radiatia solara

of 102 /102
1 CRISTIAN OPREA RADIATIA SOLARA ASPECTE TEORETICE SI PRACTICE ISBN 973 03915 -1 BUCURESTI 2005

Upload: vasile-adrian

Post on 10-Aug-2015

281 views

Category:

Documents


5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Radiatia Solara

1

CRISTIAN OPREA

RADIATIA SOLARA ASPECTE TEORETICE SI PRACTICE

ISBN 973 – 03915 -1

BUCURESTI

2005

Page 2: Radiatia Solara

2

Cuprins pagina

Introducere…………………………………………………………………….. 3

I. RADIATIA SOLARA – GENERALITATI………………….........................4

Soarele si radiatia solara……………………………………………..…4

Spectrul radiatiei solare………………………………………………...5

Marimi folosite in radiometrie……………………………………..…...8

Componentele radiatiei solare………………………………………….9

II. ASPECTE ASTRONOMICE ALE RADIATIEI SOLARE……………….13

Geometria Pamant – Soare…………………………………………….13

Timpul si ora…………………………………………………………..15

Miscarile aparente ale Soarelui………………………………………..17

Durata zilei…………………………………………………………….21

III. RADIATIA SOLARA EXTRATERESTRA………………………...........23

Constanta solara……………………………………………………….23

IV. RADIATIA SOLARA SI ATMOSFERA TERESTRA…………………..27

Fenomenul extinctiei………………………………………………….28

Consecintele fenomenului extinctiei, opacitatea atmosferei………….31

V. MASURAREA RADIATIEI SOLARE…………………………………...33

Statiile radiometrice…………………………………………………..33

Aparatura radiometria-senzorii de radiatie…………………………...37

Clasificarea si descrierea instrumentelor radiometrice………………38

Referinta Radiometrica Mondiala……………………………………42

Observatiile radiometrice…………………………………………….43

Datele de radiatie solara……………………………………………...45

VI. CLIMATOLOGIA RADIATIEI SOLARE……………………………...47

Notiunea de climat radiativ…………………………………………..47

Opacitatea atmosferei………………………………………………..50

Radiatia solara directa……………………………………………….53

Radiatia solara difuza………………………………………………..59

Radiatia solara globala………………………………………………65

Radiatia solara reflectata…………………………………………….84

Iluminarea naturala………………………………………………….89

Bilantul de radiatie…………………………………………………..91

ANEXA I……………………………………………………………………98

Bibliografie…………………………………………………………101

Page 3: Radiatia Solara

3

Introducere

Radiatia solara constitue principala sursa energetica a fenomenelor naturale.

Raditia solara este cea care prin încalzirea diferentiata a suprafetei terestre

produce miscarile atmosferei cu varietatea lor extraordinara de forme de la uragane pâna

la cele mai slabe adieri de vântului.

Tot radiatia solara, este cea care prin procesul de fotosinteza este transformata în

hrana necesara vegetatiei terestre. Modelarea reliefului începe si ea cu minusculele fisuri

provocate de incalzirea si racirea rocilor sub influenta radiatiei solare. Si exemplele pot

continua.

De aceea orice analiza a unui fenomen natural trebue sa aiba în vedere si radiatia

solara.

Ea constitue si o inepuizabila sursa de energie pentru om, mai ales a ea este o

energie curata, neplouanta. S-a dezvoltat chiar si o arhitectura solara, care tine seama de

necesitatile de captare si de stocare a acestei energii.

Pentru a putea fi folosita radiatia solara trebue sa fie masurata, analizata în

distributia ei spatio-temporala. Nu trebue uitat ca radiatia solara este în acelasi timp un

fenomen fizic cât si astronomic, ea fiind influentata de geometria Pamânt - Soare.

Lucrarea se deschide cu o scurta prezentare a Soarelui si activitatii sale. Se

continua apoi cu o serie de consideratii teoretice privind radiatia solara privita ca

fenomen fizic, urmata de o analiza a radiatiei solare privita prin prisma geometriei

Pamânt - Soare. In continuare sunt prezentate tehnici si aparate de masura ale radiatiei

solare, cu o privire speciala a acestei activitati în România.

Un capitol substantial este dedicat climatologiei radiatiei solare cu exemplificari

din România. în încheere sunt prezentate în anexa câteva elemente necesare calculelor

radiative.

Acesta este, în mare, continutul lucrarii de fata.

Ea se adreseaza specialistilor, care lucreaza în domeniu, cât si tuturor celor

interesati de radiatia solara.

Nu este un tratat care sa epuizeze problema. Ea se vrea a fi un ghid teoretic si

practic privind radiatia solara.

Autorul

Page 4: Radiatia Solara

4

I. RADIATIA SOLARA GENERALITATI

Soarele si radiatia solara

Soarele este un corp plasmatic de forma sferica cu raza (R) de 695 000 km. si un

volum de 1,42 x 10 18

km3. Densitatea medie a materiei solare este de 1,4 g/cm

3, de 1,4

ori mai mare decât densitatea apei (Danescu Al., si colab., 1980).

Pornind din centru spre exterior, Soarele se împarte în mai multe zone: un nucleu

central (pâna la 0,32 R) unde se desfasoara reactiile nucleare de fusiune care produc

razele gama. Apoi zona radiativa (pâna la 0,71 R), unde se pierde cea mai mare parte a

energiei acestor radiatii. Dupa aceea o zona, unde scaderea puternica a temperaturii da

nastere la celule convective, zona convectiva. Partea superioara, vizibila, a zonei

convective formeaza fotosfera. Aceasta are un aspect granulat (boabe de orez), granulele

având dimensiuni cuprinse între 1000 si 35 000 km. Temperatura fotosferei este de 5800 oK. O carcteristica a fotosferei sunt zonele cu temperaturi mai scazute (4800

oK) numite

pete solare. Ele par a fi si sediul unor câmpuri magnetice foarte punernice. Urmeaza apoi

atmosfera solara formata din: cromosfera (15 000 km) si coroana solara (200 000 000

km).

In urma reactiilor termonucleare de transformare a hidrogenului în heliu, la o

temperatura de circa 20 0000 C se degaja în spatiul cosmic un flux de energie radianta de

circa 39 x 1013

TW. La Pamânt ajunge doar 2 x10-6

din aceasta energie, ceea ce

reprezinta o cantitate egala cu 180 miliarde de MW. Celelalte surse de energie, cum ar fi

cele extraterestre (radiatia stelara, radiatia cosmica) sau cele terestre (caldura degajata de

scoarta terestra, radiatia produsa de procesele radioactive din scoarta) sunt neînsemnate

fata de Soare. Astfel fluxul caldurii geotermice este de numai 32 TW.

Din energia primita de la Soare, 29 % este reflectata de catre atmosfera si 6% de

catre suprafata terestra, deci 35% din energia primita de sistemul Pamânr - Atmosfera se

reântoarce în spatiul cosmic. Atmosfera absoarbe un procent de 18% din radiatia primita

de la Soare iar suprafata Pamântului 47% în total 65%.

Dupa cu se observa radiatia solara este foarte putin absorbita în atmosfera, în

schimb ea este aproape integral transformata în caldura în paturile superficiale ale scoartei.

Datorita schimbului radiativ si turbulent dintre scoarta si aer, energia solara radianta se

transforma în energie potentiala si cinetica, deci surse de energie pentru desfasurarea

proceselor atmosferice.

Atmosfera terestra fiind un amestec de gaze, în aer au loc miscari atât pe verticala

cât si pe orizontala. Deoarece la suprafata Pamântului bilantul radiativ este negativ pentru

latitudinile cuprinse între 40o

- 90o

N si S, iar în rest este pozitiv, apare la nivel planetar un

gradient latritudinal. Latitudinile joase nefiind uniform încalzite, iar cele înalte nefiind

uniform racite, are loc o advectie orizontala de energie care se realizeaza prin sistemele de

vânt si curentii oceanici.

Cauza tuturor proceselor meteorologice, rezumate la producerea de energie cinetica

prin vânt, este variatia energiei interne a maselor de aer prin oscilatiile termice si transferul

de energie dintre componentele sistemului fizic - atmosfera, este energia primita de la Soare.

Page 5: Radiatia Solara

5

Radiatia, cel mai important agent de caldura din atmosfera joaca un rol major în

procesele care au loc la scara medie si mare. Radiatia apare astfel ca un element genetic al

climei la scara planetara.

Spectrul radiatiei solare

In urma proceselor de fusiune nucleara Soarele emite în spatiu energie sub forma de

radiatie electromagnetica si radiatie corpusculara (vântul solar).

Spectrul radiatiei electromagnetice, dupa Comisia Internationalaa de Iluminare

(C.E.E.) este suprins între 1nm1 si 1 mm.

El se împarte în trei mari domenii spectrale:

Radiatia vizibila (lumina), radiatia care produce direct senzatia vizuala. Limita

inferioara este cuprinsa între 380 - 400 nm si limita superioara între 760 - 780 nm. Din punct

de vedere calitativ, radiatiile vizibile se caracterizeaza prin senztia de culoare pe care o

provoaca si anume:

380 nm - violet - 420 nm - albastru - 535 nm - galben - 586 nm - portocaliu - 647 nm - rosu -

760 nm - ultrarosu - 780 nm.

Radiatia infrarosie, este radiatia a caror lungimi de unda ale componentelor

monocromatice sunt superioare vizibilului si inferioare de 1 mm. Acest domeniu spectral se

împarte în:

- radiatia infrarosie A (I.R. - A) 780 - 1400 nm;

- radiatia infrarosie B (I.R. - B ) 1400 - 3000 nm;

- radiatia infrarosie C ( I.R. - C) 3000 - 1 mm ( 10 6 nm).

Radiatia ultravioleta este radiatia a carei lungimi de unda sunt inferioare celei

vizibile si superioare de 1 nm. Spectrul ultraviolet se împarte în:

- radiatia ultravioleta A (U.V. - A) 315 - 400 nm;

- radiatia ultravioleta B (U.V. - B) 280 - 315 nm;

- radiatia ultravioleta C (U.V. - C) 100 - 280 nm.

Spectrul electromagnetic fotosferic (extraterestru) al Soarelui emite 98 % din energie

în domeniul cuprins între 150 - 3000 nm. Radiatia solara din afara acestor limite este

importanta, dar are energie foarte mica. La lungimi de unda mai mari de 3000 nm în

domeniul infrarosu, aproximativ întreaga energie este absorbita de vaporii de apa si de

bioxidul de carbon.

11nm = 10

-3 m = 10

-9 m

Page 6: Radiatia Solara

6

Fig. 1 Distributia spectrala a radiatiei solare directe cu incidenta normala.

1. corp negru la 5800 o K.

2. radiatia solara la limita superioara a atmosferei.

3. radiatia solara la nivelul solului.

Partile hasurate indica benzile de absorbtie ale gazelor atmosferei.

(dupa Etudes des gains de chaleur.....1969).

Page 7: Radiatia Solara

7

Spectrul extraterestru al Soarelui este asemanator cu cel al unui corp negru la

temperatura de 5800 o K. El prezinta o distributie a energiei în care maximul se situeaza la

= 475 nm iar 98% din radiatia solara se gaseste între 200 - 4000 nm. Jumatate din aceasta

energie se situeaza în vizibil (fig. 2).

Dupa traversarea atmosferei, spectrul solar, prezinta o serie întreaga de linii si benzi

de absorbtie. O parte din ele sunt de origine solara; restul se datoresc atmosferei terestre

(benzi telurice). Acestea din urma sunt produse de absorbtia exercitata de catre

componentele gazoase ale atmosferei. Gazele atmosferice contribue în mod inegal la

absorbtia totala exercitata de atmosfera, cele mai putin abundente fiind si cele mai active.

Astfel ozonul si vaporii de apa din atmosfera, cu toate ca sunt în concentratii foarte mici,

produc absobtii puternice.

Ozonul are, în ultraviolet o banda extrem de puternica (banda lui Hartley), între 230

- 320 nm cu un maxim la 255 nm. Aceasta banda, împreuna cu cele ale oxigenului din

atmosfera înalta, limiteaza spectul solar în ultraviolet, în jurul a 290 nm (fig. 2). Aceasta

limita nu este fixa, ea deplasându-se catre undele mai mari pe masura ce creste masa

atmosferica, din cauza cresterii cantitatii de ozon strabatuta de razele solare. Alte benzi de

absorbtie în ultraviolet si violetul extrem, produse de ozon, sunt benzile lui Huggins. Ele se

suprapun, în parte, benzii lui Hartley, continuând pâna la 340 nm.Ozonul mai produce

banda lui Chappuis, în rosu si portocaliu, între 450 si 650 nm si benzile lui Angström în

infrarosu, la 480 nm si între 900 si 1000 nm. Absorbtia produsa de banda lui Chappuis este

slaba.

Bioxidul de carbon produce benzi de absorbtie foarte puternice în infrarisul

îndepartat, acolo unde radiatia solara este foarte slaba. Una din benzi este cuprinsa între

2400 si 3000 nm si formeaza, împreuna cu banda apei, banda X. Alta banda, Y, face

atmosfera complet opaca între 4200 si 4500 nm. Alte benzi ale bioxidului de carbon,

împreuna cu benzi ale vaporilor de apa, limiteaza spectrul solar catre 15000 nm.

Vaporii de apa produc si ei , numeroase benzi de absorbtie. Cele mai importante se

produc în infrarosu, la 930 nm (), la 940 nm (), la 970 nm (), între 1100 si 1160 nm (),

între 1320 - 1150 nm (), 1760 si 1980 nm () si între 2520 - 6070 nm (), (fig. 2).

Din punct de vedere cantitativ, în atmosfera joasa nu are importanta decât radiatia

solara cuprinsa între 290 - 3000 nm. Aceasta, fiindca radiatiile sub 290 nm ramân în

atmosfera înalta, iar cele peste 3000 nm au o densitate de flux extrem de slaba, practic

neglijabila.

Dupa ce strabate atmosfera radiatia solara este în mare parte absorbita de suprafata

terestra. Aceasta se încalzeste si ca orice corp a carei temperatura este superioara la 0o K,

emite energie radianta, care se propaga cu o viteza finita în spatiu ( Nicolet, M., 1956).

Deci suprafata terestra încalzindu-se, prin absorbtia radiatiei solare, emite si ea

radiatii. Fiind vorba de temperaturii cu mult inferioare celor din Soare , suprafata terestra

emite radiatii în domeniul spectral 5000 - 105 nm cu un maxim pentru = 10000 nm (fig.

1). Aceste radiatii sunt caracteristice corpului negru la o temperatura cuprinsa între 260 -

300oK.

Marimi si unitati folosite în radiometrie

Radiatia solara este un fenomen energetic. De aceea pentru studiul ei se folosesc

marimi si unitati folosite în fizica pentru acest tip de fenomene.

Page 8: Radiatia Solara

8

Intensitatea energetica a radiatiei emisa de o sursa corespunde notiunii fizice de

putere radianta, sau energie radianta disipata în unitatea de timp. Ea se exprima în wati

(Perrin de Brichambaut, 1963). Pentru studiul radiatiei solare, termenul de intensitate se

aplica la un transport de energie prin radiatie . Acest transport poate fi considerat fie:

- în toate directiile si atunci este vorba de puterea sursei exprimata în wati;

- într-un fascicol limitat de radiatii emis de sursa într-o directie data si

transportând un anumit flux energetic pe unitatea de timp. Se poate vorbi în acest caz de

intensitatea sursei în acea directie exprimata în wati pe unitatea de unghi solid

(steradian). Din aceasta notiune de intensitate energetica deriva toate marimile si unitatile

folosite în radiometrie.

Dam în continuare definitiile principalelor marimi radiometrice (WMO,557,

1981): -Energie radianta(Qe) - energia emisa, transportata sau primita su forma de

radiatie.

Unitatea de masura este joule (J) ,1J = 1W/s.

-Flux energetic (e) - puterea (energia pe unitate de timp) emisa, transportata sau

primita sub forma de radiatie:

= dQe/dt (5)

Unitatea de masura watt. 1W = 1J/s. Wattul reprezinta puterea corespunzatoare

dezvoltarii unei energii de 1 Joule într-un timp de 1 secunda.

-Iluminare energetica (Ee) reprezimta fluxul energetic de primit de un element

de suprafata de arie dA:

Ee = de/dA (6)

Unitatea de masura este Watt/m2.

-Luminanta energetica (Le) - reprezinta fluxul energetic de plecând de la sursa,

atingând sau traversând un element de suprafata dA, propagându-se într-o directie

definita de un con elementar continând directia, data de produsul unghiului solid d al

conului si aria proiectiei ortogonale a elementului de suprafata pe un plan perpendicular

la directia data:

Le = de/d dA cos (7)

In care:

= unghiul solid format de directia data si normala elementului de suprafata.

Unitatea de masura este Watt/steradian si m2 (W str

-1 m

-2).

Pe lânga watt, în practica radiometrica de la noi din tara, se mai foloseste o alta

unitate tolerata caloria

Caloria este cantitatea de caldura necesara pentru a ridica temperatura unui gram

de apa cu un grad centigrad.

Intre unitatile de masura ale radiatiei solare exista urmatoarele echivalente:

1 cal cm-2

min-1

= 69,8 mWcm-1

= 698 Wm-2

,

1 cal cm-2

= 1,16 mW h cm-2

= 11,63 Wh m-2

= 4,19 Jcm-2

= 4,19 x 104 Jm

-2,

Page 9: Radiatia Solara

9

1 kcal cm-2

= 4,19 x 103 Jcm

-2 = 41,9 MJm

-2,

unde:

k = kilo - factor de multiplicare 103;

M = Mega - factor de multiplicare 106.

sau:

1 Wh m-2

= 3,60 x 103 Jm

-2 = 0,0860 cal cm

-2;

1Jm-2

= 2,778 x 10-4

Wh m-2

= 2,39 x 10-5

cal cm-2

.

.

Componentele radiatiei solare

In meteorologie termenul de radiatie este folosit pentru a defini energia emisa,

transportata sau primita de o suprafata sub forma de radiatii electromagnetice.

Clasificarea fluxurilor de radiatie este facuta dupa criterii privind natura sau

originea sa, în conformitate cu recomandarile Organizatiei Meteorologice Mondiale

(WMO 557, 1981).

Dupa lungimea de unda () radiatia se împarte în:

a.radiatia de unda scurta - cu cuprinsa între 290 - 3000 nm;

Acesta este spectrul radiatiei solare si a fluxurilor derivate din ea, radiatia solara difuza

sau reflectata.

b.radiatia de unda lunga - cu mai mare de 3000 nm;

Radiatia de unda lunga este considerata a fi, radiatia suprafetei terestre si a atmosferei.

Dupa originea sa radiatia la nivel atmosferic se subdivide în:

c. radiatia solara - este radiatia emisa sau receptionata de la Soare. Este o radiatie

de unda scurta.

d.radiatia terestra - este radiatia emisa de catre suprafata terestra. Este o radiatie

de unda lunga.

e.radiatia atmosferei - este radiatia emisa de catre atmosfera. Este si ea o radiatie

de unda lunga.

Dupa directie radiatia se împarte în:

f.radiatie descendenta - este radiatia solara si a atmosferei îndreptate spre

suprafata terestra. Radiatia descendenta care provine de la Soare se mai numeste si

radiatie solara incidenta.

g.radiatie ascendenta - este radiatia solara si a atmosferei de sens invers radiatiei

descendente, emisa sau reflectata de suprafata terestra.

h.bilant radiativ - este diferenta dintre energia radianta primita (radiatie

descendenta) de o suprafata si cea emisa sau reflectata de ea (radiatie ascendenta).

1 Radiatia solara directa (S) Este parte a radiatiei solare care ajunge la suprafata Pamântului sub forma de raze

paralele provenite direct de la discul solar. Este o radiatie de unda scurta. In practica

radiometrica uzuala, radiatia solara directa se considera fie pe suprafata normala (S) când

fascicolul de raze este perpendicular pe suprafata receptoare sau pe suprafata orizontala

(S’) . Intre cele doua componente exista urmatoare relatie simpla:

Page 10: Radiatia Solara

10

S’ = S sin ho (8)

unde:

ho = înaltimea Soarelui deasupra orizontului.

Dupa cum se observa radiatia solara directa este influentata de unghiul de

incidenta al razelor solare care este strâns legat de înaltimea Soarelui deasupra

orizontului. Cu cât valorile înaltimii Soarelui sunt mai mari cu atât unghiul de incidenta

al razelor este mai mare si de aici densitatile de flux sunt mai mari.

2.Radiatia solara difuza (D). Este parte a radiatiei solare directe deviata de la propagarea rectilinie ca urmare a

reflexiei si refractiei provocate de moleculele gazelor constituente ale atmosferei si de

diversele particole în suspensie. Ea are o compozitie spectrala modificata datorita

caracterului selectiv al difuziei care este dependent de dimensiunile particulelor

difuzante, acest fenomen fiind mai puternic în domeniul vizibil al spectrului. Radiatia

difuza ajunge la suprafata terestra din toate punctele boltii ceresti. In general ea se

masoara pe suprafata orizontala, întrun unghi de 2. Ea este o radiatie descendenta de

unda scurta.

3.Radiatia solara globala (Q).

Este suma dintre radiatia solara directa si cea difuza considerate pe suprafata

orizontala:

S sin ho + D (9)

Uzual se masoara într-un unghi de 2 (180o). Dupa cum se observa din formula

(8) raditia solara globala este dependenta de unghiul de înaltime al Soarelui si în general

variatia radiatiei globale este dependenta de variatiile celor doua componente. Pe timp

senin fara nori aportul decisiv în valorile radiatiei solare globale îl are radiatia directa. Pe

un timp partial noros aportul difuzei creste mai ales datorita reflexiilor multiple pe nori,

iar în cazul unui strat compact de nori aportul principal îl are radiatia difuza. Radiatia

solara globala este o radiatie de unda scurta.

4 Radiatia solara reflectata (Rs)

Este parte din radiatia solara directa si difuza care este reflectata de suprafata

terestra spre atmosfera. Este o radiatie de unda scurta. Radiatia solara reflectata este

influentata de unghiul de incidenta al radiatiei descendente (radiatia globala) si de

capacitatea de reflexie a suprafetei terestre. Capacitatea de reflexie a unei suprafete se

numeste albedou (A) si reprezinta:

A = Rs/Q % (10)

unde:

Rs = radiatia solara reflectata;

Q = radiatia solara globala.

Albedoul depinde de natura suprafetei terestre. Cea mai mare capacitate de

reflexie o are zapada proaspata pe vreme geroasa (85%). Zapada mai veche atinge o

Page 11: Radiatia Solara

11

capacitate de reflexie în jur de 50%. Valori mari ale albedoului prezinta si nisipurile

uscate (25 - 40%). Solul acoperit de vegetatie are albedoul cuprins între 10 pâna la 25%.

In functie de anotimp acesta poate creste toamna pâna la valori cuprinse între 33 si 48%.

Cel mai mic albedu îl au solurile lipsite de vegetatie unde acesta variaza între 5 si 14%

pentru solurile umede si între 12 si 20% pentru cele uscate.

5.Radiatia terestra (Es). Este radiatia proprie a suprafetei Pamântului a carei intensitate depinde de

temperatura acesteia. Daca asimilam Pamântul cu un corp negru, având temperatura

absoluta (T), vom putea scrie ca energia emisa, potrivit legii lui Stephan Boltzman, este

data de relatia:

Es = T4 (11)

unde:

= 5,6697 o,oo1o x 10-8

W/m2/oK

4 sau 4,8750 x 10

-8 Kcal /m

2/h/

oK

4.

Radiatia terestra este o radiatie ascendenta de lungime mare de unda.

6.Radiatia atmosferei (Ea).

Este radiatia proprie a atmosferei îndreptata fie spre spatiul cosmic fie spre

suprafata terstra. Aceasta radiatie este în strânsa legatura cu capacitatea de absprbtie a

atmosferei, dependenta la rândul ei de compozitia acesteia.Radiatia atmosferei este o

radiatie descendenta de unda lunga. Mai este denumita si contraradiatia atmosferei.

7.Bilantul radiativ (B). Este diferenta dintre energia primita de o suprafata si energia emisa sau reflectata

de ea. Când se iau în considerare toate fluxurile radiative care vin sau pleaca de la o

suprafata (în particular suprafata terestra) avem de a face cu un bilant total de radiatie

(B):

B = S sin ho + D + Ea - Rs - Es (12)

unde:

S sin ho = radiatia solara directa pe suprafata orizontala (unda scurta);

D = radiatia solara difuza (unda scurta);

Ea = radiatia atmosferei (unda lunga);

Rs = radiatia solara reflectata (unda scurta);

Es = radiatia terestra (unda lunga).

Din formula (12) se observa ca ecuatia bilantului de radiatie se poate grupa dupa

lungimea de unda a radiatiilor în:

-bilantul de unda scurta (Bs) este bilantul fluxurilor radiatiei de unda scurta:

Bs = S sin ho + D - Rs (13)

Page 12: Radiatia Solara

12

-bilantul de unda lunga (Bl) este bilantul fluxurilor radiatiei de unda lunga:

Bl = Ea - Es (14)

Diferenta dintre radiatia suprafetei active (terestre) si radiatia atmosferei este

cunoscuta sub numele de radiatie efectiva (Ref):

Ref = Es - Ea (15)

Dupa cum se observa ea nu este altceva decât bilantul de unda lunga cu semn schimbat.

II. ASPECTE ASTRONOMICE ALE RADIATIEI SOLARE

Geometria Pamânt - Soare

Pamântul se deplaseaza în jurul Soarelui pe o traiectorie sub forma de elipsa

(având în unul din focare Soarele) situata într-un plan numit planul ecliptic.

Excentricitatea elipsei (e) este foarte mica (e = 0,0167). Distanta dintre cele doua

focare fiind foarte mica, face ca traiectoria sa se apropie de forma circulara. Cu toate

acestea forma orbitei terestre are urmatoarele consecinte în geometria Pamânt - Soare:

- usoare variatii ale vitezei unghiulare a Pamântului în jurul Soarelui conform

legii ariilor ( legea a II - a a lui Kepler ).Aceasta pune problema definirii timpului;

- o usoara variatie (± 1,7%) a distantei Pamânt - Soare, în jurul valorii medii

(aproximativ 150 milioane Km, sau 8 minute lumina).

. Cea mai mica distanta când Pamântul se afla la periheliu (ianuarie) si cea mai

lunga distanta când Pamântul se afla la aheliu este data de Rp, respectiv Ra :

p6R = a(1 - e) = 147.10x 10 Km (15)

a6R = a(1+ e) = 152.10x 10 Km (16)

unde:

a = semiaxa mare a orbitei Pamântului;

e = excentricitatea orbitei terestre.

Aceasta variatie a distantei Pamânt - Soare influenteaza într-o masura relativ

modesta intensitatea radiatiei solare pe care o primeste Pamântul, ea nedepasind 6,7%.

Page 13: Radiatia Solara

13

Relatia între distanta Pâmânt - Soare si fluxul radiatiei solare este direct

proportionala dupa cum se observa în figura 3.

In perioada din an când distanta Soare - Pâmânt este maxima, raportul dintre

valoarea medie a constantei solare (Io) si valoarea fluxului radiatiei într-un anumit

moment din an (Ij) este minima si invers. Deci atunci când Soarele se gaseste la afeliu

normal si fluxul radiativ primit de Pamânt este si el mai mic iar atunci când se gaseste la

periheliu situatia se inverseaza.

Variatia fluxului de radiatie solara datorita variatiei distantei dintre Pamânt si

Soare nu este un factor care sa determine schimbari sezoniere de vreme. Aceste schimbari

sezoniere pe Pamânt sunt rezultatul deviatiei mari pe care o are planul Ecuatorului

pamântesc fata de planul orbitei sale, de 23o27

' si paralelismul miscarii Pamântului în

jurul axei sale în spatiu si al miscarii în jurul Soarelui.

Inclinarea axei terestre. Fata de planul eclipticii, axa de rotatie a Pamântului este

înclinata cu un unghi de 66o 30

' ( fig. 2). Fata de pozitia verticala aceasta înclinatie este de

23o 30

'.

Desi se afla întotdeauna la un unghi constant ( 66o 30

') fata de ecliptica, axa

Pamântului pastreaza o orientare fixa în raport cu stelele. Deci ea ramâne îndreptata spre

acelasi punct de pe bolta cereasca indiferent de pozitia Pamânului pe orbita (fig.3).

Nici un alt factor individual legat de relatia dintre Pamânt si Soare nu este atât de

important ca înclinatia axei terestre ( Strahler, 1973).

Figura 2

Intensitatea relativa It/I0 si raza vectoare în functie de timp (dupa Robinson, 1966)

O consecinta directa a celor de mai sus este faptul ca în puncte diferite ale orbitei

axa terestra este înclinata diferit fata de Soare.

Solstitiile si echinoctiile. Datorita faptului ca axa terestra îsi mentine constanta

orientarea în spatiu, Pamântul expune la Soare alternativ si diferentiat suprafata sa. In

Page 14: Radiatia Solara

14

cadrul perioadei de revolutie se remarca 4 momente importante ale geometriei Pamânt -

Soare.

La 21 - 22 iunie Pamântul este situat pe orbita în asa fel încât polul nord terestru

este înclinat spre Soare cu un unghi maxim de 23o 30

'. Aceasta pozitie este denumita

solstitiul de vara.

ªase luni mai târziu la 21 - 22 decembrie Pamântul se afla în pozitie inversa.

Acum polul sud terestru este mai înclinat spre Soare si are loc solstitiul de iarna.

La mijlocul perioadelor dintre solstitii au loc echinoctiile, atunci când nici unul

dintre poli nu este înclinat spre Soare. Echinoctiul de primavara se produce la 20 - 21

martie, iar cel de toamna la 22 - 23 septembrie.

Geometria Soare - Pamânt penru solstitiul de iarna.

Cercul ce marcheaza limita dintre jumatatea luminata si cea umbrita a Pamântului

se numeste cerc de iluminare. La solstitiul de iarna el este tangent la cercul polar arctic

66o 30

' lat. N si la cercul polar antarctic 66

o 30

' lat. S.

Consecintele geometriei la solstitiul de iarna sunt urmatoarele:

a. In emisfera nordica noaptea este mai lunga decât ziua;

b. In emisfera sudica ziua este mai lunga decât noaptea;

c. Inegalitatea dintre zi si noapte creste de la ecuator la poli;

d. La latitudini corespunzatoare spre nord si spre sud de ecuator, lungimile

relative ale noptilor si zilelor sunt în relatie inversa;

e. Intre cercul polar arctic si Polul Nord, noaptea ocupa întreaga perioada de 24

de ore;

f. Intre cercul polar anctarctic si Polul Sud, ziua ocupa întreaga perioada de 24

de ore

.

Pentru solstitiul de vara situatia se inverseaza.

La echinoctiile de primavara si toamna axa terestra este înclinata cu acelasi unghi

fata de ecliptica dar este orientata încât nu implica o modificare a ei fata de Soare. Razele

Soarelui fac un unghi constant de 90o cu axa terestra. Cercul de iluminare trece acum prin

poli si coincide cu meridianele Paralelele sunt împartite de cercul de iluminare în jumatati

egale. Ziua si noaptea sunt egale la toate latitudinile.

Timpul si ora

Miscarile Pamântului prin regularitatea si efectele lor (alternanta noapte - zi )

alcatuesc baza unei scari de timp. In studiul radiatiei solare intereseaza în primul rând,

timpul solar adevarat (TSA). El este definit de unghiul orar (), unghiul format de planul

meridian ce trece prin Soare si planul meridian al locului.

Unghiul orar este zero la ora 12 TSA aceasta fiind amiaza adevarata. Este

momentul când Soarele atinge înaltimea maxima zilnica. Un ecart unghiular de 15o

corespunde unei ore. El este negativ dimineata (-90o la ora 6 TSA) si pozitiva dupa -

amiaza (+ 90o la ora 18 TSA). Intre ora solara adevarata (TSA) si unghiul orar exista

urmatoarea relatie:

Page 15: Radiatia Solara

15

= x (TSA - 12) / 12

(17)

unde:

= 180o daca valoarea lui este exprimata în grade sau = 3,14159 daca este

exprimat în radiani.

1. Timpul solar mediu (ecuatia timpului).

Deoarece viteza de rotatie a Pamântului în jurul Soarelui prezinta usoare variatii,

conform legii a - II -a a lui Kepler, s-a simtit nevoia definirii Timpului Solar Mediu

(TSM). El corespunde unei rotatii uniforme a Pamântului în jurul Soarelui si difera cu un

ecart maxim de 16' fata de TSA.

Ecuatia timpului (ET) reprezinta excesul de timp Solar Mediu fata de Timpul

Solar Adevarat (Joël Jan, 1983).

TSM = TSA + ET ( 16 min)

(18)

Calculul ecuatiei timpului pentru o zi oarecare (J) se face cu ajutorul formulei:

ET = 0,128 sin [ W ( J - 2)] + 0,164 sin [ 2W (J + 10)]

(19)

unde:

W = viteza unghiulara medie a Pamântului în jurul Soarelui: W = 2 / 365,25

W = 0,0172 radiani / zi sau W = 0,9856 grade / zi;

J = rangul zilei din an începând cu 1 ianuarie.

Timpul Solar este prin definitie un timp local ( în engleza Local Apparent Time)

si el depinde în mod direct de longitudinea locului. Toate punctele situate pe acelasi

meridian, indiferent de distanta dintre ele au acelasi timp local, în vreme ce toate punctele

situate pe meridiane diferite au timpuri locale deferite, ce variaza cu 4 minute la fiecare

grad de longitudine.

In mod concret acest timp este utilizat pentru masuratorile diversilor parametri

solari.

2. Timpul universal (TU), corectia de longitudine(').

Timpul universal (vechiul GMT) este definit ca fiind Timpul Solar Mediu al

meridianului de longitudine 0o (meridianul Greenwich). Intr-un loc de longitudine data

TU este legat de TSM (local) prin relatia:

TU = TSM - '

(20)

unde:

Page 16: Radiatia Solara

16

' = longitudinea exprimata în ore (1 ora pentru 15

o longitudine, 4 minute pentru

1o longitudine). Ea este pozitiva spre est si negativa spre vest. Pentru un loc dat corectia

de longitudine este fixa si nu variaza cu data.

Ora universala (TU) este în final legata de ora solara (TSA) prin relatia:

TU = TSA + ET - '

(21)

De foarte multe ori în practica radiometrica este necesar sa se foloseasca drept

reper de timp, timpul local (TL) al punctului de masura. In acest caz:

TSA = TL = ET + [(Lref - Lloc) / 15] + C

(22)

unde:

Lref = longitudunea de referinta pentru timpul legal;

Lloc = longitudinea locului;

ET = ecuatia timpului;

C = corectia schimbarii orei legale între vara si iarna.

Miscarile aparente ale Soarelui pe bolta cereasca

Miscarile de rotatie si de revolutie ale Pamântului se traduc, în plan local, într-o

miscare aparenta a Soarelui pe bolta cereasca. Situatia aparenta a Soarelui pe bolta este

determinata de interactiunea razei vizuale ce pleaca din ochiul observatorului cu sfera

boltii ceresti. Pentru a discuta problemele miscarii aparente ale Soarelui trbuesc definitii

o serie de parametrii geometrici. Acestia sunt (fig. 4):

Sfera cereasca - o sfera fictiva pe care se misca Soarele având în centrul ei

Pamântul;

Verticala locului - directia determinata de firul cu plumb ce strapunge sfera

cereasca în doua puncte Zenit si Nadir;

Zenit - punctul situat deasupra capului observatorului;

Nadir - punctul situat sub observator;

Polul nord si sud - sunt punctele pe care axa de rotatie a Pamântului le face

atunci când strapunge sfera cereasca;

Planul ecuatorial - planul perpendicular pe axa de rotatie a Pamântului;

Meridianul locului - circomferinta verticala ce trece prin poli;

Miscarea retrograda - miscarea Soarelui pe bolta cereasca.

1. Sistemul de coordonate orizontale (locale)

La un anumit moment si într-un loc dat, pozitia Soarelui într-un reper local este

definita prin:

Page 17: Radiatia Solara

17

Inaltimea sa (h0) - elevatia unghiulara a Soarelui deasupra planului orizontului.

Ea este nula când centrul discului solar apare sau dispare la orizont (rasaritul si apusul) si

este maxima la amiaza solara. Distanta unghiulara dintre verticala locului si pozitia

Soarelui se numeste distanta zenitala (zo). Aceste doua marimi sunt complementare: ho =

90o - zo.

Azimutul () - unghiul format de planul vertical ce trece prin Soare si locul

considerat si planul meridian al locului (directia sud) Conventional azimutul este nul la

sud , negativ spre est si pozitiv spre vest (fig.5 a).

Coordonalele Soarelui în sistemul orizontal se refera la un sistem subiectiv care

depinde de pozitia locului de observatie si de timp.

2. Sistemul absolut de coordonate

Acest sistem de coordonate are un caracter absolut, el fiind independent de

situatia observatorului. Punctele de baza ale acestui sistem sunt: polul ceresc nord si sud

si considerând ca origine pe ecuatorul ceresc un punct fix oarecare, acesta fiind punctul

vernal () sau echinoctiul de primavara. El corespunde trecerii de la o declinatie negativa

a Soarelui la una pozitiva si corespunde datei de 21 martie.

Ecuatorul ceresc este considerat perpendicular pe axa polilor ceresti. Mai exista

un cerc al sferei ceresti care trece prin polul nord, sud si Soare, ce intersecteaza Ecuatorul

ceresc la 90o.

Coordonatele Soarelui în acest sistem sunt (5.b):

Ascensiunea dreapta (Ao) - este distanta unghiulara a cercului orar al Soarelui

fata de echinoctiu masurata în directia vest în grade sau ore.

Declinatia () - este distanta unghiulara masurata de-a lungul cercului orar al

Soarelu,dintre pozitia Soarelui si planul Ecuatorului ceresc.

3. Calcului pozitiei Soarelui

La un moment dat (unghiul orar ), înaltimea si azimutul Soarelui sunt legate de

latitudine () si declinatie () prin urmatoarele formule de baza:

sin ho = sin sin + cos cos cos

(23)

sin cos ho = cos sin

(24)

cos cos ho = - cos sin + sin cos cos

(25)

Relatia (23) permite calculul înaltimii soarelui apoi relatiile (24) si (25) dau azimutul.

4. Apusul si rasaritul Soarelui

Intr-un loc dat, orele de rasarit si apus ale Soarelui depind de orizontul topografic.

Page 18: Radiatia Solara

18

In absenta mascarii orizontului neglijându-se efectele refractiei atmosferei si

considerând ho = 0, la aparitia sau disparitia discului solar la orizont, pentru determinarea

orelor de rasarit si apus se face conform algoritmului de mai jos.

Pentru o zi data (declinatia ) si un loc dat (latitudine ) formula (26) permite

calcularea unghiurilor orare R si A de rasarit si apus ale Soarelui:

cos cossinh sin sin

cos cos

R A

o (26)

R este negativ si A este pozitiv. Ora solara adevarata a rasaritului (TSR) si a apusului

(TSAP) se deduc din:

TSR = 12 + 12 R / (27)

TSAP = 12 + 12 A / (28)

Page 19: Radiatia Solara

19

Fig.3

Sfera cereasca (dupa W.M.O, 1981)

Page 20: Radiatia Solara

20

a.

b.

Fig. 4

Sistemul coordonatelor locale (a) si absolute (b) ale Soarelui (dupa W.M.O., 1981)

Page 21: Radiatia Solara

21

Azimutul rasaritului (R ) si al apusului (A) se calculeaza din formula (29):

cos coscos sin sin cos cos

cosh

R A

A

o

(29)

(R este negativ; A este pozitiv).

Durata zilei

Notiunea de zi este legata de miscarea de rotatie a Pamântului. In astronomie,

ziua este definita ca fiind egala cu o rotatie completa a Pamântului în aproximativ 24 de

ore. Este ziua siderala. Studiul radiatiei solare la nivelul suprafetei terestre, impune o

definire a zilei în functie de fenomenul ilumunarii, adica de perioada de timp între care

Soarele se gaseste deasupra orizontului în intervalul de rasarit si apus.

Definitia duratei zilei depinde de conventiile ce se adopta pentru momentul

rasaritului si apusului. Definitia rasaritului si apusului si formulele pentru calcularea

acestora sunt date în paragraful 5.5.4. Pentru aplicatii curente denumirea de durata

astronomica a zilei este considerata perioada limitata de aparitia si disparitia centrului

discului solar la orizont (h = 0o).

Aceasta durata astronomica corespunde diferentei între orele de rasarit si apus ale

Soarelui. Ea se poate calcula direct cu ajutorul formulei:

DJ = 24

Arc cos (- tg tg) (30)

DJ în ore

= latitudinea locului;

= declinatia;

= 180o daca Arc cos este exprimat în grade;

3,1416 daca Arc cos este exprimat în radiani.

Datorita faptului ca axa de rotatie a Pâmântului pastreaza aceeasi înclinare fata de

planul ecliptic si orientare fixa în spatiu, face ca cercul de iluminare terestru sa îsi

modifice pozitia în functie de perioada de revolutie a Pamântului.

Aceasta face ca pe linia unui meridian durata de iluminare a Pamântului de catre

Soare sa varieze si deci si durata zilei dupa cum se observa din tabelul nr. 1. Aici este

prezentata durata astronomica a zilei pentru latitudinile României.

Din tabelul nr. 1. se observa ca durata zilei pe teritoriul României variaza pe

parcursul unui an, ea fiind minima în decembrie la solstitiu de iarna si maxima în iunie la

solstitiul de vara. In decembrie aceasta este cuprinsa între 8 si 9 ore iar vara între 15 si

16 ore zilnic. Este o variatie specifica latitudinilor medii cu influenta semnificativa, dupa

cum se va vedea, asupra climatului radiativ, mai ales în conditii de cer senin.

Page 22: Radiatia Solara

22

Intinderea mica pe latitudine a tarii noasre face ca diferenta dintre durara zilei

între nordul si sudul tarii sa fie mica, în jur de 30', nesemnificativ în influentarea cantitatii

de radiatie solara receptata la nivelul suprafetei terestre.

Durata zilei nu trebue confundata cu durata de stralucire a Soarelui. Aceasta este

definita ca durata pe timpul careia Soarele a stralucit, provocând umbra vizibila la sol.

Ea se masoara cu heliograful si depinde în principal de durata în timpul careia Soarele

este ocultat

Tabel nr.1

Durata astronomica a zilei pentru latitudini medii din emisfera nordica (ore si zecimi )

- subliniat - latitudinile României (dupa Joël ,1983)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

51.5 8.1 9.7 11.6 13.6 15.3 16.3 15.8 14.3 12.4 10.4 8.6 7.6

51.0 8.2 9.7 11.6 13.6 15.3 16.2 15.8 14.3 12.4 1.05 8.7 7.7

50.5 8.3 9.8 11.6 13.5 15.2 16.1 15.7 14.3 12.4 10.5 8.8 7.8

50.0 8.4 9.8 11.6 13.5 15.1 16.0 15.6 14.2 12.4 10.5 8.8 7.9

49.5 8.4 9.8 11.6 13.5 15.1 15.9 15.6 14.2 12.4 1.06 8.9 8.0

49.0 8.5 9.9 11.6 13.5 15.0 15.9 15.5 14.1 12.4 10.6 8.9 8.0

48.5 8.6 9.9 11.6 13.4 15.0 15.8 15.4 14.1 12.4 10.6 9.0 8.1

48.0 8.6 10.0 11.7 13.4 14.9 15.7 15.4 14.1 12.4 10.6 9.0 8.2

47.5 8.7 10.0 11.7 13.4 14.9 15.6 15.3 14.0 12.4 10.7 9.1 8.3

47.0 8.7 10.0 11.7 13.4 14.8 15.6 15.2 14.0 12.4 10.7 9.2 8.3

46.5 8.8 10.1 11.7 13.3 14.8 15.5 15.2 13.9 12.4 10.7 9.2 8.4

46.0 8.9 10.1 11.7 13.3 14.7 15.4 15.1 13.9 12.3 10.7 9.3 8.5

45.5 8.9 10.1 11.7 13.3 14.7 15.4 15.1 13.9 12.3 10.7 9.3 8.5

45.0 9.0 10.2 11.7 13.3 14.6 15.3 15.0 13.8 12.3 10.8 9.4 8.6

44.5 9.0 10.2 11.7 13.2 14.6 15.2 14.9 13.8 12.3 10.8 9.4 8.7

44.0 9.1 10.2 11.7 13.2 14.5 15.2 14.9 13.8 12.3 10.8 9.4 8.7

43.5 9.1 10.3 11.7 13.2 14.5 15.1 14.8 13.7 12.3 10.8 9.5 8.8

43.0 9.2 10.3 11.7 13.2 14.4 15.1 14.8 13.7 12.3 10.8 9.5 8.8

42.5 9.2 10.3 11.7 13.1 14.4 15.0 14.7 13.7 12.3 10.9 9.6 8.9

42.0 9.3 10.3 11.7 13.1 14.3 15.0 14.7 13.6 12.3 10.9 9.6 9.0

41.5 9.3 10.4 11.7 13.1 14.3 14.9 14.6 13.6 12.3 10.9 9.7 9.0

41.0 9.4 10.4 11.7 13.1 14.2 14.8 14.6 13.6 12.3 10.9 9.7 9.1

(nori, configuratia orizontului) si starea atmosferei (aerosoli, vapori de apa).

Durata de stralucire a soarelui masurata cu heliograful CAMPBELL este cea în

care radiatia solara depaseste un prag situat între 60 - 200 W/m2, în functie de starea

benzii de hârtie. Pragul radiativ de mai sus se atinge când Soarele este deja la un unghi de

3o deasupra orizontului.

Durata zilei este oarecum similara însa cu durata maxima de stralucire a

Soarelui.

Page 23: Radiatia Solara

23

III. RADIATIA SOLARA EXTRATERESTRA

Constanta solara.

Soarele emite în spatiu energie sub forma de unde electromagnetice. Cercetarile

experimentale efectuate de diversi oameni de stiinta au aratat ca valoarea acesteia este

relativ constanta, de unde si denumirea de constanta solara.

Conceptul de de constanta solara, aplicat radiatiei solare extraterestre, a fost

introdus de A. Pouillet în 1837, (Frölich, 1991), iar prima metoda de determinare a fost

data de Langley, (Frölich, 1991), în 1881. Masuratorile efectuate de catre diversi autori,

în regiunile montane înalte sau aride, au dat urmatoarele valori medii ale constantei solare

dupa (Frölich, 1991):

Langley 91908) 1340 W/m2;

Dorno (1913) 1345 W/m2;

Abbot (1902 - 1912) 1349 W/m2;

Abbot (1920) 1358 W/m2;

Johnson (1954) 1395 W/m2;

Thekaekara (1971) 1353 W/m2;

RRM - Davos (1980) 1370 W/m2.

Prin definitie constanta solara este cantitatea de energie care trece în unitatea de

timp prin unitatea de suprafata orientata normal pe raza solara din afara atmosferei. Ea este

deci, radiatia solara incidenta masurata pe suprafata normala la limita superioara a

atmosferei.

O formula relativ simpla pentru calculul radiatiei solare la limita superioara a

atmosferei este urmatoarea,(Joël Jan, 1983):

Io = Ic (Rm/R)2 (30)

unde:

Ic = valoarea medie a constantei solare 1370 W/m2;

(Rm/R)2 = corectia distantei Pamânt - Soare;

(Rm/R)2 = 1 + 2e cos [W(j - 2)]

unde:

R = valoarea pentru o zi (j) a distantei Pamânt - Soare;

Rm = valoarea medie a lui R (Rm = 149,675 x 106 Km);

e = excentricitatea elipsei (e = 0, 0167).

In tabelul nr. 2 sunt date valorile radiatiei extraterestre pentru fiecare zi a anului.

Se observa ca în lipsa atmosferei, singurul element ce influenteaza valorile

fluxului radiativ este distanta Pamânt - Soare. Constanta solara, datorita în principal

variatiei distantei Soare - Pamânt, prezinta si ea o variatie anuala cuprinsa între 1416

W/m2 în prima decada a lunii ianuarie când Pamântul se gaseste la distanta minima fata

de Soare - periheliu si 1326 W/m2 în ultima decada a lunii iunie si prima decada a lui

iulie, când Pamântul atinge distanta maxima fata de Soare - afeliu.

Page 24: Radiatia Solara

24

In realitate, Pamântul poate fi asimilat cu o sfera. Pe un astfel de corp, la un

anumit moment, numai un punct de pe suprafata sa, cel în care razele Soarelui sunt

perpendiculare la amiaza, prezinta o suprafata perpendiculara pe razele Soarelui.

Fiind o suprafata convexa unghiul de incidenta al radiatiei solare tinde sa scada în

toate directiile fata de punctul considerat pâna la atingerea cercului de iluminarre când razele

devin tangente la suprafata terestra. Modificarea unghiului de incidenta al razelor solare

duce la modificarea densitatii fluxului energetic.

Tabel nr. 2

Valorile zilnice ale fluxului radiatiei solare extraterestre pe suprafata normala (W m-2

),

(dupa Joël, 1983)

Zi I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1 1416 1410 1394 1371 1349 1332 1326 1330 1346 1368 1391 1409

2 1416 1410 1394 1370 1348 1332 1326 1331 1346 1368 1392 1409

3 1416 1409 1393 1369 1347 1331 1326 1331 1347 1369 1393 1410

4 1416 1409 1392 1369 1347 1331 1326 1331 1348 1370 1393 1410

5 1416 1409 1392 1368 1346 1331 1326 1332 1348 1371 1394 1410

6 1416 1408 1391 1367 1346 1330 1326 1332 1349 1372 1395 1411

7 1416 1408 1390 1366 1345 1330 1326 1332 1350 1372 1395 1411

8 1416 1407 1389 1365 1344 1330 1326 1333 1351 1373 1396 1412

9 1416 1407 1389 1365 1344 1329 1326 1333 1351 1374 1397 1412

10 1416 1406 1388 1364 1343 1329 1326 1334 1352 1375 1397 1412

11 1416 1406 1387 1363 1343 1329 1326 1334 1353 1375 1398 1413

12 1416 1405 1386 1362 1342 1329 1326 1335 1353 1376 1398 1413

13 1416 1404 1386 1362 1341 1328 1326 1335 1354 1377 1399 1413

14 1415 1404 1385 1361 1341 1328 1326 1336 1355 1378 1400 1413

15 1415 1403 1384 1360 1340 1328 1326 1336 1356 1379 1400 1414

16 1415 1403 1383 1359 1340 1328 1326 1337 1356 1379 1401 1414

17 1415 1402 1383 1359 1339 1327 1326 1337 1357 1380 1402 1414

18 1415 1402 1382 1358 1339 1327 1327 1338 1358 1381 1402 1414

19 1414 1401 1381 1357 1338 1327 1327 1338 1359 1382 1403 1415

20 1414 1400 1380 1356 1338 1327 1327 1339 1359 1382 1403 1415

21 1414 1400 1380 1356 1337 1327 1327 1339 1360 1383 1404 1415

22 1414 1399 1379 1356 1337 1326 1327 1340 1361 1384 1404 1415

23 1413 1398 1378 1354 1336 1326 1328 1340 1362 1385 1405 1415

24 1413 1398 1377 1354 1336 1326 1328 1341 1362 1385 1405 1416

25 1413 1397 1376 1353 1335 1326 1328 1342 1363 1386 1406 1416

26 1412 1396 1376 1352 1335 1326 1328 1342 1364 1387 1406 1416

27 1412 1396 1376 1352 1334 1326 1329 1343 1365 1388 1407 1416

28 1412 1395 1374 1351 1334 1326 1329 1343 1365 1388 1407 1416

29 1411 1373 1350 1333 1326 1329 1344 1366 1389 1408 1416

30 1411 1373 1349 1333 1326 1330 1345 1367 1390 1408 1416

31 1411 1372 1333 1330 1345 1390 1416

Page 25: Radiatia Solara

25

Un flux energetic cu incidenta normala îsi micsoreaza valoarea odata ce este

proiectat pe o suprafata orizontala deoarece îsi modifica îsi modifica densitatea de flux.

Considerata pe suprafata orizontala valorile radiatiei solare pentru o zi data se

calculeaza cu ajutorul formulei, dupa (Joël, 1983):

Go = 0,36 x Io (DZ sin sin 24 / sin cos cos ) (31)

unde:

Go = radiatia solara extraterestra pe suprafata orizontala (J/cm2);

Io = insolatia zilnica (incidenta normala) la limita superioara a atmosferei;

DZ = durata zilei;

= latitudinea locului;

= declinatia;

= unghiul orar al rasaritului si apusului = - tg tg ;

= 3,1416.

Spre deosebire de valorile radiatiei extraterestre pe suprafata normala, la cea

considerata pe suprafata orizontala, observam o puternica variatie latitudinala datorata

modificarii unghiului de înaltime a Soarelui, deci a incidentei razelor solare.

Din tabelul nr. 3 se observa ca Go, are la nivelul teritoriului tarii noastre, o variatie

anuala cu valori minime în luna decembrie si maxime în iunie deci la solstitii, datorate

geometriei Pamât - Soare ce modifica mersul aparent al acestuia pe bolta si deci unghiul h.

In acelasi timp se observa si o variatie în sens latitudinal. Valorile scad pe masura ce

latitudinea creste.

Tabel nr. 3

Valorile medii lunare ale radiatiei solare extraterestre pe suprafata orizontala (J cm-2

),

(dupa Joël, 1983)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

51.5 830 1377 2207 3117 3830 4157 3995 3398 2554 1669 983 684

51.0 860 1407 2234 3135 3839 4160 4001 3412 2577 1698 1014 713

50.5 890 1437 2261 3153 3847 4163 4006 3426 2600 1727 1044 742

50.0 920 1468 2287 3171 3855 4165 4011 3440 2624 1756 1074 772

49.5 950 1498 2313 3188 3863 4168 4016 3453 2646 1785 1104 801

49.0 980 1528 2339 3206 3871 4170 4021 3466 2669 1814 1135 831

48.5 1011 1558 2365 3223 3879 4172 4025 3479 2692 1842 1165 861

48.0 1041 1588 2391 3240 3886 4174 4030 3492 2714 1871 1195 891

47.5 1072 1618 2417 3257 3893 4176 4034 3505 2736 1899 1226 921

47.0 1102 1648 2442 3274 3900 4178 4038 3518 2758 1928 1256 951

46.5 1133 1678 2467 3290 3907 4180 4042 3530 2779 1956 1286 981

46.0 1163 1708 2492 3306 3914 4181 4046 3542 2801 1984 1317 1012

45.5 1194 1738 2517 3322 3920 4182 4049 3554 2822 2012 1347 1042

45.0 1225 1768 2542 3338 3927 4183 4063 3566 2843 2040 1378 1073

44.5 1256 1797 2566 3353 3933 4184 4056 3577 2864 2067 1408 1103

Page 26: Radiatia Solara

26

Tabel nr. 3 - continuare

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

44.0 1287 1827 2590 3368 3939 4185 4059 3588 2885 2095 1439 1134

43.5 1317 1856 2614 3383 3944 4186 4062 3599 2905 2122 1469 1165

43.0 1348 1885 2638 3398 3950 4186 4064 3610 2925 2150 1499 1196

42.5 1379 1914 2662 3413 3955 4186 4067 3620 2945 2177 1530 1227

42.0 1410 1944 2685 3427 3960 4186 4069 3631 2965 2204 1560 1257

41.5 1441 1973 2709 3441 3965 4186 4071 3641 2985 2231 1590 1288

41.0 1472 2001 2732 3455 3969 4186 4073 3650 3004 2257 1620 1319

Pentru latitudinile României, atât valorile lui Io si Go, sunt valori maxime posibile ale

intensitatii radiatiei solare extraterestre.

Page 27: Radiatia Solara

27

IV. RADIATIA SOLARA SI ATMOSFERA TERESTRA

Dupa cum se stie atmosfera terestra este, în primul rând, un amestec de gaze în

proportii constante (tabel nr.4).

Tabel nr. 4

Compozitia atmosferei terestre

(dupa Marcu. 1983)

Gazele constituente % (de volum)

Azot (N2) 78,08

Oxigen (O2) 20,95

Argon (Ar) 0,93

Bioxid de carbon (CO2) 0,03

Heliu (He) 0,01

Neon (Ne) 0,01

Hidrogen (H2) 0,01

Crypton (Cr) 0,01

Xenon (Xe) 0,01

Ozon (O3) 0,01

Pe lânga moleculele gazelor componente în atmosfera exista, în cantitati variabile,

o serie de alte elemente constitutive. In primul rând trebue mentionata apa în diversele ei

forme de agregere, pulberi de origina naturala sau antropica.

Dupa dimensiunile lor particulele din atmosfera se clasifica în (Mészàros 1981) :

- particule Aitken r 0,1 m;

- particule mari 0,1 r 1,0 m;

- particule gigantice r 1,0m.

Dintre aceste spectre dimensionale concentratia cea mai mare, o au primele doua

grupe, deoarece ele sunt particule cu timp mare de rezidenta, în atmosfera. Este cazul

ioni- lor, pulberilor foarte fine provenite din combustie si diverse reactii chimice din

atmosfera (picaturi minuscule de acid sulfuric,azotic si azotos), diversele pulberi minerale

provenite din dezagregarea scoartei terestre, cenusi vulcanice. La acestea se adauga gama

larga a starilor de agregare ale apei în atmosfera de la picaturi foarte fine care formeaza

ceata, pâna la picaturile de ploaie si cristale de gheata. Nu trebuesc neglijate nici

particulele de origina biologica, polenul, sporii si diversele microorganisme.

Efectul optic cel mai puternic asupra radiatiei solare îl au particulele mari

(Mészàros 1981).

Toate aceste impuritati alcatuesc în ansamblu aerosolul atmosferic. El este

caracteristic atmosferei joase (troposfera inferioara), In medie, numarul impuritatilor

atmosferice descreste în înaltime dupa legea exponentiala:

Page 28: Radiatia Solara

28

Nz = No e -kz

,

(32)

unde:

Nz = concentratia la la o înaltime z;

No = concentratia la nivelul solului;

K = constanta;

z = înaltimea.

Abaterile de la aceasta lege sunt uneori mari, datorita eruptiilor vulcanice, a

circulatiei maselor de aer.

Din punct de vedere optic atmosfera reala descrisa mai sus poate fi considerata un

mediu tulbure care exercita asupra radiatiei solare ce o strabate, un fenomen complex de

atenuare care îi modifica atât energia cât si compozitia spectrala, cunoscut sub numele de

extinctie. Fenomenul se datoreste unei absorbtiei selective si unei difuzii partiale si el

este dependent de lungimea de unda.

Fenomenul extinctiei

Extinctia prin absorbtie. Radiatia solara directa îsi diminueaza intensitatea sub

influenta atmosferei însasi (Stoica C, Cristea N., 1971).

Daca se noteaza cu I fluxul unei radiatii solare directe monocromatice în

atmosfera atunci extinctia - dI suferita de aceasta radiatie pe drumul elementar ds va fi

proportionala cu I cu ds si cu densitatea a aerului (Fig. 7.1.1):

- d S = K I ds

(33)

în care:

K = factor de proportionalitate ce depinde de natura mediului. Integrând de la

limita superioara a atmosferei (s = 0 , I = IO) pâna la sol (s = s, I = Im) se obtine:

m

K ds

e o

s

(34)

Integrala de la exponent se numeste masa optica si este masa coloanei de aer de

sectiune egala cu unitatea care porneste de la suprafata terestra ( 0) si limita superioara a

atmosferei ( 0' ). Relatia (7.3) se mai poate scrie si sub forma:

m o

K m dh

e o

h

(35)

unde:

mds

dh

o

s

o

h

(36)

poarta numele de masa atmosferica si ea arata de câte ori masa optica corespunzatoare

distantei zenitale z este mai mare decât masa optica pentru z = 0 considerata ca unitate

Page 29: Radiatia Solara

29

a = K dho

h

(37)

se numeste coeficient de extinctie monocromatica al atmosferei pentru masa optica

unitate. Daca se tine seama de relatia ( 37), atunci relatia ( 35) devine:

Im = Io e- a

m (38)

si daca se noteaza q = e- a se va obtine:

Im = Io q m

(39)

unde marimea q se numeste coeficient de transmisie monocromatica al atmosferei, el

fiind raportul dintre fluxul la sol si cel de la limita superioara a atmosferei, pentru m = 1

(distanta zenitala a Soarelui este nula, incidenta normala). El este întotdeauna cuprins

între (transparenta nula) si 1 (transparenta totala).

Expresiile (38) si (39) sunt cunoscute sub numele de legea lui Bouguer.

In esenta ea exprima urmatoarele; pentru o transparenta data, intensitatea

radiatiei solare ajunsa la sol scade în progresie geometrica atunci când masa atmosferei

strabatuta de razele solare creste în progresie aritmetica.

Din relatia (39) se obtine forma lui q:

q = S

S o

mm

(40)

Din figura 1.1.1 se observa ca, ds = dh sec z, si formula 7.5 devine:

m = sec z (41)

Cu aceasta formula Bemporand a calculat masele atmosferice corespunzatoare

diverselor distante zenitale (tabel nr. 5):

Tabel nr.5.

Masele atmosferice normale (la presiunea 760 mm Hg), în functie de distanta zenitala

(dupa Bemporand, citat de Herovanu M. 1957)

z 0o 10

o 20

o 30

o 40

o 50

o 60

o 70

o 80

o 85

o

m 1.00 1.02 1.06 1.15 1.30 1.55 1.995 2.905 5.60 10.39

Pentru o distanta zenitala oarecare, tabelul da masa atmosferica la presiunea

standard. Daca vrem sa calculam masa atmosferica pentru o presiune p se foloseste

relatia:

Page 30: Radiatia Solara

30

m

p

mp

760

760 (42)

Ecuatiile lui Bouguer (5.7) si (5.8) sunt valabile pentru o radiatie monocromatica.

Pentru întreg spectrul solar ele devin:

m o

a m m

oe d q d

0 0 (43)

Daca se noteaza:

o od

0

(44)

constanta solara redusa la distanta Pamânt - Soare si cu a coeficientul de extinctie

policromatica, iar cu q cel de transmisie policromatica, se poate scrie:

Im = Io e-am

= Io qm

(45)

ecuatiile lui Bouguer pentru radiatia policromatica.

Pentru un flux considerat pe o suprafata orizontala , unde Im = Im cos z , legea lui

Bouguer devine:

Im = Io q sec z

(46)

Considerata în aceasta forma legea lui Bouguer explica mersul diurn si cel anual

al radiatiei solare directe [Herovanu M. 1957].

Deoarece q<1 , variatia lui Im va fi inversa variatiei lui z.

Deci Im creste dimineata si scade dupa- amiaza, deoarece z este descrescator si

respectiv crescator.

Im atinge valori mai mari vara si mai mici iarna, fiindca z minim al Soarelui este

mai mica în primul caz decât în al doilea.

Im descreste cu latitudinea, deoarece distanta zenitala minima a Soarelui creste.

Având în vedere relatia (45), Im va creste odata cu altitudinea, deoarece m scade.

Extinctia prin difuzie. Pe lânga fenomenul absorbtiei selective, radiatia solara

sufera în atmosfera o difuzie. Particulele atmosferice, produc o împrastiere în toate

directiile a radiatiei solare prin reflexie si refractie. Difuzia moleculara este explicata de

Rayleigh (Herovanu, 1957). Se considera un flux incident, format din radiatii

nepolarizate, de lungime de unda superioara dimensiunii particulelor difuzante. 1 cm3 de

mediu tulbure, format din asemenea particule, trimite sub un unghi fata de directia

razelor incidente si la distanta r, fluxul:

i = S

3

161

2

2a

r

'

( cos ) (47)

unde:

a' =

32 1

3

2 2

4

( )n

N

(48)

unde:

Page 31: Radiatia Solara

31

N = numarul de particule în unitatea de volum, presupuse sfere dielectrice având

indicele de refractie n.

= lungimea de unda a radiatiei considerate;

a' = coeficientul de extinctie monocromatica prin difuzie al radiatiei solare care

ajunge direct la sol. Valoarea lui se raporteaza la 1cm3 de aer, la presiune de 760 mm Hg.

Pentru masa atmosferica unitate pentru cei H cm3 ce se gasesc în ea, coeficientul de

extinctie monocromatica devine a' = a

' H.

Extinctia prin difuzie este data conform legii lui Bouguer;

Sm = So e

32 1

3

2 2

4

( )n

NHm

(49)

Aceasta lege de difuzie a lui Rayleigh este valabila numai pentru particule

difuzante mici în raport cu lungimea de unda ( în principal moleculele aerului).

Din formula (49) se observa ca radiatia solara este difuzata mai mult cu cât

lungimea de unda este mai mica. Deci sunt puternic reflectate radiatiile ultraviolete, iar

din domeniul vizibil, mai mult radiatiile albastre decât cele galbene sau rosii.

Daca ordinul de marime al particulelor difuzante este mai mare ca lungimea de

unda a radiatiilor, legea difuziei moleculare nu se mai aplica, având loc o reflexie difuza

pe suprafata acestor particule. Din aceasta cauza, culoarea cerului capata un aspect

albicios deoarece radiatia difuzata contine si alte radiatii decât cele predominant albastre,

care dau culoarea cerului senin.

Radiatia solara la incidenta normala (z = 0, m = 1) sufera o slabire de 9% prin

difuzia moleculara, de 5 - 20% prin absorbtia în vaporii de apa, de 5 - 15% în suspensii si

sub 1% prin absorbtia în ozon (Herovanu., 1957).

Consecintele fenomenului de extinctie, opacitatea atmosferei.

Din cele prezentate mai sus rezulta ca extinctia totala exercitata de catre

atmosfera asupra radiatiei solare este produsa de:

- constituentii gazosi ai atmosferei ce exista în proportii relativ constante;

- apa (în principal sub forma de vapori);

- aerosolul atmosferic (pulberile);

Acestia doi constituenti din urma, fiind în atmosfera în cantitati variabile.

Considreând forma legii lui Bouguer pentru extinctia policromatica, iar A fiind

considerat un coeficientul de extinctie policromatica al radiatiei solare la un moment dat

si fie a un acelasi coeficient, pentru aerul pur su uscat, în care nu intervine decât extinctia

moleculara, atunci se poate scrie:

Im = Io e-Am

= Io e-Tam

(50)

unde: T = A/a

Page 32: Radiatia Solara

32

Raportul dintre extinctia totala a atmosferei (A) si extinctia produsa de

constituentii ficsi (absorbtia si difuzia moleculara într-o atmosfera lipsita de apa si praf),

(a) a fost denumit Factorul de opacitate Linke, dupa numele celui care l-a creat.

Acest factor arata de câte ori atmosfera reala, la un moment dat, este mai opaca

decât una pura si uscata, luata ca referinta. Acest factor se deduce din valorile lui Im si m,

care pot fi determinate la sol, prin masuratori radiometrice de rutina.

Expresia analitica a factorului de opacitate Linke (T) devine atunci, (Herovanu,

1938):

T = log log log

log log

I I r

I I

o

o hb

2

(51)

unde:

Io = radiatia solara la limita superioara a atmosferei;

I = radiatia solara directa masurata la suprafata terestra;

r2 = distanta medie Soare - Pamânt la un moment dat;

Ihb = intensitatea radiatiei solare directe dupa ce strabate o atmosfera pura si uscata

pentru înaltimea Soarelui, h si presiunea atmosferica, b.

Page 33: Radiatia Solara

33

V. MASURAREA RADIATIEI SOLARE

Statiile radiometrice

Masurarea radiatiei solarese efectueaza în cadrul unei retele de statii organizate la

nivel national si mondial. In general, datorita faptului ca masuratorile radiometrice

trebuesc raportate la datele meteorologice, statiile radiometrice sunt integrate în cadrul

statiilor meteorologice.

Primele masuratori de radiatie solara în tara noastra, întelegând prin aceasta

teritoriul vechiului regat, sunt legate de activitatea de pionierat a lui ªt. C. Hepites. Acesta

infiinteaza la Braila în 1879, la locuinta sa din strada Regala, o statie meteorologica

tinând seama de toate prescriptiunile Congresului Meteorologistilor tinut la Viena în

1873. La începutul anului 1879 s-a instalat aici un actinometru Arago cu ajutorul caruia

se masura intensitatea radiatiei solare globale exprimata în grade actinometrice.

Observatiile erau facute zilnic la momentul înaltimii maxime a Soarelui pe bolta si ele au

continuat pâna la finele anului 1881.

Odata cu înfiintarea Serviciului Meteorologic National masuratorile radiometrice

se reiau în 1888 la Observatorul de la Bucuresti - Filaret unde continua pâna în 1908. La

acest observator, zilnic, la amiaza se determina gradul actinometric cu un actinometru

Arago si unul tip Violle. Pe lânga aceste doua aparate, Observatorul mai poseda un

actinometru Crova si un actinometru totalizator cu evaporatie de alcool. Observatiile au

fost publicate în Analele Institutului. Aceste masuratori nu au avut un caracter

sistematic.

Dupa 1908, când Institutul Meteorologic este încorporat Observatorului

Astronomic, masuratorile radiometrice înceteaza.

Ele sunt reluate odata cu înfiintarea în 1930 a Observatorului Meteorologic de la

Baneasa. Aici între anii 1934 si 1936 au început masuratori radiometrice sistematice sub

conducerea lui Mircea Herovanu, seful Laboratorului de Actinometrie. Aparatura

instalata în turnul de observatii consta din:

- 1 pirheliometru cu compensatie electrica Angstrom, folosit drept etalon;

- 2 actinometru bimetalic Michelson-Marten;

- 3 cutie solarimetrica Si tubul pirheliometric Gorczinsky;

- 4 pirheliometre Gorczinsky;

- 5 Solarigrafe Gorczinsky;

Ultimile doua fiind prevazute cu milivoltmetru înregistrator Richard.

La Baneasa se efectuau în zilele senine masuratori ale radiatiei solare directe (4

pâna la 8 determinari pe zi) cu actinometrul Michelson-Marten si înregistrari ale

aceluiasi component radiativ cu prheliometrul Gorczinsky.

In vara anului 1938 întreaga aparatura a fost deplasata la Mangalia unde

masuratorile de radiatie solara au continuat pâna în vara anului 1939 în cadrul

Observatorului de Bioclimatologie înfiintat acolo. Aici s-au efectuat masuratori de

radiatie solara directa, difuza, globala în spectru total si pe domenii spectrale de interes

medical cum este ultravioletul biologic. Pe lânga aparatele mentionate mai sus aici s-a

Page 34: Radiatia Solara

34

folosit pentru masurarea ultravioletului un dozimetru UV, construit de I.G.

Farbenindustrie.

Acesta era format dintr-un tub de pirex umplut cu o solutie de leucosulfit de

fuxina, care, sub actiunea radiatiei ultraviolete, se coloreaza în rosu. Virajului lichidului

se aprecia dupa o scala colorimetrica, iar regiunea spectrala în care reactioneaza este

aceeasi cu spectrul ultraviolet care produce eritemul (UV - B). Masuratorile se efectuau

zilnic din ora în ora în timp solar adevarat.

Masuratorile radiometrice sistematice, cu metodologie unitara au debutat în 1949

la Observatorul Afumati, înfiintat de I.M.C. ele continuând si astazi. Paralel cu

Observatorul Afumati, dupa 1950 începe sa se contureze reteaua nationala de statii

radiometrice, prin înfiintarea de noi puncte de masura. In tabelul nr.5 este prezentantata

situatia actuala a retelei nationale de statii radiometrice.

Tabel nr. 5

Reteaua de statii radiometrice din România

Statia Lat. () Long. () H (m) Perioada de funct.

Iasi 47o 10

' N 27

o 36

' E 90 1951 - 1958; 1963-Act

Cluj - Napoca 46o 47

' N 23

o 34

' E 410 1957 - Act.

Deva 54o 52

' N 22

o 54

' E 230 1982 - Act.

Timisoara 45o 47

' N 21

o 17

' E 90 1957 - Act.

Poiana Brasov 45o 36

' N 25

o 33

' E 1026 1989 - Act.

Galati 45o 30

' N 28

o 02

' E 72 1970 - Act.

Bucuresti 44o 30

' N 26

o 13

' E 91 1949 - Act

Constanta 44o 13

' N 28

o 38

' E 12 1952 - Act.

Craiova 44o 19

' N 23

o 52

' E 192 1971 - Act.

Tabel nr. 6

Retele de statii radiometrice în câteva tari europene

ºara Supraf.

(Km2)

Numar statii Statie / km2 H 500m H 500m

Franta 547 026 36 15 195 33 3

Germania 356 274 31 11 492 28 3

Italia 301 252 33 9 129 27 6

M. Britanie 244 130 17 14 360 17 -

România 237 500 9 26 389 8 1

Grecia 131 986 9 16 498 9 -

Bulgaria 110 912 6 18 485 4 2

Ungaria 93 030 5 18 606 5 -

Portugalia 92 082 8 11 510 6 2

Austria 83 853 7 11 979 4 3

Olanda 40 844 5 8 169 5 -

Page 35: Radiatia Solara

35

Din tabel se observa ca, reteaua nationala de statii radiometrice este formata din 9

puncte de masura distribuite cât mai judicios posibil în teritoriu. Comparativ cu retele

similare din Europa densitatea statiilor radiometrice în România este relativ modesta

(tabelul nr. 6).

Aproape toate sunt situate la altitudini ce nu depasesc 500m. Situatia este

oarecum similara cu a celorlalte retele de masura din Europa. Conform recomandarilor

facute de Pivovarova (WMO, 1981), exceptie facând regiunile cu un gradient puternic al

radiatiei solare (regiunile de coasta si montane), distanta între 2 statii radiometrice poate

fi de pâna la 500 km, considerându-se din cercetari experimentale ca variatia latitudinala

a parametrilor radiativi devine semnificativa. Aceasta conditie minimala este respectata

de reteaua noastra de statii. Totusi pentru o cunoastere mai detaliata a elementelor

climatului radiativ este necesara o îndesire a acestei retele, avându-se în vedere o alta

recomandare a OMM dupa care trebuie sa existe cel putin o statie radiometrica în fiecare

regiune climatica, dându-se ca baza clasificarea climatelor dupa Köpen. Din acest punct

de vedere repartitia teritoriala a statiilor radiometrice este cu totul deficitara. Practic cea

mai mare parte a lor sunt repartizate în regiuni joase. O singura statie este situata în

regiunea montana, niciuna în regiuneaa de deal si podis, cu altitudini medii sau în regiuni

cu anumite particularitati locale ale climatului.

O alta problema ce trebue mentionata este faptul ca 8 din cele 9 statii radiometrice

sunt situate în imediata apropiere a unor mari orase, care prin activitatea lor influenteaza,

uneori puternic caracteristicile optice ale atmosferei regiunilor înconjuratoare. Asa sunt:

Bucuresti - Afumati: se gaseste situata la NE, pe soseaua Bucuresti - Urziceni la

aproximativ 8 km departare de oras într-o zona periurbana partial construita, fara surse

majore locale de impurificare a atmosferei;

Constanta: este situata în perimetrul orasului, pe malul marii, la N, pe soseaua

constanta - Mamaia, la punctul Pescarie. Platforma statiei este obturata si partial umbrita,

la extremitatile zilei, de constructii (blocuri de locuinte). Nu trebue neglijat faptul ca pe

malul marii este construita rafinaria de la Midia - Navodari, sursa majora de poluare;

Craiova: este situata la E de oras, la aproximativ 6,5 km departare, în apropierea

aeroportului;

Galati: se gaseste situata la marginea de N a orasului, într-un spatiu construit.

Sursa majora de impurificare a atmosfera din zona, SIDEX - Galati, se gaseste la

aproximativ 6 km SV, în linie dreapta, fata de statie;

Iasi: este situata în afara orasului la aproximativ 3km NE pe un platou ce domina

valea Bahluiului cu aproximativ 50m, în apropierea aeroportului;

Cluj - Napoca: este situata în perimetrul orasului spre V , la o altitudine relativa

de aproximativ 50 -60m, fata de valea Somesului, fiind înconjurata de spatii urbane

construite;

Timisoara: este situata la marginea orasului pe directia NE, în imediata apropiere

a unei arii împadurite, fara surse majore de impurificare a atmosferei în regiune;

Deva: se gaseste în extremitatea de SV a orasului, la limita oras - zona

periurbana, fara surse majore de impurificare a atmosferei;

Poiana Brasov: este situata în statiunea montana cu acelasi nume, pe un spatiu

deschis înconjurat de padure, fara surse de impurificare;

Page 36: Radiatia Solara

36

Tabel nr.7

Frecventa medie anuala (%) a vântului la statiile radiometrice

Statii Frecventa medie

N NE E SE S SV V NV Calm

Iasi 9.5 5.3 8.3 13.0 5.7 4.6 5.5 21.5 26.6

Cluj - Napoca 3.0 8.5 6.6 7.9 2.5 2.9 10.4 12.8 45.4

Deva 5.6 2.0 4.2 5.7 5.2 1.5 7.9 8.7 59.2

Timisoara 16.9 8.7 15.0 7.4 8.4 6.6 7.0 9.1 20.9

Poiana Brasov 10.8 3.9 1.9 1.9 9.2 5.1 3.9 12.8 50.1

Galati 16.1 19.8 6.8 6.1 10.0 14.7 3.4 9.0 14.1

Bucuresti-Af. 5.0 21.6 19.7 5.0 3.3 16.8 13.8 4.9 9.9

Constanta 21.5 11.7 6.1 8.7 9.4 5.9 12.7 8.8 15.2

Craiova 3.4 9.1 24.6 3.0 1.9 3.4 18.7 9.6 26.3

M. Herovanu (1938), studiind opacitatea atmosferei în imediata apropiere a

Bucurestiului, sublinia rolul vântului în impurificarea atmosferei Vânturile care bat din

directia unui centru de actiune optica (oras sau sursa oarecare de impurificare) spre

punctul de masura poate duce la cresterea opacitatii atmosferei cu pâna la 20%

[Herovanu, M., 1938]. Astfel din tabelul nr.2.1.3 se observa ca majoritatea statiilor

radiometrice dominanta de vânt este din directie opusa orasului (Bucuresti, Craiova, Iasi,

Timisoara, Galati) deci valorile de radiatie masurate aici pot fi reprezentative pentru

spatii mult mai mari ca întindere. Oricum rolulvântului nu trebuie absolutizat, el

estompându-se atunci când se analizeaza valorile medii de radiatie.

Statiile radiometrice din România functioneaza pe lânga statiile meteorologice. In

cadrul platformei meteorologice exista o platforma radiometrica amenajata pe un stativ

de lemn, la 1,6m deasupra solului, orientata nord-sud. Pe acest stativ sunt instalate

aparatele radiometrice de masura a fluxurilor instantanee ale parametrilor radiativi:

-radiatia solara directa pe suprafata normala;

- radiatia solara difuza pe suprafata orizontala;

- radiatia solara globala pe suprafata orizontala;

- radiatia solara reflectata;

- bilantul radiativ;

Pe tija de lemn, ele sunt dispuse în urmatoarea ordine de la nord spre sud:

radiometru - piranometru - bilantometru. Toate aceste instrumente sunt cuplate cu

galvanometre de tip GSA-1. Pe un suport separat se gaseste instalat un actinograf

bimetalic Robitzsch, pentru înregistrarea zilnica a radiatiei solare globale pe suprafata

orizontala. Pentru masurarea iluminarii se foloseste luxmetrul. Toate statiile au platforma

înierbata si în imediata apropiere nu se gasesc obstacole cu înaltimi mai mari de 5o care

sa umbreasca aparatura de masura, exceptiea fiind, statia Constanta. Aici, dupa 1990 s-au

construit, în jurul platformei statiei, blocuri de lucuinte de 8 -10 etaje, care unbresc

platforma cu aparate radiometrice în perioada august - aprilie. Fenomenul de umbrire se

produce în primele ore de la începutul si sfârsitul zilei.

Page 37: Radiatia Solara

37

Aparatura radiometrica – senzorii de radiatie

Exista diverse tipuri de aparate de masura ale radiatiei solare în functie de

parametrul radiometric masurat.

Pentru masurarea radiatiei solare directe se folosesc pirheliometrele sau

actinometrele.

Radiatia solara globala, difuza, reflectata se masoara cu ajutorul piranometrului

iar bilantul de radiatie cu bilantometrul.

Indiferent de tip instrumentele radiometrice sunt formate din partea receptoare

detectorul sau traductorul, cu ajutorul caruia energia radianta solara este transformata

într-o marime masurabila: curent electric, cazul termobateriilor, o deformare mecanica,

cazul deformarii unei bilame alcatuita din metale cu coeficienti de dilatare diferiti,

schimbarea caracteristicilor electrice ale unei substante, cazul fotocelulelor si sistemul de

masurare.

Receptorii trebuie sa îndeplinesca urmatoarele conditii:

- sa absoarba cât mai bine radiatia solara, si de regula ei sunt vopsiti cu un lac

negru si mat (termobateriile, bilamele);

- sa fie cât mai putin selectiv spectral, deci sa absoarba cât mai uniform radiatia pe

întreagul domeniu spectral de masura In general, toti receptorii vopsiti în negru au o

foarte slaba selectivitate spectrala, spre deosebire de fotocelule care au o mare

sensibilitate spectrala.

Având în vedere procesele fizice de conversie ale radiatiei solare, detectorii se

împart în :

- detectori termici;

- detectori cuantici.

Detectorii termici - transforma radiatia solara sau terestra în caldura, de unde o

variatie de temperatura care poate fi pusa în evidemta prin:

- masurarea unei temperaturi cu ajutorul termometrelor;

- deformarea mecanica datorata dilatarii unei bilame;

- masurarea variatiei rezistentei unui conductor care este în functie de

temperatura;

- masurarea unui curent (ternoelectric) aparut într-un circuit de termoculpe legate

în serie, ale caror suduri calde sunt expuse radiatiei solare si cele reci sunt la temperatura

mediului ambiant.

Detectorii cuantici - prin care radiatia solara sau terestra provoaca prin efectul

fotoelectric schimbarea proprietatilor electrice ale substatei receptoare.

Detectorii cuantici se împart în doua categorii, în functie de tipul fotoefectului:

- fotoefect extern (emisie de electroni)

- fotoefect intern (producere interna de electroni).

In cazul fotoefectului intern, radiatia solara excita sarcinile electrice libere care se

deplaseaza în interiorul stratului fotosensibil, modificându-i conductivitatea, producându-

se astfel un curent electric.

In meteorologie sunt folositi detectorii cuantici cu fotoefecte interne.

Detectorul este montat, prin diverse moduri, în corpul aparatului radiometric, fie

într-un tub radiometric prevazut cu diafragme pentru limitarea fluxului radiativ su expuse

pe o suprafata orizontala protejat su nu de o calota de sticla.

Page 38: Radiatia Solara

38

La rândul sau aparatul radiometric este cuplat la un sistem de masura (un aparat

de masura) care poate fi un galvanometru, milivoltmetru, sistem automat de achizitie a

datelor etc.

Clasificarea si descrierea instrumentelor radiometrice

Deoarece fluxurile de radiatie difera prin lungimile de unda, intensitate sau

directie s-au conceput instrumente de masura adecvate pentru masurarea diverselor tipuri

de radiatie solara. Se deosebesc urmatoarele tipuri de instrumente radiometerice:

- Pirheliometrul (radiometrul) este un instrument de masura a radiatiei solare

directe de unda scurta cu incidenta normala.

- Piranometrul (albedometrul) este un instrument de masura a radiatiei solare

difuze, globale sau reflectate de unda scurta în unghi de 180o.

- Pirgeometrul este un instrument de masura a radiatiei solare descendente (a

atmosferei) si ascendente (terestra) de unda lunga in unghi de 180o.

- Pirradiometrul diferential (bilantometerul) este un instrument de masura al

radiatiei nete în spectru total (bilantul de radiatie) intr-un unghi de descgidere de 360o.

In functie de precizia de masurare instrumentele radiometrice se împart în:

Pirheliometre absolute............................................precizia ± 0,1%;

Pirheliometre etalon secundar................................precizia ± 0,5%;

Pirheliometru clasa I...............................................precizia ± 1,0%;

Pirheliometre clasa II..............................................precizia ± 2,0%;

Piranometre etalon..................................................precizia ± 1,o%.

Piranometre clasa I.................................................precizia ± 5,0%.

Piranometru clasa II................................................precizia ± 10%.

Pirradiometre etalon................................................precizia ± 3,0%.

Pirradiometre clasa I...............................................precizia ± 7,0%.

Pirradiometre clasa II..............................................precizia ± 15%.

Instrumentele de masura ale radiatiei solare directe.

Dam mai jos o descriere a celor mai cunoscute tipuri de aparate radiometrice,

toate folosite în reteau nationala.

Fiecare statie radiometrica din România este dotata cu urmatoarele seturi de

aparate:

- radiometru termoelectric AT-50, pentru masurarea radiatiei solare directe;

- piranometru termoelectric universal M-80, pentru masurarea radiatiei solare

difuze, globale, reflectate;

- bilantometru termoelectric M-10, pentru masurarea bilantului radiativ;

- luxmetru PU - 150, pentru masurarea iluminarii naturale.

Dam în continuare o descriere sumara a acestor tipuri de instrumente

radiometrice:

- Actinometrul AT - 50 serveste la masurarea radiatiei solare directe, cazute pe

suprafata perpendiculara a suprafetei receptoare.

Principiul de functionare al aparatului se bazeaza pe transformarea radiatiei solare

în forta electromotoare.

Page 39: Radiatia Solara

39

Transformarea se realizeaza de catre o baterie de termoelemente dispuse în stea,

formata din 50 de termosuduri din lamele de manganin si constantan. Lipiturile active

(calde) ale termoelementelor fac corp comun cu un disc metalic din argint înegrit -

receptorul, care primeste radiatia solara directa; lipiturile pasive (reci) sunt în contact cu

corpul aparatului. Curentul termoelectric debitat de termocuplu este proportional cu cu

diferenta de temperatura dintre receptor si corpul aparatului.

Protectia receptorului împotriva radiatiei difuze a cerului si împotriva vântului se

realizeaza de catre un tub metalic cu diafragme.

Domeniul spectral de masura de la 0,3m pâna la 4 m.

Sensibilitatea aparatului la 1 cal/cmp. min., mV - 5,5 - 7,5.

Inertia, secunde - 25.

Eroarea de masurare cuprinsa între 2 - 3 %.

- Piranometru universal M - 80 serveste la masurarea radiatiei solare a cerului

(difuza), globala si reflectata.

Principiul de functionare al aparatului se bazeaza pe transformarea radiatiei solare

în forta electromotoare.

Transformarea se face de catre o baterie ale carei 80 de termoelemente sunt

confectionate din lamele de manganin si constantan, dispuse orizontal, legate în serie.

Lipiturile fara sot ale termoelementelor sunt vopsite în negru, cele cu sot în alb sub forma

tabla de sah.

Curentul electric produs de termobaterie este proportional cu diferenta de

temperatura dintre lipituri si prin urmare cu intensitatea radiatiei solare primite de

suprafata receptoare. Protectia termobateriei împotriva vântului si precipitatiilor se face

printr-o calota semisferica asamblat etans în corpul aparatului. Constructia aparatului

permite instalarea bateriei termice în diverse pozitii cu receptorul în sus (spre Soare) sau

jos (spre suprafata terestra).

Aparatul este prevazut prin constructie cu tija de umbrire a suprafetei receptoare.

In functie de cum este umbrit sau nu se poate masura radiatia solara globala (receptor

umbrit) sau difuza (receptor umbrit).

Domeniul spectral de masura de la 0,3m la 3;

Sensibilitatea aparatului la 1 cal/cmp. min, mV - 8 - 10;

Rezistenta bateriei termice, între 25 - 35;

Inertia, sec. 40

Eroarea de masura de pâna la 5%.

- Bilantometrul termoelectric M - 10 serveste pentru masurarea radiatiei restante

(valoarea instantanee a bilantului de radiatii), reprezentând suma algebrica a tuturor

categoriilor de radiatie (care sosesc la pamânt si pleaca de la pamânt) ce cad pe receptorul

aparatului.

Principiul de functionare al aparatului se bazeaza pe transformarea fluxurilor de

radiatie în forta electromotoare, aceasta facându-se de catre o baterie de termoelemente.

Partea superioara si inferioara a receptorului este formata din placute subtiri de cupru

înegrite (fata expusa radiatiilor) , ce poarta pe ele lipiturile elementelor termoelectrice

(fata neexpusa radiatiilor).

Page 40: Radiatia Solara

40

Bateria de termoelemente este constituita din 10 bare subtiri de cupru, pe care este

înfasurata o banda de constantan ce formeaza 50 de spire - termoelemente pe fiecare bara.

Fiecare jumatate a spirei înfasurarii este argintata. Elementele bateriei termice sunt

izolate fin cu o banda de hârtie.

Ca si piranometrul acest aparat dispune prin constructie de un ecran de umbrire,

pentru eliminarea radiatiei solare directe. Dat fiind constructia sa fina instrumentul

functioneaza numai în conditiile ca receptorul sa fie lipsit de precipitatii si în general de

umezeala. Indicatiile bilantometrului depind de vânt. Eliminarea influentei vântului

asupra indicatiilor aparatului se face cu ajutorul unui factor de corectie.

Domeniul spectral de masura 0,29m - 5m;

Sensibilitatea aparatului la 1 cal / cmp. min, mV - 5,5 - 9;

Rezistenta bateriei termice, - 35 60;

Inertia, sec. 15;

Eroarea de masurare de pâna la 15%.

- Galvanometrul radiometric GSA - 1M serveste pentru masurarea curentului

electric produs de termobateriile aparatelor radiometrice cu care se cupleaza.

Principiul de functionare se bazeaza pe interactiunea a doua câmpuri magnetice:

cel al bobinei galvanometrului, amplificat de curentul provenit de la instrumentul

conectat si cel al unor magneti permanenti. Tensiunea astfel produsa deviaza o bobina ce

se poate miscape un ax vertical. De bobina este atasat rigid un ac indicator ce se misca pe

o scala divizata uniform.

Unghiul de deviatie al bobinei este proportional cu curentul ce trece prin

galvanometru. Ansamblul bobina, magneti, ac indicator, scala este montat într-o carcasa de

material plastic care la rândul ei este introdusa în alta din metal. In acrcasa metalica este

incastrat un termometru pentru masurarea temperaturii aerului în incinta aparatului.

- Actinograful bimetalic Robitzsch este destinat înregistrarii continue a radiatiei

solare golbale pe suprafata orizontala, pe cale mecanica.

Receptorul aparatului este format dintr-un sistem de trei lamele bimetalice

identice, cu coeficienti de dilatare liniara diferiti, de forma dreptunghiulara, asezate în

plan orizontal. Doua dintre lamele vopsite în alb sunt fixate solid la unul din capete. Intre

ele este montata cea de a treia lamela, vopsita în negru ce este ficsata de capetele libere

ale lamelelor albe. Capatul liber al lamelei negre este cuplat la un sistem de pârghii cu

inscripor.

Expuse la soare lamela neagra se va dilata mai puternic decât cele albe si aceasta

deformare este transmisa si amplificata de sistemul de pârghii la un tambur cu diagrama

de hârtie, pus în miscare de un mecanism de ciasornic. Totul este introdus într-o carcasa

metalica de protectie iar receptorul este acoperit cu o hemisfera de sticla.

Din cauza masei relativ mare a lamelelor bimetalice timpul de raspuns (inretia) al

aparatului este de circa 10 - 15 minute pentru a obtine 98% din valoarea reala ceea ce

face

ca instrumentul sa fie util mai mult pentru obtinerea sumelor zilnice. Dar chiar pentru

asttfel de înregistrari eroare sa de masurare este inferioara unui piranometru

termoelectric, ea fiind de 10%.

Page 41: Radiatia Solara

41

- Luxmetrul PU - 150 serveste la masurarea efectului luminos al radiatiilor solare.

Instrumentul se compune din doua parti; receptorul si unitatea de masura.

Receptorul îl constitue o fotocelula cu seleniu acoperita cu unfiltru neutral care

reduce intensitatea luminoasa primita de fotocelula.

Unitatea de masura consta dintr-un milivoltmetru cu trei scale echivalente: 0 -

200, 0 - 1000, 0 - 5000 luxi.

Aparatele de masura a radiatiei solare descrise mai sus sunt instrumente de

masura relative. Pentru a putea exprima intensitatea radiatiei solare în unitati de masura

absolute admise de SI si recomandate de WMO, este nevoie ca ele sa fie comparate

(etalonate ) cu aparate de precizie superioara - etaloane.

Reteaua de etaloane de radiatie solara a României este formata din:

- etaloane primare - reprezentate prin pirheliometrele cu compensatie electrica

Angström ( model Suedia), Nr. 558 si 702;

- etaloane secundare (etaloane de transfer) - reprezentate de actinometrele

termoelectrice Linke - Feussner 780332 si 78o336 (model Kip & Zonen - Delft, Olanda).

Etaloanele secundare sunt folosite pentru etalonarile curente ale aparaturii

radiometrice de la statii, ele fiind comparate periodic (anual) cu unul din etaloanele

primare. Prin etaloanele A 558 si A702 se mentine legatura cu Referinta Radiometrica

Mondiala (WRR0 cu sediul la Davos - Elvetia. In urma ultimei sedinte internationale de

intercomparare (IPC - Davos 1995) valoarea raportului dintre referinta mondiala si

valorile lui A 702 este de 0,9720 cu o deviatie standard de 0,0050.

- Pirheliometrul cu compensatie electrica Angtröm este un instrument

radiometric absolut deoarece valorile intensitatii radiatiei solare se pot calcula în termenii

specifici ai aparatului.

Elementul receptor este alcatuit din doua lamele identice din manganin, înegrite.

Aceste placute pot fi expuse alternativ la Soare. La partea inferioara a lor sunt ficsate

jonctiunile unui termocuplu cupru - constantan în circuitul caruia este introdus un

galvanometru de zero foarte sensibil. Lamelele si termobateria sunt introduse într-un tub

actinometric cu posibilitati de orientare dupa Soare. Una din cele doua lamele poate fi

conectata la un circuit în care se gaseste un reostat si un miliampermetru de precizie.

Când se expune la Soare una din lamele aceasta se încalzeste prin absorbtia

radiatiei. Cealalta lamela (umbrita) are temperatura mediului ambiant. Diferenta de

temperatura dintre ele produce un curent termoelectric pus în evidenta la galvanometrul

de zero. Lamela umbrita este încalzita electric cu un curent provenit de la o sursa si acre

poate fi reglat cu ajutorul reostatului pâna la o temperatura inentica cu cea a lamelei

expuse radiatiilor silare. Echilibrul de temperatura între cele doua lamele este pus în

evidenta prin revenirea galvanometrului la punctul de zero initial. In acest moment se

citeste valoarea curentului de încalzire la miliampermetru. Valoarea radiatiei solare

directe se calculeaza dupa relatia:

I = Ki2 (52)

unde:

I = intensitatea radiatiei solare directe exprimata în Wm-2

;

Page 42: Radiatia Solara

42

K = constanta aparatului determinata prin comparare cu un instrument de precizie

superioara (Referinta Radiometrica Mondiala WRR);

i = intensitatea medie a curentului de încalzire, exprimata în amperi.

- Actinometrul termoelectric Linke - Feussner este un aparat de masura relativ a

carui constanta instrumentala (factor de transformare în unitati absolute) este determinata

prin etalonare cu un pirheliometru absolut.

Partea receptoare este formata dintr-o termopila Moll. Ea este introdusa într-un

tub actinometric din cupru masiv pentru o cât mai buna izolatie termica fata de mediul

ambiant. Corpul actinometrului este prevazut cu o serie de diafragme a caror deschidere

se micsoreaza progresiv spre spre termopila. Spatiile dintre ele sunt special construite

pentru eliminarea curentllo de aer turbulent în interiorul instrumentului. El este înegrit în

interior si cromat în exterior.

Actinometrul este echipat cu un dispozitiv de orientare dupa soare si altul pentru

citirea unghiului de înaltime al Soarelui. Temperatura din interiorul incintei, la nivelul

termopilei se citeste cu un termometru.

Semnalul de iesire al actinometrului (curentul termoelectric) este citit cu un

milivltmetru de precizie.

Domeniul spectral de masurare 4m;

Sensibilitate: aprox. 11 mV pentru 1 cal cm-2

min-1

, 158 mV pentru 1 Wcm-2

;

Factor de temperatura: [1 + (t -20o)] pentru = 0,002;

Rezistenta termobateriei - 25;

Inertia sec. - 15.

Eroarea de masura maxima admisa 2%.

Referinta Radiometrica Mondiala

Pentru a putea mentine gradul de precizie al aparaturii radiometrice de uz curent,

ea trebue continu etalonata cu instrumente de precizie superioara.

Cele mai precise instrumente radiometrice la momentul actual sunt cele ce

formeaza Referinta Radiometrica Mondiala (WRR). Ea este formata dintr-un grup de 7

etaloane de principii constructive diferite. Aceste etaloane sunt pirheliometre absolute cu

stabilitate pe termen lung de ± 0,2%. Sediul referintei este la Davos (Elvetia). Aici se

organizeaza , intercomparari ale etaloanelor nationale din diverse tari cu periodicitate de

5 ani.

Istoricul Referintei Radiometrice Mondiale.

La începutul secolului XX, pe plan mondial existau 2 scale radiometrice, conform

tipului de aparate folosite:

- Scala Angström (Europeana) bazata pe masuratorile efectuate cu pirheliometrul

cu compensatie electrica concedput în 1899 de atre K. Angström (Suedia);

- Scala Smithsoniana (Americana) bazata pe masuratorile efectuate cu

pirheliometrul tip Wather - flow, având ca etalon de transfer pirheliometrul cu disc de

argint Abbot.

In 1956, la Conferinta mondiala privind radiatia solara s-a stabilit Scala Pirheliometrica

Internationala (IPS - 1956) bazata pe un pirheliometru cu compensatie electrica tip

Angström cu numarul 210.

Page 43: Radiatia Solara

43

- In 1980, 1 iulie, s-a definit o noua scala, Referinta Radiometrica Mondiala,

bazata pe un nou tip de aparate, pirheliometrele cu cavitatie de tipul PMO.

Echivalentele dintre scale sunt urmatoarele:

Smithsonian - RRM 4.6%

Angström - RRM 2.4%

Smithsonian - Angström 5.0%

IPS 1956 - Angström 0.4%

Smithsonian - IPS 1956 4.6%

RRM/ Angström = 1.022 RRM/ Smithsonian = 0,977 RRM/IPS 1956 =

1.022

Observatiile radiometrice

La statiile radiometrice din retea se efectueaza masuratori privind:

- fluxul radiatiei solare directe pe suprafata normala;

- fluxul radiatiei solare difuze pe suprafata orizontala;

- fluxul radiatiei solare globale pe suprafata orizontala;

- fluxul radiatiei solare reflectate;

- fluxul bilantului de radiatie.

- fluxul de iluminare naturala;

- elemente meteorologice: presiunea, temperatura, umiditatea aerului, vântul,

starea suprafetei solului;

Aceste masuratori se efectueaza zilnic la urmatoarele termene: 00, 06, 09, 12, 15,

18 TSA. Timpul Solar Adevarat (TSA) este dat de ecuatia timpului. Pentru Bucuresti

este publicata în Anuarul Astronomic.

Pentru celelalte statii TSA se calculeaza prin aplicarea unei corectii de longitudine

fata de TSA de la Bucuresti:

Hm = HB + u ( - 1h 44

m,4) + (1

h 44

m,4 - ) (53)

unde:

HB = Ora trecerii la meridian la Bucuresti (din tabele);

u = Variatia trecerii la meridian pentru ora longitudine vestica;

= longitudinea statiei;

Corectia u ( - 1h 44

m,4), netrecând de 0

s,5 pentru toata tara nu intervine în calcul.

Deci:

Hm = HB + (1h 44

m,4 - ) (54)

Pentru fiecare ora de observatie dintr-o zi se calculeaza unghiul de înaltime a

Soarelui necesar calculelor radiometrice cu relatia:

sin ho = sin sin + cos cos cos (55)

Page 44: Radiatia Solara

44

unde:

ho = unghiul de înaltime a Soarelui deasupra orizontului;

= latitudinea geografica a statiei;

= unghiul declinatiei Soarelui dintr-o zi oarecare;

= unghiul orar al Soarelui din momentul observatiei.

Valorile fluxurilor radiatiei solare masurate sunt obtinute prin calcul conform

formulei generale:

R = (Nmed. N - No) Cx k (56)

R = componenta radiativa masurata direct;

Nmed. = valoarea medie a diviziunilor, obtinuta ca medie aritmetica din trei citiri la

aparatul indicator (galvanometru);

N = corectia de scala a galvanometrului corespunzator;

No = punctul de zero mediu (din 2 citiri, la începutul si sfârsitul observatiei);

Cx = corectia de vânt (bilantometru) si de înaltimea soarelui (piranometru);

k = factorul de transformare în unitati absolute.

Pe lânga parametrii radiativi masurati se obtin prin calcul:

- fluxul radiatiei solare directe pe suprafata orizontala (S' = S sin ho);

- fluxul radiatiei solare globale pe suprafata orizontala (Q = S sin ho + D);

- albedoul suprafetei active ( A = Rs / Q %);

- fluxul bilantului de unda scurta (Bs = Q - Rs);

- fluxul bilantului de unda lunga (Bl = Bs - B);

precum si:

- masa atmosferica (M = mo (p / po);

unde:

mo = masa atmosferica, functie de distanta zenitala (Zo) la nivelul marii (po = 760

mm. Hg.);

p = presiunea atmpsferica în momentul observatiei mm. Hg;

po = presiunea atmosferica la nivelul marii (760 mm. Hg.);

- factorul de opacitate linke (T);

unde:

T = log log log

log log

S S r

S S

o

o zb

2

(57)

unde:

So = constanta solara;

S = radiatia solara directa din momentul observatiei;

r2 = distanta medie Soare - Pamânt;

z = distanta zenitala din momentul observatiei;

b = presiunea atmosferei din momentul observatiei.

In regim zilnic se efectueaza:

- înregistrari zilnice privind raditia solara globala pe suprafata orizontala pe

diagrame de hârtie.

Page 45: Radiatia Solara

45

Ele sunt descifrate orar, în T.S.A., prin metoda ariilor echivalente. Valorile

relative obtinute, sunt multiplicate cu un factor mediu K al aparatului, obtinut lunar prin

compararea cu piranometru, la orele 9, 12, 15, pentru conditiile de cer senin:

K = Q x 60' / N (58)

unde:

Q = fluxul de radiatie solara globala pe suprafata orizontala la orele 9, 12, 15;

N = radiatia solara globala exprimata în unitati relative, obtinute prin descifrarea

diagramei.

Se face o medie lunara pentru fiecare ora si în final se obtine un K mediu lunar:

Km = K9 + K12 + K15 / 3 (59)

Metoda expusa mai sus, este folosita în lunile sezonului cald (aprilie - octombrie)

când înaltimea Soarelui este mai mare de 20o la orele mentionate si când se pot alege, cel

putin 5 zile cu cer senin la orele de observatie.

Pentru lunile sezonului rece, calcularea lui K se face cu referinta la un factor din

una din lunile de vara ale anului precedent, pentru lunile de la începutul anului (ianuarie -

martie) si una din lunile de vara a anului respectiv pentru lunile de la sfârsitul anului

(octombrie - decenbrie).

Datele de radiatie solara

Datele de radiatie solara sunt arhivate pe diferite suporturi, în principal doua:

- suport de hartie;

- suport magnetic.

Suportul de hârtie este reprezentat de diversele tipuri de tabele si anuare. Spre

exemplu WMO - World Radiation Data Centre cu sediul la St. Petersburg (Rusia) publica

un anuar lunar cu date radiometrice privind radiatia solara globala pe suprafata orizontala

(sume zilnice pentru fiecare zi din luna respectiva) provenite de la statiile radiometrice

din reteaua internationala. Avantajul folosirii suportului hârtie este acela ca ea este foarte

rezistenta în timp.

Suportul magnetic, dischete, CD-iuri, benzi magnetice dibverse tipuri de

memorii. Au avantajul ca datele se pot arhiva la intervale de timp foarte mici (de ordinul

secundelor) si prelucra automat. Dezavantaj, arhivele pe suport magnetic sunt perisabile

în timp. Totusi pentru aplicatii curente, arhivele pe suport magnetic sunt foarte utile, mai

ales datorita rapiditatii în manevrare.

Ca o axioma, trebue avut în vedere ca orice arhivare de date radiometrice sa fie

însotita si de datele meteorologice aferente momentului observatiei radiometrice.

Statile radiometrice din Romania produc urmatoarele tipuri de date:

Date zilnice provenind din masuratorile de flux radiativ la termene, sunt

tabelate lunar pentru orele: 0, 9, 12, 15, 18, (radiatie solara directa pe suprafaa pe suprafta

normala si orizontala, radiatie solara difuza si globala pe suprafata orizontala, radiatie

reflectata, bilant radiativ pe suprafata orizontala, iluminare naturala pe suprafata

orizontala), tabele T-S1;

Page 46: Radiatia Solara

46

Date zilnice provenind din înregistrarile de radiatie globala pe suprafata

orizontala si înregistrari heliografice, tabelate lunar, tabele TS-2;

Datele sunt supuse unei analize critice conform normelor Organizatiei

Meteorologice Mondiale (WMO / TD - No. 258, 1987). Aceasta se efectueaza în cadrul

activitatii de rutina din cadrul retelei radiometrice si în cadrul Observatorului de Fizica

Atmosferei din Bucuresti.

In principal acestea se refera la:

- control tehnic;

- control critic.

- controlul tehnic se refera la corectitudinea calculelor aritmetice din cadrul fisei

de observatie sidin cadrul tabelelor centralizatoare de date radiometrice TS-1 si TS-2. Tot

de aici trebue sa fie controlate si concordanta fiecarui parametru radiometric masurat cu

conditiile astronomice (înaltimea soarelui deasupra orizontului, concordanta unghiului

orar cu valorile înaltimii soarelui) si meteorologice din momentul observatiei.

- controlul critic pune accent pe respectarea mecanismelor fizice care determina

relatiile dintre parametrii de radiatie individuali, între parametrii de radiatie si factorii

meteorologici si luarea în consideratie a unor marimi statistice privind variabilitatea

spatiala si temporala a acestor parametrii.

Fazele controlului critic sunt:

- compararea valorilor masurate ale parametrilor de radiatie cu valorile extreme,

la limita superioara a atmosferei si în conditii de cer senin;

- controlul relatiilor de baza între parametrii de radiatie, de tipul:radiatia solara

difuza nu poate fi mai mare decat cea globala, radiatia solara reflectata nu poate fi mai

mare decat radiatia solara globala. Apoi se vor analiza valorile raporturilor dintre radiatia

solara difuza si globala. Acest raport, in medie, se situeaza sub 205, in cazul zilelor

senine si 50% in caul zilelor cu cer variabil (neb. 4-7).

- compararea valorilor de radiatie masurate la statii apropiate luând în consideratie

variabilitatea lor spatiala;

- compararea valorilor masurate ale radiatiei solare cu conditiile meteorologice

din momentul observatiei (nebulozitate, temperatura aerului si solului, precipitatii,

fenomene atmosferice), transparenta atmosferei si proprietatile suprafetei active.

Primul pas este controlul mediilor zilnice în raport cu valorile maxime posibile.

Mediile lunare a totalurilor zilnice nu pot depasi suma lor posibila observata pentru un

cer senin si o atmosfera foarte curata, tabel nr. 8.

Tinand cont ca pentru fiecare statie transparenta atmosferei poate sa difere de la

valorile medii ale latitudinii, datorita conditiilor locale, totalurile analizate nu vor depasi

valorile din tabel cu mai mult de 15% iarna si 10% vara.

Pentru compararea valorilor cu cele de la statii apropiate se folosesc numai

locatiile situate pe teren plan aflate la o distanta de pana la 400km.

Page 47: Radiatia Solara

47

Tabel nr. 8

Sumele zilnice ale radiatiei solare globale pe cer senin pentru ziua 15 a lunii, MJm-2

pentru latitudinile României

lato luni

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

50 6.9 10.5 17.4 23.9 29.2 31.5 30.0 25.1 18.9 12.9 7.5 5.5

45 9.2 12.9 19.6 25.4 29.8 32.0 30.7 26.4 20.6 15.1 9.7 7.7

40 11.5 15.2 21.4 26.9 30.5 32.4 31.2 27.6 22.4 17.1 12.1 10.1

Page 48: Radiatia Solara

48

VI. CLIMATOLOGIA RADIATIEI SOLARE

Radiatia solara - transformata diferentiat în atmosfera si la suprafata terestra -

constituie sursa energetica primara a proceselor meteo-climatice.

Cunoasterea particularitatilor regimului si repartitiei radiatiei solare si ale

componentelor bilantului radiativ si caloric asigura rezolvarea unor probleme practice

legate de tehnologii energetice neconventionale.

Notiunea de climat radiativ

In sens larg, notiunea de climat se refera la starea medie a elementelor

meteorologice: temperatura si umiditatea aerului, presiunea atmosferica, nebulozitatea si

precipitatiile, toate privite în strânsa legatura cu suprafata activa.

Extinsa, în cazul radiatiei solare, se uziteaza notiunea de climat radiativ prin care

se întelege, starea medie a componentelor radiatiei solare, în relatiile ei directe cu

aceeasi suprafata activa.

Din interactiunea radiatie solara - atmosfera si suprafata activa terestra iau nastere

fluxuri radiative care constitue principala sursa energetica a desfasurarii proceselor

meteo - climatice. Ele sunt cunoscute sub numele de componente radiative, termen

impus prin uzanta, în literatura de specialitate. Aceste componente sunt definite în

subcapitolul 4.5

Tot prin uzanta s-a impus si denumirea de parametrii radiativi, pentru diversele

fluxuri radiative.

O scurta privire asupra câtorva studii privind climatul radiatiei solare la nivelul

suprafetei terestre, pune în evidenta faptul ca pentru a caracteriza din punct de vedere

radiativ un teritoriu, majoritatea autorilor considera suficienta analiza radiatiei solare

globale cu cele doua componente ale sale radiatia solara directa si radiatia solara

difuza. Studiile au dovedit ca incontestabil radiatia solara globala este elementul radiativ ce

înglobeaza influenta tuturor factorilor perturbatori, tinând de geometria Soare - Pamânt cât si

influenta atmosferei si a suprafetei terestre.

Astfel Gorczynski L. (1934) în lucrarea sa privind Climatul radiativ la Nisa si pe

coasta de Azur analizeaza mai întâi elementele astronomice ale climatului solar apoi

durata de stralucire a Soarelui si transparenta atmosferei, dupa care analizeaza

intensitatea radiatiei solare directe, difuze si globale. Structurarea ei pe capitole poate fi

considerat un exemplu clasic în domeniu:

a). Descrierea pirheliometrelor si solarimetrelor cu citire directa si a

înregistratoarelor folosite la Nisa;

b). Elementele astronomice ale climatului solar cu un calendar pentru Nisa;

c). Durata de insolatie în ore la Nisa si Antibes, în comparatie cu Lyon, Paris si

Varsovia si raportul durata de insolatie – nebulozitate;.

d). Transmisia atmosferei la Nisa în comparatie cu cea de la Paris si Varsovia;

e). Intensitatea radiatiei solare incidente, pe suprafata normala, globala si

difuzata pe cer senin la Nisa;

f). Sumele insolatiei primita de o suprafata orizontala;

Page 49: Radiatia Solara

49

Dogniaux R. (1954) îsi începe studiul privind Climatul radiativ al Belgiei, cu

analiza duratei de stralucire a Soarelui, urmata de analiza componentelor radiative directa

si difuza, iluminarea naturala si al elementelor geometrice care determina mersul zilnic si

anual al radiatiei solare. Iar în final autorul prezinta influenta factorilor geografici (pozitia

geografica a punctului de masura, altitudinea si topografia locului).

Berliand G. T. (1961) în Distributia radiatiei solare pe continente acorda

înîietate analizei nebulozitatii la nivel planetar si apoi a radiatiei solare directe, difuze si

globale.

Autorul analizeaza si regimul radiativ al continentelor prin care întelege regimul înaltimii

Soarelui la statii caracteristice, apoi mersul anual al valorilor medii ale radiatiei solare

globale, al radiatiei globale pe timp senin si a raportului globala - difuza.

In Distributia pe glob a radiatiei solare (1966) grupul de cercetatori de la Solar

Energy Laboratory - The University of Wisconsin (SUA) considrea radiatia solara

incidenta globala (directa + difuza) ca sursa majora a proceselor naturale si analizeaza

într-o succesiune de hartti privind valorile medii zilnice pentru fiecare luna ale acesteia..

Aceasi acceptiune o au si realizatorii Atlasului European al Radiatiei Solare

(1984), unde este prezentat climatul radiativ din vestul si centrul Europei sub forma

mediilor zilnice ale radiatiei solare globale. Autorii considera radiatia solara globala,

factorul primar ce influenteaza celilalti parametrii climatici, rezultând de aici ca

distributia geografica a radiatiei solare globale este o ilustrate directa a diferitelor zone

climatice. Variatiile lunare sunt, în principal, influentate de schimbari intervenite în

circulatia generala a atmosferei (în acest caz, deasupra Europei). Modificarile regimului

nebulozitatii si transparenta diferitelor mase de aer determina cantitatea de radiatie solara

globala primita de suprafata terestra. Dupa acesti autori traseele izopirelor (linii ce unesc

puncte de egala valoare a intensitatii radiatiei solare), sunt influentate de:

- zona litorala maritima;

- topografia solului;

- parametrii astronomici;

Pivovarova I. E. (1977), si Pivovarova I. E., Standic, V, V, (1988) în lucrarile

lor privind climatul radiativ pe teritoriul U.R.S.S. analizeaza factorii ce determina

transparenta atmosferei si apoi variatia zilnica, anuala si spatiala a intensitatii radiatiei

solare directe si difuze privite ca parti ale radiatiei solare globale. Ea analizeaza si

valorile bilantului radiativ în legatura cu caracteristicile suprafetei terestre.

Dupa cum se observa din exemplele de mai sus notiunea de climat radiativ

impune în eseta, studiul, cel putin, al radiatiei solare globale ca varianta de baza, la care

se poate adauga si studiul celorlalte compomemte radiative care formeaza bilantul

radiativ.

Organizatia Meteorologica Mondiala (W.M.O.) în Nota Tehnica No. 172,

W.M.O. - No. 557 (1981) recomanda masurarea si studiul, în primul rând, al radiatiei

solare globale pe suprafata orizontala. Studiul radiatiei solare globale si mai ales, al

sumelor acesteia la nivel de zi. luna , an, are un sens climatologic mult mai larg decât al

altor parametrii radiativi, ca de exemplu radiatia solara directa sau difuza luate separat,

deoarece ea înglobeaza în variatia ei, totalitatea influentelor meteo-climatice, exprimate

prin evolutia nebulozitatii si a duratei de stralucire a Soarelui.

Luate separat si mai ales sub forma de fluxuri (valori instantanee) componentele

directa si difuza ale radiatiei globale dau o informatie unilaterala în sensul ca ele se refera

Page 50: Radiatia Solara

50

numai la anumite momente particulare legate strict de relatiile geometrice Pamânt - Soare

si de conditiile atmosferice din momentul observatiei.

Studiul radiatiei solare directe, spre exemplu, care cade perpendicular pe o

suprafata receptoare are sens pentru zile, mai mult, sau mai putin, lipsite de nori, lasând

celelalte componente neobservate, deoarece se ia în consideratie cazuri alese în mod

unilateral (cazul cerului senin). La fel si pentru radiatia difuza care este legata în primul

rând, de starea optica a atmosferei sau de tipul norilor. Aceste tipuri de studii au un sens

restrâns, legându-se de anumite conditii specifice (particulare).

Pe de alta parte, înregistrarile continui de radiatiei solara emise de Soare, de bolta

cereasca si nori pe o suprafata cu o orientare definita fata de radiatia pe care o primeste

(radiatia solara globala pe suprafata orizontala, spre exemplu), da tocmai elementul de

interes pentru definirea climtului radiativ, într-o varianta minimala, putându-se pune în

evidenta, variatia temporala si spatiala a acesteia.

Astfel de studii, cuprind totalitatea cazurilor întâlnite (zile senine, acoperite,

variabile) în variatia lor naturala determinata atât de factori astronomici si mai ales de

factori meteo-climatici..

Rezulta deci ca pentru a caracteriza climatul radiativ natural este obligatoriu

studiul, cel putin, a radiatiei solare globale. In continuare sunt prezentate sapecte ale climatului radiativ al latitudinilor medii,

cu exemple privind România.

Opacitatea atmosferei

Atmosfera este din punct de vedere optic un mediu tulbure, unde pe lânga

moleculele gazelor constiuente, exista numeroase particule în suspensie de origini

diferite.

Patrunzând într-un asemenea mediu, radiatia solara directa incidenta sufera o

extinctie datorata urmatorilor factori:

- difuzia moleculara în gazele atmosferei;

- absorbtia selectiva în gazele premanente ce au concentratie constanta;

- extinctia produsa de aerosol, întelegând prin aceasta, pulberile naturale sau

antropice si picaturile de apa aflate în suspensie în atmoasfera (în faza de picaturi

germen care nu au trecut în faza opalescenta de formare a cetii sau norilor);

- absorbtia în vaporii de apa.

Opacitatea atmosferei exprimata prin factorul de opacitate Linke definit ca

raportul dintre extinctia totala a atmosferei si extinctia produsa de o atmosfera pura si

uscata, luata drept referinta.

Fiind o expresie a tuturor factorilor ce produc opacitatea atmosferei, factorul de

opacitate Linke este influentat de parametrii meteo - climatici ca; umezeala aerului,

dinamica atmosferei (convectia termica, circulatia generala a atmosferei) si chiar de

suprafata subiacenta. In masele de aer sarace în umezeala si particule în suspensie,

procesele de extinctie diminueaza în intensitate, atmosfera fiind mai transparenta, deci

opacitate redusa. Este cazul maselor de aer continental polare si arctice (tabel nr. 9)

Din contra în masele de aer umede sau puternic impurificate, transparenta scade,

extinctia radiatiei este mai puternica si deci opacitate ridicata. Este cazul maselor de aer

tropical continental, unde opacitatea mare se datoreste încarcaturii de pulberi provenite

din deserturile latitudinilor tropicale, iar în cazul maselor de aer tropical maritim

Page 51: Radiatia Solara

51

opacitatea se datoreste umezelii absolute ridicate. Aceste mase de aer au o frecventa

relativ mare în sezonul cald.

Tabel nr.9

Opacitatea medie a diferitelor mase de aer la Bucuresti, (dupa Andritoiu N., 1961)

Masa de aer cT si mT P - T cP si mP kP A

Iarna 3.48 - 3.20 3.20 2.69

Primavara 4.17 3.69 3.60 3.46 3.04

Vara 4.36 4.08 4.02 3.21 -

Toamna 3.59 3.49 3.40 2.69 2.81

In general, pentru latitudinile tarii noastre, opacitatea maselor de aer polar (cP si

mP) este mai mica decât cea a maselor de aer tropical (cT si mT).

Se observa ca, indiferent de tipul de masa de aer, acestea sunt mai opace în

sezonul cald, atunci când umezeala absoluta si gradul de instabilitate sunt mai mari decât

în cel rece.

Opacitatea atmosferei, indiferent de anotimp, creste în prima parte a zile, pâna la

amiaza când se produce deobicei maximul diurn, dupa care scade. Acest mers nu

constitue o regula, el fiind strâns legat de conditii locale.

In cursul anului opacitatea atmosferei prezinta un mers caracteristic, cu valori

scazute în lunile de iarna si ridicate în cele de vara (tabel nr. 10 si 11).

Pentru regiunile sudice si estice ale tarii, valorile medii lunare ale opacitatii

lunilor de iarna variaza între 3.24 si 4.42 (tabel nr. 10).

Tabel nr.10

Valorile medii lunare multianuale ale opacitatii atmosferei din regiunea extracarpatica

Statia I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII

Iasi 3.31 3.42 4.05 4.41 4.44 4.67 4.97 4.77 4.38 3.61 3.42 3.31

Galati 3.63 3.72 4.22 4.57 4.58 4.85 4.80 4.82 4.36 4.06 3.48 3.24

Buc. - Af. 3.92 3.95 4.41 4.51 4.55 4.89 5.00 5.04 4.43 4.06 3.92 3.74

Constanta 3.62 3.95 4.21 4.59 4.78 5.02 5.31 5.07 4.55 4.08 3.56 3.58

Craiova 3.95 4.42 4.97 5.13 5.34 5.44 5.39 5.27 5.04 4.65 4.33 3.97

Cele mai mici valori lunare de iarna se ating în Moldova (Galati si Iasi) iar cele

mai mari în vestul Câmpiei Române (Craiova). Minimul de iarna se atinge în luna

decembrie. Cresterea opacitatii de la valorile de iarna spre cele de vara se face relativ

lent, cu un palier de primavara mai bine reliefat la Bucuresti, Iasi si Galati. Astfel la

Bucuresi opacitatea medie este de 4.41 în martie, 4.51 în aprilie, 4.58 în mai, iar la Galati

4.22 în martie, 4.57 în aprilie si 4.58 în mai. In zona de litoral (Constanta) si în vestul

Câmpiei Române (Craiova) acest palier este mai slab pus în evidenta. In lunile de vara

opacitatea variaza între 4.44 si 5.44, maximul de vara atingându-se în iunie - iulie (tabel

nr.3). Dupa maximul de vara valorile opacitatii încep sa scada mai repede în lunile de

toamna. Daca primavara valorile opacitatii prezinta o variatie zonala mai pronuntata,

Page 52: Radiatia Solara

52

toamna ele sunt foarte apropiate, în special luna septembrie, 4.36 (Galati), 4.38 (Iasi) sau

4.43 (Bucuresti) si 4.55 (Constanta).

Pentru regiunile vestice si sud - vestice, opacitatea medie a lunilor de iarna

variaza între 3.49 si 4.47 (tabel nr. 11).

Tabel nr. 11

Valorile medii lunare multianuale ale opacitatii atmosferei în zona intracarpatica

Statia I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Cluj - N. 3.94 3.89 4.11 4.39 4.59 4.71 4.81 4.87 4.47 3.95 3.85 3.49

Deva 4.63 4.74 4.92 5.04 4.93 5.14 5.16 5.07 4.84 3.96 4.09 4.30

Timisoara 4.01 4.42 4.56 4.71 4.89 4.96 5.09 5.26 4.75 4.23 3.79 3.85

Valorile maxime de iarna se ating în ianuarie la Cluj - Napoca si în februarie la

Timisoara si Deva. Minimile de iarna se produc si aici în luna decembrie ele variind între

3.49 (Cluj - Napoca) si 4.30 (Deva), 3.85 (Timisoara). In lunile de vara opacitatea variaza

între 4.71 si 5.26. Maximul de vara se atinge în luna august la timisoara si Cluj - Napoca,

iar pentru Deva în iulie. ªi în aceste regiuni se remarca variatii foarte mici ale opacitatii în

lunile de toamna, în special în septembrie - octombrie (tabel nr. 11).

Din cele prezentate se observa ca opacitatea atmosferei prezinta o variatie

asemanatoare cu a parametrilor climatici ca temperatura, umezeala aerului. Cresterea

temperaturii aerului în prima parte a zilei duce la intensificarea fenomenului de convectie

ternica ce antreneaza pulberi de la suprafata solului contribuind la sporirea opacitatii în

orele amiezii. Intensificarea proceselor de evapo - transpiratie odata cu cresterea

temperaturii duc si ele la sporirea opacitatii. Circulatii la scara locala gen briza de padure

sau maritima, determinate de încalzirea inegala a suprafetei active au aceleasi efecte.

Cum aceste fenomene sunt mai intense în lunile de vara aceasta explica valoile mai mari

ale opacitatii vara decât iarna când aerul este mult mai stabil.

Cu toate ca este, în mare parte un fenomen local, evolutia anuala a opacitatii este

legata, în principal, de circulatia atmosferei la scara mare, care îi imprima anumite

particularitati zonale. Se observa, în general, ca opacitatea atmosferei din regiunile

central - nordice (Cluj - Napoca, Iasi) este mai scazuta decât cea din regiunile sudice

(Timisoara, Craiova, Bucuresti, Constanta). Aceasta se poate explica prin frecventa mai

mare a maselor de aer polar mai curate, mai putin continentalizate, aduse de circulatiile

de vest. Pe acest fundal se remarca diferentieri între opacitatea zonelor intra si extra

carpatice.

Astfel iarna opacitatea zonei extracarpatice este mai mica decât cea intracarpatica,

aceasta ca urmare a frecventei mai mari a maselor de aer foarte rece, continental polar si

arctic, determinate de anticiclonul Siberian si Scandinav (tabel nr.12) . Acest aer este

uscat, stabil si sarac în pulberi spre deosebire de aerul polar mai umed frecvent în acest

anotimp în regiunile central vestice ale tarii. Diferenta se mentine reducându-se treptat

pâna în luna mai. Vara opacitatea din zonele extracarpatice o deaseste pe cea

intracarpatica si datorita frecventei mai mari a maselor de aer continental, bogate în

pulberi, ca urmare a stationarii lor pe vastele arii continentale nord - africane si asiatice

spre deosebire de masele de aer polar mai curate. In lunile august - septembrie, opacitatea

Page 53: Radiatia Solara

53

intracarpatica devine mai mare fata de cea din afara arcului Carpatic urmare a maselor de

aer mai uscate, din estul si sudul tarii.

Tabel nr. 12

Valorile medii lunare ale opacitatii atmosferei în regiunile intra (a) si extra (b)

carpatice

zona I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

a 4.19 4.35 4.53 4.71 4.80 4.94 5.02 5.07 4.67 4.05 3.91 3.88

b 3.68 3.89 4.37 4.64 4.74 4.97 5.09 4.99 4.55 4.09 3.74 3.49

In acest context general de diferentiere intra si extra carpatica impus de

configuratia Muntilor Carpati si de particularitatile circulatiei atmosferei, trebue remarcat

asemanarile valorice si de variatie în timp la Timisoara si Craiova. Opacitatile mai mari

de aici se pot datora frecventei mai mari a maselor de aer umede aduse de ciclonii

Mediteraneeni. Aici, mai ales pentru Craiova se pare ca o serie de conditii locale sa

determine valorile mari de opacitate de aici.

Nu este exclus ca vastele arii de nisipuri din sudul Olteniei, unele chiar

nestabilizate, sa contribue la marirea opacitatii atmosferei la Craiova.

ºinând seama ca opacitatea atmosferei este un fenomen dependent de cauze locale

cât si de fenomene la scara mare (circulatia atmosferei) si ca aceasta din urma imprima, la

nivel zonal, o serie de particularitati ale regimului umiditatii [ Georafia României, I, 1983

- Regiunile climatice si topoclimatice], se poate considera ca opacitatile de la Iasi si

Galati pot fi considerate specifice regiunii estice a tarii noastre (Podisul Sucevei si cel al

Moldovei). Aici se mai poate adauga si Câmpia Siretului inferior, în general zona externa

a curburii cu fenomenele ei locale de tip fhoen.

Opacitatea de la Bucuresti poate caracteriza regiunile centrale si de est ale

Câmpiei Române. Opacitatile de la Craiova si Timisioara sunt specifice regiunii de sud -

vest (Câmpia Banatului si sud - vestul Olteniei. Valorile opacitatii de la Constanta sun

evident specifice zonei de litoral. iar cele de la Cluj - Napoca si Deva pot descrie

opacitatea din zonele centrale intracarpatice.

Pentru zona montana, cel putin altitudinile montame moderate, opacitatea de la

Poiana Brasov ne ofera o imagine.

Cartarea mai detaliata a unui astfel de fenomen, determinat numai în câteva

puncte este, cel putin în faza actuala a cunoasterii hazardata. Se pot considera drept

granite, cu totul aproximatixe, între marile zone, cu anumite specificitati ale opacitatii

amintite mai sus, cele pentru sectoare de provoncie climatica cu diverse influente

[Octavia Bogdan, Regiunile climatice si topoclimatele, fig. 6.18, Geografia României I,

1983].

Radiatia solara directa

Radiatia solara directa este radiatia provenita direct de la discul solar. Valorile

radiatiei solare directe depind, în principal, de doi factori: geometria Pamânt - Soare si de

caracteristicile optice ale atmosferei.

Geometria Pamânt - Soare este o consecinta a miscarilor în timp ale Pamântului în

jurul Soarelui, a înclinarii axei terestre si a formei sferice a globului terestru.

Page 54: Radiatia Solara

54

In fiecare moment din an cuplul Soare - Pamânt se gaseste în relatii geometrice

impuse de miscarea de revolutie a Pamântului în jurui Soarelui. Aceasta face ca mersul

aparent al Soarelui pe bolta cereasca, înaltimea Soarelui(ho) sa varieze în functie de

momentul din an.

In cazul latitudinilor tarii noastre înaltimea Soarelui prezinta un mers diurn

ascendent pâma la momentul trecerii Soarelui la meridianul locului (amiaza adevarata),

când atinge valoarea maxima, dupa care ea scade în cea de a doua parte a zilei.

Anual ho creste de la momentul solstitiului de iarna (luna decembrie),când atinge

valorile minime, spre solstitiul de vara (iunie), când atinge valorile maxime. O astfel de

variatie diurna si anuala îsi va pune amprenta asupra regimului radiatiei solare directe.

Variati înaltimii Soarelui sau a complementului sau, distanta zenitala, face ca

lungimea drumul parcurs de radiatia directa prin atmosfera, masa atmosferei, sa varieze si

de aici intensitatea fenomenului extinctiei

Starea optica a atmosferei la un anumit moment (opacitatea) poate amplifica sau

diminua procesele de extinctie si deci de variatie a intensitatii radiatiei solare directe.

Pentru aceleasi valori ale masei atmosferei intensitatea radiatiei solare directe este diferita

ca urmare a starii optice a acesteia (tabel nr. 13).

Tabel nr.13

Intensitatea radiatiei solare directe pe suprafata normala (W m-2

) în functie de masele

atmosferice si opacitatea atmosferei (T), valori medii de la Bucuresti si Constanta,

pentru luna iulie. .

T

ora masa atm. < 4.5 4.51 - 5.59 5.60 - 6.65 < 6.65

9 1.36 - 1.44 766 682 607 544

12 1.08 - 1.12 840 761 691 614

15 1.36 - 1.44 770 678 600 536

Din tabel se observa ca valorile intensitatii radiatiei directe, pentru opacitatile

cuprinse între 4.51 si 5.59, scad, în medie, cu 10% fata de cele corespunzatoare

opacitatilor mai mici de 4.5. In general pentru fiecare clasa de valori ale opacitatii radiatia

solara directa scade cu aproximativ 10%.

Variatia diurna si anuala a radiatiei directe medii

Radiatia solara directa are un mers diurn si anual specific latiutdinilor medii,

simteric fata de momentul amiezii adevarate, si fata de luna iunie, momentul solstitiului

de vara.

De la momentul rasaritului, radiatia solara directa crste, în paralel cu înaltimea

Soarelui deasupra orizontului, pentru ca la momentul trecerii Soarelui la meridianul

locului sa atinga valorile maxime. Acesta este mersul zilnic ante - meridian (am). In cea

de-a doua parte a zilei, post - meridian (pm), radiatia solara directa scade pâna la

momentul apusului

Page 55: Radiatia Solara

55

Tabel nr. 14.

Variatia diurna a intensitatii radiatiei solare directe pe pe suprafta normala la statiile

din România W m-2

, luna decembrie

Statia\ ora 9 12 15

Iasi 335 509 321

Cluj - N. 300 468 300

Deva 300 440 258

Timisoara 328 426 279

Galati 349 496 363

Bucuresti 391 572 377

Craiova 391 572 377

Constanta 405 621 349

P. Brasov 402 572 398

.

Tabel nr. 15

Variatia diurna a intensitatii radiatiei solare directe pe suprafata normala la statiile

din România W m-2

, luna iunie

Statia \ ora 6 9 12 15 18

Iasi 419 684 775 684 370

Cluj - N. 363 656 726 691 384

Deva 279 565 670 621 286

Timisoara 482 614 684 600 328

Galati 314 610 718 606 293

Bucuresti 475 705 768 684 377

Craiova 328 565 684 614 321

Constanta 335 733 796 712 265

P. Brasov - 648 777 677 -

Aceast tip de variatie se mentine indiferent de luna, dupa cum se vede din tabelele

nr.14si 15. Intr-o luna de iarna, luna solstitiului, atunci când se ating cele mai mici

înaltimi ale Soarelui din întreg anul, radiatia solara directa este cuprinsa, în orele amiezii,

între 426 (Timisoara) si 621 W m-2

(Constanta). Se observa ca valorile de la Poiana

Brasov, deci de la 1000m altitudine, nu depasesc pe cele de la mica altitudine (

Constanta). In prima parte a zilei valorile radiatiei directe sunt de regula mai mari decât

în a doua parte a zilei.

Pentru o luna din sezonul cald (iunie) radiatia directa prezinta acelasi mers diurn.

Ea este cuprinsa, la orele amiezii, între 796 W m-2

la Iasi si 670 W m-2

la Deva. La

extremitatile zilei radiatia directa variaza între 265 pâna la 475 W m-2

.

Se remarca si în acest caz valorile din prima parte a zilei sunt mai mari decît cele

din partea a doua, aceasta datorita faptului ca atmosfera este mai transparenta în prima

parte a zilei fata de cea de-a doua, când aerul este deja impurificat de convectia termica,

mai putin transparent.

Page 56: Radiatia Solara

56

In cursul anului radiatia solara directa prezinta un mers ascendent, începând din

luna decembrie, când se ating cele mai mici valori anuale, spre lunile de vara când se

ating, de regula cele mai mari valori. Fenomenul urmareste evolutia anuala a înaltimii

Soarelui la latitudinile noastre, generat de geometria Pamânt - Soare.

Cele mai mari valori medii anuale se ating în lunile de vara. In aceasta perioada,

la majoritatea statiilor radiatia solara directa depaseste 700 W m-2

la amiaza: 796 W m-2

la

Constanta, 768 W m-2

la Bucuresti, 775 W m-2

la Iasi, 698 W m-2

Timisoara.

In general în lunile de vara radiatia directa depaseste 600 W m-2

între orele 9 si

15. Maximul anual se atinge, la majoritatea statiilor, în luna iunie, luna cu cele mai mari

valori ale înaltimii Soarelui, deci traseul optic strabatut de razele solare prin atmosfera

este cel mai scurt.

Valorile medii anuale cele mai scazute din an se produc în lunile de iarna cu un

minim în luna decembrie, luna solstitiului de iarna. In acest anotimp, intensitatea radiatiei

solare directe depaseste în orele amiezii 400 W m-2

pâna la peste 600 W m-2

. Se remarsa

valori de iarna, mai mari la: Bucuresti, Iasi , Constanta.

Pentru regiunile înalte (Poiana Brasov) variatia anuala a radiatiei solare directe

prezinta o serie de particularitati fata de zonele joase. Aici cele mai mari valori medii

anuale sunt caracteristice lunilor ianuarie si februarie când în orele amiezii se depaseste

800 W m-2

. Fenomenul este explicabil deoarece în aceasta perioada marile înaltimi sunt

mult mai însorite si aerul de aici este foarte curat si cu uniditate scazuta, ceeace îl face

deosebit de transparent, fata de zonele joase afectate de fenomenele ce însotesc

inversiunile termice, frecvente acum.

In lunile de vara radiatia directa poate atinge, la orele amiezii, 777 W m-2

în iunie

si 754 W m-2

în august.

Valorile maxime si minime Valorile maxime absolute ale radiatiei solare directe se produc în conditiile unei

atmosfere foarte transparente slab impurificata în care procesele de extinctie au

intensitate minima. Pe de alta parte aceste valori sunt conditionate si de relatiile

geometrice Pamânt - Soare, ele neputând depasi un anumit prag.

In general valorile maxime absolute se ating, de obicei, în lunile sezonului cald, la

momentul amiezii adevarate, atunci când înaltimile Soarelui ating valori maxime. Ele nu

scad sub 900 W m-2

si pot atinge peste 1000 W m-2

(tabel nr.16). Se observa ca valorile

extreme se produc de regula în prima jumatate a anului, mai ales primavara - începutul

verii.

Valorile mai mari de 1000 W m-2

se produc, în perioada martie - mai, când sunt

frecvente invazii de mase de aer arctic foarte transparent si cu umiditati absolute scazute.

Astfel la Cluj - Napoca si Iasi s-au înregistrat în martie, 1033 W m-2

si respectiv 1019 W

m-2

. La Constanta1012 W m-2

, în luna aprilie, la Poiana Brasov1068 W m-2

, în ianuarie

iar la Timisoara 1019 W m

-2 în iulie. Trebue remarcat ca valorile extreme maxime nu se

produc neaparat la latitudinile sudice ale tarii noastre, ele depinzând în primul rând de

gradul de transparenta al atmosferei, deci de conditii strict locale.

Minimele extreme se produc de obicei în orele de la începutul si sfârsitul zilei

zilei, când unghiul de înaltime al Soarelui are valori mici, ele variind între 40 W m-2

pâna la aproape 200W m-2

pentru altitudinile joase si între 100 W m-2

pâna la 300 W m-2

pentru zonele mai înalte (Poiana Brasov).

Page 57: Radiatia Solara

57

Nu este neaparat o regula ca aceste valori sa corespunda extremitatiloe zilei, ele

putându-se produce si la alte ore din zi atunci când cerul este acoperit cu nori transparenti

de tipul altocumulus sau cirrus. Trebue avut în vedere ca aceste valori minime ca si cele

maxime, au fost selectionate numai din datele de masura la termene.

Variatia latitudinala Data fiind variatia latitudinala a înaltimii Soarelui, deci a unghiului de incidenta al

razelor solare, radiatia directa prezinta si ea o astfel de distributie. Cu toate ca teritoriul

tarii noastre prezinta o întindere pe latitudine de aproximativ 4o, totusi acest fenomen este

prezent în cazul valorilor medii. Variatia latitudinala este mai puternica în lunile de iarna,

atunci când unghiurile de înaltime ale Soarelui sunt mici. Astfel iarna gradientul

latitudinal se situeaza în jur de 29 W m-2

/ 100 km între Iasi si Constanta si în jur de 14 W

m-2

/ 100 km între Cluj si Timisoara. Vara acest gradient se mentine în jur de 8 W m-2

/

100 km între Iasi si Constanta, pentru ca între Cluj Napoca si Timisoara el sa nu se

manifeste. Dupa cum se observa gradientul latitudinal este mai bine exprimat în regiunile

estice unde relieful este mai uniform si conditiile meteo - climatice au un grad mai mare

de omogenitate.

Variatia latitudinala este puternic perturbata de marea variabilitate a conditiilor

meteo - climatice care modifica proprietatile optice ale atmosferei. Astfel se remarca un

areal cuprinzând sud - vestul tarii (Timisoara, Craiova, Deva), unde valorile radiatiei

solare directe sunt mai mici decât în rest, atât în valori medii cât si în cele extreme, mai

ales în lunile de vara. In aceasta perioada valorile radiatiei directe în orele amiezii nu

depasesc aici 700 W m-2

. Trebue reamintit ca acestei zone îi sunt caracteristice valorile

cele mai ridicate ale opacitatii atmosferei din întreaga tara. Mai trebue remarcat ca în

general valorile radiatiei solare directe, exceptie facând zona mentionata, sunt mai mari în

regiunile din afara arcului Carpatic fata de cele din interior. In mod cert aceste

diferentieri sunt unreflex al starii optice a atmosferei, determinata de circulatia maselor

de aer. Masele de aer din regiunile estice si sud - estice sunt mai sarace în umezeala si

relativ mai transparente decât cele din zonele central - vestice mai umede.

Tabel nr. 16.

Valorile maxime si minime ale radiatiei solare directe pe suprafata normala W m-2

, la

statiile din România

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Iasi

Max 914 970 1019 265 970 928 949 963 991 928 852 824

min 137 188 154 91 133 133 77 105 126 151 91 98

Cluj - N

Max 928 949 1033 928 991 949 991 928 970 949 866 900

min 98 70 77 112 28 140 84 84 70 55 77 49

Deva

Max 886 890 950 968 970 990 989 953 942 900 889 840

min 82 87 96 87 90 101 97 89 76 80 65 67

Timisoara

Max 866 998 942 970 977 991 1019 942 970 907 879 838

min 42 58 70 71 70 70 69 58 42 42 48 48

Page 58: Radiatia Solara

58

Poiana Brasov

Max 1068 924 965 966 914 882 956 984 907 900 824 754

min 265 230 328 181 161 188 314 265 258 216 293 119

Galati

Max 921 859 956 942 942 921 914 1005 900 907 893 831

min 140 137 168 140 168 133 188 193 109 104 100 109

Bucuresti

Max 879 949 970 970 942 928 963 928 977 921 866 956

min 137 161 168 188 121 178 156 179 151 193 175 147

Craiova

Max 810 754 907 900 907 956 866 886 817 900 852 775

min 100 156 123 112 119 163 149 161 116 103 109 105

Constanta

Max 886 949 1005 1012 984 1003 984 991 991 984 914 907

min 105 105 98 98 105 105 73 195 112 107 84 109

Variatia altitudinala Datele de masura arata ca radiatia solara directa prezinta o pronuntata variatie pe

verticala. Cu cât se urca în altitudine valorile radiatiei solare directe cresc. Aceasta se

explica prin cresterea gradului de transparenta al atmosferei si implicit scaderea opacitatii

si prin micsorarea drumului parcurs de razele Soarelui în atmosfera.

Cu toate ca relieful montan din tara noastra este de altitudine medie, el perturba în

mod evident distributia spatiala a valorilor radiatiei solare directe.

Masuratori expeditionare efectuate de Andritoiu N., Ciocoiu I.,[1968] în zona

Muntilor Bucegi au pus în evidenta cresterea intensitatii radiatiei solare directe odata cu

altitudinea (tabel nr.17).

Tabel nr. 17.

Fluxul radiatiei directe la mai multe niveluri în Bucegi, W m-2

, (partial dupa Andritoiu

N., Ciocoiu I., 1968)

data ho 1 2 3 4

9. 09.1965 34.0 827 857 889 986

47.7 852 934 949 1044

49.8 865 923 948 1044

47.7 847 916 941 1036

1. Observatorul de Fizica Atmosferei 91m;

2. Predeal 1090m;

3. Cota 1500 1500m;

4. Vârful Omul 2500m.

Aceasta crestere este mai puternica pâna la altitudinea de 1500m, dupa care ea se

diminueaza.

Pâna la 1500m gradientii verticali sunt cuprinsi între 22 - 23 W m-2

pentru

înaltimi mici ale Soarelui, pentru ca la înaltimi mai mari specifice momentului amiezii ei

Page 59: Radiatia Solara

59

sunt cuprinsi între 8 - 14 W m-2

(tabel nr.11). Intre 1500 - 2500 m acestia variaza între 8 -

12 W m-2

, functie de valorile lui ho.

Tabel nr. 18

Gradientii verticali ai radiatiei directe (W m-2

/ 100m) în Bucegi (dupa Andritoiu N.,

Ciocoiu I. 1968)

ho O.F.A. -

Predeal

Predeal -

Cota 1500

Cota 1500

- Vf.

Omul

O.F.A. -

Cota 1500

O.F.A. -

Vf. Omul

Predeal -

Vf. Omul

< 20o 22 22 8 24 16 13

20o - 30

o 23 22 12 19 15 15

30o - 40

o 14 10 10 13 12 11

40o - 50

o 14 8 10 12 11 10

> 50o 15

Valoarea gradientilor verticali ai radiatiei directe variaza nu numai functie de

unghiul de înaltime al Soarelui ci si de condtii strict locale.

Radiatia solara difuza

Dupa cum s-a vazut din capitolele precedente, radiatia solara directa incidenta în

drumul ei prin atmosfera, sufera pe lânga absorbtie si un fenomen de difuzie (împrastiere)

prin reflexie si refractie în aerosolul atmosferic. Acest proces este, în mare parte,

dependent de dimensiunile constituentilor atmosferici si de concentratia lor. Acest

fenomen este dependent, în mare parte, de lungimea traseului optic al radiatiei solare prin

atmosfera, deci de unghiul de înaltime a Soarelui deasupra orizontului si nu în ultimul

rînd, de intensitatea radiatiei solare directe a carei fractiune din ea sufera procesul de

difuzie.

Tabel nr. 19

Variatia diurna a intensitatii medii multianuale a radiatiei solare difuze pe suprafata

orizontala (W m-2

) la statiile din România, în luna decembrie

Statia \ ora 9 12 15

Iasi 35 118 42

Cluj Napoca 49 126 49

Deva 49 113 63

Timisoara 49 112 49

Galati 49 105 49

Bucuresti 56 118 56

Craiova 63 112 63

Constanta 48 105 45

Poiana Brasov 63 137 77

Page 60: Radiatia Solara

60

La acestea mai trebuesc adaugate opacitatea atmosferei si gradul de acoperire cu nori a boltii

ceresti, fenomene care pot intensifica sau diminua fenomenele difuzive si deci, a radiatiei

solare difuze.

Variatia diurna si anuala a radiatiei difuze medii Pentru latitudinile tarii noastre, radiatia solara difuza are o variatie diurna specifica,

cu un mers ascendent în prima parte a zilei, pâna la amiaza adevarata, când se atinge, de

obicei, maximul. In cea de-a doua parte a zilei mersul radiatiei difuze este descendent pâna

la momentul apusului. Acest mers este acelasi , îndiferent de momentul din an, (tabel 19 si

20).

Tabel nr. 20

Variatia diurna a intensitatii medii multianuale a radiatiei solare difuze pe suprafata

orizontala (W m-2

) la statiile din România, în luna iunie

Statia \ ora 6 9 12 15 18

Iasi 98 251 286 246 98

Cluj N. 98 251 300 244 98

Deva 89 258 293 272 87

Timisoara 100 216 286 230 91

Galati 91 237 300 249 98

Bucuresti 98 230 279 244 98

Craiova 77 216 279 244 91

Constanta 98 223 258 216 84

P. Brasov - 307 363 286 -

Difera numai intensitatea sau amplitudinea fenomenului. Astfel în decembrie,

valorile medii orare ale radiatiei solare difuze variaza între 105 si 126 W m-2

, la Galati si

respectiv la Cluj Napoca; la orele amiezii; la ora 9 între 35 W m-2

la Iasi si 63 W m-2

la

Craiova si Poiana Brasov; la orele 15, acestea variaza între 42 W m-2

la Iasi si 77 W m-2

la Poiana Brasov.

Intr-o luna de vara (iunie), valorile medii orare ale radiatiei solare difuze sunt în

jur de 300 W m-2

la amiaza. In restul zilei ele se dispun simetric fata de acest moment,

216 pâna la 270 W m-2

, la orele 9 - 15 si scad sub 100 W m-2

la extremitati (orele 6 - 18).

ªi acum valorile de la Poiana Brasov sunt mai mari decât cele de la joasa altitudine.

In cursul anului radiatia solara difuza medie atinge un minim anual în luna

decembrie, luna solstitiului de iarna si un maxim anual în mai - iunie.

Minimele de iarna sunt cuprinse între 105 Wm-2

pâna la 137Wm-2

.

Maximele de vara sunt cuprinse, la amiaza , între 258 W m-2

(Constanta), 279 W

m-2

(Craiova si Bucuresti), 286 W m-2

( Iasi si Timisoara), 300 W m-2

(Cluj Npoca si

Galati), 363 W m-2

la Poiana Brasov.

In general valorile radiatiei difuze cresc abrupt de la minimul de iarna spre cel de

vara, când si amplitudinile zilnice sunt mai mari, dupa care descresc lent, exceptie fâcând

Iasul si Galatiul unde scaderea valorilor lunare ale radiatiei difuze se produce brusc între

august si octombrie, cu amplitudini zilnice mai mici. Aceasta asimetrie se produce mai

ales la momentul amiezii. Deci, cel putin în orele amiezii, radiatia solara difuza este mai

mare în prima parte a anului decât în cea de-a doua.

Page 61: Radiatia Solara

61

Mersul diurn si anual al radiatiei solare difuze se explica prin faptul ca aceasta

este o fractiune din radiatia solara directa dispersata în toate directiile în urma proceselor

de difuzie din atmosfera. Dupa cum s-a vazut, fluxul radiatiei solare directe este

dependent în principal de geometria Pamânt - Soare materializata prin variatia unghiului

de înaltime al Soarelui deasupra orizontului. Radiatia solara difuza variaza si ea în acelasi

sens, cu cât unghiul de inaltime al Soarelui este mai mare, cu atât valorile radiatiei difuze

cresc.

Procesele de difuzie a radiatiei solare în atmoasfera depind si de starea optica a

atmosferei, deci de opacitatea acesteia. Deci mersul diurn si anual al opacitatii este în

concordanta cu mersul radiatiei difuze. Radiatia solara difuza este mai mare, ziua la

amiaza si vara când opacitatea prezinta valori mari. Apoi, valorile mai mici ale opacitatii

în perioada toamna - iarna explica valorile corespunzatoare mai mici, ale radiatiei solare

difuze.

Radiatia solara difuza si nebulozitatea Intensitatea radiatiei solare difuze este uneori substantial modificata de gradul de

acoperire cu nori a boltii ceresti. Norii, mai ales, cei transparenti de tipul cirrus si

altocumulus duc la marirea intensitatii radiatiei solare difuze.

Pe timp senin (neb. 0 - 3) valorile radiatiei solare difuze sunt mai mici fata de

valorile medii ce iau în calcul toate situatiile în care s-a masurat respectiva radiatie.

Mersul diurn si anual este acelasi cu cel al valorilor medii, cauzele care le produc fiind în

principal aceleasi.

Pentru cer senin valorile radiatiei difuze sunt prezentate în tabelele nr. 21 - 22.

In cazul cerului acoperit (neb. 8 -10), valorile radiatiei difuze sunt mai mari fata

de cele pe senin. In acest caz difuzia provocata de constituentii atmosferici este înlocuita

de difuzia norilor.

Mersul diurn si anual al radiatiei difuze pe timp cer acoperit se aseamana cu cel al

difuzei pe timp cu cer senin. Astfel, într-o luna de iarna (decembrie), difuza pe cer noros

este cuprinsa între 112 si 172 W m-2

la ora 12 si de 42 si 74 W m-2

la orele 9 si 15 (tabel

nr. 23).

Tabel nr 21

Valorile medii ale intensitatii medii multianuale a radiatiei solare difuze pe suprafata

orizontala (W m-2

), zile cu cer senin (neb. 0 – 3), la statiile din România, în luna

decembrie

Statia \ ora 9 12 15

Iasi 70 105 56

Cluj - Napoca 56 105 56

Deva 56 99 72

Timisoara 44 105 56

Galati 55 93 61

Bucuresti 63 105 72

Craiova 71 99 79

Constanta 63 91 63

Poiana Brasov 47 89 52

Page 62: Radiatia Solara

62

Tabel nr. 22.

Valorile medii ale intensitatii medii multianuale a radiatiei solare difuze pe suprafata

orizontala (W m-2

), zile cu cer senin, la statiile din România, în luna iunie

Statia \ ora 6 9 12 15 18

Iasi 77 168 195 158 91

Cluj - N. 98 195 216 168 91

Deva 89 185 211 180 81

Timisoara 126 168 189 161 84

Galati 84 173 195 178 77

Bucuresti 91 168 191 168 77

Craiova 71 157 181 150 71

Constanta 98 168 188 154 70

P. Brasov - 168 224 157 -

Vara (iunie) radiatia solara difuza pe cer acoperit este cuprinsa între 300 si 370

W m-2

la orele amiezii si scade sub 100 W m-2

la extremitatile zilei (tabel nr. 24).

In lunile de vara, valorile difuzei pe timp cu cer acoperit depasesc frecvent 350 W

m-2

la ora 12, iar valorile din lunile de primavara le depasesc pe cele din toamna. Astfel,

primavara difuza pe timp cu cer acoperit (orele amiezii), poate varia de la 180 W m-2

pâna la 350 W m-2

, în timp ce toamna, între 133 W m-2

pâna la peste 300 W m -2

.

Pentru orele 9 si 15, se observa ca valorile de la ora 9 sunt în general mai mari

fata de cele de la 15, diferenta fiind mai pregnanta în lunile de vara.

Tabel nr. 23

Variatia diurna a intensitatii medii multianuale a radiatiei solare difuze pe suprafata

orizontala (W m-2

), zile cu cer acoperit (neb. 8 - 10), la statiile din România, în luna

decembrie

Statia \ ora 9 12 15

Iasi 42 119 42

Cluj Napoca 49 133 49

Deva 49 125 63

Timisoara 42 112 42

Galati 48 140 47

Bucuresti 56 126 56

Craiova 73 153 67

Constanta 56 133 56

Poiana Brasov 74 172 90

Page 63: Radiatia Solara

63

Tabel nr. 24

Variatia diurna a intensitatii medii multianuale a radiatiei solare difuze pe suprafata

orizontala, (W m-2

), zile cu cer acoperit (neb. 8 - 10), la statiile din România, în luna

iunie

Statia \ ora 6 9 12 15 18

Iasi 98 293 348 267 91

Cluj N. 98 286 349 272 98

Deva 89 271 341 293 87

Timisoara 140 258 349 251 133

Galati 85 276 332 268 66

Bucuresti 98 272 356 279 98

Craiova 76 262 349 279 92

Constanta 105 307 363 286 84

P. Brasov - 217 347 261 -

Tabel nr.25.

Valorile extreme absolute ale radiatiei solare difuze pe suprafata orizontala (W m -2

) în

România; M = maxima si m = minima

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Iasi

M 363 474 600 607 628 600 586 558 516 440 363 279

m 7 12 14 36 46 54 56 54 28 19 14 7

Cluj - Napoca

M 391 558 544 600 614 593 656 586 517 398 391 307

m 9 15 18 29 42 48 48 49 22 16 11 8

Deva

M 360 488 529 544 585 597 636 586 567 412 389 290

m 8 12 15 30 32 53 45 43 23 18 13 8

Timisoara

M 370 475 482 635 649 593 621 600 503 426 307 307

m 8 15 20 24 35 55 47 46 28 15 15 8

Galati

M 293 405 391 512 596 524 589 475 544 524 279 307

m 7 13 18 31 33 43 41 40 35 19 17 10

Bucuresti

M 328 475 607 586 663 614 593 579 521 454 384 307

m 8 11 13 28 36 44 42 43 31 18 12 8

Craiova

M 258 370 363 589 607 587 554 482 468 468 286 265

m 7 12 17 28 35 54 42 44 32 17 12 9

Constanta

M 349 391 579 600 614 600 551 565 530 486 398 349

m 10 12 26 30 42 54 50 42 34 18 17 9

Poiana Brasov

M 356 342 488 565 551 607 524 489 496 447 307 244

m 13 14 16 25 32 41 42 45 28 21 12 7

Page 64: Radiatia Solara

64

Valorile extreme Valorile maxime absolute ale radiatiei solare difuze se produc, de regula, în

conditiile cerului partial acoperit de nori si mai ales de nori difuzivi de tip Ac, As (tabel

nr. 25).

Ele se produc mai ales la momentul amiezii, atunci când Soarele atinge înaltimea

maxima si când fluxul radiatiei solare directe este si el maxim.

Valorile minime absolute se produc, de cele mai multe ori, la extremitatile zilei

sau în cazul cerului complet acoperit cu nori ce produc precipitatii.

Cele mai mici extreme maxime absolute sunt caracteristice lunii decembrie, luna

solstitiului de iarna când valorile lui ho sunt cele mai mici din an. Astfel, radiatia difuza

este cuprinsa între 244 W m -2

la Poiana Brasov pâna la 307 W m-2

(Cluj - Napoca,

Timisoara, Galati si Bucuresti) si 349 W m-2

(Constanta), dupa cu se vede în tabelul nr.

25.

Cele mai mari valori maxime absolute ating peste 600 W m-2

si ele ar trebui sa se

produca în lunile de vara, de regula, la momentul solstitiului de vara (iunie - iulie). Singur

Cluj Napoca se conformeaza regulii atingând în iulie 656 W m -2

(tabel nr. 25).

. De cele mai multe ori aceste valori se ating în aprilie - mai, Bucuresti 663 W m-2

,

Timisoara 649 W m-2

sau Iasi 628 W m-2

si Constanta 614 W m-2

.

Este perioada din an cu circulatie atmosferica mai intensa, nebulozitate mai mare,

atmosfera mai bogata în particule difuzive.

Valorile minime absolute ale radiatiei solare difuze sunt caracteristice orelor

extreme din zi, atunci când înaltimile Soarelui deasupra orizontului este minima sau în

conditiile cerului complet acoperit de nebulozitate stratiforma deosebit de opaca. Ele sunt

cuprinse între 7 si 19 W m -2

în lunile de iarna si ating vara peste 50 W m-2

(tabel nr. 25).

Variatia latitudinala si altitudinala Valorile medii ale radiatiei solare difuze prezinta o variatie latitudinala pe

teritoriul României, slab conturata, datorita în mare parte a omogenitatii spatiale ale

factorilor care produc difuzia radiatiei solare, difuzia moleculara si în aerosol,

nebulozitatea, felul norilor.

Totusi se remarca diferentieri între intensitatea radiatiei difuze la statiile din

jumatatea nordica a tarii sunt mai mari fata de cele din jumatatea sudica, ceea ce

sugereaza o variatie în sens latitudinal asemanator cu cel al radiatiei solare directe.

Fenomenul este mai puternic în lunile de vara si între orele 9 - 15, atunci când înaltimile

Soarelui sunt mai mari. Gradientul mediu calculat între Iasi - Cluj - Napoca si Bucuresti -

Craiova - Constanta - Timisoara este de 11 W m -2

/ 100 km (tabel nr. 26).

In orele extreme ale zilei acesta este slab exprimat sau chiar inexistent.

Iarna valoarea gradientului radiatiei difuze este mai mica, 9 W m -2

/ 100 km iar

cel mai slab exprimat este gradientul lunilor de toamna când acesta este de 4 W m -2

/ 100

km (tabel nr.26).

Tabel nr. 26

Gradientul latitudinal a intensitatii radiatiei solare difuze pe suprafata orizontala(W m-

2 / 100 km), între regiunile sudice si nordice ale României,

Iarna Primavara Vara Toamna

9 10 11 4

Page 65: Radiatia Solara

65

Pe acest fond de variatie, destul de clara nord – sud, se mai remarca diferentieri între

regiunea extra si intracarpatica în sensul ca valorile radiatiei difuze sunt mai mari în

interiorul arcului Carpatic decât în regiunile exterioare. Diferenta se pastreaza, cu valori

foarte mici, chiar între Cluj Napoca si Iasi unde valorile medii ale difuzei sunt mai mari.

Mult mai puternica este variatia altitudinala a radiatiei solare difuze. La Poiana

Brasov (aprox. 1000 m) valorile medii lunare ale radiatiei difuze sunt constant mai mari

decât cele dintr-o regiune joasa, spre exemplu Bucuresti (91 m) a se vedea tabelele nr. 12

si 13.

Intr-o regiune montana, unde este situata Poiana Brasov, fluxurile radiatiei solare

difuze sunt constant mai mari cu 15 - 20%. Gradientul vertical al radiatiei difuze calculat

între Poiana Brasov si Bucuresti este cuprins între 9 W m -2

/ 100 m pentru lunile de vara

si de 2 pâna la 3 W m -2

/ 100 m, pentru lunile de iarna.

Variatia pe verticala este mai puternica decât cea orizontala deoarece si variatia

factorilor difuzivi este mai puternica în sens vertical. Regiunile montane sunt mai umede,

aici nebulozitatea se dezvolta mai puternic, mai ale cea convectiva, care sporeste

procentajul difuzei.

Radiatia solara globala

Radiatia solara globala (Q) este suma dintre radiatia solara directa (S) si cea

difuza (D). Ea este considerata cel mai important parametru radiativ deoarece este

prezenta în tot cursul zilei si anului prin cel putin una din componentele sale. In cazul

cerului senin:

Q = S + D iar în cazul cerului complet acoperit Q = D.

Mersul diurn si anual al radiatiei globale este influentat de mersul celor doua

componente. Dupa cum s-a vazut din capitolele precedente, radiatia solara directa si

difuza sunt influentate, în variatia lor, de unghiul de înaltime al Soarelui deasupra

orizontului, urmare a continuei schimbari a geometriei Pamânt - Soare, de starea optica a

atmosferei, de gradul ei de opacitate si de nebulozitate..

Influenta nebulozitatii este pusa în evidenta prin contributia componentei

principale, radiatia solara directa care face sa creasca foarte mult pe cer senin radiatia

globala si cea a radiatiei difuze care pe cer acoperit face sa existe radiatie globala.

Variatia diurna si anuala a radiatiei solare globale medii Radiatia solara globala, medie multianuala (Qm), prezinta un mers diurn ascendent

în prima parte a zilei urmat de inversul acestuia în a doua parte a zilei. Acest mers

urmeaza variatia unghiului de înaltime a Soarelui si tipul de variatie se mentine indiferent

de momentul din an, ceeace difera este intensitatea fenomenului (tabel nr. 27 si 28).

Astfel în luna decembrie, luna solstitiului de iarna, atunci când valorile lui ho, la

latitudinile tarii noastre sun cele mai mici din an, intensitatea radiatiei globale este

cuprinsa, la orele amiezii, între 154 W m -2

la Iasi si 195 W la Constanta (tabel nr. 27).

La orele 9, deci în prima parte a zilei valorile medii ale radiatiei solare globale

variaza de la 49 W m-2

(Iasi si Deva) pâna la 91 W m -2

(Craiova), iar în a doua parte a

zilei (ora 15), acestea sunt cuprinse între 56 W m -2

(Iasi) pâna la 84 W m -2

(Craiova).

Aceste sunt valorile radiatiei globale pentru zonele joase de pâna la 500m.

La peste 1000m (Poiana Brasov) ele variaza între 93 W m -2

(ora 9) si 258 W m -2

la orele

amiezii (tabel nr. 20).

Page 66: Radiatia Solara

66

Tabel nr. 27

Variatia diurna a intensitatii medii multianuale a radiatiei solare globale pe suprafata

orizontala (W m -2

) în România, în luna decembrie

Statia \ ora 9 12 15

Iasi 49 154 56

Cluj Napoca 63 161 63

Deva 49 154 63

Timisoara 63 168 63

Galati 56 181 63

Craiova 91 180 84

Bucuresti 70 188 70

Constanta 77 195 77

Poiana Brasov 93 258 112

Pentru o luna de vara (iunie), luna solstitiului de vara, intensitatea radiatiei

globale este cuprinsa, la orele amiezii între 684 W m -2

la Deva si 803 W m -2

la

Constanta.

La extremitatile zilei (orele 6 si 18) radiatia solara globala este cuprinsa între 122

si 161 W m-2

.

In prima parte a zilei (antemeridian, ora 9) radiatia solara globala variaza între

530 W m -2

(Deva) si 628 W m -2

(Constanta) iar în orele postmeridian (ora15), cuprinsa

între 489 W m -2

(Galati) si 621 W m -2

(Constanta), dupa cum se observa din tabelul nr.

28.

Regiunile în jur de 1000 m nu beneficiaza în aceasta luna de un aport mai mare al

radiatiei globale. La Poiana Brasov aceasta nu depaseste la amiaza 721 W m -2

si este cu

putin sub 500 W m -2

la orele 9 si 15 (vezi tabel nr. 28).

Tabel nr. 28

Variatia diurna a intensitatii medii multianuale a radiatiei solare globale pe suprafata

orizontala (W m -2

) în România, în luna iunie

Statia \ ora 6 9 12 15 18

Iasi 161 565 703 544 154

Cluj Napoca 161 565 691 496 161

Deva 126 530 684 496 140

Timisoara 154 551 733 551 140

Galati 140 551 705 489 122

Craiova 125 558 726 530 132

Bucuresti 161 579 740 530 140

Constanta 161 628 803 621 133

P. Brasov - 461 721 496 -

Page 67: Radiatia Solara

67

In cursul anului valorile radiatiei solare globale se dispun simetric fata de lunile

iunie - iulie. Fenomenul este caracteristic poentru toate orele luate în consideratie. Totusi,

mersul ascendent din prima parte a anului se face relativ mai lent fata de scaderea din a

doua parte a anului care se face mai rapid. Spre exemplu, între martie si mai cresterea

lunara a valorilor radiatiei globale se face în medie cu 15 pâna la 20% pe când, numai

între septembrie si octombrie, scaderea valorilor se face în medie cu 25-30%, iar pentru

octombrie si noienbrie, scaderea este si mai mare, aproape de 45%. Fenomenul se

diminueaza în intensitate spre extremitatile zilei.

Cele mai mici valori anuale ale radiatiei solare globale, se produc în lunile de

iara, atunci când si valorile lui ho sunt cele mai mici, având un minim anual pronuntat în

decembrie. In luna decembrie, fluxul radiatiei globale, la amiaza atinge 200 W m -2

,

pentru ca în ianuarie - februarie aceasta sa depaseasca 350 W m -2

, (363 W m -2

în

februarie la Bucuresti si respectiv 356 W m -2

la Cluj Napoca).

Primavara, fluxulrile radiatiei globale variaza, la amiaza, între 440 si 468 W m -2

, la Galati, Timisoara si Bucuresti, în luna martie, pentru ca în luna mai, sa atinga aproape

700 W m -2

sau chiar sa depaseasca aceasta valoare ( 712 W m-2

la Constanta sau 726 W

m-2

la Bucuresti).

Toamna valorile medii lunare se dispun simteric fata de cele de primavara, ele

fiind mai mici.

Cele mai mari valori ale fluxului radiatiei solare globale se produc vara, de

regula în iunie - iulie când înaltimea Soarelui atinge valorile maxime din an (solstitiul de

vara).

In lunile de vara, la amiaza, valorile radiatiei solare globale depasesc 700 W m -2

pâna la peste 800 W m -2

si nu scad sub 450 W m -2

între orele 9 si 15.

Maximul de vara se produce în general, în luna iulie, atunci când fluxulrile

celor doua componente (directa si difuza) sunt maxime si când frecventa timpului senin

este de asemenea, mare. In aceste conditii se atinge la amiaza în iulie, valori între 691 W

m-2

(Cluj Napoca) , 719 W m -2

(Iasi si Galati), 726 W m-2

(Deva), 740 W m-2

(Timisoara

si Craiova), 768 W m-2

Bucuresti, pâna la 831 W m-2

(Constanta).

In regiunile înalte, valorile radiatiei solare globale prezinta acelasi mers diurn si

anual, diferentele fiind de natura valorica, la Poiana Brasov fluxurile medii ale lunilor de

iarna sunt în general mai mari decât cele din regiunile joase. Chiar valorile minimului de

iarna din decemdrie variaza între 93 si 258 W m –2

; în ianuarie, acestea ating la amiaza

349 W m-2

si 545 W m-2

(februarie).

Fenomenul se produce si vara, fluxurile radiatiei solare globale depasesc pe cele

din zonele joase cu exceptia litoralului; în luna iulie, la ora 12 se ating numai 775 W m -2

fata de Constanta cu 831 W m -2

, fapt explicabil daca tinem seama de frecventa mai mare

a nebulozitatii la altitudine fata de regiunile joase.

Pe de alta parte, valorile mai mari ale radiatiei solare globale la altitudine sunt mai

mari deoarece si atmosfera este mai transparenta si deci, aportul fluxului radiatiei directe

este si el mai mare decât la joasa altitudine. Nu trebue neglijat nici aportul mai mare ale

difuzei în marirea fluxului radiatiei solare globale din regiunile înalte, tinându-se seama

ca aici atmosfera este mai umeda si nebulozitatea mai dezvoltata, în special cea

convectiva.

Page 68: Radiatia Solara

68

Radiatia solara globala si nebulozitatea Nebulozitatea exprimata prin gradul de acoperire cu nori a boltii ceresti si mai

ales tipurile de nori influenteaza vizibil intensitatea radiatiei solare globale. Cu cât norii

sunt mai putin transparenti cu atât fluxul radiatiei globale este mai mic. Fenomenul este

cu atât mai intens cu cât valorile lui ho sunt mai mari.

Pe timp cu cer senin (neb. 0-3), valorile radiatiei solare globale (Qo) prezinta un

mers diurn si anual asemanator cu cele ale globalei medii (Qm), indiferent de

nebulozitate. Diferentele sunt de ordin valoric. In cazul cerului senin radiatia directa

nefiind influentata de nori îsi aduce aportul maxim în cadrul radiatiei globalei si de aceea

ea atinge valori apropiate de cele maxime.

In luna solstitiului de iarna, radiatia globala pe timp senin, atinge valori la

amiaza cuprinse între 296 W m-2

(Deva) si 384 W m-2

(Constanta). La ora 9 acestea sunt

cuprinse între 112 W m-2

la Cluj Napoca si 182 W m -2

la Craiova (tabel nr. 22). Pentru

ora 15, plaja de variatie se mentine cam între aceleasi valori; 112 W m-2

(Iasi) si 160 W

m -2

(Craiova).

Tabel nr. 29.

Variatia diurna a intensitatii medii multianuale a radiatiei solare globale pe suprafata

orizontala (W m -2

), în zilele cu cer senin (neb. 0-3) în România, în luna decembrie

Statia \ ora 9 12 15

Iasi 120 328 112

Cluj Napoca 112 314 126

Deva 117 296 126

Timisoara 133 314 126

Galati 144 300 126

Craiova 182 353 160

Bucuresti 140 342 133

Constanta 161 384 140

P. Brasov 167 370 167

Pentru o luna de vara (iunie), radiatia solara globala pe timp senin (Qo)

depaseste la amiaza 900 W m-2

. Numai la Timisoara aceasta valoare coboara la 896 W-2

(tabel nr. 30). La orele extreme ale zilei, radiatia solara globala scade sub 200 W m –2

, iar

la orele 9 si 15, ea depaseste 700 W m -2

(733 W m -2

la Cluj Napoca, Deva si Constanta)

dar nu scade sub 650 W m-2

.

Si în cazul lui Qo trebue remarcate valorile mai mari de la Poiana Brasov, unde în

decembrie, la amiaza se atinge 370 W m-2

, în iunie, 1047 W m-2

. In acest caz, gradul de

transparenta al aerului îsi spune cuvântul. Atmosfera montana, cu toate ca este mai

umeda, este mai saraca în impuritati.

In cursul anului valorile lunare ale radiatiei globale pe timp senin se dispun

riguros simetric fata de luna solstitiului de vara (iunie) la toate orele considerate. Aceasta

arata clar faptul ca în lipsa factorilor perturbatori de tip nebulozitate, intensitatea radiatiei

solare globale este dependenta, în primul rând, de geometria Pamânt - Soare care

modifica componenta radiatie directa din fluxul radiativ global. Totusi, daca se urmaresc

mai atent, figurile citate se observa ca la majoritate punctelor de masura valorile radiatiei

Page 69: Radiatia Solara

69

Tabel nr. 30

Variatia diurna a intensitatii medii multianuale a radiatiei solare globale pe suprafata

orizontala (W m -2

), în zilele cu cer senin (neb. 0-3) în România, în luna iunie

Statia \ ora 6 9 12 15 18

Iasi 230 712 919 712 202

Cluj Napoca 209 712 909 733 216

Deva 164 668 910 733 188

Timisoara 230 684 896 684 188

Galati 168 694 913 679 147

Craiova 152 679 918 704 155

Bucuresti 195 705 935 705 195

Constanta 181 719 935 733 168

P. Brasov - 796 1047 796 -

globale Qo sunt mai mari în prima jumatate a anului decât în cea de-a doua. Deci,

în lunile de primavara si de la începutul verii, atmosfera este mai putin opaca, mai curata

decât în lunile de toamna, acest aspect fiind determinat de caracterisicile circulatiei

atmosferei la scara mare. Primavara exista o frecventa mai mare a diverselor tipuri de

mase de aer polar maritim, mai transparente, fata de vara – toamna, când frecventa mai

mare o au masele de aer polar continental mai impurificate. La aceasta se adauga si

frecventa relativ mare a maselor de aer tropical din lunile de vara - toamna, un aer,

uneori, puternic impurificat.

Pe masura ce creste gradul de acoperire cu nori a boltii ceresti valorile radiatiei

solare globale se modifica în sensul diminuarii lor.

In cazul cerului acoperit (neb. 8-10), mersul diurn si anual se pastreaza ca si în

cazul globalei medii indiferent de nebulozitate sau ca pe cer senin, el fiind în raport

direct cu variatia înaltimii Soarelui.

ªi în acest caz, valorile anuale cele mai mici se produc în luna decembrie, luna

solstitiului de iarna când ho are valorile cele mai mici. Intr-o zi de decembrie cu cer

acoperit valorile radiatiei globale sunt cuprinse la orele amiezii, între 118 W m -2

(Deva),

154 W m -2

(Constanta) si 170 W m -2

(Craiova).

Cu cât se înainteaza spre extremitatile zilei, valorile radiatiei globale scad. Astfel,

la ora 9 globala pe cer noros este cuprinsa între 38 W m -2

(Deva), 63 W m -2

(Constanta)

si 73 W m -2

(Craiova). La ora 15, valoarea minima este mai mare decât cea de la ora 9;

42 W m -2

la Iasi si 67 W m -2

(Craiova), tabel nr. 31.

Vara intensitatea radiatiei solare globale pe cer acoperit creste odata cu înaltimea

Soarelui. Astfel, în iunie aceasta nu scade, la orele amiezii sub 500 W m –2

; la orele 6

si18 variaza în jurul valorii de 100 W m -2

, pentru ca la orele 9 si 15 sa depaseasca

accidental 400 W m -2

(tabel nr. 32).

La altitudinea de 1000m (Poiana Brasov) valorile radiatiei solare globale pe cer

acoperit sunt în decembrie mai mari decât cele de la joasa altitudine: 191 W m -2

la ora 12

si între 74 si 90 W m -2

la orele 9 si respectiv 15, (tabel nr. 31). In luna iunie, însa, sunt

ceva mai mici, dar foarte aproape de cele de la joasa altitudine (tabel nr. 32).

Page 70: Radiatia Solara

70

Tabel nr.31

Variatia diurna a intensitatii medii multianuale a radiatiei solare globale pe suprafata

orizontala (W m -2

) pe cer acoperit (neb. 8-10) în România, în luna decembrie

Statia \ ora 9 12 15

Iasi 49 133 42

Cluj Napoca 49 140 49

Deva 38 118 49

Timisoara 49 119 49

Galati 56 157 47

Craiova 73 170 67

Bucuresti 56 140 56

Constanta 63 154 56

P. Brasov 74 191 90

Fenomenul se explica prin afluxul mai mare al componentei directe din radiatia

globala prin faptul ca zonele înalte sunt în perioada de iarna mai însorite, cu o frecventa

mare al norilor superiori transparenti decât în cele joase, unde sunt frecvente inversiuni

termice cu nebulozitate stratiforma foarte opaca.

Tabel nr. 32.

Variatia diurna a intensitatii medii multianuale a radiatiei solare globale pe suprafata

orizontala (W m -2

) pe cer acoperit (neb. 8-10) în România, în luna iunie

Statia \ ora 6 9 12 15 18

Iasi 105 398 524 363 109

Cluj Napoca 111 384 526 321 112

Deva 87 360 481 321 97

Timisoara 101 328 506 349 103

Galati 91 388 504 366 86

Craiova 87 350 521 384 99

Bucuresti 112 363 552 384 105

Constanta 102 440 551 386 91

P. Brasov - 329 548 359 -

Mersul anual este ascendent în prima jumatate a anului cu maxime în iunie -iulie

dupa care valorile scad pâna la minimul anual din decembrie.

Valorile extreme Fluxurile maxime absolute ale radiatiei solare globale se produc, de regula, pe

timp senin, cu o atmosfera foarte transparenta, atunci când valorile opacitatii atmosferei

sunt foarte mici, deci când sunt conditii ca fluxul componentei, radiatie directa, sa fie

puternic. De multe ori aceste valori se ating si în cazul unor valori moderate ale

nebulozitatii, al norilor cumuliformi care prin reflexii multiple pe nori, sporesc si

componenta difuza.

Page 71: Radiatia Solara

71

In aceste cazuri valorile maxime absolute ating curent vara, peste 1000 W m -2

(tabel nr.33).

Mai precis, valorile de peste 1000 W m -2

se ating în intervalul aprilie – august, perioada

când inaltimea Soarelui la amiaza atinge valori mari de 50o si când se îndeplinesc

conditiile enumerate mai sus.

Astfel, la Bucuresti se atinge 1180 W m -2

(iunie), la Cluj Napoca 1159 W m -2

(iulie) sau Iasi 1152 W m -2

(iunie). La Timisoara extrema de vara se produce în luna

aprilie, când se ating la amiaza, 1138 W m -2

. Pe litoral se ating 1124 W m

-2 (iunie -

Constanta) sau la 1000 m altitudine, 1137 W m -2

(iunie - Poiana Brasov).

In lunile de iarna, valorile maxime sunt mult mai mici, urmare în primul rând, al

scaderii valorilor unghiului de înaltime a Soarelui. Acum, în mod special în decembrie,

ele sunt cele mai mici din an.

Astfel maximele din decembrie variaza între 377 W m -2

la Craiova si aproape de

489 W m -2

la Constanta. Odata ce înaltimile Soarelui cresc maximile ating, în februarie,

la 496 W m -2

( Craiova), 600 W m -2

(Galati), 761 W m-2

(Iasi) si 789 W m -2

(Poiana

Brasov).

Tabel nr.33.

Valorile extreme absolute ale radiatiei solare globale pe suprafata orizontala (W m-2

)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Iasi

M 524 761 879 949 1103 1152 1096 1117 998 803 586 391

m 7 12 14 36 46 54 56 54 28 19 14 7

Cluj Napoca

M 586 754 984 1061 1089 949 1159 1054 977 817 614 461

m 9 15 18 29 42 48 48 49 22 16 11 8

Deva

M 560 720 880 962 1013 1007 1035 998 945 758 580 400

m 8 12 15 30 32 53 45 43 23 18 13 8

Timisoara

M 621 754 876 1138 1124 1117 1103 1103 956 733 537 433

m 8 15 20 24 35 55 47 46 28 15 15 8

Galati

M 468 600 870 970 1047 1096 1061 956 963 803 558 377

m 7 13 18 31 33 43 41 40 35 19 17 10

Craiova

M 468 496 889 956 1082 1026 956 1040 970 831 510 377

m 7 12 17 28 35 54 42 44 32 17 12 9

Bucuresti

M 524 719 942 1033 1173 1180 1166 1089 935 836 544 461

m 8 11 13 28 36 44 42 43 31 18 12 8

Constanta

M 614 705 977 1075 1089 1124 1110 1054 963 859 607 489

m 10 12 26 30 42 54 50 42 34 18 17 9

Poiana Brasov

M 537 789 907 998 1137 1137 1102 963 949 767 558 419

m 13 14 16 25 32 41 42 35 28 21 12 7

Page 72: Radiatia Solara

72

In lunile martie si septembrie la echinoctiile de primavara si toamna, maximile de

radiate oscileaza între 870 W m -2

(martie - Galati) pâna la 998 W m -2

(septembrie - Iasi).

Fluxurile minime absolute ale radiatiei solare globale sunt caracteristice orelor

de la începutul si sfârsitul zilei atunci când valorile lui ho sunt minime si în general pe cer

complet acoperit atunci când radiatia solara directa lipseste. Iarna mai ales, când cerul

este acoperit cu nori stratiformi, foarte opaci, minimele de radiatie se pot muta spre

mijlocul zilei.

In lunile de iarna ele variaza între 7 - 15 W m -2

iar vara între 40 - 50 W m -2

(tabel nr.33).

Variatia spatiala Ca si cele doua componente ale sale, (radiatia solara directa si difuza), radiatia

solara globala prezinta si ea o variatie latitudinala datorata, atât modificarii în teritoriu a

factorilor astronomici (înaltimea Soarelui) cât si a celor fizico-geografici (configuratia

reliefului, circulatia atmosferei, variatia teritoriala a parametrilor meteo-climatici).

Dispunerea în teritoriu a intensitatii fluxulrilor medii ale radiatiei solare globale

pune în evidenta o variatia latitudinala a acesteia. Fenomenul se explica prin variatia în

acest sens al valorilor înaltimii Soarelui deasupra orizontului (ho), cu toate ca pentru

România aceasta variatie este relativ slaba, numai 4o de latitudine, între regiunile si

nordice (Stanciu N. 1973). Modificarea lui ho, produce totusi diferentieri în valorile

intensitatii radiatiei globale, mai ales, pe seama modificarii componentei radiatiei directe

din formula celei globale.

Astfel, în sudul tarii (Câmpia Româna, Câmpia de Vest si Dobrogea), fluxurile

radiatiei globale medii (Qm) sunt cuprinse, în lunile de vara, la amiaza, între 705 W m -2

(iunie, Galati) si peste 800 W m -2

, 831 W m -2

(iulie, Constanta). Tot în lunile de vara, la

orele amiezii, radiatia solara globala variaza la Cluj Napoca între 691 W m -2

(iunie) si

677 Wm-2

(august). In aceleasi conditii radiatia globala este cuprinsa la Iasi între 703 W m -2

(iunie) si 691 W m -2

(august).

Valorile maxime anuale ating în luna iulie: 740 W m -2

la Timisoara si Craiova,

768 W m -2

(Bucuresti) si 831 W m -2

(Constanta). La Iasi, maxima din iulie este de 719

W m-2

, iar la Cluj Napoca de numai 691 W m -2

. Iarna, în decenbrie, se atinge, la amiaza

195 W m -2

la Constanta, 180 W m -2

la Bucuresti si 161 W m -2

(Cluj Napoca si 154 W m -2

(Iasi). Diferentierile nord - sud se mentin si în celelalte luni din an, spre exemplu în

aprilie; 593 W m -2

la ora 12 (Constata si Bucuresti) si 579 W m -2

(Cluj Napoca) sau 565

W m -2

(Iasi).

In septembrie. la aceeasi ora sunt 649 W m-2

la Constanta, 621 W m -2

la

Bucuresti, 565 W m -2

la Cluj Napoca si la Iasi 558 W m -2

.

Acelasi tip de variatie nord - sud se pastreaza si pentru radiatia globala pe timp

senin (Qo) si pe cer noros (Qn).

Deci, datele de masura evidentiaza un gradient latitudinal atât în valori medii (Qm)

cât si în valori medii pentru cer senin (Qo) sau noros (Qn), materializat prin cresterea

intensitatii fluxului radiatiei solare globale de la nord spre sud. Aceasta variatie spatiala

nord -sud prezinta intensitati diferite în functie de momentul din zi si din an. Valorile

gradientului latitudinal calculate între Iasi - Cluj Napoca si Constanta - Bucuresti -

Craiova sunt prezentate în tabelul nr.34.

Se observa ca în valori medii (Qm) gradientul radiatiei globale este mai puternic la

momentul amiezii si în lunile de vara, el fiind în strânsa legatura cu variatia înaltimii

Soarelui deasupra orizontului. Astfel, vara acesta este cuprins între 19 si 29 W m -2

/ 100

Page 73: Radiatia Solara

73

Tabel nr. 34

Variatia latitudinala a radiatiei solare globale medii (Qm) pe suprafata orizontala

(W m -2

/ 100 km) între regiunile sudice si nordice ale României

ora iarna primavara vara toamna

9 6 4 19 8

12 8 6 29 28

15 6 4 20 8

km, pentru ca iarna sa varieze numai între 6 si 8 W m -2

/ 100 km. Fara îndoiala ca

în valoarea gradientului îsi spune cuvântul nu numai factorii astronomici. Conditiile de

nebulozitate, felul norilor, frecventa acestora, frecventa zilelor cu cer senin sau acoperit

îsi spune si ea cuvîntul, urmare a circulatiei atmosferei. In general, pe teritoriul României

se constata o descrestere a valorilor nebulozitatii nord- nord-vest spre sud-est (Clima

R.P.R.I, 1962) mult mai slab conturata în lunile de iarna decât în cele de vara.

In cazul cerului senin, variatia latitudinala a radiatiei solare globale, atinge valori

mai mici, în jur de 12 W m -2

/ 100 km la ora 12 si în jur de 5 - 7 W m -2

/ 100 km la ora 9

si respectiv 15, iar pentru zile noroase valoarea gradientului se apropie de cele ale lunilor

de iarna.

Conditiile locale, (configuratia Carpatilor, prezenta litoralului maritim), modifica

acesta repartitie zonala nord - sud. Astfel, se remarca regiunea extracarpatica cu valori ale

radiatiai golbale mai mari cu 8 - 10% decât cele din regiunea intracarpatica.

In cadrul acestor doua mari regiuni mentionate mai sus, particularitatile circulatiei

atmosferei, ce modifica regimul nebulozitatii, al opacitatii atmosferei, produc modificari

spatiale ale valorilor radiatiei globale. Se remarca zona litoralului Marii Negre unde se

ating cele mai ridicate fluxuri ale radiatiei globale din zonele joase, apoi Deva si Cluj

Napoca unde se ating valorile cele mai mici din zonele de joasa altitudine.

In general modul de distributie în teritoriu ale valorilor radiatiei globale sugereaza

o diminuare a lor pornind din sud - est spre nord - vest, aceasta, repetam, numai pentru

regiunile joase, aceasta fiind în strânsa legatura cu particularitatile zonale ale circulatiei

atmosferei pe teritoriul României. Jumatatea nord - vestica si centrala a tarii se gasesc sub

influenta circulatiei atlantice care aduce, în aceasta zona mase de aer mai umed, si relativ

mai opac, decât cele din est.

Variatia altitudinala Prezenta marilor trepte de relief produc, prin efectul altitudinii, modificari

substantiale ale caracteristicilor optice ale atmosferei, o variatie pe altitudine a fluxurilor

radiatiei globale. Din pacate, în România,exista numai un singur punct de masura la

altitudine al radiatiei solare globale (Poiana Brasov) situat la aproximativ 1000 metri.

Spre deosebire de regiunile joase, în jur de 500 m, unde sunt situate majoritatea

punctelor de masura, valorile fluxului radiatiei solare globale la altitudine prezinta o serie

de particularitati, atât valorice cât si ca variatie diurna si anuala.

In general, valorile radiatiei solare globale, la Poiana Brasov sunt mai mari decât

cele de la joasa altitudine, fenomenul fiind mult mai puternic în cazul radiatiei globalei pe

timp cu cer senin.

Astfel, în lunile de vara fluxul radiatiei solare globale pe cer senin este cuprins la

Poiana Brasov între 1033 W m -2

(iunie) si 907 W m -2

(august) iar la Bucuresti între 935

Page 74: Radiatia Solara

74

W m -2

(iunie) si 838 W m -2

(august). Diferentele se mentin si în celelalte anotimpuri

(tabelele. citate). Astfel, mai ales, în conditiile cerului lipsit de nori se creaza un gradient

vertical al radiatiei solare globale, fenomen explicat prin modificarea caracteristicilor

optice ale atmosferei.

Tabel nr. 35

Variatia altitudinala a radiatiei solare globale pe cer senin (Qo), W m -2

/ 100m

ora iarna primavara vara toamna

9 6 12 7 6

12 9 13 10 10

15 7 11 8 7

Din tabelele nr.34 si 35 se observa ca fluxul radiatiei solare globale se modifica în

functie de altitudune mult mai puternic decât cu latitudinea.

Daca se iau în considerare valorile medii ale radiatiei globale (Qm), medie ce ia în

consideratie toate valorile indiferent de nebulozitate, în acest caz valorile gradientului

vertical sunt puternic perturbate de la sensul lor normal.

Astfel, în lunile de vara valoarea gradientului vertical al radiatiei solare globale

medii (Qm) este de sub 1 W m -2

/ 100m, fapt explicabil prin relativa omogenitate a

conditiilor meteo - climatice. Iarna, gradientul vertical prezinta o variatie mai puternica

de 7 W m -2

/ 100m.

Deci iarna, fluxul radiatiei globale creste mai puternic în raport cu înaltimea

decât vara.

In regiunile înalte cerul este mai degajat decât în zonele joase aflate frecvent sub

influenta inversiunilor ternice cu toate fenomenele conexe, dintre care importanta deosebita

o au norii stratiformi si ceturile.

Cel mai bine exprimat este gradientul radiatiei solare globale pe timp cu cer senin

(Qo). In lunile de vara gradientul vertical are valori cuprinse între 7 pâna la 10 W m -2

/

100m si este de 6 - 9 W m -2

/ 100m în cele de iarna (tabel nr. 28). Deci relieful modifica

substantial distributia latitudinala nord - sud a fluxului radiatiei solare globale pe

teritoriul României.

Sumele radiatiei solare globale

Sumele medii zilnice multianuale ale radiatiei solare globale prezinta o variatie

anuala caracteristica latitudinilor medii impusa de geometria Pamânt - Soare, ce

determina succesiunea anotimpurilor si, ca urmare, a circulatiei atmosferei, ce determina

modificari în regimul nebulozitatii, a duratei de stralucire a Soarelui si nu în ultimul rând

al caracteristicilor optice ale atmosferei (tipuri de mase de aer).

Cele mai mici valori medii sunt caracteristice lunilor de iarna cu un minim anual

în luna decembrie (tabel nr. 29) In aceasta luna sumele medii zilnice sunt cuprinse între

882 Wh m-2

(Cluj Napoca), 948 Wh m-2

(Iasi) si 1107 Wh m-2

(Bucuresti), 1142 Wh m-2

(Constanta). Din lunile de iarna , în februarie se ating sumele zilnice medii cele mai mari,

la toate statiile acestea depasind 2000 Wh m-2

.

Pe masura ce se înainteaza spre anotimpul cald, sumele medii zilnice cresc, ele

aningând valori cuprinse între 3000 si 3500 Wh m-2

(luna martie) pâna la valori cuprinse

între 5500 - 6200 Wh m-2

în luna mai.

Page 75: Radiatia Solara

75

Vara, sumele zilnice depasesc 6200 Wh m-2

ajungând pâna la 6800 Wh m-2

.

Lunile iunie - iulie sunt momentele din an când se atinge valoarea maxima

anuala; 6392 Wh m-2

(iunie - Iasi), 6099 Wh m-2

(iulie la Cluj Napoca), 6202 Wh m-2

(iulie la Timisoara), 6444 Wh m-2

(iulie la Bucuresti) sau 6815Whm-2

(iunie la

Constanta). Incepând cu luna august sumele medii zilnice încep sa scada odata cu

micsorarea duratei zilei. Ele variaza intre 5356 Wh m-2

(Cluj Napoca) si 5952 Wh m-2

(Constanta) în august, scad pâna la 4013 Wh m-2

(Cluj Napoca), 4607 Wh m-2

(Constanta) în luna septembrie, pâna la valori de 1244 Wh m-2

(Timisoara) si 1651 Wh

m-2

(Galati) în luna noiembrie (tab. nr. 36).

Sumele medii zilnice cele mai mari de radiatie globala se realizeaza în sezonul cald, din

aprilie pâna în septembrie, deci perioada dintre echinoctii, când durata zilei este cea mai

mare. Lunile aprilie si septembrie reprezinta fiecare, în jur de 9% din suma anuala (tabel

nr. 37). Iunie si iulie detin ponderea anuala cea mai mare în ierarhia anuala cu procente ce

variaza în jurul a 14%, lucru explicabil prin faptul ca acum durata zilei este cea mai mare

iar valorile duratei de stralucire efectiva a Soarelui sunt dintre cele mai mari din an.

Ponderea cea mai mica în bugetul radiativ mediu anual îl au lunile decembrie si

ianuarie, cu procente cuprinse între 2% si 3%, (tabel nr. 37). Fata de luna iunie, sumele

medii zilnice ale lunii decembrie sunt de 7 ori mai mici, pe când cele din lunile

septembrie si martie sunt de aproximativ doua ori mai mici.

Tabel nr. 36

Sumele medii zilnice lunare ale radiatiei solare globale pe suprafata orizontala (Wh m-

2) la statiile radiometrice din Romania; Med. = media multianuala, M = maxima

medie, m = minima medie

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Iasi

Med 1267 2131 3330 4490 5884 6392 6354 5557 4015 2566 1325 948

M 1832 2847 4731 5471 7167 7269 7520 6559 5056 3251 1759 1323

m 917 1302 2340 3946 5071 5563 4915 3822 2646 1753 686 664

Cluj Napoca

Med 1242 2106 3450 4476 5749 6022 6099 5356 4013 2611 1306 882

M 1612 3053 4056 5321 6805 7233 7019 6229 4881 3433 1669 117

m 935 1350 2744 3602 4772 5097 5044 4387 3108 2056 682 651

Deva

Med 1114 2155 3414 4677 5694 6639 6695 5609 4098 2691 1438 931

M 1403 2735 4189 5290 6772 7323 7752 6467 4974 3262 1827 1242

m 910 1295 2507 4150 4400 5177 5864 4663 3333 2121 704 616

Timisoara

Med 1195 2047 3289 4524 5684 6181 6202 5371 4073 2687 1244 911

M 1518 2642 4234 5145 6523 7018 7080 6103 4824 3152 1655 1174

m 756 1597 2308 3974 4498 5073 4676 3948 2501 1856 661 576

Page 76: Radiatia Solara

76

Galati

Med 1535 2474 3518 5057 6237 6831 6860 5927 4498 3047 1651 1063

M 2378 3556 4982 5960 6865 7153 7506 7030 5593 3808 2345 1753

m 1041 1367 2379 3665 4880 5859 5939 4688 3758 1489 873 614

Craiova

Med 1568 2409 3429 4884 5738 6610 6580 5575 4312 2768 1617 1008

M 1887 2966 4380 5710 6527 7582 7560 6337 5391 3356 2256 1507

m 872 1441 2579 4017 4800 5224 5421 4715 3355 1866 1214 1003

Bucuresti

Med 1416 2231 3400 4656 5774 6437 6444 5747 4462 2939 1481 1107

M 1958 1678 4389 5645 6902 7267 7609 6754 5338 3597 2163 1658

m 980 1401 2353 3921 4635 5662 5389 4802 3300 1938 922 643

Constanta

Med 1446 2285 3333 4748 6107 6815 6756 5952 4607 2940 1607 1142

M 2205 3654 4922 5971 7414 7704 7765 7169 5753 3539 2186 1599

m 979 1229 1914 3900 4735 5791 5875 4980 3545 1797 958 646

Pe anotimpuri, sumele radiatiei solare globale se dispun astfel. Vara reprezinta

aproximativ 40 - 41% sin suma anuala (vezi tabel nr. 37). Lunile de iarna reprezinta între

8% si 11% din bugetul radiativ total anual.

Tabel nr.37

Sumele medii zilnice lunare ale radiatiei solare globale pe suprafata orizontala (%) din

suma anuala

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Iasi

2.8 4.8 7.5 10.1 13.3 14.4 14.4 12.6 9.1 5.8 3.0 2.1

Cluj Napoca

2.8 4.8 8.0 10.3 13.3 13.9 14.1 12.4 9.3 6.0 3.0 2.0

Deva

2.5 4.8 7.6 10.4 12.6 14.7 14.8 12.4 9.1 5.9 3.2 2.1

Timisoara

2.7 4.7 7.6 10.4 13.1 14.2 14.3 12.4 9.4 6.2 2.9 2.1

Galati

3.1 5.1 7.2 9.7 12.7 14.0 14.0 12.1 9.2 6.2 3.4 2.6

Craiova

3.3 5.2 7.3 10.4 12.3 14.1 14.1 11.9 9.2 5.9 3.5 2.6

Bucuresti

3.1 4.8 7.4 10.1 12.5 14.0 14.0 12.5 9.7 6.4 3.2 2.4

Constanta

3.0 4.7 7.0 9.9 12.8 14.3 14.2 12.5 9.6 6.2 3.4 2.4

Page 77: Radiatia Solara

77

Fata de suma medie multianuala, sumele medii zilnice ale radiatiei solare globale

prezinta o împrastiere mult mai mare legata de variatia gradului de acoperire a cerului cu

nori. Aceasta este mai mica în perioada lunilor de iarna si mult mai mare în lunile de vara

(tabel nr. 38). In general, se observa ca frecventa lunara cea mai mare o au clasele

valorice apropiate de normala sau clasa valorica în care se încadreaza suma medie

multianuala. Valorile lunii decembrie se grupeaza numai în trei clase valorice de la 0 la

2200 Wh m-2

, pentru ca cele ale lunilor iunie - iulie sa se grupeze în 8 clase valorice de la

551 pâna la 9900 Wh m-2

.

In luna decembrie frecventa maxima o au la Iasi, Cluj Napoca, Bucuresti si

Timisoara sumele zilnice cuprinse între 551 si 1100 Wh m-2

, pe când la Craiova,

Constanta, cele cuprinse între 1101 - 2200 Wh m-2

. Aproape jumatate din numarul de

cazuri din luna decembrie se încadreaza în aceste clase valorice. Aceste diferentieri

sugereaza particularitati ale regimului nebulozitatii si ale duratei de stralucire a Soarelui,

mai mare pe litoral si în sudul tarii, fata de vestul si nordul tarii.

In luna iunie sumele zilnice se dispun pe mai multe clase de valori, frecventa cea

mai mare având-o clasa de valori cuprinse între 6601 si 7700 Wh m-2

. Ea este cuprinsa

între 32.7% la (Iasi), 31.3% (Cluj Napoca), 36.0 (Galati), pe când în sudul tarii este mai

mare 48.7% (Timisoara si Bucuresti), 50.7% (Craiova) si 62.0% (Constanta), vezi tabel

nr. 38. Deci în regiunea litoralului, numarul de zile senine cu radiatie puternica au o

fercventa mai mare decât în norul si vestul tarii, revers al particularitatilor zonale ale

circulatiei atmosferei.

Tabel nr. 38

Frecventa (%) sumelor zilnice ale radiatiei solare globale pe suprafata

orizontala la statiile radiometrice din Romania

Wh m-2 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Iasi

0 – 550 15.5 5 1.3 6 1.3 1.9 25.3 25.8

551 – 1100 35.5 16.3 5.8 8.7 1.2 1.3 0.6 1.3 4.7 8.4 32.7 32.2

1101 – 2200 48.4 39.0 16.1 10 2.2 2.7 1.3 3.8 10 21.9 42.0 21.9

2201 – 3300 1.9 30.5 21.9 18 8.4 5.3 4.5 5.8 9.3 34.8

3301 – 4400 8.5 29.0 17.3 14.2 7.3 11 11 33.3 31.6

4401 – 5500 20.6 34.7 12.2 13.3 9.7 25.2 34.0 1.3

5501 – 6600 5.2 6.7 24.5 20.7 21.3 45.2 7.3

6601 – 7700 36.1 32.7 45.2 9

7701 – 8800 16.7 6.4

8801 – 9900

Cluj Napoca

0 – 550 5.2 0.7 1.3 10 2.6

551 – 1100 25.2 12.1 1.9 1.3 0.6 1.9 5.8 30 46.4

1101 – 2200 63.9 40.4 17.4 8 2.6 1.3 3.2 5.2 10.7 21.9 48.6 31

2201 – 3300 5.8 36.2 23.4 19.3 11.6 5.3 3.2 12.9 14 45.8 14

3301 – 4400 9.9 38.7 20 14.8 11.3 12.9 13.5 32 24.5

4401 – 5500 17.4 24.0 14.2 12 10.3 18.7 34.6 0.6

5501 – 6600 0.6 19.3 27.1 22.7 23.2 38.1 7.3

6601 – 7700 8 23.2 31.3 40.0 11

7701 – 8800 6.4 16 7.7

8801 – 9900

Page 78: Radiatia Solara

78

Galati

0 – 550 17.4 6.4 1.9 0.7 0.6 5.3 11.0

551 – 1100 32.3 22.7 9.7 2.7 1.3 0.7 0.6 1.3 6.7 8.4 25.3 39.4

1101 – 2200 46.5 48.2 11.0 9.3 7.7 2.0 1.9 1.3 5.3 17.4 54.0 49.0

2201 – 3300 3.9 21.3 26.5 15.3 5.2 2.7 3.2 3.9 11.3 46.5 12.7 0.6

3301 – 4400 2.8 25.2 17.3 9.0 2.0 7.1 10.3 28.7 26.5

4401 – 5500 25.8 32.7 17.4 12.7 13.5 22.6 40.7

5501 – 6600 22.7 37.4 35.3 41.9 48.4 6.0

6601 – 7700 21.9 36.0 30.3 13.5

7701 – 8800 8.7 1.3

8801 – 9900

Timisoara

0 – 550 11 2.1 1.3 6 1.3 16.7 27.7

551 – 1100 27.7 12.1 5.8 8.7 0.7 0.7 1.3 1.3 5.2 28.7 40.6

1101 – 2200 56.8 30.5 16.1 10 5.2 2 0.6 3.2 8 15.5 42.7 31.6

2201 – 3300 3.9 39.0 21.9 18 9.7 5.3 3.8 7.7 14 41.3 12

3301 – 4400 14.9 29.0 17.3 12.9 8 5.8 9.7 25.3 42.6

4401 – 5500 20.6 34.6 12.2 9.3 11.6 18.1 44.0

5501 – 6600 5.2 6.7 18.4 24 30.3 49.0 7.3

6601 – 7700 27.7 48.7 45.8 10.9

7701 – 8800 1.2 5.3 1.9

8801 – 9900

Craiova

0 – 550 16.8 6.4 0.6 0.7 1.3 7.3 15.5

551 – 1100 29.7 25.5 5.8 2.0 0.6 4.0 5.8 28.0 28.4

1101 – 2200 45.2 31.2 15.5 12.0 2.6 0.7 1.3 1.9 8.0 15.5 32.0 55.5

2201 – 3300 8.4 27.7 12.3 10.7 7.7 3.3 5.2 5.2 5.3 22.6 32.7

3301 – 4400 9.2 18.1 18.7 7.1 8.0 2.6 9.7 27.3 51.0

4401 – 5500 27.1 31.3 9.7 9.3 11.0 14.2 45.3 3.2

5501 – 6600 0.6 24.0 31.0 28.7 31.6 59.4 9.3

6601 – 7700 4.0 33.5 50.7 32.9 9.7

7701 – 8800 1.3 2.6

8801 – 9900

Bucuresti

0 – 550 11.5 2.1 0.6 0.7 0.6 15.3 21.4

551 – 1100 24.9 16.3 5.2 1.3 1.1 2 7.1 28.6 40.8

1101 – 2200 51.0 26.9 18 8 4.5 2 1 2.7 8.4 40.7 37.4

2201 – 3300 8.6 37.6 18.1 12.7 7.1 1.3 1.9 1.9 13.3 31.8 16.4

3301 – 4400 14.9 32.9 17.3 9 7.3 3.9 8.4 21 45.2

4401 – 5500 23.9 22.7 20.6 9.3 11.6 13.5 45.2 2.4

5501 – 6600 1.3 34.0 27.7 24.7 25.2 46.9 20

6601 – 7700 6.8 28.4 48.7 48.4 28.4

7701 – 8800 1.6 6.7 9

8801 – 9900

Constanta

0 – 550 17.4 5.7 5.2 0.7 0.7 5.2 10.7 22.6

551 – 1100 32.9 20.6 11.6 1.3 3.2 3.3 3.2 12.7 24.5

1101 – 2200 40.0 36.2 16.8 8.7 5.8 2.0 0.6 2.6 6.7 16.1 46.7 52.9

2201 – 3300 3.2 34.0 13.5 12.7 5.8 2.7 5.2 2.6 7.3 32.9 30.0

3301 – 4400 3.5 17.4 12.0 9.0 2.7 4.5 7.1 22.7 41.9

4401 – 5500 23.9 20.7 15.5 10.0 11.0 16.8 46.7 0.6

5501 – 6600 11.6 37.3 24.5 17.3 31.0 57.4 12.7

Page 79: Radiatia Solara

79

6601 – 7700 6.0 36.8 62.0 47.7 18.1

7701 – 8800 0.6 3.3

8801 – 9900

Valorile medii maxime si minime se dispun în general simetric fata de media

multianuala, ele urmând aceeasi variatie anuala.

Sumele maxime medii variaza în lunile de iarna între 1177 Wh m-2

(decembrie)

si 3053 Wh m-2

(februarie) la Cluj Napoca si 1323 Wh m-2

(decembrie) si 2874 Wh m-2

(februarie), la Iasi. In sudul tarii si pe litoral acestea sunt mai mari; 1599 Wh m-2

(decembrie) si 3654 Wh m-2

(februarie) la Constanta, sau la Bucuresti cu 1658 wh m-2

(decembrie) si 1678 Wh m-2

(februarie). Pe masura ce durata zilei creste, valorile maxime

cresc si ele.

In lunile de vara acestea variaza între 7233Wh m-2

(iunie) si 6229 Wh m-2

(august) la Cluj Napoca si între 7704 Wh m-2

(iunie) si 7169 Wh m-2

(august) la

Constanta (tabel nr. 36).

Primavara acestea variaza de la 4731 Wh m-2

(martie - Iasi) si 4056 Wh m-2

(martie - Cluj Napoca) la 6805 - 7167 Wh m-2

în luna mai la Cluj Napoca si respectiv Iasi

(tabel nr 36). Cu cât se coboara spre sud valorile maxime medii sunt mai mari; 4389 Wh

m-2

(martie) si 6902 Wh m-2

(mai) la Bucuresti si 4922 Wh m-2

(martie) si 7414 Wh m-2

(mai) la Constanta.

Toamna valorile maxime medii ale lunare de toamna sunt cuprinse între 4881 si

5056 Wh m -2

în septembrie (Cluj Napoca ; Iasi) si scad pâna 1669 - 1759 Wh m-2

, în

noiembrie, la aceleasi statii (tabel nr. 36). La Constanta, sumele zilnice de toamna sunt

mai mari, ele fiind cuprinse între 5753 wh m-2

(septembrie) si 2186 Wh m-2

(noiembrie).

Sumele minime medii scad în lunile de iarna la valori în jur de 1000 Wh -2

.

Astfel, ele variaza între 576 Wh m-2

(Timisoara) , 651 Wh m-2

(Cluj Napoca) si 643 Wh

m-2

(Bucuresti), 646Wh m-2

(Constanta), în luna decembrie, pâna la 1229 Wh m-

2(Constanta) si 1401 Wh m

-2 (Bucuresti), în luna februarie.

Vara aceste sume sunt cuprinse între 5073 Wh m-2

(Timisoara) si 5791 Wh m-2

(Constanta) în luna iunie pentru a scadea pâna la 3822Wh m-2

(Iasi) si 4980 Wh m-2

(Constanta) în luna august (tabel nr. 36).

Primavara în luna martie minimele respective variaza de la 1914 Wh m-2

(Constanta) pâna la 2744 Wh m-2

(Cluj Napoca), ele crescând pâna în jurul valorilor de

4500 - 5000 Wh m-2

în luna mai.

Toamna aceste sume sunt în septembrie, cuprinse între 2501 Wh m-2

(Timisoara)

si 3758 Wh m-2

(Galati) si scad pâna la sub 1000 Wh m-2

în noiembrie.

Im general, se remarca atât pentru sumele zilnice maxime si minime medii, o

variatie latitudinala mai pregnanta în lunile de vara si iarna spre deosebire de anotimpurile

de tranzitie când aceasta este mai putin evidenta.

Valorile extreme absolute ale sumelor zilnice ale radiatiei solare globale tabelele

nr 39 si 40.

Page 80: Radiatia Solara

80

Tabel nr. 39

Sumele zilnice, maxime ale radiatei solare globale pe suprafata orizontala

(Wh m-2

)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1 2698 3966 6141 7967 8723 9289 8909 8094 6327 4571 2745 1942

2 3315 4501 5710 7757 8885 9362 9513 8595 6699 4757 2873 1954

3 2671 4296 5620 7780 8592 9243 8959 8066 6324 4529 3078 1973

4 2431 4466 5838 7746 8536 9339 8606 8056 6408 4605 3012 2012

5 2590 4412 6120 7621 8433 9420 8821 8235 6451 4729 3474 1983

6 2461 4272 6270 7487 8229 8952 8521 8213 6711 4733 3046 2074

7 3140 4582 6955 8106 8397 9176 9025 8804 6687 4885 3652 2570

8 4210 4908 6385 7594 8781 9281 9188 8141 6559 5257 3373 2861

1. Iasi; 2. Cluj Napoca; 3. Deva; 4.Timisoara; 5. Galati; 6. Craiova; 7. Bucuresti;

8. Constanta.

Valorile maxime absolute prezinta si ele o variatie anuala impusa, în principal, de

variatia înaltimii Soarelui deasupra orizontului si deci de modificarea unghiului de

incidenta a razelor solare si de durata zilei.

Bine înteles ca sumele zilnice maxime absolute sunt caracteristice zilelor senine.

Pe un cer lipsit de nori, cantitatea de radiatie solara este maxima. Apoi, într-o astfel de zi,

durata de stralucire a soarelui este maxima, ea fiind aproape identica cu durata

astronomica a zilei.

In opozitie cu acestea,sumele zilnice minime absolute sunt caracteristice zilelor cu

cer complet acoperit, de cele mai multe ori, cu precipitatii.

Tabel nr.40

Sumele zilnice, minime ale radiatiei solare globale pe suprafata orizontala

(Wh m-2

)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1 209 267 500 767 919 897 886 1000 433 228 128 105

2 198 244 570 732 918 898 744 942 244 361 174 151

3 178 257 483 534 907 861 794 872 320 284 157 139

4 209 291 534 638 912 977 733 1000 570 384 193 116

5 215 314 546 526 909 932 965 909 488 297 220 153

6 234 324 561 514 997 910 1035 967 432 360 178 114

7 221 294 512 616 994 969 1079 970 512 191 221 139

8 233 326 501 538 944 926 1128 1024 509 201 198 147

1. Iasi; 2. Cluj Napoca; 3. Deva; 4.Timisoara; 5. Galati; 6. Craiova; 7. Bucuresti;

8. Constanta.

Cele mai mari valori ale sumelor zilnice maxime absolute ale radiatiei solare

globale se ating în lunile de vara.

Pe întreg teritoriul României acestea nu coboara, în general, sub 8000 Wh m-2

,

atingând un maxim în luna iunie (tabel nr. 39). In luna iunie sumele zilnice ating si

Page 81: Radiatia Solara

81

depasesc 9000Wh m-2

, 9289 Wh m-2

la Iasi, 9339 Wh m-2

la Timisoara, 9282 Wh m-2

la

Constanta, ect.

Iarna aceste valori scad, în decembrie, la 1942 Wh m-2

la Iasi, 1954 Wh m-2

la

Cluj Napoca, 2012 Wh m-2

la Timisoara si 2861 Wh m-2

la Constanta.

Sumele minime absolute, sunt si ele mai mari în lunile de vara, variind între 700

pâna la aproximativ1000 Wh m-2

; 897 Wh m-2

la Iasi, 926 Wh m-2

la Constanta si 977

Wh m-2

la Timisoara, în luna iunie. In luna iulie, la statiile din sudul tarii valorile pot

depasi 1000 Wh m-2

; 1035 Wh m-2

(Craiova), 1079 Wh m-2

(Bucuresti) si 1128 Wh m-2

(Constanta), vezi tabel nr. 40.

Iarna valorile minime absolute scad pâna în jur de 100 Wh m-2

; 105 Wh m-2

(Iasi), 116 Wh m-2

(Timisoara), 147 Wh m-2

(Constanta) în decembrie, pentru ca în

februarie ele sa varieze între 244 Wh m-2

(Cluj Napoca) si 326 Wh m-2

(Constanta).

Influenta nebulozitatii asupra sumelor radiatiei solare globale Norii influenteaza puternic cantitatea de radiatie solara globala. Circulatia

atmosferei, prin activitatile frontale duc la o continua modificare a gradului de acoperire

cu nori a boltii ceresti. Gradul de acoperire cu nori si tipul norilor influenteaza durata de

stralucire a Soarelui si de aici, radiatia solara globala.

Pentru a scoate mai bine în evidenta influenta norilor asupra radiatiei solare

globale s-au grupat sumele zilnice ale acesteia, ca medii obtinute din zilele cu cerul senin

(neb. 0 - 3) si din zilele cu cerul acoperit (neb. 8 - 10), (tabel nr. 41) .

Sumele medii zilnice pe cer senin (Qo) prezinta o variatie anuala cu un minim de

iarna, în luna decembrie (solstitiul de iarna) si un maxim de vara, în iunie (solstitiul de

vara). In decembrie acestea sunt cuprinse între 1579 Wh m-2

la Cluj Napoca, 1535 Wh

m-2

la Timisoara, 1605 Wh m-2

(Iasi) si 1668 Wh m-2

la Bucuresti si 1803 Wh m-2

la

Constanta.

Odata cu cresterea înaltimii Soarelui si a cresterii duratei zilei, sumele zilnice

cresc ajungând în luna iunie sa varieze între 8118 Wh m-2

la Timisoara, 8211 Wh m-2

la

Iasi, 8419 Wh m-2

la Bucuresti si 8420 Wh m-2

la Constanta.

Pentru situatia cerului acoperit (Qn), sumele zilnice prezinta o variatie anuala

identica cu cele de pe timp senin, cu minimul pronuntat din decenbrie si maximul de vara

(tabel nr. 41). Astfel ele variaza între 465 Wh m-2

la Timisoara, 582 Wh m-2

la Iasi si 656

Wh m-2

la, Constanta în decembrie si 2512 Wh m-2

la Iasi sau 2823 Wh m-2

la Constanta

în iulie.

Daca se considera raportul Q/Qo se observa ca valoarea acestuia creste de la lunile

de iarna spre cele de vara. Astfel, în lunile de iarna valoarea acestui raport este cuprinsa

între 0.56 - 0.69. Cele mai mici valori de iarna se ating la Cluj Napoca, pentru toate

lunile.

In lunile de vara, raportul creste pâna la valori de 0.80. Maxima este de 0.83 în

luna august la Constanta (tabel nr. 42).

Raportul este o masura a coeficientului de transmisie printr-o patura noroasa a

radiatiei solare globale. Cresterea marimii acestui raport înseamna scaderea grosimii

paturii de nori, o diminuare a gradului de acoperire a cerului, o crestere a frecventei

zilelor cu cer mai mult senin, situatie specifica lunilor de vara.

Page 82: Radiatia Solara

82

Tabel nr.41

Sumele medii multianuale ale radiatiei solare globale pe suprafata orizontala (Wh m)

pentru zile senine (Qo) si noroase (Qn)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Iasi

Q 1267 2131 3330 4490 5884 6392 6354 5557 4015 2566 1325 948

Qo 1968 3094 4996 6187 7990 8188 8211 7001 5396 3861 2012 1605

Qn 794 1175 1593 2338 2687 2454 2512 2396 2000 1489 775 582

Cluj Napoca

Q 1242 2160 3450 4476 5794 6022 6099 5356 4013 2611 1306 882

Qo 2210 3791 5218 6959 8085 8407 8392 7518 5518 4043 2518 1579

Qn 933 1270 1727 2042 2532 2742 2396 1872 1496 1077 764 684

Timisoara

Q 1195 2047 3289 4524 5684 6181 6202 5371 4073 2687 1244 911

Qo 2000 3384 5013 6583 7699 8118 7908 6955 5443 3745 2303 1535

Qn 744 1116 1547 2059 2407 2396 2279 1954 1617 1198 698 465

Bucuresti

Q 1416 2231 3400 4656 5774 6437 6444 5747 4462 2939 1481 1107

Qo 2140 3381 5188 6776 7917 8419 8181 7147 5714 4159 2671 1668

Qn 964 1570 2075 2517 2750 2916 2678 2205 1986 1493 946 625

Constanta

Q 1446 2285 3333 4748 6107 6815 6756 5952 4607 2940 1607 1142

Qo 2274 3865 5415 6804 7967 8420 8190 7176 6000 4280 2873 1803

Qn 721 1203 1726 1956 2162 2535 2823 2589 2185 1322 729 656

Asa se explica si valorile cele mai mari ale raportului pentru lunile de vara la

Constanta. Dupa cum se observa din tabelul nr. 42, valorile acestui raport prezinta o

crestere nord - sud evidenta, în concordanta cu variatia nebulozitatii si a duratei de

Stralucire a soarelui. Se observa, în continuare ca, valorile acestui raport sunt mai mici la

statiile Cluj Napoca si Timisoara fata de Iasi , Bucuresti, Constanta, diferenta indusa de

particularitati zonale ale circulatiei atmosferei ce determina diferentieri în regimul

nebulozitatii si al duratei de stralucire a soarelui (tabel nr. 42).

Tabel nr. 42

Valorile rapoartelor Q/Qo, Qn/Qo la cateva statii radiometrice din Romania

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Iasi

1 0.64 0.69 0.67 0.73 0.74 0.78 0.77 0.79 0.74 0.66 0.66 0.59

2 0.40 0.38 0.32 0.38 0.34 0.30 0.31 0.34 0.37 0.39 0.38 0.36

3 7.3 7.2 6.5 6.0 5.6 5.4 4.6 4.2 4.4 5.5 7.0 7.7

Cluj Napoca

1 0.56 0.56 0.66 0.64 0.71 0.72 0.73 0.71 0.73 0.65 0.52 0.56

2 0.42 0.33 0.33 0.29 0.31 0.33 0.29 0.25 0.27 0.27 0.30 0.43

Page 83: Radiatia Solara

83

3 6.6 6.4 5.6 6.0 6.1 5.7 4.8 4.6 4.5 5.1 6.3 6.9

Timisoara

1 0.60 0.60 0.66 0.69 0.74 0.76 0.78 0.77 0.75 0.72 0.54 0.59

2 0.37 0.33 0.31 0.31 0.31 0.30 0.29 0.28 0.30 0.32 0.30 0.30

3 7.1 9.9 5.9 5.6 5.5 5.0 4.0 3.7 4.0 5.1 6.6 7.2

Bucuresti

1 0.66 0.66 0.66 0.69 0.73 0.76 0.79 0.80 0.78 0.71 0.55 0.66

2 0.45 0.46 0.40 0.37 0.35 0.35 0.33 0.31 0.35 0.36 0.35 0.37

3 7.1 0.67 6.2 5.5 5.8 5.3 4.2 3.8 4.0 5.5 6.8 7.4

Constanta

1 0.64 0.59 0.62 0.70 0.77 0.81 0.82 0.83 0.77 0.69 0.56 0.63

2 0.32 0.31 0.32 0.29 0.27 0.30 0.34 0.36 0.36 0.31 0.25 0.36

3 6.9 6.8 6.3 5.5 5.0 4.2 3.1 2.7 3.5 5.3 6.6 7.2

1. Q/Qo; 2. Qn/Qo; 3. Neb. medie (zecimi).

Considerând acum raportul Qn/Qo se observa ca acesta prezinta o variatie anuala mai

putin pronuntata. In general, el este mai mare în lunile de iarna fata de cele de vara.

Radiatia solara pentru zile cu cer acoperit reprezinta, în medie, cam 30% din cea pentru

zile cu cer senin. Iarna, procentul poate depasesi 40% (45 - 46% - ianuarie, februarie la

Bucuresti). In lunile de vara, acest procent poate oscila în jur de 30%. Aceasta situatie nu

constitue o regula (vezi tabel nr. 42), valoarea acestui raport fiind în mare parte

dependenta de conditiile locale de nebulozitate (frecventa tipurilor de nori).

Variatia spatiala

Din cele prezentate mai sus, se observa ca sumele medii zilnice ale radiatiei solare

globale pe suprafata orizontala prezinta o distributie latitudinala asemanatoare celorlalte

componente radiative, relativ bine pusa în evidenta, prin cresterea cantitatii zilnice de

radiatie globala de la nord spre sud. Fenomenul este determinat de cauze astronomice,

care determina unghiul de înaltime al Soarelui deasupra orizontului (ho) si durata zilei.

Exista diferentieri, mici, în evolutia nord - sud a acestor parametrii, ei actionând în sens

invers unul fata de altul; înaltimile Soarelui pe bolta si deci unghiurile de incidenta al

radiatiei fata de planul orizontal sunt mai mici în nord fata de sudul tarii ( Stanciu N.

1972), apoi, durata zilei este iarna mai mica în nordul tarii decât în sud si vara invers.

La toate acestea se adauga factorul de circulatie a atmosferei, deci regimul

nebulozitatii si al duratei efective de stralucire a Soarelui, care modifica local, valorile

radiatiei solare globale.

In aceste conditii, sumele medii zilnice ale radiatiei solare globale sunt mai mari

în sudul României decât în nord. In sudul tarii, regiunea litoralului Marii Negre, primeste

cea mai mare cantitate de radiatie globala, 1142 Wh m-2

(decembrie) si 6815 Wh m-2

(iunie) la Constanta fata de 1107 Wh m-2

(decembrie) si 6437 Wh m-2

(iunie) la Bucuresti

sau 948 Wh m-2

(decembrie) si 6392 Wh m-2

(iunie) la Iasi. Particularitatile zonale în

circulatiei atmosferei determina diferentieri între regiunile intra si exracarpatica, în sensul

ca valorile medii ale radiatiei solare globale sunt mai mari în afara arcului carpatic decât

în interiorul acestuia, fenomen explicabil prin frecventa mai mare a maselor de aer mai

umed de origine atlantica ce determina o crestere a gradului de nebulozitate si implicit o

scadere a duratei de stralucire a Soarelui.

Page 84: Radiatia Solara

84

Gradientul latitudinal al sumelor medii zilnice ale radiatiei solare globale este

mic, acest tip de variatie putând lipsi, deoarece el poate fi parazitat de conditii strict

locale induse de nebulozitate si implicit de durata de stralucire a Soarelui. Astfel, pentru

sumele medii zilnice valoarea gradientului latitudinal este, pentru lunile de vara de 150

Wh m-2

pentru regiunile extracarpatice si de 108 Wh m-2

pentru cele intracarpatice (tabel

nr.43). Iarna, aceasta valoare este dosebit de mica, de numai 58 Wh m-2

, în afara arcului

Carpatic, unde cât de cât se poate exprima valoric, în regiunea intracarpatica el fiind

aproape inexistent.

Tabel nr. 43

Valorile medii ale gradientului latitudinal al sumelor zilnice ale radiatiei solare globale

pe suprafata orizontala (Wh m-2

)

luni de vara lini de iarna

sume medii multianuale

extracarpatic 150 58

intracarpatic 108 -

sume medii multianuale pentru cer senin

extracarpatic 192 -

intracarpatic 157 -

In cazul cerului mai mult senin, atunci când actiunea perturbatoare a nebulozitatii

este foarte mica, în raport cu valorile medii pentru toate zilele, valoarea acestui gradient

nord- sud este mai pronontata în regiunea extracarpatica, el fiind, în lunile de vara de 192

Wh m-2

si de 157 Wh m-2

în cele de iarna. Valorile acestor gradienti trebuiesc luate cu o

anumita rezerva, tinându-se seama ca sumele radiatiei solare globale pe suprafata

orizontala sunt înregistrate cu aparatura de un grad de precizie scazut si de multe ori

aceste valori (ale gradientului) se încadreaza în limita de eroare a instrumentului.

Radiatia solara reflectata

Ajunsa la suprafata terestra o parte din radiatia solara incidenta (directa + difuza)

este reflectata. Marimea fluxului radiatiei reflectate depinde, pe lânga factorii astronomici

si meteo - climatici, în primul rând de natura suprafetei active, de capacitatea ei de

reflexie.

Raportul procentual dintre radiatia reflectata si cea incidenta poarta numele de

albedou (WMO, 1982).

Albedoul Capacitatea de reflexie a diferitelor suprafete naturale depinde, în primul rând de

proprietatile ei fizice, tipuri de soluri si de vegetatie, faza fenologica, gradul de umezeala,

apoi unghiul de înaltime a Soarelui si implicit unghiul de incidenta al radiatiei solare. In

tabelul nr.38 sunt prezentate valori ale albedoului diverselor suprafete.

Se remarca marea varietate a reflectivitatii suprafetelor naturale. Cea mai mare

capacitate de reflexie o are zapada proaspata, pe vreme geroasa. Valori mari ale

albedoului prezinta si terenurile nisipoase si în general, orice suprafata uscata. Suprafata

activa acoperita cu vegetatie (de orice fel) are o capacitate de reflexie mai mare decât

solul descoperit (tabel nr.38). Albedoul covorului vegetal depinde de speciile componente

Page 85: Radiatia Solara

85

si de anotimp. Padurile de rasinoase, (brad si molid), reflecta mai putin (10 - 15%) decât

cele de foioase (15 - 25%). Albedoul suprafetelor acvatice este în jur de (6 - 7%) cu mult

mai mic decât cel al suprafetelor terestre.

Tabel nr.44

Albedoul diferitelor suprafete active (dup Marcu M., 1983)

Felul suprafetei active A(%)

Soluri mobilizate umede 5 - 14

Soluri mobilizate uscate 12 - 20

Argila, loess, marna umeda 14 - 18

Argila uscata 22 - 24

Nisip 25 - 40

Fânete, pajisti alpine 17 - 21

Culturi de graminee 10 - 25

Paduri de foioase, vara 15 - 25

Paduri de rasinoase 10 - 15

Zapada proaspata, vreme geroasa 80 - 85

Zapada veche, în curs de topire 35 - 50

Iarba uscata 19

Iarba verde 26

Frunze galbene, toamna 33 - 48

Valorile albedoului prezinta, pentru latitudinile noastre, un mers diurn

specific impus, în primul rând de relatiile geometrice Pamânt - Soare, cu un minim la

momentul amiezii si valori mai mari la orele extreme ale zilei (tabel nr.44 si 45).

Din tabel se observa ca, cu cât unghiul de incidenta al radiatiei solare creste, în

cursul anului, valorile albedoului scad.

Tabel nr.45

Variatia diurna a albedoului (%), la Bucuresti si Poiana Brasov

Statia \ ora 9 12 15

21 ianuarie 1991

Bucuresti 15 12 16

Poiana Brasov 80 71 80

8 august 1991

Bucuresti 21 18 21

Poiana Brasov 28 27 30

` In general cu cât se urca în altitudine valorile albedoului cresc. Aceasta crestere

poate fi substantiala atunci când regiunile de mare si medie altitudine sunt acoperite cu

strat de zapada fata de zonele joase unde stratul de zapada poate uneori lipsi, în cazul

iernilor blânde.

Page 86: Radiatia Solara

86

Vara valorile sunt mult mai apropiate, totusi regiunile joase au o reflectivitate mai

mica decât cele montane, datorate în mare parte culturilor agricole.

In valori medii multianuale albedoul calculat la statiile radiometrice (albedoul

solului înierbat), atinge maximul anual în lunile de iarna atunci când solul este acoperit

cu strat de zapada (tabel nr.46). Cea mai mare reflectivitate este în regiunea montana,

unde stratul de zapada este persistent pe întreaga perioada de iarna. Cele mai mici valori

de iarna se ating la Constanta, unde stratul de zapada este mai putin persistent iarna, el

putând sa lipseasca. Dupa cum se observa si în cazul albedoului, particularitatile

regimului circulatiei atmosferei la scara mica îsi spune cuvântul.

Tabel nr.46

Albedoul ssuprafetei(%) active (sol înierbat - medii multianuale) la statii radiometrice

din România

Luna Iasi Cluj N. Timisoara Bucuresti Constanta P. Brasov

I 57 58 44 52 30 66

II 53 50 33 37 27 70

III 33 24 18 21 19 65

IV 17 19 15 18 19 22

V 20 21 16 19 20 27

VI 19 20 17 19 18 27

VII 19 21 18 19 17 26

VIII 20 22 18 20 19 28

IX 21 22 19 20 19 27

X 21 23 19 20 20 30

XI 22 23 20 21 20 31

XII 35 41 36 31 26 66

Cu cât se înainteaza spre lunile de vara, albedoul scade valoric, el fiind cuprins

între 17 si 20 %. In general, în lunile sezonului cald, valorile albedoului sunt mai mari la

Iasi si Cluj Napoca (în jumatatea nordica) decât la Bucuresti, Timisoara, Constanta (sudul

tarii).

Radiatia solara reflectata Indiferent de momentul din an, radiatia solara reflectata, în valori medii, prezinta

un mers diurn cu o crestere, de la momentul rasaritului pâna la momentul amiezii

adevarate, când se atinge, de regula maxima zilnica, dupa care ea scade în a doua parte a

zilei spre apus (tabel nr..47 si 48)

Astfel în decembrie (solstitiul de iarna), valorile orare ale radiatiei reflectate

variaza între 49 Wm-2

(Constanta), 70 - 77 W m-2

la Iasi si Cluj Napoca si 167 W m-2

la

Poiana Brasov la amiaza (ora 12 T.S.A). La orele 9 si 15, valorile medii ale radiatiei

reflectate sunt de aproximativ trei ori mai mici, ele variind de la 21 pâna la 69 W m-2

(tabel nr.41). Valorile mai mari ale radiatiei reflectate la Iasi, Cluj Napoca si Poiana

Brasov sunt mai mari decât la celelalte statii datorita intervalului mai mare de presistenta

a stratului de zapada.

Page 87: Radiatia Solara

87

Tabel nr. 47

Variatia diurna a fluxului mediu multianual al radiatiei reflectate (W m-2

), în luna

decembrie

Statia\ora 6 9 12 15 18

Iasi - 21 70 21 -

Cluj N. - 28 77 28 -

Timisoara - 21 56 21 -

Bucuresti - 28 63 21 -

Constanta - 21 49 21 -

P. Brasov - 42 167 69 -

Tabel nr. 48

Variatia diurna a fluxului mediu multianual al radiatiei reflectate (W m-2

), în luna

iunie

Statia\ora 6 9 12 15 18

Iasi 35 112 147 112 35

Cluj N. 42 112 133 108 40

Timisoara 56 91 126 91 48

Bucuresti 35 112 133 105 21

Constanta 42 112 126 108 35

P. Brasov - 119 176 133 -

In luna iunie (solstitiul de vara), mersul diurn al radiatiei reflectate se pastreaza,

valorile fiind mai mari ca urmare a cresterii intensitatii radiatiei incidente si a schimbarii

caracteristicilor suprafetei terestre. Vara, la ora 12, radiatia reflectata este cuprinsa între

126 W m-2

la Timisoara si Constanta, 133 W m-2

la Bucuresti si Cluj Napoca, 147 W m-2

la Iasi si 176 W m-2

la Poiana Brasov.

La orele 9 si 15, radiatia reflectata scade, la toate statiile considerate, în jur de

aproximativ 100 W m-2

pe când la Poiana Brasov ea variaza între 119 si 133 W m-2

. Spre

extremitatile zilei (orele 6 si 18) radiatia reflectata scade pâna la 50 - 21 W m-2

(tabel

nr.42).

Variatia anuala a radiatiei solare reflectate prezinta doua maxime, unul de iarna

si celalalt în a doua parte a verii.

Pentru statiile din jumatatea nordica a României, maximul anual principal, se

produce în luna februarie, când, la ora 12 se ating valori medii lunare cuprinse între 171

si 181 W m-2

la Iasi si Cluj Napoca, si 314 W m-2

la Poiana Brasov, la momentul amiezii.

La statiile din sudul tarii, valorile sunt mai mici; 105 W m-2

la Timisoara, 140 W m-2

la

Bucuresti si sub 100 W m-2

la Constanta, la ora 12.

Al doilea maxim, apare în luna august la statiile de joasa altitudine si în iulie la

altitudinea de 1000 m. Valoric acesta este mai mic în nord (Iasi, Cluj Napoca) si în

Page 88: Radiatia Solara

88

altitudine (Poiana Brasov), fata de sudul tarii si pe litoral unde el este mult mai bine

exprimat decât cel de iarna.

Minimul anual se atinge, la sfârsitul toamnei, în luna noiembrie, la toate statiile.

Radiatia absorbita Diferenta dintre fluxurile radiatiei solare globale si reflectate reprezinta valoarea

radiatiei solare absorbite de catre suprafata activa terestra.

Valorile radiatiei absorbite depind, în primul rând, de fluxul radiatiei descendente

(radiatia solara globala), cu cât acesta este mai mare si cantitatea de radiatie absorbita va

fi mai mare. Deci absorbtia radiatiei solare depinde si ea de geometria Pamânt - Soare,

care produce variatiile înaltimii Soarelui pe bolta si de modificarea unghiului de incidenta

a radiatiilor cu suprafata terestra, care duce la modificarea densitatii de flux. Bineînteles

ca albedoul suprafetei active îsi spune cuvântul acesta disipând mai mult sau mai putin

fluxul radiativ incident.

In valori medii radiatia solara absorbita prezinta un mers diurn si anual asemanator

cu cel al radiatiei solare globale (tabele nr. 49 – 50).

Mersul diurn al radiatiei absorbite este ascendent în prima parte a zilei, atinge un

maxim la amiaza dupa care scade în a doua parte a zilei.

In luna decembrie, la amiaza, valorile medii ale radiatiei solare absorbite sunt

cuprinse între 84 W m-2

la Iasi, 105 Wm-2

la Cluj Napoca si Timisoara si 146 Wm-2

la

Constanta (tabel nr. 43). La orele 9 si 15, în aceeasi luna, aceasta variaza între 28 si 35

Wm-2

la Iasi si 56 Wm-2

la Constanta.

Tabel nr. 49

Valorile medii multianuale ale fluxului radiatiei absorbite (Wm-2

), în luna decembrie

Statia/ ora 6 9 12 15 18

Iasi - 28 84 35 -

Cluj Napoca - 35 105 35 -

Timisoara - 42 105 42 -

Bucuresti - 42 126 49 -

Constanta - 56 146 56 -

P. Brasov - 51 91 43 -

Tabel nr. 50

Valorile medii multianuale ale fluxurilor radiatiei absorbite (Wm-2

), în luna iunie

Statia / ora 6 9 12 15 18

Iasi 126 454 586 433 119

Cluj Napoca 119 454 558 398 126

Timisoara 98 461 607 461 112

Bucuresti 126 468 607 426 112

Constanta 119 517 677 524 98

P. Brasov - 342 545 363 -

Page 89: Radiatia Solara

89

In luna iunie valorile cresc, urnare a cresterii, în principal, al fluxurilor radiative

incidente (radiatia globala). La momentul amiezii aceasta variaza între 558 Wm-2

la Cluj

Napoca, 586 Wm-2

la Iasi, 607 Wm-2

la Bucuresti si 677 Wm-2

la Constanta, tabel nr. 50.

La orele 9 si 15 fluxul radiatiei absorbite variaza între 398 si 454 Wm-2

la Cluj

Napoca si Iasi, poate atinge pâna la 461 Wm-2

la Timisoara, 426 - 468 Wm-2

la Bucuresti,

517 - 524 Wm-2

la Constanta, vezi tabel nr. 50.

Variatia anuala a fluxului radiativ absorbit se aseamana cu cea a radiatiei solare

globale. Aceasta înregistreaza un minim principal iarna, si un maxim principal vara.

Cantitatea de radiatie absorbita este minima, la momentul solstitiului de iarna

(decenbrie), atunci când si fluxul incident este minim iar radiatia reflectata atinge valorile

cele mai mari din an, ca urmare a permanentei stratului de zapada.

Maximul principal se produce în lunile de vara, iunie sau iulie, deci atunci când

valorile radiatiei incidente devin si ele cele mai mari valori lunare din an.

Ca si în cazul celorlalti parametrii radiativi, de care este legata (fluxul radiatiei solare

globale si reflectate), radiatia absorbita prezinta o variatie spatiala (latitudinala) vizibila. Se

remarca o variatie, în sensul cresterii, de la nord la sud, zonele unde absorbtia este cea mai

importanta fiind litoralul si sudul tarii.

Pe masura ce altitudinea cerste, fluxul radiatiei absorbite are tendinta de scadere.

Astfel la Poiana Brasov acesta variaza iarna (decembrie) între 43 si 91 Wm-2

, fata de 49

si 126 Wm-2

la Bucuresti în aceeasi luna. Situatia se mentine si în perioada calda a anului,

în iunie: 342 - 545 Wm-2

la Poiana Brasov, fata de 468 - 607 Wm-2

la Bucuresti. In

general, valorile radiatiei absorbite în regiunea montana (la 1000m) sunt comparabile cu

cele atinse la statiile din jumatatea nordica a tarii (Iasi si Cluj Napoca).

Iluminarea naturala

Pe lînga efectul energetic, radiatia solara globala produce si un efect luminos

asupra ochiului uman. Acest fenomen este cunoscut sub numele de iluminare naturala.

Unitatea de masura pentru iluminare se numeste lux.

Un lux este iluminarea produsa pe o suprafata de 1m2 de fluxul egal cu un lumen

(provenit de la un izvor luminos egal cu o lumânare etalon) si asezat la o distanta de un

metru de suprafata astfel ca lumina sa cada perpendicular pe suprafata considerata

(Ciocoiu I. 1993).

Variatia diurna si anuala Fluxul iluminarii naturale, indiferent de momentul din an, prezinta un mers diurn

asemanator cu cel al radiatiei solare globale.

In valori medii multianuale acesta creste în prima parte a zilei, pâna la momentul

amiezii adevarate, dupa care el scade pâna la momentul apusului (tabel nr. 51 si 52).

Cele mai mari valori medii zilnice ale iluminarii naturale se produc la amiaza (ora

12), atunci când înaltimea Soarelui deasupra orizontului are valoare maxima si când

fluxul radiatiei solare globale este de regula maxim, iar cele mai mici la orele extreme din

zi.

Page 90: Radiatia Solara

90

Tabel nr. 51

Valorile medii orare ale iluminarii naturale pe suprafata orizontala în România, luna

decembrie (10-1

Klucsi m-2

)

Statia\ ora 6 9 12 15 18

Iasi 63 110 50

Cluj Napoca 48 125 46

Timisoara 34 95 33

Galati 63 133 60

Bucuresti 42 126 44

Constanta 68 84 58

Astfel în luna decembrie la solstitiul de iarna iluminarea naturala este cuprinsa, la

orele amiezii între 84 Klucsi m-2

la Constanta, 95 Klucsi m-2

la Timisoara si 125 Klucsi

m-2

la Cluj Napoca si 133 Klucsi m-2

la Galati. La orele 9 si 15 acesta se reduce,variind

între 33 si 34 Klucsi m-2

la Timisoara si 58 – 68 Klucsi m-2

la Constanta.

Valorile mici ale iluminarii naturale în aceasta luna de iarna se datoresc, în primul

rând, frecventei mari a cerului mai mult acoperit, specifice lunilor de iarna si valorilor

mici a înaltimii Soarelui deasupra orizontului (ho), deci valori mici ale fluxului radiatiei

solare globale.

In luna iunie la solstitiul de vara, valorile medii ale iluminarii naturale sunt

cuprinse între 569 Klucsi m-2

la Constanta), 560 Klucsi m-2

la Timisoara, 629 Klucsi m-2

la Iasi si Bucuresti, aceasta la momentul amiezii, (tabel nr. 52). La orele 9 si 15 valorile

iluminarii naturale sunt mai mici, ele variind între 423 si 451 Klucsi m—2

la Constanta

pâna la 450 – 489 Klucsi m-2

la Iasi. Din cele doua tabele se observa ca fata de momentul

solstitiului de iarna, atunci când geometria Pamânt – Soare se gaseste la valori minime

fluxul luminos la momentul solstitiului de vara, creste de de proximativ 6 pâna la 10 ori,

în functie de momentul din zi.

Anual fluxul iluminarii naturale este identic cu cel al radiatiei solare globale.

Tabel nr. 52

Valorile medii ale iluminarii naturale pe suprafata orizontala în România, luna iunie

(10-1

Klucsi m-2

)

Statia\ ora 6 9 12 15 18

Iasi 154 489 629 450 152

Cluj Napoca 142 478 592 483 163

Timisoara 170 465 560 462 180

Galati 158 480 658 453 120

Bucuresti 87 505 629 476 90

Constanta 72 451 569 423 70

Page 91: Radiatia Solara

91

Mersul anual prezinta un minim de iarna în luna decembrie si un maxim de vara

în lunile iunie – iulie. La Iasi, Galati, Bucuresti, Constanta acest maxim se produce în

luna iulie pe când la Timisoara si Cluj Napoca, în iunie.

Iluminarea naturala si nebulozitatea Ca si în cazul radiatiei solare globale, iluminarea naturala este direct dependenta

de gradul de acoperire a cerului cu nori.

Atât în cazul cerului senin cât si acoperit, iluminarea naturala are o variatie diurna

si anuala, asemanatoare cu cea medie, ea fiind influentata, în principal, de unghiul de

înaltime a Soarelui deasupra orizontului, cu maxim la amiaza în lunile de vara si cu doua

minime la extremitatile zilei si iarna, în decenbrie.

Iarna, în luna decembrie valorile iluminarii pe timp cu cer senin variaza între 132

Klucsi m-2

la Constanta si 213 Klucsi m-2

la Iasi, la momentul amiezii adevarate. La

orele 9 si 15, valorile iluminarii se reduc de 2 pâna la de 3 ori, ele variind între 50 Klucsi

m-2

la Constanta si 87 Klucsi m-2

la Cluj Napoca, la ora 9 si 43 Klucsi m-2

la Constanta si

76 Klucsi m-2

(Galati) la ora 15.

Vara, în luna iunie, valorile iluminarii naturale în conditii de cer senin, sunt

cuprinse între 727 Klucsi m-2

la Constanta si 842 Klucsi m-2

la Iasi, la ora 12. Celelalte

valori orare se dispun relativ simetric fata de momentul amiezii; 630 Klucsi m-2

la ora 9 si

631 Klucsi m-2

la ora 15 la Iasi; sau 53 Klucsi m-2

la ora 6 si 52 Klucsi m-2

la ora 18 la

Constanta.

In conditii de cer acoperit, valorile iluminarii naturale se reduc substantial.

Acestea variaza, la amiaza, în decembrie, între 66 Klucsi m-2

la Timisoara si 96 Klucsi m-

2 la Galati iar la orele 9 si 15, între 20 Klucsi m

-2 la Timisoara si 39 Klucsi m

-2 la Iasi.

Vara, în luna iunie, acestea sunt cuprinse între 378 Klucsi m-2

la Timisoara si

446 Klucsi m-2

la Iasi si Bucuresti, la ora 12. La orele 9 si 15, odata cu micsorarea

unghiului de înaltime a Soarelui deasupra orizontului, valorile scad, ele fiind cuprinse

între 223 Klucsi m-2

la Constanta la ora 15 si 313 Klucsi m-2

la Iasi si Bucuresti, ora 9).

Spre orele de la extremitatea zilei iluminarea scade sub valoarea de 100 Klucsi m-2

.

Bilantul de radiatie

Suprafata terestra primeste caldura prin absorbtia radiatiei solare. In acelasi timp

pierde o parte din caldura acumulata prin emisie de radiatie.

Diferenta dintre radiatia absorbita si cea pierduta poarta numele de bilant radiativ

(B).

In ecuatia bilantului de radiatie intra urmatoarele fluxuri de radiatie:

B = S sin ho + D - Rs + Ea - Rl - Ep (1)

unde:

B = bilantul radiativ;

S = radiatia solara directa pe suprafata normala;

ho = unghiul de înaltime a soarelui deasupra orizontului;

D = radiatia solara difuza;

Rs = radiatia solara reflectata de unda scurta;

Ea = radiatia emisa de atmosfera de unda lunga;

Page 92: Radiatia Solara

92

Rl = raditia reflectata de unda lunga;

Ep = radiatia de unda lunga emisa de suprafata terestra.

Primele trei componente reprezentând radiatii de unda scurta (300 nm - 3000 nm),

formeaza împreuna bilantul de unda scurta (Bs), iar ultimile trei de unda lunga (3000 nm -

100000 nm) reprezinta bilantul de unda lunga (Bl), astfel încât ecuatia (1) poate fi scrisa

sub forma:

B = Bs + Bl (2)

Fiind un factor fundamental de formare a climei studiul bilantului de radiatie

prezinta o importanta deosebita.

De vlorile bilantului radiativ al suprafetei subiacente sunt legate distributia

temperaturilor la sol si în stratul de aer din vecinatate, calcului evaporatiei si topirii

zapezii, prevederea îngheturilor si ceturilor de radiatie. Un interes deosebit îl poate

prezenta sudiul bilantului de radiatie pentru meteorologia sinoptica în legatura cu

procesele de transformare a maselor de aer în miscare.

Variatia diurna si anuala ale bilantului total de radiatie

Fluxul bilantului total de radiatie prezinta un mers diurn specific latitudinilor

medii. El este determinat de mersul diurn al componentelor sale si în primul rând de

variatia fluxului radiatiei globale, deci de aportul radiativ provenit , în principal, de la

Soare.

Dupa cum se stie fluxul radiatiei solare globale format, la rândul sau, din fluxul

radiatiei solare directe si difuze, prezinta, în valori medii multianuale, un mers diurn

ascendent, în prima parte a zilei, de la momentul rasaritului pâna la amiaza

adevarata(momentul trecerii soarelui la meridianul locului, ho maxim). Acesta este mersul

antemeridian (a.m.). De regula, la momentul amiezii adevarate se ating valorile maxime,

dupa care valorile radiatiei globale scad, pâna la momentul apusului, pe masura ce

înaltimea soarelui pe bolta cereasca se diminueaza. Acesta estemerul postmeridian

(p.m.).

Valorile medii ale bilantului total de radiatie prezinta si ele acelasi mers diurn,

crescator, antemeridian si descrescator postmeridian, dupa cum se vede în tabelele nr. 53

si 54.

Tabel nr. 53

Fluxul mediu multianual al bilantului radiativ total (W m-2

) la statiile radiometrice din

Romania, luna decembrie

st.\ ora 0 6 9 12 15 18

Iasi -14 -14 14 56 7 -4

Cluj N. -21 -21 7 70 7 -21

Timisoara -14 -21 14 56 14 -21

Bucuresti -28 -21 21 91 21 -28

Constanta -35 -28 28 112 21 -28

Craiova -28 -21 35 119 35 -28

Page 93: Radiatia Solara

93

Tabel nr. 54

Fluxul mediu multianual al bilantului radiativ total (W m-2

) la statiile radiometrice din

Romania, luna iunie

st. \ ora 0 6 9 12 15 18

Iasi -28 63 363 524 349 56

Cluj N. -42 63 349 447 307 56

Timisoara -35 168 363 503 349 56

Bucuresti -42 56 377 496 335 42

Constanta -49 49 398 537 335 28

Craiova -42 56 391 482 363 56

Indiferent de momentul din an, fluxul nocturn al bilantului total de radiatie este negativ,

aceasta datorita faptului ca noaptea fluxul descendent de radiatie provenit de la soare este

nul, singura componenta fiind numai radiatia ascendenta emisa de suprafata terestra.

Trecerea de la bilantul negativ la cel pozitiv si invers se produce atunci când înaltimea

soarelui ho atinge valori cuprinse între 10o si 15

o, deci atunci când fluxul radiatiei

descendente devine substantial si depaseste valoric pe cel al radiatiei ascendente.

Astfel pentru luna decembrie (solstitiul de iarna), când valorile lui ho sunt mici si

durata zilei este întrecuta de cea a anoptii, bilantul total de radiatie atinge valori negative

la orele 6 si 18. Ele variaza între -14 Wm-2

si 28 Wm-2

la orele 6 si 18, (vezi tabel nr. 53).

La ora 9, fluxul mediu al bilantului variaza între 7 Wm-2

si 35 Wm-2

,(tabel nr. 54).

Valorile maxime zilnice se ating la momentul amiezii adevarate. Ele variaza între 56

Wm-2

la Iasi si Timisoara, 112 Wm-2

(Constanta) si 119 Wm-2

(Craiova). Dupa trecerea

soarelui la meridianul locului, fluxul bilantului total scade si el, atingând 7 Wm-2

la ora

15 pentru Iasi si Cluj Napoca, 14 Wm-2

pentru Timisoara si 35 Wm-2

la Craiova.

In luna iunie (luna solstitiului de vara, când ho este de trei ori mai mare decât

iarna si durata zilei se dubleaza), mersul diurn al bilantului este identic cu cel din

decembrie. si acum maximul zilnic se prodeuce la momentul amiezii, el variind între 447

Wm-2

la Cluj Napoca si 534 W m-2

. Valorile de la celelalte ore de observatie se dispun

relativ simetric fata de momentul amiezii. Astfel la Iasi se ating, în medie,363 Wm-2

la

ora 9 si 349 Wm-2

la ora 15 sau 63 Wm-2

la ora 6 si 56 Wm-2

la ora 18. Se remarca faptul

ca valorile a.m ale bilantului total de radiatie sunt mai mari decât cele p.m.

Mersul anual al bilantului total de radiatie este asemanator cu cel al radiatiei

solare globale, componenta radiativa cu cel mai mare aport energetic în cadrul ecuatiei

bilantului.

El prezinta un minim de iarna, în luna decembrie, luna solstitiului de iarna, când

valorile lui ho sunt cele mai mici din an si un maxim de vara în lunile iunie - iulie,

perioada în care se produce solstitiul de vara iar ho are cele mai mari valori din an.

Acest mers anual al bilantului total de radiatie cu un maxim de varã si un minim

de iarnã este specific pentru latitudinile tãrii noastre, impus de geometria Pãmînt - Soare,

care la rîndul ei se materializeaza prin variatii ale înaltimii soarelui deasupra orizontului

(ho) si deci modificarea componentelor radiative ale ecuatiei bliantului de radiatie.

Astfel la momentul amiezii, la ora 12, valorile bilantului total de radiatie variazã,

la Iasi, între 56 Wm-2

în luna decembrie, si 112 Wm-2

în februarie. La Timisoara bilantul

total este cuprins, iarna, între 56 Wm-2

în decembrie si 147 Wm-2

în februarie iar la

Page 94: Radiatia Solara

94

Constanta între 112 Wm-2

în decembrie, 126 Wm-2

în ianuarie si 184 Wm-2

în luna

februarie.

În lunile de varã fluxul bilantului total de radiatie este cuprins, la ora 12, între 524

Wm-2

în iunie si 447 Wm-2

în august, la Iasi. La Timisoara între 503 Wm-2

în iunie si 461

Wm-2

în august, vezi fig. mentionate. În aceleasi conditii, bilantul total de radiatie la

Constanta, variazã îintre 537 Wm-2

în iunie, 544 Wm-2

în iulie si 496 Wm-2

în august.

Primãvara valorile bilantului total de radiatie, la amiazã ating valori intermediare

între cele de varã si iarnã. Astfel la Iasi ele ating, la amiazã, 265 Wm-2

în martie si 482

Wm-2

în mai. La Timisoara ele sunt cuprinse între 265 Wm-2

în martie pânã la 363 Wm-2

în aprilie si 440 Wm-2

în mai iar la Constanta între 279 Wm-2

în martie si 461 Wm-2

în

mai.

În lunile de toamnã fluxul bilantului total, la amiazã, este cuprins între 330 Wm-2

în septembrie si 119 Wm-2

în noiembrie la Iasi, pentru ca la Timisoara sã varieze între

363 Wm-2

în septembrie si 133 Wm-2

în noiembrie iar la Constanta între 405 Wm-2

în

septembrie si 154 Wm-2

în noiembrie, fig. mentionate. Din exemplele date mai sus se

observã cã valorile bilantului total de radiatie sunt mai mari în lunile de primãvarã decît

în lunile de toamnã.

Pentru celelalte ore de observatie mersul anual al bilantului total de radiatie este

asemãnãtor cu cel de la amiazã, cu exceptia orelor de noapte când valorile sunt negative.

La ora 0 valorile de bilant sunt cuprinse, la Iasi, între -28 Wm-2

în luna iunie si -35 Wm-2

în august, -14 Wm-2

în decembrie si -21 Wm-2

în februarie. La Constanta bilantul total de

radiatie noaptea, variazã între -35 Wm-2

în decembrie, -28 Wm-2

în ianuarie si -49 Wm-2

în lunile de varã.

Exceptând orele de noapte, când valorile bilantului total de radiatie sunt negative,

ca urmare a lipsei aportului radiativ de la Soare, atunci când acesta este prezent pe boltã,

ca urmare a variatiei duratei zilei, valorile negative de bilant la orele 6 si 18 apar pânã în

luna aprilie inclusiv, dupã care devin pozitive, în perioada mai - august, pentru a veveni

din nou negative începând cu luna septembrie.

Bilantul total de radiatie si nebulozitatea

Nebulozitatea exercitã o influientã apreciabilã asupra bilantului total de radiatie.

Gradul de acoperire a cerului cu nori influienteazã fluxul radiatiei descendente, elementul

principal din ecuatia bilantului de radiatie. Micsorarea acestui flux descendent duce la

scãderea valorilor de bilant si invers.

Pentru a pune în evidentã rolul jucat de nebulozitate în modificarea valorilor

bilantului total de radiatie s-au analizat fluxurile medii multianuale ale bilantului total

pentru situatiile cu cer senin si acoperit, vezi tabelele nr. 53 - 54 . Pentru abele cazuri

luate în consideratie, senin si acoperit, mersul diurn si anual al bilantului este identic cu

cel al bilantului total considerat, în valori medii unde sunt considerate toate situatiile de

timp. Diferentele sunt numai de ordin valoric.

In conditiile cerului senin, valorile bilantului total de radiatie depasesc, de

regula, 600 Wm-2

la momentul amiezii în lunile de vara. Astfel, la Iasi se atinge 649 Wm-

2, în iunie, 614 Wm

-2 la Timisoara sau 635 Wm

-2 la Constanta, Celelalte valori se dispun

simetric fata de ora amiezii, vezi tabelul nr. 55.

Page 95: Radiatia Solara

95

Tabel nr. 55

Fluxul mediu multianual al bilantului radiativ total (W m-2

) la statiile radiometrice din

Romania, luna decembrie (neb. 0 -3)

0 6 9 12 15 18

Iasi -42 -42 14 126 -7 -35

Cluj N. -35 -49 7 133 7 -49

Timisoara -35 -42 28 112 56 -49

Bucuresti -49 -42 35 154 21 -49

Constanta -56 -49 42 147 35 -49

Craiova -49 -42 58 201 35 -49

Tabel nr. 56

Fluxul mediu multianual al bilantului radiativ total (W m-2

) la statiile radiometrice din

Romania, luna iunie (neb. 0 -3)

0 6 9 12 15 18

Iasi -42 91 461 649 447 70

Cluj N. -42 84 440 628 440 77

Timisoara -42 216 461 614 461 70

Bucuresti -49 70 461 635 454 63

Constanta -49 56 461 635 461 28

Craiova -49 70 478 617 492

Cele mai mici valori anuale se ating în luna decembrie, luna solstitiului de iarna

când la momentul amiezii valorile bilantului sunt cuprinse între 112 Wm-2

, Timisoara si

147 Wm-2

la Constanta.

In medie valorile bilantului total pe timp senin, în lunile de vara, sunt cu 18 pâna

la 20% mai mari, la orele amiezii, fata de cele ale bilantului total considerat pentru toate

tipurile de timp. Mergînd spre extremitatile zilei diferentele cresc pâna la 30%, pentru ca

noaptea situatia sa se schimbe. Bilantul total pe timp senin sa fie, în medie, cu 33% mai

mic fata de bilantul mediu total considerat pentru toate cazurile. In lunile de iarna bilantul

total pe cer senin, la orele amiezii, este cu 12% mai mare fata de bilantul mediu total iar

în orele noptii diferentele valorice sa atinga chiar 60%. Faptul ca valorile bilantului pe cer

senin sunt noaptea foarte mici se explica prin lipsa norilor care prin fenomenul de

ecranare ar produce o reflexie a fluxului radiativ ascendent si deci o marire a fluxului

radiativ descendent, care în absenta stratului de nori, este nul sau foarte slab.

In cazul cerului acoperit valorile bilantului total au acelasi mers diurn si anual ca

si cel pe timp senin. Maximul anual se produce, de regula, în luna iulie si minima anuala

în luna decembrie, vezi. tabel nr. 57 si 58.

La majoritatea statiilor valorile de bilant din iulie sunt egalate de cele din luna

mai, vezi. fig. mentionate. Valoric, lunile de vara ale bilantului pe cer acoperit sunt cu

aproximativ 40% mai mici, la orele amiezii, fata de cele ale bilantului pe cer senin. In

aceleasi conditii, procentul se mareste la aproximativ 60%, pentru lunile de iarna.

Page 96: Radiatia Solara

96

Tabel nr. 57

Fluxul mediu multianual al bilantului radiativ total (W m-2

) la statiile radiometrice din

Romania, luna decembrie (neb. 8 - 10 )

0 6 9 12 15 18

Iasi -14 -14 14 49 7 -14

Cluj N. -7 -14 14 49 7 -14

Timisoara -14 -14 14 42 14 -14

Bucuresti -14 -14 21 63 21 -14

Constanta -21 -21 28 84 21 -21

Craiova -16 -10 21 70 35 -16

Tabel nr. 58

Fluxul mediu multianual al bilantului radiativ total (W m-2

) la statiile radiometrice din

Romania, luna iunie (neb. 8 - 10 )

0 6 9 12 15 18

Iasi -21 42 237 349 216 42

Cluj N. -28 42 237 258 188 42

Timisoara -21 84 195 300 202 35

Bucuresti -28 42 223 307 244 35

Constanta -28 49 279 356 195 28

Craiova -36 45 320 376 268 37

Variatia spatiala a bilantului total de radiatie

Din cele prezentate se observa ca valorile bilantului total de radiatie prezinta o

variatie spatiala evidenta. Daca luam în consideratie valorile bilantului total de radiatie

considerat pentru toate conditiile de timp se observa ca cele mai mari valori medii se

înregistreaza la Constanta, pe litoralul maritim, 537 Wm-2

, iunie, 544 Wm-2

, iulie, ora 12

si 100 Wm-2

, decembrie la aceeasi ora. Odata cu cresterea latitudinii valorile de bilant se

diminueaza. Astfel la Iasi se ating 524 Wm-2

, iunie, 475 Wm-2

, iulie, la ora 12 si numai

56 Wm-2

în decembrie la aceeasi ora. De regula valorile de la punctele de masura situate

în sudul tarii, Bucuresti, Constanta, Craiova, sunt relativ apropiate având aceeasi ordine

de marime, 503 Wm-2

în luna iulie, ora 12, la Bucuresti, 519 Wm-2

, 510 Wm-2

la Craiova

si 544 Wm-2

la Constanta, în aceeasi luna si la aceeasi ora. In aceleasi conditii la Iasi se

ating 475Wm-2

, 496 Wm-2

la Timisoara si 454 Wm-2

la Cluj Napoca. Aproximativ

aceeasi repartitie spatiala a valorilor de bilant si în decembrie la amiaza, 91 Wm-2

la

Bucuresti, 112 Wm-2

la Constanta, 119 Wm-2

la Craiova si 56 Wm-2

la Iasi, 56 Wm-2

la

Timisoara, 70 Wm-2

la Cluj Napoca.

Pe fondul variatiei latitudinale a valorilor de bilant total, se pot delimita, în

principal, doua mari areale, extracarpatic cu valori de bilant care depasesc în lunile de

vara (iulie), la amiaza, 500 Wm-2

si iarna (decembrie), nu scad, la amiaza, sub 90 Wm-2

,

si intracarpatic, cu valori de bilant sub pragurile amintite.

Page 97: Radiatia Solara

97

In cadrul domeniului extracarpatic trebuie remarcata zona litoralului unde valorile

de bilant sunt cele mai ridicate atât în lunile de vara cât mai ales iarna. Astfel la

Constanta se ating, în valori medii112 Wm-2

în decembrie, 126 Wm-2

în ianuarie, 181

Wm-2

în februarie, la amiaza, pe când la Bucuresti 91 Wm-2

, 77 Wm-2

si 168 Wm-2

.

Page 98: Radiatia Solara

98

ANEXA I

VALORILE COSINUSURILOR UNGHIULUI ORAR AL SOARELUI

ore/min 0 1 2 3 4 5

0 -1,000 - 0,966 - 0,866 - 0,707 - 0,500 - 0,259

4 -1,000 - 0,961 - 0,857 - 0,695 - 0,485 - 0,242

8 - 0,999 - 0,956 - 0,848 - 0,682 - 0,469 - 0,225

12 - 0,999 - 0,951 - 0,839 - 0,669 - 0,454 - 0,208

16 - 0,998 - 0,964 - 0,829 - 0,656 - 0,438 - 0,191

20 - 0,996 - 0,940 - 0,819 - 0,643 - 0,423 - 0,174

24 - 0,995 - 0,934 - 0,809 - 0,629 - 0,407 - 0,156

28 - 0,993 - 0,927 - 0,799 - 0,616 - 0,391 - 0,139

32 - 0,990 - 0,921 - 0,788 - 0,602 - 0,375 - 0,122

36 - 0,988 - 0,914 - 0,777 - 0,588 - 0,358 - 0,105

40 - 0,985 - 0,906 - 0,766 - 0,574 - 0,342 - 0,087

44 - 0,982 - 0,899 - 0,755 - 0,559 - 0,326 - 0,070

48 - 0,978 - 0,891 - 0,743 - 0,545 - 0,309 - 0,052

52 - 0,974 - 0,883 - 0,731 - 0,530 - 0,292 - 0,035

56 - 0,970 - 0,875 - 0,719 - 0,515 - 0,276 - 0,017

60 - 0,966 - 0,866 - 0,707 - 0,500 - 0,259 0,000

min/ore 23 22 21 20 19 18

6 7 8 9 10 11 ore/min

0,000 0,259 0,500 0,707 0,866 0,966 60

0,017 0,276 0,515 0,719 0,875 0,970 56

0,035 0,292 0,530 0,713 0,883 0,974 52

0,052 0,309 0,545 0,743 0,891 0,978 48

0,070 0,326 0,559 0,755 0,899 0,982 44

0,087 0,342 0,574 0,766 0,906 0,986 40

0,105 0,358 0,588 0,777 0,914 0,988 36

0,122 0,375 0,602 0,788 0,921 0,990 32

0,139 0,391 0,616 0,799 0,927 0,993 28

0,156 0,407 0,629 0,809 0,934 0,995 24

0,174 0,423 0,643 0,819 0,940 0,996 20

0,191 0,428 0,656 0,829 0,946 0,998 16

0,208 0,454 0,669 0,839 0,951 0,999 12

0,225 0,469 0,682 0,848 0,956 0,999 8

0,242 0,485 0,695 0,857 0,961 1.000 4

0,259 0,500 0,707 0,866 0,966 1,000 0

17 16 15 14 13 12 min/ore

Page 99: Radiatia Solara

99

VALORILE PRODUSELOR FUNTIILOR TRIGONOMETRICE ALE DECLINATIEI

SOARELUI (δ) SI LATITUDINIIGEOGRAFICE (φ) PENTRU CALCULUL

INALTIMII SOARELUI

sinδ sinφ

δ0 \ φ

0 43 44 45 46 47 48 49

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 0.012 0.012 0.012 0.013 0.013 0.013 0.013

2 0.024 0.024 0.025 0.025 0.026 0.026 0.026

3 0.036 0.036 0.037 0.038 0.038 0.039 0.039

4 0.048 0.048 0.049 0.050 0.051 0.052 0.053

5 0.059 0.061 0.062 0.063 0.064 0.065 0.066

6 0.071 0.073 0.074 0.075 0.076 0.078 0.079

7 0.083 0.085 0.086 0.088 0.089 0.091 0.092

8 0.095 0.097 0.098 0.100 0.102 0.103 0.105

9 0.107 0.109 0.110 0.112 0.114 0.116 0.118

10 0.118 0.121 0.123 0.125 0.127 0.129 0.131

11 0.130 0.132 0.135 0.137 0.139 0.142 0.144

12 0.142 0.144 0.148 0.149 0.152 0.154 0.157

13 0.153 0.156 0.159 0.162 0.164 0.167 0.170

14 0.165 0.168 0.172 0.174 0.177 0.180 0.182

15 0.176 0.180 0.183 0.186 0.189 0.192 0.195

16 0.188 0.191 0.195 0.198 0.201 0.205 0.208

17 0.199 0.203 0.207 0.210 0.214 0.217 0.220

18 0.211 0.215 0.218 0.222 0.226 0.230 0.233

19 0.222 0.226 0.230 0.234 0.238 0.242 0.246

20 0.233 0.238 0.242 0.246 0.250 0.254 0.258

21 0.244 0.248 0.254 0.258 0.262 0.266 0.270

22 0.255 0.260 0.265 0.269 0.274 0.278 0.283

23 0.266 0.271 0.276 0.281 0.286 0.290 0.295

24 0.278 0.283 0.288 0.292 0.297 0.303 0.307

cosδ cosφ

δ0 \ φ

0 43 44 45 46 47 48 49

0 0.731 0.719 0.8707 0.695 0.682 0.669 0.656

2 0.731 0.719 0.707 0.694 0.681 0.669 0.656

4 0.729 0.717 0.705 0.693 0.680 0.668 0.654

6 0.727 0.715 0.703 0.691 0.678 0.665 0.652

8 0.724 0.712 0.700 0.688 0.675 0.663 0.650

10 0.720 0.708 0.697 0.684 0.671 0.659 0.646

11 0.718 0.706 0.694 0.682 0.669 0.657 0.644

12 0.715 0.703 0.692 0.680 0.667 0.655 0.642

13 0.712 0.700 0.689 0.677 0.665 0.652 0.639

14 0.709 0.697 0.686 0.674 0.662 0.649 0.637

15 0.706 0.694 0.683 0.671 0.659 0.646 0.634

16 0.703 0.691 0.680 0.668 0.656 0.643 0.631

17 0.699 0.688 0.676 0.664 0.652 0.640 0.628

18 0.695 0.684 0.672 0.661 0.648 0.636 0.624

Page 100: Radiatia Solara

100

19 0.691 0.680 0.668 0.656 0.644 0.632 0.620

20 0.687 0.676 0.664 0.653 0.640 0.628 0.616

21 0.682 0.671 0.660 0.649 0.636 0.624 0.613

22 0.678 0.667 0.655 0.646 0.632 0.620 0.608

23 0.673 0.662 0.651 0.640 0.627 0.616 0.604

24 0.668 0.657 0.646 0.635 0.623 0.611 0.599

Page 101: Radiatia Solara

101

BIBLIOGRAFIE

Gorczynski, L., (1934), Climat Solaire de Nice et de la Côte d' Azur, Nice, 138 p.

Dogniaux R., (1954), Étude du climat de la radiation en Belgique, Ciel et Terre, 1-2,

3-4, 7-8, 9-10.

Herovanu, M., (1957), Introducere în fizica atmosferei, Bibl. Soc. ªt. Mat. si Fiz. Buc.,

310 p.

Berliand, T. G., (1961), Distributia radiatiei solare pe continente, Leningrad, 244 p.

Perrin de Brichambaut Ch., (1963), Rayonnement solaire et échanges radiatifs naturels,

Paris.

ºîstea D., Bacinschi D., Nor R., (1965), Dictionar Meteorologic, Buc, 319 p.

Robinson, N., (1966), Solar Radiation, Amsterdam / London / New York., 347 p.

Stanciu N. (1973), Insolatia si rezerva de apa a solului. Aplicatii practice în silvicultura,

Buc., Ed. Ceres, 109 p.

Pivovarova, I. V. (1977), Caracteristicile climatului radiativ al U.R.S.S., Leningrad (lb.

rusa).

* * * (1981), Meteorological Aspects of the Utilization of Solar Radiation as an Energy

Source, Tehnical Note -172, W.M.O. - 557.

Joël, J., (1983), Rayonnement solaire aspects geometriques et astronomiques, Cours et

manuel, 2, Paris.

Marcu, M., (1983), Meteorologie si climatologie forestiera, Buc. Edit. Ceres.

* * * (1990), Recueil de notes de cours sur les instruments météorologiques pour la

formation du personel météorologique des clases III et IV,I,

O.M.M. - 622.

* * * (1984), Atlas Européen du rayonnement solaire, I - II, C.E.E, Köln.

Pivovarova, I. V., Stadnic, V.V.,(1988), Caracteristicile climatului radiatiei solare ca

sursa de energie pe teritoriul U.R.S.S., Leningrad (lb. rusa)

Ciocoiu, I. (1993), Indrumar metodologic pentru efectuarea observatiilor radiometrice,

xerografiat, I.N.M.H., Bucuresti.

C. Oprea (2005), Climatul radiativ pe teritoriul Romaniei, Bucuresti 261 pag.

Page 102: Radiatia Solara

102