prvi izziv:

Download Prvi izziv:

If you can't read please download the document

Post on 07-Jan-2016

45 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prvi izziv:. MOLITEV. 7 . Prvi izziv: Spodbujanje molitve v naši župniji. Ali nekdo, ki je pri maši, Boga le prosi in se mu zahvaljuje, ali pa ga tudi slavi? Slavi se tako, da se gre ven iz sebe, da se s slavljenjem »izgublja čas«. Če ne slaviš Boga, ne poznaš tiste zastonjskosti - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Prvi izziv:MOLITEV

 • 7. Prvi izziv:Spodbujanje molitve v nai upniji

 • Ali nekdo, ki je pri mai,Boga le prosi in se mu zahvaljuje,ali pa ga tudi slavi?Slavi se tako, da se gre ven iz sebe,da se s slavljenjem izgublja as.e ne slavi Boga,ne pozna tiste zastonjskostiizgubljanja asa s slavljenjem Boga,in maa se zdi dolga.Tudi venost bo slavljenje Bogain zagotovo ne bo dolgoasna,ampak bo lepa.Moliti moramo k Mariji,da bi nam s prinaanjem Jezusapodarila milost veselja in svobode veselja.Da bi nam podarila milost slavljenja,slavljenja z zastonjsko slavilno molitvijo,slavilno, ker je On vedno vreden slave.

  pape Franiek

 • I. Duhovna poglobitev

 • Svetopisemski odlomekO molitvi (Lk 11,1-13)Neko je na nekem kraju molil. Ko je nehal, mu je eden izmed njegovih uencev dejal: Gospod, nai nas moliti, kakor je tudi Janez nauil svoje uence. Rekel jim je: Kadar molite, recite: Oe! Posveeno bodi tvoje ime. Pridi tvoje kraljestvo. Na vsakdanji kruh nam dajaj od dne do dne in odpsti nam nae grehe, saj tudi sami odpuamo vsakomur, ki nam je dolan, in ne vpelji nas v skunjavo! In rekel jim je: Kdo izmed vas, ki ima prijatelja, bo priel opolnoi k njemu in mu rekel: Prijatelj, posodi mi tri hlebe kruha, kajti k meni je s potovanja priel prijatelj in mu nimam s im postrei, in mu bo oni znotraj odgovoril: Ne nadleguj me! Vrata so e zaprta in moji otroci z menoj v postelji, ne morem vstati in ti dati. Povem vam: e ne bo vstal in mu dal zato, ker je njegov prijatelj, bo zaradi njegove nadlenosti vstal in mu dal,

 • Tudi jaz vam pravim: Proste in vam bo dano! Iite in boste nali! Trkajte in se vam bo odprlo! Kajti vsak, kdor prosi, prejme; in kdor ie, najde; in kdor trka, se mu bo odprlo. Ali je med vami oe, ki bo dal svojemu sinu kao, e ga bo prosil za ribo? Ali mu bo dal korpijona, e ga bo prosil za jajce? e torej vi, ki ste hudobni, znate dajati svojim otrokom dobre darove, koliko bolj bo nebeki Oe dal Svetega Duha tistim, ki ga prosijo.

 • Molitev je dihanje vere. Goji jo torej kot prvo stvar. elja po molitvi naj bo vedno prisotna, toda izkae naj se tudi v dejanju. Od elje bo k resninosti preel takrat, ko bo za molitev nael vsak dan doloen as in primeren prostor najbolji in najbolj miren, ki bo postal poasi sredie tvojega dne. Ko bo doivljal suo, ne odnehaj, temve molitvi posveaj e ve asa. Ne namri ela, e ti Gospod takoj ne odgovori. eli te oistiti, da se bo lahko priblial njemu, ki je svet. On ti more in hoe dati ve, kakor ti more prositi ali si misliti. Namesto svojih darov ti hoe dati v dar samega sebe.

  Prim. Silvani Fausti, Pismo Silu, upnijski urad Ljubljana-Dravlje, Ljubljana 1994, 2021.

  Uvodno razmiljanje

 • Osebno premiljevanje1. Kdaj molim in kje sem, ko se pogovarjam z Bogom?

  2. S kaknimi priakovanji vstopam v molitev? Kaj elim z molitvijo dosei?

  3. Zakaj molim? V kaj sem preprian, ko molim?

  4. Ali pri molitvi govorim le jaz ali tudi Bogu dopustim, da mi kaj pove?

  5. Kakno sled v ivljenju puam s tem, ker sem v odnosu z Bogom, ker molim?10 minut

 • II. Nartovalno delo

 • iva obestva Cerkve in njihovi posamezni lani bodo z novo apostolsko gorenostjo vabili in spremljali brate in sestre k osebni veri, k osebnemu sreanju s Kristusom kot Odreenikom loveka, da bi se drug drugemu lahko darovali v ljubezni (PiP 59).

 • Metoda delaSWOT (MPG) analiza

  Prostor: najbolje ve prostorov (za vsako skupino svoj), e je prostor velik, lahko v njem dela ve skupin.tevilo udeleencev: do 6 v vsaki skupini.Opis: Metodo uporabljamo za analiziranje podroij/organizacij. Uporabljamo jo kot podlago za izdelavo akcijskih nartov.Izvedba: Vsako podroje analiziramo s tirih vidikov in odgovore na vsak vidik zapiemo v kvadratno shemo SWOT (MPG) analize.

 • SWOT (MPG) analiza1. Kaj ogroa, slabi obestveno molitev v nai upniji? V kvadratni shemisvoje odgovore zapisujemo pod: 1. Gronje, slabosti, ki so povezane zdejavniki zunaj upnije.2. Katere so ibke toke obestvene molitve v nai upniji? V kvadratni shemisvoje odgovore zapisujemo pod: 2. ibke toke, ki so povezane znotranjimi dejavniki v upniji.3. Katere so mone toke obestvene molitve v nai upniji? V kvadratnishemi svoje odgovore zapisujemo pod: 3. Mone toke, ki so povezanez notranjimi dejavniki v upniji.4. Katere so prilonosti in primeri dobrih praks molitve, ki bi lahko zaivelev nai upniji? V kvadratni shemi svoje odgovore zapisujemo pod: 4. Prilonosti, ki so povezane z dejavniki zunaj upnije.

 • Ugotovitve zapisujemo. Smiselno se je lotiti vsake toke posebej. Ena skupinase naenkrat ukvarja samo z eno toko. Ob koncu si skupine predstavijosvoje ugotovitve in jih skupaj e dopolnijo. Nato izberemo najbolj pomembneugotovitve in na njih gradimo prihodnji nart.

  SWOT (MPG) analiza

 • SWOT (MPG) analiza

 • GalerijaProstor: dovolj velik prostor, da na stene lahko nalepimo nekaj plakatovin okoli vsakega plakata stoji nekaj udeleencev.tevilo udeleencev: 57 v eni skupini.Opis: Metoda galerija je delo v skupinah, ki se zberejo okoli vpraanja.Omogoa nabiranje idej in s tem irjenje in poglabljanje teme.Izvedba: Plakate poloimo vsakega na svojo mizo ali pa jih nalepimo nastene dovolj vsaksebi, da je mogo normalen potek dela.

 • Galerija

  Na vsak plakat napiemo eno izmed naslednjih vpraanj:

  1. Kaj ogroa, slabi obestveno molitev v nai upniji?2. Katere so ibke toke obestvene molitve v nai upniji?3. Katere so mone toke obestvene molitve v nai upniji?4. Katere so prilonosti in primeri dobrih praks obestvene molitve, ki bilahko zaivele v nai upniji?

 • Pri vsakem plakatu poloimo nekaj flomastrov, da lahko ve udeleencev hkrati zapisuje svoje ideje. K vsakemu plakatu se razporedi ena skupina. Na vsak plakat zapiemo po eno vpraanje (najbolje, da to naredi moderator e pred zaetkom dela v skupinah), na katerega lani vsake skupine (ena skupina: 57 lanov) v 5 minutah zapiejo svoje ideje. Po konanem zapisovanju odgovorov v prvem krogu dela, ki ga po 5 minutah prekinemo, se vsaka skupina premakne k naslednjemu plakatu, na katerem je drugo vpraanje, na katerega lani znova zapiejo odgovore. Postopek ponovimo e tretji in etrti oz. tolikokrat, da vse skupine odgovorijo na vsa tiri zastavljena vpraanja.

  Galerija

 • Oblikovanje ciljevNa osnovi predlogov podanih na vpraanje: Kaj lahko e naredimo zaspodbujanje branja Svetega pisma v naih druinah in v upniji? oblikujemo najvetri cilje, ki jih elimo uresniiti v nai upniji.

  Pri oblikovanju ciljev, izhajajo iz podanih predlogov, moramo biti pozornina to, da:1. upotevamo to, kar ogroa, slabi obestveno molitev v nai upniji (inje razvidno iz odgovorov na 1. zastavljeno vpraanje);2. se izognemo ibkim tokam obestvene molitve v nai upniji (razvidneso iz odgovorov na 2. zastavljeno vpraanje);3. upotevamo mone toke obestvene molitve v nai upniji (razvidneso iz odgovorov na 3. zastavljeno vpraanje);4. smo posebej pozorni na prilonosti in primere dobrih praks obestvenemolitve, ki bi lahko zaiveli v nai upniji (razvidni so iz odgovorovna 4. zastavljeno vpraanje).

 • Nart dejavnostiKo doloimo cilje, se ob vsakem zastavljenem cilju nujno dogovorimo naslednje:1. Zedinimo se, kdo bo odgovorna oseba, ki bo prevzela skrb in odgovornost za uresniitev doloenega cilja.2. Doloimo nain, kako bomo cilj uresniili, kdo vse bo pri tem sodeloval.3. Doloimo datum, kdaj prinemo z realizacijo tega cilja in do kdaj bomo cilj uresniili.4. Doloimo datum, kdaj bomo preverili, ali je bil cilj uresnien (realizacija) in kako je bil uresnien (refleksija in evalvacija).

 • Pripravila: dr. Mojca Bertoncel, tajnica kofijskega urada za laike Nadkofije Ljubljana