rancangan tahunan pjpk tingkatan 2

Post on 30-May-2018

308 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 2

  1/26

  MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  1

  PENDIDIKANKESIHATAN

  1. Kesihatan Diri dan Keluarga.1.1 kesihatan diri.

  a) Amalan pemakanan tidak sihat,i. Anoreksia nervosa

  - maksud dan pengertian- punca- kesan kepada kesihatan/

  fizikal.

  Pada akhir pelajaran akan dapat:

  1. Mengenalpasti amalanpemakanan tidak sihat.

  2. Menyatakan ciri-ciri pengidapanoreksia nervosa

  Aktiviti dalam kumpulan1. Membincangkan gambar

  orang dewasa yang kuruskering

  2. Menyenaraikan sifat-sifatseseorang malnutrisi

  1 PENDIDIKANJASMANI

  1. Kecergasan.1.1 Kecergasan Fizikal.

  d). Komposisi Badan.i. Pengertian komposisi

  badanii. Aktiviti,

  - Teknik gunakan kaliper

  lipatan kulit- Merekod bacaan ukuran

  kaliper- Merekod perubahan

  komposisi badan.

  1. Penggunaan kaliper lipatankulit dengan betul

  2. Merekodkan bacaan danperubahan komposisi badan

  3. Mematuhi setiap aspekkeselamatan

  1. Membuat ukuran lipatankulit dengan kalipersecara berpasangan

  2. Merekodkan bacaan3. Mematuhi keputusan

  2

  PENDIDIKANJASMANI

  1. Kecergasan.1.1 Kecergasan Fizikal.

  a). Daya Tahan Kardiovaskular.

  i. Cadangan Aktiviti,- Latihan parcourseCadangan disiplin,- Tekan tubi - Bangkit tubi- Mendagu - Naik turun

  bangkuii. Kaedah latihaniii. Faedah latihaniv. Aspek-aspek keselamatan

  1. Melakukan latihan parcoursedengan teknik yang betul.

  2. Menyatakan faedah latihanparcourse

  3. Kesedaran kepentinganmenjaga kesihatan

  1. Membuat aktivitii. Tekan tubiii. Mendagu

  iii. Bangkit tubiiv. Naik turun bangku

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 2

  2/26

  MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  2

  2

  PENDIDIKANJASMANI

  2. Kemahiran2.2 Olahraga

  a). Balapan.i. Acara lari berganti-ganti.- Teknik hantaran dan terima

  baton( berpasangan /berkumpulan )

  ( statik / bergerak )ii. Aspek-aspek keselamatan

  1. Melakukan hantaran danterima baton dengan teknikyang betul dalam acara lariberganti-ganti

  2. Menyatakan cara-caramenerima dan menghantarbaton

  3. Kerjasama dan persefahaman

  1. Perbincangan tekniklakuan pertukaran batonyang betul.

  2. Melakukan pertukaranbaton secaraberpasangan tekniklakuan pertukaran batonyang betul

  PENDIDIKANKESIHATAN

  1. Kesihatan Diri dan Keluarga.1.1 Kesihatan diri.

  a) Amalan pemakanan tidaksihat,ii. Bulimia.

  - maksud dan pengertian- punca- kesan kepada kesihatan /fizikal.

  1. Menerangkan kesan danpunca menghidap bulimia

  2. Menyenaraikan cara-caramengekalkan tahapkesihatan

  3. Kesyukuran

  Gerakerja kumpulan1. Mencari maklumat dalam

  pelbagai media mengenaibulimia

  2. Pembentangan hasilperbincangan

  3PENDIDIKAN

  JASMANI

  1. Kecergasan.1.1 Kecergasan Fizikal.

  f.) Kelajuan / kepantasan.i. Aktiviti - Lari pecut 60

  meter- Lari ulang -alik

  ii. Kaedah latihan- prinsip dan prosedurlatihan

  iii. Faedah latihaniv. Aspek-aspek keselamatan

  1. Melakukan aktiviti kepantasandengan betul

  2. Menerangkan faedah-faedahlatihan

  3. Seronok melakukan aktivitikepantasan

  Membuat aktiviti kepantasani. 60 meter pecutii. 10 m lari ulang alik

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 2

  3/26

  MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  3

  PENDIDIKAN

  JASMANI

  1. Kecergasan.1.1 Kecergasan Fizikal.

  b) Daya Tahan Otot.i. Aktiviti - Mendagu

  - Naik turun bangku- Bicep curl

  ii. Kaedah latihan- prinsip dan prosedur

  latihaniii. Faedah latihaniv. Aspek-aspek keselamatan

  1. Melakukan aktiviti daya tahanotot dengan betul

  2. Menerangkan faedah latihankecergasan fizikal

  3. Mematuhi setiap aspekkeselamatan

  Membuat aktiviti daya tahan otot:i. Mendaguii. Naik turun bangkuiii. Bicep curliv. Membincangkan faedah-

  faedah latihan kecergasan

  4PENDIDIKAN

  JASMANI

  2. Kemahiran2.2 Olahraga

  a) Balapan.i. Acara lari berganti-ganti.

  - Teknik larian di selekoh

  - Teknik pertukaran batonsemasa larianii. Aspek-aspek

  keselamatan.

  1. Melakukan larian selekohdengan teknik dan lakuanyang betul

  2. Menerangkan kedudukanpelari dalam lorong

  3. Kerjasama berpasukan

  1. Membuat larian selekohsecara individu

  2. Membuat pertukaranbaton di selekoh secaraberpasangan

  5

  PENDIDIKANKESIHATAN

  1. Kesihatan Diri dan Keluarga.1.1 Kesihatan diri.

  a) amalan pemakanan tidaksihat,

  iii. Pengambilan pilmenguruskanbadan,- maksud dan pengertian- punca- kesan kepada kesihatan/

  fizikal.- contoh-contoh pil.

  1. Menerangkan kesanpengambilan pil menguruskanbadan

  2. Menyenaraikan sifat-sifat

  orang yang mengalamianeroksia nervosa

  3. Bersyukur

  1. Mencari maklumat kesanpengambilan pilMenguruskan badan.

  2. Pembentangan hasil kerja

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 2

  4/26

  MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  4

  5

  PENDIDIKANJASMANI

  2. Kemahiran2.2 Olahraga

  a). Balapan.i.. Acara lari berganti-ganti.

  - Undang-undang danperaturan

  - kedudukan dalam lorong danzon pertukaran

  - susunan pelari dalam lorongii. Aspek-aspek keselamatan

  1. Melakukan larian 4x100mdengan teknik dan lakun yangbetul.

  2. Menerangkan undang-undang dan peraturan dalamzon pertukaran baton.

  3. Kerjasama dalam kumpulan.

  1. Membuat peneranganundang- undang danperaturan dalam zonpertukaran baton

  2. Membuat larian 4x100m

  PENDIDIKANJASMANI

  PRA UJIAN DAYA TENAGA ASAS

  1. Melakukan aktiviti-aktivitiUDTA dengan cara yangbetul

  2. Menyatakan kepentingan danfaedah UDTA

  3. Kerjasama dan keseronokan

  1. Membuat aktiviti ujianUDTAi. Jangkauan melunjurii. Tekan tubiiii. Bangkit Tubiiv. 1500m

  2. Menerangkan faedahujian ujian UDTA6

  PENDIDIKANJASMANI

  PRA UJIAN DAYA TENAGA ASAS

  1. Melakukan aktiviti-aktivitiUDTA dengan cara yangbetul

  2. Menyatakan kepentingan danfaedah UDTA

  3. Kerjasama dan keseronokan

  1. Membuat aktiviti UDTAi. Jangkauan melunjurii. Tekan tubiiii. Bangkit Tubiiv. 1500m

  2. Menerangkan faedah UDTA

  7

  PENDIDIKANKESIHATAN

  1. Kesihatan Diri dan Keluarga.1.1 Kesihatan diri.

  a). amalan pemakanan tidak sihat,i. Anoreksia nervosaii. Bulimiaiii pil menguruskan badan

  ( perbincangan umum )

  1. Menyenaraikan kesan amalanpemakanan tidak sihat

  2. Kesyukuran

  1. Membuat gerak kerja2. kumpulan terhadap kesan

  pemakananyang tidak sihat

  3. Pembentangan hasilperbincangan

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 2

  5/26

  MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  5

  7

  PENDIDIKANJASMANI

  1. Kecergasan.1.1 Kecergasan Fizikal.

  c). Kekuatan Otot.i. Aktiviti - Mendagu

  - Naik turun bangkudengan beban

  - Bangkit tubi sisi- Lentik belakang

  ii. Kaedah latihan- prinsip dan prosedur latihaniii. Faedah latihaniv. Aspek-aspek keselamatan.

  1. Melakukan aktiviti-aktivitikekuatan otot dengan teknikdan perlakuan yang betul.

  2. Menerangkan aktiviti-aktivitiyang berkaitan dengankekuatan otot.

  3. Sentiasa memahami langkahkeselamatan

  Membuat aktiviti kekuatan ototi. Naik turun bangku dengan

  bebanii. Bangkit tubi sisiiii. Lentik belakangiv. Perbincangan aktiviti-

  aktiviti yang berkaitandengan kekuatan otot

  PENDIDIKANJASMANI

  1. Kecergasan.1.1 Kecergasan Fizikal.

  c). Kekuatan Otot.i. Aktiviti - Mendagu

  - Naik turun bangkudengan beban- Bangkit tubi sisi- Lentik belakang

  ii. Kaedah latihan- prinsip dan prosedur latihan

  iii. Faedah latihaniv. Aspek-aspek keselamatan.

  4. Melakukan aktiviti-aktivitikekuatan otot dengan teknikdan perlakuan yang betul.

  5. Menerangkan aktiviti-aktiviti

  yang berkaitan dengankekuatan otot.6. Sentiasa memahami langkah

  keselamatan

  Membuat aktiviti kekuatan ototi. Naik turun bangku dengan

  bebanii. Bangkit tubi sisi

  iii. Lentik belakangiv. Perbincangan aktiviti-aktiviti yang berkaitandengan kekuatan otot

  8

  PENDIDIKANJASMANI

  1. Kecergasan.

  1.1 Kecergasan Fizikal.g). Prinsip Latihan.

  i. Prinsip latihan,- Kekhususan- Tambahan beban( intensiti, set, ulangan

  1. Melakukan aktiviti-aktiviti

  kecergasan dengan teknikdan perlakuan yang betul

  2. Menerangkan maksudintensiti, set dan ulangan

  3. Sentiasa menjagakeselamatan

  1. Perbincangan komponen

  kecergasan berkaitandengan sukan danpermainan

  2. Menerangkan maksudintensiti, set dan ulangan

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 2

  6/26

  MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  6

  PENDIDIKANKESIHATAN

  1. Kesihatan Diri dan Keluarga.1.1 Kesihatan diri.

  b). kesan amalan pemakanantidak sihat,- fizikal- emosi- sosial- kesihatan.

  1. Menerangkan kesan amalanpemakanan yang tidak sihatkepada fizikal, emosi, sosialdan kesihatan

  2. Bersyukur ke atas kesihatandiri yang baik

  1. Membuat perbincangandalam kumpulan kesanamalan pemakanan tidaksihat

  2. Pembentangan hasilkumpulan

  9

  PENDIDIKANJASMANI

  2. Kemahiran2.2 Olahraga

  b). Padang.i. Merejam lembing.

  - Fasa persediaan- Fasa larian landas- Undang-undang danperaturan

  ii. Aspek-aspek keselamatan

  1. Memegang lembing dengancara yang betul dan membuatlarian andas dengan lakuanyang betul

  2. Menerangkan caramemegang lembing

  3. Sentiasa menjagakeselamatan