ragnar albertsen, fylkesbiblioteket i møre og romsdal

Click here to load reader

Download Ragnar Albertsen, Fylkesbiblioteket i Møre og Romsdal

Post on 21-Dec-2014

444 views

Category:

Travel

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Landskonferansen foto 2011 Ragnar Albertsen, Fylkesbiblioteket i Møre og Romsdal: Digitalisering i Møre og Romsdal. Se video av foredraget her: http://vimeo.com/24309006

TRANSCRIPT

  • 1. SEDAK - Senter for digitalisering av kulturarven i Mre og Romsdal
    Ragnar H. Albertsen -Prosjektleiar, M&R Fylkesbibliotek
    SEDAK
    Ei digital fortelling
    Landskonferanse foto 2011 lesund 11. og 12. mai

2. SEDAK - Senter for digitalisering av kulturarven i Mre og Romsdal
Senter for digitalisering
Eit 2-rig prosjekt - Leveringsdato: 1.10.2012
3. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, lesund 2011
Initiativ fra Kulturnett Mre og Romsdal ved IKA som sammen med Fylkesbiblioteket tok invitten fra ABM og skte om f vre ett av tre fylker som ville bygge opp et regionalt digitaliseringssenter
4. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, lesund 2011
MLA
OPPGVENE
RAMMENE
5. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, lesund 2011
BR JEG?
KAN JEG?
TR JEG?
6. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, lesund 2011
ML
Byggje opp ei tenestefor ABM-sektoren
Samarbeid med etablerte institusjonar
Samarbeid med kommunane
Samarbeidmed det frivillige
Samarbeidmed nringsliv
Eitkulturhistoriskfokus
7. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, lesund 2011
OPPGVENE
Fylkeskomm.arkiv- Kommunearkiv - Privatarkiv Bker Aviser Manuskript Notar Mikrofilm Skipsverftarkiv Arkitektarkiv - Foreiningsarkiv - Historielagsarkiv Museumsarkiv Statlege arkiv Foto Protokollar - Kart Plakatar Blad Mleri Gjenstandar Film Video Lyd - mmm
8. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, lesund 2011
9. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, lesund 2011
Hovudmlsetjing og innhaldet
i handlingsplanen
Hovudmlsetjinga var skape eit handlingsdokument for gjere ABM institusjonane i M&R i stand til utfre nskt digitaliseringsarbeid, sikre kulturarven, og kunne tilby gode digitale tenester og formidle innhaldet til eit stort publikum.
Ein vart einig om at handlingsplanen skulle innehalde 10 konkrete ml:
10. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, lesund 2011
Hovudmlsetjing og innhaldet
i handlingsplanen
1. Kartlegge stoda i M&R for f ei oversikt over det arbeidet som er gjort og kva som er nskeleg i komande r.
2. Gjere registrering av eksisterande katalogar og digitalt innhald i dei ulike institusjonane.
3. Kartlegge digital
infrastruktur.
11. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, lesund 2011
Hovudmlsetjing og innhaldet
i handlingsplanen
4. Styrke kompetansen.
5. Lage digitaliseringsplanar i alle institusjonane.
6. Distribusjon av digitalt innhald.
7. Samarbeid med institusjonar utanom fylket for at materiale fr M&R skal kunne framst komplett.
8. Utvikle Kulturnett M&R til ein vesentleg aktr som formidlar av regionalt kulturliv og kulturarv.
9. Lage strategi for brukarmedverknad.
10. Utvikle strategi for samarbeid og tenesteproduksjon
12. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, lesund 2011
Hovudmlsetjing og innhaldet
i handlingsplanen
Frst og fremst produksjon av innhald,
dvs. digitalisere kjelder og produsere metadata!
Oppgjeret etter brannen i 1904(foto: RAL)
13. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, lesund 2011
Fase 1: Innleiande fase
Plan, hyring og politiske vedtak

Fase 2: Etableringsfase
Kravspesifikasjon og tilsetjing
Kontor og scannerrom
Reise rundt , sj og lre!

Fase 3. Prosjektfase
Etablere ustyrspark og rammeverk
Utarbeide produksjonslype
Digitalisering av materiale
Opplring og kompetansebygging
Etablere driftsmodell

Fase 4: Driftsfase
Ferdigstilling og presentasjon av prosjektet

14. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, lesund 2011
Produksjonslypa -Bergen byarkiv
15. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, lesund 2011
Produksjonslypa -Bergen byarkiv
Vi skal digitalisere
Kven skal gjere
alt det andre?
Digitaliseringa:
20%
16. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, lesund 2011
Nasjonalbiblioteket:Produksjonslinje for digitalisering
Digitalisering
17. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, lesund 2011
Nasjonalbiblioteket:Produksjonslinje for digitalisering
Policy utvalg
Uthenting fra
magasin
Klargjre for
digitalisering
Digitalisering
Tilbake eller
kasseres
Levere til
digitalisering
18. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, lesund 2011
Nasjonalbiblioteket:Produksjonslinje for digitalisering
Policy utvalg
Uthenting fra
magasin
Klargjre for
digitalisering
Digitalisering
Tilbake eller
kasseres
Levere til
digitalisering
Etterbeh.
digital filer
OCR/DSA
Generere
formater
Samle til
ett objekt
Oppdatere
metadata
Farge-
korrigering
Bevare
digitale filer
Bevaring
(DSM)
19. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, lesund 2011
Nasjonalbiblioteket:Produksjonslinje for digitalisering
Policy utvalg
Uthenting fra
magasin
Klargjre for
digitalisering
Digitalisering
Tilbake eller
kasseres
Levere til
digitalisering
Etterbeh.
digital filer
OCR/DSA
Generere
formater
Samle til
ett objekt
Oppdatere
metadata
Farge-
korrigering
Bevare
digitale filer
Indeksere
meta og OCR
Definere
Auau-policy
Kople til
NBdigital
Bevaring
(DSM)
20. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, lesund 2011
Filformatar - Standardar
TIF-filar p 60-70 MB treng vi det?
Avtalar - ndverkslov Rettar treng vi!
21. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, lesund 2011
Utstyr
Dokumentskanning ved Bergen byarkiv
22. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, lesund 2011
Bolsnes 300 Survivar Offshore standby/rescue vessel
23. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, lesund 2011
24. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, lesund 2011
Utstyr
Filmskanner
kr 200.000
25. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, lesund 2011
26. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, lesund 2011
27. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, lesund 2011
28. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, lesund 2011
29. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, lesund 2011
Kjeldene
MLA
RAMMENE
Musespist skulearkiv(foto: RAL)
30. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, lesund 2011
Kjeldene
Harald fr opplring og hjelp av dvetolken
31. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, lesund 2011
OPPGVENE lesund kommune 1914
32. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, lesund 2011
OPPGVENE lesund 1914
33. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, lesund 2011
OPPGVENE lesund 1914
34. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, lesund 2011
OPPGVENE lesund 1914
35. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, lesund 2011
TIDSTEST
36. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, lesund 2011
TIDSTEST
Protokoll1852 1868
Protokoll1868 1880
Protokoll1880 1888

37. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, lesund 2011
Eitt dagsverk:
1000 HM :20cm
= 5000 :200d
25 rsverk?
M automatiserast !
38. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, lesund 2011
Produksjonsml:
150.000 filer i prosjektperioden
1000 filer pr. digital dag
25.000 filar til n
5 konkrete oppdrag:
Mteprotokoller 1914
Brannvaktprotokoller
Thurn-Christensenarkivet
Sunnmre Historielag
Aasentunet
39. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, lesund 2011
Produkt:
Pr. mai 2011:
Ca. 1 TB rdata
40. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, lesund 2011
konomi:
ABM midlarkr 500.000
Fylkesplanmidlarkr 1.300.000
Spleislagetkr300.000
SUMKr 2.100.000
41. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, lesund 2011
konomi:
For kjpe utstyr og bygge infrastruktur til starte digitalisering treng SEDAK tilskott fr
ABM-institusjonane i Mre og Romsdal.
ABM-institusjonanene bidreg med om lag 20% av investeringskostnadene og fr digitaliseringstenester tilbake i prveperioden.
42. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, lesund 2011
konomi:
Spleislaget
Ei utfordring betale for ei fellesteneste.
Eigarskap og medverknad er viktig
I Handlingsplanen str at permanent drift av senteret m finansierast gjennom ein kombinasjon av offentlege og private midlar. Vi har nytta omgrepet sjlvfinansierande sidan det ikkje freligg vedtak om faste lyvingar til vidare drift ut over prosjektperioden. Prosjektbasert finansiering er truleg eit betre omgrep.
43. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, lesund 2011
Prisar:
Kostnadane for nyttiggjere seg tenester ved senteret i prosjektperioden vil verekr 3.-5.- pr side av bokleg materiale, eller kr 300-400 pr. time - eller fastpris om det er nskjeleg.
Tenestene fr SEDAK skal vere rimeleg nytte for ABM-sektoren.
44. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, lesund 2011
Vi er ikkje aleine mange er rimelege
45. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, lesund 2011
Jeg kan kopiere DAT og MD kassetter i alle formater, digitalisere lydkassetter, lydbnd og video 8 bnd. Men jeg fr etter hvert nytt utstyr for hndtere andre formater for video. Jeg er av den oppfatning at slikt arbeid bare gjres en gang for framtiden. Derfor er det svrt viktig at kvaliteten er s bra som mulig p digitaliseringsarbeidet.
Jeg vil ogs nevne at jeg skjter og reparerer gammelt lyd og videomateriale.
Arne Torvik, Torvikbukt i Gjemnes kommune
Di

View more