pselducerus maximus

2
PSELDUCEROS MAXIMUS

Upload: grup2complicat

Post on 12-Aug-2015

23 views

Category:

Education


3 download

TRANSCRIPT

PSELDUCEROS MAXIMUS

HABITAT, NUTRICIÓ I TAXONOMIA

NORMALMENT VIU REFUGIADA EN ELS SUBSTRATS ROCOSOS I SOBRE DIVERSES COLÒNIES D'ORGANISMES BENTÒNICS ( FIXATS A LES ROQUES ) COM ARA ESPONGES O BRIOZOUS . ES PODEN TROBAR PER TOT EL MEDITERRANI I EN ZONES DE L'ATLÀNTIC ORIENTAL , COM MADEIRA.

POT SER CARNÍVOR, HERBÍVOR O SI ÉS PARÀSIT, S’ALIMENTA DEL QUE MENJA L’ANIMAL DEL QUAL ES EL PARÀSIT.Rijk: Animalia (Dieren) Onderriijk: Eumetazoa (Orgaandieren) Stam: Platwormen (Platyhelminthes) Clase: Rhabditophora Ordre: Policlàdide Familia: Pseudocerotidae Geslacht: Pseudoceros