rancangan tahunan pjpk tingkatan 2

Author: khairulsham-noh

Post on 30-May-2018

334 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 2

  1/26

  MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  1

  PENDIDIKANKESIHATAN

  1. Kesihatan Diri dan Keluarga.1.1 kesihatan diri.

  a) Amalan pemakanan tidak sihat,i. Anoreksia nervosa

  - maksud dan pengertian- punca- kesan kepada kesihatan/

  fizikal.

  Pada akhir pelajaran akan dapat:

  1. Mengenalpasti amalanpemakanan tidak sihat.

  2. Menyatakan ciri-ciri pengidapanoreksia nervosa

  Aktiviti dalam kumpulan1. Membincangkan gambar

  orang dewasa yang kuruskering

  2. Menyenaraikan sifat-sifatseseorang malnutrisi

  1 PENDIDIKANJASMANI

  1. Kecergasan.1.1 Kecergasan Fizikal.

  d). Komposisi Badan.i. Pengertian komposisi

  badanii. Aktiviti,

  - Teknik gunakan kaliper

  lipatan kulit- Merekod bacaan ukuran

  kaliper- Merekod perubahan

  komposisi badan.

  1. Penggunaan kaliper lipatankulit dengan betul

  2. Merekodkan bacaan danperubahan komposisi badan

  3. Mematuhi setiap aspekkeselamatan

  1. Membuat ukuran lipatankulit dengan kalipersecara berpasangan

  2. Merekodkan bacaan3. Mematuhi keputusan

  2

  PENDIDIKANJASMANI

  1. Kecergasan.1.1 Kecergasan Fizikal.

  a). Daya Tahan Kardiovaskular.

  i. Cadangan Aktiviti,- Latihan parcourseCadangan disiplin,- Tekan tubi - Bangkit tubi- Mendagu - Naik turun

  bangkuii. Kaedah latihaniii. Faedah latihaniv. Aspek-aspek keselamatan

  1. Melakukan latihan parcoursedengan teknik yang betul.

  2. Menyatakan faedah latihanparcourse

  3. Kesedaran kepentinganmenjaga kesihatan

  1. Membuat aktivitii. Tekan tubiii. Mendagu

  iii. Bangkit tubiiv. Naik turun bangku

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 2

  2/26

  MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  2

  2

  PENDIDIKANJASMANI

  2. Kemahiran2.2 Olahraga

  a). Balapan.i. Acara lari berganti-ganti.- Teknik hantaran dan terima

  baton( berpasangan /berkumpulan )

  ( statik / bergerak )ii. Aspek-aspek keselamatan

  1. Melakukan hantaran danterima baton dengan teknikyang betul dalam acara lariberganti-ganti

  2. Menyatakan cara-caramenerima dan menghantarbaton

  3. Kerjasama dan persefahaman

  1. Perbincangan tekniklakuan pertukaran batonyang betul.

  2. Melakukan pertukaranbaton secaraberpasangan tekniklakuan pertukaran batonyang betul

  PENDIDIKANKESIHATAN

  1. Kesihatan Diri dan Keluarga.1.1 Kesihatan diri.

  a) Amalan pemakanan tidaksihat,ii. Bulimia.

  - maksud dan pengertian- punca- kesan kepada kesihatan /fizikal.

  1. Menerangkan kesan danpunca menghidap bulimia

  2. Menyenaraikan cara-caramengekalkan tahapkesihatan

  3. Kesyukuran

  Gerakerja kumpulan1. Mencari maklumat dalam

  pelbagai media mengenaibulimia

  2. Pembentangan hasilperbincangan

  3PENDIDIKAN

  JASMANI

  1. Kecergasan.1.1 Kecergasan Fizikal.

  f.) Kelajuan / kepantasan.i. Aktiviti - Lari pecut 60

  meter- Lari ulang -alik

  ii. Kaedah latihan- prinsip dan prosedurlatihan

  iii. Faedah latihaniv. Aspek-aspek keselamatan

  1. Melakukan aktiviti kepantasandengan betul

  2. Menerangkan faedah-faedahlatihan

  3. Seronok melakukan aktivitikepantasan

  Membuat aktiviti kepantasani. 60 meter pecutii. 10 m lari ulang alik

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 2

  3/26

  MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  3

  PENDIDIKAN

  JASMANI

  1. Kecergasan.1.1 Kecergasan Fizikal.

  b) Daya Tahan Otot.i. Aktiviti - Mendagu

  - Naik turun bangku- Bicep curl

  ii. Kaedah latihan- prinsip dan prosedur

  latihaniii. Faedah latihaniv. Aspek-aspek keselamatan

  1. Melakukan aktiviti daya tahanotot dengan betul

  2. Menerangkan faedah latihankecergasan fizikal

  3. Mematuhi setiap aspekkeselamatan

  Membuat aktiviti daya tahan otot:i. Mendaguii. Naik turun bangkuiii. Bicep curliv. Membincangkan faedah-

  faedah latihan kecergasan

  4PENDIDIKAN

  JASMANI

  2. Kemahiran2.2 Olahraga

  a) Balapan.i. Acara lari berganti-ganti.

  - Teknik larian di selekoh

  - Teknik pertukaran batonsemasa larianii. Aspek-aspek

  keselamatan.

  1. Melakukan larian selekohdengan teknik dan lakuanyang betul

  2. Menerangkan kedudukanpelari dalam lorong

  3. Kerjasama berpasukan

  1. Membuat larian selekohsecara individu

  2. Membuat pertukaranbaton di selekoh secaraberpasangan

  5

  PENDIDIKANKESIHATAN

  1. Kesihatan Diri dan Keluarga.1.1 Kesihatan diri.

  a) amalan pemakanan tidaksihat,

  iii. Pengambilan pilmenguruskanbadan,- maksud dan pengertian- punca- kesan kepada kesihatan/

  fizikal.- contoh-contoh pil.

  1. Menerangkan kesanpengambilan pil menguruskanbadan

  2. Menyenaraikan sifat-sifat

  orang yang mengalamianeroksia nervosa

  3. Bersyukur

  1. Mencari maklumat kesanpengambilan pilMenguruskan badan.

  2. Pembentangan hasil kerja

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 2

  4/26

  MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  4

  5

  PENDIDIKANJASMANI

  2. Kemahiran2.2 Olahraga

  a). Balapan.i.. Acara lari berganti-ganti.

  - Undang-undang danperaturan

  - kedudukan dalam lorong danzon pertukaran

  - susunan pelari dalam lorongii. Aspek-aspek keselamatan

  1. Melakukan larian 4x100mdengan teknik dan lakun yangbetul.

  2. Menerangkan undang-undang dan peraturan dalamzon pertukaran baton.

  3. Kerjasama dalam kumpulan.

  1. Membuat peneranganundang- undang danperaturan dalam zonpertukaran baton

  2. Membuat larian 4x100m

  PENDIDIKANJASMANI

  PRA UJIAN DAYA TENAGA ASAS

  1. Melakukan aktiviti-aktivitiUDTA dengan cara yangbetul

  2. Menyatakan kepentingan danfaedah UDTA

  3. Kerjasama dan keseronokan

  1. Membuat aktiviti ujianUDTAi. Jangkauan melunjurii. Tekan tubiiii. Bangkit Tubiiv. 1500m

  2. Menerangkan faedahujian ujian UDTA6

  PENDIDIKANJASMANI

  PRA UJIAN DAYA TENAGA ASAS

  1. Melakukan aktiviti-aktivitiUDTA dengan cara yangbetul

  2. Menyatakan kepentingan danfaedah UDTA

  3. Kerjasama dan keseronokan

  1. Membuat aktiviti UDTAi. Jangkauan melunjurii. Tekan tubiiii. Bangkit Tubiiv. 1500m

  2. Menerangkan faedah UDTA

  7

  PENDIDIKANKESIHATAN

  1. Kesihatan Diri dan Keluarga.1.1 Kesihatan diri.

  a). amalan pemakanan tidak sihat,i. Anoreksia nervosaii. Bulimiaiii pil menguruskan badan

  ( perbincangan umum )

  1. Menyenaraikan kesan amalanpemakanan tidak sihat

  2. Kesyukuran

  1. Membuat gerak kerja2. kumpulan terhadap kesan

  pemakananyang tidak sihat

  3. Pembentangan hasilperbincangan

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 2

  5/26

  MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  5

  7

  PENDIDIKANJASMANI

  1. Kecergasan.1.1 Kecergasan Fizikal.

  c). Kekuatan Otot.i. Aktiviti - Mendagu

  - Naik turun bangkudengan beban

  - Bangkit tubi sisi- Lentik belakang

  ii. Kaedah latihan- prinsip dan prosedur latihaniii. Faedah latihaniv. Aspek-aspek keselamatan.

  1. Melakukan aktiviti-aktivitikekuatan otot dengan teknikdan perlakuan yang betul.

  2. Menerangkan aktiviti-aktivitiyang berkaitan dengankekuatan otot.

  3. Sentiasa memahami langkahkeselamatan

  Membuat aktiviti kekuatan ototi. Naik turun bangku dengan

  bebanii. Bangkit tubi sisiiii. Lentik belakangiv. Perbincangan aktiviti-

  aktiviti yang berkaitandengan kekuatan otot

  PENDIDIKANJASMANI

  1. Kecergasan.1.1 Kecergasan Fizikal.

  c). Kekuatan Otot.i. Aktiviti - Mendagu

  - Naik turun bangkudengan beban- Bangkit tubi sisi- Lentik belakang

  ii. Kaedah latihan- prinsip dan prosedur latihan

  iii. Faedah latihaniv. Aspek-aspek keselamatan.

  4. Melakukan aktiviti-aktivitikekuatan otot dengan teknikdan perlakuan yang betul.

  5. Menerangkan aktiviti-aktiviti

  yang berkaitan dengankekuatan otot.6. Sentiasa memahami langkah

  keselamatan

  Membuat aktiviti kekuatan ototi. Naik turun bangku dengan

  bebanii. Bangkit tubi sisi

  iii. Lentik belakangiv. Perbincangan aktiviti-aktiviti yang berkaitandengan kekuatan otot

  8

  PENDIDIKANJASMANI

  1. Kecergasan.

  1.1 Kecergasan Fizikal.g). Prinsip Latihan.

  i. Prinsip latihan,- Kekhususan- Tambahan beban( intensiti, set, ulangan

  1. Melakukan aktiviti-aktiviti

  kecergasan dengan teknikdan perlakuan yang betul

  2. Menerangkan maksudintensiti, set dan ulangan

  3. Sentiasa menjagakeselamatan

  1. Perbincangan komponen

  kecergasan berkaitandengan sukan danpermainan

  2. Menerangkan maksudintensiti, set dan ulangan

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 2

  6/26

  MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  6

  PENDIDIKANKESIHATAN

  1. Kesihatan Diri dan Keluarga.1.1 Kesihatan diri.

  b). kesan amalan pemakanantidak sihat,- fizikal- emosi- sosial- kesihatan.

  1. Menerangkan kesan amalanpemakanan yang tidak sihatkepada fizikal, emosi, sosialdan kesihatan

  2. Bersyukur ke atas kesihatandiri yang baik

  1. Membuat perbincangandalam kumpulan kesanamalan pemakanan tidaksihat

  2. Pembentangan hasilkumpulan

  9

  PENDIDIKANJASMANI

  2. Kemahiran2.2 Olahraga

  b). Padang.i. Merejam lembing.

  - Fasa persediaan- Fasa larian landas- Undang-undang danperaturan

  ii. Aspek-aspek keselamatan

  1. Memegang lembing dengancara yang betul dan membuatlarian andas dengan lakuanyang betul

  2. Menerangkan caramemegang lembing

  3. Sentiasa menjagakeselamatan

  1. Perbincangan aspek-aspekkeselamatan berkaitanrejaman lembing

  2. Menunjukkan cara-caramemegang lembing.

  3 Membuat ansur majuMerejam lembing

  PENDIDIKANJASMANI

  2. Kemahiran2.2 Olahraga

  b). Padang.i. Merejam lembing.

  - Teknik pegangan lembing- Fasa rejaman lembing( sudut pelepasan )

  ii. Aspek-aspek keselamatan

  1. Merejam lembing dengancara dan teknik yang betul

  2. Menyatakan teknik danperlakuan semasa fasarejaman

  3. Sentiasa menjagakeselamatan

  1. Perbincangan aspek-aspekkeselamatan

  2 Membuat ansur majumerejam lembing.

  10

  PENDIDIKANJASMANI

  1. Kecergasan.1.1 Kecergasan Fizikal.

  a.) Daya Tahan Kardiovaskular.i. Cadangan Aktiviti,

  - Latihan fartlek,ii. Kaedah latihan

  - Prinsip dan prosedur latihaniii. Faedah latihaniv. Aspek-aspek keselamatan

  1. Melakukan aktiviti-aktivitidaya tahan kardiovaskularmelalui latihan fartlek

  2. Menyatakan prosedur latihanfartlek

  3. Kerjasama dan kejujuran

  1. Melakukan latihan fartleki. Berlari perlahanii. Berjalaniii. Lari zig-zagiv. Lari pecutv. Lari undur

  2. Menerangkan cara latihanfartlek dilaksanakan

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 2

  7/26

  MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  7

  PENDIDIKANKESIHATAN

  1. Kesihatan Diri dan Keluarga.1.1 Kesihatan diri.

  b). kesan amalan pemakanantidak sihat,- fizikal- emosi- sosial- kesihatan

  1. Menyatakan kesan amalanpemakanan yang tidaksihat ke atas fizikal, emosi,sosial dan kesihatan

  2. Menyenaraikan langkah-langkah pencegahan amalanpemakanan tidak sihat

  1.Membuat perbincangan didalam kumpulan kecil tentangkesan pemakanan yang tidaksihat2.Berbincang tentang langkah langkah pencegahanpemakanan tidak sihat

  11

  PENDIDIKANKESIHATAN

  1. Kesihatan Diri dan Keluarga.1.3 Kekeluargaan.

  - pembentukan keluarga- aspek-aspek keluarga bahagia- tanggungjawab membentukkeluarga bahagia.

  1. Membuat carta alirankeluarga sebelah ayah danibu.

  2. Memupuk kasih sayang diantara ahli keluarga

  1. Membuat gerak kerjakumpulan peranan ayahdan ibu di dalam keluarga

  2. Membentangkan hasildapatan

  PENDIDIKANJASMANI 2. Kemahiran2.2 Olahragab). Padang.

  i. Merejam lembing.- Fasa rejaman

  ( sudut pelepasan )- Fasa ikut lajak- Undang-undang dan peraturanii. Aspek-aspek keselamatan

  1. Melakukan rejaman lembingdengan teknik dan lakuanyang betul

  2. Menerangkan teknik danperlakuan fasa pelepasan

  3. Sentiasa menjagakeselamatan

  1. Menerangkan aspekkeselamatan2. Menerangkan teknik dan

  perlakuan fasa pelepasanlembing

  3. Membuat ansur majumerejam lembing

  12

  PENDIDIKANJASMANI

  2. Kemahiran2.2 Olahraga

  b). Padang.i. Merejam lembing.

  - Undang-undang danperaturan

  - Pengurusan pertandingan- Penghakiman

  ii. Aspek-aspek keselamatan

  1. Melakukan rejaman lembingdengan teknik dan lakuanyang betul

  2. Menyatakan undang-undangdan peraturan merejamlembing semasapertandingan

  3. Sentiasa menjagakeselamatan

  1. Membuat aktiviti merejamlembing

  2. Membuat perbincanganperaturan-peraturanmerejam lembing semasapertandingan

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 2

  8/26

  MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  8

  PENDIDIKANKESIHATAN

  1. Kesihatan Diri dan Kluarga.1.3 Kekeluargaan.

  peranan dan tanggungjawabahli keluarga,i. Suami / bapaii. Isteri / ibu

  1. Menyenaraikan perananibubapa terhadapkeharmonian keluarga

  2. Sentiasa memupuk nilai kasihsayang dan salingmenghormati

  1. Perbincangan kumpulantentang peranan bapasebagai suami dalamkeluarga

  2. Membentang hasil dapatan

  13 PENDIDIKANJASMANI

  1. Kecergasan.1.1 Kecergasan Fizikal.

  f). Kelajuan / kepantasan.i. Aktiviti - Lari pecut 50 meter

  - Lari ulang -alikii. Kaedah latihan

  - prinsip dan prosedur latihaniii. Faedah latihan

  iv. Aspek-aspek keselamatan

  1. Melakukan aktiviti-aktivitikepantasan dengan teknikdan lakuan yang betul

  2. Menyenaraikan aktiviti-aktivitiyang berkaitan dengankepantasan

  3. Sentiasa menjagakeselamatan

  1. Melakukan aktivitikepantasani. Lari pecut 50mii. 10m Lari ulang alik

  3. Menerangkan aktiviti-aktiviti yang berkaitankepantasan

  14

  PENDIDIKANJASMANI

  1. Kecergasan.1.1 Kecergasan Fizikal.

  b). Daya Tahan Otot.i. Aktiviti - Bangkit tubi silang

  - Lompat selang-seli- Lentik belakangii. Kaedah latihan

  - prinsip dan prosedur latihaniii. Faedah latihaniv. Aspek-aspek keselamatan

  1. Melakukan aktiviti-aktivitidaya tahan otot denganteknik dan pelakuan yangbetul

  2. Menyenaraikan aktiviti-aktivitiyang berkaitan dengan dayatahan otot

  3. Sentiasa menjagakeselamatan

  1. Melakukan aktiviti dayatahan otot

  i. Bangkit tubi silangii. Lompat selang seli

  iii. Lentik belakang2. Menerangkan aktiviti-aktiviti lain yang berkaitandaya tahan otot

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 2

  9/26

  MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  9

  14

  PENDIDIKANJASMANI

  2. Kemahiran2.1 Permainan.

  a). Bola Baling.i. Kemahiran

  - Hantaran - paras- sisi- lambung

  - Menangkap( berpasangan atauberkumpulan)

  ii. Aspek-aspek keselamatan.

  1. Melakukan hantaran parasdan sisi dengan teknik danlakuan yang betul

  2. Menerangkan teknik hantaranparas dan sisi

  3. Keseronokan

  1. Menerangkan dan tunjukcarahantaran sisi dan hantaranparas

  2. Membuat ansur maju3. Hantaran paras dan sisi.

  Permainan kecil

  PENDIDIKANKESIHATAN

  2. Kemahiran2.1 Permainan.

  a). Bola Baling.i. Kemahiran

  - Hantaran - paras- sisi- lambung

  - Menangkap( berpasangan atauberkumpulan)

  ii. Aspek-aspek keselamatan

  1. Melakukan hantaran lambungdan menyambut denganteknik dan lakuan yang betul

  2. Menerangkan teknik dan

  lakuan yang betul3. Semangat kesukanan

  1. Menerangkan danmelakukan hantaran danmenyambut bola

  2. Membuat ansur maju

  hantaran lambung danmenyambut bola3. Permainan kecil

  15

  PENDIDIKANJASMANI

  1. Kesihatan Diri dan Keluarga.

  1.3 Kekeluargaan.peranan dan tanggungjawabahli keluarga,i. Abang atau kakakii. Adik

  1. Menyenaraikan peranan dan

  tanggungjawab abang, kakakdan adik.2. Menyatakan peranan setiap

  ahli keluarga.3. Sentiasa memupuk kasih

  sayang.

  1. Membuat perbincangan

  dalam kumpulan peranandan tanggungjawab abang,kakak dan adik di dalammembentuk keluargabahagia.

  2. Membentangkan dapatan

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 2

  10/26

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 2

  11/26

  MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  11

  PENDIDIKAN

  JASMANI

  1. Kecergasan.1.1 Kecergasan Fizikal.

  e). Kuasa.i. Aktiviti - Hoptiga kali dan

  lompat- Hoplima kali dan

  lompatii. Kaedah latihan

  - prinsip dan prosedur latihaniii. Faedah latihaniv. Aspek-aspek keselamatan

  1. Melakukan aktiviti hop denganlakuan yang betul dan selamat.

  2. Menyenaraikan aspek-aspekkeselamatan semasamenjalankan aktiviti.

  3. Bekerjasama melakukan aktiviti.

  1. Perbincangan caraperlaksanaan.

  2. Melakukan aktiviti mengikutarahan guru. (ansur maju)

  3. Perbincangan aspek-aspekkeselamatan.

  18

  PENDIDIKANJASMANI

  2. Kemahiran2.1 Permainan.

  a). Bola Baling.i. Kemahiran

  - Mengacah- Menghadang( secara berpasangan atauberkumpulan)

  ii. Aspek-aspek keselamatan.

  1. Melakukan aktiviti mengacahdan menghadang denganlakuan yang betul dan selamat.

  2. Menyenaraikan aspek-aspek

  keselamatan semasamenjalankan aktiviti.3. Bekerjasama melakukan aktiviti.

  1. Perbincangan aktivitimenghadang dan mengacah.

  2. Penerangan peraturansemasa menghadang dan

  mengacah.3. Melakukan aktivitiberpasangan danberkumpulan.

  19

  PENDIDIKANKESIHATAN

  2. Gaya Hidup Sihat.2.1 Pemakanan.

  Nutrien dan fungsi,

  i. Makro nutrien,- karbohidrat, protein danlemak

  ii. Fungsi makro nutrien- membekalkan tenaga- membantu pertumbuhanfizikal

  - memanaskan badan

  1. Menyenaraikan fungsi makronutrien dengan betul.

  2. Menyenaraikan sumber makro

  nutrien.

  1. Perbincangan berkaitanfungsi makro nutrien.

  2. Mencari maklumat dari

  pelbagai media.

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 2

  12/26

  MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  12

  19

  PENDIDIKANJASMANI

  2. Kemahiran2.1- Permainan.

  a). Bola Baling.i. Kemahiran

  - Menjaring gol.- Undang-undang danperaturan

  ii. Aspek-aspek keselamatan.

  1. Melakukan aktiviti menjaringkangol dengan teknik yang betuldan selamat.

  2. Mengaplikasikan undang-undang dan pengetahuan asasbola baling..

  3. Keseronokan dalam permainan.

  1. Perbincangan aktiviti cara-cara menjaringkan gol.

  2. Penerangan aspek peraturansemasa menjaring.

  3. Melakukan aktiviti menjaringdalam kumpulan.

  PENDIDIKANJASMANI

  2. Kemahiran2.1 Permainan.

  a). Bola Baling.i. Kemahiran

  - Menjaga gol ( statik /bergerak )

  - Undang-undang danperaturan

  ii. Aspek-aspek keselamatan.

  1. Melakukan aktiviti menjaga goldengan teknik yang betul danselamat.

  2. Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan asaspermainan bola baling.

  3. Keseronokan semasa bermain

  1. Perbincangan teknik menjagagol.

  2. Melakukan aktiviti menjagagol secara statik dan dinamik.

  3. Menunjukkan kemahiranmenjaga gol dalampermainan.

  20

  PENDIDIKANJASMANI

  2. Kemahiran2.1 Permainan.

  a). Bola Baling.

  i. Kemahiran- Undang-undang danperaturan( teori dan praktikal )

  ii. Aspek-aspek keselamatan.

  1. Menggunakan kemahiran asasbola baling dalam situasipermainan.

  2. Menyenaraikan beberapatindakan berbahaya dalampermainan.

  3. Semangat kesukanan.

  1. Perbincangan berkaitanundang-undang danperaturan permainan.

  2. Perbincangan beberapakesalahan yang biasadilakukan.

  3. Pertandingan antarakumpulan kecil.

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 2

  13/26

  MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  13

  PENDIDIKANKESIHATAN

  2. Gaya Hidup Sihat.2.1 Pemakanan.

  Nutrien dan fungsi,i. Mikro nutrien,

  - vitamin dan mineralii. Fungsi mikro nutrien

  - mengelakkan penyakit- bahan pelawas

  1. Menyenaraikan sumber-sumbermikro nutrien.

  2. Menyatakan fungsi-fungsi mikronutrien.

  1. Perbincangan fungsi-fungsimikro nutrien.

  2. Mencari maklumat daripadamedia.

  21

  PENDIDIKANKESIHATAN

  2. Gaya Hidup Sihat.2.1 Pemakanan.

  Nutrien dan fungsi,i. Kesan akibat kekurangan

  makro nutrien.ii. Kesan akibat kekurangan

  mikro nutrien .

  1. Menyatakan kesan kekuranganmakro dan mikro nutrien.

  2. Kesedaran penting pemakananseimbang

  1. Perbincangan kesankekurangan makro dan mikro.

  PENDIDIKANJASMANI

  2. Kemahiran2.1 Permainan.

  b). Badminton.i. Kemahiran

  - Servisii. Aspek-aspek keselamatan.

  1. Melakukan kemahiran servistinggi, rendah dan kilas denganteknik yang betul denganselamat.

  2. Menyatakan kesalahan dalammelakukan servis.

  3. Keseronokan semasa bermain.

  1. Perbincangan caramembuat servis.

  2. Perbincangan peraturanmelakukan servis yangbetul.

  3. Melakukan servis secaraberpasangan.

  22

  PENDIDIKANJASMANI

  2. Kemahiran2.1 Permainan.

  b). Badminton.i. Kemahiran

  - Pukulan hadapan- Pukulan kilas

  ii. Aspek-aspek keselamatan.

  1. Melakukan pukulan hadapandan kilas dengan teknik yangbetul dan selamat.

  2. Menerangkan cara melakukanpukulan hadapan dan kilasdengan betul.

  1. Perbincangan teknik pukulanhadapan dan kilas.

  2. Melakukan aktiviti pukulanhadapan dan kilas secaraberpasangan.

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 2

  14/26

  MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  14

  PENDIDIKANKESIHATAN

  2. Gaya Hidup Sihat.2.2 Pengurusan Konflik dan Stres.

  a). Meningkatkan penghargaankendirii. Pengertian konflik dan stres.ii. Kesan stres,

  - kesan positif- kesan negatif

  1. Menyenaraikan beberapa kesanpositif dan negatif stres.

  2. Kesedaran memiliki kehidupanbahagia.

  1. Perbincangan pengertiankonflik dan stres.

  2. Mneyenaraikan kesan-kesanpositif dan negatif stres.

  23PENDIDIKAN

  JASMANI

  2. Kemahiran2.1 Permainan.

  b). Badminton.i. Kemahiran

  - Pukulan lobii. Aspek-aspek keselamatan.

  1. Melakukan pukulan lob denganteknik yang betul dan selamat.

  2. Menerangkan cara melakukanlob dengan cara yang betul.

  3. Keseronokan.

  1. Perbincangan caramelakukan lob.

  2. Melakukan aktiviti lobberpasangan.

  PENDIDIKANJASMANI

  1. Kecergasan.1.1 Kecergasan Fizikal.

  b). Daya Tahan Otot.i. Aktiviti - Mendagu

  - Bangkit tubi silang- Lompat selang-seli

  ii. Kaedah latihan- prinsip dan prosedur latihan

  iii. Faedah latihaniv. Aspek-aspek keselamatan

  1. Melakukan aktiviti mendagu,bangkit tubi silang dan lompatselang seli dengan teknik yangbetul dan selamat.

  2. Menerangkan kepentinganlatihan terhadap permainantertentu.

  3. Kesungguhan.

  1. Perbincangan prosedurmelakukan aktiviti.

  2. Perbincangan aspek-aspekkeselamatan.

  3. Melakukan aktiviti.- mendagu- bangkit tubi silang- lompat selang seli

  24

  PENDIDIKANJASMANI

  2. Kemahiran2.1 Permainan.

  b). Badminton.i. Kemahiran

  - Pukulan junam (drop shot)- Undang-undang danperaturan

  ii. Aspek-aspek keselamatan.

  1. Melakukan pukulan junam (dropshot) dengan teknik yang betuldan selamat.

  2. Menyatakan peraturanpemainan badminton.

  3. Kesungguhan melakukanaktiviti.

  1. Perbincangan caramelakukan drop.

  2. Melakukan aktiviti dropsecara individu.

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 2

  15/26

  MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  15

  PENDIDIKANKESIHATAN

  2. Gaya Hidup Sihat.2.2 Pengurusan Konflik dan Stres.

  b). Cara Menguruskan Stres,i. Kaunselingii. Beriadahiii. Berehativ. Rawatan pakar .

  1. Menyenaraikan beberapa caramengurus stres.

  2. Kesedaran berkaitan mengurusstres.

  1. Perbincangan cara mengurusstres

  . i. Kaunselingii. Beriadahiii. Berehativ. Rawatan pakar

  2. Mencari maklumat stresdalam media.

  25PENDIDIKAN

  JASMANI

  1. Kecergasan.1.1 Kecergasan Fizikal.

  f). Kelajuan / kepantasan.i. Aktiviti - Lari pecut 100 meterii. Kaedah latihan

  - prinsip dan prosedur latihaniii. Faedah latihaniv. Aspek-aspek keselamatan

  1. Melakukan lari pecut 100 meterdengan teknik yang betul danselamat.

  2. Menyatakan faedah latihanaktiviti kelajuan.

  3. Keyakinan diri melakukanaktiviti

  1. Perbincangan prosedurperlakuan.

  2. Perbincangan komponenkecergasan berkaitankelajuan.

  3. Melakukan aktiviti lari pecut.

  26

  PENDIDIKANJASMANI

  1. Kecergasan.1.1 Kecergasan Fizikal.

  c). Kekuatan Otot.i. Aktiviti - Mendagu

  - Naik turun bangkudengan beban- Bangkit tubi sisi- Bicep curl

  ii. Kaedah latihan- prinsip dan prosedur latihan

  iii. Faedah latihaniv.Aspek-aspek keselamatan.

  1. Melakukan sekurang-kurangnyatiga (3) aktiviti kekuatan ototdengan cara yang betul danselamat.

  2. Menyatakan faedah latihankekuatan otot dengan aktivitipermainan atau sukan.

  3. Kerjasama menjalankan aktiviti.

  1. Mendagu.2. Naik turun bangku dengan

  beban.3. bangkit tubi sisi.

  4. Bicep curl

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 2

  16/26

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 2

  17/26

  MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  17

  ii. Kaedah latihan- Prinsip dan prosedur

  latihaniii. Faedah latihaniv. Aspek-aspek keselamatan

  28PENDIDIKAN

  JASMANI

  2. Kemahiran2.1 Permainan.

  b). Badminton.i. Kemahiran

  - Undang-undang danperaturan

  ( teori dan praktikal )ii. Aspek-aspek keselamatan.

  1. Menggunakan kemahiran asasbadminton dalam situasipermainan sebenar denganselamat.

  2. Menyatakan beberapakesalahan dalam permainanbadminton

  3. Keseronokan.

  1. Perbincangan berkaitanundang-undang danperaturan permainan.

  2. Permainan acaraperseorangan. (pelajarmenjadi pengadil)

  29

  PENDIDIKANKESIHATAN

  2. Kemahiran2.3 - Pendidikan Pergerakan.

  a). Gimnastik Artisitik.Pola pergerakan,i. Pola 3 - Gerak Edar,

  - Asas - berjalan- berlari - skip- gelongsor

  ii. Aspek-aspek keselamatanatau

  b). Gimnastik Irama.Pola pergerakan,ii. Pergerakan 3

  - Meringkuk dan melunjur- duduk meringkuk dan

  melunjur kakiiii. Aspek-aspek keselamatan

  1. Melakukan aktiviti gerak edarasas dengan cara yang betuldan selamat.

  2. Menerangkan teknik pergerakanedar asas.

  3. Keyakinan diri melakukanaktiviti.

  1. Perbincangan ansur majugerak edar

  2. Perbincangan aspekkeselamatan dalammelakukan aktiviti.

  3. Melakukan aktiviti gimnastiksecara individu

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 2

  18/26

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 2

  19/26

  MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  19

  30

  ii. Aspek-aspek keselamatanatau

  b). Gimnastik Irama.Pola pergerakan,ii. Pergerakan 3

  - Meringkuk dan melunjur- lentikan kucing

  iii. Aspek-aspek keselamatan

  PENDIDIKANKESIHATAN

  3. Kebersihan Dan KeselamatanPersekitaran.3.1 Keselamatan.

  Akta dan undang-undang,i. Definisi penderaan kanak-

  kanakii. Akta perlindungan kanak-

  kanak

  1. Menerangkan beberapa aktayang berkaitan kanak-kanak.

  2. Sikap tanggungjawab.

  1. Perbincangan berkaitan aktakanak-kanak

  31 PENDIDIKANKESIHATAN

  3. Kebersihan Dan KeselamatanPersekitaran.

  3.1 Keselamatan.Akta dan undang-undang,ii. Jenis penderaan kanak-

  kanak,- Penganiayaan fizikal- Penderaan mental dan

  emosi- Penderaan seks- Buruh kanak-kanak- Pengabaian kanak-kanak

  1. Menyenaraikan beberapa jenispenderaan terhadap kanak-kanak.

  2. Tanggungjawab dan kesedaran.

  1. Perbincangan jenis-jenispenderaan

  2. Perbincangan aspek-aspekkeselamatan

  32

  PENDIDIKANJASMANI

  1. Kecergasan.1.1 Kecergasan Fizikal.

  c). Kekuatan Otot.i. Aktiviti - Tekan tubi

  - Bangkit tubi sisi- Bicep curl

  1. Melakukan aktiviti dengan teknikyang betul.

  2. Menyatakan kesan latihanterhadap kekuatan otot

  3. Memupuk sikap bekerjasama

  1. Prosedur ujian- Bangkit tubi- Tekan tubi- Bicep curl- Lentik belakang

  2. Perbincangan dan rumusan.

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 2

  20/26

  MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  20

  - Lentik belakangii. Kaedah latihan

  - prinsip dan prosedur latihaniii. Faedah latihanIii Aspek-aspek keselamatan.

  32

  PENDIDIKANJASMANI

  2. Kemahiran

  2.3 Pendidikan Pergerakan.a). Gimnastik Artisitik.

  Pola pergerakan,i. Pola 3- Gerak Edar,

  - Bergerak dengan sokongantangan hadapan danbelakang

  ii. Aspek-aspek keselamatan.

  1. Melakukan variasi pergerakan

  dengan postur yang betul.2. Menyatakan kesamaan aktiviti

  dalam gerak kerja harian.3. Sedar tentang aplikasi aktiviti

  dalam kehidupan harian.

  1. Keadaan sokong hadapan,

  badan lurus dan condong.2. Jarak tangan mengikut

  keselesaan.3. Tangan menapak ke

  hadapan dan ke belakang.4. Badan sentiasa lurus.

  PENDIDIKANKESIHATAN

  3. Kebersihan Dan KeselamatanPersekitaran.

  3.1- Keselamatan.Akta dan undang-undang,

  iv. Agensi bagi perlindungankanak- kanak ,- Polis DiRaja Malaysia- Jabatan KebajikanMasyarakat

  - Pertubuhan BadanKerajaan

  1. Menyenaraikan lima (5) bentukpenderaan terhadap kanak-kanak.

  2. Menyatakan kesan penderaaanterhadap fizikal, psikologi danmental serta sosial.

  3. Menghargai kehidupan yangharmonis.

  1. Mencari dan mengumpulmaklumat.

  2. Perbincangan kumpulan.3. Pembentangan.4. Rumusan.

  33

  PENDIDIKANJASMANI

  2. Kemahiran2.3 - Pendidikan Pergerakan.

  a).- Gimnastik Artisitik.Pola pergerakan,i. Pola 3- Gerak Edar,

  - jalan ketam di atas

  1. Melakukan aktiviti gerak edardengan teknik lakuan yangbetul.

  2. Menerangkan teknik pergerakanyang betul .

  3. Membina keyakinan diri.

  1. Prosedur latihan.2. Duduk dengan kedua- dua

  belah kaki lurus ke- hadapansambil kedua- dua belahtangan menapak di sisi.

  3. Angkat badan dengan

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 2

  21/26

  MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  21

  33

  lantaiii. Aspek-aspek keselamatan.

  - atau -b). Gimnastik Irama.

  Pola pergerakan,ii. Pergerakan 3

  - Meringkuk dan melunjur- berdiri, meringkuk dan

  melunjur badan

  iii. Aspek-aspek keselamatan

  kekuatan otot.4. Bengkok lutut, tangan dan

  kaki menyokong badan.5. Menapak ke hadapan dan ke

  belakang berselang seli.Tukar arah dengan menapakke sisi.

  PENDIDIKANJASMANI

  Ujian Pasca UDTA(Ujian Daya Tenaga Asas)

  1. Melakukan Ujian Daya tahanAsas dengan prosedur yangbetul.

  2. Melakukan aktiviti denganbersungguh-sungguh.

  1. Prosedur ujian:- Bangkit tubi- Tekan tubi- Jangkauan melunjur- Larian 1500 meter

  2. Rumusan dan penilaian.34

  PENDIDIKANJASMANI

  Ujian Pasca UDTA(Ujian Daya Tenaga Asas)

  1. Melakukan Ujian Daya tahanAsas dengan prosedur yangbetul.

  2. Melakukan aktiviti denganbersungguh-sungguh.

  1. Prosedur ujian:- Bangkit tubi- Tekan tubi- Jangkauan melunjur- Larian 1500 meter

  2. Rumusan danpenilaian.

  35

  PENDIDIKANKESIHATAN

  3. Kebersihan Dan KeselamatanPersekitaran.3.1- Keselamatan.

  Akta dan undang-undang,iv. Peranan Agensi ,

  - GO dan NGO

  1. Membuat perbandingan antaraperanan GO dan NGO dalammenangani isu penganiayaankanak-kanak.

  2. Menyedari tentang hak untukmendapatkan kehidupanharmonis.

  1. Perbincangan kumpulan.2. Mencari maklumat daripada

  pelbagai media.3. Pembentangan tajuk.4. Rumusan dan penilaian.

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 2

  22/26

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 2

  23/26

  MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  23

  yang sesuaiii. Aspek-aspek keselamatan.

  PENDIDIKANKESIHATAN

  3. Kebersihan Dan KeselamatanPersekitaran.3.3 Pertolongan Cemas.

  Kecederaan dan bantu mula ,i. Pengertianii. Prinsip bantu mula

  iii. Matlamat bantu mula

  1. Menjelaskan konsep dan maknabantu mula.

  2. Menyatakan tujuan pertolongancemas dijalankan.

  1. Soal jawab2. Contoh-contoh situasi

  kecemasan.3. Rumusan.

  37PENDIDIKAN

  JASMANI

  2. Kemahiran2.3 Pendidikan Pergerakand). Pergerakan Kreatif

  Tema pergerakan.i. Tema 9 Kesedaran Bentuk

  Pergerakan.- Corak asas,

  ii. Aspek-aspek keselamatan.

  1. Melakukan pergerakan yangmenggunakan dua (2) bahagiananggota badan.

  2. Melakukan pergerakan yangmelibatkan anggota badan danalatan.

  3. Menyatakan ansur maju dalam

  pergerakan.

  1. Ansur maju pergerakan yangakan dilakukan.

  2. Perbincangan langkah-langkah keselamatan.

  3. Melakukan aktiviti secaraindividu.

  38

  PENDIDIKANJASMAN

  I

  2. Kemahiran.2.3 - Pendidikan Pergerakan.

  d). Pergerakan Kreatif.Tema pergerakan,i.Tema 5- Penyesuaianterhadap rakan- kerja berpasangan

  ( pertukaran tempat, meniruDan lain-lain)

  ii. Aspek-aspek keselamatan.

  1. Meniru lakuan pergerakansecara berpasangan selari danbertentangan.

  2. Meningkatkan daya kreativiti.3. Keseronokan.

  1. Aktiviti berpasangan.2. Meniru aksi secara selari dan

  bertentangan.

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 2

  24/26

  MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  24

  38

  PENDIDIKANJASMANI

  2. Kemahiran.2.3 - Pendidikan Pergerakan.

  d). Pergerakan Kreatif.Tema pergerakan,i. Tema 6- Penggunaan tubuh

  badan sebagai alat- lompatan asas

  ( meniru pergerakan bola )

  ii. Aspek-aspek keselamatan.

  1. Melakukan pelbagai lompatansecara spontan dan bebas.

  2. Menggambarkan situasi yangsesuai bagi setiap lakuan.

  3. Meningkatkan daya kreativiti.

  1. Aktiviti secara individu;berpasangan atauberkumpulan.

  2. Lompatan bebas secaraspontan dan dinamikmengikut situasi.

  PENDIDIKANKESIHATAN

  3. Kebersihan Dan KeselamatanPersekitaran.3.3- Pertolongan Cemas.

  Kecederaan dan bantu mula ,i. Prinsip dan prosedur,

  T, O, T, A, P, S

  1. Menjelaskan prinsip danprosedur pertolongan cemas:TOTAPS

  2. Melakonkan cara pelaksanaanprosedur TOTAPS.

  1. Soal jawab.2. Contoh situasi kecemasan.3. Lakonan cara perlaksanaan

  prosedur TOTAPS.

  39PENDIDIKAN

  JASMANI

  2. Kemahiran2.4 - Rekreasi.

  a) - Rekreasi.i. Orienteering

  - Penggunaan kompas- Menetap dan mencari

  bering dengan menggunakankompas

  ii. Aspek-aspek keselamatan.

  1. Menyenaraikan faedah-faedahmelakukan orienteering.

  2. Membaca peta danmenggunakan kompas untukmenentukan kedudukan danarah.

  3. Keseronokan menjalankanaktiviti.

  1. Makna dan faedahorienteering.

  2. Membaca peta.3. Membaca kompas.4. Mengambil bering..

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 2

  25/26

  MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  25

  PENDIDIKAN

  JASMANI

  2. Kemahiran2.4 - Rekreasi.

  a). - Rekreasi.i. Orienteering

  - Mencari objek denganmenggunakan kompas

  ii. Aspek-aspek keselamatan.

  1. Melakukan orienteeringmengikut prosedur yang betul.

  2. Menyatakan prosedurorienteering.

  3. Menggunakan kemahiran unutkmenyelesaikan masalah.

  1. Perbincangan aktivitiorienteering yang telahdirancang.

  2. Aspek-aspek keselamatan.3. Aktiviti orienteering.

  40

  PENDIDIKANJASMANI

  3. Kesukanan.

  3.1 Pengurusan.Pengurusan alatan sukan danpermainan.i. Penyemakan stok

  - semakan buku stok- pengurusan bilik alatan

  PJ/ PK- semakan alatan PJ/ PK- kad-kad Inventori

  1. Menguruskan semua alatan

  sukan secara sistematik.2. Mengemaskini rekod dan stok

  alatan dengan cara yang betul.

  1. Perbincangan:

  - penyimpanan- rekod-rekod

  penggunaan- penyemakan stok.

  2. Menyelenggara stor alatan.

  PENDIDIKANKESIHATAN

  3. Kebersihan Dan KeselamatanPersekitaran.

  3.3- Pertolongan Cemas.Kecederaan dan bantu mula ,i. Prinsip dan prosedur,

  T, O, T, A, P, S

  1. Melakonkan situasi kecemasandan aplikasi prosedur TOTAPS.

  2. Meningkatkan keyakinan diri.

  1. Situasi kecederaan dalamaktiviti sukan.

  2. Aplikasi TOTAPS.Rumusan.

  41 PENDIDIKANJASMANI

  3. Kesukanan.3.1 Pengurusan.

  Pengurusan alatan sukan danpermainan.i. Penyemakan stok

  - semakan buku stok- pengurusan bilik alatan

  PJ/ PK- semakan alatan PJ/ PK- kad-kad Inventori

  1. Merekodkan kad inventoridengan butir-butir yang lengkap.

  2. Mengemaskini rekodpenggunaan alatan dengan carayang betul.

  1. Melabel alatan.2. Merekod butir alatan dalam

  kad inventori.

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 2

  26/26

  MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  26

  PENDIDIKAN

  JASMANI

  3. Kesukanan.3.2 Isu-isu Dalam Pendidikan

  Jasmani dan Sukan.Isu-isu dalam sukan danpermainani. Insentif dalam sukan dan

  permainan- jenis dan kesan

  ii. Sosio budaya,

  - pemilihan pemain- pakaian dan idola

  1. Mengenalpasti jenis insentifyang digunakan dalam sukan.

  2. Meningkatkan semangatkesukanan.

  1. Perbincangan mengenai isusemasa.

  2. Mengumpul keratan akhbaruntuk penilaian

  42

  PENDIDIKANJASMANI

  3. Kesukanan.3.3 Etika.

  Permainan bersih ( fair play )i. Amalan permainan bersih

  (atlit)ii. Semangat kesukanan (atlit)

  - Maksud semangatkesukanan

  - Ciri-ciri semangatkesukanan

  - Kejayaaan diri dan

  Pasukan

  1. Menyenaraikan cadangan-cadangan tindakan yang perlubagi mengamalkan permainanbersih.

  2. Menyatakan etika dalam sukandan permainan.

  1. Perbincangan mengenaikeganasan dalam sukan.

  2. Membentuk semangatkesukanan dan semangatberpasukan.

  3. Etika dan pemilihan pakaian

  yang sesuai..