quaderns pdu metropolità 06

Download Quaderns pdu metropolità 06

Post on 06-Apr-2016

231 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

El futur de les nostres ciutats està vinculat, avui més que mai, amb els moviments i els sistemes globals. Per això és oportú, en el marc del PDU metropolità, ampliar el focus de les discussions per endevinar quin és el potencial de l'AMB en el marc del sistema de ciutats europees. Es proposa una reflexió de caràcter regional, per discutir quin és el model, o els models, que poden guiar el futur de la Barcelona metropolitana (...). En aquesta discussió de caràcter més general, les grans infraestructures exerceixen un rol fonamental per la seva condició de grans "portes", com a espais que canalitzen els grans fluxos de persones i mercaderies que alimenten la metròpolis. Veure quines són les oportunitats i els reptes de l'aeroport, del port i de la seva zona franca és un tema cabdal per al nou PDU.

TRANSCRIPT

 • The Barcelona Metropolitan Area in the European urban system

  Workshop 410 / 7 / 2014

  L'rea Metropolitana de Barcelona

  en el sistema urb europeu

  El rea Metropolitana de Barcelona en el sistema urbano europeo

  06QUADERNSPDU metropolit

 • QUADERNSPDU metropolit

  06

  LAMB articula el debat tcnic necessari al voltant del procs de redacci del Pla Director Urbanstic (PDU) metropolit, mitjanant dos mbits de reflexi terica dordre diferent. Duna banda, organitza un seguit de jornades tcniques de debat workshops que ofereixen reflexions i tracten les problemtiques de la ciutat metropolitana, i duna altra, la Ins-tituci disposa de nombrosos estudis urbanstics i territorials.Ambds elements seran dutilitat per extreure noves idees i per a larticulaci dels continguts del PDU metropolit, per, en qualsevol cas, es fa necessria la difusi de tot aquest co-neixement que es va acumulant amb les jornades i els estudis.La collecci Quaderns PDU metropolit s la platafor-ma de difusi daquestes idees, intercanvis experts i estudis, que aporten dades i noves perspectives al coneixement de la ciutat metropolitana de Barcelona. Es tracta dunes publicacions en format paper que igualment tenen la seva versi completa a la xarxa, mitjanant el web de lrea Metropolitana de Barcelona, www.amb.cat.

 • El rea Metropolitana de Barcelona en el sistema urbano europeoThe Barcelona Metropolitan Area in the European urban system

  06

  Workshop 410 / 7 / 2014

  L'rea Metropolitana de Barcelona

  en el sistema urb europeu

 • NDEX / NDICE / INDEX

  L'REA METROPOLITANA DE BARCELONA EN EL SISTEMA URB EUROPEU.Workshop 4

  EL REA METROPOLITANA DE BARCELONA EN EL SISTEMA URBANO EUROPEO.Workshop 4

  THE BARCELONA METROPOLITAN AREA IN THE EUROPEAN URBAN SYSTEM.Workshop 4

  Obertura de l'acte: Antonio Balmn, vicepresident executiu de lAMB /

  Llus Tejedor, alcalde del Prat de Llobregat / Ramon Torra, gerent de lAMB

  PRESENTACI / PRESENTACIN / INTRODUCTION Joan Busquets

  WORKING ON THE AIRPORT REGION. CASE STUDY AMSTERDAM

  Kees Christiaanse

  La regin aeroportuaria. Caso de estudio: msterdam

  La regi aeroporturia. Cas d'estudi: Amsterdam

  RELACIONS FUNCIONALS DE LAMB I MODELS ESPACIALS EN EL SISTEMA EUROPEU

  Vittorio Galletto

  Relaciones funcionales del AMB y modelos espaciales en el sistema europeo

  The BMAs functional relationships and spatial models in the European system

  EL POSICIONAMENT DE BARCELONA DINS DE LES REGIONS METROPOLITANES EUROPEES

  Llus Torrens

  El posicionamiento de Barcelona dentro de las regiones metropolitanas europeas

  Barcelonas positioning among European metropolitan regions

  LES PORTES METROPOLITANES

  Las puertas metropolitanas

  The metropolitan gateways

  Presenta: Cristina Gallach

  GRANS INFRAESTRUCTURES AL DELTA: ENTRE L'AUTORITAT I LEFICINCIA URBANSTICA

  Juan Carlos Montiel

  Grandes infraestructuras en el delta: entre la autoridad y la eficiencia urbanstica

  Large infrastructures in the Delta: between authority and urban planning efficiency

  EL PORT I LES SEVES PERSPECTIVES

  Jos Alberto Carbonell

  El puerto y sus perspectivas

  The port and its prospects

  LAEROPORT. CANVI DESCALA I POTENCIALS

  Salvador Curcoll

  El aeropuerto. Cambio de escala y potenciales

  The airport. A change of scale and potential

  LA ZONA FRANCA: NOVES OPORTUNITATS

  Antn Ferr

  La Zona Franca: nuevas oportunidades

  Zona Franca: new opportunities

  WORKSHOP 4

  6

  10

  32

  50

  66

  68

  76

  86

  102

  110

  CRDITS / CRDITOS / CREDITS

  Collecci QuadernsPDU Metropolit

  Consell de Redacci

  Consejo de Redaccin / Editorial board

  Ramn Torra

  Joan Busquets

  Hctor Santcovsky

  Josep Ma Carreras

  Juan Carlos Montiel

  Carles Crosas

  Eduard Saurina

  Xavier Roig

  Quaderns 6L'REA METROPOLITANA

  DE BARCELONA

  EN EL SISTEMA URB EUROPEU.

  Workshop 4

  EL REA METROPOLITANA

  DE BARCELONA

  EN EL SISTEMA URBANO EUROPEO.

  Workshop 4

  THE BARCELONA

  METROPOLITAN AREA

  IN THE EUROPEAN

  URBAN SYSTEM.

  Workshop 4

  AutorsAutores / Authors

  Kees Christiaanse

  Vittorio Galletto

  Llus Torrens

  Juan Carlos Montiel

  Jos Alberto Carbonell

  Salvador Curcoll

  Antn Ferr

  CoordinaciCoordinacin / Coordination

  Carles Crosas

  Servei Comunicaci AMB

  Disseny grficDiseo grfico / Graphic design

  HandsOn / Servei Comunicaci AMB

  TraduccionsTraducciones / Translations

  Traducciones y Tratamiento

  de la Documentacin, S.L.

  t&s - Multilingual Publishing Services

  Fotgraf workshopFotgrafo workshop / Workshop photographer

  Click_me: Mon Casas

  ImpressiImpresin / Printed by

  Imprempta Pags

  Dipsit legalDepsito legal / Legal deposit

  B 22217-2014

  ISSN 2339-8914 (paper/papel/paper)

  ISSN 2339-8922 (digital)

  www.amb.cat

  rea Metropolitana de Barcelona

  dels textos: els autors mateixos

  Aquesta publicaci t per objecte promoure el debat del PDU metropolit, sense nim de lucre.Esta publicacin tiene por objeto promover el debate del PDU metropolitano, sin nimo de lucro.This publication aims to foster debate of the metropolitan PDU and is for non-profit use.

 • 7QUADERNS PDU METROPOLIT_06L'REA METROPOLITANA DE BARCELONA EN EL SISTEMA URB EUROPEU

  PRESENTACIEl futur de les nostres ciutats est vinculat, avui ms que mai, amb els moviments i els sistemes globals.

  Per aix s oport, en el marc del PDU metropolit, ampliar el focus de les discussions per endevinar quin

  s el potencial de lAMB en el marc del sistema de ciutats europees.

  En un primer bloc, es proposa una reflexi de carcter regional, per discutir quin s el model, o els models,

  que poden guiar el futur de la Barcelona metropolitana. Si es pren el corredor mediterrani com a referncia

  en el marc de les megaregions europees, la comparativa amb altres rees metropolitanes europees destaca

  quins sn els punts forts i les debilitats en relaci amb lestructura productiva i la capacitat competitiva. Aix

  mateix, lanlisi dalguns indicadors funcionals de les aglomeracions urbanes europees posiciona la ciutat

  respecte de la seva especialitzaci en relaci amb lesbarjo, la innovaci i el carcter institucional.

  En aquesta discussi de carcter ms general, les grans infraestructures exerceixen un rol fonamental per

  la seva condici de grans portes, com a espais que canalitzen els grans fluxos de persones i mercaderies

  que alimenten la metrpolis. Veure quines sn les oportunitats i els reptes de laeroport, del port i de la seva

  zona franca s un tema cabdal per al nou PDU.

  A Barcelona, laeroport ocupa una posici extraordinriament central i, en canvi, no representa un obstacle

  per a lemplaament particular que t, arran de mar i al mig del delta del Llobregat. Aquest s un aspecte

  singular del qual segur que lAMB ha de treure partit els propers anys. Cal tenir en compte que, amb el temps,

  han canviat els paradigmes en la relaci entre ciutats i aeroports. Recordem que les ciutats aeroporturies

  originals semplaaven al cor de les capitals, mentre que a posteriori sha seguit una tendncia de separaci

  que ha portat els aeroports ms i ms lluny, perqu es consideraven obstacles per a la futura expansi de

  la ciutat.

  Per la seva banda, la relaci tradicional entre port i ciutat ha canviat Barcelona a mesura que aquesta

  infraestructura ha guanyat fora i avui s un motor econmic del pas. La seva extensi cap al Llobregat,

  amb la nova zona logstica, vol assegurar la seva competitivitat com a port de mercaderies els propers anys,

  alhora que lincrement de latractiu turstic de la ciutat fa crixer exponencialment el moviment de creuers.

  La Zona Franca, just al costat, s una rea de sl pblic duna extensi indita en un mbit central, i per aix

  esdev una gran infraestructura productiva i de suport logstic.

  Ms enll de les dinmiques actuals i del futur que dibuixa individualment cadascun dels vrtexs del que de

  vegades sha anomenat triangle aeroportuari, interessa explorar quines sinergies urbanstiques es podrien

  desencadenar, entre les tres peces en si, per tamb fomentar un dileg conjunt amb lentorn metropolit.

  Avui sabem que aquestes grans infraestructures que connecten les ciutats en el sistema global poden ser

  alhora elements capaos de generar ciutat.

  Kees Christiaanse, arquitecte reconegut, urbanista i professor a lETH Zrich, ens aproxima a alguns exemples

  dinters. La seva experincia contrastada com a projectista a diverses ciutats europees s un estmul en

  el dileg entre metrpolis i grans infraestructures. A travs del cas del Randstad holands, i mostrant amb

  encert la interrelaci entre escales i aproximacions urbanstiques diferents de lescala regional al projecte

  urb, del planejament al paisatgisme, illustra la riquesa de situacions i dactivitats que sha generat entre

  Amsterdam i el gran aeroport de Schirphol que, paradoxalment, es troba enmig dun gran parc.

  PRESENTACIN INTRODUCTION

  El futuro de nuestras ciudades est vinculado, hoy ms que nunca, a los movimientos y los sistemas globales. Por ello resulta oportuno, en el marco del PDU metropolitano, ampliar el foco de las discusiones para adivinar cul es el potencial del AMB en el marco del sistema de ciudades europeas.

  En un primer bloque, se propone una reflexin de carcter regional para discutir cul es el modelo, o los modelos, que pueden guiar el futuro de la Barcelona metr