provincie gelderland guerilla

Click here to load reader

Post on 05-Jul-2015

113 views

Category:

Technology

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. n!n!n!da g eda g eda g e o p e n 0 10o p e n 0 10o p e n 0 10 ar de2ar de2ar de2Ko m na februariKo m na februariKo m na februari262626 25 e n25 e n25 e ng en! g en! g en!e n da 0e n da 0e n da 0de op 1 de op 1 de op 1naar bruari 20naar bruari 20naar bruari 20Kom 26 fe Kom 26 fe Kom 26 fe 25 e n25 e n25 e nMondriaan College_promotie open dagen

2. KOM BINNENproe fle ss deuenvo orrenopelichting sa vo nd Op enn hu isOM EN K NB INproeflessenwoensdag 18 en 25 november 2010van 13.130 tot 17.00 uurdeurenvoorlichtingsavondVWO-plus dinsdag 19-1 2011 van 18.00 -21.00 uuropenwoensdag 18 en 25 november 2010N- MBI OPK se nOpenhuisefl es renpro deu ichtings avon dvo orln opeiaan hu isndr Op enmoVrijdag 5 -3 2011van 16.00 tot 21.00 uur [email protected] KOM BINNENpro efless en deuropen vo orl ich tin gsavo nden Op en hu is [email protected] mondriaanMondriaan College_promotie open dagen 3. La City_vier aankondigingen voor ingrepen in de openbare ruimte. 4. Een reactie die laat zien hoe er werd gereageerd op La City (Guerilla)