b. Gimnastik Irama.Pola pergerakan,i. Aspek-aspek keselamatan.

  1. Melakukan kemahiran putaran danrangkaian gimnastik artistik denganbetul dan selamat.

  2. Menganalisis bentuk pergerakanyang sempurna.

  3. Keyakinan diri.

  1. Gimnastik artistikPola pergerakan:i. Pola 4 - Putaran, Guling depanatas bangku panjang dan petitombol.

  2. Gimnastik Irama

  Pola pergerakan- Gerak edar- 4 langkah berjalan, 2 langkahwaltz dan 2 langkah skip.

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 3

  20/27

  MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  20

  PENDIDIKANKESIHATAN

  3. Kebersihan dan keselamatanPersekitaran.3.1 Keselamatan,

  Akta dan Undang-undangi. Akta Pencegahan dan Kawalan

  Penyakit Berjangkit 1988.

  1. Menyatakan peruntukan yangterdapat dalam akta bagi mencegahpenyakit daripada merebak.

  2. Menyatakan kesalahan danhukuman yang boleh dikenakan dibawah akta ini.

  3. Kesedaran dan tanggungjawab.

  1. Perbincangan dalam kumpulankecil mengenai peruntukan yangterdapat dalm akta bagimencegah penyakit daripadamerebak.

  2. Mengumpul maklumat daripadapelbagai sumber.

  3. Menyediakan folio berkaitandengan akta pencegahan dankawalan penyakit berjangkit

  1988.4. Sumbangsaran.5. Pembentangan hasil dapatan.31

  PENDIDIKANKESIHATAN

  3. Kebersihan dan keselamatanPersekitaran.3.1 Keselamatan,

  Akta Undang-undangi. Akta Pencegahan dan Kawalan

  Penyakit Berjangkit 1988.

  1. Menjelaskan peranan dan fungsiagensi berkaitan dalampencegahan.

  2. Membuat inferens penguatkuasaanpencegahan dan kawalan penyakitberjangkit.

  3. Kesedaran.

  1. Lawatan ke agensi berkaitan.2. Main peranan.3. Sumbangsaran.4. Perbincangan.

  32

  PENDIDIKANJASMANI

  1. Kecergasan.1.1 Kecergasan Fizikal

  c. Kekuatan Ototi. Kaedah Latihan

  - Prinsip dan Prosedur Latihanii. Faedah Latihaniii. Aspek-aspek Keselamatan

  1. Mengaplikasikan aktiviti kekuatanotot bersesuaian dengan jenisaktiviti fizikal yang dijalankan dalamkehidupan harian, sukan danpermainan.

  2. Menamakan lima otot utama yangterlibat dalam aktiviti kekuatan otot.

  3. Kesedaran.

  1. Melakukan aktiviti kekuatan otot:- Half Squat

  - Arm curl.- Bangkit tubi silang

  dengan beban.2. Melabel dan menamakan otot-

  otot utama yang terlibat dalamaktiviti kekuatan otot.

  3. Membincangkan faedah

  kekuatan otot dalam kehidupanharian, sukan dan permainan.

  4. Membincangkan aspek-aspekkeselamatan yang perlu diambilkira dalam melakukan aktivitikekuatan otot.

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 3

  21/27

  MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  21

  32

  PENDIDIKANJASMANI

  2. Kemahiran2.3 Pendidikan Pergerakan

  a. Gimnastik Artistikatau

  b. Gimnastik Irama.

  1. Melakukan kemahiran putaran danrangkaian gimnastik artistik denganbetul dan selamat.

  2. Merancang danmempersembahkan rangkaianpergerakan.

  3. Keyakinan diri.

  1. Melakukan kemahiran asasgimnastik artistik / gimnastikirama secara kumpulan.

  2. Gimnastik artistikPola pergerakan:i. Pola 7 Rangkaian, lari danlonjak dengan sebelah kakidiikuti dengan roda kereta(ulangkan)

  3. Gimnastik Irama

  Pola pergerakan- pergerakan 9- rangkaian pergerakan- rangkaian 2 jenis pergerakandengan 1 alatan - berseorangan

  - berpasangan4. Membincangkan bentuk

  perlakuan yangsempurna.

  PENDIDIKANKESIHATAN

  3. Kebersihan dan Keselamatan

  Persekitaran.3.1 Keselamatan.

  Akta dan Undang-undangii. Agensi berkaitan

  1. Menjelaskan peranan dan fungsi

  berkaitan dalam pencegahan dankawalan penyakit berjangkit.

  2. Membuat inferens penguatkuasaanpencegahan dan kawalan penyakitberjangkit.

  3. Kesedaran.

  1. Lawatan ke agensi berkaitan.

  2. Mengumpul maklumat daripadasumber media.

  3. Perbincangan dalam kumpulankecil.

  4. Pembentangan hasil dapatan.

  33 PENDIDIKANJASMANI

  2. Kemahiran2.3 Pendidikan Pergerakan

  a. Gimnastik Artistiki. Peti lombol

  ataub. Gimnastik Irama.

  1. Melakukan kemahiran putaran danrangkaian gimnastik artistik denganbetul dan selamat.

  2. Menyatakan sekurang-kurangnya

  tiga teknik lakuan dalamkemahiran putaran dan rangkaian.

  3. Keyakinan diri.

  1. Gimnastik ArtistikPola pergerakan:Pola 7 - rangkaian- roda kereta 2 kali, lonjak

  dan mencangkung ataspeti tombol.

  2. Gimnastik IramaPola pergerakan:Pergerakan 9 rangakaianpergerakan- rangkaian 3 jenis

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 3

  22/27

  MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  22

  pergerakan dengan 1alatan.- berseorangan- berpasukan

  PENDIDIKANJASMANI

  Ujian Pasca UDTA

  (Ujian Daya Tenaga Asas)

  1. Melakukan aktiviti UDTA denganteknik lakuan yang betul.

  2. Menyenaraikan aktiviti-aktivitiUDTA.

  3. Bekerjasama antara kawan.

  4. Kesedaran terhadap keupayaandiri.

  1. Tekan tubi.2. Bangkit tubi.3. Jangkauan melunjur.4. Larian 1500m.

  34

  PENDIDIKANJASMANI

  Ujian Pasca UDTA(Ujian Daya Tenaga Asas)

  1. Melakukan aktiviti UDTA denganteknik lakuan yang betul.

  2. Menyenaraikan aktiviti-aktivitiUDTA.

  3. Bekerjasama antara kawan.4. Kesedaran terhadap keupayaan

  diri.

  1. Tekan tubi.2. Bangkit tubi.3. Jangkauan melunjur.4. Larian 1500m.

  PENDIDIKANKESIHATAN

  3. Kebersihan dan KeselamatanPersekitaran.3.1 Keselamatan.

  Akta dan Undang-undangiii. Peranan agensi berkaitan

  1. Menjelaskan peranan dan fungsiagensi berkaitan dalampencegahan dan kawalan penyakitberjangkit.

  2. Menerangkan peranan muridmembantu melaksanakan aktapengawalan penyakit berjangkit.

  3. Kesedaran dan tanggungjawab.

  1. Lawatan ke agensi berkaitan.2. Mengumpul maklumat daripada

  sumber media.3. Perbincangan dalam kumpulan

  kecil.4. Pembentangan hasil dapatan

  35

  PENDIDIKANJASMANI

  2. Kemahiran2.3 Pendidikan Pergerakan

  a. Gimnastik Artistikatau

  b. Gimnastik Irama.

  1. Melakukan langkah-langkahkeselamatan yang perlu dalamaktivit gimnastik artistik.

  2. Menganalisis bentuk pergerakanyang sempurna.

  3. Keyakinan diri.

  1. Melakukan kemahiran asasgimnastik artistik dan gimnastikirama secara kumpulan.

  2. Gimnastik artistikPola pergerakan:Pola 7 - rangkaian- pusing setempat, roda kereta

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 3

  23/27

  MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  23

  35

  dan mendarat dengan 2 belahkaki dan hambur arnab.

  3. Gimnastik iramaPola pergerakan:Pergerakan 9 rangkaianpergerakan- rangkaian 4 jenispergerakan dengan alatandipilih guru - berseorangan

  - berkumpulan

  4. Membincangkan bentukperlakuan yang sempurna.

  PENDIDIKANJASMANI

  2. Kemahiran2.3 Pendidikan Pergerakan

  c. Gimnastik Pendidikani. Tema gimnstik pendidikan :

  Tema 5 kesedaran bebanii. Aspek-aspek keselamatan.

  1. Melakukan kemahiran gimnastikpendidikan dengan teknik yangbetul dan selamat.

  2. Menyatakan kesalahan-kesalahanyang biasa dilakukan semasalatihan.

  3. Keyakinan.

  1. Melakukan GimnastikPendidikan.Tema gimnastik pendidikan

  Tema 5 kesedaranbeban- bergerak berbagai cara

  dan membeku.- bergerak berbagai cara

  dengan kualiti beratdan ringan.

  2. Membincangkn spek-aspekkeselamatan yang perlu diambilkira dalam pergerakan gimnastikpendidikan.

  3. Membincangkan komponenkecergasan yang diplikasikandalam aktiviti gimnastikpendidikan.

  36

  PENDIDIKANJASMANI

  2. Kemahiran2.3 Pendidikan Pergerakan

  c. Gimnastik Pendidikan

  1. Melakukan langkah-langkahkeselamatan yang perlu diambil kiradalam melakukan aktiviti gimnastikpendidikan.

  2. Merancang dan melaksanakanvariasi pergerakan mengikut tema.

  3. Keyakinan diri dan kesedaran.

  1. Gimnastik PendidikanTema gimnastik pendidikanTema 5 kesedaran beban.- bergerak dengan kulaiti

  berat dan ringanmenggunakan alat.

  2. Membincangkan aspek-aspek

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 3

  24/27

  MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  24

  keselamatan yang perlu diambilkira dalam pergerakan gimnastikpendidikan.

  3. Membincangkan bentukperlakuan yang sempurna bagipergerakan bertemakankesedaran beban.

  PENDIDIKANKESIHATAN

  3. Kebersihan dan KeselamatanPersekitaran.

  3.2 Pertolongan Cemas.i. Prinsip dan Prosedur E.C.C

  E External(luaran)C Cardiac(kardiak)C Compressions(tekanan)

  1. Menyatakan prinsip dan prosedurECC.

  2. Mengenal pasti indikasi / keadanyang memerlukan ECC .

  3. Bantu membantu.

  1. Tunjuk cara.2. Menonton VCD berkaitan

  dengan langkah-langkah ECCdijalankan.

  3. Perbincangan di antara guru danpelajar mengenai ECC.

  37

  PENDIDIKANJASMANI

  2. Kemahiran2.3 Pendidikan Pergerakan

  d. Pergerakan Kreatifi. Tema 8 Ritma berkaitan

  dengan pekerjaan.- Lakuan-lakuan pekerjaan 1;

  a. Domestik (menjahit,menggiling)

  b. Pertanian (mencangkul dll.)ii. Aspek-aspek keselamatan.

  1. Melakukan langkah-langkahkeselamatan yang perlu diambil kira

  dalam melakukan aktivitipergerakan kreatif.

  2. Menghuraikan komponenkecergasan yang diaplikasikandalam pergerakan kreatif.

  3. Keseronokan dan keyakinan diri.

  1. Melakukan pergerakan kreatifberdasarkan tema

  2. ritma berkaitan pekerjaan- domestik- pertanian

  3. Membincangkan aspek-aspekkeselamatan yang perlu diambilkira dalam pergerakan kreatif.

  4. Membincangkan komponenkecergasan yang diaplikasikandalam acara pergerakan kreatif.

  5. Membuat persembahanrangkaian pergerakan

  berdasarkan tema.

  PENDIDIKANJASMANI

  2. Kemahiran2.3 Pendidikan Pergerakan

  d. Pergerakan KreatifTema pergerakan.

  1. Melakukan gerakan untukmenghasilkan bentuk-bentuk yangdibina daripada gerakan anggotabadan.

  1. Melakukan pergerakan kreatifberdasarkan tema secaraindividu atau berkumpulan.

  2. Melakukan gerakan anggota

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 3

  25/27

  MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  25

  i. Tema 9 Kesedaran BentukPergerakan.- Corak asas,

  ii. Aspek-aspek keselamatan.

  2. Menganalisis bentuk perlakuanberdasarkan tema.

  3. Keyakinan diri

  badan untuk hasilkan bentuk dilantai atau awangan.

  3. Ulangan aktiviti dalam beberapamotif tertentu.

  4. Membincangkan kesalahan-kesalahan lakuan yang tidakmenepati tema.

  38 PENDIDIKAN

  JASMANI

  2. Kemahiran2.4 Rekreasi dan Kesengangan

  a. Rekreasi.i. Menjejak,

  - Konsep menjejak, (merentassesuatu kawasan dari titik mulake garisan penamat)

  1. Menyatakan maksud menjejak.2. Menjelaskan faedah yang diperolehi

  daripada aktiviti menjejak.3. Memupuk semangat kerjasama.

  1. Definisi dan konsep menjejak2. Menyediakan folio individu

  berkaitan dengan aktivitimenjejak.

  3. Merancang aktiviti.4. Menyenaraikan flora dan fauna.5. Membincang kesan kemusnahan

  alam sekitar.

  PENDIDIKAN

  KESIHATAN

  3. Kebersihan dan KeselamatanPersekitaran.

  3.2 Pertolongan Cemas.i. Prinsip dan Prosedur teknikresusitasi kardiopulmonari.(CPR)

  1. Menyatakan prinsip dan prosedurCPR.

  2. Menunjuk cara pelaksanaanpertolongan cemas mengikutprosedur CPR.

  3. Kesedaran dan Bantu membantu.

  1. Menonton VCD berkaitan CPR.2. Penerangan prinsip dan

  prosedur teknik CPR.3. Perbincangan tentang prosedur

  CPR.4. Menyediakan folio murid.

  39

  PENDIDIKANJASMANI

  2. Kemahiran2.4 Rekreasi dan Kesengangan

  a. Rekreasi.i. Menjejak,- Formasi

  - bergerak secara teratur- hadapan: pointeratau recce- tengah: keselamatan atau

  perubatan- belakang: sweeperatau

  anchor.

  1. Menyatakan formasi dalam aktivitimenjejak.

  2. Menyatakan kepentingan formasidalam aktiviti menjejak.

  3. Mencintai alam sekitar dan

  bersyukur.

  1. Membincangkan formasi dalamaktiviti menjejak.

  2. Membincangkan aspek-aspekkeselamatan yang perlu diambilkira dalam aktiviti menjejak.

  3. Membincangkan langkah untukmemulihara dan memeliharaalam semula jadi.

  4. Membincang kesan kemusnahanalam sekitar.

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 3

  26/27

  MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  26

  PENDIDIKAN

  JASMANI

  3. Kesukanan.3.1 Pengurusan

  Pasukan sukan, persatuan dankelab sukan dan permainan.- Penubuhan.- Pemilihan AJK melalui

  mesyuarat.- Perancangan aktiviti.

  1. Menyatakan pasukan sukan,persatuan sukan dan kelab sukandan permainan yang terdapt diMalaysia..

  2. Menjelaskan proses penubuhanpasukan sukan, persatuan dankelab sukan dan permainan.

  3. Semangat kesukanan.

  1. Menamakan pasukan sukan,persatuan dan kelab sukan danpermainan yang terdapat diMalaysia.

  2. Membincangkan prosespenubuhan pasukan sukan,persatuan dan kelab sukan danpermainan.

  40 PENDIDIKANJASMANI

  3. Kesukanan.3.1 Pengurusan

  Pasukan sukan, persatuan dankelab sukan dan permainan.- Penubuhan.- Pemilihan AJK melalui

  mesyuarat.- Perancangan aktiviti.

  1. Menyatakan cara pemilihan ahlijawatankuasa dalam pasukansukan, persatuan dan kelab sukandan permainan.

  2. Menjelaskan peranan jawatankuasadalam pasukan sukan, persatuandan kelab sukan dan permainan.

  3. Merancang dan mengelolakanaktiviti pasukan sukan, persatuandan kelab sukan dan permainan di

  peringkat sekolah.4. Semangat kesukanan.

  1. Membincang pemilihan ahlijawatankuasa dalam pasukansukan, persatuan dan kelabsukan dan permainan.

  2. Membincangkan perananjawatankuasa dalam pasukansukan, persatuan dan kelabsukan dan permainan.

  3. Merancangkan aktiviti danmenyediakan takwim pasukan

  sukan, persatuan dan kelabsukan dan permainan.

  4. Membincangkan pengelolaanpertandingan dari segi sistempertandingan dan kemudahan.

  41

  PENDIDIKANKESIHATAN

  3. Kebersihan dan KeselamatanPersekitaran.

  a. Pertolongan Cemas.ii. Prinsip dan Prosedur

  teknik resusitasikardiopulmonari. (CPR)

  1. Mengenalpasti indikasi ataukeadaan yang memerlukan CPR

  2. Menunjuk cara perlaksanaanpertolongan cemas mengikut

  prosedur CPR.6. Kesedaran.

  1. Menonton video berkaitan CPR.2. Menyediakan folio murid.

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 3

  27/27

  MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  27

  41

  PENDIDIKANJASMANI

  3. Kesukanan3.2 Kerjaya Dalam Sukan.

  Industri Sukan:- Jenis kerjaya- Peluang kerjaya

  1. Menyatakan maksud kerjaya dalamsukan.

  2. Menjelaskan jenis-jenis kerjayadalam sukan.

  3. Menyatakan peluang kerjaya dalamsukan.

  4. Kesedaran.

  1. Membincangkan jenis-jeniskerjaya dalam sukan.

  2. Menggunakan rujukan daripelbagai media berkaitandengan peluang-peluang kerjayadalam sukan.

  3. Perbincangan jenis kerjaya yangberkaitan dengan sukan.

  4. Menyediakan folio berkaitandengan kerjaya dalam sukan.

  PENDIDIKANJASMANI

  3. Kesukanan.3.3 Isu-isu dalam Pendidikan

  Jasmani dan Sukan.i. Keagresifan dalam sukan dan

  permainan,- punca keagresifan- akibat keagresifan

  ii. Komersialisme dalam sukan.

  1. Menyatakan maksud keagresifandalam sukan.

  2. Menghuraikan punca dan akibatkeagresifan dalam sukan.

  3. Menyatakan aspek komersialismedalam sukan.

  4. Kesedaran

  1. Mencatatkan maksud keganasandalam sukan.

  2. Main peranan.3. Menganalisis punca dan akibat

  keganasan dalam sukan.4. Membahaskan komersialisme

  dalam sukan.5. Menyenaraikan kebaikan dan

  keburukan komersialisme dalamsukan.

  6. Menyediakan folio tentangkomersialisme dalam sukan danpermainan.

  7. Menyediakan folio tentangkeagresifan dalam sukan danpermainan.

  42

  PENDIDIKANJASMANI

  3. Kesukanan.3.4 Etika,

  Semangat Kesukanan (penonton)- Maksud semangat kesukanan- Ciri-ciri semangat kesukanan

  - Kejayaan diri berasaskansemangat kesukanan

  - Kejayaan pasukan.

  1. Menyatakan maksud semangatkesukanan.

  2. Menghuraikan hubungkait antarasemangat kesukanan penontondengan kejayaan pasukan atau

  negara.3. Semangat Patriotisme.

  1. Melihat tayangan mengenaisokongan peminat terhadapsesuatu jenis sukan.

  2. Membincangkan kejayaan diridan kejayaan pasukan

  berasaskan semangat penonton.3. Menganalisis semangat

  kesukanan penonton.Perbincangan mengenai cara-cara memupuk semangatpatriotisme.