rancangan pelajaran tahunan sains tingkatan 2

Upload: zarah-ahmad

Post on 07-Jul-2018

230 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/18/2019 Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Tingkatan 2

  1/31

  1

  SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN CYBERJAYA

  Persiaran Fauna 2,

  63000 Cyberjaya, Selangor Darul Ehsan 

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

   SAINS TINGKATAN 2

   TAHUN 2016

 • 8/18/2019 Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Tingkatan 2

  2/31

  2

  SMK CYBERJAYA

  HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS TINGKATAN 2 TAHUN 2 16

  DAN EVIDENS PBS 

  MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN CATATAN

  1/1/16 Cuti Tahun Baru 2016 

  BAB 1 : DUNIA MELALUI MELALUI ORGAN DERIA1 -2

  (4/1/16 – 

  15/1/16)

  1.1

  Memahami

  organ deria

  dan

  fungsinya. 

  Menjalankan aktiviti 

  untuk menghubungkait

  lima deria, organ deria

  dan rangsangan.

  Membincangkan apa yang

  berlaku dalam badan kita

  apabila rangsangan

  dikesan.

  1.1.1

  Mengenal pasti dan mengaitkan

  organ deria dengan

  rangsangannya.

  1.1.2

  Menyatakan laluan daripada

  rangsangan kepada gerak

  balas:

  Rangsangan Organ deria

  Saraf Otak Saraf

  Gerak balas.

  TEMA D : BAND 4 

  Menghubungkait lima

  deria, organ deria dan

  rangsangannya melalui

  aktiviti

  Peta bulatan

  Peta alir

  Flow chart

  Membuat urutan

  1.2

  Memahami

  deria

  sentuhan. 

  Menjalankan aktiviti 

  untuk mengkaji yang

  berikut:

  a)struktur kulit manusia

  yang terlibat dalam

  pengesanan rangsangan.

  b) kepekaan kulit pada

  bahagian badan yangberlainan terhadap

  rangsangan.

  Membincangkan 

  kepekaan kulit berhubung

  situasi berikut:

  a) menerima suntikan.

  b) menggunakan Braille.

  1.2.1

  Mengenal pasti struktur kulit

  manusia yang terlibat dalam

  pengesanan rangsangan.

  1.2.2

  Menyatakan fungsi reseptor yang

  berbeza-beza tekanan, haba,

  sakit.1.2.3

  Membuat kesimpulan tentang

  kepekaan kulit pada bahagian

  badan yang berlainan terhadap

  rangsangan. 

  TEMA D : BAND 4

  Menghubungkait

  kepekaan kulit

  terhadap rangsangan

  melalui aktiviti

  Menghubungkait

  Peta titi

  Menjana idea

  Membuat

  kesimpulan

 • 8/18/2019 Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Tingkatan 2

  3/31

  3

  MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN CATATAN

  1 -2

  (4/1/16 – 

  15/1/16)

  1.3

  Memahami

  deria bau.

  Membincangkan struktur

  hidung dan kedudukan

  sel-sel deria bau

  menggunakan model,

  carta, perisian komputer

  dan bahan bantumengajar yang lain.

  1.3.1

  Mengenal pasti struktur hidung.

  1.3.2

  Mengenal pasti kedudukan sel

  deria bau dalam pengesananbau.

  Menjana idea

  Spider web

  Peta alir

  1.4

  Memahami

  deria rasa.

  Menjalankan aktiviti 

  untuk mengesan kawasan

  berbeza pada lidah yang

  bergerak balas

  terhadap rasa yang

  berbeza

  Menjalankan aktiviti untuk

  menghubungkaitkan deria

  rasa dengan deria bau.

  1.4.1

  Mengenal pasti kawasan

  berbeza pada lidah yang

  bergerak balas terhadap

  rangsangan yang berbeza.

  1.4.2

  Menghubungkaitkan deria rasa

  dengan deria bau.

  TEMA D : BAND 4 

  Menghubungkait deria rasa

  dengan deria bau melalui

  aktiviti

  Menghubungkait

 • 8/18/2019 Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Tingkatan 2

  4/31

  4

  MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN CATATAN

  (18/1/16-

  22/1/16) 1.5

  Memahami

  deria

  pendengaran

  Memerhati dan mengenal

  pasti struktur telinga

  manusia.

  Membincangkan fungsi

  setiap bahagian pada

  struktur telinga manusia.

  Membincangkan

  mekanisme

  pendengaran.

  1.5.1

  Mengenal pasti struktur telinga

  manusia.

  1.5.2

  Menerangkan fungsi bahagian

  berbeza pada telinga manusia.

  1.5.3

  Memerihalkan bagaimana kita

  mendengar.

  TEMA D : BAND 2 

  Menerangkan mekanisme

  pendengaran 

  Memahami dan

  mengingati

  Peta titi

  Peta alir

  1.6

  Memahami

  deria

  penglihatan

  Memeriksa mata lembu

  atau model mata manusia.

  Mengumpul maklumat

  tentang struktur dan

  fungsi setiap bahagian

  mata.

  Membincangkan

  bagaimana kita

  melihat.

  1.6.1

  Mengenal pasti struktur mata

  manusia.

  1.6.2

  Menerangkan fungsi bahagian

  yang berbeza pada mata.

  1.6.3

  Memerihalkan bagaimana kita

  melihat.

  TEMA D : BAND 2 

  Menerangkan mekanisme

  penglihatan

  Memahami dan

  mengingati

  Peta titi

  Peta alir

  Flow chart

 • 8/18/2019 Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Tingkatan 2

  5/31

  5

  MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN CATATAN

  4

  (25/1/16-

  29/1/16) 

  1.7

  Memahami

  cahaya dan

  penglihatan.

  Menjalankan aktiviti untuk

  mengkaji:

  a) pantulan cahaya.

  b) pembiasan cahaya di antara

  dua medium yang berbeza

  ketumpatan.

  Mengumpul maklumat 

  tentang jenis kecacatan

  penglihatan dan sumbangan/

  penggunaan teknologi untuk

  membetulkannya.

  Menjalankan aktiviti untuk

  menunjukkan rabun jauh danrabun dekat serta cara

  membetulkanannya.

  Membincangkan maksud

  astigmatisme dan cara

  membetulkannya.

  Menjalankan aktiviti untuk

  mengkaji:

  a) ilusi optik.

  b) titik buta.

  Membincangkan hubungan

  antara penglihatan

  stereoskopik dan monokular

  dengan kemandirian haiwan.

  Mengumpul maklumat 

  tentang alat untuk mengatasi

  had deria

  penglihatan.

  1.7.1

  Memerihalkan sifat-sifat

  cahaya

  (iaitu: pantulan dan

  pembiasan).

  1.7.2

  Menyatakan pelbagai jenis

  kecacatan penglihatan.

  1.7.3

  Menerangkan cara

  pembetulan

  kecacatan penglihatan.

  1.7.4

  Menyatakan dan memberi

  contoh had deria

  penglihatan.

  1.7.5

  Mengaitkan penglihatan

  stereoskopik dan

  monokular

  dengan kemandirian

  haiwan.

  1.7.6

  Mengenal pasti alat-alat

  yang

  sesuai untuk mengatasi had

  deria penglihatan.

  TEMA D : BAND 4

  Menentukan pantulan dan

  pembiasan cahaya di antara

  dua medium yang berbeza

  ketumpatan melalui aktiviti

  TEMA D : BAND 1

  Menamakan pelbagai jenis

  kecacatan penglihatan

  TEMA D : BAND 4 

  Menunjukkan rabun jauh,

  rabun dekat ,cara

  membetulkannya

  TEMA D : BAND 2

  Mengenalpasti ilusi optik dan

  titik buta melalui aktiviti

  TEMA D : BAND 2

  Kemandirian haiwan dengan

  penglihatan stereoskopik danmonokular

  Membuat

  kesimpulan

  Peta bulatan

  Step-by – step

  chart

  Peta pokok

  Menjana idea

  Peta pokok

  Menjana idea

  Garden gate

 • 8/18/2019 Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Tingkatan 2

  6/31

  6

  MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN CATATAN

  5

  (1/2/16-

  5/2/16) 

  1.8

  Memahami

  bunyi dan

  pendengaran

  Menjalankan aktiviti untuk

  mengkaji:

  a) penghasilan bunyi.

  b) keperluan medium untuk

  pemindahan bunyi.

  c) pantulan dan penyerapan

  bunyi.

  Mengumpulkan maklumat

  tentang:

  a) kecacatan pendengaran.

  b) cara pembetulan kecacatan

  pendengaran.

  Membincangkan hadpendengaran dan cara

  meningkatkan keupayaan

  pendengaran.

  Menjalankan aktiviti untuk

  mengkaji pendengaran

  stereofonik yang diperlukan

  bagi menentukan arah bunyi.

  1.8.1

  Memerihalkan sifat bunyi

  1.8.2

  Menerangkan pantulan dan

  penyerapan bunyi

  1.8.3

  Menerangkan kecacatan

  pendengaran

  1.8.4

  Menerangkan cara

  pembetulan kecacatan

  pendengaran

  1.8.5

  Menyatakan had

  pendengaran

  1.8.6

  Menyatakan alat yang

  digunakan untuk mengatasi

  had pendengaran

  1.8.7

  Menerangkan pendengaran

  stereofonik

  TEMA D : BAND 4 

  Menghubungkait

  penghasilan, keperluan

  medium untuk

  pemindahan, pantulan dan

  penyerapan bunyi melalui

  aktiviti

  TEMA D : BAND 1

  Menamakan pelbagai jenis

  kecacatan pendengaran

  Peta buih

  Menghubungkait

  Peta bulatan

  Memahami dan

  mengingati

  Peta pokok

  Ticktacktoe

  Describing wheel

 • 8/18/2019 Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Tingkatan 2

  7/31

  7

  MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN CATATAN

  5

  (1/2/16-

  5/2/16)

  1.9

  Memahami

  rangsangan

  dan gerak

  balas

  tumbuhan

  Menjalankan eksperimen 

  untuk mengkaji dan

  mengenal pasti:

  a) rangsangan-rangsangan

  yang dikesan oleh

  tumbuhan.

  b) bahagian-bahagian

  tumbuhan yang peka

  terhadap rangsangan yang

  tertentu.

  Membincangkanbagaimana gerak balas

  terhadap ransangan

  penting untuk

  kemandirian tumbuhan.

  1.9.1

  Menyatakan rangsangan yang

  menyebabkan gerak balas

  tumbuhan.

  1.9.2

  Mengenal pasti bahagian

  tumbuhan yang peka terhadap

  rangsangan tertentu.

  1.9.3

  Menghubungkait gerak balastumbuhan dengan

  kemandiriannya.

  TEMA D : BAND 5 

  Menjelaskan rangsangan

  dengan gerak balas

  tumbuhan

  melalui eksperimen

  Peta titi

  Goal reasons

  web

  Membuat

  kesimpulan

  Menghubungkait

  Menjana idea 

 • 8/18/2019 Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Tingkatan 2

  8/31

  8

  MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN CATATAN

  6 (8/2/16-9/2/16) Cuti Tahun Baru Cina

  BAB 2 : NUTRISI

  6-7

  (10/2/16-

  19/2/16)

  2.1

  Menganalisa

  kelas-kelas

  makanan. 

  Membincangkan kelas

  makanan serta menyatakan

  fungsinya.

  Menjalankan aktiviti untuk

  menguji kanji (larutan iodin),

  glukosa (larutan Benedict),

  protein (bahan uji Millon) dan

  lemak (ujian alkohol-emulsi).

  2.1.1

  Menerangkan melalui contoh

  kelas makanan.

  2.1.2

  Menyatakan fungsi setiap

  kelas makanan.

  2.1.3

  Menguji kanji, glukosa, protein

  dan lemak.

  TEMA D : BAND 2

  Menjelaskan fungsi 7

  kelas makanan

  TEMA D : BAND 4

  Menentukan kehadiran

  kanji, glukosa, protein dan

  lemak melalui aktiviti

  Peta pokok

  Cluster/ world

  web3

  Peta titi

  E-chart

  Menganalisa

  2.2

  Menilai

  kepentingangizi seimbang

  Membincangkan:

  a) apa maksud diet seimbang.

  b) faktor yang menentukangizi seimbang seseorang:

  umur, saiz, jantina, pekerjaan,

  iklim, keadaan kesihatan.

  Mengumpul pembungkus

  makanan yang menunjukkan

  nilai kalori makanan dan

  membuat senarai untuk

  menunjukkan nilai kalori bagisetiap jenis makanan.

  Membincangkan untuk

  menganggar nilai kalori

  makanan dalam satu

  hidangan.

  Merancang gizi seimbang

  untuk satu hari (sarapan,

  makan tengahari dan makan

  malam).

  2.2.1

  Menyatakan maksud gizi

  seimbang.2.2.2

  Menyatakan faktor yang mesti

  dipertimbangkan apabila

  merancang gizi seimbang.

  2.2.3

  Menerangkan bagaimana

  faktor berkenaan memberi

  kesan kepada gizi seimbang.

  2.2.4Menyatakan kuantiti tenaga

  dalam setiap gram

  karbohidrat, protein dan

  lemak.

  2.2.5Menganggar kalori

  makanan yang diambil dalam

  setiap hidangan. 

  2.2.6Merancang satu gizi

  seimbang. 

  TEMA D : BAND 6

  Menu gizi seimbang

  Peta buih

  Ice- cream cone

  Persuasion map

  Menjana idea

  Mengaplikasi

 • 8/18/2019 Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Tingkatan 2

  9/31

  9

  MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN CATATAN

  8

  (22/2/16-

  26/2/16)

  2.3

  Memahami

  sistem

  pencernaan

  manusia.

  Membincangkan pencernaan

  sebagai penguraian molekul

  makanan yang besar kepada

  molekul yang lebih kecil

  yang boleh larut dan sedia

  diserapoleh badan.

  Mengenal pasti bahagian

  sistem pencernaan dan

  aliran makanan melalui salur

  pencernaan dengan

  menggunakan model/

  carta/CD ROM

  2.3.1

  Menerangkan maksud

  pencernaan.

  2.3.2

  Mengenal pasti bahagian

  sistem pencernaan.

  2.3.3

  Memerihalkan aliran

  makanan melalui salur

  pencernaan.

  2.3.4

  Menyatakan fungsi organ

  dalam sistem pencernaan.

  2.4.5

  Memerihalkan proses

  pencernaan dalam salurpencernaan.

  2.4.6

  Menyenaraikan hasil

  pencernaan karbohidrat,

  protein dan lemak.

  TEMA D : BAND 3

  Sistem Pencernaan

  Clock chart

  Peta alir

  Step by step

  chart 

  Cluster/word

  web 3

  Membuaturutan

  Peta pokok

  2.4

  Memahami

  proses

  penyerapanmakanan

  tercerna.

  Membincangkan proses

  penyerapan hasil

  pencernaan dalam usus

  kecil.

  Menjalankan eksperimen 

  untuk menunjukkan

  penyerapan glukosa melalui

  tiub Visking.

  2.4.1

  Menerangkan proses

  penyerapan hasil

  pencernaan.

  2.4.2

  Membuat inferens tentang

  penyerapan glukosa melalui

  tiub Visking.

  TEMA D : BAND 5 

  Menunjukkan penyerapan

  glukosa melalui tiub viskingmelalui eksperimen

  Peta titi

  Time order chart

  Membuat

  inferens

 • 8/18/2019 Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Tingkatan 2

  10/31

  10

  MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN CATATAN

  9

  (29/2/16-

  4/3/16)

  2.5

  Memahami

  penyerapan

  semula air dan

  penyahtinjaan

  Membincangkan 

  penyerapan semula air oleh

  usus besar dan

  proses penyahtinjaan.

  Membincangkan 

  kepentingan amalan

  pemakanan yang baik

  untuk mengelakkan

  sembelit.

  2.5.1

  Menyatakan bagaimana air

  diserap semula dalam usus

  besar.

  2.5.2

  Menerangkan

  penyahtinjaan.

  2.5.3

  Mengaitkan masalah

  penyahtinjaan dengan

  amalan pemakanan.

  TEMA D : BAND 3

  Kepentingan penyerapan

  semula air

  Peta alir

  Meramal

  Menilai 

  2.6Mempraktikkan

  amalan

  pemakanan

  yang sihat.

  Merancang danmelaksanakan amalan

  pemakanan yang sihat.

  Membincangkan topik

  berikut:

  a) mempraktikkan amalan

  pemakanan sihat (contoh:

  makan makanan

  seimbang

  dan makan secara

  sederhana).b) pengagihan makanan

  kepada yang kurang

  bernasib

  baik/memerlukan.

  c) membudayakan adab

  makan yang menepati

  sensitiviti dan

  kepercayaan agama

  2.6.1Mewajarkan kepentingan

  makan makanan berkhasiat.

  2.6.2

  Mempraktikkan amalan

  pemakanan yang betul.

  2.6.3

  Mewajarkan pengagihan

  makanan kepada yangkurang bernasib

  baik/memerlukan.

  2.6.4

  Mengaitkan adab makan

  yang menepati sensitiviti dan

  kepercayaan agama.

  TEMA D : BAND 3

  Amalan pemakanan

  Peta buih

  Four column

  chart

  MengaplikasiMenjana idea 

  Menghubungkait 

 • 8/18/2019 Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Tingkatan 2

  11/31

  11

  MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN CATATAN

  10

  (7/3/16-

  11/3/16)

  Ujian Bulanan 1 (UB1)

  11

  (12/3/16-20/3/16)

  Cuti Pertengahan Penggal 1 2016 

  BAB 3 : BIODIVERSITI

  12

  (21/3/16-

  25/3/16)

  3.1

  Memahami

  kepelbagaian

  organism

  hidup dan

  pengelasannya

  Membincangkan

  kepelbagaian ciri

  umum organisma hidup

  Mengumpul dan

  mengelaskan pelbagai

  tumbuhan dan haiwanberdasarkan ciri sepunya.

  - Haiwan:

  Invertebrata, vertebrata,

  mamalia, ikan, burung,

  amfibia, reptilia.

  - Tumbuhan:

  Tumbuhan berbunga,

  tumbuhan tidak

  berbunga,

  monokotiledon,

  dikotiledon.

  - Membina peta konsep

  tentang organisma hidup

  berdasarkan pengelasan

  di atas.

  3.1.1

  Menerangkan kepelbagaian

  organisma hidup dalam satu

  habitat.

  3.1.2

  Mengelaskan kepelbagaianhaiwan berdasarkan ciri

  sepunya.

  3.1.3

  Mengelaskan kepelbagaian

  tumbuhan berdasarkan ciri

  sepunya.

  3.1.4

  Menerangkan kepentingan

  kepelbagaian kepada

  persekitaran.

  TEMA B : BAND 1 

  Contoh komponen dalam

  biodiversiti

  TEMA B : BAND 3

  Pengelasan kepelbagaian

  tumbuhan dan haiwan sertakepentingannya kepada

  persekitaran

  Peta pokok

  Peta dakap

  Mengelaskan

  Tree chart

  Menjana idea

  Cluster/word

  web 1

 • 8/18/2019 Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Tingkatan 2

  12/31

  12

  MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDEN PENTAKSIRAN CATATAN

  BAB 4 : SALING BERSANDARAN ANTARA ORGANISMA HIDUP DAN PERSEKITARAN 

  13

  (28/3/16-

  1/4/16)

  4.1

  Menganalisa

  Saling

  bersandaran

  antara

  organisma

  hidup

  Menjalankan kajian

  lapangan untuk

  mengkaji spesis, habitat,

  populasi, komuniti

  dalam suatu ekosistem.

  Menjalankan

  perbincangan 

  tentang saling

  bersandaran

  antara organisma hidup

  dan persekitaran untuk

  mewujudkan ekosistem

  yang seimbang.

  4.1.1

  Menyatakan maksud spesis,

  populasi dan komuniti.

  4.1.2

  Menyatakan maksud habitat dan

  ekosistem.

  4.1.3

  Mengenal pasti pelbagai habitat

  dalam satu ekosistem.

  4.1.4

  Menerangkan melalui contoh

  saling bersandaran organisma

  hidup dan persekitaran untuk

  mewujudkan ekosistem yang

  seimbang.

  TEMA B : BAND 2

  Maksud spesies, populasi,

  komuniti, habitat dan

  Ekosistem

  TEMA B : BAND 4 

  Menghubungkait spesis,

  habitat, populasi, komuniti

  dengan saling bersandaran

  antara organisma hidup dan

  persekitaran dalam

  mewujudkan ekosistem yang

  seimbang melalui kajian

  lapangan

  Idea wheel chart

  Peta alir

  Menghubungkait

  Sandwhich chart

  4.2

  Menilai

  interaksi

  antara

  organisma

  hidup.

  Mengumpul dan

  mentafsir data tentang

   jenis interaksi antara

  organisma hidup seperti

  berikut:

  a) mangsa-pemangsa.

  b) simbiosis:

  komensalisme,

  mutualisme, parasitismepersaingan.

  Menjalankan satu

  aktiviti untuk

  menunjukkan

  kepentingan interaksi

  antara organisma dan

  persekitaran.

  4.2.1

  Menyenaraikan jenis interaksi

  antara organisma hidup.

  4.2.2

  Menerangkan dengan contoh

  interaksi antara organism hidup.

  4.2.3

  Mewajarkan kepentingan

  interaksi antara organisma hidupdan persekitaran.

  4.2.4Menerangkan melalui

  contoh kebaikan dan keburukan

  kawalan biologi dalam mengawal

  bilangan musuh tanaman di

  kawasan tertentu. 

  TEMA B : BAND 3 

  Menjelaskan pelbagai

  interaksi di antara organisma

  hidup

  TEMA B : BAND 6

  • Kepentingan interaksi

  antara organisma hidup dan

  persekitaran• Menjelaskan kebaikan dan

  keburukan kawalan biologi

  dalam pertanian

  Tree chart

  Menjana idea

  Fact and opinion

  Peta pokok

  Fish bone

  diagram

 • 8/18/2019 Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Tingkatan 2

  13/31

  13

  MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN CATATAN

  14

  (4/4/16-

  8/4/16)

  4.3

  Mensintesis

  siratan

  makanan.

  Mengumpul dan

  mentafsir data tentang

  pengeluar, pengguna,

  pengurai dan piramid

  nombor.

  Membina siratan

  makanan

  daripada beberapa

  rantai

  makanan dan mengenal

  pasti pengeluar,

  pengguna dan pengurai.

  Membincangkan alirantenaga dalam siratan

  makanan yang dibina.

  Mengendalikan satu

  permainan untuk

  menunjukkan kesan

  penambahan atau

  pengurangan bilangan

  organisma dalam

  piramidnombor.

  Membincangkan akibat

  sekiranya satu

  komponen

  organisma hidup dalam

  satu ekosistem tiada.

  4.3.1

  Menerangkan maksud

  pengeluar, pengguna dan

  pengurai.

  4.3.2

  Menggabungkan beberapa rantai

  makanan untuk membina siratan

  makanan.

  4.3.3

  Mengenal pasti pengeluar,

  pengguna dan pengurai dalam

  siratan makanan.

  4.3.4

  Membina piramid nombor

  daripada rantai makanan.

  4.3.5

  Mengaitkan siratan makanan

  dan piramid nompor dengan

  aliran tenaga.

  4.3.6

  Meramal akibat sekiranya satu

  komponen organisma hidup

  dalam satu ekosistem tiada. 

  TEMA B : BAND 2

  Memberi maksud pengeluar,

  pengguna dan pengurai

  dalam siratan makanan

  TEMA B : BAND 3 

  Rantai makanan, siratan

  makanan dan piramid

  nombor

  Peta bulatan

  Peta titi

  Membuat

  urutan

  Four column

  chart

  Menghubungkait

  Meramal

  Idea rake

 • 8/18/2019 Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Tingkatan 2

  14/31

  14

  MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN CATATAN

  15

  (11/4/16-

  15/4/16)

  4.4

  Menganalisa

  fotosintesis

  Menjalankan perbincangan

  tentang fotosintesis.

  Menjalankan eksperimen

  menentukan faktor yangdiperlukan untuk

  fotosintesis

  (contoh: karbon dioksida,

  air, cahaya dan klorofil).

  Membincangkan

  kepentingan fotosintesis

  dalam mengekalkan

  ekosistem yang seimbang.

  Membincangkan kitar

  karbon dan kitar oksigen.

  4.4.1

  Menyatakan maksud

  fotosintesis. 

  4.4.2Menyatakan faktor yang

  diperlukan untuk fotosintesis.

  4.4.3

  Menyatakan hasil fotosintesis.

  4.4.4

  Mengawal pembolehubah

  yangdiperlukan untuk fotosintesis.

  4.4.5

  Menerangkan peranan

  fotosintesis dalam

  mengekalkan

  ekosistem yang seimbang. 

  TEMA B : BAND 5 

  Faktor-faktor yang

  mempengaruhi proses

  fotosintesis melalui

  eksperimen

  TEMA B : BAND 6

  Kepentingan proses

  fotosintesis dalam

  mengekalkan ekosistem

  seimbang

  Peta buih

  Membuat

  kesimpulan

  Persuasion

  map

  KWL Chart

  Menjana idea

  Idea wheel

 • 8/18/2019 Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Tingkatan 2

  15/31

  15

  MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN CATATAN

  16

  (18/4/16-

  22/4/16)

  4.5

  Menilai

  kepentingan

  pemuliharaan

  dan

  pemeliharaan

  organisma

  hidup.

  Mengumpul dan mentafsir data

  tentang memulihara dan

  memelihara organisma hidup.

  Menjalankan kajian lapangan di

  hutan simpan semulajadi (tanah

  lembap, hutan tanah tinggi atau

  hutan hujan tropika) atau

  santuari haiwan untuk mengkaji

  pemuliharaan dan pemeliharaan

  organisma hidup.

  Menjalankan perbincangan 

  tentang bagaimana kemajuan

  dalam sains dan teknologimembantu pemuliharaan dan

  pemeliharaan organisma hidup.

  Menjalankan satu kempen yang

  menekankan kepentingan

  pemuliharaan dan pemeliharaan

  organisma hidup / menjalankan

  ‘main peranan’ yang melibatkan 

  pihak yang berkenaan dalam

  penyelesaian masalah yang

  berhubungkait dengan

  pemuliharaan dan pemeliharaan

  organisma hidup.

  4.5.1

  Menerangkan maksud

  pemuliharaan dan

  pemeliharaan organisma

  hidup.

  4.5.2

  Menerangkan langkah yang

  diambil untuk memelihara

  dan memulihara organisma

  hidup.

  4.5.3

  Mewajarkan kepentingan

  pemuliharaan danpemeliharaan organisma

  hidup.

  4.5.4

  Menyokong aktiviti yang

  dianjurkan oleh pelbagai

  pihak memelihara dan

  memulihara organisma

  hidup.

  TEMA B : BAND 2 

  Menyatakan langkah-

  langkah untuk

  memulihara

  dan memelihara

  organisma hidupSequence chart

  Menjana idea

  Peta buih

  Mengaplikasi

  Step by step

  chart

 • 8/18/2019 Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Tingkatan 2

  16/31

  16

  MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN CATATAN

  16

  (18/4/16-

  22/4/16)

  4.6

  Menilai

  peranan

  manusia

  dalammengekalkan

  keseimbangan

  semulajadi. 

  Menjalankan sesi sumbangsaran

  untuk membincangkan isu

  persekitaran yang memberi

  kesan kepada keseimbangan

  semulajadi dan caramenyelesaikannya.

  Menjalankan perbincangan

  untuk mewajarkan bahawa

  manusia memerlukan ekosistem

  yang stabil dan produktif untuk

  memastikan kehidupan yang

  harmoni

  4.6.1

  Menerangkan kesan aktiviti

  manusia terhadap

  keseimbangan semulajadi.

  4.6.2

  Memerihalkan cara manusia

  menyelesaikan masalah yang

  berhubungkait dengan

  persekitaran.

  4.6.3

  Mewajarkan bahawa

  manusia memerlukanekosistem yang

  stabil, produktif dan

  seimbang 

  Peta pelbagai

  alir

  Meramal 

  Menjana idea

  KWS Chart

  Problem

  solution chart

 • 8/18/2019 Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Tingkatan 2

  17/31

  17

  MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN CATATAN

  BAB 5 : AIR DAN LARUTAN

  17

  (25/4/16-

  29/4/16)

  5.1

  Menganalisa

  ciri fizikal air.

  Menjalankan aktiviti untuk

  menentukan yang berikut:

  Menjalankan aktiviti untuk

  memerhatikan kesan

  bendasing ke atas ciri fizikal

  air.

  5.1.1

  Menyatakan maksud takat

  beku air.

  5.1.2

  Menyatakan maksud takat

  didih air.

  5.1.3

  Memerihalkan ciri fizikal air.

  5.1.4

  Menerangkan melalui contohkesan bendasing ke atas ciri

  fizikal air.

  TEMA C : BAND 4 

  Menentukan takat beku dan

  takat didih airberdasarkan Teori Kinetik

  serta menentukan kesan

  bendasing melalui aktiviti

  TEMA C : BAND 1

  Ciri-ciri fizikal air

  Membuatkesimpulan

  Peta bulatan

  Spider map

  5.2

  Menganalisa

  komposisi air.

  Menjalankan elektrolisis 

  untuk menentukan nisbah

  hIdrogen kepada oksigen

  dalam satu molekul air.

  5.2.1

  Menentukan komposisi air.

  5.2.2

  Menguji kehadiran hidrogen

  dan oksigen.

  TEMA C : BAND 4 

  Menentukan komposisi air

  melalui elektrolisis serta

  menguji kehadiran hidrogen

  dan oksigen melalui aktiviti

  Membuat

  kesimpulan

  Step by step

  chart

 • 8/18/2019 Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Tingkatan 2

  18/31

  18

  MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN CATATAN

  18

  (2/5/16-

  6/5/16)

  5.3

  Menganalisa

  proses

  penyejatan

  air.

  Menjalankan eksperimen 

  untuk

  mengkaji faktor

  mempengaruhi

  penyejatan air iaitukelembapan,

  suhu persekitaran, luas

  permukaan dan pergerakan

  udara.

  Membincangkan faktor yang

  mempengaruhi kadar

  penyejatan

  dan kaitannya dengan TeoriKinetik.

  Membincangkan persamaan

  dan perbezaan antara

  penyejatan

  dengan pendidihan.

  Mengumpul maklumat

  tentang

  proses penyejatan danaplikasinya dalam kehidupan

  harian iaitu mengeringkan

  pakaian, pengawetan hasil

  pertanian dan pemprosesan

  makanan.

  5.3.1

  Menerangkan maksud

  penyejatan

  5.3.2Menerangkan melalui contoh

  faktor yang mempengaruhi

  kadar penyejatan air dengan

  merujuk Teori Kinetik.

  5.3.3

  Membanding dan

  membezakan

  antara penyejatan denganpendidihan.

  5.3.4

  Memerihalkan aplikasi

  penyejatan air dalam

  kehidupan

  harian.

  TEMA C : BAND 5 

  Menyiasat proses penyejatan

  melalui eksperimen

  Peta pokok

  Membanding

  dan

  membezakan

  Veen diagram

  Peta bulatan

  Mengaplikasi

 • 8/18/2019 Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Tingkatan 2

  19/31

  19

  MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN CATATAN

  19

  (9/5/16-

  13/5/16)

  5.4

  Menganalisa

  larutan dan

  kelarutan. 

  Membincangkan perbezaan

  antara zat terlarut, pelarut dan

  larutan.

  Menjalankan aktiviti untuk

  menyediakan larutan cair, larutanpekat dan larutan tepu.

  Membincangkan persamaan dan

  perbezaan antara larutan cair,

  larutan pekat dan larutan tepu.

  Menjalankan aktiviti untuk

  menunjukkan perbezaan antara

  larutan dengan bahan terampai.

  Menjalankan eksperimen untuk

  menentukan faktor yangmempengaruhi kelarutan zat

  terlarut

     jenis pelarut,

     jenis zat terlarut,

    suhu pelarut.

  Menjalankan eksperimen untuk

  menentukan faktor yang

  mempengaruhi kadar

  keterlarutan:

    suhu pelarut,

    kadar kacauan,

    saiz zat terlarut.

  Membincangkan kepentingan air

  sebagai pelarut universal dalam

  kehidupan harian.

  Mengumpul maklumat tentang

  aplikasi pelarut organik dalam

  kehidupan harian.

  5.4.1

  Menerangkan maksud zat

  terlarut, pelarut dan

  larutan.

  5.4.2

  Membanding dan

  membezakan antara

  larutan cair, larutan pekat

  dan larutan tepu.

  5.4.3

  Menerangkan maksud

  bahan terampai.

  5.4.4

  Menerangkan maksud

  kelarutan.

  5.4.5

  Menerangkan faktor yang

  mempengaruhi kelarutan

  zat terlarut di dalam air.

  5.4.6

  Menerangkan kepentingan

  air sebagai pelarut universal

  dalam kehidupan.

  5.4.7Memberi contoh

  kegunaan pelarut organik di

  dalam kehidupan harian. 

  TEMA C : BAND 4 

  Membezakan antara

  larutan cair, larutan pekat,

  larutan tepu dan bahanterampai

  TEMA C : BAND 5

  Menerangkan faktor yang

  mempengaruhi kelarutan

  zat terlarut di dalam air 

  TEMA C : BAND 2

  Menerangkan

  kepentingan air sebagai

  pelarut universal dalam

  kehidupan.

  Memberi contoh

  kegunaan pelarut organikdi dalam kehidupan

  harian. 

  Peta titi

  Membanding

  danmembezakan

  Peta pokok

  E chart

  Peta bulatan

  Peta bulatan

  Cluster/word

  web 3

  Menjana idea

  Garden gate

  Describing

  wheel

 • 8/18/2019 Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Tingkatan 2

  20/31

  20

  MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN CATATAN

  20&21

  (16/5/16-27/5/16) Peperiksaan Pertengahan Tahun (PPT) 

  22&23

  (28/5/16-12/6/16) Cuti Pertengahan Tahun 2015 

  24

  (13/6/16-

  17/6/16) 

  5.5

  Menganalisa

  asid dan alkali. 

  Menjalankan aktiviti untuk

  mengkaji:

   sifat asid dari aspek nilai

  pH, rasa, sifat

  mengkakis, kesan

  ke atas kertas litmus,

  tindakan terhadap

  logam seperti

  magnesium dan zink.

   sifat alkali dari aspek

  nilai pH, rasa,

  mengkakis, kesan keatas kertas litmus.

  Menjalankan perbincangan

  untuk mendefinisi secara operasi

  asid dan alkali. 

  Menjalalankan aktiviti untuk

  menentukan bahan berasid dan

  bahan beralkali dalam kehidupan

  harian.

  Mengumpul maklumat tentang

  kegunaan asid dan alkali dalam

  kehidupan harian seperti bidang

  pertanian dan industri.

  Membincangkan maksud

  peneutralan.

  5.5.1

  Mengenal pasti sifat asid.

  5.5.2

  Mengenal pasti sifat alkali.

  5.5.3

  Menyatakan asid dan alkali

  hanya menunjukkan

  sifatnya dengan kehadiran

  air.

  5.5.4

  Menerangkan melalui

  contoh definisi asid dan

  alkali.

  5.5.5

  Mengenal pasti bahan

  berasid dan beralkali dalam

  kehidupan harian 

  5.5.6

  Menyatakan kegunaan asid

  dan alkali dalam kehidupan

  harian.

  TEMA C : BAND 4 

  Menentukan bahan yang

  bersifat asid dan alkali

  melalui aktiviti

  Peta bulatan

  Ladder chart

  Idea rake

  Membanding

  dan

  membezakan

  Peta bulatan

  Cluster/word

  web 2

  Tree chart

 • 8/18/2019 Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Tingkatan 2

  21/31

  21

  MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN CATATAN

  *smbgn

  (13/6/16-

  17/6/16

  Menjalankan aktiviti untuk

  menentukan peneutralan dengan

  menggunakan asid hidroklorik dan

  natrium hidroksida pada

  kepekatan yang sama.

  Membincangkan aplikasi

  peneutralan dalam kehidupan

  harian (contoh: menggunakan

  syampu dan perapi, dan

  meneutralkan sengatan

  serangga).

  5.5.7

  Menerangkan maksud

  peneutralan.

  5.5.8

  Menulis persamaan

  perkataan untuk

  memerihalkan proses

  peneutralan.

  5.5.9

  Menerangkan melalui

  contoh kegunaan

  peneutralan dalam

  kehidupan harian.

  Menjana idea

  Peta bulatan

  ISP Chart

  25

  (20/6/16-

  24/6/16)

  5.6

  Menganalisa

  kaedahpembersihan

  air. 

  Membuat lawatan ke loji

  pembersihan air.

  Sumbangsaran tentang yangberikut:

    sumber air semula jadi.

    sebab pembersihan air.

  Membincangkan pelbagai jenis

  kaedah pembersihan air seperti

  penurasan, pendidihan,

  pengklorinan dan penyulingan.

  Menjalankan aktiviti untuk

  mengkaji pelbagai jenis

  kaedahpembersihan air seperti

  penurasan, pendidihan dan

  penyulingan.

  Murid membentangkan dapatan

  mereka untuk membincangkan

  kelebihan dan kekurangan

  pelbagai kaedah pembersihan air.

  5.6.1

  Menyenaraikan sumber air

  semula jadi.

  5.6.2

  Menyatakan sebab

  pembersihan air.

  5.6.3

  Memerihalkan pelbagai

   jenis kaedah pembersihan

  air.

  5.6.4

  Membandingkan kelebihan

  dan kekurangan pelbagai

  kaedah pembersihan air.

  TEMA C : BAND 2Kaedah pembersihan air

  Peta bulatan

  Goal reasons

  web

  Peta bulatan

  Menganalisis

  Four column

  chart

 • 8/18/2019 Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Tingkatan 2

  22/31

  22

  MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN CATATAN

  25

  (20/6/16-

  24/6/16)

  5.7

  Menganalisa

  sistem

  bekalan

  air. 

  Melawat ke loji pemprosesan air

  untuk mengkaji sistem bekalan air

  dan peringkat yang terlibat dalam

  pembersihan air.

  Membincangkan cara menjimatkan

  air.

  Membuat projek untuk mengkaji

   jumlah purata

  kegunaan air di rumah.

  5.7.1

  Memerihalkan

  bagaimana

  sistem bekalan air

  berfungsi.

  5.7.2

  Menerangkan cara untuk

  menjimatkan air.

  TEMA C : BAND 2 

  Sistem bekalan air

  Peta alir

  Menjana idea

  Problem

  solution chart

  5.8

  Memahami

  pemeliharaan

  kualiti air

  Mengumpul dan mentafsir data

  tentang bahan cemar yang

  merangkumi:

    bahan buangan industri seperti

  bahan kimia dan sisa radioaktif.

    bahan buangan domestik seperti

  sampah sarap dankumbahan.

    bahan kimia daripada aktiviti

  pertanian seperti baja dan racun

  haiwan perosak.

    pengelodakan yang berpunca

  daripada pembinaan dan

  penebangan hutan.

    Tumpahan daripada kapal minyak.

  Mengendalikan perbincangan

  tentang kesan pencemaran air ke

  atas benda hidup.

  Menjana idea tentang cara

  mengawal pencemaran air.

  Membincangkan cara memulihara

  dan memelihara air dan kualitinya.

  5.8.1

  Memberi contoh bahan

  cemar air.

  5.8.2

  Menerangkan kesan

  pencemaran air ke atasbenda hidup.

  5.8.3

  Menerangkan cara

  mengawal pencemaran

  air.

  5.8.4

  Menerangkan cara

  memelihara air dan

  kualitinya

  TEMA C : BAND 6

  Pencemaran alam sekitar

  Menganalisis

  Five W’s chart 

  Peta buih

  Menjana idea

  ISP chart

 • 8/18/2019 Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Tingkatan 2

  23/31

  23

  MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN CATATAN

  BAB 6 : TEKANAN UDARA

  26

  (27/6/16-

  1/7/16)

  28

  (11/7/16-

  15/7/16)

  6.1

  Memahami

  tekanan udara. 

  Menjalankan aktiviti untuk

  membincangkan teori kinetik gas.

  Menjalankan aktiviti untuk

  menunjukkan udara mengenakan

  tekanan.

  Menjalankan aktiviti untuk

  menunjukkan faktor yang

  mempengaruhi tekanan udara

  iaitu isipadu dan suhu.

  6.1.1

  Menerangkan

  kewujudan

  tekanan udara dengan

  merujuk kepada Teori

  Kinetik.

  6.1.2

  Menerangkan faktor

  yang

  mempengaruhi

  tekanan udara.

  TEMA C : BAND 4

  Menghubungkait pergerakan

  zarah udara dengan Teori

  Kinetik gas, menunjukkan

  udara mengenakan tekanan

  Peta titi

  Menganalisis

  Persuasion map

  6.2

  Mengaplikasi

  prinsip

  tekanan udaradalam

  kehidupan

  harian. 

  Mengumpul dan mentafsir data

  pada alatan yang menggunakan

  prinsip tekanan udara.

  Mengumpul maklumat dan

  membincangkan aplikasi tekanan

  udara dalam picagari, sifon, pam

  penyembur dan penyedut

  minuman.

  Membincangkan cara

  menggunakan prinsip tekanan

  udara untuk menyelesaikan

  masalah harian seperti sinki

  tersumbat dan menuang susu

  pekat daripada tin.

  Mengumpul maklumat bagaimanatangki gas di bawah tekanan tinggi

  berfungsi.

  Membincangkan langkah

  keselamatan yang perlu diambil

  apabila menggunakan gas di bawah

  tekanan tinggi. 

  6.2.1

  Menerangkan dengan

  contoh

  alatan yangmenggunakan prinsip

  tekanan udara.

  6.2.2

  Menjana idea untuk

  menyelesaikan masalah

  dengan menggunakan

  prinsip tekanan udara.

  6.2.3

  Menghubungkaitkan

  langkah

  keselamatan yang perlu

  diambil apabila

  menggunakan

  gas di bawah tekanan

  tinggi.

  TEMA C : BAND 4 

  Menyatakan prinsip aplikasi

  tekanan udaradalam picagari, sifon, pam

  penyembur dan

  penyedut minuman

  Peta bulatan

  Menjana idea

  Sequence chart

  Menghubungkait

  KWL chart

 • 8/18/2019 Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Tingkatan 2

  24/31

  24

  MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN CATATAN

  27

  4/7/16-8/7/16

  Cuti Hari Raya Aidilfitri

  BAB 7 : DAYA

  29

  (18/7/16-

  22/7/16)

  7.1

  Memahami

  daya. 

  Menjalankan aktiviti untuk

  menunjukkan tolakan dan

  tarikan adalah daya.

  Menjalankan aktiviti untuk

  menunjukkan kesan daya

  (perubahan bentuk,

  kedudukan, kelajuan dan arah.

  Menjalankan aktiviti untuk

  menunjukkan pelbagai jenis

  daya (daya geseran, dayagraviti, daya elektrostatik dan

  daya magnetik).

  7.1.1

  Menyatakan daya adalah

  tolakan

  atau tarikan.

  7.1.2

  Menerangkan kesan daya.

  7.1.3

  Menerangkan pelbagai jenis

  daya

  Menganalisis

  Cluster/word

  web 3

  Peta bulatan

  7.2

  Memahami

  pengukuran

  daya. 

  Membincangkan unit daya dan

  prinsip neraca spring.

  Menjalankan aktiviti untuk

  mengukur magnitud daya

  7.2.1

  Menyatakan unit untuk daya.

  7.2.2

  Menerangkan bagaimana

  neraca spring berfungsi.

  7.2.3 

  Mengukur magnitud daya.

  TEMA E : BAND 1 

  Menamakan unit daya

  TEMA E : BAND 2

  Konsep pengukuran daya

  Step by step

  chart

  Time line chart

  30

  (25/7/16-

  29/7/16) 

  7.3

  Mengaplikasi

  daya geseran. 

  Membincangkan dengan

  contoh untuk menunjukkan

  kewujudan daya geseran.

  Menjalankan aktiviti untuk

  mengenal pasti arah bagi daya

  geseran dan mengukur

  magnitude bagi daya tersebut.

  7.3.1

  Menerangkan dengan contoh

  kewujudan daya geseran.

  7.3.2

  Menyatakan arah bagi daya

  geseran dan magnitud bagi

  daya tersebut.

  Menjana idea

  Five W’s chart 

  KWS chart

 • 8/18/2019 Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Tingkatan 2

  25/31

  25

  MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN CATATAN

  30

  (25/7/16-

  29/7/16) 

  7.3

  Mengaplikasi

  daya

  geseran

  Menjalankan eksperimen

  untuk menunjukkan

  bagaimana permukaan yang

  berbeza mempengaruhi

  magnitud daya geseran.

  Mengumpulkan maklumat dan

  membincangkan kebaikan dan

  keburukan geseran.

  Menjalankan aktiviti cara:

  a) meningkatkan geseran.

  b) mengurangkan geseran.

  Membincangkan aplikasimeningkatkan dan

  mengurangkan geseran dalam

  kehidupan harian.

  7.3.3

  Menjalankan eksperimen

  untuk menunjukkan

  bagaimana permukaan yang

  berbeza mempengaruhi daya

  geseran.

  7.3.4 

  Menerangkan kebaikan dan

  keburukan geseran.

  7.3.5 

  Menerangkan cara 

  meningkatkan geseran.

  7.3.6

  Menerangkan cara

  mengurangkan geseran.

  7.3.7

  Menerangkan dengan contoh

  aplikasi geseran dalam

  kehidupan harian.

  TEMA E : BAND 5

  Membuktikan

  permukaan yang

  berbeza

  mempengaruhi

  magnitud daya geseran

  melalui

  eksperimen

  Membuat

  kesimpulan

  Flow chart

  Peta pokok

  Menjana idea

  Problem solution

  chart

  Peta bulatan

  Tcktacktoe

  31

  (1/8/16-

  5/8/16) 

  7.4

  Mengaplikasi

  kerja. 

  Membincangkan dengan

  contoh, kerja dilakukan apabila

  objek

  digerakkan oleh daya.

  Menjalankan aktiviti untuk

  menentukan kerja dilakukan

  dengan menggunakan rumus

  berikut:

  Kerja (J)

  = Daya (N) X Jarak (m)

  7.4.1

  Menerangkan dengan contoh

  bagaimana kerja dilakukan.

  7.4.2

  Menyatakan unit untuk kerja.

  7.4.3

  Menentukan kerja yang

  dilakukan.

  TEMA E : BAND 4

  Menentukan kerja

  dilakukan dan kuasa

  dengan menggunakan

  rumus melalui aktiviti

  Ladder chart

  Mengaplikasi

 • 8/18/2019 Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Tingkatan 2

  26/31

  26

  MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN CATATAN

  32

  (8/8/16-

  12/8/16)

  7.5

  Mengaplikasi

  kuasa 

  Menjalankan aktiviti untuk

  menentukan kuasa dengan

  menggunakan rumus berikut:

  Kuasa (W) = Kerja (J)

  Masa (s)

  7.5.1

  Menyatakan maksud kuasa.

  7.5.2

  7.5.3

  menentukan kuasa ke atas

  kerja yang dilakukan.

  TEMA E : BAND 4 

  Menentukan kerja

  dilakukan dan kuasa

  dengan

  menggunakan rumus

  melalui aktivitiMengaplikasi

  7.6

  Menganalisa

  kepentingan

  daya dalam

  kehidupan 

  Mereka satu aktiviti contoh

  melukis poster, melakonkan

  sketsa atau lakonan untuk

  menunjukkan bagaimana

  kehidupan sekiranya tiada

  daya.

  7.6.1

  Memerihalkan bagaimana

  kehidupan jika daya tidak

  wujud.

  Meramal

  KWS chart

 • 8/18/2019 Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Tingkatan 2

  27/31

  27

  MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN CATATAN

  BAB 8 : SOKONGAN DAN GERAKAN

  33-34

  15/8/16-

  26/8/16

  8.1

  Memahami

  sistem

  sokongan dalam

  haiwan

  Mengumpul maklumat dan

  membincangkan pelbagai

  sistem sokongan bagi

  a)haiwan vertebrata darat

  dan akuatik

  8.1.1

  Menerangkan sistem

  sokongan haiwan

  vertebrata dan pelbagai

  sistem sokongan haiwan

  invertebrate

  8.1.2

  Membanding dan

  membezakan sistem

  sokongan antara haiwan

  vertebrata darat dan

  akuatik

  8.1.3Membanding dan

  membezakan sistem

  sokongan antara haiwan

  invertebrate darat dan

  akuatik

  TEMA E : BAND 3

  Mengaplikasikan

  pengetahuan saintifik

  mengenai system sokongan

  haiwan secara meluas

  TEMA E: BAND 4

  Menggunakan

  pengetahuan saintifik dan

  kemahiran saintifik untuk

  mengkaji sistem sokongan

  haiwan dan sistem

  sokongan tumbuhan

  mengikut prosedur yangbetul dengan bimbingan

  Peta bulatan

  Peta pokok

  Membanding beza

  Peta buih

  berganda

  Membanding beza

  8.2

  Memahami

  sistem

  sokongan dalam

  tumbuhan 

  Menjalankan kajian

  lapangan untuk mengkaji

  pelbagai sistem sokongan

  bagi tumbuhan

  Menjalankan aktiviti untuk

  mengelaskan tumbuhan

  berdasarkan sistem

  sokongan

  8.2.1

  Menerangkan pelbagai

  sistem sokongan bagi

  tumbuhan berkayu dan

  tidak bekayu

  8.2.2

  Mengelaskan tumbuhan

  berdasarkan sistem

  sokongannya

  TEMA E : BAND 6

  Mensintesis maklumat

  dalam bentuk

  persembahan mengenai

  sistem sokongan secara

  kreatif,inovatif dan lengkap 

  Menjana idea

  ISP chart

  Peta buih

  berganda

 • 8/18/2019 Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Tingkatan 2

  28/31

  28

  MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN CATATAN

  33-34

  15/8/16-

  26/8/16

  8.3

  Menghargai

  sistem

  sokongan

  dalam benda

  hdup

  Membincangkan isu seperti

  berikut:

  a)ketidakupayaan paus

  kembali ke laut selepas

  terdampar ke darat

  b)orang kurang berupayayang menggunakan tongkat

  ketiak untuk sokongan

  8.3.1

  Mewajarkan kepentingan

  sistem sokongan kepada

  benda hidup

  Peta buih

  Goal reasons web

  BAB 9 : KESTABILAN

  35-36

  (29/8/16-

  9/9/16) 

  9.1

  Memahami

  bahawa

  pusat graviti

  mempengaruhi

  kestabilan. 

  Menjalankan aktiviti untuk

  mencari titik keseimbangan

  bagi bentuk sekata dan

  tidak

  sekata.

  Menjalankan aktiviti untuk

  menyiasat bagaimana pusat

  graviti mempengaruhi

  kestabilan objek dengan

  memanipulasikan:

  a) tinggi.

  b) luas tapak.

  Membincangkan hubungan

  antara pusat graviti dan

  kestabilan.

  9.1.1

  Menentukan titik

  keseimbangan

  bagi bentuk sekata dan

  tidak sekata.

  9.1.2

  Menghubungkait titik

  keseimbangan sebagai

  pusat graviti objek.

  9.1.3

  Menghubungkait pusat

  gravitI dengan kestabilan

  objek.

  TEMA H : BAND 4

  Menentukan titik

  keseimbangan bagi bentuk

  sekata dan

  tidak sekata

  TEMA H : BAND 5

  serta menunjukkan

  bagaimana luas tapak dan

  kedudukan pusat graviti

  mempengaruhi kestabilan

  objek melalui aktiviti

  Peta pokok

  Menghubungkait

  Time order chart

  9.2

  Menghargai

  kepentingan

  kestabilan. 

  Mengadakan sesi

  sumbangsaran tentang cara

  meningkatkan kestabilan.

  9.2.1

  Mencadangkan cara

  meningkatkan kestabilan

  objek di sekeliling mereka.

  TEMA H : BAND 6

  Membuat projek atau

  permainan yang

  mengaplikasikan

  konsep kestabilan

  Menjana idea

  Problem solution

  chart

 • 8/18/2019 Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Tingkatan 2

  29/31

  29

  Menjalankan aktiviti seperti

  membuat projek atau

  permainan untuk

  membina model yang

  mengaplikasi konsep

  kestabilan.

  9.2.2

  Menerangkan dengan

  contoh aplikasi kestabilan

  dalam kehidupan.

  Peta bulatan

  Fact and opinion

 • 8/18/2019 Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Tingkatan 2

  30/31

  30

  MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN CATATAN

  37

  (10/9/16-18/9/16)

  Cuti Pertengahan Penggal 2

  BAB 10 : MESIN RINGKAS

  38-39

  (19/9/16-

  7/10/16)

  10.1

  Menganalisa

  tuas. 

  Membincangkan bagaiamana daya yang

  kecil mampu mengangkat beban yang

  berat dengan menggunakan tuas.

  Membuat pemerhatian tentang

  alat yang menggunakan prinsip tuas.

  Mengenal pasti beban, daya dan

  fulkrum, dan seterusnya

  mengelaskan sistem kepada tuas kelas

  pertama, kedua dan ketiga.

  Membincangkan bagaimana

  manusia mengaplikasi prinsip tuas untukmengatasi beban

  yang berat.

  Membincangkan momen daya

  = daya X jarak tegak dari pangsi

  ke daya.

  Menjalankan aktiviti untuk

  menunjukkan hubungan momen

  daya dan hasil darab daya dan jarak.

  Menyelesaikan masalah yang

  berkaitan dengan tuas dengan

  menggunakan rumus berikut:

  Beban (N) X jarak beban dari

  fulkrum (m) = Daya (N) X jarak

  daya dari fulkrum (m) 

  10.1.1

  Menyenaraikan objek di

  sekeliling mereka yang

  menggunakan prinsip

  tuas.

  10.1.2

  Menyatakan apa yang

  boleh dilakukan oleh

  tuas.

  10.1.3

  Mengenal pasti beban,daya dan fulkrum dalam

  tuas.

  10.1.4

  Mengelaskan tuas.

  10.1.5

  Menerangkan maksud

  momen daya.

  10.1.6

  Menyelesaikan masalah

  berkaitan tuas.

  TEMA H : BAND 1 

  Menamakan objek yang

  menggunakan prinsip

  tuas

  TEMA H : BAND 2 

  Menentukan kedudukan

  beban, daya dan

  fulkrum,

  TEMA H : BAND 3

  Membuat pengelasan

  tuas

  TEMA H : BAND 4 

  Menghubungkait

  momen daya dengan

  daya dan

   jarak melalui aktiviti

  Peta bulatan

  Ticktacktoe

  Peta pokok

  Menjana idea

  Persuasion map

  Peta pokok

  Peta bulatan

  Mengaplikasi

  KWL chart

 • 8/18/2019 Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Tingkatan 2

  31/31

  31

  MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN CATATAN

  38-39

  (19/9/16-

  7/10/16) 

  10.2

  Menghargai

  usaha

  inovatif dalam

  mereka bentuk

  mesin untuk

  memudahkankerja.

  Menjalankan projek

  untuk membina alat

  menggunakan prinsip

  tuas.

  10.2.1

  Mereka bentuk atau

  mengubahsuai alat yang

  menggunakan prinsip

  tuas

  TEMA H : BAND 6 

  Membina model yang

  menggunakan prinsip tuas

  Mencipta

  40

  (10/10/16-

  13/10/16)

  Ulangkaji / Latih Tubi Soalan format PT3

  41& 42

  (17/10/16-

  28/10/16)

  Peperiksaan Akhir Tahun 2016

  43-44(1/11/16-

  11/11/16)

  Ulangan PBS Tingkatan 2/ Kemaskini band PBS Offline / Masukkan markah@gred PBS Offline

  45-46

  (14/11/16-

  21/11/16)

  Semakan kertas peperiksaan bersama pelajar/ Semakan markah PAT dan pembetulan PAT

  47-51

  (26/11/15-

  1/1/17)

  Cuti Akhir Tahun 2016

  Disediakan oleh

  …………………………………. 

  ZARAH BT AHMAD

  Disemak oleh

  ………………………………….. 

  ROHAIZA MOHD NOR

  Ketua Panitia Sains

  Disahkan oleh

  ………………………….. 

  ROZIANA AMINORLAH

  Guru Kanan Sains dan Matematik

  *tarikh dicadangkan sebagai panduan guru

  *cadangan penggunaan bahan grafik mengikut kreativiti dan kesesuaian waktu pdp guru