radka hájková

Download Radka Hájková

Post on 10-Jan-2016

38 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Motivace. Radka Hájková. P.T.Young : „Motivace je procesem: 1)Aktivace a zahájení chování 2)Udržení aktivity a jejího běhu 3)Usměrňování aktivity daným směrem Výsledkem regulačních mechanismů je integrované, adaptivní chování jedince, sloužící k zabezpečení potřeb.“ - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Motivace

 • P.T.Young :Motivace je procesem:1)Aktivace a zahjen chovn2)Udren aktivity a jejho bhu3)Usmrovn aktivity danm smremVsledkem regulanch mechanism je integrovan, adaptivn chovn jedince, slouc k zabezpeen poteb.Chovn vech ivoich smuje k uspokojovn poteb.Morgan (1943) rozdlil motivy: primrn a sekundrn

 • primrn x sekundrnvrozen a spolen vtin ivoinch druh ( uhjit vlastn existenci, integritu organismu, energetick a ltkov poteby potrava, pit, sexuln aktivity, pe o potomstvo)vyvolvaj vzorce chovn typick pro dan druhzkladem jsou vrozen automatismy

  = sociogenn (luxusn, vsledek ivota ve spolenosti)rozvoj v prbhu evoluceodvozen od primrnchnejsou bezprostedn spojeny s uspokojovnm dleitch biologickch fcp. citov vazba, sounleitost se skupinou, uznn spchu, kulturanejsou vrozen

 • Motivan cyklusChovn ivoich probh v cyklechVznik poteba uspokojen zmnou aktulnho chovnNarst rove aknho potencilu (aktivace) doshne kritick rovn petee vznik vnitnho podntu k zahjen innosti a vbru vzorce chovn (automatismus)

 • Chovn od zatku psoben poteby (podntu, vnitn aktivace) a po uspokojen poteby (reakce na podnt) se dl na 3 sekvence:Motivan stav

  Motivan chovn

  Uspokojovn poteby, snen motivanho stavu

 • A) Motivan stavPro urit chovn nutn mobilizace energetickch rezerv a pprava organismu na innost dosaen specifickho cle!Orientan reflex!:Vyvoln zmnou ve vn. podntov situaciVrozen forma chovnSpoutem: zmna v senzorickm poli, nov prosted, ohroen2 rovn:Somatick rove (natoen tla, u, akomodace oka, tep, dech, , stresov reakce)Behaviorln rove (pozornost, ztuhnut, pprava na akci,)Na OR navazuj rzn programy chovn p. Pokraovn v pvodn innosti, nik, komunikace s jinm zvetem, Vyladn = nespecifick drdivost, uruje, na kter podnt a jak bude zve reagovat p. Pi sebeobran se nespust mechanismus pro hledn potravy atd.

 • B) Motivan, apetenn chovnSmuje k uritmu cliPodstatou je aktivita zvete, ne jen pasivn reakce (aktivn vyhledvn situace,)!exploran, orientan ptrac aktivita (OPA)!Vybavuje ji podnt, kter nevyvol nik ani obranu, ale apetenn chovnZve prozkoumv okol, systematick innostNejedn se o reakci jen na aktuln podnt, ale je dn schopnost pedvdat budouc potebu (patrolovn)U savc vzpimovn na zadn konetiny, vten, prohlen pedmt, oichvn, okusovn, manipulace,

 • OR vs. OPASiln, nhl, npadn podntSekundy, rychle odeznRychl analza (nebezpe)Jednoduch, mlo plastick, druhov specifick, interindividuln variabilita je malLokomoce potlaenaPodnt slab intenzityDel, odeznv postupnLuxusnj chovn, neuspokojuje aktuln biologick potebyPromnliv, zvis na zkuenostech a vlastnostech jedinceLokomoce vrazn

 • Charakteristika apetennho chovnVariabiln; vyhledvn potravy, ptrn po koisti, obydl, krytu, po sexulnm partnerovi atd.Plastinost chovn cle je dosaeno rznmi prostedky (chze, bh, hn, manipulace,). V prbhu se mn strategie chovn dle spnosti. P. Predtor vs. koist (chov se v zvislosti na reakcch koisti)Individualita (plach, agresivn, chytr zve atd.)Me bt latentn p. Pozorovn koisti (pavouk)Schopnost analzy podntov situace (zptn vazba)

 • Ukonen apetennho chovnObjev se spoutc schma (koist, ) sputn vrozench vzorc chovn motivan cyklus zakonen konzumatornm aktemNutnost zmnit chovn, p. Pi hledn koisti se objev predtor atd. Zvis na hierarchii motivacNemonost uspokojit potebu nakonec se vzd, p. Souboje samc o sexuln partnerkunava nebo celkov vyerpn

 • C) Uspokojovn motivanho stavu, konzumatorn chovnKonec motivanho cykluStereotypn chovn, mn plastick, bl se reflexmP. Nakrmen, kopulace, nalezen krytuPevaha vrozench automatismDruhov pznan chovnDl se na adu st (p. Lov znehybnn koisti usmrcen rozdlen se se skupinou postup od sloitho k jednodumu a reflexn akty)Me se mnit zkuenostmi (hlavn v obdob her) p. Veverka a oek

 • Motivan konfliktSouasn psoben 2 i vce motivac (p. hlad vs. strach z predtora)Psoben 2 protichdnch tendenc een rznmi behaviorlnmi strategiemi:Sukcesivn (nsledn alternace) konflikt piblit se x vyhnout se (p. Pes si chce hrt s vtm psem, ale m strach. Neustle se std pibhnut a nik.)Simultnn konkurujc motivace pes vr (hrozba) a vrt ocskem (ptelstv). Projevy v gestech, mimice, motorice i akustickch projevech.Redirekce (zmna smru chovn) zve nejprve vol tok a pak nik nebo nezato na objekt agrese, ale na objekt nhradn (lovk)

 • D) Peskokovit aktivity - u vnitrodruhov agrese, 2 stejn siln rivalov, k toku nedojde, najednou zanou dlat jinou nekodnou innost (kohouti, krkavci) krbn, okusovn trvy atd.

  Obecn plat: a) pi stejn silnch motivech b) reaguj stereotypnm, automatickm jednnm c) chovn pesko do jinho motivanho systmu ne byly pvodn protichdn motivace d) innost asto nesmysln, nkdy m ritualizovanou funkci

 • Literatura:Frakov, S., Bik, V. Srovnvac psychologie a zklady etologie 1.vyd. Praha :Karolinum,1999, 295 s., ISBN 80-7184-835-2Czako, M, Novack, M Porovnvcia psycholgia 1.vyd. Bratislava : Slovensk pedagogick nakladatelstv, 1985, 255 s., Sign.:2-0891.912

 • Dkuji Vm za pozornost!

Recommended

View more >