racunalo u razrednoj nastavi

Download racunalo u razrednoj nastavi

If you can't read please download the document

Post on 31-May-2015

1.897 views

Category:

Education

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Raunalo u razrednoj nastaviIzv. prof. dr. sc. Margita Pavlekovi1doc. dr. sc. Ivana urevi2Ana Kataleni, asistentica3
    1pavlekovic@ufos.hr
    2idjurdjevic@ufos.hr
    3akatalenic@ufos.hr

2. Postizanje Informatike pismenosti (poznavanje i upotreba informacijskokomunikacijske tehnologije) u okviru nastavnog plana i programa
Izborna nastava
Dodatni oblik rada za darovite
Izvannastavna aktivnost
Ukljuivanje u posebne odgojno-obrazovne programe izvan kole
2
3. Skrb o informatikoj pismenosti na nacionalnoj razini
Modul B - smjer informatika, koji studente temeljitije osposobljava za koritenje
informacijskih tehnologija u odgojno-obrazovnom procesu, te za informatiki odgojiobrazovanjedjece u prvaetirirazredaosnovnekole (projektMinistarstva prosvjete i porta od 1. rujna 2003. godine).
3
4. Priprema uitelja na Uiteljskim studijima za informatiko opismenjavanje uenika
Od 1998.-2005. struni uiteljski studij (s pojaanim programom informatike)
Od 2005.- sveuilini uiteljski studij
Obvezni kolegiji:
Oblikovanjeteksta
Tablinikalkulator
Raunalni alati za nastavu
Informatika u obrazovanju
Internet u odgoju i obrazovanju
Programskijezik Logo
Izborni kolegiji u Modulu informatika
Raunalnipraktikum
Uvod u raunarstvo
Grafika, animacijeifilmovi
Web programiranje
Informatika u nastavi
Raunalnebazepodataka
Glazbeniraunalnialati
Algoritmiistrukturepodataka
Raunalo u odmoru i razonodi
4
5. Raunalo u razrednoj nastavi
5
6. Mala Matematika kola
6
7. ICT Alati
LMS Moodle
rjenik
testovi
forum
Gizmo simulacije
HotPotatoes kvizovi
Dinamika geometrija
Online igrice
Simulacije logikih zadataka
Matematike igre
Puzzle igre
7
8. Usvajanje novih pojmova (Informatika uionica)
Koritenje paketa dinamike geometrije (Geogebra)
Gizmo simulacije
8
9. Fidos Flower Bed
9
10. Odgovori nekih uenika
Povrinu kvadrata raunamo tako da mnoimo po duljini i irini kvadrata.
Povrinu pravokutnika raunamo tako da pomnoimo duinu i irinu pravokutnika.
Za opseg pravokutnika
Zbrojim dvije stranice duljine i dvije stranice irine.
10
11. Razvoj posebnih sposobnosti(raunalna uionica)3D and Orthographic View
11
12. Ponavljanje(1-2 raunala u razredu)Hot potatoes
12
13. Individualizirani rad s uenicima s tekoama
Uradak djeteta s autistinim poremeajem
Raunalna igra!
http://www.novelgames.com/flashgames/game.php?id=143&l=e
13
14. 14
15. Poveznice
Gizmo simulacije
www.explorelearning.com
Korisniko ime: mms0911
Lozinka:pitagora
Portal s online igrama
www.novelgames.com
Anketa (dostupna do 3.9.2011.)
www.ufos.hr/~idjurdjevic
15
16. Gizmo simulacije (1)
www.explorelearning.com
Postupak registracije
Adresa elektronike pote
Verifikacija registracije
Odabir korisnikog imena i lozinke
Postupak prijave i navigacija po web stranici
Pristup web stranici
Prijava s korisnikim podacima
Pretraivanje simulacija BrowseGizmos
16
Upute u biljekama
17. Gizmo simulacije (2)
Navigacija po web stranici
Opi podaci o projektu
Pretraivanje simulacija
Pregledavanje simulacija
Dostupni materijali Lessoninfo
Simulacija
Vodi za uitelje
Popis novih pojmova
Obrazac istraivanja za uenike
17
Upute u biljekama
18. Roundingwholenumbers
18
Upute u biljekama
19. Literatura
Pavlekovi, M., MATEMATIKA I NADARENI UENICI razvoj kurikula na uiteljskim studijima za prepoznavanje, izobrazbu i podrku darovitih uenika, Element, Zagreb, 2009.
Divjak, B. (ur.), Ishodi uenja u visokom kolstvu, Varadin, TIVA, FOI, 2009.
Saito, E., Imansyah, H., Kubok, I., Hendayana, S., A studyofthepartnershipbetweenschoolsanduniversities to improvescienceandmathematicseducationinIndonesia, InternationalJournalofEducationalDevelopment, Volume27, 2007, pp. 194 204.
Goljevaki, L., Mogu, K., Littleschoolofmathematics (Mala matematika kola),Procedeengsofthesecondcongressofmathematicateachers (Zbornik radova drugog kongresa nastavnika matematike), ed. Petar Mladini. Zagreb, Croatianmathematicalsociety (Hrvatsko matematiko drutvo), 2004, str. 150151.
Pavlekovi, M. i Kolar-Begovi, Z; Teacherscontribution to themodernizationofteachingmathematics,ProceedingoftheInternationalScientificcolloquium on Contemporaryteachingin Osijek (ed. A. Peko, 2002), PF Osijek, 2003. 100-108.
Sveuilite J.J.Strossmayera u Osijeku, Visoka uiteljska kola, Integrirani preddiplomski i diplomski petogodinji sveuilini studij za kolskoga uitelja/uiteljicu - magistar/magistra primarnoga obrazovanja, Dekan: doc. dr. sc. Margita Pavlekovi, Osijek, lipnja 2005.
ExploreLearning, Gizmos! Onlinesimulationsthat power inquiryandunderstanding.http://www.explorelearning.com/ (7.7.2010.)
19