python { minicourse - programiranjeprogramiranje.yolasite.com/resources/python_tutorial.pdf · uvod...

Click here to load reader

Post on 15-Feb-2018

219 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Uvod u Python

  Python minicourseRacunalne mreze i usluge

  Odjel za matematiku 2009

 • Uvod u Python

  Jezicne znacajke

  Python je interpreterski, interaktivni, objektno orijentirani programski jezik.Tvorac: Guido von RossumPrimjena: MIT, NASA, IBM, Google, . . .Licenca: open-source

  I Interpretacija medukoda

  I Jezik visoke razine

  I cista sintaksa

  I napredne znacajke jezika

  I prosirivost

  I bogata biblioteka programa.

 • Uvod u Python

  Izvodenje python programa

  2 nacina rada:I Interaktivni rad u konzolu se upisuju naredbe programskog jezika koje se odmah

  interpretiraju (izvrsavaju).

  $ pythonPython 2.5 (r25:51908, Oct 6 2006, 15:24:43)[GCC 4.1.2 20060928 (prerelease) (Ubuntu 4.1.1-13ubuntu4)] on linux2Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.>>> print "Hello, World!"

  I Skriptni rad Programi se spremaju u skripte a onda se kao Unix/Linux iliWindows skripte pozivaju iz sistemske linije.

  python imeskripte.py

  I Ugradeni kod izvodenje Python koda u drugim programskim jezicima

 • Uvod u Python

  Varijable i unos

  U Pythonu nema ekplcitine deklaracije tipa varijable, interpreter na temeljuincijalizacije prepoznaje tip.Ispis na konzolu: print naredba

  Example (Hello, World!)

  >>> print "Hello, World!"

  Izraz za unos podataka s konzole: input naredba.

  Example (Unos)

  Napisite program koji ce za uneseno ime napisati Dobrodosli, ime, u svijet Pythona.

  #ime.pyime=input("Unesite ime:") #imeprint "Dobrodosli "+ime+" u svijet Pythona"

  python ime.py

 • Uvod u Python

  Varijable i unos

  U Pythonu nema ekplcitine deklaracije tipa varijable, interpreter na temeljuincijalizacije prepoznaje tip.Ispis na konzolu: print naredba

  Example (Hello, World!)

  >>> print "Hello, World!"

  Izraz za unos podataka s konzole: input naredba.

  Example (Unos)

  Napisite program koji ce za uneseno ime napisati Dobrodosli, ime, u svijet Pythona.

  #ime.pyime=input("Unesite ime:") #imeprint "Dobrodosli "+ime+" u svijet Pythona"

  python ime.py

 • Uvod u Python

  Tipovi podataka

  Osnovne tipove podataka Python predstavlja u objektima.

  Kategorija Ime Opis

  Prazno (None) NoneType null objekt

  Brojevi IntType Cijeli brojLongType Dugi cijeli brojFloatType Realni broj s pom. zarezomComplexType Kompleksni broj

  Nizovi StringType Niz znakova (string)UnicodeType Unicode (string)ListType Listina, popis ili listaTupleType n-teracXRangeType Vraceno iz xrange()BufferType Vraceno iz buffer()

  Preslikavanje DictType Rjecnik

  Klase, razredi ClassType Definicija klase

  Instanca klase, objekt InstanceType Stvaranje instance klase

  Datoteka FileType Datoteka - podaci na mediju

  Moduli ModuleType Modul (skup objekata)

  Example

  2347 # Cjelobrojni literal

  13.514 # Realni (Floating-point) literal

  5.0J # Imaginarni literal

  hello # String literal, niz znakova

  [ 63, faks, 8.6 ] # Listina, lista ili popis

  ( 450, 320, 600 ) # n-terac

  { a:72, b:1.4 } # rjecnik

 • Uvod u Python

  Napredniji tipovi podataka u Pythonu:

  I Liste (lists) [a,1,b,16]

  I N-terci (tuples) (1,10,3)

  I Rjecnici (dictionaries) {a:1,b:2,c:3}

  I Skupovi (sets)

  U Pythonu je definiran poveci broj operacija za rad s tipovima podataka.

 • Uvod u Python

  Malo igre s tipovima podataka...

  >>> type("Zanimljivi Python svijet!") # string literal

  >>> type(512) # numericki literal

  >>> k=2.178 # varijabla k

  >>> type(k)

  >>> type ({ a:72, b:1.4 })

  >>> z=2+3j # varijabla z

  >>> type(z)

  1, 23, 3493 #Decimalni cijeli brojevi

  01, 027, 06645 #Oktetni cijeli brojevi

  0x1, 0x17, 0xda5 #heksadecimalni cijeli brojevi

  1L, 23L, 99999333493L #Dugacki decimalni cijeli brojevi

  01L, 027L, 01351033136165L #Dugacki oktetni cijeli brojevi

  0x1L, 0x17L, 0x17486CBC75L #Dugacki heksadec. cijeli brojevi

  Dodatne funkcije iz modula:

  >>>import math

  >>> print math.pi, math.sin(2.3)

  3.14159265359 0.745705212177

 • Uvod u Python

  Operacije i operatori

  Python podrzava vecinu operatora i operacija koji su podrzani u ostalim programskimjezicima:

  1. aritmeticke operacije (+,, , /, . . .)2. operatori pridruzivanja (=, + =, =, =, . . .)3. operacije na pojedinim tipovima podataka (ugradene metode u objekte)

 • Uvod u Python

  Operatori nad tipovima podataka:izraz,... String pretvorba NA

  key:izraz,... Stvaranje rjecnika NA

  [izraz,...] Stvaranje liste NA

  (izrazr,...) Stvaranje n-terca ili jednostavne zagrade NA

  f(izraz,...) Poziv funkcije L

  x[index1:index2] Kriska (slicing) L

  x[index] Indeksiranje (indexing) L

  x.attr Referenca atributa L

  x**y Eksponent (x na y potenciju) D

  x Bitwise NE (NOT) NA

  +x, -x Unarni plus ili minus NA

  x*y, x/y, x//y, x%y Mnozenje, dijeljenje, dijeljenje na cijeli broj, ostatak L

  x+y, x-y Zbajanje, oduzimanje L

  xy, xy Lijevi pomak, desni pomak L

  x&y Bitwise I (AND) L

  x y Bitwise eksluzivni ILI (XOR) Lxy Bitwise ILI (OR) L

  x < y, x y, x >= y, x y, x! = y, x == y Usporedbe NA

  x is y, x is not y Provjera identiteta NA

  x in y, x not in y Provjera clanstva NA

  not x Bool-ov NE (NOT) NA

  x and y Bool-ov I (AND) L

  x or y Bool-ov ILI (OR) L

  lambda arg,...: izraz Anonimna jednostavna funkcija NA

 • Uvod u Python

  Primjeri

  ExampleNapisite Python program koji ce za unesene stranice trokuta a, b, c izracunati povrsinutog trokuta.

  import math

  print "Racun za povrsinu trokuta "

  a = input("a:") #pretpostavka: nejednakost trokuta

  b = input("b:")

  c=input("c:")

  s=(a+b+c)/2

  print "povrsina trokuta je ",math.sqrt(s*(s-a)*(s-b)*(s-c))

  print "Opseg trokuta je ",a+b+c

  ExampleNapisite Python program koji ce za unesenu listu brojeva sortirati danu listu.

  lista=[2,6,1,4,5,7]

  lista.sort()

  print lista

  ExamplePython program s pozdravom.

  ime=raw_input("Vase ime:")

  titula=raw_input("titula:")

  print "Dobrodosli u svijet Pythona, %s %s" % (titula,ime)

 • Uvod u Python

  Primjeri

  ExampleNapisite Python program koji ce za unesene stranice trokuta a, b, c izracunati povrsinutog trokuta.

  import math

  print "Racun za povrsinu trokuta "

  a = input("a:") #pretpostavka: nejednakost trokuta

  b = input("b:")

  c=input("c:")

  s=(a+b+c)/2

  print "povrsina trokuta je ",math.sqrt(s*(s-a)*(s-b)*(s-c))

  print "Opseg trokuta je ",a+b+c

  ExampleNapisite Python program koji ce za unesenu listu brojeva sortirati danu listu.

  lista=[2,6,1,4,5,7]

  lista.sort()

  print lista

  ExamplePython program s pozdravom.

  ime=raw_input("Vase ime:")

  titula=raw_input("titula:")

  print "Dobrodosli u svijet Pythona, %s %s" % (titula,ime)

 • Uvod u Python

  Primjeri

  ExampleNapisite Python program koji ce za unesene stranice trokuta a, b, c izracunati povrsinutog trokuta.

  import math

  print "Racun za povrsinu trokuta "

  a = input("a:") #pretpostavka: nejednakost trokuta

  b = input("b:")

  c=input("c:")

  s=(a+b+c)/2

  print "povrsina trokuta je ",math.sqrt(s*(s-a)*(s-b)*(s-c))

  print "Opseg trokuta je ",a+b+c

  ExampleNapisite Python program koji ce za unesenu listu brojeva sortirati danu listu.

  lista=[2,6,1,4,5,7]

  lista.sort()

  print lista

  ExamplePython program s pozdravom.

  ime=raw_input("Vase ime:")

  titula=raw_input("titula:")

  print "Dobrodosli u svijet Pythona, %s %s" % (titula,ime)

 • Uvod u Python

  Primjeri

  ExampleNapisite Python program koji ce za unesene stranice trokuta a, b, c izracunati povrsinutog trokuta.

  import math

  print "Racun za povrsinu trokuta "

  a = input("a:") #pretpostavka: nejednakost trokuta

  b = input("b:")

  c=input("c:")

  s=(a+b+c)/2

  print "povrsina trokuta je ",math.sqrt(s*(s-a)*(s-b)*(s-c))

  print "Opseg trokuta je ",a+b+c

  ExampleNapisite Python program koji ce za unesenu listu brojeva sortirati danu listu.

  lista=[2,6,1,4,5,7]

  lista.sort()

  print lista

  ExamplePython program s pozdravom.

  ime=raw_input("Vase ime:")

  titula=raw_input("titula:")

  print "Dobrodosli u svijet Pythona, %s %s" % (titula,ime)

 • Uvod u Python

  Primjeri

  ExampleNapisite Python program koji ce za unesene stranice trokuta a, b, c izracunati povrsinutog trokuta.

  import math

  print "Racun za povrsinu trokuta "

  a = input("a:") #pretpostavka: nejednakost trokuta

  b = input("b:")

  c=input("c:")

  s=(a+b+c)/2

  print "povrsina trokuta je ",math.sqrt(s*(s-a)*(s-b)*(s-c))

  print "Opseg trokuta je ",a+b+c

  ExampleNapisite Python program koji ce za unesenu listu brojeva sortirati danu listu.

  lista=[2,6,1,4,5,7]

  lista.sort()

  print lista

  ExamplePython program s pozdravom.

  ime=raw_input("Vase ime:")

  titula=raw_input("titula:")

  print "Dobrodosli u svijet Pythona, %s %s" % (titula,ime)

 • Uvod u Python

  Kontrolne struktureKontrolne strukture koje podrzava Python:

  if . . . then . . . else

  if uvjet(i):

  naredba(e)

  elif uvjet(i):

  naredba(e)

  elif uvjet(i):

  naredba(e)

  ...

  else uvjet(i):

  naredba(e)

  Ponavljaj uz uvjet . . .

  While . . .

  while izraz:

  naredba(e)

  Iterativno izvodenje blok naredbi upravljen od iteracijskog izraza:

  For . . .

  for cilj in nizu:

  naredba(e)

 • Uvod u Python

  Primjeri

  Example (Aritmeticka sredina)Za dani niz podataka treba odrediti njegovu aritmeticku sredinu.

  print "Unesite brojeve za racunanje"

  print "Za izlaz upisite 0"

  suma=0.0

  broj=input("Upisite broj")

  n=1 #brojimo elemente

  while (broj!=0):

  broj=input("Upisite broj:")

  n+=1

  suma+=broj

  print suma/n

  Example (Fibonnaci)Za dani n ispisite n Fibonaccijevih brojeva.

  n=input("Koliko zelite fibonaccijevih brojeva:")

  result = []

  a, b = 0, 1

  while b < n:

  result.append(b)

  a, b = b, a+b

  print "Fibonaccijevi brojevi: "

  for broj in result:

  print broj, " "

 • Uvod u Python

  Primjeri

  Example (Aritmeticka sredina)Za dani niz podataka treba odrediti njegovu aritmeticku sredinu.

  print "Unesite brojeve za racunanje"

  print "Za izlaz upisite 0"

  suma=0.0

  broj=input("Upisite broj")

  n=1 #brojimo elemente

  while (broj!=0):

  broj=input("Upisite broj:")

  n+=1

  suma+=broj

  print suma/n

  Example (Fibonnaci)Za dani n ispisite n Fibonaccijevih brojeva.

  n=input("Koliko zelite fibonaccijevih brojeva:")

  result = []

  a, b = 0, 1

  while b < n:

  result.append(b)

  a, b = b, a+b

  print "Fibonaccijevi brojevi: "

  for broj in result:

  print broj, " "

 • Uvod u Python

  Primjeri

  Example (Aritmeticka sredina)Za dani niz podataka treba odrediti njegovu aritmeticku sredinu.

  print "Unesite brojeve za racunanje"

  print "Za izlaz upisite 0"

  suma=0.0

  broj=input("Upisite broj")

  n=1 #brojimo elemente

  while (broj!=0):

  broj=input("Upisite broj:")

  n+=1

  suma+=broj

  print suma/n

  Example (Fibonnaci)Za dani n ispisite n Fibonaccijevih brojeva.

  n=input("Koliko zelite fibonaccijevih brojeva:")

  result = []

  a, b = 0, 1

  while b < n:

  result.append(b)

  a, b = b, a+b

  print "Fibonaccijevi brojevi: "

  for broj in result:

  print broj, " "

 • Uvod u Python

  Funkcije

  Vecina naredbi tipicnog Python programa organizirana je preko funkcija. Funkcija jeskupina naredbi koje se izvrsavaju po pozivu.

  def function-name(parameters):

  statement(s)

  ExampleDefinirajte funkciju koja vraca aposolutnu vrijednost broja.

  def abs(x):

  if x

 • Uvod u Python

  Funkcijski argumenti

  Python podrzava proslijedivanje proizvoljnog broja parametara funkcijama ...

  Example (Artimeticka vrijednost 2)Funkcija aritmeticke sredine za proizvoljne brojeve.

  def Mean(*brojevi):

  n=0

  suma=0.0

  for x in brojevi:

  suma+=x

  n+=1

  return suma/n

  print Mean(2,2,1,6,9,4,7,1,3)

 • Uvod u Python

  Primjeri

  ExampleDefinirajte funkciju koja ce provjeravati da li je broj prost i dodatnu funckciju koja ceza prosijedene brojeve racunati samo onu sumu prostih brojeva.

  import math

  def Prime(broj):

  for p in range(2,broj):

  if (broj % p == 0):

  return False

  return True

  print Prime(100)

  import math

  def prime_sum(*brojevi):

  suma=0.0

  for x in brojevi:

  if Prime(x):

  suma=suma+x

  return suma

  Example

  Definirajte funkciju koja ce racunati n-ti Fibonaccijev broj.

 • Uvod u Python

  Primjeri

  ExampleDefinirajte funkciju koja ce provjeravati da li je broj prost i dodatnu funckciju koja ceza prosijedene brojeve racunati samo onu sumu prostih brojeva.

  import math

  def Prime(broj):

  for p in range(2,broj):

  if (broj % p == 0):

  return False

  return True

  print Prime(100)

  import math

  def prime_sum(*brojevi):

  suma=0.0

  for x in brojevi:

  if Prime(x):

  suma=suma+x

  return suma

  Example

  Definirajte funkciju koja ce racunati n-ti Fibonaccijev broj.

  Uvod u Python