prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema nkd-u 2007. i stupnju stručne spreme po...

348

Upload: others

Post on 31-Jan-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by
Page 2: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by
Page 3: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by
Page 4: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80. Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics of the Republic of Croatia, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111 Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Elektronička pošta/ E-mail: [email protected] Internetske stranice/ Web site: http://www.dzs.hr

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General Priredila: Prepared by:

Ines Kolaković

Redaktorica: Sub-editors:

Dubravka Rogić-Hadžalić

Urednica: Editor-in-Chief:

Ljiljana Ostroški

Lektorica: Language Editor:

Brigita Barićević Kolar

Prevoditeljica: Translator:

Gordana Štampar

Tehnička urednica: Technical Editor:

Ankica Bajzek

Statistička izvješća Statistical Reports

ISSN 1332 – 0297

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE

Tiskano u 40 primjeraka. Printed in 40 copies

Služba za komunikaciju s korisnicima User Communication Service

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests Pretplata publikacija

Subscription Novinarski upiti

Press corner Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212 Elektronička pošta/ E-mail: [email protected] Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4814-791 Elektronička pošta/ E-mail: [email protected] Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-121, 4806-196 Elektronička pošta/ E-mail: [email protected] Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

Page 5: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 3

S A D R Ž A J C O N T E N T S

UVOD INTRODUCTION ......................................................................................................................................................................................... 5

KRATICE I ZNAKOVI ABBREVIATIONS AND SYMBOLS ............................................................................................................................................................ 6

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA NOTES ON METHODOLOGY .................................................................................................................................................................... 7

KOMENTAR COMMENTARY .......................................................................................................................................................................................... 9

1. ZAPOSLENI – PREGLED ZA REPUBLIKU HRVATSKU PERSONS IN EMPLOYMENT – REVIEW FOR REPUBLIC OF CROATIA

1.1. Godišnji prosjek ukupnog broja zaposlenih od 1984. do 2013. Annual average of total number of persons in employment, 1984 – 2013 ................................................................................... 12

G-1.1. Godišnji prosjek ukupnog broja zaposlenih prema spolu od 2004. do 2013. Annual average of total number of persons in employment, by sex, 2004 – 2013 ...................................................................... 13

1.2. Zaposleni u pravnim osobama prema NKD-u 2007. i spolu u 2013. Persons in paid employment in legal entities, according to NKD 2007. and by sex, 2013 ......................................................... 13

G-1.2. Zaposleni u pravnim osobama prema NKD-u 2007. i spolu, stanje 31. ožujka 2013. Persons in paid employment in legal entities, according to NKD 2007. and by sex, situation as on 31 March 2013 ................... 17

G-1.3. Zaposleni u pravnim osobama prema stupnju stručnog obrazovanja i spolu, stanje 31. ožujka 2013. Persons in paid employment in legal entities, by professional attainment and sex, situation as on 31 March 2013 ................... 17

1.3. Zaposleni u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija prema NKD-u 2007. i spolu u 2013., godišnji prosjek Persons in employment in crafts and trades and free lances, according to NKD 2007. and by sex, 2013 annual average .............................................................................................................................................................................. 18

1.4. Zaposleni u pravnim osobama prema NKD-u 2007. i stupnju stručnog obrazovanja, stanje 31. ožujka 2013. Persons in paid employment in legal entities, according to NKD 2007. and by educational attainment, situation as on 31 March 2013 ..................................................................................................................................................... 20

1.5. Zaposlene žene u pravnim osobama prema NKD-u 2007. i stupnju stručnog obrazovanja, stanje 31. ožujka 2013. Women in paid employment in legal entities, according to NKD 2007. and by educational attainment, situation as on 31 March 2013 .................................................................................................................................................... 26

1.6. Zaposleni u pravnim osobama prema NKD-u 2007., spolu i vrsti radnog odnosa, stanje 31. ožujka 2013. Persons in paid employment in legal entities, according to NKD 2007., by sex and type of employment, situation as on 31 March 2013 ..................................................................................................................................................... 32

1.7. Zaposleni u pravnim osobama prema NKD-u 2007., spolu i vrsti radnog vremena, stanje 31. ožujka 2013. Persons in paid employment in legal entities, according to NKD in 2007. and by sex and contractual working time, situation as on 31 March 2013 ..................................................................................................................................................... 37

1.8. Zaposleni u pravnim osobama prema NKD-u 2007. i starosti, stanje 31. ožujka 2013. Persons in paid employment in legal entities, according to NKD 2007. and by age, situation as on 31 March 2013 .................. 42

1.9. Zaposlene žene u pravnim osobama prema NKD-u 2007. i starosti, stanje 31. ožujka 2013. Women in paid employment in legal entities, according to NKD 2007. and by age, situation as on 31 March 2013 ................... 48

G-1.4. Zaposleni u pravnim osobama prema starosti i spolu, stanje 31. ožujka 2013. Persons in paid employment in legal entities, by age and sex, situation as on 31 March 2013 .................................................. 53

1.10. Sati rada zaposlenih u pravnim osobama prema NKD-u 2007., godišnji prosjek 2012. Working hours of persons in paid employment in legal entities, according to NKD 2007., 2012 annual average ........................ 54

1.11. Sati rada zaposlenih u pravnim osobama prema NKD-u 2007., mjesečni prosjek 2012. Working hours of persons in paid employment in legal entities, according to NKD 2007., 2012 monthly average ..................... 55

1.12. Zaposleni u pravnim osobama prema NKD-u 2007. i oblicima vlasništva, stanje 31. ožujka 2013. Persons in paid employment in legal entities, according to NKD 2007. and by types of ownership, situation as on 31 March 2013 ..................................................................................................................................................... 56

G-1.5. Struktura zaposlenih u pravnim osobama po oblicima vlasništva, stanje 31. ožujka 2013. Structure of persons in paid employment in legal entities, by types of ownership, situation as on 31 March 2013 ..................... 61

2. ZAPOSLENI – PREGLED PO ŽUPANIJAMA PERSONS IN EMPLOYMENT – REVIEW BY COUNTIES

2.1. Zaposleni u pravnim osobama po županijama i gradovima/općinama, prema NKD-u 2007., stanje 31. ožujka 2013. Persons in paid employment in legal entities, by counties and towns/municipalities, according to NKD 2007., situation as on 31 March 2013 ..................................................................................................................................................... 64

2.1.1. Zaposlene žene u pravnim osobama po županijama i gradovima/općinama, prema NKD-u 2007., stanje 31. ožujka 2013. Women in paid employment in legal entities, by counties and towns/municipalities, according to NKD 2007., situation as on 31 March 2013 ..................................................................................................................................................... 88

Page 6: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

4 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

G-2.1. Zaposleni u pravnim osobama po županijama i prema spolu, stanje 31. ožujka 2013. Persons in paid employment in legal entities by counties and sex, situation as on 31 March 2013 .......................................... 114

2.2. Zaposleni u pravnim osobama prema spolu od 2009. do 2013., stanje 31. ožujka Persons in paid employment in legal entities, by sex, situation as on 31 March, 2009 – 2013 ................................................ 115

G-2.2. Zaposleni u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija prema spolu, godišnji prosjek 2013. Persons in employment in crafts and trades and free lances, by sex, 2013 annual average ............................................................ 116

2.3. Zaposleni u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija prema NKD-u 2007. i spolu u 2013., godišnji prosjek Persons in employment in crafts and trades and free lances, according to NKD 2007. and by sex, 2013 annual average ................................................................................................................................................................................. 117

2.4. Zaposleni u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija prema NKD-u 2007. i spolu, stanje 31. ožujka 2013. Persons in employment in crafts and trades and free lances, according to NKD 2007. and by sex, situation as on 31 March 2013 ................................................................................................................................................... 125

2.5. Zaposleni u pravnim osobama prema NKD-u 2007. i stupnju stručnog obrazovanja, stanje 31. ožujka 2013. Persons in paid employment in legal entities, according to NKD 2007.1) and by educational attainment, situation as on 31 March 2013 ................................................................................................................................................... 133

2.6. Zaposlene žene u pravnim osobama prema NKD-u 2007. i stupnju stručnog obrazovanja, stanje 31. ožujka 2013. Women in paid employment in legal entities, according to NKD 2007. and by educational attainment, situation as on 31 March 2013 ............................................................................................................................................................ 152

2.7. Zaposleni u pravnim osobama prema NKD-u 2007., spolu i vrsti radnog odnosa, stanje 31. ožujka 2013. Persons in paid employment in legal entities, according to NKD 2007., by sex and type of employment, situation as on 31 March 2013 ................................................................................................................................................... 172

2.8. Zaposleni u pravnim osobama prema NKD-u 2007., spolu i vrsti radnog vremena, stanje 31. ožujka 2013. Persons in paid employment in legal entities, according to NKD 2007., by sex and contractual working time, situation as on 31 March 2013 ................................................................................................................................................... 188

2.9. Zaposleni u pravnim osobama prema NKD-u 2007. i starosti, stanje 31. ožujka 2013. Persons in paid employment in legal entities, according to NKD 2007. and by age, situation as on 31 March 2013 ................ 204

2.10. Zaposlene žene u pravnim osobama prema NKD-u 2007. i starosti, stanje 31. ožujka 2013. Women in paid employment in legal entities, according to NKD 2007. and by age, situation as on 31 March 2013 ................ 222

2.11. Sati rada zaposlenih u pravnim osobama prema NKD-u 2007., godišnji prosjek 2012. Working hours of persons in paid employment in legal entities, according to NKD 2007., 2012 annual average ..................... 239

3. PROSJEČNE MJESEČNE ISPLAĆENE PLAĆE AVERAGE MONTHLY PAID OFF EARNINGS

3.1. Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by professional attainment, 2012 .................................. 257

3.2. Prosječne mjesečne bruto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme u 2012. Average monthly gross earnings, according to NKD 2007. and by professional attainment, 2012 ........................................... 262

3.3. Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by professional attainment, by counties, 2012 ....................................................................................................................................................................... 267

3.4. Prosječne mjesečne bruto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly gross earnings, according to NKD 2007. and by professional attainment, by counties, 2012 ...................................................................................................................................................................... 283

3.5. Struktura zaposlenih u pravnim osobama prema NKD-u 2007. i visini prosječne isplaćene neto plaće za ožujak 2013. Structure of persons in paid employment in legal entities, according to NKD 2007. and by amount of average paid off net earning for March 2013 .................................................................................................................................................................. 299

G-3.1. Struktura zaposlenih u pravnim osobama prema visini prosječne isplaćene neto plaće za ožujak 2013. Structure of persons in paid employment in legal entities, by amount of paid off net earning for March 2013 .......................... 304

3.6. Struktura zaposlenih u pravnim osobama prema NKD-u 2007. i visini prosječne isplaćene neto plaće po županijama za ožujak 2013. Structure of persons in paid employment in legal entities, according to NKD 2007. and by amount of average paid off net earning for March 2013, by counties ..................................................................................................... 305

3.7. Prosječne mjesečne bruto i neto plaće zaposlenih prema NKD-u 2007. i spolu, prosjek 2012. Average monthly gross and net earnings per person in paid employment, according to NKD 2007. and by sex, 2012 average ........................................................................................................................................................... 325

3.8. Prosječne mjesečne bruto i neto plaće zaposlenih prema NKD-u 2007. i spolu po županijama, prosjek 2012. Average monthly gross and net earnings per person in paid employment, according to NKD 2007. and by sex, by counties, 2012 average .......................................................................................................................................................... 329

G-3.2. Prosječna mjesečna bruto plaća prema NKD-u 2007. i spolu za 2012. Average monthly gross earning, according to NKD 2007. and by sex, 2012 ............................................................................. 343

G-3.3. Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća prema NKD-u 2007. i spolu za 2012. Average monthly paid off net earning, according to NKD 2007. and by sex, 2012 ..................................................................... 344

OBJAVLJENE PUBLIKACIJE IZ PODRUČJA STATISTIKE TRŽIŠTA RADA PUBLICATIONS RELEASED ON LABOUR MARKET STATISTICS ..................................................................................................... 345

Page 7: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 5

UVOD Statistička izvješća Državnog zavoda za statistiku publikacije su s detaljnim podacima iz različitih područja statističkih istraživanja, a svako sadržava cjelovit pregled podataka jednoga statističkog istraživanja ili nekoliko njih. Serija publikacija Statistička izvješća nastavak je serije Dokumentacija koja se od 1965. objavljivala povremeno, i to kao Bilteni, Publikacije i Saopćenja. Od 1965. objavljuje se redovito, a od 1997. nosi sadašnje ime. U ovome Statističkom izvješću objavljuju se podaci o zaposlenima i prosječnoj isplaćenoj plaći dobiveni redovitim godišnjim statističkim istraživanjem pod naslovom "Godišnje istraživanje o zaposlenima i isplaćenoj plaći" na obrascu RAD-1G, a temelji se na Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 103/03. i 75/09.). Cilj ovog istraživanja jest dobiti podatke o osnovnim obilježjima zaposlenih osoba, spolu, školskoj spremi, radnom odnosu, radnom vremenu, satima rada, strukturi prema visini neto plaće, neto plaći prema stupnjevima stručne spreme, a posebno je važno dobiti podatke na svim razinama Nacionalne klasifikacije djelatnosti za Republiku Hrvatsku, županije i općine/gradove. Statistička izvješća sadržavaju uvod, metodološka objašnjenja, komentar, tablični i grafički pregled. Na kraju Statističkih izvješća objavljuje se popis izdanih publikacija iz obrađenog područja. Rezultati istraživanja iz područja statistike tržišta rada objavljuju se i u drugim statističkim publikacijama: Statističkom ljetopisu, Mjesečnome statističkom izvješću, Statističkim informacijama i Priopćenju.

INTRODUCTION Statistical reports of the Croatian Bureau of Statistics are publications with detailed data from different areas of statistical surveys, where each of them contains complete data of one orseveral statistical surveys. The series entitled the Statistical Reports is a continuation of the series under the heading Documentations, which was published periodically as Bulletins, Publications and Releases until 1965. Since 1965, it has been published regularly and, since 1997, it has been published under the present heading. In this Statistical Report, data on persons in employment and average paid off earnings were obtained by a regular annual statistical survey under the title "The Annual Survey on Persons in Employment and Earnings” on the RAD-1G form, and is based on the Official Statistics Act (NN, Nos 103/03 and 75/09). The aim of this survey is to obtain data on basic characteristics of persons in employment, sex, education, type of employment, working time, working hours, structure according to the amount of net earnings, net earnings by professional attainment and, finally, it is particularly important to obtain data at all levels of the National Classification of Activities for the Republic of Croatia, counties and municipalities/towns. Statistical reports contain introduction, notes on methodology, tables and graphs. At the end of Statistical Reports, the list of issued publications from the surveyed area is published. Results of surveys from labour market statistics are published in other statistical publications as well: the Statistical Yearbook, the Monthly Statistical Report, the Statistical Information and the First Release.

Page 8: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

6 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

KRATICE

d. n. drugdje nespomenuto

i sl. i slično

KV kvalificirani (radnik)

NKV nekvalificirani (radnik)

NN Narodne novine

NSS niža stručna sprema

SSS srednja stručna sprema

PKV polukvalificirani (radnik)

tis. tisuća

VKV visokokvalificirani (radnik)

VSS visoka stručna sprema

VŠS viša stručna sprema

ZNAKOVI

- nema pojave

... ne raspolaže se podatkom

0 podatak je manji od 0,5 upotrijebljene mjerne jedinice

0,0 podatak je manji od 0,05 upotrijebljene mjerne jedinice

( ) nepotpun odnosno nedovoljno provjeren podatak

ABBREVIATIONS

NN Narodne novine, official gazette of the Republic of Croatia

‘000 thousand

SYMBOLS

- no occurrence

... data not available

0 value not zero but less than 0.5 of the unit of measure used

0.0 value not zero but less than 0.05 of the unit of measure used

( ) incomplete or insufficiently verified data

Page 9: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 7

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci o zaposlenima i plaći, iskazani u ovoj publikaciji sastanjem 31. ožujka, rezultat su obrade godišnjeg istraživanja kojese provodi jedanput godišnje, sa stanjem 31. ožujka. Dozaključno 1995. provodilo se dva puta godišnje, sa stanjem31. ožujka i 30. rujna. Godišnji prosjek zaposlenih se do 1995.izračunavao kao aritmetička sredina dvaju stanja: 31. ožujka i 30. rujna, a od 1996. nadalje računa se na temelju podatakamjesečnog istraživanja (obrazac RAD-1), korigiranog punimobuhvatom.

Podaci se prikupljaju izvještajem (obrazac RAD-1G), koji se u pravnim osobama ispunjava na temelju evidencija o zaposlenimai plaći.

U iskazivanju podataka o zaposlenima pravne osobe primjenjujuorganizacijsko-teritorijalno načelo i načelo čistih djelatnosti.Teritorijalna razina na kojoj se podaci iskazuju je grad/općina.Za djelatnosti podaci se iskazuju na razini područja i odjeljakaNacionalne klasifikacije djelatnosti, verzija 2007. (u nastavku teksta: NKD 2007.).

Podaci o zaposlenima u obrtu i u djelatnostima slobodnihprofesija dobivali su se redovitim tromjesečnim istraživanjemkoje se provodilo sa stanjem 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujnai 31. prosinca, a prikupljali su se od područnih službi Hrvatskogzavoda za zdravstveno osiguranje. Od ožujka 1998. ti podaci prate se mjesečno i obrađuju na temelju matične evidencije oaktivnim osiguranicima mirovinskog osiguranja.

Obuhvat i usporedivost

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćene su pravne osobe svih oblika vlasništva na teritoriju Republike Hrvatske koje uključuju trgovačka društva, poduzeća, ustanove,tijela, fondove, udruge, organizacije i dijelove onih pravnih osobakoje obavljaju djelatnost različitu od pravne osobe, kao i one čijeje sjedište na području drugoga grada/općine. Izvještaj podnose ipravne osobe u osnivanju, kao i one koje su u likvidaciji.

Obuhvaćeni su svi zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bezobzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena. Do1998. nisu obuhvaćeni zaposleni u policiji i obrani, kao ni osobekoje svoju aktivnost obavljaju na individualnim poljoprivrednimgospodarstvima. Da bi podaci bili što potpuniji, od 1998. u brojzaposlenih uključeni su procijenjeni podaci o zaposlenima upoliciji i obrani. Od 2004. ti podaci uključeni su na temeljuizvještaja koje su dostavila nadležna ministarstva.

Podaci o broju zaposlenih u Republici Hrvatskoj od 1996. nadaljesadržavaju procjenu broja zaposlenih u pravnim osobama kojeimaju manje od 10 zaposlenih, a za koje nisu primljeni izvještaji. Procjena je napravljena prema podacima godišnjih financijskihstatističkih izvještaja koje prikuplja i obrađuje Financijska agencija(Fina). Od 1997. te su procjene uključene u broj zaposlenih požupanijama. Podaci o zaposlenima po gradovima/općinama nesadržavaju te procjene.

U broj zaposlenih prema oblicima vlasništva procjena brojazaposlenih u pravnim osobama koje imaju manje od 10zaposlenih uključena je u privatno vlasništvo.

U podatke koji prikazuju broj zaposlenih prema stupnju stručnogobrazovanja, vrsti radnog odnosa, vrsti radnog vremena, starosti isatima rada nije uključena procjena broja zaposlenih u pravnimosobama koje imaju manje od 10 zaposlenih, a za koje nijeprimljen izvještaj, jer se obrada prema navedenim obilježjimaprovodi samo na temelju dostavljenih izvještaja.

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnihprofesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službamaHrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

NOTES ON METHODOLOGY

Sources and methods of data collection

Data on persons in employment presented in this publication with the situation as on 31 March are the result of annual survey, carried out once a year, with the situation as on 31 March. Until the end of 1995, it was carried out twice a year, with the situation as on 31 March and 30 September. The annual average of persons in employment was calculated, until 1995, as an arithmetic mean of two situations: as on 31 March and on 30 September, while, since 1996, it has been calculated on the basis of monthly surveys data (RAD-1 form), corrected by full coverage.

Data are collected by the report (RAD-1G form), which is filled in by legal entities on the basis of their respective payrolls and registers of persons in employment.

When expressing data on persons in employment, legal entities apply organisational and territorial principle and the kind-of-activity principle. The territorial level of expressing data is town/municipality. Data on activities are expressed at the level of sections and divisions of the National Classification of Activities, 2007 version (hereinafter referred to as: NKD 2007.).

Data on persons employed in crafts and trades and free lances were collected by a regular quarterly survey, which was carried out with the situation as on 31 March, 30 June, 30 September and 31 December and submitted by the Health Insurance Institute branch offices. Since March 1988, these data have been collected monthly and processed on the basis of the Register of Active Beneficiaries of the Pension Fund.

Coverage and comparability

Data on persons in paid employment in legal entities include legal entities of all forms of ownership on the territory of the Republic of Croatia that include trade companies, enterprises, institutions, bodies, funds, associations, organisations and parts of legal entities whose activities differ from the activity of the legal entity as well as those whose headquarters are located on the territory of another town/municipality. Report is also submitted by legal entities in the process of establishment as well as those in liquidation.

All persons in paid employment in legal entities are covered, irrespective of the type of employment and the contractual working time. Until 1998, neither persons in employment in police an defence nor persons who performed their activity at private farms were included. In order to obtain as full data as possible, the number of persons in employment has included, since 1998, the estimated data on persons in employment in police and defence and, since 2004, these data have been included on the basis of reports submitted by competent ministries.

Since 1996, data on the number of persons in employment in the Republic of Croatia have contained the estimated number of persons in employment in legal entities employing up to 10 persons for whom reports were not submitted. The estimate was done on the basis of annual statistical financial reports collected and processed by the Financial Agency (Fina). Since 1997, these estimates have been included in the number of persons in employment by counties. Data on persons in employment by towns/municipalities are not included in these estimates.

Within the number of persons in employment by types of ownership, the estimate of the number of persons in employment in legal entities employing less than 10 persons is included in private property.

Data on the number of persons in employment by level of professional attainment, type of employment, contractual working time, age and working hours do not include the estimate of the number of persons in employment in legal entities employing up to 10 persons for which reports were not submitted.

The owners and employees reported to the register of Croatian Institute for Pension Insurance are covered by the survey on persons in employment in crafts and trades and free lances.

Page 10: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

8 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

Do 1991. ti podaci prikupljani su polugodišnje i u podatke nisu biliuključeni vlasnici obrta, odnosno vlasnici koji obavljaju djelatnostislobodnih profesija.

Serije podataka i primjena NKD-a

Od siječnja 2009. statistički podaci prate se, obrađuju i iskazujuprema NKD-u 2007. Ta klasifikacija stupila je na snagu 1. siječnja2008. (NN, br. 58/07. i 72/07.). Sadržajno i strukturno upotpunosti odgovara statističkoj klasifikaciji ekonomskih djelatnosti u Europskoj uniji (u nastavku teksta: NACE, Rev. 2.)Njezinom primjenom osigurat će se kvalitetna međunarodna usporedivost statističkih podataka.

Ta klasifikacija ima različitu strukturu u odnosu na Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti, verzija 2002. (u nastavku teksta: NKD 2002.). Sve bitne promjene koje su se dogodile u NKD-u 2007. objavljene su u Metodologiji za statističku primjenu Nacionalneklasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br.102/07. i 123/08.).

Do 2004. za prikupljanje i objavljivanje statističkih podatakaprimjenjivala se Nacionalna klasifikacija djelatnosti (NKD). Ta jeklasifikacija stupila na snagu objavom u Narodnim novinama br.3/97. i 7/97. Nova verzija, NKD 2002., usklađena s NACE-om,Rev. 1.1. stupila je na snagu 2003. (NN, br. 13/03.) i primjenjivala se od 1. siječnja 2004. do 1. siječnja 2009.

Kod iskazivanja podataka o zaposlenima u obrtu i slobodnimprofesijama koji se preuzimaju iz drugih administrativnih izvora,nije moguće preračunati podatke o zaposlenosti i prikazati ihprema NKD-u 2007. za godine prije 2009.

Definicije

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos sposlodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno oduljini radnog vremena i vlasništvu poslovnog subjekta.U zaposlene su uključeni pripravnici (vježbenici), osobe narodiljnom ili roditeljskom dopustu, bolovanju i osobe koje su iz bilo kojeg razloga odsutne s posla do prekida radnog odnosa. Zaposlenima pripadaju i osobe koje rade u vlastitome trgovačkomdruštvu, poduzeću, obrtu i slobodnoj profesiji.

Stupanj stručnog obrazovanja podrazumijeva najvišuobrazovnu razinu koju je zaposleni stekao završavanjemodgovarajuće škole, završavanjem tečaja ili polaganjem ispitakojima se dobiva obrazovni stupanj ili provjeravanjem stručnosti uposlovnom subjektu. Za svaki stupanj stručnog obrazovanjaosoba posjeduje odgovarajući službeni dokument (diplomu,svjedodžbu, rješenje ili uvjerenje).

Puno radno vrijeme jest 40 sati tjedno ako zakonom, kolektivnimugovorom ili ugovorom o radu nije drugačije određeno.

Nepuno radno vrijeme postoji u slučajevima kada je opsegposlova takav da ne zahtijeva puno radno vrijeme.

Skraćeno radno vrijeme odnosi se na poslove na kojima, uzprimjenu mjera zaštite na radu, nije moguće zaštititi zaposlenikaod štetnih utjecaja.

Izvršeni sati rada uključuju efektivne sate rada, sate čekanja,zastoja i prekida u radu za koje zaposleni nisu odgovorni.

Neizvršeni sati rada plaćeni u pravnoj osobi uključuju sategodišnjeg odmora, sate odmora za blagdane i neradne daneodređene zakonom, za stručno obrazovanje, sate bolovanja kojeplaća pravna osoba, plaćeni dopust i ostale sate odsutnosti uznaknadu plaće.

Neizvršeni sati rada plaćeni izvan pravne osobe uključuju satebolovanja duljega od 42 dana, sate za vrijeme rodiljnog dopusta, sate skraćenoga radnog vremena roditelja i sl.

Until 1991, these data were collected in a half-year dynamics, not including owners in crafts and trades and free lances.

Data series and the application of the NKD

Since January 2009, the National Classification of Activities, 2007 version (NKD 2007.), has been applied in observing, processing and presentation of statistical data. The classification entered into force on 1 January 2008 (NN, Nos 58/07 and 72/07). Its contents and structure are completely harmonised with the Statistical Classification of Economic Activities in the European Community (hereinafter referred to as: NACE Rev. 2. Its implementation ensures the quality international comparison of statistical data.

The structure of this classification differs from the National Classification of Activities, 2002 version (hereafter referred to as: NKD 2002.). All major changes that occurred in the NKD 2007. are published in the Methodology for the Statistical Implementation of the National Classification of Activities, 2007 version (NN, Nos 102/07 and 123/08).

Until 2004, the classification used in collection and releasing of statistical data was the National Classification of Economic Activities (NCEA). That classification had entered into force upon its publication in Narodne novine Nos 3/97 and 7/97, while the new version, entitled the National Classification of Activities, 2002 version – NKD 2002. and harmonised with the NACE Rev. 1.1., entered into force in 2003 (NN, No. 13/03) and was implemented from 1 January 2004 until 1 January 2009.

In expressing data on persons employed in crafts and trades and free lances, which are taken over from other administrative sources, it was not possible to backcast data on employment and present them according to the NKD 2007. for years before 2009.

Definitions

Persons in employment are persons who have signed a work contract with the employer for a fixed or unspecified period of time, irrespective of their contractual working time or of type of ownership of the business entity. Persons in paid employment include trainees, persons on maternity or paternity leave, on sick leave or absent from work for other reasons, until the cessation of employment. They also include self-employed persons who work in their own trade company, enterprise, craft or free lance.

Professional attainment is the highest level of education acquired by a person upon completing an appropriate school or course, sitting for exams or receiving recognition based on proving professional attainment in a business entity. The level acquired can be proved by the appropriate official document (diploma, certificate, degree).

Full-time work lasts 40 hours a week, if not proscribed otherwise by law, collective agreement or work contract.

Part-time work is practiced in the case when the quantity of work is such that it does not need full working time to be completed.

Short time work is practiced in the case when the nature of work is such that the employee cannot be protected from harmful effects by safety measures at work.

Hours actually worked include effective hours of work, hours of waiting, stoppage or interruption at work which employees are not responsible for.

Hours not actually worked which are paid in a legal entityinclude hours of vacation, holidays and days off prescribed by law, professional education, sick leave covered by a legal entity, paid leave and other absent hours paid.

Hours not actually worked which are paid out of a legalentity include sick leave of 42 days and longer, maternity leave, hours of parent short time work, etc.

Page 11: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 9

Neplaćeni sati rada uključuju neplaćeni dopust i drugeneizvršene sate rada za koje se ne prima naknada plaće.

Vlasnik obrta ili djelatnosti slobodne profesije jest osoba koja je vlastitim sredstvima osnovala obrtničku radnju ili slobodnu profesiju u kojoj u svoje ime i za svoj račun sama ili uz pomoćzaposlenika obavlja djelatnost.

Zaposlenik u obrtu ili slobodnoj profesiji jest osoba koja imaugovor o radu s poslodavcem na neodređeno ili određenovrijeme.

Godišnji prosjek broja zaposlenih izračunava se aritmetičkomsredinom iz podataka dvaju polugodišnjih stanja za podatke dozaključno 1995., a za 1996. nadalje na temelju podatakamjesečnih stanja za određenu godinu, korigiranih podacimapunog obuhvata sa stanjem 31. ožujka.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća obuhvaća plaćezaposlenih u pravnim osobama za izvršene poslove prema osnoviradnog odnosa i naknade za godišnji odmor, plaćeni dopust,blagdane i neradne dane određene zakonom, bolovanja do 42dana, odsutnost zbog stručnog obrazovanja, zastoje naposlu bez krivnje zaposlenoga, primitke prema osnovi naknada,potpora i nagrada u iznosima na koje se plaćaju doprinosi, porezii prirezi.

Mjesečna bruto plaća obuhvaća sve vrste neto isplata premaosnovi radnog odnosa i zakonom propisana obvezatna izdvajanja, doprinose, poreze i prireze.

Teritorijalni ustroj

Podaci za županije i gradove/općine sa stanjem 31. ožujkaiskazani su po teritorijalnom ustroju objavljenom u Zakonu opodručjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj(NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 46/10. i 145/10.).

KOMENTAR

Broj zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske sastanjem 31. ožujka 2013. iznosio je 1 122 885 osoba, a od toga528 199 žena. U usporedbi s istim stanjem prethodne godine, broj zaposlenih pao je za 2,2%, a broj zaposlenih žena pao je za 1,8%.

Promatrajući prema djelatnostima, u usporedbi s istim stanjem2012., broj ukupno zaposlenih u pravnim osobama pao je u 12područja djelatnosti i kreće se od 1% u području Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja do 11,3% u područjuPoljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo.

U ostalih je sedam područja djelatnosti zabilježen porast brojazaposlenih u pravnim osobama i kreće se od 0,1% u području Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi do 19,6% u području Poslovanje nekretninama.

Istodobno, broj žena zaposlenih u pravnim osobama sa stanjem31. ožujka 2013., u odnosu na isto stanje prethodne godine,bilježi pad u 13 područja djelatnosti i kreće se od 0,2% upodručjima Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti iDjelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi do 17,7% upodručju Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo.

U ostalih šest područja djelatnosti zabilježen je porast brojažena zaposlenih u pravnim osobama i kreće se od 0,8% upodručju Umjetnost, zabava i rekreacija do 26,8% u područjuPoslovanje nekretninama.

Promatrano po županijama, pad broja zaposlenih u pravnimosobama sa stanjem 31. ožujka 2012. u odnosu na stanje naisti dan prethodne godine, zabilježen je u 17 županija i kreće se od 0,2% u Zagrebačkoj županiji do 6,5% u Osječko-baranjskoj županiji.

Non-paid hours include non-paid leave and other hours not actually worked for which no pay is received.

Owners of craft and trade of free lance shops are persons who established with their own means, a shop or a free lance where they, in their own name and on their account, perform an activity, alone or with employees.

Employees in crafts and trades and free lances are persons who have signed a work contract with an employer for a fixed or specified period of time.

Annual average of the number of persons in paid employmentis calculated as an arithmetic mean of two half-year data by the end of the 1995 conclusively, while since 1996 it has been calculated on the basis of monthly data for that particular year and corrected bfull coverage data with the situation as on 31 March.

Average monthly paid off net earning includes earnings of persons in paid employment in legal entities earned for work done during regular working hours, and pays for annual leave, paid leave, public holidays and free days established by the law, sickness pay for up to 42 days, absence for the continuing professional education, job stops caused against a person’s will or no fault of his own and receipts on the basis of reimbursements, supports and awards in amounts for which contributions, taxes and surtaxes must be paid.

Gross monthly earning covers all what is included in the monthly paid off net earning plus participation, co-payments, contributions and taxes, as prescribed by law.

Territorial organisation

Data on counties and cities/municipalities with situation as on March 31, are expressed by territorial organisation issued in the Act on the Territories of Counties, Towns and Municipalities in the Republic of Croatia (NN, Nos 86/06, 125/06, 16/07, 46/10 and 145/10).

COMMENTARY

The number of persons in paid employment in legal entities of the Republic of Croatia with the situation as on 31 March 2013 was 1 122 885 persons, out of which 528 199 were women. In comparison with the same situation in the previous year, the number of persons in employment was by 2.2% and the number of women in employment by 1.8% lower.

Reviewed by activities, as compared to the same situation in 2012, the total number of persons in employment in legal entities was lower in 12 activity sections, ranging between 1% in Financial and insurance activities and 11.3% in Agriculture, forestry and fishing.

In the remaining seven activity sections there was the increase recorded, ranging between 0.1% in Human health and social work activities and 19.6% in Real estate activities.

At the same time, with the situation on 31 March 2013 compared to the same situation the year before, the number of women employed in legal entities decreased in 13 activities, ranging between 0.2% in Professional, scientific and technical activities as well as in Human health and social work activities and 17.7% in Agriculture, forestry and fishing.

In the remaining six activities there was the increase in the number of women employed in legal entities recorded, ranging between 0.8% in Arts, entertainment and recreation and 26.8% inReal estate activities.

Reviewed by counties, with the situation as on 31 March 2012 compared to the same day of the previous year, the number of persons in employment in legal entities decreased in 17 counties, ranging between 0.2% in the County of Zagreb and 6.5% in the County of Osijek-Baranja.

Page 12: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

10 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

U ostale četiri županije zabilježen je porast i kreće se od 0,3% u Karlovačkoj županiji do 2,7% u Međimurskoj županiji.

Istodobno, porast broja žena zaposlenih u pravnim osobamazabilježen je u sedam županija i kreće se od 0,2% u Krapinsko-zagorskoj županiji do 2,1% u Ličko-senjskoj županiji.

U ostalih 14 županija zabilježen je pad broja zaposlenih žena ikreće se od 0,4% u Međimurskoj županiji do 7,1% u Osječko-baranjskoj županiji.

U 2013., u odnosu na 2012., broj zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama bilježi pad u 18 županija i kreće se od 0,8% u Splitsko-dalmatinskoj županiji do 6,9% u Koprivničko--križevačkoj županiji.

U ostale tri županije zabilježen je porast broja zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama: za 0,1% u Šibensko-kninskoj županiji, za 0,2% u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i za 1,6% u Virovitičko-podravskoj županiji.

U 2013. ukupno je u pravnim osobama Republike Hrvatske bilozaposleno 1 132 246 osoba, što pokazuje pad za 1,8% u odnosu na 2012. Registrirana nezaposlenost u 2013. iznosila je 345 112osoba, što je u odnosu na 2012. porast od 6,4%. Stopa registrirane nezaposlenosti za 2013. iznosila je 20,2%.

Prema godišnjem istraživanju o zaposlenima i isplaćenoj plaćiprosječna mjesečna isplaćena neto plaća u pravnim osobamaRepublike Hrvatske za 2012. iznosila je 5 469 kuna, a bruto plaća7 863 kune.

Najveća isplaćena neto plaća u pravnim osobama za 2012. isplaćena je u Gradu Zagrebu i iznosila je 6 366 kuna, a najmanja u Varaždinskoj županiji i iznosila je 4 374 kune.

Prosječna mjesečna bruto plaća u pravnim osobama požupanijama kreće se od 6 055 kuna u Varaždinskoj županiji do 9 571 kunu u Gradu Zagrebu.

The increase was recorded in the remaining four counties, ranging between 0.3% in the County of Karlovac and 2.7% in the County of Međimurje.

At the same time, the increase in the number of women employed in legal entities was recorded in seven counties, ranging between 0.2% in the County of Krapina-Zagorje and 2.1% in the County of Lika-Senj.

The decrease in the number of women employed in legal entitieswas recorded in the remaining 14 counties, ranging between 0.4% in the County of Međimurje and 7.1% in the County of Osijek-Baranja.

In 2013, as compared to 2012, the number of persons in employment in crafts and trades and free lances decreased in 18counties, ranging between 0.8% in the County of Split-Dalmatiaand 6.9% in the County of Koprivnica-Križevci

The increase in the number of persons in employment in crafts and trades and free lances was recorded in the remaining three counties, as follows: 0.1% in the County of Šibenik-Knin, 0.2% in the County of Dubrovnik-Neretva and 1.6% in the County of Virovitica-Podravina..

In 2013, there were 1 132 246 persons in employment in legal entities of the Republic of Croatia, which means that the employment decreased by 1.8% as compared to 2012. There were 345 112 persons registered as unemployed in 2013, which means that the unemployment increased by 6.4% as compared to 2012. The registered unemployment rate in 2013 was 20.2%.

According to the annual survey on persons employed and paid off earnings, the average monthly paid off net earning in legal entities of the Republic of Croatia in 2012 was 5 469 kuna and the gross earning was 7 863 kuna.

The highest paid off net earning in 2012 was recorded in the City of Zagreb, 6 366 kuna, while the lowest one was registered in the County of Varaždin, 4 374 kuna.

The average gross earning in legal entities reviewed by counties ranged from 6 055 kuna in the County of Varaždin to 9 571 kuna in the City of Zagreb.

Page 13: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

1. ZAPOSLENI PERSONS IN EMPLOYMENT

PREGLED ZA REPUBLIKU HRVATSKU REVIEW FOR REPUBLIC OF CROATIA

Page 14: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

12 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

1.1. GODIŠNJI PROSJEK UKUPNOG BROJA ZAPOSLENIH OD 1984. DO 2013. ANNUAL AVERAGE OF TOTAL NUMBER OF PERSONS IN EMPLOYMENT, 1984 – 2013

Zaposleni1)

Persons in employment Indeks ukupno zaposlenih, 1984. = 100

Total index of persons in employment 1984 = 100

Zaposlene žene u pravnim osobama, obrtu i

slobodnim profesijama Women in employment in legal entities, crafts and trades and free lances

Udio zaposlenih žena u ukupnom

broju zaposlenih, % Share of women in

total number, %

ukupno Total

u pravnim osobama svih oblika vlasništva In legal entities of all types of ownership

u obrtu i slobodnim profesijama2)

In crafts and trades and free lances²)

1984. 1 518 892 1 478 672 40 220 100,0 619 018 40,8

1985. 1 550 839 1 508 581 42 258 102,1 638 033 41,2

1986. 1 595 113 1 550 882 44 231 105,0 657 939 41,3

1987. 1 627 053 1 580 437 46 616 107,1 678 842 41,7

1988. 1 623 648 1 575 970 47 678 106,9 684 676 42,2

1989. 1 618 204 1 566 710 51 494 106,5 690 337 42,7

1990. 1 571 666 1 513 579 58 087 103,5 677 934 43,1

1991. 1 443 535 1 314 881 128 654 95,0 621 149 43,0

1992. 1 282 901 1 159 531 123 370 84,5 563 230 43,9

1993. 1 238 854 1 108 402 130 452 81,6 552 612 44,6

1994. 1 210 691 1 061 519 149 172 79,7 545 941 45,1

1995. 1 195 466 1 026 784 168 682 78,7 541 796 45,3

1996.3) 1 195 118 1 012 379 182 739 78,7 542 871 45,4

1997.3) 1 187 871 995 437 192 434 78,2 545 904 46,0

1998.3) 1 271 701 1 071 220 200 481 83,7 573 871 45,1

1999.3) 1 263 509 1 058 439 205 070 83,2 571 609 45,2

2000.3) 1 257 761 1 053 260 204 501 82,8 572 781 45,5

2001.3) 1 272 536 1 056 141 216 395 83,8 578 218 45,4

2002.3) 1 288 844 1 060 108 228 736 84,9 580 457 45,0

2003.3) 1 329 646 1 087 710 241 936 87,5 595 408 44,8

2004.3) 1 355 183 1 103 092 252 091 89,2 606 787 44,8

2005.3) 1 371 540 1 113 208 258 332 90,3 617 229 45,0

2006.3) 1 423 011 1 160 321 262 690 93,7 640 284 45,0

2007.3) 1 476 018 1 212 221 263 797 97,2 665 197 45,1

2008.3) 1 516 761 1 252 089 264 672 99,9 683 311 45,1

2009.3) 1 463 489 1 211 085 252 404 96,4 662 559 45,3

2010.3) 1 400 115 1 168 179 231 936 92,2 643 273 45,9

2011.3) 1 380 294 1 159 657 220 637 90,9 637 672 46,2

2012.3) 1 366 348 1 153 497 212 851 90,0 634 790 46,5

2013.3) 1 338 904 1 132 246 206 658 88,2 624 364 46,6 1) U podatke nisu uključeni zaposleni u policiji, obrani i individualnoj poljoprivredi. Od 1998. u podatke je uključen procijenjeni broj zaposlenih u policiji i obrani. Od 2004. podaci o

zaposlenima u policiji i obrani izravno su uključeni u obradu. 2) Od 1991. u podatke su uključeni vlasnici koji samostalno obavljaju djelatnost/profesiju. 3) Do 1996. godišnji prosjek broja zaposlenih izračunavao se kao aritmetička sredina dvaju stanja: 31. ožujka i 30. rujna. Godišnji prosjek za godine od 1996. do 2013. dobiven je iz

mjesečnih stanja korigiranih podacima punog obuhvata sa stanjem 31. ožujka.

1) Data do not include persons in paid employment in police, defence and private farming. The estimated number of persons in paid employment in police and defence has been included since 1998. Since 2004, data on persons in paid employment in police and defence have been directly included in the processing.

2) Since 1991, data have included free lancers. 3) The annual average of persons in employment was calculated, until 1996, as an arithmetic mean of two situations: on 31 March and 30 September. The annual average for the period

from 1996 to 2013 was calculated from monthly situations corrected with data of complete coverage with the situation as on 31 March.

Page 15: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 13

1.2. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU U 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY SEX, 2013

Zaposleni Persons in paid employment

ukupno Total

žene Women

godišnji prosjek 2013.

Annual average 2013

stanje 31. ožujka 2013. Situation as on 31 March 2013

godišnji prosjek 2013.

Annual average 2013

stanje 31. ožujka 2013. Situation as on 31 March 2013

Ukupno 1 132 246 1 122 885 533 657 528 199 Total

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 23 163 22 761 6 035 5 860 A Agriculture, forestry and fishing 01 Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima

13 001 12 575 4 083 3 898 01 Crop and animal production, hunting and related service activities

02 Šumarstvo i sječa drva 8 172 8 215 1 504 1 525 02 Forestry and logging 03 Ribarstvo 1 990 1 971 448 437 03 Fishing and aquaculture

B Rudarstvo i vađenje 5 356 5 262 687 691 B Mining and quarrying 06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina 1 320 1 324 233 237 06 Extraction of crude petroleum and

natural gas 08 Ostalo rudarstvo i vađenje 1 976 1 887 285 287 08 Other mining and quarrying 09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

2 060 2 051 169 167 09 Mining support service activities

C Prerađivačka industrija 201 950 201 973 70 870 70 838 C Manufacturing 10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 35 838 35 675 16 550 16 431 10 Manufacture of food products 11 Proizvodnja pića 4 919 4 910 1 502 1 500 11 Manufacture of beverages 12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 706 837 252 353 12 Manufacture of tobacco products 13 Proizvodnja tekstila 3 719 3 823 2 527 2 666 13 Manufacture of textiles 14 Proizvodnja odjeće 14 244 14 419 12 409 12 530 14 Manufacture of wearing apparel 15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 8 752 8 219 6 869 6 480 15 Manufacture of leather and related

products 16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

11 072 10 907 3 068 3 021 16 Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti

izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u Statističkom izvješću Zaposlenost i plaće jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

1) Activity sections T (Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use) and U (Activities of extraterritorial organisations and bodies) as well as their divisions are not presented in the Statistical Reports Employment and Wages, since they were not covered by the survey.

Page 16: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

14 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

1.2. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU U 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY SEX, 2013 (nastavak) (continued)

Zaposleni Persons in paid employment

ukupno Total

žene Women

godišnji prosjek 2013.

Annual average 2013

stanje 31. ožujka 2013. Situation as on 31 March 2013

godišnji prosjek 2013.

Annual average 2013

stanje 31. ožujka 2013. Situation as on 31 March 2013

17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira

3 255 3 285 932 943 17 Manufacture of paper and paper products

18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

6 162 6 171 2 479 2 468 18 Printing and reproduction of recorded media

19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

2 825 2 833 868 875 19 Manufacture of coke and refine petroleum products

20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

6 403 6 468 1 901 1 945 20 Manufacture of chemicals and chemical products

21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

3 939 3 953 2 341 2 346 21 Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

7 140 7 045 2 070 2 051 22 Manufacture of rubber and plastic products

23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

9 507 9 461 1 919 1 893 23 Manufacture of other non-metallic mineral products

24 Proizvodnja metala 4 149 4 129 609 616 24 Manufacture of basic metals 25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

23 961 23 708 2 737 2 739 25 Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

26 Proizvodnja računala te elektroničkih I optičkih proizvoda

4 464 4 488 1 520 1 527 26 Manufacture of computer, electronic and optical products

27 Proizvodnja električne opreme 8 234 8 260 2 632 2 662 27 Manufacture of electrical equipment 28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 10 619 10 831 1 146 1 150 28 Manufacture of machinery and

equipment n. e. c. 29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

2 077 2 016 572 563 29 Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

10 282 10 598 1 039 1 112 30 Manufacture of other transport equipment

31 Proizvodnja namještaja 8 447 8 447 2 623 2 648 31 Manufacture of furniture 32 Ostala prerađivačka industrija 2 010 2 018 1 142 1 128 32 Other manufacturing 33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme

9 226 9 472 1 163 1 191 33 Repair and installation of machiner and equipment

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

15 174 15 667 3 232 3 370 D Electricity, gas, steam and air conditioning supply

35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

15 174 15 667 3 232 3 370 35 Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

21 673 21 461 4 168 4 143 E Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

36 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

8 989 8 962 1 818 1 819 36 Water collection, treatment and supply

37 Uklanjanje otpadnih voda 368 334 75 66 37 Sewerage 38 Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala

10 684 10 505 2 042 2 003 38 Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery

39 Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom

1 632 1 660 233 255 39 Remediation activities and other waste management services

F Građevinarstvo 73 832 75 039 8 805 8 861 F Construction 41 Gradnja zgrada 27 755 28 619 3 619 3 629 41 Construction of buildings 42 Gradnja građevina niskogradnje 24 214 24 398 2 647 2 686 42 Civil engineering 43 Specijalizirane građevinske djelatnosti 21 863 22 022 2 539 2 546 43 Specialised construction activities G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

178 084 175 940 95 861 94 834 G Wholesale and retail trade; repair of motor vehiclesand motorcycles

45 Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima I motociklima; popravak motornih vozila i motocikla

13 056 13 057 2 822 2 849 45 Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles

Page 17: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 15

1.2. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU U 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY SEX, 2013 (nastavak) (continued)

Zaposleni Persons in paid employment

ukupno Total

žene Women

godišnji prosjek 2013.

Annual average 2013

stanje 31. ožujka 2013. Situation as on 31 March 2013

godišnji prosjek 2013.

Annual average 2013

stanje 31. ožujka 2013. Situation as on 31 March 2013

46 Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

70 937 70 311 28 835 28 521 46 Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles

47 Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

94 091 92 572 64 204 63 464 47 Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles

H Prijevoz i skladištenje 60 581 61 408 14 958 15 169 H Transportation and storage 49 Kopneni prijevoz i cjevovodni transport

26 656 26 857 4 471 4 450 49 Land transport and transport via pipelines

50 Vodni prijevoz 2 785 2 690 521 490 50 Water transport 51 Zračni prijevoz 1 069 1 059 501 489 51 Air transport 52 Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu

18 405 18 647 4 678 4 750 52 Warehousing and support activities for transportation

53 Poštanske i kurirske djelatnosti 11 666 12 155 4 787 4 990 53 Postal and courier activities I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

50 707 43 038 27 627 23 179 I Accommodation and food service activities

55 Smještaj 30 868 24 224 17 515 13 467 55 Accommodation 56 Djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića

19 839 18 814 10 112 9 712 56 Food and beverage service activities

J Informacije i komunikacije 32 317 32 421 12 473 12 525 J Information and communication 58 Izdavačke djelatnosti 5 603 5 572 2 836 2 836 58 Publishing activities 59 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisai izdavanja glazbenih zapisa

1 013 1 066 445 471 59 Motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing activities

60 Emitiranje programa 5 576 5 541 2 393 2 384 60 Programming and broadcasting activities

61 Telekomunikacije 8 441 8 471 3 172 3 172 61 Telecommunications 62 Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima

9 645 9 718 2 852 2 878 62 Computer programming, consultancy and related activities

63 Informacijske uslužne djelatnosti 2 039 2 053 775 784 63 Information service activities K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

36 894 36 906 25 340 25 371 K Financial and insurance activities

64 Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova

23 204 23 268 16 563 16 617 64 Financial service activities, except insurance and pension funding

65 Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim obveznoga socijalnog osiguranja

8 531 8 470 5 136 5 111 65 Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security

66 Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga i djelatnosti osiguranja

5 159 5 168 3 641 3 643 66 Activities auxiliary to financial services and insurance activities

L Poslovanje nekretninama 7 129 7 096 3 352 3 356 L Real estate activities 68 Poslovanje nekretninama 7 129 7 096 3 352 3 356 68 Real estate activities M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

51 772 51 719 24 702 24 784 M Professional, scientific and technical activities

69 Pravne i računovodstvene djelatnosti 10 295 10 418 7 451 7 587 69 Legal and accounting activities 70 Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem

5 717 5 549 3 265 3 170 70 Activities of head offices; management consultancy activities

71 Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza

20 648 20 849 6 607 6 683 71 Architectural and engineering activities; technical testing and analysis

72 Znanstveno istraživanje i razvoj 5 406 5 354 2 684 2 660 72 Scientific research and development 73 Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta

5 292 5 120 2 939 2 891 73 Advertising and market research

Page 18: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

16 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

1.2. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU U 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY SEX, 2013 (nastavak) (continued)

Zaposleni Persons in paid employment

ukupno Total

žene Women

godišnji prosjek 2013.

Annual average 2013

stanje 31. ožujka 2013. Situation as on 31 March 2013

godišnji prosjek 2013.

Annual average 2013

stanje 31. ožujka 2013. Situation as on 31 March 2013

74 Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

2 322 2 325 1 052 1 080 74 Other professional, scientific and technical activities

75 Veterinarske djelatnosti 2 092 2 104 704 713 75 Veterinary activities N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

36 057 34 947 14 707 14 218 N Administrative and support service activities

77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing)

2 783 2 579 921 820 77 Rental and leasing activities

78 Djelatnosti zapošljavanja 4 939 4 520 2 500 2 414 78 Employment activities 79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima

5 221 4 735 3 000 2 694 79 Travel agency, tour operator reservation service and related activities

80 Zaštitne i istražne djelatnosti 12 365 12 276 1 508 1 506 80 Security and investigation activities 81 Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja I održavanja krajolika

9 644 9 713 6 195 6 191 81 Services to buildings and landscape activities

82 Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti

1 105 1 124 583 593 82 Office administrative, office support and other business support activities

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

106 582 105 940 48 688 48 287 O Public administration and defence; compulsorysocial security

84 Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

106 582 105 940 48 688 48 287 84 Public administration and defence; compulsory social security

P Obrazovanje 109 294 110 397 84 048 84 936 P Education 85 Obrazovanje 109 294 110 397 84 048 84 936 85 Education Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

85 298 84 980 67 268 67 078 Q Human health and social work activities

86 Djelatnosti zdravstvene zaštite 67 654 67 552 52 487 52 453 86 Human health activities 87 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem

11 512 11 452 9 753 9 726 87 Residential care activities

88 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja

6 132 5 976 5 028 4 899 88 Social work activities without accommodation

R Umjetnost, zabava i rekreacija 20 902 20 660 11 804 11 720 R Arts, entertainment and recreation 90 Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti

3 242 3 252 1 589 1 594 90 Creative, arts and entertainment activities

91 Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti

5 673 5 451 3 675 3 583 91 Libraries, archives, museums and other cultural activities

92 Djelatnosti kockanja i klađenja 5 584 5 516 4 240 4 203 92 Gambling and betting activities 93 Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti

6 403 6 441 2 300 2 340 93 Sports activities and amusement and recreation activities

S Ostale uslužne djelatnosti 15 481 15 270 9 032 8 979 S Other service activities 94 Djelatnosti članskih organizacija 7 814 7 743 4 652 4 663 94 Activities of membership

organisations 95 Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

1 821 1 805 376 388 95 Repair of computers and personal and household goods

96 Ostale osobne uslužne djelatnosti 5 846 5 722 4 004 3 928 96 Other personal service activities

Page 19: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 17

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007. NKD 2007. activity sections

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo A Agriculture, forestry and fishing B Rudarstvo i vađenje B Mining and quarrying C Prerađivačka industrija C Manufacturing D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija D Electricity, gas, steam and air conditioning supply E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

E Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

F Građevinarstvo F Construction G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla G Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles H Prijevoz i skladištenje H Transportation and storage I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane I Accommodation and food service activities J Informacije i komunikacije J Information and communication K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja K Financial and insurance activities L Poslovanje nekretninama L Real estate activities M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti M Professional, scientific and technical activities N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti N Administrative and support service activities O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje O Public administration and defence; compulsory social security P Obrazovanje P Education Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Q Human health and social work activities R Umjetnost, zabava i rekreacija R Arts, entertainment and recreation S Ostale uslužne djelatnosti S Other service activities T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

T Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use

U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela U Activities of extraterritorial organisations and bodies

Page 20: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

18 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

1.3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PREMA NKD-u 2007. I SPOLU U 2013., GODIŠNJI PROSJEK1) PERSONS IN EMPLOYMENT IN CRAFTS AND TRADES AND FREE LANCES, ACCORDING TO NKD 2007. AND BY SEX, 2013 ANNUAL AVERAGE1)

Ukupno Total

Žene Women

Vlasnici i zaposlenici u obrtu Owners and persons employed in crafts and trades

Zaposleni u djelatnostima

slobodnih profesija Persons employed

in free lances

ukupno Total

žene Women

vlasnici Owners

zaposlenici Employees ukupno

Total žene

Women ukupno Total

žene Women

ukupno Total

žene Women

Ukupno

Total

206 658 90 707 184 034 81 031 65 362 19 571 118 672 61 460 22 624 9 676

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing

9 152 2 609 9 152 2 609 3 301 406 5 851 2 203 - -

B Rudarstvo i vađenje

Mining and quarrying

237 53 237 53 81 10 156 43 - -

C Prerađivačka industrija

Manufacturing

31 383 11 930 31 383 11 930 8 949 1 969 22 434 9 961 - -

D Opskrba električnom energijom plinom, parom i klimatizacija

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

- - - - - - - - - -

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

188 34 188 34 77 12 111 22 - -

F Građevinarstvo

Construction

21 823 1 917 21 823 1 917 8 877 315 12 946 1 602 - -

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

29 069 14 694 28 713 14 358 11 594 4 349 17 119 10 009 356 336

H Prijevoz i skladištenje

Transportation and storage

13 474 1 398 13 474 1 398 6 402 226 7 072 1 172 - -

I Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Accommodation and food service activities

34 644 17 960 34 644 17 960 10 126 3 373 24 518 14 587 - -

J Informacije i komunikacije

Information and communication

1 392 333 1 392 333 931 155 461 178 - -

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

1) See Notes on Methodology.

Page 21: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 19

1.3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PREMA NKD-u 2007. I SPOLU U 2013., GODIŠNJI PROSJEK1) PERSONS IN EMPLOYMENT IN CRAFTS AND TRADES AND FREE LANCES, ACCORDING TO NKD 2007. AND BY SEX, 2013 ANNUAL AVERAGE1)

(nastavak) (continued)

Ukupno Total

Žene Women

Vlasnici i zaposlenici u obrtu Owners and persons employed in crafts and trades

Zaposleni u djelatnostima

slobodnih profesija Persons employed

in free lances

ukupno Total

žene Women

vlasnici Owners

zaposlenici Employees ukupno

Total žene

Women ukupno Total

žene Women

ukupno Total

žene Women

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

i djelatnosti osiguranja

Financial and insurance activities

994 651 994 651 359 173 635 478 - -

L Poslovanje nekretninama

Real estate activities

547 263 547 263 349 153 198 110 - -

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Professional, scientific and technical activities

16 109 9 128 11 638 7 250 4 012 1 942 7 626 5 308 4 471 1 878

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Administrative and support service activities

3 995 2 078 3 995 2 078 1 842 756 2 153 1 322 - -

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno

osiguranje

Public administration and defence; compulsory social security

9 508 2 662 73 48 4 - 69 48 9 435 2 614

P Obrazovanje

Education

471 147 471 147 164 60 307 87 - -

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Human health and social work activities

12 058 9 725 6 515 5 879 69 51 6 446 5 828 5 543 3 846

R Umjetnost, zabava i rekreacija

Arts, entertainment and recreation

2 788 910 557 240 304 90 253 150 2 231 670

S Ostale uslužne djelatnosti

Other service activities

14 297 10 566 13 711 10 235 7 663 5 461 6 048 4 774 586 331

T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca;

djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use

3 849 3 385 3 849 3 385 59 15 3 790 3 370 - -

U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela

Activities of extraterritorial organis ations and bodies

- - - - - - - - - -

Nerazvrstani prema djelatnostima

Unclassified according to activities

680 264 678 263 199 55 479 208 2 1

Page 22: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

20 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

1.4. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STUPNJU STRUČNOG OBRAZOVANJA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY EDUCATIONAL ATTAINMENT, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013

Ukupno Total

Stupanj stručnogEducational

visoko University degree

ukupno Total

doktori Doctors

magistri Masters

Ukupno 1 035 356 221 265 9 878 7 884 1 A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 21 350 3 067 26 124 2 01 Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima 11 506 1 361 13 44 3 02 Šumarstvo i sječa drva 8 106 1 572 12 75 4 03 Ribarstvo 1 738 134 1 5 5 B Rudarstvo i vađenje 5 168 814 7 30 6 06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina 1 323 365 7 21 7 08 Ostalo rudarstvo i vađenje 1 793 169 - 6 8 09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu 2 052 280 - 3 9 C Prerađivačka industrija 191 638 19 441 179 754 10 10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 33 768 2 639 23 94 11 11 Proizvodnja pića 4 716 707 7 8 12 12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 837 146 1 10 13 13 Proizvodnja tekstila 3 642 174 - 2 14 14 Proizvodnja odjeće 13 896 360 - 12 15 15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 8 147 117 - 1 16 16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

9 963 349 1 11 17

17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 3 139 298 1 15 18 18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 5 511 622 2 18 19 19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 2 813 835 3 63 20 20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 6 133 849 15 58 21 21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

3 934 1 661 71 185 22

22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 6 431 576 2 10 23 23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 8 975 875 4 31 24 24 Proizvodnja metala 4 034 396 1 10 25 25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 22 156 1 380 - 46 26 26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 4 178 1 191 23 36 27 27 Proizvodnja električne opreme 8 109 1 298 14 52 28 28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 10 465 1 161 4 26 29 29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 1 922 170 1 8 30 30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 10 397 1 209 4 27 31 31 Proizvodnja namještaja 7 908 424 - 11 32 32 Ostala prerađivačka industrija 1 728 116 - 1 33 33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme 8 836 1 888 2 19 34 D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 15 408 2 504 25 175 35 35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 15 408 2 504 25 175 36 E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

20 858 1 712 19 66 37

36 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom 8 927 899 3 33 38 37 Uklanjanje otpadnih voda 309 24 - 1 39 38 Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala 10 089 686 4 25 40 39 Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom 1 533 103 12 7 41 1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti

izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u Statističkom izvješću Zaposlenost i plaće jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

1) Activity sections T (Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use) and U (Activities of extraterritorial organisations and bodies) as well as their divisions are not presented in the Statistical Reports Employment and Wages, since they were not covered by the survey.

Page 23: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 21

obrazovanja attainment

više Non-

-university college degree

srednje Secondary

school education

niže Basic school

education

VKV Highly skilled

KV Skilled

PKV Semi-skilled

NKV Unskilled

1 89 277 507 874 29 697 17 103 87 268 19 877 62 995 Total

2 800 9 912 1 014 116 2 313 1 018 3 110 A Agriculture, forestry and fishing 3 524 5 346 464 64 1 279 272 2 196 01 Crop and animal production, hunting and related service activities 4 222 3 550 461 50 915 708 628 02 Forestry and logging 5 54 1 016 89 2 119 38 286 03 Fishing and aquaculture

6 218 2 466 97 302 1 001 64 206 B Mining and quarrying 7 47 632 14 77 183 - 5 06 Extraction of crude petroleum and natural gas 8 80 812 44 39 410 58 181 08 Other mining and quarrying 9 91 1 022 39 186 408 6 20 09 Mining support service activities

10 9 292 93 100 6 817 5 660 29 381 7 094 20 853 C Manufacturing 11 1 574 16 814 1 727 1 848 3 841 764 4 561 10 Manufacture of food products 12 269 2 209 276 82 530 133 510 11 Manufacture of beverages 13 50 427 107 4 53 16 34 12 Manufacture of tobacco products 14 174 1 823 205 42 384 159 681 13 Manufacture of textiles 15 486 7 343 561 129 2 139 816 2 062 14 Manufacture of wearing apparel 16 192 3 924 200 96 973 570 2 075 15 Manufacture of leather and related products 17 193 4 940 624 82 1 354 373 2 048 16 Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture;

manufacture of articles of straw and plaiting materials 18 154 1 778 81 37 309 79 403 17 Manufacture of paper and paper products 19 325 3 340 279 89 483 133 240 18 Printing and reproduction of recorded media 20 180 1 351 32 188 170 22 35 19 Manufacture of coke and refined petroleum products 21 296 2 739 75 201 1 270 139 564 20 Manufacture of chemicals and chemical products 22 163 1 620 78 67 144 64 137 21 Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical

preparations 23 330 3 723 211 91 609 97 794 22 Manufacture of rubber and plastic products 24 504 4 306 280 200 1 521 299 990 23 Manufacture of other non-metallic mineral products 25 169 1 837 160 136 542 197 597 24 Manufacture of basic metals 26 901 12 068 458 411 4 457 612 1 869 25 Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment 27 339 1 854 185 42 471 44 52 26 Manufacture of computer, electronic and optical products 28 576 3 975 605 257 643 185 570 27 Manufacture of electrical equipment 29 832 4 992 84 395 2 365 192 444 28 Manufacture of machinery and equipment n. e. c. 30 101 821 81 20 486 51 192 29 Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers 31 620 3 171 70 527 2 823 1 405 572 30 Manufacture of other transport equipment 32 246 3 978 327 127 1 598 352 856 31 Manufacture of furniture 33 63 1 107 33 12 160 45 192 32 Other manufacturing 34 555 2 960 78 577 2 056 347 375 33 Repair and installation of machinery and equipment

35 1 217 6 746 225 2 123 1 870 183 540 D Electricity, gas, steam and air conditioning supply 36 1 217 6 746 225 2 123 1 870 183 540 35 Electricity, gas, steam and air conditioning supply

37 1 153 9 124 1 009 714 3 236 698 3 212 E Water supply; sewerage, waste management and remediation

activities 38 625 3 624 431 516 1 758 197 877 36 Water collection, treatment and supply 39 16 166 36 1 28 14 24 37 Sewerage 40 433 4 454 453 192 1 267 465 2 139 38 Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery 41 79 880 89 5 183 22 172 39 Remediation activities and other waste management services

Page 24: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

22 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

1.4. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STUPNJU STRUČNOG OBRAZOVANJA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY EDUCATIONAL ATTAINMENT, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Stupanj stručnogEducational

visoko University degree

ukupno Total

doktori Doctors

magistri Masters

F Građevinarstvo 65 113 4 990 11 120 1

41 Gradnja zgrada 23 580 1 727 2 20 2

42 Gradnja građevina niskogradnje 23 691 2 097 8 85 3

43 Specijalizirane građevinske djelatnosti 17 842 1 166 1 15 4

5

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 154 882 17 148 57 428 6

45 Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikla

10 818 920 3 16 7

46 Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima 58 900 10 252 34 270 8

47 Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima 85 164 5 976 20 142 9

10

H Prijevoz i skladištenje 58 086 4 977 29 190 11

49 Kopneni prijevoz i cjevovodni transport 24 481 1 248 13 54 12

50 Vodni prijevoz 2 524 281 3 11 13

51 Zračni prijevoz 1 032 307 2 10 14

52 Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu 17 935 2 359 11 73 15

53 Poštanske i kurirske djelatnosti 12 114 782 - 42 16

17

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 34 380 3 053 5 136 18

55 Smještaj 23 108 2 614 5 123 19

56 Djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića 11 272 439 - 13 20

21

J Informacije i komunikacije 28 178 11 625 104 601 22

58 Izdavačke djelatnosti 4 860 1 695 4 90 23

59 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa

750 187 - 4 24

60 Emitiranje programa 5 352 1 867 72 17 25

61 Telekomunikacije 8 189 3 129 8 327 26

62 Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima 7 370 3 940 19 123 27

63 Informacijske uslužne djelatnosti 1 657 807 1 40 28

29

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 35 987 13 472 43 701 30

64 Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova 22 960 9 718 29 526 31

65 Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim obveznoga socijalnog osiguranja

8 413 2 485 9 137 32

66 Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga i djelatnosti osiguranja 4 614 1 269 5 38 33

34

L Poslovanje nekretninama 5 356 749 2 17 35

68 Poslovanje nekretninama 5 356 749 2 17 36

Page 25: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 23

obrazovanja attainment

više Non-

-university college degree

srednje Secondary

school education

niže Basic school

education

VKV Highly skilled

KV Skilled

PKV Semi-skilled

NKV Unskilled

1 1 28 046 3 128 1 509 13 438 3 358 7 043 F Construction

2 2 8 231 1 526 552 5 901 1 530 2 920 41 Construction of buildings

3 3 10 032 1 218 496 4 436 1 215 2 777 42 Civil engineering

4 4 9 783 384 461 3 101 613 1 346 43 Specialised construction activities

5 5

6 6 108 187 2 356 1 741 11 101 1 027 5 345 G Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

7 7 7 835 129 143 809 48 320 45 Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles

8 8 37 277 998 580 3 075 317 2 198 46 Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles

9 9 63 075 1 229 1 018 7 217 662 2 827 47 Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles

10 10

11 11 34 998 2 527 1 318 7 472 573 1 732 H Transportation and storage

12 12 15 278 441 902 4 462 234 885 49 Land transport and transport via pipelines

13 13 1 212 139 50 398 51 49 50 Water transport

14 14 478 7 7 3 - - 51 Air transport

15 15 9 547 797 310 2 185 241 624 52 Warehousing and support activities for transportation

16 16 8 483 1 143 49 424 47 174 53 Postal and courier activities

17 17

18 18 19 037 1 405 995 4 645 693 2 951 I Accommodation and food service activities

19 19 11 680 1 060 819 3 155 378 2 103 55 Accommodation

20 20 7 357 345 176 1 490 315 848 56 Food and beverage service activities

21 21

22 22 12 514 189 360 339 47 206 J Information and communication

23 23 2 445 68 14 90 19 98 58 Publishing activities

24 24 479 7 - 15 1 12 59 Motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing activities

25 25 2 953 52 43 85 12 34 60 Programming and broadcasting activities

26 26 3 642 33 288 114 12 21 61 Telecommunications

27 27 2 390 19 14 18 2 24 62 Computer programming, consultancy and related activities

28 28 605 10 1 17 1 17 63 Information service activities

29 29

30 30 17 556 317 42 173 9 93 K Financial and insurance activities

31 31 10 296 120 11 69 2 32 64 Financial service activities, except insurance and pension funding

32 32 4 624 110 21 90 7 47 65 Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security

33 33 2 636 87 10 14 - 14 66 Activities auxiliary to financial services and insurance activities

34 34

35 35 2 738 231 47 417 110 629 L Real estate activities

36 36 2 738 231 47 417 110 629 68 Real estate activities

Page 26: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

24 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

1.4. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STUPNJU STRUČNOG OBRAZOVANJA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY EDUCATIONAL ATTAINMENT, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Stupanj stručnogEducational

visoko University degree

ukupno Total

doktori Doctors

magistri Masters

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 40 782 19 418 1 469 660 1

69 Pravne i računovodstvene djelatnosti 7 789 3 160 7 65 2

70 Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem 3 465 1 557 24 65 3

71 Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza 17 198 7 977 107 256 4

72 Znanstveno istraživanje i razvoj 5 211 3 506 1 293 185 5

73 Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta 3 742 1 610 5 22 6

74 Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 1 415 464 4 8 7

75 Veterinarske djelatnosti 1 962 1 144 29 59 8

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 32 026 3 146 7 83 9

77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) 1 923 251 - 6 10

78 Djelatnosti zapošljavanja 4 465 1 047 2 24 11

79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima

3 834 948 1 27 12

80 Zaštitne i istražne djelatnosti 12 168 293 - 9 13

81 Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika

8 756 435 2 10 14

82 Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti

880 172 2 7 15

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 105 187 28 487 268 1 145 16

84 Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 105 187 28 487 268 1 145 17

P Obrazovanje 108 967 60 996 5 934 1 392 18

85 Obrazovanje 108 967 60 996 5 934 1 392 19

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 82 916 18 445 1 547 896 20

86 Djelatnosti zdravstvene zaštite 66 557 14 789 1 534 827 21

87 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem 11 111 1 710 5 32 22

88 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja 5 248 1 946 8 37 23

R Umjetnost, zabava i rekreacija 18 529 4 750 122 275 24

90 Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti 3 075 1 335 9 111 25

91 Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti 5 281 2 346 107 136 26

92 Djelatnosti kockanja i klađenja 5 473 238 1 13 27

93 Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti 4 700 831 5 15 28

S Ostale uslužne djelatnosti 10 545 2 471 24 91 29

94 Djelatnosti članskih organizacija 5 661 2 143 21 85 30

95 Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo 1 437 148 - 4 31

96 Ostale osobne uslužne djelatnosti 3 447 180 3 2 32

Page 27: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 25

obrazovanja attainment

više Non-

-university college degree

srednje Secondary

school education

niže Basic school

education

VKV Highly skilled

KV Skilled

PKV Semi-skilled

NKV Unskilled

1 38 15 182 454 252 1 079 160 683 M Professional, scientific and technical activities

2 39 3 653 59 14 106 13 86 69 Legal and accounting activities

3 40 1 402 30 6 58 4 98 70 Activities of head offices; management consultancy activities

4 41 5 897 188 165 681 69 307 71 Architectural and engineering activities; technical testing andanalysis

5 42 1 067 117 32 121 37 65 72 Scientific research and development

6 43 1 791 22 9 26 7 42 73 Advertising and market research

7 44 750 19 12 54 9 21 74 Other professional, scientific and technical activities

8 45 622 19 14 33 21 64 75 Veterinary activities

9 1 566 20 310 2 051 236 1 348 230 3 139 N Administrative and support service activities

10 170 1 263 27 6 123 4 79 77 Rental and leasing activities

11 423 2 121 290 11 50 9 514 78 Employment activities

12 411 2 111 75 27 156 17 89 79 Travel agency, tour operator reservation service and related activities

13 304 10 441 421 64 478 65 102 80 Security and investigation activities

14 212 3 800 1 220 112 515 132 2 330 81 Services to buildings and landscape activities

15 46 574 18 16 26 3 25 82 Office administrative, office support and other business support activities

16 10 124 58 247 1 884 459 3 322 382 2 282 O Public administration and defence; compulsory social security

17 10 124 58 247 1 884 459 3 322 382 2 282 84 Public administration and defence; compulsory social security

18 22 854 14 191 2 392 497 1 934 519 5 584 P Education

19 22 854 14 191 2 392 497 1 934 519 5 584 85 Education

20 10 990 39 674 2 679 474 2 934 3 501 4 219 Q Human health and social work activities

21 9 700 32 252 1 993 377 2 092 2 362 2 992 86 Human health activities

22 711 5 318 483 82 750 1 029 1 028 87 Residential care activities

23 579 2 104 203 15 92 110 199 88 Social work activities without accommodation

24 1 362 10 213 690 169 657 108 580 R Arts, entertainment and recreation

25 180 1 225 114 26 146 17 32 90 Creative, arts and entertainment activities

26 430 1 902 313 32 93 42 123 91 Libraries, archives, museums and other cultural activities

27 257 4 643 114 10 111 6 94 92 Gambling and betting activities

28 495 2 443 149 101 307 43 331 93 Sports activities and amusement and recreation activities

29 821 5 633 232 89 608 103 588 S Other service activities

30 617 2 384 111 52 148 43 163 94 Activities of membership organisations

31 101 1 056 11 13 81 2 25 95 Repair of computers and personal and household goods

32 103 2 193 110 24 379 58 400 96 Other personal service activities

Page 28: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

26 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

1.5. ZAPOSLENE ŽENE U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STUPNJU STRUČNOG OBRAZOVANJA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. WOMEN IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY EDUCATIONAL ATTAINMENT, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013

Ukupno Total

Stupanj stručnogEducational

visoko University degree

ukupno Total

doktori Doctors

magistri Masters

Ukupno 491 805 127 863 4 593 4 068 1

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 5 417 976 4 47 2

01 Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima

3 519 498 2 24 3

02 Šumarstvo i sječa drva 1 517 426 2 22 4

03 Ribarstvo 381 52 - 1 5

B Rudarstvo i vađenje 679 244 3 8 6

06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina 237 121 3 6 7

08 Ostalo rudarstvo i vađenje 275 55 - - 8

09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu 167 68 - 2 9

C Prerađivačka industrija 67 673 7 783 78 349 10

10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 15 527 1 446 15 56 11

11 Proizvodnja pića 1 443 313 5 5 12

12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 353 64 1 4 13

13 Proizvodnja tekstila 2 540 90 - 1 14

14 Proizvodnja odjeće 12 083 218 - 11 15

15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 6 426 65 - - 16

16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

2 820 118 - 5 17

17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 906 147 - 7 18

18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 2 212 320 1 8 19

19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 872 438 - 33 20

20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 1 847 407 3 37 21

21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 2 338 1 145 47 121 22

22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 1 878 238 - 2 23

23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 1 812 344 3 8 24

24 Proizvodnja metala 608 103 - 4 25

25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 2 578 328 - 13 26

26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 1 451 321 3 5 27

27 Proizvodnja električne opreme 2 619 324 - 13 28

28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 1 118 277 - 2 29

29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 551 42 - 1 30

30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 1 091 358 - 6 31

31 Proizvodnja namještaja 2 508 166 - 3 32

32 Ostala prerađivačka industrija 982 58 - 1 33

33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme 1 110 453 - 3 34

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 3 336 755 5 50 35

35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 3 336 755 5 50 36 1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti

izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u Statističkom izvješću Zaposlenost i plaće jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

1) Activity sections T (Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use) and U (Activities of extraterritorial organisations and bodies) as well as their divisions are not presented in the Statistical Reports Employment and Wages, since they were not covered by the survey.

Page 29: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 27

obrazovanja attainment

više Non-

-university college degree

srednje Secondary

school education

niže Basic school

education

VKV Highly skilled

KV Skilled

PKV Semi-skilled

NKV Unskilled

1 53 411 234 119 15 560 2 738 19 709 7 754 30 651 Total

2 320 2 823 231 6 222 52 787 A Agriculture, forestry and fishing

3 197 1 818 159 6 177 41 623 01 Crop and animal production, hunting and related service activities

4 106 801 64 - 28 8 84 02 Forestry and logging

5 17 204 8 - 17 3 80 03 Fishing and aquaculture

6 48 321 25 1 18 3 19 B Mining and quarrying

7 16 85 6 - 6 - 3 06 Extraction of crude petroleum and natural gas

8 21 161 12 1 9 2 14 08 Other mining and quarrying

9 11 75 7 - 3 1 2 09 Mining support service activities

10 3 215 33 698 3 558 1 053 5 906 2 543 9 917 C Manufacturing

11 796 7 788 881 750 1 248 361 2 257 10 Manufacture of food products

12 104 687 77 8 68 23 163 11 Manufacture of beverages

13 23 152 70 - 12 9 23 12 Manufacture of tobacco products

14 110 1 287 164 18 227 128 516 13 Manufacture of textiles

15 369 6 284 532 74 1 889 775 1 942 14 Manufacture of wearing apparel

16 130 2 991 165 57 764 496 1 758 15 Manufacture of leather and related products

17 79 1 420 218 11 210 103 661 16 Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

18 42 469 40 - 29 27 152 17 Manufacture of paper and paper products

19 126 1 209 130 23 188 83 133 18 Printing and reproduction of recorded media

20 81 305 14 6 19 2 7 19 Manufacture of coke and refined petroleum products

21 97 993 38 2 51 28 231 20 Manufacture of chemicals and chemical products

22 103 833 60 11 55 40 91 21 Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

23 102 1 028 61 17 84 17 331 22 Manufacture of rubber and plastic products

24 133 981 59 2 86 20 187 23 Manufacture of other non-metallic mineral products

25 43 300 26 2 28 29 77 24 Manufacture of basic metals

26 220 1 456 84 17 129 70 274 25 Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

27 87 691 150 7 157 10 28 26 Manufacture of computer, electronic and optical products

28 98 1 141 492 9 164 89 302 27 Manufacture of electrical equipment

29 137 578 19 3 26 12 66 28 Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

30 23 243 40 1 85 24 93 29 Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

31 101 454 11 - 71 23 73 30 Manufacture of other transport equipment

32 88 1 342 179 29 233 136 335 31 Manufacture of furniture

33 36 634 24 - 58 26 146 32 Other manufacturing

34 87 432 24 6 25 12 71 33 Repair and installation of machinery and equipment

35 353 1 863 119 22 72 23 129 D Electricity, gas, steam and air conditioning supply

36 353 1 863 119 22 72 23 129 35 Electricity, gas, steam and air conditioning supply

Page 30: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

28 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

1.5. ZAPOSLENE ŽENE U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STUPNJU STRUČNOG OBRAZOVANJA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. WOMEN IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY EDUCATIONAL ATTAINMENT, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Stupanj stručnogEducational

visoko University degree

ukupno Total

doktori Doctors

magistri Masters

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

4 033 772 5 34 1

36 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom 1 819 424 2 19 2

37 Uklanjanje otpadnih voda 62 16 - 1 3

38 Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala

1 915 298 1 11 4

39 Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom 237 34 2 3 5

6

F Građevinarstvo 7 649 1 615 3 36 7

41 Gradnja zgrada 2 957 626 1 7 8

42 Gradnja građevina niskogradnje 2 626 632 2 23 9

43 Specijalizirane građevinske djelatnosti 2 066 357 - 6 10

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 85 038 9 442 23 223 11

45 Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikla

2 376 334 - 8 12

46 Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima 23 921 4 935 16 119 13

47 Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima 58 741 4 173 7 96 14

H Prijevoz i skladištenje 14 588 2 136 7 77 15

49 Kopneni prijevoz i cjevovodni transport 4 104 484 4 19 16

50 Vodni prijevoz 458 106 - 3 17

51 Zračni prijevoz 477 155 1 4 18

52 Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu 4 567 983 2 28 19

53 Poštanske i kurirske djelatnosti 4 982 408 - 23 20

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 18 937 1 802 1 79 21

55 Smještaj 12 906 1 582 1 71 22

56 Djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića 6 031 220 - 8 23

J Informacije i komunikacije 11 022 5 027 47 291 24

58 Izdavačke djelatnosti 2 482 959 2 63 25

59 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa

342 119 - 3 26

60 Emitiranje programa 2 311 1 131 36 13 27

61 Telekomunikacije 3 071 1 255 4 159 28

62 Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima 2 187 1 240 4 35 29

63 Informacijske uslužne djelatnosti 629 323 1 18 30

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 24 838 8 541 11 411 31

64 Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova 16 445 6 354 7 311 32

65 Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim obveznoga socijalnog osiguranja

5 085 1 426 2 82 33

66 Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga i djelatnosti osiguranja 3 308 761 2 18 34

Page 31: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 29

obrazovanja attainment

više Non-

-university college degree

srednje Secondary

school education

niže Basic school

education

VKV Highly skilled

KV Skilled

PKV Semi-skilled

NKV Unskilled

1 424 2 005 204 7 133 62 426 E Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

2 231 926 82 5 40 15 96 36 Water collection, treatment and supply

3 7 31 4 - - - 4 37 Sewerage

4 158 931 106 2 73 47 300 38 Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery

5 28 117 12 - 20 - 26 39 Remediation activities and other waste management services

6

7 921 4 118 229 18 276 73 399 F Construction

8 338 1 551 111 9 94 31 197 41 Construction of buildings

9 358 1 302 73 2 114 16 129 42 Civil engineering

10 225 1 265 45 7 68 26 73 43 Specialised construction activities

11 3 881 60 518 1 265 693 6 031 486 2 722 G Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

12 186 1 611 51 14 60 8 112 45 Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles

13 1 743 14 769 387 110 993 96 888 46 Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles

14 1 952 44 138 827 569 4 978 382 1 722 47 Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles

15 1 580 9 512 481 44 265 53 517 H Transportation and storage

16 322 2 665 121 18 144 27 323 49 Land transport and transport via pipelines

17 61 256 12 1 8 5 9 50 Water transport

18 80 239 3 - - - - 51 Air transport

19 545 2 662 124 23 75 17 138 52 Warehousing and support activities for transportation

20 572 3 690 221 2 38 4 47 53 Postal and courier activities

21 822 10 080 1 029 334 2 224 497 2 149 I Accommodation and food service activities

22 666 6 300 788 252 1 521 259 1 538 55 Accommodation

23 156 3 780 241 82 703 238 611 56 Food and beverage service activities

24 941 4 792 82 16 62 8 94 J Information and communication

25 202 1 192 37 2 33 6 51 58 Publishing activities

26 23 189 3 - 2 1 5 59 Motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing activities

27 137 1 001 19 3 10 - 10 60 Programming and broadcasting activities

28 307 1 479 7 8 6 - 9 61 Telecommunications

29 219 697 8 3 5 1 14 62 Computer programming, consultancy and related activities

30 53 234 8 - 6 - 5 63 Information service activities

31 2 961 12 949 234 4 74 4 71 K Financial and insurance activities

32 1 975 7 970 88 2 26 1 29 64 Financial service activities, except insurance and pension funding

33 563 2 949 70 2 40 3 32 65 Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security

34 423 2 030 76 - 8 - 10 66 Activities auxiliary to financial services and insurance activities

Page 32: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

30 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

1.5. ZAPOSLENE ŽENE U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STUPNJU STRUČNOG OBRAZOVANJA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. WOMEN IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY EDUCATIONAL ATTAINMENT, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Stupanj stručnogEducational

visoko University degree

ukupno Total

doktori Doctors

magistri Masters

L Poslovanje nekretninama 2 575 380 1 2 1

68 Poslovanje nekretninama 2 575 380 1 2 2

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 19 134 8 985 751 265 3

69 Pravne i računovodstvene djelatnosti 5 688 2 053 1 39 4

70 Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem 1 969 904 12 33 5

71 Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza 5 460 2 668 39 80 6

72 Znanstveno istraživanje i razvoj 2 594 1 735 681 82 7

73 Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta 2 117 1 043 1 13 8

74 Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 639 285 3 5 9

75 Veterinarske djelatnosti 667 297 14 13 10

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 12 828 1 980 5 42 11

77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) 605 129 - 5 12

78 Djelatnosti zapošljavanja 2 382 762 2 11 13

79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima

2 182 683 1 17 14

80 Zaštitne i istražne djelatnosti 1 498 53 - 2 15

81 Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika

5 680 240 - 3 16

82 Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti

481 113 2 4 17

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 47 834 16 335 117 578 18

84 Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 47 834 16 335 117 578 19

P Obrazovanje 83 951 44 071 2 674 794 20

85 Obrazovanje 83 951 44 071 2 674 794 21

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 65 480 12 654 769 566 22

86 Djelatnosti zdravstvene zaštite 51 728 9 627 759 509 23

87 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem 9 445 1 331 4 26 24

88 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja 4 307 1 696 6 31 25

R Umjetnost, zabava i rekreacija 10 892 2 865 78 160 26

90 Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti 1 508 694 6 54 27

91 Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti 3 481 1 715 71 97 28

92 Djelatnosti kockanja i klađenja 4 173 123 - 4 29

93 Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti 1 730 333 1 5 30

S Ostale uslužne djelatnosti 5 901 1 500 11 56 31

94 Djelatnosti članskih organizacija 3 443 1 354 10 53 32

95 Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo 315 42 - 3 33

96 Ostale osobne uslužne djelatnosti 2 143 104 1 - 34

Page 33: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 31

obrazovanja attainment

više Non-

-university college degree

srednje Secondary

school education

niže Basic school

education

VKV Highly skilled

KV Skilled

PKV Semi-skilled

NKV Unskilled

1 186 1 295 110 9 129 55 411 L Real estate activities

2 186 1 295 110 9 129 55 411 68 Real estate activities

3 1 625 7 774 233 35 139 49 294 M Professional, scientific and technical activities

4 561 2 922 38 6 44 10 54 69 Legal and accounting activities

5 174 797 13 1 10 3 67 70 Activities of head offices; management consultancy activities

6 589 2 003 61 11 47 7 74 71 Architectural and engineering activities; technical testing and analysis

7 97 573 96 5 18 25 45 72 Scientific research and development

8 127 908 10 8 3 1 17 73 Advertising and market research

9 44 278 7 2 16 1 6 74 Other professional, scientific and technical activities

10 33 293 8 2 1 2 31 75 Veterinary activities

11 773 6 253 1 154 82 400 95 2 091 N Administrative and support service activities

12 63 352 13 2 20 - 26 77 Rental and leasing activities

13 290 1 042 101 2 22 5 158 78 Employment activities

14 239 1 105 36 11 59 6 43 79 Travel agency, tour operator reservation service and related activities

15 55 1 266 27 1 70 5 21 80 Security and investigation activities

16 96 2 185 967 65 223 78 1 826 81 Services to buildings and landscape activities

17 30 303 10 1 6 1 17 82 Office administrative, office support and other business support activities

18 4 794 23 844 1 320 81 502 159 799 O Public administration and defence; compulsory social security

19 4 794 23 844 1 320 81 502 159 799 84 Public administration and defence; compulsory social security

20 20 285 10 278 2 304 142 1 123 412 5 336 P Education

21 20 285 10 278 2 304 142 1 123 412 5 336 85 Education

22 9 147 32 626 2 361 154 1 626 3 092 3 820 Q Human health and social work activities

23 8 098 26 464 1 734 108 965 2 053 2 679 86 Human health activities

24 573 4 504 462 41 603 959 972 87 Residential care activities

25 476 1 658 165 5 58 80 169 88 Social work activities without accommodation

26 685 6 191 489 23 224 43 372 R Arts, entertainment and recreation

27 108 566 65 6 41 9 19 90 Creative, arts and entertainment activities

28 285 1 093 258 8 25 13 84 91 Libraries, archives, museums and other cultural activities

29 155 3 641 92 6 88 4 64 92 Gambling and betting activities

30 137 891 74 3 70 17 205 93 Sports activities and amusement and recreation activities

31 450 3 179 132 14 283 45 298 S Other service activities

32 379 1 422 78 7 39 32 132 94 Activities of membership organisations

33 20 220 4 - 17 1 11 95 Repair of computers and personal and household goods

34 51 1 537 50 7 227 12 155 96 Other personal service activities

Page 34: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

32 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

1.6. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1), SPOLU I VRSTI RADNOG ODNOSA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1), BY SEX AND TYPE OF EMPLOYMENT, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013

Ukupno2)

Total2) Žene

Women

Udio žena u ukupnom

broju, % Share of women in total

number, %

Zaposleni na neodređeno vrijeme

Employed for unspecified

period of time

Zaposleni na određeno vrijeme

Employed for fixed period of time

Pripravnici i vježbenici Trainees

svega All

žene Women

svega All

žene Women

svega All

žene Women

Ukupno Total

1 035 356 491 805 47,5 893 892 424 272 134 861 63 719 6 603 3 814

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo Agriculture, forestry and fishing

21 350 5 417 25,4 18 437 4 567 2 809 821 104 29

01 Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima Crop and animal production, hunting and related service activities

11 506 3 519 30,6 9 489 2 805 1 971 694 46 20

02 Šumarstvo i sječa drva Forestry and logging

8 106 1 517 18,7 7 603 1 469 445 39 58 9

03 Ribarstvo Fishing and aquaculture

1 738 381 21,9 1 345 293 393 88 - -

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

5 168 679 13,1 4 753 632 344 29 71 18

06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina Extraction of crude petroleum and natural gas

1 323 237 17,9 1 292 229 9 3 22 5

08 Ostalo rudarstvo i vađenje Other mining and quarrying

1 793 275 15,3 1 602 252 190 22 1 1

09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu Mining support service activities

2 052 167 8,1 1 859 151 145 4 48 12

C Prerađivačka industrija Manufacturing

191 638 67 673 35,3 160 629 56 593 30 370 10 767 639 313

10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda Manufacture of food products

33 768 15 527 46,0 28 553 13 027 5 045 2 380 170 120

11 Proizvodnja pića Manufacture of beverages

4 716 1 443 30,6 4 150 1 292 556 146 10 5

12 Proizvodnja duhanskih proizvoda Manufacture of tobacco products

837 353 42,2 470 146 366 207 1 -

13 Proizvodnja tekstila Manufacture of textiles

3 642 2 540 69,7 2 793 1 858 848 681 1 1

14 Proizvodnja odjeće Manufacture of wearing apparel

13 896 12 083 87,0 11 038 9 570 2 819 2 478 39 35

15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda Manufacture of leather and related products

8 147 6 426 78,9 6 541 5 216 1 601 1 205 5 5

16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

9 963 2 820 28,3 7 854 2 303 2 089 509 20 8

17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira Manufacture of paper and paper products

3 139 906 28,9 2 530 725 602 179 7 2

18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa Printing and reproduction of recorded media

5 511 2 212 40,1 5 032 2 034 462 171 17 7

19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda Manufacture of coke and refined petroleum products

2 813 872 31,0 2 725 847 56 11 32 14

20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda Manufacture of chemicals and chemical products

6 133 1 847 30,1 5 520 1 624 611 222 2 1

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti

izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u Statističkom izvješću Zaposlenost i plaće jer nisu obuhvaćeni istraživanjem. 2) Vidi Metodološka objašnjenja.

1) Activity sections T (Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use) and U (Activities of extraterritorial organisations and bodies) as well as their divisions are not presented in the Statistical Reports Employment and Wages, since they were not covered by the survey.

2) See Notes on Methodology.

Page 35: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 33

1.6. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1), SPOLU I VRSTI RADNOG ODNOSA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1), BY SEX AND TYPE OF EMPLOYMENT, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno2)

Total2) Žene

Women

Udio žena u ukupnom

broju, % Share of women in total

number, %

Zaposleni na neodređeno vrijeme

Employed for unspecified

period of time

Zaposleni na određeno vrijeme

Employed for fixed period of time

Pripravnici i vježbenici Trainees

svega All

žene Women

svega All

žene Women

svega All

žene Women

21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

3 934 2 338 59,4 3 654 2 168 230 134 50 36

22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike Manufacture of rubber and plastic products

6 431 1 878 29,2 5 264 1 556 1 144 313 23 9

23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda Manufacture of other non-metallic mineral products

8 975 1 812 20,2 7 638 1 553 1 329 256 8 3

24 Proizvodnja metala Manufacture of basic metals

4 034 608 15,1 3 308 541 723 66 3 1

25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

22 156 2 578 11,6 17 834 2 193 4 301 382 21 3

26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda Manufacture of computer, electronic and optical products

4 178 1 451 34,7 3 755 1 307 383 130 40 14

27 Proizvodnja električne opreme Manufacture of electrical equipment

8 109 2 619 32,3 7 288 2 400 775 209 46 10

28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

10 465 1 118 10,7 8 806 1 030 1 642 85 17 3

29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

1 922 551 28,7 1 630 470 292 81 - -

30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava Manufacture of other transport equipment

10 397 1 091 10,5 9 618 1 020 776 70 3 1

31 Proizvodnja namještaja Manufacture of furniture

7 908 2 508 31,7 6 247 1 994 1 651 511 10 3

32 Ostala prerađivačka industrija Other manufacturing

1 728 982 56,8 1 423 815 303 166 2 1

33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme Repair and installation of machinery and equipment

8 836 1 110 12,6 6 958 904 1 766 175 112 31

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

15 408 3 336 21,7 15 061 3 263 218 46 129 27

35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

15 408 3 336 21,7 15 061 3 263 218 46 129 27

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

20 858 4 033 19,3 19 190 3 664 1 612 336 56 33

36 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom Water collection, treatment and supply

8 927 1 819 20,4 8 461 1 702 430 99 36 18

37 Uklanjanje otpadnih voda Sewerage

309 62 20,1 246 51 63 11 - -

38 Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery

10 089 1 915 19,0 9 059 1 708 1 011 193 19 14

39 Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom Remediation activities and other waste management services

1 533 237 15,5 1 424 203 108 33 1 1

Page 36: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

34 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

1.6. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1), SPOLU I VRSTI RADNOG ODNOSA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1), BY SEX AND TYPE OF EMPLOYMENT, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno2)

Total2) Žene

Women

Udio žena u ukupnom

broju, % Share of women in total

number, %

Zaposleni na neodređeno vrijeme

Employed for unspecified

period of time

Zaposleni na određeno vrijeme

Employed for fixed period of time

Pripravnici i vježbenici Trainees

svega All

žene Women

svega All

žene Women

svega All

žene Women

F Građevinarstvo Construction

65 113 7 649 11,7 54 398 6 874 10 622 754 93 21

41 Gradnja zgrada Construction of buildings

23 580 2 957 12,5 18 659 2 580 4 889 367 32 10

42 Gradnja građevina niskogradnje Civil engineering

23 691 2 626 11,1 20 787 2 468 2 865 151 39 7

43 Specijalizirane građevinske djelatnosti Specialised construction activities

17 842 2 066 11,6 14 952 1 826 2 868 236 22 4

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

154 882 85 038 54,9 128 021 68 237 26 305 16 458 556 343

45 Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles

10 818 2 376 22,0 9 848 2 193 952 183 18 -

46 Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles

58 900 23 921 40,6 50 778 20 352 7 918 3 487 204 82

47 Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles

85 164 58 741 69,0 67 395 45 692 17 435 12 788 334 261

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

58 086 14 588 25,1 52 387 13 577 5 615 990 84 21

49 Kopneni prijevoz i cjevovodni transport Land transport and transport via pipelines

24 481 4 104 16,8 21 962 3 862 2 482 233 37 9

50 Vodni prijevoz Water transport

2 524 458 18,1 2 161 406 354 51 9 1

51 Zračni prijevoz Air transport

1 032 477 46,2 970 447 60 29 2 1

52 Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu Warehousing and support activities for transportation

17 935 4 567 25,5 16 458 4 079 1 441 478 36 10

53 Poštanske i kurirske djelatnosti Postal and courier activities

12 114 4 982 41,1 10 836 4 783 1 278 199 - -

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

34 380 18 937 55,1 26 276 14 440 8 031 4 449 73 48

55 Smještaj Accommodation

23 108 12 906 55,9 17 324 9 714 5 722 3 151 62 41

56 Djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića Food and beverage service activities

11 272 6 031 53,5 8 952 4 726 2 309 1 298 11 7

J Informacije i komunikacije Information and communication

28 178 11 022 39,1 25 882 9 964 2 203 1 014 93 44

58 Izdavačke djelatnosti Publishing activities

4 860 2 482 51,1 4 460 2 272 392 204 8 6

59 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa Motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing activities

750 342 45,6 662 304 87 38 1 -

Page 37: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 35

1.6. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1), SPOLU I VRSTI RADNOG ODNOSA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1), BY SEX AND TYPE OF EMPLOYMENT, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno2)

Total2) Žene

Women

Udio žena u ukupnom

broju, % Share of women in total

number, %

Zaposleni na neodređeno vrijeme

Employed for unspecified

period of time

Zaposleni na određeno vrijeme

Employed for fixed period of time

Pripravnici i vježbenici Trainees

svega All

žene Women

svega All

žene Women

svega All

žene Women

60 Emitiranje programa Programming and broadcasting activities

5 352 2 311 43,2 4 929 2 096 420 212 3 3

61 Telekomunikacije Telecommunications

8 189 3 071 37,5 7 640 2 781 544 287 5 3

62 Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima Computer programming, consultancy and related activities

7 370 2 187 29,7 6 893 2 031 402 125 75 31

63 Informacijske uslužne djelatnosti Information service activities

1 657 629 38,0 1 298 480 358 148 1 1

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

35 987 24 838 69,0 33 479 23 258 2 371 1 503 137 77

64 Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova Financial service activities, except insurance and pension funding

22 960 16 445 71,6 21 548 15 499 1 342 909 70 37

65 Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim obveznoga socijalnog osiguranja Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security

8 413 5 085 60,4 7 500 4 572 895 504 18 9

66 Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga i djelatnosti osiguranja Activities auxiliary to financial services and insurance activities

4 614 3 308 71,7 4 431 3 187 134 90 49 31

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

5 356 2 575 48,1 4 347 2 014 951 541 58 20

68 Poslovanje nekretninama Real estate activities

5 356 2 575 48,1 4 347 2 014 951 541 58 20

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

40 782 19 134 46,9 36 086 16 845 4 267 2 053 429 236

69 Pravne i računovodstvene djelatnosti Legal and accounting activities

7 789 5 688 73,0 7 002 5 152 592 393 195 143

70 Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem Activities of head offices; management consultancy activities

3 465 1 969 56,8 2 872 1 629 577 332 16 8

71 Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza Architectural and engineering activities; technical testing and analysis

17 198 5 460 31,7 15 645 4 986 1 415 422 138 52

72 Znanstveno istraživanje i razvoj Scientific research and development

5 211 2 594 49,8 4 326 2 111 835 464 50 19

73 Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta Advertising and market research

3 742 2 117 56,6 3 218 1 814 521 300 3 3

74 Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Other professional, scientific and technical activities

1 415 639 45,2 1 245 562 164 73 6 4

75 Veterinarske djelatnosti Veterinary activities

1 962 667 34,0 1 778 591 163 69 21 7

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

32 026 12 828 40,1 23 008 8 430 8 662 4 351 356 47

77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) Rental and leasing activities

1 923 605 31,5 1 571 512 350 92 2 1

78 Djelatnosti zapošljavanja Employment activities

4 465 2 382 53,3 1 405 1 002 3 059 1 380 1 -

Page 38: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

36 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

1.6. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1), SPOLU I VRSTI RADNOG ODNOSA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1), BY SEX AND TYPE OF EMPLOYMENT, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno2)

Total2) Žene

Women

Udio žena u ukupnom

broju, % Share of women in total

number, %

Zaposleni na neodređeno vrijeme

Employed for unspecified

period of time

Zaposleni na određeno vrijeme

Employed for fixed period of time

Pripravnici i vježbenici Trainees

svega All

žene Women

svega All

žene Women

svega All

žene Women

79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima Travel agency, tour operator reservation service and related activities

3 834 2 182 56,9 3 054 1 755 760 412 20 15

80 Zaštitne i istražne djelatnosti Security and investigation activities

12 168 1 498 12,3 10 215 1 271 1 628 200 325 27

81 Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika Services to buildings and landscape activities

8 756 5 680 64,9 5 987 3 456 2 761 2 220 8 4

82 Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti Office administrative, office support and other business support activities

880 481 54,7 776 434 104 47 - -

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

105 187 47 834 45,5 97 259 44 872 7 093 2 514 835 448

84 Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

105 187 47 834 45,5 97 259 44 872 7 093 2 514 835 448

P Obrazovanje Education

108 967 83 951 77,0 94 962 73 595 12 122 9 007 1 883 1 349

85 Obrazovanje Education

108 967 83 951 77,0 94 962 73 595 12 122 9 007 1 883 1 349

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

82 916 65 480 79,0 74 764 59 193 7 288 5 648 864 639

86 Djelatnosti zdravstvene zaštite Human health activities

66 557 51 728 77,7 61 368 47 866 4 406 3 296 783 566

87 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem Residential care activities

11 111 9 445 85,0 9 725 8 301 1 328 1 090 58 54

88 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja Social work activities without accommodation

5 248 4 307 82,1 3 671 3 026 1 554 1 262 23 19

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

18 529 10 892 58,8 15 737 9 195 2 694 1 633 98 64

90 Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti Creative, arts and entertainment activities

3 075 1 508 49,0 2 380 1 194 691 312 4 2

91 Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti Libraries, archives, museums and other cultural activities

5 281 3 481 65,9 4 852 3 208 354 221 75 52

92 Djelatnosti kockanja i klađenja Gambling and betting activities

5 473 4 173 76,2 4 368 3 286 1 105 887 - -

93 Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti Sports activities and amusement and recreation activities

4 700 1 730 36,8 4 137 1 507 544 213 19 10

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

10 545 5 901 56,0 9 216 5 059 1 284 805 45 37

94 Djelatnosti članskih organizacija Activities of membership organisations

5 661 3 443 60,8 4 860 2 910 767 507 34 26

95 Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo Repair of computers and personal and household goods

1 437 315 21,9 1 348 299 89 16 - -

96 Ostale osobne uslužne djelatnosti Other personal service activities

3 447 2 143 62,2 3 008 1 850 428 282 11 11

Page 39: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 37

1.7. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1), SPOLU I VRSTI RADNOG VREMENA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD IN 2007.1) AND BY SEX AND CONTRACTUAL WORKING TIME, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013

Ukupno2)

Total2) Žene

Women

Udio žena u ukupnom

broju, % Share of women in total

number, %

Zaposleni s punim radnim vremenom

Full-time employment

Zaposleni s nepunim radnim vremenom

Part-time employment

Zaposleni sa skraćenim

radnim vremenom Short-time

employment

svega All

žene Women

svega All

žene Women

svega All

žene Women

Ukupno Total

1 035 356 491 805 47,5 1 002 976 469 628 30 627 20 931 1 753 1 246

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo Agriculture, forestry and fishing

21 350 5 417 25,4 21 155 5 317 179 85 16 15

01 Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima Crop and animal production, hunting and related service activities

11 506 3 519 30,6 11 367 3 455 132 58 7 6

02 Šumarstvo i sječa drva Forestry and logging

8 106 1 517 18,7 8 089 1 501 8 7 9 9

03 Ribarstvo Fishing and aquaculture

1 738 381 21,9 1 699 361 39 20 - -

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

5 168 679 13,1 5 125 669 42 10 1 -

06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina Extraction of crude petroleum and natural gas

1 323 237 17,9 1 321 236 2 1 - -

08 Ostalo rudarstvo i vađenje Other mining and quarrying

1 793 275 15,3 1 752 266 40 9 1 -

09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu Mining support service activities

2 052 167 8,1 2 052 167 - - - -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

191 638 67 673 35,3 190 211 66 951 1 230 613 197 109

10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda Manufacture of food products

33 768 15 527 46,0 33 488 15 350 240 147 40 30

11 Proizvodnja pića Manufacture of beverages

4 716 1 443 30,6 4 661 1 413 52 28 3 2

12 Proizvodnja duhanskih proizvoda Manufacture of tobacco products

837 353 42,2 835 352 2 1 - -

13 Proizvodnja tekstila Manufacture of textiles

3 642 2 540 69,7 3 602 2 514 33 20 7 6

14 Proizvodnja odjeće Manufacture of wearing apparel

13 896 12 083 87,0 13 802 12 017 84 57 10 9

15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda Manufacture of leather and related products

8 147 6 426 78,9 8 133 6 415 9 7 5 4

16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

9 963 2 820 28,3 9 894 2 797 64 21 5 2

17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira Manufacture of paper and paper products

3 139 906 28,9 3 126 898 12 7 1 1

18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa Printing and reproduction of recorded media

5 511 2 212 40,1 5 438 2 174 50 25 23 13

19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda Manufacture of coke and refined petroleum products

2 813 872 31,0 2 798 862 14 9 1 1

20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda Manufacture of chemicals and chemical products

6 133 1 847 30,1 6 097 1 829 35 17 1 1

21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

3 934 2 338 59,4 3 912 2 319 9 7 13 12

22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike Manufacture of rubber and plastic products

6 431 1 878 29,2 6 361 1 838 66 39 4 1

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti

izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u Statističkom izvješću Zaposlenost i plaće jer nisu obuhvaćeni istraživanjem. 2) Vidi Metodološka objašnjenja.

1) Activity sections T (Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use) and U (Activities of extraterritorial organisations and bodies) as well as their divisions are not presented in statistical report Employment and wages, since they were not covered by the survey.

2) See Notes on Methodology.

Page 40: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

38 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

1.7. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1), SPOLU I VRSTI RADNOG VREMENA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD IN 2007.1) AND BY SEX AND CONTRACTUAL WORKING TIME, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno2)

Total2) Žene

Women

Udio žena u ukupnom

broju, % Share of women in total

number, %

Zaposleni s punim radnim vremenom

Full-time employment

Zaposleni s nepunim radnim vremenom

Part-time employment

Zaposleni sa skraćenim

radnim vremenom Short-time

employment

svega All

žene Women

svega All

žene Women

svega All

žene Women

23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda Manufacture of other non-metallic mineral products

8 975 1 812 20,2 8 870 1 771 101 39 4 2

24 Proizvodnja metala Manufacture of basic metals

4 034 608 15,1 3 993 599 41 9 - -

25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

22 156 2 578 11,6 21 965 2 519 134 51 57 8

26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda Manufacture of computer, electronic and optical products

4 178 1 451 34,7 4 125 1 423 51 26 2 2

27 Proizvodnja električne opreme Manufacture of electrical equipment

8 109 2 619 32,3 8 073 2 604 32 12 4 3

28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

10 465 1 118 10,7 10 404 1 089 58 26 3 3

29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica Manufacture of motor vehicles, trailers and semi- trailers

1 922 551 28,7 1 917 549 5 2 - -

30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava Manufacture of other transport equipment

10 397 1 091 10,5 10 357 1 075 36 14 4 2

31 Proizvodnja namještaja Manufacture of furniture

7 908 2 508 31,7 7 866 2 490 42 18 - -

32 Ostala prerađivačka industrija Other manufacturing

1 728 982 56,8 1 695 958 30 22 3 2

33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme Repair and installation of machinery and equipment

8 836 1 110 12,6 8 799 1 096 30 9 7 5

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

15 408 3 336 21,7 15 352 3 307 47 24 9 5

35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

15 408 3 336 21,7 15 352 3 307 47 24 9 5

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

20 858 4 033 19,3 20 691 3 940 161 89 6 4

36 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom Water collection, treatment and supply

8 927 1 819 20,4 8 885 1 786 41 33 1 -

37 Uklanjanje otpadnih voda Sewerage

309 62 20,1 304 57 5 5 - -

38 Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery

10 089 1 915 19,0 9 988 1 864 96 47 5 4

39 Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom Remediation activities and other waste management services

1 533 237 15,5 1 514 233 19 4 - -

F Građevinarstvo Construction

65 113 7 649 11,7 64 470 7 392 614 240 29 17

41 Gradnja zgrada Construction of buildings

23 580 2 957 12,5 23 283 2 847 281 98 16 12

42 Gradnja građevina niskogradnje Civil engineering

23 691 2 626 11,1 23 582 2 577 101 48 8 1

43 Specijalizirane građevinske djelatnosti Specialised construction activities

17 842 2 066 11,6 17 605 1 968 232 94 5 4

Page 41: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 39

1.7. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1), SPOLU I VRSTI RADNOG VREMENA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD IN 2007.1) AND BY SEX AND CONTRACTUAL WORKING TIME, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno2)

Total2) Žene

Women

Udio žena u ukupnom

broju, % Share of women in total

number, %

Zaposleni s punim radnim vremenom

Full-time employment

Zaposleni s nepunim radnim vremenom

Part-time employment

Zaposleni sa skraćenim

radnim vremenom Short-time

employment

svega All

žene Women

svega All

žene Women

svega All

žene Women

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

154 882 85 038 54,9 150 721 82 030 3 887 2 854 274 154

45 Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles

10 818 2 376 22,0 10 602 2 284 184 82 32 10

46 Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles

58 900 23 921 40,6 57 473 23 039 1 287 807 140 75

47 Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles

85 164 58 741 69,0 82 646 56 707 2 416 1 965 102 69

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

58 086 14 588 25,1 57 484 14 342 451 158 151 88

49 Kopneni prijevoz i cjevovodni transport Land transport and transport via pipelines

24 481 4 104 16,8 24 315 4 038 163 66 3 -

50 Vodni prijevoz Water transport

2 524 458 18,1 2 508 447 14 9 2 2

51 Zračni prijevoz Air transport

1 032 477 46,2 1 028 476 4 1 - -

52 Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu Warehousing and support activities for transportation

17 935 4 567 25,5 17 738 4 473 91 46 106 48

53 Poštanske i kurirske djelatnosti Postal and courier activities

12 114 4 982 41,1 11 895 4 908 179 36 40 38

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

34 380 18 937 55,1 33 692 18 570 659 342 29 25

55 Smještaj Accommodation

23 108 12 906 55,9 22 919 12 784 175 109 14 13

56 Djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića Food and beverage service activities

11 272 6 031 53,5 10 773 5 786 484 233 15 12

J Informacije i komunikacije Information and communication

28 178 11 022 39,1 27 755 10 827 372 171 51 24

58 Izdavačke djelatnosti Publishing activities

4 860 2 482 51,1 4 654 2 387 171 77 35 18

59 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa Motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing activities

750 342 45,6 714 325 26 13 10 4

60 Emitiranje programa Programming and broadcasting activities

5 352 2 311 43,2 5 291 2 287 61 24 - -

61 Telekomunikacije Telecommunications

8 189 3 071 37,5 8 174 3 064 14 7 1 -

62 Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima Computer programming, consultancy and related activities

7 370 2 187 29,7 7 271 2 135 94 50 5 2

63 Informacijske uslužne djelatnosti Information service activities

1 657 629 38,0 1 651 629 6 - - -

Page 42: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

40 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

1.7. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1), SPOLU I VRSTI RADNOG VREMENA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD IN 2007.1) AND BY SEX AND CONTRACTUAL WORKING TIME, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno2)

Total2) Žene

Women

Udio žena u ukupnom

broju, % Share of women in total

number, %

Zaposleni s punim radnim vremenom

Full-time employment

Zaposleni s nepunim radnim vremenom

Part-time employment

Zaposleni sa skraćenim

radnim vremenom Short-time

employment

svega All

žene Women

svega All

žene Women

svega All

žene Women

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

35 987 24 838 69,0 34 802 23 949 959 700 226 189

64 Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova Financial service activities, except insurance and pension funding

22 960 16 445 71,6 22 114 15 760 625 500 221 185

65 Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim obveznoga socijalnog osiguranja Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security

8 413 5 085 60,4 8 136 4 927 272 154 5 4

66 Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga i djelatnosti osiguranja Activities auxiliary to financial services and insurance activities

4 614 3 308 71,7 4 552 3 262 62 46 - -

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

5 356 2 575 48,1 5 162 2 448 190 126 4 1

68 Poslovanje nekretninama Real estate activities

5 356 2 575 48,1 5 162 2 448 190 126 4 1

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

40 782 19 134 46,9 39 329 18 377 1 321 679 132 78

69 Pravne i računovodstvene djelatnosti Legal and accounting activities

7 789 5 688 73,0 7 361 5 398 368 242 60 48

70 Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem Activities of head offices; management consultancy activities

3 465 1 969 56,8 3 310 1 869 149 96 6 4

71 Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza Architectural and engineering activities; technical testing and analysis

17 198 5 460 31,7 16 778 5 307 396 141 24 12

72 Znanstveno istraživanje i razvoj Scientific research and development

5 211 2 594 49,8 5 100 2 545 108 48 3 1

73 Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta Advertising and market research

3 742 2 117 56,6 3 568 2 019 167 94 7 4

74 Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Other professional, scientific and technical activities

1 415 639 45,2 1 313 600 99 37 3 2

75 Veterinarske djelatnosti Veterinary activities

1 962 667 34,0 1 899 639 34 21 29 7

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

32 026 12 828 40,1 29 950 11 105 2 043 1 702 33 21

77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) Rental and leasing activities

1 923 605 31,5 1 827 549 95 55 1 1

78 Djelatnosti zapošljavanja Employment activities

4 465 2 382 53,3 4 087 2 094 373 284 5 4

79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima Travel agency, tour operator reservation service and related activities

3 834 2 182 56,9 3 731 2 108 100 71 3 3

80 Zaštitne i istražne djelatnosti Security and investigation activities

12 168 1 498 12,3 12 088 1 475 79 23 1 -

Page 43: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 41

1.7. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1), SPOLU I VRSTI RADNOG VREMENA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD IN 2007.1) AND BY SEX AND CONTRACTUAL WORKING TIME, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno2)

Total2) Žene

Women

Udio žena u ukupnom

broju, % Share of women in total

number, %

Zaposleni s punim radnim vremenom

Full-time employment

Zaposleni s nepunim radnim vremenom

Part-time employment

Zaposleni sa skraćenim

radnim vremenom Short-time

employment

svega All

žene Women

svega All

žene Women

svega All

žene Women

81 Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika Services to buildings and landscape activities

8 756 5 680 64,9 7 442 4 460 1 292 1 208 22 12

82 Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti Office administrative, office support and other business support activities

880 481 54,7 775 419 104 61 1 1

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

105 187 47 834 45,5 104 671 47 408 322 261 194 165

84 Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsor social security

105 187 47 834 45,5 104 671 47 408 322 261 194 165

P Obrazovanje Education

108 967 83 951 77,0 92 950 72 598 15 844 11 207 173 146

85 Obrazovanje Education

108 967 83 951 77,0 92 950 72 598 15 844 11 207 173 146

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

82 916 65 480 79,0 81 353 64 274 1 427 1 087 136 119

86 Djelatnosti zdravstvene zaštite Human health activities

66 557 51 728 77,7 65 841 51 233 623 413 93 82

87 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem Residential care activities

11 111 9 445 85,0 10 933 9 299 153 125 25 21

88 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja Social work activities without accommodation

5 248 4 307 82,1 4 579 3 742 651 549 18 16

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

18 529 10 892 58,8 18 104 10 639 405 234 20 19

90 Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti Creative, arts and entertainment activities

3 075 1 508 49,0 3 037 1 491 38 17 - -

91 Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti Libraries, archives, museums and other cultural activities

5 281 3 481 65,9 5 185 3 391 85 79 11 11

92 Djelatnosti kockanja i klađenja Gambling and betting activities

5 473 4 173 76,2 5 323 4 106 146 63 4 4

93 Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti Sports activities and amusement and recreation activities

4 700 1 730 36,8 4 559 1 651 136 75 5 4

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

10 545 5 901 56,0 9 999 5 485 474 349 72 67

94 Djelatnosti članskih organizacija Activities of membership organisations

5 661 3 443 60,8 5 416 3 262 240 176 5 5

95 Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo Repair of computers and personal and household goods

1 437 315 21,9 1 409 301 28 14 - -

96 Ostale osobne uslužne djelatnosti Other personal service activities

3 447 2 143 62,2 3 174 1 922 206 159 67 62

Page 44: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

42 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

1.8. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STAROSTI, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY AGE, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013

Ukupno2) Total2)

Godine starosti Age

do 18 Up to

18 19 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64

65 i više 65 and over

Ukupno Total

1 035 356 498 40 264 113 902 151 130 153 897 143 128 144 081 138 468 100 775 44 618 4 595

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo Agriculture, forestry and fishing

21 350 9 744 1 855 2 561 2 746 2 639 3 739 3 820 2 439 743 55

01 Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima Crop and animal production, hunting and related service activities

11 506 6 490 1 176 1 522 1 443 1 356 1 870 1 997 1 263 355 28

02 Šumarstvo i sječa drva Forestry and logging

8 106 - 162 487 809 1 042 1 068 1 603 1 594 993 327 21

03 Ribarstvo Fishing and aquaculture

1 738 3 92 192 230 261 215 266 229 183 61 6

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

5 168 2 103 417 593 536 627 891 1 017 818 158 6

06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina Extraction of crude petroleum and natural gas

1 323 - 8 60 79 90 202 286 298 255 45 -

08 Ostalo rudarstvo i vađenje Other mining and quarrying

1 793 2 58 158 228 248 209 280 328 205 72 5

09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu Mining support service activities

2 052 - 37 199 286 198 216 325 391 358 41 1

C Prerađivačka industrija Manufacturing

191 638 146 10 374 21 021 27 066 27 316 25 497 28 464 27 330 18 463 5 593 368

10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda Manufacture of food products

33 768 42 1 922 3 513 4 525 4 848 4 766 5 376 4 976 3 005 751 44

11 Proizvodnja pića Manufacture of beverages

4 716 1 192 480 673 610 605 724 853 454 119 5

12 Proizvodnja duhanskih proizvoda Manufacture of tobacco products

837 - 39 117 151 125 96 120 101 70 17 1

13 Proizvodnja tekstila Manufacture of textiles

3 642 3 212 304 400 443 540 746 625 286 74 9

14 Proizvodnja odjeće Manufacture of wearing apparel

13 896 9 564 1 418 1 992 2 481 2 520 2 373 1 728 688 110 13

15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda Manufacture of leather and related products

8 147 1 568 955 1 111 1 164 1 537 1 525 920 299 63 4

16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame I pletarskih materijala Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

9 963 12 883 1 206 1 467 1 367 1 300 1 435 1 280 784 216 13

17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira Manufacture of paper and paper products

3 139 2 181 327 409 401 365 564 543 280 63 4

18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa Printing and reproduction of recorded media

5 511 2 261 582 856 828 716 887 794 431 145 9

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti

izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u Statističkom izvješću Zaposlenost i plaće jer nisu obuhvaćeni istraživanjem. 2) Vidi Metodološka objašnjenja.

1) Activity sections T (Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use) and U (Activities of extraterritorial organisations and bodies) as well as their divisions are not presented in statistical report Employment and wages, since they were not covered by the survey.

2) See Notes on Methodology.

Page 45: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 43

1.8. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STAROSTI, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY AGE, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno2) Total2)

Godine starosti Age

do 18 Up to

18 19 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64

65 i više 65 and over

19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda Manufacture of coke and refined petroleum products

2 813 - 24 249 245 316 349 517 645 400 68 -

20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda Manufacture of chemicals and chemical products

6 133 1 222 452 617 601 669 1 042 1 263 947 305 14

21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

3 934 - 79 447 591 613 563 747 589 258 43 4

22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike Manufacture of rubber and plastic products

6 431 1 400 848 1 103 933 882 840 759 484 166 15

23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda Manufacture of other non-metallic mineral products

8 975 10 319 836 1 156 1 321 1 157 1 437 1 468 999 236 36

24 Proizvodnja metala Manufacture of basic metals

4 034 2 184 410 463 530 517 634 726 477 86 5

25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

22 156 18 1 920 3 094 3 368 3 067 2 502 2 577 2 580 2 175 812 43

26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda Manufacture of computer, electronic and optical products

4 178 12 138 620 901 862 502 405 307 292 126 13

27 Proizvodnja električne opreme Manufacture of electrical equipment

8 109 6 336 963 1 212 1 121 900 998 1 190 1 018 330 35

28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

10 465 8 648 1 256 1 398 1 313 1 104 1 321 1 476 1 399 502 40

29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

1 922 1 94 255 246 309 273 297 240 170 36 1

30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava Manufacture of other transport equipment

10 397 2 271 798 1 280 1 433 1 325 1 414 1 647 1 520 680 27

31 Proizvodnja namještaja Manufacture of furniture

7 908 3 551 865 1 329 1 221 1 135 1 127 952 557 157 11

32 Ostala prerađivačka industrija Other manufacturing

1 728 - 93 198 342 259 232 202 196 149 54 3

33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme Repair and installation of machinery and equipment

8 836 10 273 828 1 231 1 150 942 1 156 1 472 1 321 434 19

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

15 408 - 93 656 1 063 1 904 1 966 2 268 2 869 2 839 1 645 105

35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

15 408 - 93 656 1 063 1 904 1 966 2 268 2 869 2 839 1 645 105

Page 46: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

44 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

1.8. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STAROSTI, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY AGE, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno2) Total2)

Godine starosti Age

do 18 Up to

18 19 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64

65 i više 65 and over

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

20 858 2 479 1 563 2 352 2 868 2 706 3 172 3 204 2 929 1 527 56

36 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom Water collection, treatment and supply

8 927 - 151 624 849 1 084 1 123 1 431 1 473 1 425 749 18

37 Uklanjanje otpadnih voda Sewerage

309 - 12 18 36 44 35 60 54 34 15 1

38 Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery

10 089 2 279 842 1 237 1 423 1 335 1 471 1 482 1 306 684 28

39 Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom Remediation activities and other waste management services

1 533 - 37 79 230 317 213 210 195 164 79 9

F Građevinarstvo Construction

65 113 67 3 003 7 204 9 858 9 808 8 320 8 312 8 485 7 304 2 517 235

41 Gradnja zgrada Construction of buildings

23 580 32 1 139 2 621 3 561 3 542 3 233 3 090 3 062 2 491 745 64

42 Gradnja građevina niskogradnje Civil engineering

23 691 12 709 2 023 3 294 3 693 3 059 3 162 3 313 3 137 1 201 88

43 Specijalizirane građevinske djelatnosti Specialised construction activities

17 842 23 1 155 2 560 3 003 2 573 2 028 2 060 2 110 1 676 571 83

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

154 882 94 8 987 22 117 29 133 27 262 21 612 18 360 14 988 9 318 2 721 290

45 Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles

10 818 15 702 1 565 2 150 2 113 1 380 1 059 885 701 224 24

46 Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles

58 900 41 2 482 7 973 11 284 10 796 8 592 6 872 5 591 3 801 1 306 162

47 Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima Retail trade, except of motor vehicle and motorcycles

85 164 38 5 803 12 579 15 699 14 353 11 640 10 429 8 512 4 816 1 191 104

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

58 086 15 1 339 4 183 6 327 8 133 8 629 9 481 9 533 7 495 2 814 137

49 Kopneni prijevoz i cjevovodni transport Land transport and transport via pipelines

24 481 9 484 1 740 2 649 3 199 3 552 4 308 4 130 3 240 1 133 37

50 Vodni prijevoz Water transport

2 524 - 31 88 211 285 348 384 431 446 278 22

51 Zračni prijevoz Air transport

1 032 - 36 101 177 242 182 113 86 64 29 2

Page 47: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 45

1.8. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STAROSTI, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY AGE, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno2) Total2)

Godine starosti Age

do 18 Up to

18 19 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64

65 i više 65 and over

52 Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu Warehousing and support activities for transportation

17 935 3 399 1 376 2 041 2 573 2 348 2 718 2 982 2 448 981 66

53 Poštanske i kurirske djelatnosti Postal and courier activities

12 114 3 389 878 1 249 1 834 2 199 1 958 1 904 1 297 393 10

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

34 380 68 2 447 4 526 4 731 4 163 3 809 4 635 4 895 3 750 1 262 94

55 Smještaj Accommodation

23 108 50 1 203 2 417 2 767 2 603 2 476 3 379 3 907 3 133 1 091 82

56 Djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića Food and beverage service activities

11 272 18 1 244 2 109 1 964 1 560 1 333 1 256 988 617 171 12

J Informacije i komunikacije Information and communication

28 178 2 463 3 714 5 182 5 506 4 830 3 301 2 627 1 717 778 58

58 Izdavačke djelatnosti Publishing activities

4 860 1 74 446 815 907 796 687 592 366 165 11

59 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa Motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing activities

750 - 17 111 133 147 117 99 62 43 18 3

60 Emitiranje programa Programming and broadcasting activities

5 352 1 50 415 807 1 007 1 020 655 546 461 363 27

61 Telekomunikacije Telecommunications

8 189 - 142 979 1 350 1 730 1 618 1 012 834 446 78 -

62 Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima Computer programming, consultancy and related activities

7 370 - 135 1 487 1 737 1 421 1 063 675 430 298 110 14

63 Informacijske uslužne djelatnosti Information service activities

1 657 - 45 276 340 294 216 173 163 103 44 3

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

35 987 - 563 4 194 6 902 6 467 5 213 4 049 4 538 3 057 948 56

64 Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova Financial service activities, except insurance and pension funding

22 960 - 253 2 813 4 815 4 149 3 213 2 360 2 799 1 952 566 40

65 Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim obveznoga socijalnog osiguranja Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security

8 413 - 262 995 1 496 1 503 1 227 1 033 952 665 269 11

66 Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga I djelatnosti osiguranja Activities auxiliary to financial services and insurance activities

4 614 - 48 386 591 815 773 656 787 440 113 5

Page 48: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

46 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

1.8. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STAROSTI, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY AGE, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno2) Total2)

Godine starosti Age

do 18 Up to

18 19 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64

65 i više 65 and over

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

5 356 9 162 502 690 717 787 828 794 593 253 21

68 Poslovanje nekretninama Real estate activities

5 356 9 162 502 690 717 787 828 794 593 253 21

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

40 782 10 1 076 5 612 7 557 6 622 4 988 4 525 4 357 3 614 1 991 430

69 Pravne i računovodstvene djelatnosti Legal and accounting activities

7 789 1 180 1 293 1 390 1 163 893 916 1 001 696 215 41

70 Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem Activities of head offices; management consultancy activities

3 465 - 106 529 780 663 468 347 283 187 84 18

71 Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza Architectural and engineering activities; technical testing and analysis

17 198 6 465 2 189 3 010 2 622 1 961 1 788 2 008 1 823 1 052 274

72 Znanstveno istraživanje i razvoj Scientific research and development

5 211 - 56 584 904 830 669 618 517 546 432 55

73 Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta Advertising and market research

3 742 2 172 646 947 817 544 335 164 82 30 3

74 Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Other professional, scientific and technical activities

1 415 1 57 205 300 286 190 128 111 77 53 7

75 Veterinarske djelatnosti Veterinary activities

1962 - 40 166 226 241 263 393 273 203 125 32

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

32 026 19 2 237 4 492 5 066 4 879 3 826 4 106 3 717 2 613 973 98

77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) Rental and leasing activities

1 923 1 106 317 402 374 252 196 136 88 44 7

78 Djelatnosti zapošljavanja Employment activities

4 465 13 563 928 721 624 395 458 387 249 110 17

79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima Travel agency, tour operator reservation service and related activities

3 834 - 146 632 792 691 455 379 380 231 114 14

80 Zaštitne i istražne djelatnosti Security and investigation activities

12 168 1 1 039 1 724 2 028 1 868 1 383 1 355 1 255 1 068 409 38

81 Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika Services to buildings and landscape activities

8 756 4 314 662 957 1 221 1 272 1 650 1 478 922 255 21

82 Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti Office administrative, office support and other business support activities

880 - 69 229 166 101 69 68 81 55 41 1

Page 49: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 47

1.8. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STAROSTI, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY AGE, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno2) Total2)

Godine starosti Age

do 18 Up to

18 19 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64

65 i više 65 and over

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

105 187 2 3 438 8 065 11 021 16 039 20 224 16 960 14 227 9 647 4 974 590

84 Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

105 187 2 3 438 8 065 11 021 16 039 20 224 16 960 14 227 9 647 4 974 590

P Obrazovanje Education

108 967 30 935 11 733 16 080 14 660 13 823 14 950 14 964 11 783 8 760 1 249

85 Obrazovanje Education

108 967 30 935 11 733 16 080 14 660 13 823 14 950 14 964 11 783 8 760 1 249

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

82 916 9 2 561 8 389 10 409 10 065 10 026 12 501 13 641 9 521 5 243 551

86 Djelatnosti zdravstvene zaštite Human health activities

66 557 6 2 159 7 031 8 421 8 009 7 822 9 842 10 948 7 540 4 324 455

87 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem Residential care activities

11 111 3 302 848 1 259 1 378 1 559 1 959 1 880 1 302 563 58

88 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja Social work activities without accommodation

5 248 - 100 510 729 678 645 700 813 679 356 38

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

18 529 3 811 2 352 2 946 2 598 2 242 2 266 2 206 1 843 1 143 119

90 Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti Creative, arts and entertainment activities

3 075 - 56 193 367 461 422 448 426 390 282 30

91 Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti Libraries, archives, museums and other cultural activities

5 281 1 52 336 650 694 701 825 850 647 487 38

92 Djelatnosti kockanja i klađenja Gambling and betting activities

5 473 2 587 1 386 1 304 756 475 361 292 237 73 -

93 Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti Sports activities and amusement and recreation activities

4 700 - 116 437 625 687 644 632 638 569 301 51

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

10 545 11 449 1 307 1 593 1 608 1 364 1 273 1 256 1 032 575 77

94 Djelatnosti članskih organizacija Activities of membership organisations

5 661 - 93 558 851 819 738 688 761 667 418 68

95 Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo Repair of computers and personal and household goods

1 437 - 68 222 241 267 187 155 147 107 42 1

96 Ostale osobne uslužne djelatnosti Other personal service activities

3 447 11 288 527 501 522 439 430 348 258 115 8

Page 50: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

48 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

1.9. ZAPOSLENE ŽENE U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STAROSTI, STANJE 31. OŽUJKA 2013. WOMEN IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY AGE, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013

Ukupno2) Total2)

Godine starosti Age

do 18 Up to

18 19 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64

65 i više 65 and

over

Ukupno Total

491 805 156 15 065 53 370 72 218 74 176 70 650 73 241 70 607 43 259 17 556 1 507

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo Agriculture, forestry and fishing

5 417 2 109 448 670 770 740 984 1 095 493 96 10

01 Biljna i stočarska proizvodnja, lovstv i uslužne djelatnosti povezane s njima Crop and animal production, hunting and related service activities

3 519 2 92 362 490 517 470 604 662 268 49 3

02 Šumarstvo i sječa drva Forestry and logging

1 517 - 9 60 134 189 208 322 364 180 44 7

03 Ribarstvo Fishing and aquaculture

381 - 8 26 46 64 62 58 69 45 3 -

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

679 1 10 58 84 106 93 123 131 61 11 1

06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina Extraction of crude petroleum and natural gas

237 - 3 21 19 30 42 56 42 22 2 -

08 Ostalo rudarstvo i vađenje Other mining and quarrying

275 1 5 26 38 47 27 33 59 29 9 1

09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu Mining support service activities

167 - 2 11 27 29 24 34 30 10 - -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

67 673 31 2 432 6 665 9 220 10 298 10 986 12 240 10 636 4 415 698 52

10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda Manufacture of food products

15 527 18 624 1 561 1 976 2 229 2 392 2 808 2 590 1 166 156 7

11 Proizvodnja pića Manufacture of beverages

1 443 - 35 142 201 181 176 258 315 114 21 -

12 Proizvodnja duhanskih proizvoda Manufacture of tobacco products

353 - 15 39 44 51 46 67 60 28 3 -

13 Proizvodnja tekstila Manufacture of textiles

2 540 2 157 191 292 336 401 558 442 132 23 6

14 Proizvodnja odjeće Manufacture of wearing apparel

12 083 6 460 1 208 1 721 2 219 2 317 2 140 1 470 487 48 7

15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda Manufacture of leather and related products

6 426 1 358 706 874 958 1 318 1 287 722 176 24 2

16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

2 820 1 113 273 381 416 464 546 444 160 19 3

17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira Manufacture of paper and paper products

906 - 22 74 116 119 142 164 184 76 9 -

18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa Printing and reproduction of recorded media

2 212 - 71 219 326 314 295 439 382 134 30 2

19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda Manufacture of coke and refined petroleum products

872 - 5 118 105 118 100 158 180 77 11 -

20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda Manufacture of chemicals and chemical products

1 847 - 61 119 176 183 217 391 434 221 44 1

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti

izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u Statističkom izvješću Zaposlenost i plaće jer nisu obuhvaćeni istraživanjem. 2) Vidi Metodološka objašnjenja.

1) Activity sections T (Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use) and U (Activities of extraterritorial organisations and bodies) as well as their divisions are not presented in the Statistical Reports Employment and Wages, since they were not covered by the survey.

2) See Notes on Methodology.

Page 51: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 49

1.9. ZAPOSLENE ŽENE U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STAROSTI, STANJE 31. OŽUJKA 2013. WOMEN IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY AGE, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno2) Total2)

Godine starosti Age

do 18 Up to

18 19 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64

65 i više 65 and

over

21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

2 338 - 35 259 373 407 349 461 327 107 17 3

22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike Manufacture of rubber and plastic products

1 878 - 57 191 266 274 313 340 311 106 19 1

23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda Manufacture of other non-metallic mineral products

1 812 - 39 155 222 286 272 322 342 154 18 2

24 Proizvodnja metala Manufacture of basic metals

608 - 7 41 57 73 76 133 168 48 5 -

25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

2 578 - 82 279 372 373 404 393 390 238 45 2

26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda Manufacture of computer, electronic and optical products

1 451 1 39 215 294 317 194 166 131 73 20 1

27 Proizvodnja električne opreme Manufacture of electrical equipment

2 619 1 61 228 381 394 400 401 465 248 39 1

28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

1 118 - 19 103 144 147 129 157 223 161 31 4

29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

551 - 15 50 66 108 119 93 66 29 4 1

30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava Manufacture of other transport equipment

1 091 - 8 63 98 79 147 171 259 202 60 4

31 Proizvodnja namještaja Manufacture of furniture

2 508 - 76 192 369 413 437 491 414 96 17 3

32 Ostala prerađivačka industrija Other manufacturing

982 - 49 126 200 155 145 128 109 59 10 1

33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme Repair and installation of machinery and equipment

1 110 1 24 113 166 148 133 168 208 123 25 1

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

3 336 - 6 111 236 362 403 522 776 675 230 15

35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

3 336 - 6 111 236 362 403 522 776 675 230 15

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

4 033 1 56 304 388 548 557 688 745 552 190 4

36 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom Water collection, treatment and supply

1 819 - 10 138 161 236 236 317 354 277 88 2

Page 52: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

50 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

1.9. ZAPOSLENE ŽENE U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STAROSTI, STANJE 31. OŽUJKA 2013. WOMEN IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY AGE, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno2) Total2)

Godine starosti Age

do 18 Up to

18 19 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64

65 i više 65 and

over

37 Uklanjanje otpadnih voda Sewerage

62 - 1 1 9 13 11 15 9 3 - -

38 Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery

1 915 1 39 149 189 267 277 312 343 241 95 2

39 Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom Remediation activities and other waste management services

237 - 6 16 29 32 33 44 39 31 7 -

F Građevinarstvo Construction

7 649 6 207 824 1 200 1 219 1 020 1 067 1 224 693 175 14

41 Gradnja zgrada Construction of buildings

2 957 1 107 335 488 455 386 400 482 254 44 5

42 Gradnja građevina niskogradnje Civil engineering

2 626 - 33 215 366 420 364 385 446 295 99 3

43 Specijalizirane građevinske djelatnosti Specialised construction activities

2 066 5 67 274 346 344 270 282 296 144 32 6

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

85 038 40 4 926 12 179 15 759 14 907 12 395 10 826 8 810 4 334 783 79

45 Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima I motociklima; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles

2 376 2 94 244 407 447 352 321 321 156 30 2

46 Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles

23 921 14 882 3 322 4 635 4 454 3 653 2 934 2 435 1 317 241 34

47 Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles

58 741 24 3 950 8 613 10 717 10 006 8 390 7 571 6 054 2 861 512 43

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

14 588 3 221 987 1 475 2 268 2 538 2 580 2 589 1 549 367 11

49 Kopneni prijevoz i cjevovodni transport Land transport and transport via pipelines

4 104 3 89 356 426 508 670 794 726 428 99 5

50 Vodni prijevoz Water transport

458 - 4 18 48 45 63 76 97 76 29 2

51 Zračni prijevoz Air transport

477 - 5 36 89 122 100 51 42 26 6 -

52 Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu Warehousing and support activities or transportation

4 567 - 85 374 594 762 634 714 723 489 188 4

53 Poštanske i kurirske djelatnosti Postal and courier activities

4 982 - 38 203 318 831 1 071 945 1 001 530 45 -

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

18 937 21 1 153 2 318 2 330 2 206 2 298 3 002 3 171 1 945 462 31

55 Smještaj Accommodation

12 906 12 533 1 266 1 416 1 424 1 529 2 178 2 512 1 619 394 23

56 Djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića Food and beverage service activities

6 031 9 620 1 052 914 782 769 824 659 326 68 8

Page 53: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 51

1.9. ZAPOSLENE ŽENE U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STAROSTI, STANJE 31. OŽUJKA 2013. WOMEN IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY AGE, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno2) Total2)

Godine starosti Age

do 18 Up to

18 19 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64

65 i više 65 and

over

J Informacije i komunikacije Information and communication

11 022 2 154 1 454 2 027 2 238 1 904 1 390 1 038 602 200 13

58 Izdavačke djelatnosti Publishing activities

2 482 1 27 204 401 487 437 390 314 166 53 2

59 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa Motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing activities

342 - 9 63 68 63 48 55 19 11 6 -

60 Emitiranje programa Programming and broadcasting activities

2 311 1 15 217 377 445 441 290 235 179 103 8

61 Telekomunikacije Telecommunications

3 071 - 61 470 587 726 552 332 239 99 5 -

62 Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima Computer programming, consultancy and related activities

2 187 - 33 423 475 404 332 241 151 105 20 3

63 Informacijske uslužne djelatnosti Information service activities

629 - 9 77 119 113 94 82 80 42 13 -

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

24 838 - 334 2 792 4 624 4 451 3 765 2 942 3 440 2 084 387 19

64 Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova Financial service activities, except insurance and pension funding

16 445 - 168 1 944 3 283 2 907 2 415 1 789 2 203 1 436 285 15

65 Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim obveznoga socijalnog osiguranja Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security

5 085 - 133 602 939 934 771 647 627 355 75 2

66 Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga I djelatnosti osiguranja Activities auxiliary to financial services and insurance activities

3 308 - 33 246 402 610 579 506 610 293 27 2

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

2 575 4 63 227 333 371 424 430 419 232 69 3

68 Poslovanje nekretninama Real estate activities

2 575 4 63 227 333 371 424 430 419 232 69 3

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

19 134 2 441 2 746 3 691 3 265 2 492 2 283 2 138 1 491 529 56

69 Pravne i računovodstvene djelatnosti Legal and accounting activities

5 688 1 129 937 994 869 669 707 773 497 100 12

70 Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem Activities of head offices; management consultancy activities

1 969 - 53 302 493 382 266 220 140 92 20 1

71 Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza Architectural and engineering activities; technical testing and analysis

5 460 - 111 685 961 885 720 679 707 508 180 24

72 Znanstveno istraživanje i razvoj Scientific research and development

2 594 - 31 258 442 445 367 305 281 262 190 13

Page 54: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

52 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

1.9. ZAPOSLENE ŽENE U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STAROSTI, STANJE 31. OŽUJKA 2013. WOMEN IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY AGE, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno2) Total2)

Godine starosti Age

do 18 Up to

18 19 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64

65 i više 65 and

over

73 Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta Advertising and market research

2 117 - 80 389 552 457 307 188 90 43 10 1

74 Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Other professional, scientific and technical activities

639 1 18 101 163 138 67 54 48 35 13 1

75 Veterinarske djelatnosti Veterinary activities

667 - 19 74 86 89 96 130 99 54 16 4

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

12 828 4 556 1 680 1 859 2 023 1 725 2 018 1 725 971 254 13

77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) Rental and leasing activities

605 - 23 95 141 125 85 72 35 19 9 1

78 Djelatnosti zapošljavanja Employment activities

2 382 3 216 456 344 396 251 273 228 147 67 1

79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima Travel agency, tour operator reservation service and related activities

2 182 - 56 378 492 408 267 214 213 111 40 3

80 Zaštitne i istražne djelatnosti Security and investigation activities

1 498 - 79 263 268 227 197 204 161 82 17 -

81 Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika Services to buildings and landscape activities

5 680 1 154 355 515 810 879 1 226 1 044 580 108 8

82 Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti Office administrative, office support and other business support activities

481 - 28 133 99 57 46 29 44 32 13 -

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

47 834 1 881 2 876 5 045 7 165 7 913 7 615 7 916 5 572 2 634 216

84 Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

47 834 1 881 2 876 5 045 7 165 7 913 7 615 7 916 5 572 2 634 216

P Obrazovanje Education

83 951 20 738 9 103 12 481 11 521 11 160 12 128 11 695 8 596 5 886 623

85 Obrazovanje Education

83 951 20 738 9 103 12 481 11 521 11 160 12 128 11 695 8 596 5 886 623

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

65 480 5 1 852 6 242 8 067 8 103 8 150 10 317 11 094 7 549 3 820 281

86 Djelatnosti zdravstvene zaštite Human health activities

51 728 3 1 551 5 157 6 405 6 316 6 208 7 988 8 818 5 933 3 131 218

87 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem Residential care activities

9 445 2 229 665 1 059 1 216 1 398 1 736 1 594 1 088 422 36

88 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja Social work activities without accommodation

4 307 - 72 420 603 571 544 593 682 528 267 27

Page 55: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 53

1.9. ZAPOSLENE ŽENE U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STAROSTI, STANJE 31. OŽUJKA 2013. WOMEN IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY AGE, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno2) Total2)

Godine starosti Age

do 18 Up to

18 19 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64

65 i više 65 and

over

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

10 892 3 622 1 565 1 820 1 442 1 295 1 348 1 253 955 549 40

90 Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti Creative, arts and entertainment activities

1 508 - 24 85 176 235 215 240 215 176 129 13

91 Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti Libraries, archives, museums and other cultural activities

3 481 1 25 211 416 427 483 572 590 421 318 17

92 Djelatnosti kockanja i klađenja Gambling and betting activities

4 173 2 531 1 092 1 007 547 333 261 195 162 43 -

93 Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti Sports activities and amusement and recreation activities

1 730 - 42 177 221 233 264 275 253 196 59 10

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

5 901 10 304 791 909 913 792 738 712 490 216 26

94 Djelatnosti članskih organizacija Activities of membership organisations

3 443 - 48 352 512 553 482 461 478 358 177 22

95 Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo Repair of computers and personal and household goods

315 - 14 45 60 64 43 38 29 18 4 -

96 Ostale osobne uslužne djelatnosti Other personal service activities

2 143 10 242 394 337 296 267 239 205 114 35 4

Page 56: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

54 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

1.10. SATI RADA ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1), GODIŠNJI PROSJEK 2012. WORKING HOURS OF PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1), 2012 ANNUAL AVERAGE

Prosječan broj sati po

zaposlenome Average

number of working hours per person in

paid employment

Izvršeni sati rada

Hours actually worked

Neizvršeni sati rada plaćeni u pravnoj osobi zaposlenika Hours not

actually worked paid in legal

entity of person in employment

Neizvršeni sati rada plaćeni izvan pravne

osobe Hours not

actually worked paid out of legal entity

Neplaćeni sati rada Non-paid working hours

Prekovremeni sati rada Overtime

working hours

Ukupno 2 065 1 674 287 83 1 20 Total

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

2 063 1 669 318 67 0 9 A Agriculture, forestry and fishing

B Rudarstvo i vađenje 2 059 1 650 344 37 11 17 B Mining and quarrying

C Prerađivačka industrija 2 102 1 685 300 79 3 35 C Manufacturing

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

2 098 1 668 367 52 1 10 D Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

2 102 1 681 328 64 1 28 E Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

F Građevinarstvo 2 059 1 708 265 60 2 24 F Construction

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

2 062 1 702 242 107 1 10 G Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H Prijevoz i skladištenje 2 116 1 701 324 61 1 29 H Transportation and storage

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

2 059 1 728 253 64 0 14 I Accommodation and food service activities

J Informacije i komunikacije 1 950 1 631 243 67 0 9 J Information and communication

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

2 063 1 627 310 120 0 6 K Financial and insurance activities

L Poslovanje nekretninama 2 053 1 702 284 59 1 7 L Real estate activities

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

2 045 1 714 252 72 1 6 M Professional, scientific and technical activities

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

2 070 1 718 239 65 1 47 N Administrative and support service activities

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

2 082 1 671 315 75 1 20 O Public administration and defence; compulsory social security

P Obrazovanje 1 962 1 582 286 83 1 10 P Education

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

2 114 1 640 329 119 1 25 Q Human health and social work activities

R Umjetnost, zabava i rekreacija 2 064 1 665 290 102 1 6 R Arts, entertainment and recreation

S Ostale uslužne djelatnosti 2 022 1 710 238 67 0 7 S Other service activities

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti

izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u Statističkom izvješću Zaposlenost i plaće jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

1) Activity sections T (Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use) and U (Activities of extraterritorial organisations and bodies) as well as their divisions are not presented in the Statistical Reports Employment and Wages, since they were not covered by the survey.

Page 57: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 55

1.11. SATI RADA ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1), MJESEČNI PROSJEK 2012. WORKING HOURS OF PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1), 2012 MONTHLY AVERAGE

Prosječan broj sati po

zaposlenome Average

number of working hours per person in

paid employment

Izvršeni sati rada

Hours actually worked

Neizvršeni sati rada plaćeni u pravnoj osobi zaposlenika Hours not

actually worked paid in legal

entity of person in employment

Neizvršeni sati rada plaćeni izvan pravne

osobe Hours not

actually worked paid out of legal entity

Neplaćeni sati rada Non-paid working hours

Prekovremeni sati rada Overtime

working hours

Ukupno 173 140 24 7 0 2 Total

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

173 139 27 6 0 1 A Agriculture, forestry and fishing

B Rudarstvo i vađenje 172 138 29 3 1 1 B Mining and quarrying

C Prerađivačka industrija 175 140 25 7 0 3 C Manufacturing

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

175 139 31 4 0 1 D Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

174 140 27 5 0 2 E Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

F Građevinarstvo 171 142 22 5 0 2 F Construction

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

172 142 20 9 0 1 G Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H Prijevoz i skladištenje 176 142 27 5 0 2 H Transportation and storage

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

171 144 21 5 0 1 I Accommodation and food service activities

J Informacije i komunikacije 163 136 20 6 0 1 J Information and communication

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

173 136 26 10 0 1 K Financial and insurance activities

L Poslovanje nekretninama 172 142 24 5 0 1 L Real estate activities

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

171 143 21 6 0 1 M Professional, scientific and technical activities

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

172 143 20 5 0 4 N Administrative and support service activities

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

173 139 26 6 0 2 O Public administration and defence; compulsory social security

P Obrazovanje 164 132 24 7 0 1 P Education

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

176 137 27 10 0 2 Q Human health and social work activities

R Umjetnost, zabava i rekreacija 173 139 24 9 0 1 R Arts, entertainment and recreation

S Ostale uslužne djelatnosti 170 143 20 6 0 1 S Other service activities

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti

izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u Statističkom izvješću Zaposlenost i plaće jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

1) Activity sections T (Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use) and U (Activities of extraterritorial organisations and bodies) as well as their divisions are not presented in the Statistical Reports Employment and Wages, since they were not covered by the survey.

Page 58: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

56 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

1.12. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I OBLICIMA VLASNIŠTVA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY TYPES OF OWNERSHIP, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013

Ukupno

Total

Oblici vlasništva Types of ownership

državno State ownership

privatno Private ownership

zadružno Cooperative ownership

mješovito Mixed ownership

broj zaposlenih Number of persons in

employment

udio u ukupnom,

% Share in total, %

broj zaposlenih Number of persons in

employment

udio u ukupnom,

% Share in total, %

broj zaposlenih Number of persons in

employment

udio u ukupnom,

% Share in total, %

broj zaposlenih Number of persons in

employment

udio u ukupnom,

% Share in total, %

Ukupno Total

1 122 885 418 294 37,2 640 213 57,0 1 916 0,2 62 462 5,6

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo Agriculture, forestry and fishing

22 761 8 907 39,1 12 408 54,6 779 3,4 667 2,9

01 Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima Crop and animal production, hunting and related service activities

12 575 1 074 8,5 10 151 80,8 744 5,9 606 4,8

02 Šumarstvo i sječa drva Forestry and logging

8 215 7 822 95,2 393 4,8 - - - -

03 Ribarstvo Fishing and aquaculture

1 971 11 0,6 1 864 94,5 35 1,8 61 3,1

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

5 262 1 789 34,0 2 255 42,9 1 0,0 1 217 23,1

06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina Extraction of crude petroleum and natural gas

1 323 130 9,8 19 1,4 - - 1 174 88,8

08 Ostalo rudarstvo i vađenje Other mining and quarrying

1 887 58 3,1 1 785 94,5 1 0,1 43 2,3

09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu Mining support service activities

2 052 1 601 78,0 451 22,0 - - - -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

201 973 14 129 7,0 171 007 84,7 229 0,1 16 608 8,2

10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda Manufacture of food products

35 675 855 2,4 29 399 82,4 112 0,3 5 309 14,9

11 Proizvodnja pića Manufacture of beverages

4 910 - - 4 333 88,2 39 0,8 538 11,0

12 Proizvodnja duhanskih proizvoda Manufacture of tobacco products

837 - - 837 100,0 - - - -

13 Proizvodnja tekstila Manufacture of textiles

3 823 110 2,9 3 689 96,5 - - 24 0,6

14 Proizvodnja odjeće Manufacture of wearing apparel

14 419 338 2,3 13 462 93,4 - - 619 4,3

15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda Manufacture of leather and related products

8 219 1 017 12,4 7 186 87,4 - - 16 0,2

16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

10 907 212 1,9 9 922 91,0 12 0,1 761 7,0

17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira Manufacture of paper and paper products

3 285 - - 3 123 95,1 - - 162 4,9

18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa Printing and reproduction of recorded media

6 171 644 10,4 4 868 78,9 - - 659 10,7

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti

izvanteritorijalnih prganizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u Statističkom izvješću Zaposlenost i plaće jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

1) Activity sections T (Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use) and U (Activities of extraterritorial organisations and bodies) as well as their divisions are not presented in statistical report Employment and wages, since they were not covered by the survey.

Page 59: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 57

1.12. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I OBLICIMA VLASNIŠTVA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY TYPES OF OWNERSHIP, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Oblici vlasništva Types of ownership

državno State ownership

privatno Private ownership

zadružno Cooperative ownership

mješovito Mixed ownership

broj zaposlenih Number of persons in

employment

udio u ukupnom,

% Share in total, %

broj zaposlenih Number of persons in

employment

udio u ukupnom,

% Share in total, %

broj zaposlenih Number of persons in

employment

udio u ukupnom,

% Share in total, %

broj zaposlenih Number of persons in

employment

udio u ukupnom,

% Share in total, %

19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda Manufacture of coke and refined petroleum products

2 833 - - 973 34,3 - - 1 860 65,7

20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda Manufacture of chemicals and chemical products

6 468 2 294 35,5 3 933 60,8 - - 241 3,7

21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

3 953 - - 2 887 73,0 - - 1 066 27,0

22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike Manufacture of rubber and plastic products

7 045 15 7 004 99,4 26 0,4 - -

23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda Manufacture of other non-metallic mineral products

9 461 38 0,4 9 274 98,0 7 0,1 142 1,5

24 Proizvodnja metala Manufacture of basic metals

4 129 22 0,5 3 580 86,7 - - 527 12,8

25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

23 708 464 2,0 22 489 94,8 26 0,1 729 3,1

26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda Manufacture of computer, electronic and optical products

4 488 331 7,4 3 819 85,1 1 0,0 337 7,5

27 Proizvodnja električne opreme Manufacture of electrical equipment

8 260 465 5,6 6 527 79,0 - - 1 268 15,4

28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

10 831 1 212 11,2 9 092 83,9 - - 527 4,9

29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

2 016 123 6,1 1 549 76,8 - - 344 17

30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava Manufacture of other transport equipment

10 598 3 208 30,3 6 595 62,2 - - 795 7,5

31 Proizvodnja namještaja Manufacture of furniture

8 447 - - 8 014 94,8 6 0,1 427 5,1

32 Ostala prerađivačka industrija Other manufacturing

2 018 51 2,5 1 967 97,5 - - - -

33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme Repair and installation of machinery and equipment

9 472 2 730 28,8 6 485 68,5 - - 257 2,7

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

15 667 13 265 84,7 1 464 9,3 29 909 5,8

35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

15 667 13 265 84,7 1 464 9,3 29 909 5,8

Page 60: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

58 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

1.12. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I OBLICIMA VLASNIŠTVA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY TYPES OF OWNERSHIP, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Oblici vlasništva Types of ownership

državno State ownership

privatno Private ownership

zadružno Cooperative ownership

mješovito Mixed ownership

broj zaposlenih Number of persons in

employment

udio u ukupnom,

% Share in total, %

broj zaposlenih Number of persons in

employment

udio u ukupnom,

% Share in total, %

broj zaposlenih Number of persons in

employment

udio u ukupnom,

% Share in total, %

broj zaposlenih Number of persons in

employment

udio u ukupnom,

% Share in total, %

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

21 461 16 610 77,4 4 624 21,5 1 0,0 226 1,1

36 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom Water collection, treatment and supply

8 962 8 492 94,7 304 3,4 - - 166 2

37 Uklanjanje otpadnih voda Sewerage

334 166 49,7 162 48,5 - - 6 1,8

38 Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery

10 505 7 222 68,8 3 228 30,7 1 0,0 54 0,5

39 Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom Remediation activities and other waste management services

1 660 730 44,0 930 56,0 - - - -

F Građevinarstvo Construction

75 039 8 116 10,8 64 092 85,4 86 0,1 2 745 3,7

41 Gradnja zgrada Construction of buildings

28 619 232 0,8 27 880 97,5 41 0,1 466 1,6

42 Gradnja građevina niskogradnje Civil engineering

24 398 6 381 26,2 16 291 66,7 - - 1 726 7,1

43 Specijalizirane građevinske djelatnosti Specialised construction activities

22 022 1 503 6,8 19 921 90,5 45 0,2 553 2,5

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

175 940 3 054 1,7 162 704 92,5 470 0,3 9 712 5,5

45 Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles

13 057 14 0,1 12 947 99,2 1 0,0 95 0,7

46 Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles

70 311 508 0,7 68 010 96,7 51 0,1 1 742 2,5

47 Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles

92 572 2 532 2,7 81 747 88,3 418 0,5 7 875 8,5

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

61 408 31 356 51,0 24 245 39,5 47 0,1 5 760 9,4

49 Kopneni prijevoz i cjevovodni transport Land transport and transport via pipelines

26 857 11 120 41,4 13 774 51,3 20 0,1 1 943 7,2

50 Vodni prijevoz Water transport

2 690 1 548 57,5 971 36,1 - - 171 6,4

51 Zračni prijevoz Air transport

1 059 - - 117 11,0 - - 942 89,0

52 Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu Warehousing and support activities for transportation

18 647 9 229 49,5 7 291 39,1 27 0,1 2 100 11,3

53 Poštanske i kurirske djelatnosti Postal and courier activities

12 155 9 459 77,8 2 092 17,2 - - 604 5,0

Page 61: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 59

1.12. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I OBLICIMA VLASNIŠTVA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY TYPES OF OWNERSHIP, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Oblici vlasništva Types of ownership

državno State ownership

privatno Private ownership

zadružno Cooperative ownership

mješovito Mixed ownership

broj zaposlenih Number of persons in

employment

udio u ukupnom,

% Share in total, %

broj zaposlenih Number of persons in

employment

udio u ukupnom,

% Share in total, %

broj zaposlenih Number of persons in

employment

udio u ukupnom,

% Share in total, %

broj zaposlenih Number of persons in

employment

udio u ukupnom,

% Share in total, %

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

43 038 3 246 7,5 33 682 78,3 76 0,2 6 034 14,0

55 Smještaj Accommodation

24 224 2 609 10,8 16 417 67,8 11 0,0 5 187 21,4

56 Djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića Food and beverage service activities

18 814 637 3,4 17 265 91,8 65 0,3 847 4,5

J Informacije i komunikacije Information and communication

32 421 4 777 14,7 22 944 70,8 1 0,0 4 699 14,5

58 Izdavačke djelatnosti Publishing activities

5 572 296 5,3 4 837 86,8 - - 439 7,9

59 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa I izdavanja glazbenih zapisa Motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing activities

1 066 48 4,5 1 003 94,1 1 0,1 14 1,3

60 Emitiranje programa Programming and broadcasting activities

5 541 3 506 63,3 1 889 34,1 - - 146 2,6

61 Telekomunikacije Telecommunications

8 471 612 7,2 3 836 45,3 - - 4 023 47,5

62 Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima Computer programming, consultancy and related activities

9 718 102 1,0 9 539 98,2 - - 77 0,8

63 Informacijske uslužne djelatnosti Information service activities

2 053 213 10,4 1 840 89,6 - - - -

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

36 906 5 550 15,0 23 347 63,3 38 0,1 7 971 21,6

64 Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova Financial service activities, except insurance and pension funding

23 268 1 929 8,3 15 618 67,1 38 0,2 5 683 24,4

65 Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim obveznoga socijalnog osiguranja Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security

8 470 720 8,5 5 693 67,2 - - 2 057 24,3

66 Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga i djelatnosti osiguranja Activities auxiliary to financial services and insurance activities

5 168 2 901 56,1 2 036 39,4 - - 231 4,5

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

7 096 866 12,2 5 778 81,5 3 0,0 449 6,3

68 Poslovanje nekretninama Real estate activities

7 096 866 12,2 5 778 81,5 3 0,0 449 6,3

Page 62: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

60 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

1.12. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I OBLICIMA VLASNIŠTVA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY TYPES OF OWNERSHIP, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Oblici vlasništva Types of ownership

državno State ownership

privatno Private ownership

zadružno Cooperative ownership

mješovito Mixed ownership

broj zaposlenih Number of persons in

employment

udio u ukupnom,

% Share in total, %

broj zaposlenih Number of persons in

employment

udio u ukupnom,

% Share in total, %

broj zaposlenih Number of persons in

employment

udio u ukupnom,

% Share in total, %

broj zaposlenih Number of persons in

employment

udio u ukupnom,

% Share in total, %

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

51 719 5 608 10,8 44 547 86,2 54 0,1 1 510 2,9

69 Pravne i računovodstvene djelatnosti Legal and accounting activities

10 418 198 1,9 9 917 95,2 8 0,1 295 2,8

70 Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem Activities of head offices; management consultancy activities

5 549 334 6,0 5 059 91,2 23 0,4 133 2,4

71 Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza Architectural and engineering activities; technical testing and analysis

20 849 1 306 6,3 18 995 91,1 6 0,0 542 2,6

72 Znanstveno istraživanje i razvoj Scientific research and development

5 354 3 645 68,1 1 458 27,2 - - 251 4,7

73 Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta Advertising and market research

5 120 37 0,7 5 051 98,7 - - 32 0,6

74 Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Other professional, scientific and technical activities

2 325 79 3,4 2 227 95,8 17 0,7 2 0,1

75 Veterinarske djelatnosti Veterinary activities

2 104 9 0,4 1 840 87,5 - - 255 12,1

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

34 947 3 866 11,1 30 733 87,9 10 0,0 338 1,0

77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) Rental and leasing activities

2 579 6 0,2 2 561 99,3 - - 12 1

78 Djelatnosti zapošljavanja Employment activities

4 520 1 083 24,0 3 437 76,0 - - - -

79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima Travel agency, tour operator reservation service and related activities

4 735 130 2,7 4 320 91,3 1 0,0 284 6,0

80 Zaštitne i istražne djelatnosti Security and investigation activities

12 276 121 1,0 12 119 98,7 - - 36 0,3

81 Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika Services to buildings and landscape activities

9 713 2 285 23,5 7 413 76,3 9 0,1 6 0,1

82 Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti Office administrative, office support and other business support activities

1 124 241 21,4 883 78,6 - - - -

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

105 940 104 980 99,1 864 0,8 - - 96 0,1

84 Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

105 940 104 980 99,1 864 0,8 - - 96 0,1

Page 63: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 61

1.12. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I OBLICIMA VLASNIŠTVA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY TYPES OF OWNERSHIP, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Oblici vlasništva Types of ownership

državno State ownership

privatno Private ownership

zadružno Cooperative ownership

mješovito Mixed ownership

broj zaposlenih Number of persons in

employment

udio u ukupnom,

% Share in total, %

broj zaposlenih Number of persons in

employment

udio u ukupnom,

% Share in total, %

broj zaposlenih Number of persons in

employment

udio u ukupnom,

% Share in total, %

broj zaposlenih Number of persons in

employment

udio u ukupnom,

% Share in total, %

P Obrazovanje Education

110 397 102 630 93,0 7 202 6,5 - - 565 0,5

85 Obrazovanje Education

110 397 102 630 93,0 7 202 6,5 - - 565 0,5

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

84 980 73 821 86,9 10 203 12,0 38 0,0 918 1,1

86 Djelatnosti zdravstvene zaštite Human health activities

67 552 61 619 91,2 5 891 8,7 - - 42 0,1

87 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem Residential care activities

11 452 8 347 72,9 2 896 25,3 27 0,2 182 1,6

88 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja Social work activities without accommodation

5 976 3 855 64,5 1 416 23,7 11 0,2 694 11,6

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

20 660 11 676 56,6 7 899 38,2 1 0,0 1 084 5,2

90 Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti Creative, arts and entertainment activities

3 252 2 971 91,4 267 8,2 - - 14

91 Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti Libraries, archives, museums and other cultural activities

5 451 5 160 94,7 208 3,8 - - 83 1,5

92 Djelatnosti kockanja i klađenja Gambling and betting activities

5 516 1 336 24,2 4 180 75,8 - - - -

93 Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti Sports activities and amusement and recreation activities

6 441 2 209 34,3 3 244 50,4 1 0,0 987 15,3

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

15 270 4 048 26,5 10 215 67,0 53 0,3 954 6,2

94 Djelatnosti članskih organizacija Activities of membership organisations

7 743 3 098 40,0 3 672 47,4 39 0,5 934 12,1

95 Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo Repair of computers and personal and household goods

1 805 63 3,5 1 742 96,5 - - - -

96 Ostale osobne uslužne djelatnosti Other personal service activities

5 722 887 15,5 4 801 84,0 14 0,2 20 0,3

Page 64: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by
Page 65: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

2. ZAPOSLENI PERSONS IN EMPLOYMENT

PREGLED PO ŽUPANIJAMA REVIEW BY COUNTIES

Page 66: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

64 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.1. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PO ŽUPANIJAMA I GRADOVIMA/OPĆINAMA, PREMA NKD-u 2007.1), STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, BY COUNTIES AND TOWNS/MUNICIPALITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1), SITUATION AS ON 31 MARCH 2013

Ukupno Total

Prema područjimaAccording to NKD 2007.

A B C D E F G H

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and

fishing

Rudarstvo i vađenje

Mining and quarrying

Prerađivačka industrija

Manufacturing

Opskrba električnom energijom,

plinom, parom i

klimatizacija Electricity, gas, steam

and air conditioning

supply

Opskrba vodom;

uklanjanje otpadnih

voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Water supply; sewerage,

waste management

and remediation

activities

Građevi- narstvo

Construction

Trgovina na veliko

i na malo; popravak motornih vozila i

motocikla Wholesale and retail

trade; repair of motor vehicles

and motorcycles

Prijevoz i skladištenje Transporta-

tion and storage

Republika Hrvatska Republic of Croatia

1 037 321 21 409 5 168 192 241 15 408 20 874 65 439 155 167 58 366 1

Zagrebačka županija County of Zagreb

53 435 1 135 1 527 13 099 700 1 170 4 403 10 350 4 496 2

Gradovi/ Towns

Dugo Selo 2 406 28 9 293 105 - 422 429 211 3 Ivanić-Grad 4 662 119 1 298 519 41 49 1 000 356 185 4 Jastrebarsko 2 774 133 24 874 36 42 154 492 53 5 Samobor 6 494 38 3 1 795 82 313 291 1 126 383 6 Sveta Nedjelja 5 859 25 1 2 110 22 47 874 1 783 395 7 Sveti Ivan Zelina 2 865 51 - 891 65 66 237 328 572 8 Velika Gorica 10 730 139 43 1 338 81 324 475 2 078 1 570 9 Vrbovec 3 346 117 - 1 692 18 65 83 455 98 10 Zaprešić 4 758 6 32 1 015 70 218 305 1 044 408 11

Općine/ Municipalities

Bedenica 234 - - 138 - - 1 60 2 12 Bistra 634 9 - 103 24 - 20 169 9 13 Brckovljani 705 82 - 103 - - 19 72 29 14 Brdovec 1 283 - - 639 - 21 28 315 41 15 Dubrava 388 4 - 156 - - 4 67 8 16 Dubravica 141 60 - 3 - - - 49 7 17 Farkaševac 44 - - 21 - - - 4 - 18 Gradec 186 57 - 16 - 3 1 26 12 19 Jakovlje 402 - - 180 - - 2 93 4 20 Klinča Sela 283 1 - 83 - 14 19 39 7 21 Kloštar Ivanić 407 9 32 47 - 5 42 114 20 22 Krašić 315 39 14 166 - - - 10 5 23 Kravarsko 154 - - 18 - - - 2 35 24 Križ 643 63 14 212 148 - 11 60 11 25 Luka 156 - - 40 - - - 6 74 26 Marija Gorica 103 - - - - - - 31 3 27 Orle 16 - - - - - - 1 1 28 Pisarovina 772 25 - 260 8 - 16 64 308 29 Pokupsko 64 7 - - - - - 6 1 30 Preseka 21 - - 1 - - - 1 2 31 Pušća 145 - - 20 - - 13 29 5 32 Rakovec 21 - - 4 - - 4 - 2 33 Rugvica 663 116 56 114 - - 26 116 3 34 Stupnik 1 731 7 1 248 - - 356 925 29 35 Žumberak 30 - - - - 3 - - 3 36

Krapinsko-zagorska županija County of Krapina-Zagorje

24 448 183 156 8 148 506 633 1 250 3 185 864 37

Gradovi/ Towns

Donja Stubica 1 162 27 - 252 38 4 81 296 9 38 Klanjec 687 - - 299 55 - 137 29 7 39 Krapina 4 247 43 10 1 768 35 84 208 408 365 40 Oroslavje 1 230 - - 515 - 281 50 169 5 41 Pregrada 1 403 17 37 757 24 - 80 104 36 42 Zabok 4 164 7 - 556 198 214 156 629 112 43 Zlatar 965 9 - 57 - - 148 218 21 44

Općine/ Municipalities

Bedekovčina 1 233 - - 716 - - 13 107 47 45 Budinščina 267 - - 103 - - 2 29 16 46

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti

izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u Statističkom izvješću Zaposlenost i plaće jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

1) Activity sections T (Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use) and U (Activities of extraterritorial organisations and bodies) as well as their divisions are not presented in the Statistical Reports Employment and Wages, since they were not covered by the survey.

Page 67: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 65

djelatnosti NKD-a 2007. activity sections

I J K L M N O P Q R S

Djelatnosti pružanja smještaja

te pripreme i usluživanja

hrane Accommodation

and food service

activities

Informacije i komunikacije Information

and communication

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial

and insurance activities

Poslovanje nekretni-

nama Real estate

activities

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Professional, scientific

and technical activities

Administrativne i pomoćne

uslužne djelatnosti

Administrative and support

service activities

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno

osiguranje Public

administration and defence; compulsory

social security

Obrazovanje Education

Djelatnosti zdravstvene

zaštite i socijalne

skrbi Human health

and social work

activities

Umjetnost, zabava i

rekreacija Arts,

entertainment and

recreation

Ostale uslužne

djelatnosti Other

service activities

1

34 578 28 230 36 033 5 356 40 807 32 156 105 187 108 967 82 916 18 474 10 545

2

598 630 546 75 1 422 640 4 202 5 874 1 857 405 306

3 24 29 41 3 117 7 192 377 80 26 13 4 53 30 49 - 45 68 266 378 178 16 12 5 29 27 21 3 108 19 328 307 66 17 41 6 59 122 137 20 224 241 567 782 216 77 18 7 3 126 18 18 159 11 29 203 15 15 5 8 42 7 25 1 55 13 153 281 56 15 7 9 210 148 115 24 239 183 1 853 1 444 326 86 54

10 13 6 55 - 79 7 213 272 138 16 19 11 56 63 80 2 153 33 362 591 173 98 49

12 - - - - - - 3 30 - - - 13 1 1 - 1 24 1 14 97 157 4 - 14 1 - - - 20 - - 93 282 - 4 15 - - - - 27 - 8 154 40 8 2 16 28 - - - 15 - 7 73 26 - - 17 1 - - - - - 5 16 - - - 18 - - - - 2 - 2 15 - - - 19 12 - 2 - 5 4 2 46 - - - 20 10 - - - 10 - 7 96 - - - 21 12 - - - 7 19 5 64 12 1 - 22 2 - - - 20 30 8 76 - - 2 23 - - - - 5 - 6 46 24 - - 24 4 - - - 1 - 94 - - - - 25 - - 3 - 15 3 13 79 8 3 - 26 - - - - - - 3 32 - - 1 27 5 1 - - 1 - 4 58 - - - 28 - - - - 1 - 5 8 - - - 29 - 4 - - 8 - 7 64 - 2 6 30 - - - - 5 1 8 36 - - - 31 - - - - 1 - 3 13 - - - 32 - - - - 1 - 5 52 20 - - 33 - - - - 1 - 1 9 - - - 34 33 - - 3 5 - 11 79 26 2 73 35 - 66 - - 69 - 16 - 14 - - 36 - - - - - - 2 3 - 19 -

37

531 146 352 19 524 78 1 830 2 730 3 094 142 77

38 62 14 21 2 42 2 65 83 156 5 3 39 - - 11 - 31 1 42 49 18 7 1 40 36 30 102 1 85 27 488 313 184 41 19 41 3 7 10 - 17 - 7 141 23 1 1 42 - - 14 - 35 8 37 215 30 4 5 43 13 62 148 - 65 24 836 347 766 17 14 44 18 8 23 - 22 - 143 166 122 5 5

45 - 7 7 - 26 - 14 252 40 1 3 46 - - - - 19 - 4 39 55 - -

Page 68: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

66 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.1. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PO ŽUPANIJAMA I GRADOVIMA/OPĆINAMA, PREMA NKD-u 2007.1), STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, BY COUNTIES AND TOWNS/MUNICIPALITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1), SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Prema područjima According to NKD 2007.

A B C D E F G H

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and

fishing

Rudarstvo i vađenje

Mining and quarrying

Prerađivačka industrija

Manufacturing

Opskrba električnom energijom,

plinom, parom i

klimatizacija Electricity, gas, steam

and air conditioning

supply

Opskrba vodom;

uklanjanje otpadnih

voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Water supply; sewerage,

waste management

and remediation

activities

Građevi- narstvo

Construction

Trgovina na veliko

i na malo; popravak motornih vozila i

motocikla Wholesale and retail

trade; repair of motor vehicles

and motorcycles

Prijevoz i skladištenje Transporta-

tion and storage

Desinić 370 - - 118 - - 3 45 4 1 Đurmanec 126 - - 12 - - 19 22 16 2 Gornja Stubica 341 - - 179 - - 12 29 3 3 Hrašćina 58 21 - - - - 4 12 7 4 Hum na Sutli 1 474 - - 1 200 26 - 16 43 71 5 Jesenje 65 - 19 3 - - 4 2 - 6 Konjščina 599 - - 205 104 45 6 64 32 7 Kraljevec na Sutli 97 - - 11 - - 11 32 3 8 Krapinske Toplice 1 382 - - - - - 13 109 7 9 Kumrovec 192 - - 56 - - 15 14 2 10 Lobor 297 - - 77 - - 14 15 6 11 Mače 102 - - 2 - - 3 47 2 12 Marija Bistrica 390 2 - 79 - - 1 90 5 13 Mihovljan 151 - 1 29 - - 63 9 14 14 Novi Golubovec 180 - 70 33 - - 18 28 6 15 Petrovsko 135 - - 73 - - 6 2 3 16 Radoboj 137 - - 63 - - 1 17 3 17 Stubičke Toplice 475 10 - 22 - - 5 87 12 18 Sveti Križ Začretje 969 47 - 349 - 5 110 202 15 19 Tuhelj 265 - 19 3 - - 1 34 3 20 Veliko Trgovišće 688 - - 406 - - 22 94 6 21 Zagorska Sela 38 - - 5 - - 15 7 5 22 Zlatar-Bistrica 559 - - 200 26 - 13 192 21 23

Sisačko-moslavačka županija County of Sisak-Moslavina

31 776 870 202 8 425 679 930 2 035 3 197 1 424 24

Gradovi/ Towns

Glina 1 041 35 12 251 31 65 17 81 13 25 Hrvatska Kostajnica 465 8 - 135 22 19 17 26 21 26 Kutina 6 971 57 38 3 511 79 124 428 844 314 27 Novska 1 863 119 4 531 14 58 314 133 150 28 Petrinja 3 404 86 - 633 31 224 79 199 61 29 Sisak 13 342 119 2 2 424 444 350 1 022 1 522 681 30

Općine/ Municipalities

Donji Kukuruzari 47 - - - - - - 2 2 31 Dvor 326 41 - 44 18 14 33 30 31 32 Gvozd 167 24 - 49 - - - 21 5 33 Hrvatska Dubica 115 42 - - - 4 1 12 3 34 Jasenovac 233 46 - - - 17 - 4 9 35 Lekenik 198 30 - 13 - - 1 28 21 36 Lipovljani 368 58 32 120 - 10 - 25 14 37 Majur 111 - - 90 - - - 5 7 38 Martinska Ves 161 - - 57 - - - 45 - 39 Popovača 1 856 88 68 405 - 13 58 139 73 40 Sunja 288 37 - 30 20 - 44 36 8 41 Topusko 578 26 - 130 20 30 7 15 6 42 Velika Ludina 242 54 46 2 - 2 14 30 5 43

Karlovačka županija County of Karlovac

27 714 793 8 7 190 491 622 1 618 2 935 1 423 44

Gradovi/ Towns

Duga Resa 1 784 25 - 724 37 24 121 176 49 45 Karlovac 18 076 181 - 5 088 260 363 697 1 983 891 46 Ogulin 3 332 297 - 314 106 59 332 336 296 47 Ozalj 930 14 - 360 53 38 55 94 27 48 Slunj 792 28 - 69 14 30 85 96 48 49

Page 69: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 67

djelatnosti NKD-a 2007. activity sections

I J K L M N O P Q R S

Djelatnosti pružanja smještaja

te pripreme i usluživanja

hrane Accommodation

and food service

activities

Informacije i komunikacije Information

and communication

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial

and insurance activities

Poslovanje nekretni-

nama Real estate

activities

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Professional, scientific

and technical activities

Administrativne i pomoćne

uslužne djelatnosti

Administrative and support

service activities

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno

osiguranje Public

administration and defence; compulsory

social security

Obrazovanje Education

Djelatnosti zdravstvene

zaštite i socijalne

skrbi Human health

and social work

activities

Umjetnost, zabava i

rekreacija Arts,

entertainment and

recreation

Ostale uslužne

djelatnosti Other

service activities

1 - - - - 6 - 5 49 132 8 - 2 3 - - - - - 4 43 4 - 3 3 - 6 - - 1 - 26 67 - 18 - 4 - - - - - - 2 12 - - - 5 - - - - 4 13 9 75 12 5 - 6 - - - - - - 6 26 5 - - 7 - - 3 - 26 - 9 98 5 2 - 8 - - - - 5 - - 35 - - - 9 62 - 2 - 10 - 37 100 1 038 1 3

10 2 - - - 23 - 14 40 - 17 9 11 2 2 - - - - 4 31 146 - - 12 - - - - - - 4 42 2 - - 13 71 6 11 - 12 - 1 84 18 6 4 14 - - - - 1 - 5 27 2 - - 15 - - - - - - 4 18 3 - - 16 - - - - 3 - 3 45 - - - 17 - 1 - - - - 6 46 - - - 18 35 1 - - - 1 14 59 226 1 2 19 58 1 - 15 27 - 9 73 55 2 1 20 138 - - - 1 - 11 32 22 - 1 21 25 1 - - 53 - 6 73 2 - - 22 - - - - 1 - 3 - 2 - - 23 3 - - 1 9 2 12 50 26 1 3

24

313 204 532 98 576 652 4 458 3 324 3 115 387 355

25 34 8 7 - 16 6 316 124 20 5 - 26 12 - 6 - 3 8 55 97 29 5 2 27 44 76 156 3 261 43 244 523 131 57 38 28 5 6 24 - 32 12 108 265 53 26 9 29 13 16 20 - 24 28 1 252 468 192 24 54 30 49 95 308 58 190 513 2 182 1 209 1 776 214 184

31 - - - - - 1 11 29 - 1 1 32 - - 3 - - 2 26 48 32 4 - 33 - - - - 8 7 10 39 3 - 1 34 - - - - - - 10 35 4 3 1 35 - - - 37 - - 52 35 5 26 2 36 3 - 1 - 2 1 - 12 62 2 22 37 - - - - 10 1 7 68 5 - 18 38 - - - - - - 4 2 - 3 - 39 - - - - 4 - 10 36 5 1 3 40 3 3 5 - 16 24 104 136 688 15 18 41 - - - - 9 1 42 55 6 - - 42 150 - 2 - - 1 14 90 85 - 2 43 - - - - 1 4 11 53 19 1 -

44

359 264 542 70 566 489 4 671 2 689 2 417 374 193

45 19 8 17 7 41 4 54 208 245 11 14 46 164 193 439 18 388 401 3 752 1 431 1 499 214 114 47 37 55 54 43 56 74 416 315 398 126 18 48 - - 7 - 40 2 43 80 108 7 2 49 - 4 12 2 6 2 206 122 45 6 17

Page 70: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

68 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.1. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PO ŽUPANIJAMA I GRADOVIMA/OPĆINAMA, PREMA NKD-u 2007.1), STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, BY COUNTIES AND TOWNS/MUNICIPALITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1), SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Prema područjima According to NKD 2007.

A B C D E F G H

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and

fishing

Rudarstvo i vađenje

Mining and quarrying

Prerađivačka industrija

Manufacturing

Opskrba električnom energijom,

plinom, parom i

klimatizacija Electricity, gas, steam

and air conditioning

supply

Opskrba vodom;

uklanjanje otpadnih

voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Water supply; sewerage,

waste management

and remediation

activities

Građevi- narstvo

Construction

Trgovina na veliko

i na malo; popravak motornih vozila i

motocikla Wholesale and retail

trade; repair of motor vehicles

and motorcycles

Prijevoz i skladištenje Transporta-

tion and storage

Općine/ Municipalities

Barilović 375 - - 77 - - 221 14 - 1 Bosiljevo 131 - - 87 - - - 7 - 2 Cetingrad 97 23 - - - - - 5 - 3 Draganić 190 25 - - - 26 3 78 5 4 Generalski Stol 68 - - - - - 16 1 - 5 Josipdol 240 62 - 50 - - - 17 29 6 Kamanje 250 - - 194 - - 4 13 19 7 Krnjak 90 22 1 6 - - - 5 - 8 Lasinja 45 4 - - - - - 2 2 9 Netretić 128 - - 9 - - 11 27 3 10 Plaški 111 6 - 3 9 9 1 16 19 11 Rakovica 246 22 - 35 - 9 1 29 3 12 Ribnik 53 - - 49 - - - - - 13 Saborsko 76 38 - - - - 1 3 20 14 Tounj 96 - - - - - 63 4 2 15 Vojnić 447 34 - 107 12 44 3 12 6 16 Žakanje 157 12 7 18 - 20 4 17 4 17

Varaždinska županija County of Varaždin

46 079 267 165 19 216 592 779 3 160 5 168 1 943 18

Gradovi/ Towns

Ivanec 3 144 38 1 1 615 44 57 449 275 44 19 Lepoglava 1 429 7 43 621 2 55 80 29 13 20 Ludbreg 2 525 31 - 1 447 29 25 260 249 19 21 Novi Marof 1 993 - - 605 18 30 75 470 86 22 Varaždin 25 162 109 29 8 009 489 551 2 029 3 163 1 372 23 Varaždinske Toplice 1 221 - - 172 - - 5 93 65 24

Općine/ Municipalities

Bednja 422 6 - 270 - - - 9 7 25 Beretinec 70 - - 16 - - - 40 1 26 Breznica 102 - - 44 - - 7 13 6 27 Breznički Hum 170 - - 121 - - 2 7 4 28 Cestica 400 1 - 104 - 18 18 41 43 29 Donja Voća 107 1 - - - 12 - 8 4 30 Gornji Kneginec 1 134 - 31 758 - 15 - 189 27 31 Jalžabet 367 16 - 151 - - 5 13 8 32 Klenovnik 291 4 - - - 9 1 8 3 33 Ljubešćica 275 - - 158 - - 19 58 2 34 Mali Bukovec 68 - - 59 - - - 4 1 35 Martijanec 549 - - 484 - - - 5 2 36 Maruševec 726 14 - 304 4 6 - 91 149 37 Petrijanec 503 22 - 286 - - 13 22 29 38 Sračinec 364 1 - 1 - - 136 144 3 39 Sveti Đurđ 100 15 - 4 - - 7 15 1 40 Sveti Ilija 225 - 10 80 - - 18 28 9 41 Trnovec Bartolovečki 3 650 - 41 3 366 - - 1 85 26 42 Veliki Bukovec 361 - - 303 - - - 10 - 43 Vidovec 287 2 - 54 6 - 13 58 16 44 Vinica 309 - 10 112 - 1 21 19 3 45 Visoko 125 - - 72 - - 1 22 - 46

Page 71: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 69

djelatnosti NKD-a 2007. activity sections

I J K L M N O P Q R S

Djelatnosti pružanja smještaja

te pripreme i usluživanja

hrane Accommodation

and food service

activities

Informacije i komunikacije Information

and communication

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial

and insurance activities

Poslovanje nekretni-

nama Real estate

activities

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Professional, scientific

and technical activities

Administrativne

i pomoćne uslužne

djelatnosti Administrative and support

service activities

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno

osiguranje Public

administration and defence; compulsory

social security

Obrazovanje Education

Djelatnosti zdravstvene

zaštite i socijalne

skrbi Human health

and social work

activities

Umjetnost, zabava i

rekreacija Arts,

entertainment and

recreation

Ostale uslužne

djelatnosti Other

service activities

1 16 - - - 2 1 6 36 2 - - 2 - - - - 1 - 14 20 2 - - 3 - - - - - - 28 36 5 - - 4 - - 2 - 2 - 7 38 - - 4 5 4 - - - 2 1 5 37 2 - - 6 - - - - 7 1 11 61 2 - - 7 - - - - - - 7 13 - - - 8 - - - - - - 17 36 2 - 1 9 - - - - - - 7 29 - - 1

10 16 2 3 - 3 - 7 41 6 - - 11 - - - - - 1 6 36 4 1 - 12 93 - - - - - 8 37 5 2 2 13 - - - - - - 2 2 - - - 14 - - - - - - 6 5 3 - - 15 - - - - - - 5 21 1 - - 16 8 - 2 - 18 2 37 49 88 5 20 17 2 2 6 - - - 27 36 - 2 -

18

490 577 928 38 1 037 550 3 114 4 079 3 378 380 218

19 14 9 34 - 39 5 100 262 129 17 12 20 - - 6 - 2 - 456 97 15 3 - 21 9 10 36 - 120 22 67 136 39 20 6 22 25 18 26 8 42 - 72 213 293 8 4 23

350 509 818 27 752 514 2 236 1 961 1 774 291 179

24 3 6 8 - 19 3 13 109 719 3 3

25 45 - - - 2 - 10 53 5 15 - 26 - - - - - - 2 10 - - 1 27 - 1 - - 3 - 2 26 - - - 28 - - - - - - 6 30 - - - 29 - 1 - - 6 - 47 65 55 - 1 30 - - - - 2 - 2 75 3 - - 31 19 5 - - 8 - 11 69 - 2 - 32 - - - - 15 - 6 43 110 - - 33 - - - - - - 5 36 225 - - 34 - - - - 1 - - 37 - - - 35 - - - - - - 4 - - - - 36 2 - - - 1 - 7 48 - - - 37 - 5 - - 2 6 5 127 1 7 5 38 13 - - - 3 - 24 85 3 - 3 39 - 1 - 3 - - 9 60 1 4 1 40 - - - - - - 7 50 - 1 - 41 - - - - - - 4 75 1 - - 42 - 1 - - 14 - 5 106 1 4 - 43 - - - - - - 3 45 - - - 44 10 11 - - 4 - 9 96 3 2 3 45 - - - - 2 - 1 136 1 3 - 46 - - - - - - 1 29 - - -

Page 72: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

70 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.1. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PO ŽUPANIJAMA I GRADOVIMA/OPĆINAMA, PREMA NKD-u 2007.1), STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, BY COUNTIES AND TOWNS/MUNICIPALITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1), SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Prema područjimaAccording to NKD 2007.

A B C D E F G H

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and

fishing

Rudarstvo i vađenje

Mining and quarrying

Prerađivačka industrija

Manufacturing

Opskrba električnom energijom,

plinom, parom i

klimatizacija Electricity, gas, steam

and air conditioning

supply

Opskrba vodom;

uklanjanje otpadnih

voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Water supply; sewerage,

waste management

and remediation

activities

Građevi- narstvo

Construction

Trgovina na veliko

i na malo; popravak motornih vozila i

motocikla Wholesale and retail

trade; repair of motor vehicles

and motorcycles

Prijevoz i skladištenje Transporta-

tion and storage

Koprivničko-križevačka županija County of Koprivnica-Križevci

21 900 827 310 7 307 555 192 1 450 2 479 1 026 1

Gradovi/ Towns

Đurđevac 1 865 89 113 354 60 22 205 216 109 2 Koprivnica 11 950 198 11 4 916 402 26 603 1 115 417 3 Križevci 4 209 183 - 923 93 121 433 770 204 4

Općine/ Municipalities

Drnje 295 - - 141 - - - 9 76 5 Đelekovec 64 - - - - - - 17 5 6 Ferdinandovac 76 - 12 3 - - 1 10 3 7 Gola 147 1 12 47 - - - 6 3 8 Gornja Rijeka 152 - - 84 - - 2 3 8 9 Hlebine 28 6 - - - - - 5 1 10 Kalinovac 343 10 38 219 - - 4 16 2 11 Kalnik 114 2 - 27 - - 44 1 - 12 Kloštar Podravski 221 61 - 36 - - - 34 16 13 Koprivnički Bregi 96 - - 2 - - - 10 9 14 Koprivnički Ivanec 74 - - 9 - 3 23 4 - 15 Legrad 182 62 8 14 - 20 11 17 2 16 Molve 325 51 111 47 - - - 18 8 17 Novigrad Podravski 252 19 - 61 - - 12 47 23 18 Novo Virje 29 - - 1 - - - 11 - 19 Peteranec 129 - - 76 - - 4 19 2 20 Podravske Sesvete 139 7 - 85 - - 14 7 3 21 Rasinja 131 2 - 20 - - 1 21 26 22 Sokolovac 190 61 2 10 - - 3 11 49 23 Sveti Ivan Žabno 436 10 - 211 - - 1 48 16 24 Sveti Petar Orehovec 138 54 - 17 - - 5 20 6 25 Virje 315 11 3 4 - - 84 44 38 26

Bjelovarsko-bilogorska županija County of Bjelovar-Bilogora

22 051 1 240 61 6 158 444 417 1 219 2 324 853 27

Gradovi/ Towns

Bjelovar 11 958 378 18 2 826 180 206 793 1 313 432 28 Čazma 1 418 79 3 421 10 47 56 143 270 29 Daruvar 2 731 74 - 634 165 7 222 258 76 30 Garešnica 2 435 184 - 1 319 74 57 49 233 29 31 Grubišno Polje 1 000 90 - 336 5 56 22 106 12 32

Općine/ Municipalities

Berek 77 - - 13 - - 1 5 2 33 Dežanovac 169 41 - 61 - - - 11 - 34 Đulovac 154 43 12 1 - 7 29 3 - 35 Hercegovac 222 - - 131 - - - 19 4 36 Ivanska 150 58 - 6 - 4 - 18 - 37 Kapela 100 10 - 1 - 11 - 16 - 38 Končanica 135 45 - 19 - - 9 10 - 39 Nova Rača 142 8 - 29 - - - 31 4 40 Rovišće 134 20 - 28 - 6 21 31 3 41 Severin 59 1 - 31 - 4 - 9 - 42 Sirač 422 59 - 219 - - 5 4 13 43 Šandrovac 87 - 28 35 - - - 3 - 44 Štefanje 106 17 - 15 - - 1 31 - 45 Velika Pisanica 152 63 - - - - - 23 - 46 Velika Trnovitica 80 6 - 4 - - 6 17 3 47 Veliki Grđevac 231 56 - 26 10 12 1 29 5 48 Veliko Trojstvo 71 6 - - - - 4 8 - 49 Zrinski Topolovac 18 2 - 3 - - - 3 - 50

Page 73: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 71

djelatnosti NKD-a 2007. activity sections

I J K L M N O P Q R S

Djelatnosti pružanja smještaja

te pripreme i usluživanja

hrane Accommodation

and food service

activities

Informacije i komunikacije Information

and communication

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial

and insurance activities

Poslovanje nekretni-

nama Real estate

activities

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Professional, scientific

and technical activities

Administrativne i pomoćne

uslužne djelatnosti

Administrative and support

service activities

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno

osiguranje Public

administration and defence; compulsory

social security

Obrazovanje Education

Djelatnosti zdravstvene

zaštite i socijalne

skrbi Human health

and social work

activities

Umjetnost, zabava i

rekreacija Arts,

entertainment and

recreation

Ostale uslužne

djelatnosti Other

service activities

1

260 134 674 10 546 338 1 500 2 419 1 493 173 207

2 54 23 48 - 61 31 130 251 80 6 13 3 61 103 534 5 140 221 1 061 753 1 148 129 107 4 105 8 85 5 240 41 169 587 147 36 59

5 - - - - 2 8 7 45 6 - 1 6 - - 1 - - - 5 33 3 - - 7 - - - - 6 - 8 33 - - - 8 1 - 1 - 6 - 15 47 8 - - 9 4 - - - 3 5 3 39 - 1 -

10 - - - - - - - 16 - - - 11 - - - - 3 6 7 37 - - 1 12 8 - - - 3 - 3 26 - - - 13 - - - - 11 1 10 48 1 - 3 14 1 - - - - - 4 37 33 - - 15 - - - - 6 - 5 17 7 - - 16 - - 1 - 2 - 9 36 - - - 17 3 - - - 7 20 12 39 9 - - 18 3 - - - 2 - 8 53 24 - - 19 - - - - 4 - 4 9 - - - 20 - - - - 2 - 5 13 8 - - 21 - - - - 1 2 9 11 - - - 22 5 - - - 7 - - 49 - - - 23 - - - - 4 - 4 46 - - - 24 - - 2 - 7 - 8 107 16 - 10 25 1 - - - 11 - 5 19 - - - 26 14 - 2 - 18 3 9 68 3 1 13

27

226 228 642 19 470 451 2 301 2 597 2 055 179 167

28 113 184 520 9 255 396 1 742 1 029 1 320 118 126 29 9 - 17 1 31 37 69 144 62 13 6 30 34 29 63 9 79 4 195 389 437 33 23 31 12 11 26 - 23 4 95 242 65 8 4 32 19 4 12 - 31 4 101 143 50 5 4

33 12 - - - 8 - 4 30 2 - - 34 - - - - 3 - 7 44 2 - - 35 - - - - - - - 56 3 - - 36 3 - 2 - 12 - 7 42 2 - - 37 3 - - - 3 - 3 53 - - 2 38 - - - - - - 12 48 2 - - 39 - - - - - - 8 42 2 - - 40 - - - - - 6 5 55 4 - - 41 - - - - 2 - 3 18 2 - - 42 - - - - 2 - 4 4 2 1 1 43 5 - - - 2 - 11 40 64 - - 44 2 - - - - - 4 11 4 - - 45 4 - - - 2 - 2 34 - - - 46 4 - - - 3 - 14 41 2 1 1 47 3 - - - 6 - 4 31 - - - 48 - - 2 - 8 - 7 49 26 - - 49 3 - - - - - 2 44 4 - - 50 - - - - - - 2 8 - - -

Page 74: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

72 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.1. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PO ŽUPANIJAMA I GRADOVIMA/OPĆINAMA, PREMA NKD-u 2007.1), STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, BY COUNTIES AND TOWNS/MUNICIPALITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1), SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Prema područjima According to NKD 2007.

A B C D E F G H

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and

fishing

Rudarstvo i vađenje

Mining and quarrying

Prerađivačka industrija

Manufacturing

Opskrba električnom energijom,

plinom, parom i

klimatizacija Electricity, gas, steam

and air conditioning

supply

Opskrba vodom;

uklanjanje otpadnih

voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Water supply; sewerage,

waste management

and remediation

activities

Građevi- narstvo

Construction

Trgovina na veliko

i na malo; popravak motornih vozila i

motocikla Wholesale and retail

trade; repair of motor vehicles

and motorcycles

Prijevoz i skladištenje Transporta-

tion and storage

Primorsko-goranska županija County of Primorje-Gorski kotar

79 892 1 182 22 12 054 1 445 2 209 4 509 12 587 7 625 1

Gradovi/ Towns

Bakar 2 801 6 7 786 8 142 447 767 185 2 Cres 741 51 - 61 - 45 95 81 49 3 Crikvenica 1 901 21 - 20 55 115 150 332 40 4 Čabar 886 123 - 478 - 3 63 32 9 5 Delnice 1 837 206 - 242 3 47 234 145 158 6 Kastav 1 225 5 - 273 1 - 164 419 20 7 Kraljevica 633 - - 210 - - 28 70 59 8 Krk 2 265 37 - 75 50 226 610 260 119 9 Mali Lošinj 2 064 25 - 133 41 89 75 296 96 10 Novi Vinodolski 687 76 - 14 - 168 4 41 24 11 Opatija 4 032 43 - 160 124 227 98 338 143 12 Rab 1 529 10 - 34 24 112 19 301 81 13 Rijeka 46 719 150 1 6 583 692 885 1 461 7 062 5 731 14 Vrbovsko 847 104 - 215 - 37 68 21 163 15

Općine/ Municipalities

Baška 262 2 - - - 19 - 8 5 16 Brod Moravice 77 4 - 15 - - - 6 2 17 Čavle 640 5 9 63 - 10 64 112 176 18 Dobrinj 117 - - 33 3 - 16 - 2 19 Fužine 309 34 5 125 15 5 4 28 17 20 Jelenje 365 - - 56 - 5 21 67 19 21 Klana 646 34 - 401 - - 45 17 72 22 Kostrena 812 - - 81 260 36 41 164 13 23 Lokve 238 24 - 126 2 - - 14 18 24 Lopar 20 - - - - - - 3 3 25 Lovran 805 1 - 47 - - 71 58 18 26 Malinska-Dubašnica 536 7 - - - - 58 311 14 27 Matulji 1 985 23 - 431 70 3 153 653 136 28 Mošćenička Draga 149 16 - 16 - - 2 13 2 29 Mrkopalj 203 46 - 81 - 6 - 10 7 30 Omišalj 1 266 1 - 353 - - 289 59 187 31 Punat 384 16 - 81 - - 18 76 9 32 Ravna Gora 572 44 - 380 - - 10 33 17 33 Skrad 187 41 - 15 59 - 1 8 2 34 Vinodolska općina 261 3 - 28 38 - 12 54 11 35 Viškovo 1 759 3 - 385 - 29 172 727 17 36 Vrbnik 132 21 - 53 - - 16 1 1 37

Ličko-senjska županija County of Lika-Senj

9 959 840 54 730 326 326 545 1 004 456 38

Gradovi/ Towns

Gospić 4 213 184 43 88 155 63 280 295 133 39 Novalja 522 9 - - 12 29 35 107 46 40 Otočac 1 546 78 - 230 50 64 125 213 127 41 Senj 1 219 169 - 228 55 72 41 126 64 42

Općine/ Municipalities

Brinje 305 60 - 39 5 10 7 45 44 43 Donji Lapac 129 37 - - 9 11 10 1 - 44 Karlobag 124 3 - - 7 11 - 13 - 45 Lovinac 113 18 - 18 - 4 2 21 - 46 Perušić 244 30 11 1 21 14 5 69 11 47 Plitvička Jezera 1 227 162 - 92 12 27 27 104 5 48 Udbina 205 49 - 28 - 21 11 2 - 49 Vrhovine 112 41 - 6 - - 2 8 26 50

Page 75: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 73

djelatnosti NKD-a 2007. activity sections

I J K L M N O P Q R S

Djelatnosti pružanja smještaja

te pripreme i usluživanja

hrane Accommodation

and food service

activities

Informacije i komunikacije Information

and communication

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial

and insurance activities

Poslovanje nekretni-

nama Real estate

activities

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Professional, scientific

and technical activities

Administrativne i pomoćne

uslužne djelatnosti

Administrative and support

service activities

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno

osiguranje Public

administration and defence; compulsory

social security

Obrazovanje Education

Djelatnosti zdravstvene

zaštite i socijalne

skrbi Human health

and social work

activities

Umjetnost, zabava i

rekreacija Arts,

entertainment and

recreation

Ostale uslužne

djelatnosti Other

service activities

1

5 053 1 574 2 205 331 3 231 2 838 5 740 7 831 7 144 1 533 779

2 26 - 1 6 14 134 58 201 3 6 4 3 152 - 6 - 23 13 19 64 47 28 7 4 290 12 55 11 51 28 190 230 255 30 16 5 1 2 7 - 5 1 39 92 28 1 2 6 31 8 37 2 44 23 378 146 64 53 16 7 35 54 7 1 73 11 26 120 6 5 5 8 84 1 11 1 3 21 13 68 56 7 1 9 262 13 55 4 51 16 141 186 119 32 9

10 522 - 41 11 102 53 129 215 178 35 23 11 149 - 9 - 6 33 38 70 36 13 6 12 1 227 21 69 11 177 172 205 431 413 110 63 13 225 2 31 33 20 27 92 173 293 39 13 14 1 137 1 418 1 787 213 2 377 2 086 4 040 4 617 4 989 968 522 15 8 1 9 - 4 10 45 135 21 4 2

16 158 - - - - 24 12 28 - 3 3 17 - - - - 2 - 18 27 3 - - 18 14 - 11 5 8 20 11 72 35 21 4 19 - 7 - - 2 8 8 23 5 9 1 20 23 - 1 1 - - 9 37 1 - 4 21 8 1 3 2 2 - 10 70 100 - 1 22 - - - - 16 12 10 34 1 4 - 23 16 1 - - 47 41 17 81 3 8 3 24 - 13 - - - 5 7 28 - - 1 25 - - - - 2 - 6 3 - - 3 26 192 - 4 1 11 13 7 52 300 19 11 27 30 1 4 5 6 31 14 37 9 7 2 28 24 6 14 14 66 10 98 181 67 12 24 29 66 - 2 - 6 3 4 15 - 1 3 30 10 1 - - - - 5 22 5 9 1 31 234 2 3 5 25 10 28 42 10 15 3 32 41 - - - 12 20 14 16 2 75 4 33 6 - 2 - 8 11 9 39 - 10 3 34 15 - 1 - 3 1 9 31 - - 1 35 - 6 - - 6 - 9 78 14 - 2 36 63 4 35 5 59 - 17 144 74 9 16 37 4 - - - - 1 5 23 7 - -

38

753 53 159 31 133 188 1 966 1 211 808 278 98

39 73 38 89 - 65 119 1 606 425 429 95 33 40 100 - 8 16 8 14 32 65 30 4 7 41 92 7 30 4 27 8 56 223 173 11 28 42 30 7 18 - 15 23 99 136 92 36 8

43 22 - 1 - 7 2 11 49 - 1 2 44 - - 1 - 1 1 22 24 10 - 2 45 20 - 3 11 - 16 13 23 - - 4 46 11 1 - - - - 9 23 - - 6 47 4 - - - - 1 13 58 - 5 1 48 396 - 9 - 10 3 71 140 38 126 5 49 5 - - - - 1 18 33 36 - 1 50 - - - - - - 16 12 - - 1

Page 76: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

74 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.1. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PO ŽUPANIJAMA I GRADOVIMA/OPĆINAMA, PREMA NKD-u 2007.1), STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, BY COUNTIES AND TOWNS/MUNICIPALITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1), SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Prema područjima According to NKD 2007.

A B C D E F G H

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and

fishing

Rudarstvo i vađenje

Mining and quarrying

Prerađivačka industrija

Manufacturing

Opskrba električnom energijom,

plinom, parom i

klimatizacija Electricity, gas, steam

and air conditioning

supply

Opskrba vodom;

uklanjanje otpadnih

voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Water supply; sewerage,

waste management

and remediation

activities

Građevi- narstvo

Construction

Trgovina na veliko

i na malo; popravak motornih vozila i

motocikla Wholesale and retail

trade; repair of motor vehicles

and motorcycles

Prijevoz i skladištenje Transporta-

tion and storage

Virovitičko-podravska županija County of Virovitica-Podravina

13 289 1 119 72 3 277 256 250 490 1 673 517 1

Gradovi/ Towns

Orahovica 1 421 141 57 546 73 - 18 96 57 2 Slatina 2 023 258 - 305 36 45 100 239 126 3 Virovitica 6 901 137 - 1 877 141 175 282 929 225 4

Općine/ Municipalities

Crnac 36 8 - - - 2 - 12 3 5 Čačinci 316 99 - 139 - - 1 5 23 6 Čađavica 143 21 - 27 - - - 16 4 7 Gradina 145 36 - 1 - - - 16 5 8 Lukač 172 21 - 17 - - 33 16 7 9 Mikleuš 80 1 - 27 - - - 6 2 10 Nova Bukovica 61 12 - 2 - - - - 2 11 Pitomača 813 60 13 176 6 28 54 158 9 12 Sopje 128 43 - 42 - - 1 4 2 13 Suhopolje 430 53 2 20 - - - 128 29 14 Špišić Bukovica 157 20 - 19 - - - 29 11 15 Voćin 263 87 - 79 - - - 4 4 16 Zdenci 200 122 - - - - 1 15 8 17

Požeško-slavonska županija County of Požega-Slavonia

12 833 978 71 3 457 203 245 363 1 400 644 18

Gradovi/ Towns

Kutjevo 617 256 - 189 - - 10 31 5 19 Lipik 1 183 172 - 350 46 - - 79 150 20 Pakrac 1 412 39 6 369 7 58 65 93 32 21 Pleternica 453 40 - 47 - - 1 68 50 22 Požega 8 311 357 - 2 459 150 187 282 1 044 385 23

Općine/ Municipalities

Brestovac 156 29 - 19 - - 1 47 3 24 Čaglin 206 47 - - - - - 4 4 25 Jakšić 94 - - 11 - - - 12 3 26 Kaptol 81 - - 7 - - 3 6 3 27 Velika 320 38 65 6 - - 1 16 9 28

Brodsko-posavska županija County of Slavonski Brod-Posavina

24 067 921 70 6 583 340 558 1 712 2 336 992 29

Gradovi/ Towns

Nova Gradiška 2 829 203 - 355 84 132 252 322 104 30 Slavonski Brod 16 789 391 50 4 913 256 354 1 220 1 594 610 31

Općine/ Municipalities

Bebrina 102 14 - 6 - - - 4 1 32 Brodski Stupnik 47 6 - 17 - - - 5 3 33 Bukovlje 59 - - 9 - - - 37 - 34 Cernik 222 - - 3 - - 38 32 1 35 Davor 146 - - 26 - 32 4 10 8 36 Donji Andrijevci 284 14 - 153 - - 6 24 10 37 Dragalić 51 - - 1 - - - 21 - 38

Page 77: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 75

djelatnosti NKD-a 2007. activity sections

I J K L M N O P Q R S

Djelatnosti pružanja smještaja

te pripreme i usluživanja

hrane Accommodation

and food service

activities

Informacije i komunikacije Information

and communication

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial

and insurance activities

Poslovanje nekretni-

nama Real estate

activities

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Professional, scientific

and technical activities

Administrativne i pomoćne

uslužne djelatnosti

Administrative and support

service activities

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno

osiguranje Public

administration and defence; compulsory

social security

Obrazovanje Education

Djelatnosti zdravstvene

zaštite i socijalne

skrbi Human health

and social work

activities

Umjetnost, zabava i

rekreacija Arts,

entertainment and

recreation

Ostale uslužne

djelatnosti Other

service activities

1

117 72 341 4 340 55 1 446 1 786 1 273 132 69

2 23 6 29 - 89 2 87 117 52 24 4 3 31 8 139 1 37 12 142 354 149 25 16 4 45 54 152 - 171 39 1 002 647 911 75 39

5 - - - - - - 4 7 - - - 6 - - 1 - - - - 44 4 - - 7 - - 1 - 5 - 26 39 4 - - 8 - - - - 4 - 12 63 8 - - 9 - - - - 4 - 22 50 - - 2

10 4 - 1 - - - 7 32 - - - 11 - - 1 - 4 - 6 33 1 - - 12 - 4 16 3 15 2 48 168 42 5 6 13 5 - - - 7 - 10 11 3 - - 14 - - 1 - 4 - 27 79 85 - 2 15 7 - - - - - 7 60 4 - - 16 2 - - - - - 32 47 5 3 - 17 - - - - - - 14 35 5 - -

18

93 66 202 29 175 89 1 387 1 645 1 610 111 65

19 15 - 5 - - 5 18 78 3 1 1 20 15 1 2 - 4 3 24 97 237 3 - 21 - 6 17 - 38 5 93 238 327 8 11 22 4 16 11 - 24 1 10 150 28 3 - 23 50 43 165 1 91 74 1 194 831 862 85 51

24 - - - - - - 7 49 - - 1 25 - - - - 2 1 5 36 107 - - 26 2 - - - 2 - 6 55 - 2 1 27 3 - 1 - - - 8 50 - - - 28 4 - 1 28 14 - 22 61 46 9 -

29

122 301 460 8 760 647 2 392 3 047 2 378 284 156

30 12 27 78 - 73 13 218 381 503 49 23 31 101 269 372 2 595 629 1 840 1 602 1 686 198 107

32 6 - - - 3 - 4 64 - - - 33 - - - - - - 7 9 - - - 34 - - - - 12 - 1 - - - - 35 - - - 1 - - 6 51 90 - - 36 - - - - - - 17 43 6 - - 37 - - 2 - - - 5 45 19 5 1 38 - - - - - - 3 25 1 - -

Page 78: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

76 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.1. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PO ŽUPANIJAMA I GRADOVIMA/OPĆINAMA, PREMA NKD-u 2007.1), STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, BY COUNTIES AND TOWNS/MUNICIPALITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1), SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Prema područjima According to NKD 2007.

A B C D E F G H

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and

fishing

Rudarstvo i vađenje

Mining and quarrying

Prerađivačka industrija

Manufacturing

Opskrba električnom energijom,

plinom, parom i

klimatizacija Electricity, gas, steam

and air conditioning

supply

Opskrba vodom;

uklanjanje otpadnih

voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Water supply; sewerage,

waste management

and remediation

activities

Građevi- narstvo

Construction

Trgovina na veliko

i na malo; popravak motornih vozila i

motocikla Wholesale and retail

trade; repair of motor vehicles

and motorcycles

Prijevoz i skladištenje Transporta-

tion and storage

Garčin 241 85 - 12 - - 4 14 32 1 Gornja Vrba 254 - - 6 - 30 160 43 - 2 Gornji Bogićevci 59 - - - - - 1 1 6 3 Gundinci 45 3 - - - - - 1 2 4 Klakar 129 - - 77 - - - 25 4 5 Nova Kapela 286 58 - 48 - - - 40 54 6 Okučani 249 28 20 11 - 10 - 21 25 7 Oprisavci 350 6 - 221 - - 23 4 44 8 Oriovac 721 69 - 458 - - 2 35 27 9 Podcrkavlje 35 2 - - - - - 8 2 10 Rešetari 213 - - 108 - - - 13 3 11 Sibinj 201 - - 42 - - 1 10 14 12 Sikirevci 65 - - 2 - - - 11 2 13 Slavonski Šamac 106 - - 21 - - - 2 7 14 Stara Gradiška 188 29 - 61 - - - - 17 15 Staro Petrovo Selo 165 5 - 6 - - - 26 10 16 Velika Kopanica 95 - - 12 - - 1 22 2 17 Vrbje 29 - - 3 - - - 5 1 18 Vrpolje 107 8 - 12 - - - 6 3 19

Zadarska županija County of Zadar

31 876 1 030 273 2 923 443 993 1 468 5 516 1 585 20

Gradovi/ Towns

Benkovac 1 407 8 25 454 17 40 62 112 13 21 Biograd na Moru 1 506 87 - 105 14 43 24 263 35 22 Nin 383 20 18 - 12 - 8 26 - 23 Obrovac 393 8 1 42 60 15 30 28 9 24 Pag 741 3 92 99 13 36 22 103 14 25 Zadar 21 080 262 29 1 515 268 693 1 002 4 212 1 315 26

Općine/ Municipalities

Bibinje 154 35 - 6 - 18 11 15 - 26 Galovac 59 1 - - - - - 13 - 27 Gračac 335 38 - 6 8 11 39 19 33 28 Jasenice 49 2 - - - - - 2 1 30 Kali 382 242 - 39 - 9 - 43 17 31 Kolan 77 1 - 42 - - - 7 1 32 Kukljica 64 - - 8 - - 7 10 - 33 Lišane Ostrovičke 56 - 9 - - - - 6 10 34 Novigrad 102 1 - - 4 - - 20 - 35 Pakoštane 467 157 - - - 1 16 56 49 36 Pašman 120 11 - 7 3 16 - 14 4 37 Polača 101 5 - - - 4 7 31 2 38 Poličnik 697 51 - 372 - - 17 121 6 39 Posedarje 139 1 - 3 9 - 1 38 - 40 Povljana 35 - - - - 17 - - 1 41 Preko 597 1 - 7 14 35 9 98 7 41 Privlaka 128 - - - - 11 27 32 - 43 Ražanac 94 - - 2 5 - 2 20 - 44 Sali 229 9 - 77 6 - 9 2 18 45 Stankovci 248 1 99 36 3 3 4 15 17 46 Starigrad 130 1 - - 6 8 5 29 - 47 Sukošan 309 1 - 14 - - 66 57 19 48 Sveti Filip i Jakov 310 58 - - - - 18 43 6 49 Škabrnja 58 - - - - - - 11 3 50 Tkon 88 6 - - 1 4 - 12 2 51 Vir 187 - - 4 - 29 66 28 - 52 Vrsi 142 2 - 81 - - - 12 3 53 Zemunik Donji 1 009 18 - 4 - - 16 18 - 54

Page 79: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 77

djelatnosti NKD-a 2007. activity sections

I J K L M N O P Q R S

Djelatnosti pružanja smještaja

te pripreme i usluživanja

hrane Accommodation

and food service

activities

Informacije i komunikacije Information

and communication

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial

and insurance activities

Poslovanje nekretni-

nama Real estate

activities

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Professional, scientific

and technical activities

Administrativne i pomoćne

uslužne djelatnosti

Administrative and support

service activities

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno

osiguranje Public

administration and defence; compulsory

social security

Obrazovanje Education

Djelatnosti zdravstvene

zaštite i socijalne

skrbi Human health

and social work

activities

Umjetnost, zabava i

rekreacija Arts,

entertainment and

recreation

Ostale uslužne

djelatnosti Other

service activities

1 - - - - 11 - 5 59 15 2 2 2 - - - - - - 4 9 - 2 - 3 - - - - - - 44 7 - - - 4 - - - - 4 - 2 31 2 - - 5 - - - - 4 - 4 15 - - - 6 - - 2 - 1 2 7 65 7 2 - 7 - 4 - - - 1 43 57 19 10 - 8 - 1 - - 4 - 8 39 - - - 9 3 - 4 - 7 - 12 96 4 4 -

10 - - - - - - 23 - - - - 11 - - - - - - 7 76 6 - - 12 - - - - 32 - 7 88 4 3 - 13 - - - - 9 - 3 35 - 3 - 14 - - 2 - 2 1 35 36 - - - 15 - - - 5 - - 54 20 2 - - 16 - - - - - - 18 88 10 2 - 17 - - - - - - 5 49 2 - 2 18 - - - - - - 4 16 - - - 19 - - - - 3 1 6 41 2 4 21

20

1 620 341 989 145 877 1 497 4 003 4 291 2 780 819 283

21 3 5 12 30 15 4 288 220 55 40 4 22 197 15 15 - 49 74 79 152 255 38 61 23 159 - 8 - 10 27 24 45 10 5 11 24 4 - 6 - 19 12 42 99 17 - 1 25 97 2 16 - 10 16 76 83 28 18 13 26 954 313 921 82 722 1 063 2 388 2 658 1 882 652 149

26 - - - - - 7 9 51 - - 2 27 4 - - - - - 6 35 - - - 28 - 2 3 - - 4 47 92 22 7 4 30 - - - - - - 7 35 - - 2 31 3 - - - - - 6 8 14 - 1 32 - - - - - - 10 4 - 1 11 33 17 1 - - 14 - 5 - - - 2 34 - - - - - - 7 24 - - - 35 - - - - - - 22 52 - - 3 36 29 2 2 - - 75 10 65 - 3 2 37 - - - - 11 8 11 30 4 1 - 38 - - - - - 2 11 31 5 - 3 39 - - - - 7 1 26 84 12 - - 40 - 1 - - 2 7 7 65 2 3 - 41 - - - - - - 7 7 2 - 1 41 28 - 5 2 9 - 13 65 290 12 2 43 - - - 3 - - 9 41 3 - 2 44 - - - - 1 - 7 52 4 - 1 45 32 - - - - 6 7 29 5 27 2 46 - - 1 - - 10 5 48 4 2 - 47 56 - - - - - 5 - 16 2 2 48 1 - - - 5 98 4 41 - 3 - 49 13 - - - - 1 20 72 77 - 2 50 - - - - 1 - 4 37 2 - - 51 - - - - - 51 5 6 - - 1 52 23 - - 1 - - 25 6 - 5 - 53 - - - - 2 14 8 19 - - 1 54 - - - 27 - 17 803 35 71 - -

Page 80: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

78 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.1. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PO ŽUPANIJAMA I GRADOVIMA/OPĆINAMA, PREMA NKD-u 2007.1), STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, BY COUNTIES AND TOWNS/MUNICIPALITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1), SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Prema područjima According to NKD 2007.

A B C D E F G H

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and

fishing

Rudarstvo i vađenje

Mining and quarrying

Prerađivačka industrija

Manufacturing

Opskrba električnom energijom,

plinom, parom i

klimatizacija Electricity, gas, steam

and air conditioning

supply

Opskrba vodom;

uklanjanje otpadnih

voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Water supply; sewerage,

waste management

and remediation

activities

Građevi- narstvo

Construction

Trgovina na veliko

i na malo; popravak motornih vozila i

motocikla Wholesale and retail

trade; repair of motor vehicles

and motorcycles

Prijevoz i skladištenje Transporta-

tion and storage

Osječko-baranjska županija County of Osijek-Baranja

64 553 3 828 182 11 644 1 248 1 474 5 112 8 031 3 165 1

Gradovi/ Towns

Beli Manastir 2 382 36 - 986 46 106 29 145 67 2 Belišće 1 668 21 - 1 222 - 93 35 71 - 3 Donji Miholjac 2 087 316 22 695 30 37 212 201 44 4 Đakovo 4 670 174 - 774 56 189 234 652 172 5 Našice 4 101 259 98 702 81 118 253 446 308 6 Osijek 37 832 525 - 4 639 997 670 3 649 5 424 2 015 7 Valpovo 1 495 98 - 286 38 35 5 245 29 8

Općine/ Municipalities

Antunovac 204 57 - 30 - - 28 1 3 9 Bilje 465 51 - 61 - 23 38 55 9 10 Bizovac 366 47 7 21 - - 7 9 15 11 Čeminac 118 13 - 8 - - 9 9 11 12 Čepin 741 16 - 277 - 44 18 150 23 13 Darda 1 866 693 - 251 - 48 160 85 278 14 Donja Motičina 15 - - - - - - 1 1 15 Draž 329 57 - 37 - - 18 58 11 16 Drenje 205 26 - 112 - - - 2 3 17 Đurđenovac 823 63 16 469 - 48 31 36 25 18 Erdut 437 138 - 8 - 40 42 15 28 19 Ernestinovo 253 9 - 113 - - 9 13 5 20 Feričanci 231 71 - 99 - - - 7 3 21 Gorjani 121 9 - 4 - - - 1 28 22 Jagodnjak 250 31 - 5 - - 13 61 8 23 Kneževi Vinogradi 524 243 - 29 - - 2 91 8 24 Koška 194 80 - 3 - - 2 27 14 25 Levanjska Varoš 86 30 - - - - - - 1 26 Magadenovac 214 39 39 - - - - 70 2 27 Marijanci 156 68 - 60 - - - - 3 28 Petlovac 181 116 - 3 - 3 3 11 2 29 Petrijevci 237 33 - 91 - - 8 15 3 30 Podgorač 155 78 - - - - - 11 3 31 Podravska Moslavina 26 4 - - - - - 3 1 32 Popovac 133 - - 59 - - 9 5 5 33 Punitovci 100 37 - - - - 15 - 2 34 Satnica Đakovačka 117 11 - 2 - - 51 12 7 35 Semeljci 534 321 - 13 - 20 52 13 3 36 Strizivojna 542 38 - 432 - - 3 3 10 37 Šodolovci 14 - - - - - - 11 1 38 Trnava 68 15 - - - - - - 2 39 Viljevo 54 1 - - - - - 1 2 40 Viškovci 246 2 - 1 - - 177 23 1 41 Vladislavci 195 1 - 131 - - - 1 5 42 Vuka 118 1 - 21 - - - 47 4 43

Page 81: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 79

djelatnosti NKD-a 2007. activity sections

I J K L M N O P Q R S

Djelatnosti pružanja smještaja

te pripreme i usluživanja

hrane Accommodation

and food service

activities

Informacije i komunikacije Information

and communication

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial

and insurance activities

Poslovanje nekretni-

nama Real estate

activities

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Professional, scientific

and technical activities

Administrativne i pomoćne

uslužne djelatnosti

Administrative and support

service activities

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno

osiguranje Public

administration and defence; compulsory

social security

Obrazovanje Education

Djelatnosti zdravstvene

zaštite i socijalne

skrbi Human health

and social work

activities

Umjetnost, zabava i

rekreacija Arts,

entertainment and

recreation

Ostale uslužne

djelatnosti Other

service activities

1

1 350 1 297 1 613 146 1 902 1 627 6 772 7 803 5 725 921 713

2 31 12 47 8 50 18 184 324 226 24 43 3 - - 4 2 16 3 22 124 32 3 20 4 3 10 38 3 38 10 112 193 103 10 10 5 28 34 91 - 160 29 1 015 668 265 59 70 6 58 13 101 - 91 37 648 367 467 40 14 7 1 071 1 046 1 259 127 1 361 1 474 3 984 4 100 4 295 714 482 8 4 13 61 2 31 13 180 267 156 25 7

9 - 3 - - - - 36 42 - 2 2 10 3 7 3 - 21 16 14 105 8 27 24 11 107 - - - 1 - 32 59 59 2 - 12 - - - - 1 - 18 41 8 - - 13 8 - 2 2 19 - 16 129 24 4 9 14 7 157 - - 34 - 32 86 27 3 5 15 - - - - - 1 3 9 - - - 16 - - - 2 2 - 87 47 10 - - 17 - - - - 3 - 3 52 2 - 2 18 - - 1 - 1 - 7 118 4 3 1 19 - - 3 - 21 1 13 126 - 1 1 20 1 1 - - 4 - 36 62 - - - 21 - - - - - - 8 39 4 - - 22 4 - - - 2 - 31 33 2 - 7 23 - - - - - - 81 48 3 - - 24 17 - - - 8 - 18 98 4 2 4 25 - - 1 - 1 - 9 53 4 - - 26 - - - - 2 - 23 30 - - - 27 - - - - 3 - 11 48 2 - - 28 - - - - - - 6 17 2 - - 29 - - - - - - 15 23 5 - - 30 - - - - 11 24 6 37 - - 9 31 - - - - 2 - 7 53 1 - - 32 2 - - - - - 5 9 2 - - 33 - - - - 1 - 12 38 4 - - 34 - - - - - - 9 37 - - - 35 - - - - - - 6 25 - - 3 36 1 - 1 - 10 - 30 66 2 2 - 37 - 1 1 - 1 1 3 47 2 - - 38 - - - - - - - 2 - - - 39 - - - - - - 14 35 2 - - 40 - - - - 3 - 5 42 - - - 41 - - - - 4 - 3 35 - - - 42 - - - - - - 25 32 - - - 43 5 - - - - - 3 37 - - -

Page 82: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

80 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.1. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PO ŽUPANIJAMA I GRADOVIMA/OPĆINAMA, PREMA NKD-u 2007.1), STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, BY COUNTIES AND TOWNS/MUNICIPALITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1), SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Prema područjimaAccording to NKD 2007.

A B C D E F G H

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and

fishing

Rudarstvo i vađenje

Mining and quarrying

Prerađivačka industrija

Manufacturing

Opskrba električnom energijom,

plinom, parom i

klimatizacija Electricity, gas, steam

and air conditioning

supply

Opskrba vodom;

uklanjanje otpadnih

voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Water supply; sewerage,

waste management

and remediation

activities

Građevi- narstvo

Construction

Trgovina na veliko

i na malo; popravak motornih vozila i

motocikla Wholesale and retail

trade; repair of motor vehicles

and motorcycles

Prijevoz i skladištenje Transporta-

tion and storage

Šibensko-kninska županija County of Šibenik-Knin

21 430 99 57 3 186 523 748 942 3 123 1 301 1

Gradovi/ Towns

Drniš 1 188 8 30 324 56 57 44 133 97 2 Knin 3 327 14 - 424 64 90 92 197 252 3 Skradin 298 1 - 2 3 23 - 59 5 4 Šibenik 12 798 52 15 1 928 233 427 600 1 893 858 5 Vodice 1 233 7 - 22 7 50 154 360 30 6

Općine/ Municipalities

Bilice 202 - - 33 97 - 5 45 - 7 Biskupija 94 2 - 77 - 4 - - - 8 Civljane 36 - 2 29 - - - 1 - 9 Ervenik 5 - - - - - - - - 10 Kijevo 26 - - 14 - 3 - 2 3 11 Kistanje 91 1 - 5 - 4 - 15 4 12 Murter-Kornati 356 1 - 57 - 15 5 77 9 13 Pirovac 132 - - - - 5 2 38 5 14 Primošten 435 1 4 58 3 29 - 67 9 15 Promina 183 1 6 52 46 - - 14 2 16 Rogoznica 363 - - 55 - 17 28 88 1 17 Ružić 73 3 - - - - 1 50 3 18 Tisno 393 1 - 82 3 16 4 47 22 19 Tribunj 132 4 - 24 - 8 - 30 1 20 Unešić 65 3 - - 11 - 7 7 - 21

Vukovarsko-srijemska županija County of Vukovar-Sirmium

29 612 2 942 70 4 454 475 923 2 000 3 498 1 550 22

Gradovi/ Towns

Ilok 847 256 - 92 4 41 10 40 21 23 Otok 445 110 - 106 - 17 - 39 6 24 Vinkovci 13 199 715 23 1 414 300 276 1 273 1 588 908 25 Vukovar 7 127 643 - 1 155 127 407 554 777 389 26 Županja 2 719 122 - 957 44 82 46 415 108 27

Općine/ Municipalities

Andrijaševci 238 36 - 119 - - 2 18 3 28 Babina Greda 187 6 - 25 - - - 80 - 29 Bogdanovci 38 14 - - - - - 3 - 30 Borovo 127 5 - 2 - - 3 28 4 31 Bošnjaci 159 45 - 2 - - 2 37 - 32 Cerna 358 73 - 126 - - - 34 - 33 Drenovci 253 42 - 18 - - 1 30 - 34 Gradište 152 6 - 5 - 11 - 30 12 35 Gunja 325 61 - 111 - 15 - 29 16 36 Ivankovo 290 74 - 2 - - - 69 7 37 Jarmina 66 - - - - - - 10 2 38 Lovas 307 93 - 133 - - - 4 3 39 Markušica 88 18 - - - - - 5 2 40 Negoslavci 73 33 - - - - - 2 1 41 Nijemci 383 133 47 - - - - 33 29 42 Nuštar 359 4 - 16 - 52 9 30 8 43

Page 83: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 81

djelatnosti NKD-a 2007. activity sections

I J K L M N O P Q R S

Djelatnosti pružanja smještaja

te pripreme i usluživanja

hrane Accommodation

and food service

activities

Informacije i komunikacije Information

and communication

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial

and insurance activities

Poslovanje nekretni-

nama Real estate

activities

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Professional, scientific

and technical activities

Administrativne i pomoćne

uslužne djelatnosti

Administrative and support

service activities

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno

osiguranje Public

administration and defence; compulsory

social security

Obrazovanje Education

Djelatnosti zdravstvene

zaštite i socijalne

skrbi Human health

and social work

activities

Umjetnost, zabava i

rekreacija Arts,

entertainment and

recreation

Ostale uslužne

djelatnosti Other

service activities

1

1 169 212 577 192 447 442 3 090 2 429 1 999 678 216

2 - 6 20 14 18 9 83 226 52 10 1 3 8 15 29 22 17 11 1 244 382 390 39 37 4 67 - 2 - 1 - 15 48 55 13 4 5 618 178 450 129 376 257 1 592 1 316 1 363 381 132 6 255 7 37 15 24 24 42 127 38 22 12

7 - 1 7 - 1 - 4 8 - - 1 8 - - - - - - 11 - - - - 9 - - - - - - 4 - - - -

10 - - - - - - 5 - - - - 11 - - - - - - 3 1 - - - 12 - - - - - - 15 47 - - - 13 17 2 2 - 3 8 11 40 - 106 3 14 14 - 4 - - 2 10 31 16 2 3 15 89 1 7 - - 33 8 46 19 56 5 16 - - 1 - - - 6 14 41 - - 17 5 2 4 8 1 94 11 41 3 - 5 18 - - - - - - 3 11 2 - - 19 92 - 9 4 4 4 10 52 15 16 12 20 4 - 4 - 2 - 9 10 2 33 1 21 - - 1 - - - 4 29 3 - -

22

387 195 406 52 540 254 4 515 4 056 2 846 286 163

23 1 - 7 - 8 9 94 162 84 15 3 24 - - 1 - 9 9 44 87 15 2 - 25 166 124 189 35 179 162 3 191 1 104 1 356 147 49 26 152 48 106 - 128 34 636 934 898 60 79 27 27 12 92 17 33 32 183 369 150 23 7

28 - - - - - 1 3 45 9 2 - 29 - - - - 5 - 25 38 6 2 - 30 - - - - - - 6 13 2 - - 31 3 10 1 - 1 - 10 53 1 5 1 32 - - - - 3 - 20 43 4 2 1 33 - - 1 - 49 - 8 60 4 3 - 34 4 - 3 - 8 - 28 88 25 6 - 35 - - - - 10 - 16 40 20 2 - 36 1 - - - - - 23 57 11 1 - 37 21 1 2 - 6 - 2 100 4 - 2 38 - - - - - - 11 37 4 2 - 39 - - - - 12 - 22 34 6 - - 40 - - - - 1 7 4 37 4 - 10 41 3 - - - - - 5 29 - - - 42 8 - - - - - 12 90 27 - 4 43 - - - - 3 - 19 71 144 3 -

Page 84: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

82 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.1. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PO ŽUPANIJAMA I GRADOVIMA/OPĆINAMA, PREMA NKD-u 2007.1), STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, BY COUNTIES AND TOWNS/MUNICIPALITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1), SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Prema područjima According to NKD 2007.

A B C D E F G H

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and

fishing

Rudarstvo i vađenje

Mining and quarrying

Prerađivačka industrija

Manufacturing

Opskrba električnom energijom,

plinom, parom i

klimatizacija Electricity, gas, steam

and air conditioning

supply

Opskrba vodom;

uklanjanje otpadnih

voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Water supply; sewerage,

waste management

and remediation

activities

Građevi- narstvo

Construction

Trgovina na veliko

i na malo; popravak motornih vozila i

motocikla Wholesale and retail

trade; repair of motor vehicles

and motorcycles

Prijevoz i skladištenje Transporta-

tion and storage

Privlaka 130 10 - 9 - - 22 11 3 1 Stari Jankovci 202 67 - 15 - - 2 9 6 2 Stari Mikanovci 235 79 - 38 - - - 21 3 3 Štitar 123 2 - 46 - - 18 18 - 4 Tompojevci 78 13 - - - - - 5 2 5 Tordinci 151 39 - 2 - - - 4 2 6 Tovarnik 224 96 - 2 - - - 12 7 7 Trpinja 295 4 - 58 - 22 1 68 5 8 Vođinci 82 6 - - - - 1 20 2 9 Vrbanja 352 137 - 1 - - 56 29 1 10

Splitsko-dalmatinska županija County of Split-Dalmatia

95 528 1 119 237 13 403 1 510 1 883 7 333 17 525 5 508 11

Gradovi/ Towns

Hvar 832 9 - 44 - 50 14 109 29 12 Imotski 1 680 23 1 30 45 15 184 320 152 13 Kaštela 5 093 142 - 1 163 - 51 376 1 158 559 14 Komiža 202 7 - 8 - 25 9 25 9 15 Makarska 3 245 14 - 155 57 155 262 746 158 16 Omiš 2 475 4 3 600 129 113 77 463 44 17 Sinj 3 082 54 17 245 146 182 266 629 153 18 Solin 5 196 50 - 1 171 - 75 456 1 530 329 19 Split 55 977 188 112 6 918 899 670 4 440 9 435 3 364 20 Stari Grad 454 - - 49 36 33 6 65 36 21 Supetar 909 25 - 28 31 96 17 84 62 22 Trilj 643 107 - 76 32 - 40 135 15 23 Trogir 3 452 19 28 1 382 61 45 83 497 160 24 Vis 319 8 - 3 16 24 12 27 12 25 Vrgorac 1 134 11 - 366 25 55 223 108 23 26 Vrlika 260 - - 11 - 17 - 42 4 27

Općine/ Municipalities

Baška Voda 355 1 - 12 1 - 1 27 14 28 Bol 434 27 - 2 - 30 - 22 5 29 Brela 295 1 - - 1 17 1 21 4 30 Cista Provo 173 - - 29 - 1 1 60 9 31 Dicmo 406 1 - 126 - - 51 156 5 32 Dugi Rat 252 - - 68 - - 7 53 15 33 Dugopolje 2 142 2 - 87 - 10 363 983 129 34 Gradac 196 - - 1 - - 7 23 7 35 Hrvace 267 81 20 17 - - 45 27 3 36 Jelsa 519 34 - 41 - 32 4 87 19 37 Klis 303 2 - 105 - - 15 61 36 38 Lećevica 32 - - 2 - - - - 2 39 Lokvičići 17 - - 7 - - 1 3 - 40 Lovreć 157 - - 31 - 2 58 10 3 41 Marina 220 4 - 64 - - - 20 8 42 Milna 119 18 - 10 - - - 5 3 43 Muć 310 3 - 86 - - 5 29 10 44 Nerežišća 170 - 8 99 - 5 - 34 6 45 Okrug 107 - - - - - 1 38 12 46 Otok 235 - - - - - 75 49 13 47 Podbablje 200 - 13 4 - 19 23 24 8 48 Podgora 306 - - - - 17 3 25 6 49 Podstrana 699 - - 60 - 22 52 93 33 50 Postira 382 256 - 7 - - 2 17 3 51 Prgomet 23 - - - - - - - 1 52 Primorski Dolac 55 - - 4 - - 11 1 1 53 Proložac 327 12 11 91 - 9 91 31 4 54 Pučišća 279 1 - 90 - 45 - 20 7 55

Page 85: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 83

djelatnosti NKD-a 2007. activity sections

I J K L M N O P Q R S

Djelatnosti pružanja smještaja

te pripreme i usluživanja

hrane Accommodation

and food service

activities

Informacije i komunikacije Information

and communication

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial

and insurance activities

Poslovanje nekretni-

nama Real estate

activities

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Professional, scientific

and technical activities

Administrativne i pomoćne

uslužne djelatnosti

Administrative and support

service activities

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno

osiguranje Public

administration and defence; compulsory

social security

Obrazovanje Education

Djelatnosti zdravstvene

zaštite i socijalne

skrbi Human health

and social work

activities

Umjetnost, zabava i

rekreacija Arts,

entertainment and

recreation

Ostale uslužne

djelatnosti Other

service activities

1 1 - - - - - 22 45 7 - - 2 - - 1 - - - 13 78 8 3 - 3 - - 1 - 30 - 6 47 5 5 - 4 - - - - 2 - 5 28 4 - - 5 - - - - - - 15 40 3 - - 6 - - - - 38 - 13 50 3 - - 7 - - - - 4 - 32 58 6 - 7 8 - - - - 4 - 7 105 18 3 - 9 - - - - - - 4 43 6 - -

10 - - 2 - 7 - 36 71 12 - -

11

4 282 1 780 2 547 397 3 507 3 072 8 829 12 148 6 989 2 299 1 160

12 252 4 21 8 8 9 62 94 68 36 15 13 3 18 60 - 34 18 197 423 114 22 21 14 67 16 39 19 116 74 223 648 182 176 84 15 45 3 - - 4 5 9 33 14 4 2 16 342 42 91 22 70 25 227 416 333 81 49 17 77 2 40 - 63 198 121 348 119 43 31 18 118 53 41 2 70 66 173 588 172 74 33 19 69 2 16 10 217 450 171 470 110 26 44 20 1 234 1 277 2 133 283 2 656 1 818 6 859 6 340 5 206 1 475 670 21 107 - 2 - - 2 27 54 18 7 12 22 178 4 27 - 18 21 87 103 91 17 20 23 - - 3 - 17 - 21 170 - 24 3 24 18 1 31 6 38 271 161 361 203 61 26 25 33 - 7 2 7 13 28 66 45 9 7 26 6 - 7 - 6 3 50 190 37 11 13 27 - 2 2 - 2 - 10 35 129 3 3

28 177 - 3 2 1 12 11 45 1 12 35 29 236 - - 3 3 16 - 66 12 6 6 30 194 - - - - 1 11 40 - - 4 31 - - 3 - 2 - 5 61 - 2 - 32 3 - - - - - 9 50 - - 5 33 - - - - 10 2 14 78 1 3 1 34 24 335 3 - 41 13 7 49 18 76 2 35 75 - - - - 2 24 51 - 2 4 36 2 - - - 5 - 6 58 - 3 - 37 93 2 10 2 32 7 13 99 4 33 7 38 - - - - 3 - 9 63 - 4 5 39 - 3 - - 4 - 4 17 - - - 40 - - - - - - 2 4 - - - 41 1 - - 2 - - 5 45 - - - 42 2 2 - - 4 - 22 77 - 17 - 43 - - - 10 2 - 12 36 - 21 2 44 - - - - 5 - 10 110 46 6 - 45 - - - - 1 2 5 10 - - - 46 6 - 1 1 5 6 24 4 6 2 1 47 2 - 2 - - - 8 79 - 7 - 48 - - 3 - 10 - 45 48 - 3 - 49 178 - 2 - 5 2 9 46 - 2 11 50 216 14 - - 19 6 19 99 30 23 13 51 32 - - - 6 9 8 41 - - 1 52 - - - - - 1 4 17 - - - 53 3 - - - - - 4 31 - - - 54 - - - 1 4 - 8 56 3 6 - 55 13 - - - - 2 17 83 - 1 -

Page 86: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

84 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.1. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PO ŽUPANIJAMA I GRADOVIMA/OPĆINAMA, PREMA NKD-u 2007.1), STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, BY COUNTIES AND TOWNS/MUNICIPALITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1), SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Prema područjima According to NKD 2007.

A B C D E F G H

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and

fishing

Rudarstvo i vađenje

Mining and quarrying

Prerađivačka industrija

Manufacturing

Opskrba električnom energijom,

plinom, parom i

klimatizacija Electricity, gas, steam

and air conditioning

supply

Opskrba vodom;

uklanjanje otpadnih

voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Water supply; sewerage,

waste management

and remediation

activities

Građevi- narstvo

Construction

Trgovina na veliko

i na malo; popravak motornih vozila i

motocikla Wholesale and retail

trade; repair of motor vehicles

and motorcycles

Prijevoz i skladištenje Transporta-

tion and storage

Runovići 74 - - 3 - 7 - 8 2 1 Seget 470 - - 21 - - 20 46 2 2 Selca 120 - - 30 - - 5 31 4 3 Sućuraj 52 7 - - - 1 - 4 5 4 Sutivan 38 1 - 4 - - - 4 1 5 Šestanovac 123 1 - 44 - - 2 21 6 6 Šolta 148 5 24 7 - 27 16 1 4 7 Tučepi 296 1 - 2 - 15 5 23 3 8 Zadvarje 96 - - - 31 10 - 42 1 9 Zagvozd 49 - - - - 1 3 5 3 10 Zmijavci 129 - - - - 7 - 48 2 11

Istarska županija County of Istria

55 065 524 197 11 412 789 1 578 3 351 7 417 2 124 12

Gradovi/ Towns

Buje - Buie 1 416 18 - 355 52 19 90 191 46 13 Buzet 2 199 48 - 713 32 218 217 361 45 14 Labin 3 885 19 16 851 51 175 353 365 158 15 Novigrad - Cittanova 1 098 4 34 162 - 8 38 183 7 16 Pazin 3 096 36 - 710 51 89 239 536 98 17 Poreč - Parenzo 5 713 28 33 514 57 256 326 891 185 18 Pula - Pola 21 358 147 2 4 669 286 463 1 093 2 688 839 19 Rovinj - Rovigno 4 559 92 - 952 44 161 280 464 63 20 Umag - Umago 4 084 42 - 661 - 108 176 622 187 21 Vodnjan -Dignano 731 4 - 226 - - 57 218 5 22

Općine/ Municipalities

Bale - Valle 92 - - 21 - 7 20 10 2 23 Barban 146 9 - 15 - 13 11 37 5 24 Brtonigla - Verteneglio 142 - - 17 - - 23 17 2 25 Cerovlje 80 - - 36 - - 4 15 2 26 Fažana - Fasana 363 - 6 22 - 14 32 43 1 27 Funtana - Fontane 95 - - 7 - - 19 26 3 28 Gračišće 39 - - 11 - - 6 4 1 29 Grožnjan - Grisignana 23 - - 2 - - 5 7 1 30 Kanfanar 235 1 51 52 - 4 4 47 25 31 Karojba 155 3 - 61 - 8 52 7 2 32 Kaštelir-Labinci – Castelliere-S. Domenica

171 - - 20 - 9 65 53 - 33

Kršan 578 15 - 146 216 - 2 67 1 34 Lanišće 26 - - 16 - - - 4 - 35 Ližnjan - Lisignano 232 3 - 4 - - 5 32 149 36 Lupoglav 312 - - 2 - - - 31 11 37 Marčana 141 - - 8 - 8 - 25 2 38 Medulin 692 8 - 4 - - 44 136 34 39 Motovun - Montona 115 - - 20 - - 2 12 4 40 Oprtalj - Portole 146 20 - 4 - - 4 7 2 41 Pićan 338 2 - 238 - - 7 14 56 42 Raša 491 1 - 314 - 6 2 15 60 43 Sveta Nedjelja 254 5 36 46 - - 18 34 9 44 Sveti Lovreč 57 - - - - - 3 12 - 45 Sveti Petar u Šumi 231 - - 147 - - 46 6 - 46 Svetvinčenat 162 - 19 10 - - - 13 20 47 Tar-Vabriga – Torre - Abrega

446 6 - 56 - - 7 42 - 48

Tinjan 156 5 - 57 - - 3 15 32 49 Višnjan - Visignano 180 7 - 5 - - 8 45 11 50 Vižinada - Visinada 67 - - 11 - - 2 31 2 51 Vrsar - Orsera 200 1 - 6 - 8 6 41 7 52 Žminj 561 - - 241 - 4 82 50 47 53

Page 87: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 85

djelatnosti NKD-a 2007. activity sections

I J K L M N O P Q R S

Djelatnosti pružanja smještaja

te pripreme i usluživanja

hrane Accommodation

and food service

activities

Informacije i komunikacije Information

and communication

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial

and insurance activities

Poslovanje nekretni-

nama Real estate

activities

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Professional, scientific

and technical activities

Administrativne i pomoćne

uslužne djelatnosti

Administrative and support

service activities

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno

osiguranje Public

administration and defence; compulsory

social security

Obrazovanje Education

Djelatnosti zdravstvene

zaštite i socijalne

skrbi Human health

and social work

activities

Umjetnost, zabava i

rekreacija Arts,

entertainment and

recreation

Ostale uslužne

djelatnosti Other

service activities

1 - - - - 1 - 4 44 5 - - 2 245 - - 24 12 3 14 55 10 - 18 3 2 - - - 3 3 11 30 - - 1 4 6 - - - 2 3 6 17 - - 1 5 4 - - - - 1 14 6 - 1 2 6 1 - - - - - 9 36 3 - - 7 22 - - - - - 11 26 - - 5 8 196 - - - 1 8 4 37 - - 1 9 - - - - - - 4 - 6 - 2

10 - - - - - - 5 32 - - - 11 - - - - - - 6 63 3 - -

12

6 041 1 125 1 660 447 1 830 1 999 4 346 5 496 3 101 1 139 489

13 97 7 13 5 19 22 142 271 17 46 6 14 35 6 32 3 25 129 88 157 51 15 24 15 526 243 86 10 149 228 183 318 114 23 17 16 302 - 13 14 31 59 32 121 64 10 16 17 29 90 80 3 86 71 448 315 89 59 67 18 1 536 62 161 21 263 271 258 449 155 190 57 19 731 605 896 99 718 930 2 447 1 997 2 084 482 182 20 1 114 13 89 26 212 89 205 416 262 58 19 21 980 75 260 20 147 95 188 282 64 135 42 22 19 - 3 2 13 1 47 112 9 11 4

23 8 - - - 2 - 6 14 - - 2 24 - - 7 - 4 - - 37 - - 8 25 19 5 - - - 4 11 41 - - 3 26 - - - - 9 - 4 10 - - - 27 51 1 3 - 18 - 78 46 1 45 2 28 18 - - - 1 1 7 - - 10 3 29 - - - - - - 5 12 - - - 30 - - - - - - 7 1 - - - 31 1 - - - 3 2 5 40 - - - 32 - - - - - - 2 19 - - 1 33

- 3 1 - 3 - 10 4 1 1 1

34 22 1 - - 4 10 14 76 - - 4 35 - - - - - - 3 2 - - 1 36 - 2 - - 1 - 10 25 1 - - 37 2 - - 232 1 2 5 26 - - - 38 - - 1 - 7 5 8 71 - 1 5 39 251 2 2 2 16 22 27 103 4 31 6 40 1 - - 3 - 2 6 21 43 - 1 41 16 - - - - 1 7 9 76 - - 42 - - - - 6 - 5 10 - - - 43 7 - - 2 - 2 11 38 28 4 1 44 - - 1 - 19 7 9 37 31 1 1 45 - - - - - - 6 35 - - 1 46 1 - - - 1 - 3 21 6 - - 47 - - 1 - 1 3 8 76 - 10 1 48

247 - 1 2 5 18 9 48 - - 5

49 2 - - 1 7 6 4 24 - - - 50 8 - 2 1 3 5 3 80 - - 2 51 - - - 1 7 4 5 4 - - - 52 18 - 7 - 6 10 17 64 - 6 3 53 - 10 1 - 43 - 13 64 1 1 4

Page 88: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

86 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.1. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PO ŽUPANIJAMA I GRADOVIMA/OPĆINAMA, PREMA NKD-u 2007.1), STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, BY COUNTIES AND TOWNS/MUNICIPALITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1), SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Prema područjimaAccording to NKD 2007.

A B C D E F G H

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and

fishing

Rudarstvo i vađenje

Mining and quarrying

Prerađivačka industrija

Manufacturing

Opskrba električnom energijom,

plinom, parom i

klimatizacija Electricity, gas, steam

and air conditioning

supply

Opskrba vodom;

uklanjanje otpadnih

voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Water supply; sewerage,

waste management

and remediation

activities

Građevi- narstvo

Construction

Trgovina na veliko

i na malo; popravak motornih vozila i

motocikla Wholesale and retail

trade; repair of motor vehicles

and motorcycles

Prijevoz i skladištenje Transporta-

tion and storage

Dubrovačko-neretvanska županija County of Dubrovnik-Neretva

27 525 290 84 1 470 355 957 1 724 3 665 2 555 1

Gradovi/ Towns

Dubrovnik 15 177 31 29 307 210 446 957 1 781 807 2 Korčula 1 222 16 - 80 12 71 29 173 94 3 Metković 2 233 64 - 128 40 67 246 493 43 4 Opuzen 565 7 - 44 - 32 75 196 60 5 Ploče 2 402 2 - 135 34 117 139 176 1 036 6

Općine/ Municipalities

Blato 865 3 - 370 15 51 37 90 8 7 Dubrovačko primorje 225 1 24 16 3 - 18 15 5 8 Janjina 48 2 - 6 - - - 3 2 9 Konavle 1 505 4 24 74 14 39 43 175 391 10 Kula Norinska 55 1 - 2 - - 3 17 3 11 Lastovo 102 1 - 1 - 20 - 9 3 12 Lumbarda 82 - - 2 - 8 5 21 3 13 Mljet 196 7 - - 5 19 14 9 4 14 Orebić 579 43 - 70 14 31 35 124 24 15 Pojezerje 90 57 - - - - - - 1 16 Slivno 40 10 - - - - - - 10 17 Smokvica 92 2 - 32 - - - 10 4 18 Ston 335 33 7 15 8 - 19 52 12 19 Trpanj 74 - - 1 - 6 - 14 2 20 Vela Luka 768 6 - 174 - 27 17 108 21 21 Zažablje 6 - - - - - - - 1 22 Župa dubrovačka 864 - - 13 - 23 87 199 21 23

Međimurska županija County of Međimurje

27 100 362 - 11 902 306 433 2 413 2 729 746 24

Gradovi/ Towns

Čakovec 14 555 135 - 5 177 238 342 1 387 1 551 370 25 Mursko Središće 1 032 - - 583 - 11 103 100 10 26 Prelog 2 818 5 - 1 933 - 59 201 167 24 27

Općine/ Municipalities

Belica 339 10 - 98 - 15 57 64 34 28 Dekanovec 66 - - 33 - - 4 6 1 29 Domašinec 270 - - 3 - - 145 33 1 30 Donja Dubrava 279 - - 185 - - - 36 1 31 Donji Kraljevec 1 372 89 - 986 - - 21 65 40 32 Donji Vidovec 103 - - 59 - - 3 8 - 33 Goričan 333 - - 243 - - 38 15 33 34 Gornji Mihaljevec 127 - - - - - 1 14 36 35 Kotoriba 537 42 - 240 - - 92 30 37 36 Mala Subotica 795 - - 592 - - 46 41 12 37 Nedelišće 1 250 12 - 506 - 6 112 215 60 38 Orehovica 204 - - 11 33 - - 21 2 39 Podturen 130 - - 3 - - 17 28 6 40 Pribislavec 404 - - 185 - - 7 107 28 41 Selnica 156 2 - 40 - - 4 12 1 42 Strahoninec 202 6 - 7 - - 19 39 26 43 Sveta Marija 120 9 - 3 35 - 2 11 1 44 Sveti Juraj na Bregu 195 - - 42 - - 29 29 1 45 Sveti Martin na Muri 612 8 - 247 - - 43 44 12 46 Šenkovec 777 10 - 563 - - 54 51 3 47 Štrigova 284 34 - 88 - - 20 31 7 48 Vratišinec 140 - - 75 - - 8 11 - 49

Grad Zagreb City of Zagreb

317 189 860 1 350 36 203 3 222 3 554 18 342 55 025 17 569 50

Page 89: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 87

djelatnosti NKD-a 2007. activity sections

I J K L M N O P Q R S

Djelatnosti pružanja smještaja

te pripreme i usluživanja

hrane Accommodation

and food service

activities

Informacije i komunikacije Information

and communication

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial

and insurance activities

Poslovanje nekretni-

nama Real estate

activities

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Professional, scientific

and technical activities

Administrativne i pomoćne

uslužne djelatnosti

Administrative and support

service activities

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno

osiguranje Public

administration and defence; compulsory

social security

Obrazovanje Education

Djelatnosti zdravstvene

zaštite i socijalne

skrbi Human health

and social work

activities

Umjetnost, zabava i

rekreacija Arts,

entertainment and

recreation

Ostale uslužne

djelatnosti Other

service activities

1

3 564 438 677 133 796 1 123 3 321 3 165 2 223 672 313

2 2 474 376 428 94 555 748 2 451 1 492 1 352 473 166 3 159 12 35 17 30 18 106 182 131 48 9 4 20 24 97 - 83 29 191 411 235 43 19 5 5 - 24 - 8 1 18 91 - - 4 6 10 10 32 - 36 100 244 223 78 16 14

7 71 3 14 6 9 2 23 88 63 2 10 8 32 - - - - 10 21 48 29 - 3 9 - - - - - - 6 15 13 - 1

10 344 1 17 9 32 35 72 169 32 6 24 11 - - - - - - 3 25 1 - - 12 - 1 2 - 1 - 21 23 - 12 8 13 25 - - - - 3 6 1 - 7 1 14 39 - - - - 2 26 18 5 48 - 15 83 - 7 - 4 28 13 88 5 2 8 16 - - - - - - 7 25 - - - 17 - - - - - - 16 3 - - 1 18 - - 1 - - - 4 32 - 4 3 19 93 - 2 - - 1 18 59 5 4 7 20 11 - 2 - 5 1 5 24 - - 3 21 19 10 10 2 5 6 33 83 238 6 3 22 - - - - - - 2 3 - - - 23 179 1 6 5 28 139 35 62 36 1 29

24

511 325 543 45 710 469 1 336 2 665 1 309 186 110

25 154 238 525 43 518 439 1 050 1 167 1 008 141 72 26 10 - 5 - 22 9 52 94 25 8 - 27 6 5 9 1 53 3 90 223 36 3 -

28 6 - - - 5 - - 47 2 - 1 29 - 16 - - - - 2 4 - - - 30 4 - - - 19 - 3 55 4 - 3 31 9 - - - 2 - 4 42 - - - 32 27 - - - 1 3 9 80 49 - 2 33 13 - - - - - 4 15 1 - - 34 - - - - 1 2 - - - - 1 35 - - - - 28 - 4 43 1 - - 36 - - 2 - 3 2 9 43 34 2 1 37 13 - - - 1 - 1 84 - 4 1 38 39 24 1 - 12 4 36 168 33 15 7 39 2 - - - - - 7 65 62 - 1 40 3 1 - - - 1 4 64 1 - 2 41 - - - - 14 - - 60 - 3 - 42 3 11 - - - - 10 50 21 - 2 43 2 27 - - 10 6 3 51 - - 6 44 5 - - - - - 5 47 2 - - 45 10 - - - 3 - 9 69 2 - 1 46 188 - - 1 10 - 6 45 2 - 6 47 5 3 - - 8 - 12 62 - 4 2 48 3 - 1 - - - 16 50 26 6 2 49 9 - - - - - - 37 - - -

50 6 739 18 268 19 438 3 067 20 418 14 658 33 968 27 682 25 322 7 096 4 408

Page 90: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

88 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.1.1. ZAPOSLENE ŽENE U PRAVNIM OSOBAMA PO ŽUPANIJAMA I GRADOVIMA/OPĆINAMA, PREMA NKD-u 2007.1), STANJE 31. OŽUJKA 2013. WOMEN IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, BY COUNTIES AND TOWNS/MUNICIPALITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1), SITUATION AS ON 31 MARCH 2013

Ukupno Total

Prema područjimaAccording to NKD 2007.

A B C D E F G H

Poljoprivreda,

šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and

fishing

Rudarstvo i vađenje

Mining and quarrying

Prerađivačka industrija

Manufacturing

Opskrba električnom energijom,

plinom, parom i

klimatizacija Electricity, gas, steam

and air conditioning

supply

Opskrba vodom; uklanjanje

otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti

sanacije okoliša Water supply;

sewerage, waste management

and remediation

activities

Građevi- narstvo

Construction

Trgovina na veliko

i na malo; popravak motornih vozila i

motocikla Wholesale and retail

trade; repair of motor

vehicles and motorcycles

Prijevoz i skladištenje Transporta-

tion and storage

Republika Hrvatska Republic of Croatia

492 109 5 434 679 67 816 3 336 4 033 7 679 85 109 14 607 1

Zagrebačka županija County of Zagreb

21 976 314 72 3 841 121 248 453 5 077 1 229 2

Gradovi/ Towns

Dugo Selo 1 005 6 2 64 23 - 47 198 39 3 Ivanić-Grad 1 301 31 47 126 6 11 119 206 32 4 Jastrebarsko 1 231 53 4 210 5 9 14 273 14 5 Samobor 2 726 15 1 492 13 66 35 546 80 6 Sveta Nedjelja 2 081 16 - 666 8 28 42 827 141 7 Sveti Ivan Zelina 1 165 16 - 285 9 15 20 167 200 8 Velika Gorica 4 619 31 7 239 10 61 69 977 510 9 Vrbovec 1 553 17 - 671 - 10 6 246 21 10 Zaprešić 2 181 1 - 266 6 42 48 626 62 11

Općine/ Municipalities

Bedenica 115 - - 62 - - - 28 1 12 Bistra 383 2 - 7 1 - 1 117 2 13 Brckovljani 464 24 - 77 - - 4 34 3 14 Brdovec 543 - - 262 - 3 2 63 26 15 Dubrava 196 - - 34 - - 3 49 5 16 Dubravica 51 13 - 1 - - - 16 2 17 Farkaševac 27 - - 9 - - - 3 - 18 Gradec 91 20 - 8 - 1 - 9 3 19 Jakovlje 192 - - 48 - - - 54 2 20 Klinča Sela 131 - - 28 - 1 3 21 1 21 Kloštar Ivanić 192 4 2 26 - 1 6 53 4 22 Krašić 92 5 2 10 - - - 10 3 23 Kravarsko 40 - - 7 - - - 2 1 24 Križ 255 4 - 71 39 - 4 36 5 25 Luka 45 - - 5 - - - 4 8 26 Marija Gorica 80 - - - - - - 23 2 27 Orle 12 - - - - - - 1 1 28 Pisarovina 252 5 - 81 1 - 3 44 49 29 Pokupsko 40 4 - - - - - 3 1 30 Preseka 13 - - - - - - 1 - 31 Pušća 93 - - 8 - - - 13 3 32 Rakovec 12 - - 1 - - 2 - 1 33 Rugvica 249 42 6 31 - - 1 36 2 34 Stupnik 532 5 1 46 - - 24 391 5 35 Žumberak 14 - - - - - - - - 36

Krapinsko-zagorska županija County of Krapina-Zagorje

12 749 64 18 3 691 88 134 139 1 847 228 37

Gradovi/ Towns

Donja Stubica 544 13 - 44 8 2 4 148 5 38 Krapina 2 269 6 3 979 2 16 15 234 88 40 Oroslavje 534 - - 225 - 67 5 84 2 41 Klanjec 349 - - 189 9 - 12 21 5 39 Pregrada 796 16 6 430 1 - 19 54 14 42 Zabok 1 956 4 - 167 46 38 23 336 26 43 Zlatar 587 3 - 30 - - 10 159 10 44

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti

izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u Statističkom izvješću Zaposlenost i plaće jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

1) Activity sections T (Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use) and U (Activities of extraterritorial organisations and bodies) as well as their divisions are not presented in the Statistical Reports Employment and Wages, since they were not covered by the survey.

Page 91: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 89

djelatnosti NKD-a 2007. activity sections

I J K L M N O P Q R S

Djelatnosti pružanja smještaja

te pripreme i usluživanja

hrane Accommodation

and food service activities

Informacije i komunikacije

Information and communication

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial

and insurance activities

Poslovanje nekretni-

nama Real estate

activities

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Professional, scientific

and technical activities

Administra- tivne

i pomoćne uslužne

djelatnosti Administrative and support

service activities

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno

osiguranje Public

administration and defence; compulsory

social security

Obrazovanje Education

Djelatnosti zdravstvene

zaštite i socijalne

skrbi Human health

and social work

activities

Umjetnost, zabava i

rekreacija Arts,

entertainment and

recreation

Ostale uslužne

djelatnosti Other

service activities

1

18 991 11 035 24 866 2 575 19 134 12 828 47 834 83 951 65 480 10 821 5 901

2

293 202 463 28 613 134 1 906 4 932 1 600 293 157

3 13 7 37 1 47 3 99 316 71 19 13 4 37 8 42 - 23 12 133 306 145 12 5 5 16 15 19 - 56 9 195 256 57 12 14 6 30 39 116 5 97 56 245 651 168 57 14 7 2 41 13 7 65 1 16 185 14 7 2 8 15 1 22 1 28 2 83 233 54 11 3 9 102 40 106 10 105 15 717 1 220 292 70 38

10 7 2 46 - 36 4 123 224 120 11 9 11 32 24 59 1 74 17 182 495 148 65 33

12 - - - - - - 1 23 - - - 13 - 1 - 1 14 - 8 87 138 4 - 14 1 - - - 5 - - 77 237 - 2 15 - - - - 12 - 3 129 34 7 2 16 7 - - - 7 - 4 62 25 - - 17 - - - - - - 3 16 - - - 18 - - - - - - 2 13 - - - 19 8 - 1 - 1 - 2 38 - - - 20 - - - - 3 - 3 82 - - - 21 4 - - - 4 1 3 57 8 - - 22 1 - - - 7 14 6 66 - - 2 23 - - - - - - 3 36 23 - - 24 3 - - - - - 27 - - - - 25 - - 2 - 10 - 10 63 8 3 - 26 - - - - - - 2 25 - - 1 27 - 1 - - - - 4 50 - - - 28 - - - - - - 3 7 - - - 29 - - - - 1 - 5 56 - 2 5 30 - - - - - - 3 29 - - - 31 - - - - - - 1 11 - - - 32 - - - - 1 - 4 45 19 - - 33 - - - - - - 1 7 - - - 34 15 - - 2 2 - 6 65 25 2 14 35 - 23 - - 15 - 8 - 14 - - 36 - - - - - - 1 2 - 11 -

37

318 58 268 16 205 43 905 2 168 2 409 96 54

38 35 7 17 2 10 2 46 67 128 3 3 39 - - 10 - 17 1 27 41 12 4 1 40 22 15 78 1 43 21 305 242 153 30 16 41 - 2 7 - 6 - 3 108 23 1 1 42 - - 10 - 15 4 32 174 16 3 2 43 6 18 106 - 28 13 269 271 588 13 4 44 11 3 21 - 5 - 112 125 90 4 4

Page 92: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

90 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.1.1. ZAPOSLENE ŽENE U PRAVNIM OSOBAMA PO ŽUPANIJAMA I GRADOVIMA/OPĆINAMA, PREMA NKD-u 2007.1), STANJE 31. OŽUJKA 2013. WOMEN IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, BY COUNTIES AND TOWNS/MUNICIPALITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1), SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Prema područjimaAccording to NKD 2007.

A B C D E F G H

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and

fishing

Rudarstvo i vađenje

Mining and quarrying

Prerađivačka industrija

Manufacturing

Opskrba električnom energijom,

plinom, parom i

klimatizacija Electricity, gas, steam

and air conditioning

supply

Opskrba vodom; uklanjanje

otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti

sanacije okoliša Water supply;

sewerage, waste management

and remediation

activities

Građevi- narstvo

Construction

Trgovina na veliko

i na malo; popravak motornih vozila i

motocikla Wholesale and retail

trade; repair of motor

vehicles and motorcycles

Prijevoz i skladištenje Transporta-

tion and storage

Općine/ Municipalities

Bedekovčina 664 - - 349 - - 1 78 8 1 Budinščina 178 - - 86 - - 1 9 1 2 Desinić 258 - - 69 - - 3 36 1 3 Đurmanec 81 - - 6 - - 4 15 11 4 Gornja Stubica 188 - - 89 - - 4 18 1 5 Hrašćina 24 3 - - - - 1 8 - 6 Hum na Sutli 346 - - 197 9 - 1 30 20 7 Jesenje 35 - - - - - 1 2 - 8 Konjščina 267 - - 98 12 10 3 45 7 9 Kraljevec na Sutli 58 - - 7 - - 1 21 1 10 Krapinske Toplice 1 020 - - - - - 1 78 4 11 Kumrovec 99 - - 14 - - 7 9 1 12 Lobor 189 - - 29 - - - 11 - 13 Mače 56 - - - - - 1 18 1 14 Marija Bistrica 232 2 - 8 - - - 63 2 15 Mihovljan 67 - - 23 - - 4 9 1 16 Novi Golubovec 51 - 7 6 - - 2 17 - 17 Petrovsko 94 - - 49 - - - 2 1 18 Radoboj 78 - - 16 - - - 14 1 19 Stubičke Toplice 352 9 - 13 - - 1 56 5 20 Sveti Križ Začretje 481 8 - 133 - 1 10 146 2 21 Tuhelj 163 - 2 - - - - 22 1 22 Veliko Trgovišće 461 - - 320 - - 2 40 2 23 Zagorska Sela 17 - - 1 - - 2 7 4 24 Zlatar-Bistrica 255 - - 114 1 - 1 57 3 25

Sisačko-moslavačka županija County of Sisak-Moslavina

13 995 207 15 2 580 105 195 138 2 211 261 26

Gradovi/ Towns

Glina 450 9 3 92 5 11 - 67 2 27 Hrvatska Kostajnica 271 3 - 90 3 5 2 20 1 28 Kutina 2 735 6 3 995 10 27 46 570 68 29 Novska 728 21 - 169 - 9 22 86 14 30 Petrinja 1 285 22 - 291 3 64 3 138 16 31 Sisak 6 389 48 - 728 76 70 55 1 108 123 32

Općine/ Municipalities

Donji Kukuruzari 30 - - - - - - 2 - 33 Dvor 103 6 - 3 3 1 - 12 2 34 Gvozd 81 4 - 21 - - - 16 2 35 Hrvatska Dubica 57 8 - - - 1 - 5 1 36 Jasenovac 94 7 - - - - - 4 4 37 Lekenik 98 5 - 1 - - - 12 5 38 Lipovljani 152 8 2 54 - 1 - 15 1 39 Majur 32 - - 19 - - - 4 1 40 Martinska Ves 59 - - 6 - - - 7 - 41 Popovača 893 16 5 90 - 2 9 84 15 42 Sunja 120 7 - 6 2 - - 28 3 43 Topusko 288 5 - 14 3 4 - 10 2 44 Velika Ludina 130 32 2 1 - - 1 23 1 45

Page 93: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 91

djelatnosti NKD-a 2007. activity sections

I J K L M N O P Q R S

Djelatnosti pružanja smještaja

te pripreme i usluživanja

hrane Accommodation

and food service activities

Informacije i komunikacije

Information and communication

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial

and insurance activities

Poslovanje nekretni-

nama Real estate

activities

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Professional, scientific

and technical activities

Administra- tivne

i pomoćne uslužne

djelatnosti Administrative and support

service activities

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno

osiguranje Public

administration and defence; compulsory

social security

Obrazovanje Education

Djelatnosti zdravstvene

zaštite i socijalne

skrbi Human health

and social work

activities

Umjetnost, zabava i

rekreacija Arts,

entertainment and

recreation

Ostale uslužne

djelatnosti Other

service activities

1 - 5 5 - 12 - 6 168 30 1 1 2 - - - - 1 - 3 34 43 - - 3 - - - - 3 - 2 41 97 6 - 4 - - - - - - 2 39 2 - 2 5 - 2 - - 1 - 10 55 - 8 - 6 - - - - - - 1 11 - - - 7 - - - - - - 7 68 9 5 - 8 - - - - - - 5 22 5 - - 9 - - 3 - 6 - 6 72 5 - -

10 - - - - - - - 28 - - - 11 35 - 2 - 2 - 21 85 789 1 2 12 2 - - - 15 - 4 31 - 9 7 13 2 2 - - - - 3 23 119 - - 14 - - - - - - 2 32 2 - - 15 42 2 9 - 4 - 1 72 18 5 4 16 - - - - 1 - 3 24 2 - - 17 - - - - - - 1 16 2 - - 18 - - - - 1 - 2 39 - - - 19 - 1 - - - - 5 41 - - - 20 25 1 - - - - 6 50 183 1 2 21 36 - - 12 15 - 6 62 48 1 1 22 89 - - - - - 5 23 20 - 1 23 13 - - - 14 - 5 63 2 - - 24 - - - - - - 2 - 1 - - 25 - - - 1 6 2 3 41 22 1 3

26

210 58 422 42 197 214 1 652 2 622 2 401 284 181

27 30 4 6 - 8 2 97 92 17 5 - 28 9 - 6 - 2 5 29 66 24 4 2 29 29 23 125 - 58 20 162 421 116 40 16 30 1 4 22 - 11 6 91 200 44 24 4 31 6 6 17 - 11 9 126 366 161 20 26 32 29 21 237 33 86 165 1 002 968 1 377 152 111

33 - - - - - - 5 22 - 1 - 34 - - 3 - - 1 10 35 23 4 - 35 - - - - 1 1 5 29 1 - 1 36 - - - - - - 6 29 4 3 - 37 - - - 9 - - 27 25 5 11 2 38 1 - - - - 1 - 11 53 2 7 39 - - - - 3 - 6 53 3 - 6 40 - - - - - - 3 2 - 3 - 41 - - - - 4 - 6 32 3 1 - 42 3 - 4 - 9 2 39 120 478 13 4 43 - - - - 4 1 22 41 6 - - 44 102 - 2 - - 1 8 67 68 - 2 45 - - - - - - 8 43 18 1 -

Page 94: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

92 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.1.1. ZAPOSLENE ŽENE U PRAVNIM OSOBAMA PO ŽUPANIJAMA I GRADOVIMA/OPĆINAMA, PREMA NKD-u 2007.1), STANJE 31. OŽUJKA 2013. WOMEN IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, BY COUNTIES AND TOWNS/MUNICIPALITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1), SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Prema područjimaAccording to NKD 2007.

A B C D E F G H

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and

fishing

Rudarstvo i vađenje

Mining and quarrying

Prerađivačka industrija

Manufacturing

Opskrba električnom energijom,

plinom, parom i

klimatizacija Electricity, gas, steam

and air conditioning

supply

Opskrba vodom; uklanjanje

otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti

sanacije okoliša Water supply;

sewerage, waste management

and remediation

activities

Građevi- narstvo

Construction

Trgovina na veliko

i na malo; popravak motornih vozila i

motocikla Wholesale and retail

trade; repair of motor

vehicles and motorcycles

Prijevoz i skladištenje Transporta-

tion and storage

Karlovačka županija County of Karlovac

11 544 189 - 1 994 83 113 192 1 807 245 1

Gradovi/ Towns

Duga Resa 908 7 - 253 4 8 15 121 13 2 Karlovac 7 228 64 - 1 235 60 64 91 1 218 155 3 Ogulin 1 457 64 - 159 14 14 24 219 46 4 Ozalj 400 5 - 97 4 5 6 60 4 5 Slunj 305 6 - 9 1 6 4 57 10 6

Općine/ Municipalities

Barilović 87 - - 21 - - 22 9 - 7 Bosiljevo 91 - - 60 - - - 6 - 8 Cetingrad 45 3 - - - - - 5 - 9 Draganić 69 4 - - - 6 - 19 - 10 Generalski Stol 58 - - - - - 14 1 - 11 Josipdol 98 10 - 11 - - - 12 2 12 Kamanje 98 - - 69 - - - 8 5 13 Krnjak 49 4 - - - - - 4 - 14 Lasinja 31 1 - - - - - 2 1 15 Netretić 64 - - 2 - - 3 7 1 16 Plaški 52 1 - - - 1 - 13 1 17 Rakovica 127 3 - 4 - 1 - 21 - 18 Ribnik 50 - - 47 - - - - - 19 Saborsko 22 6 - - - - - 3 3 20 Tounj 37 - - - - - 11 4 - 21 Vojnić 189 3 - 24 - 4 - 8 1 22 Žakanje 79 8 - 3 - 4 2 10 3 23

Varaždinska županija County of Varaždin

23 170 81 14 10 203 119 139 270 2 884 381 24

Gradovi/ Towns

Ivanec 1 508 16 - 829 10 11 25 152 9 25 Lepoglava 444 6 7 198 1 9 5 12 2 26 Ludbreg 1 103 4 - 716 1 4 18 102 5 27 Novi Marof 962 - - 170 - 5 6 249 10 28 Varaždin 11 759 22 - 3 862 105 103 199 1 798 264 29 Varaždinske Toplice 764 - - 24 - - - 70 13 30

Općine/ Municipalities

Bednja 266 5 - 175 - - - 2 1 31 Beretinec 22 - - 1 - - - 12 - 32 Breznica 39 - - 5 - - 1 10 4 33 Breznički Hum 57 - - 22 - - - 6 1 34 Cestica 206 - - 46 - 3 3 26 14 35 Donja Voća 78 1 - - - - - 7 1 36 Gornji Kneginec 869 - 4 665 - 2 - 112 3 37 Jalžabet 243 10 - 86 - - 1 10 1 38 Klenovnik 223 - - - - - 1 5 2 39 Ljubešćica 89 - - 26 - - 1 29 1 40 Mali Bukovec 48 - - 45 - - - 1 - 41 Martijanec 200 - - 152 - - - 4 1 42 Maruševec 375 6 - 191 2 2 - 43 24 43 Petrijanec 323 4 - 196 - - 3 15 4 44 Sračinec 156 - - - - - 1 98 1 45

Page 95: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 93

djelatnosti NKD-a 2007. activity sections

I J K L M N O P Q R S

Djelatnosti pružanja smještaja

te pripreme i usluživanja

hrane Accommodation

and food service activities

Informacije i komunikacije

Information and communication

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial

and insurance activities

Poslovanje nekretni-

nama Real estate

activities

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Professional, scientific

and technical activities

Administra- tivne

i pomoćne uslužne

djelatnosti Administrative and support

service activities

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno

osiguranje Public

administration and defence; compulsory

social security

Obrazovanje Education

Djelatnosti zdravstvene

zaštite i socijalne

skrbi Human health

and social work

activities

Umjetnost, zabava i

rekreacija Arts,

entertainment and

recreation

Ostale uslužne

djelatnosti Other

service activities

1

223 71 417 21 243 164 1 419 2 108 1 905 235 115

2 13 2 13 5 18 4 45 165 206 9 7 3 108 60 334 4 183 113 1 086 1 117 1 138 132 66 4 29 7 43 11 21 37 110 223 339 80 17 5 - - 6 - 14 2 33 73 86 4 1 6 - 2 11 1 - 2 57 96 35 3 5

7 3 - - - - 1 2 27 2 - - 8 - - - - 1 - 6 16 2 - - 9 - - - - - - 5 28 4 - -

10 - - 1 - - - 6 33 - - - 11 3 - - - - 1 3 34 2 - - 12 - - - - 4 1 5 51 2 - - 13 - - - - - - 5 11 - - - 14 - - - - - - 11 27 2 - 1 15 - - - - - - 4 22 - - 1 16 4 - 2 - 1 - 4 35 5 - - 17 - - - - - 1 3 28 4 - - 18 58 - - - - - 6 27 4 1 2 19 - - - - - - 1 2 - - - 20 - - - - - - 4 4 2 - - 21 - - - - - - 2 19 1 - - 22 3 - 1 - 1 2 13 39 71 4 15 23 2 - 6 - - - 8 31 - 2 -

24

298 179 584 12 418 245 1 288 3 072 2 645 230 108

25 7 3 26 - 20 4 73 217 88 13 5 26 - - 3 - - - 106 80 13 2 - 27 6 1 20 - 24 7 44 101 32 14 4 28 13 7 18 5 20 - 51 163 236 7 2 29 211 157 510 6 326 233 935 1 375 1 399 164 90 30 3 3 7 - 7 1 8 84 541 3 -

31 30 - - - - - 5 40 3 5 - 32 - - - - - - 1 8 - - - 33 - - - - 1 - - 18 - - - 34 - - - - - - 3 25 - - - 35 - - - - - - 10 57 46 - 1 36 - - - - - - 2 64 3 - - 37 12 3 - - 1 - 5 60 - 2 - 38 - - - - 7 - 1 35 92 - - 39 - - - - - - 2 32 181 - - 40 - - - - 1 - - 31 - - - 41 - - - - - - 2 - - - - 42 2 - - - 1 - 3 37 - - - 43 - 1 - - - - 3 95 1 7 - 44 6 - - - - - 18 72 3 - 2 45 - 1 - 1 - - 3 45 1 4 1

Page 96: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

94 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.1.1. ZAPOSLENE ŽENE U PRAVNIM OSOBAMA PO ŽUPANIJAMA I GRADOVIMA/OPĆINAMA, PREMA NKD-u 2007.1), STANJE 31. OŽUJKA 2013. WOMEN IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, BY COUNTIES AND TOWNS/MUNICIPALITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1), SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Prema područjimaAccording to NKD 2007.

A B C D E F G H

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and

fishing

Rudarstvo i vađenje

Mining and quarrying

Prerađivačka industrija

Manufacturing

Opskrba električnom energijom,

plinom, parom i

klimatizacija Electricity, gas, steam

and air conditioning

supply

Opskrba vodom; uklanjanje

otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti

sanacije okoliša Water supply;

sewerage, waste management

and remediation

activities

Građevi- narstvo

Construction

Trgovina na veliko

i na malo; popravak motornih vozila i

motocikla Wholesale and retail

trade; repair of motor

vehicles and motorcycles

Prijevoz i skladištenje Transporta-

tion and storage

Sveti Đurđ 68 6 - 2 - - 1 15 1 1 Sveti Ilija 142 - - 58 - - 1 19 - 2 Trnovec Bartolovečki 2 652 - 3 2 496 - - 1 28 18 3 Veliki Bukovec 162 - - 120 - - - 5 - 4 Vidovec 170 1 - 30 - - 1 30 1 5 Vinica 200 - - 82 - - 2 11 - 6 Visoko 42 - - 6 - - - 13 - 7

Koprivničko-križevačka županija County of Koprivnica-Križevci

10 233 210 32 3 138 117 39 119 1 358 178 8

Gradovi/ Towns

Đurđevac 739 16 26 119 7 4 18 120 13 9 Koprivnica 5 976 68 2 2 317 101 1 49 628 72 10 Križevci 1 897 40 - 392 9 30 34 387 36 11

Općine/ Municipalities

Drnje 75 - - 6 - - - 9 6 12 Đelekovec 45 - - - - - - 10 - 13 Ferdinandovac 36 - - - - - - 9 1 14 Gola 65 1 - 8 - - - 4 2 15 Gornja Rijeka 98 - - 60 - - 1 1 - 16 Hlebine 18 1 - - - - - 5 1 17 Kalinovac 79 2 - 26 - - 1 11 1 18 Kalnik 47 1 - 16 - - 2 - - 19 Kloštar Podravski 94 13 - 9 - - - 20 5 20 Koprivnički Bregi 70 - - - - - - 8 - 21 Koprivnički Ivanec 36 - - 8 - 2 1 4 - 22 Legrad 70 17 - 2 - 2 2 14 1 23 Molve 93 8 4 12 - - - 15 3 24 Novigrad Podravski 137 6 - 24 - - 1 23 10 25 Novo Virje 21 - - - - - - 9 - 26 Peteranec 45 - - 9 - - - 12 1 27 Podravske Sesvete 55 3 - 30 - - 4 4 1 28 Rasinja 81 1 - 15 - - - 15 9 29 Sokolovac 64 6 - 4 - - 1 10 3 30 Sveti Ivan Žabno 208 2 - 73 - - - 15 4 31 Sveti Petar Orehovec 57 16 - 7 - - 1 5 3 32 Virje 127 9 - 1 - - 4 20 6 33

Bjelovarsko-bilogorska županija County of Bjelovar-Bilogora

10 410 312 8 2 431 83 81 142 1 371 189 34

Gradovi/ Towns

Bjelovar 5 439 145 7 891 37 42 107 747 86 35 Čazma 627 13 - 172 - 10 3 97 67 36 Daruvar 1 455 22 - 371 28 1 16 128 16 37 Garešnica 1 242 54 - 667 18 10 3 150 9 38 Grubišno Polje 486 13 - 157 - 11 1 53 4 39

Općine/ Municipalities

Berek 47 - - 7 - - - 5 1 40 Dežanovac 62 7 - 10 - - - 7 - 41 Đulovac 55 4 1 1 - 2 2 3 - 42 Hercegovac 124 - - 61 - - - 12 1 43

Page 97: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 95

djelatnosti NKD-a 2007. activity sections

I J K L M N O P Q R S

Djelatnosti pružanja smještaja

te pripreme i usluživanja

hrane Accommodation

and food service activities

Informacije i komunikacije

Information and communication

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial

and insurance activities

Poslovanje nekretni-

nama Real estate

activities

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Professional, scientific

and technical activities

Administra- tivne

i pomoćne uslužne

djelatnosti Administrative and support

service activities

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno

osiguranje Public

administration and defence; compulsory

social security

Obrazovanje Education

Djelatnosti zdravstvene

zaštite i socijalne

skrbi Human health

and social work

activities

Umjetnost, zabava i

rekreacija Arts,

entertainment and

recreation

Ostale uslužne

djelatnosti Other

service activities

1 - - - - - - 2 41 - - - 2 - - - - - - 1 62 1 - - 3 - - - - 8 - 2 91 1 4 - 4 - - - - - - 1 36 - - - 5 8 3 - - 1 - 6 81 3 2 3 6 - - - - 1 - - 100 1 3 - 7 - - - - - - 1 22 - - -

8

172 44 451 4 208 109 765 1 843 1 215 111 120

9 31 4 32 - 20 7 78 172 62 5 5 10 41 36 345 2 74 72 511 586 926 78 67 11 69 4 69 2 91 22 107 421 119 26 39

12 - - - - - 3 4 40 6 - 1 13 - - 1 - - - 3 28 3 - - 14 - - - - - - 3 23 - - - 15 - - 1 - 1 - 8 32 8 - - 16 3 - - - 1 - 2 29 - 1 - 17 - - - - - - - 11 - - - 18 - - - - 2 1 2 32 - - 1 19 7 - - - 1 - 1 19 - - - 20 - - - - 2 - 4 37 1 - 3 21 1 - - - - - 2 31 28 - - 22 - - - - - - 1 13 7 - - 23 - - - - - - 4 28 - - - 24 3 - - - 1 4 6 28 9 - - 25 3 - - - - - 4 44 22 - - 26 - - - - 3 - 1 8 - - - 27 - - - - - - 3 13 7 - - 28 - - - - - - 3 10 - - - 29 2 - - - 1 - - 38 - - - 30 - - - - - - 3 37 - - - 31 - - 2 - 2 - 6 89 14 - 1 32 1 - - - 2 - 4 18 - - - 33 11 - 1 - 7 - 5 56 3 1 3

34

137 83 410 6 204 177 987 2 019 1 571 118 81

35 67 59 311 2 108 148 690 809 1 056 71 56 36 4 - 14 - 16 18 41 116 43 12 1 37 20 18 51 4 32 3 97 294 314 24 16 38 5 4 22 - 13 4 47 178 49 6 3 39 12 2 8 - 15 3 62 101 37 5 2

40 5 - - - 3 - 3 22 1 - - 41 - - - - - - 2 34 2 - - 42 - - - - - - - 39 3 - - 43 3 - 2 - 7 - 4 32 2 - -

Page 98: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

96 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.1.1. ZAPOSLENE ŽENE U PRAVNIM OSOBAMA PO ŽUPANIJAMA I GRADOVIMA/OPĆINAMA, PREMA NKD-u 2007.1), STANJE 31. OŽUJKA 2013. WOMEN IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, BY COUNTIES AND TOWNS/MUNICIPALITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1), SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Prema područjimaAccording to NKD 2007.

A B C D E F G H

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and

fishing

Rudarstvo i vađenje

Mining and quarrying

Prerađivačka industrija

Manufacturing

Opskrba električnom energijom,

plinom, parom i

klimatizacija Electricity, gas, steam

and air conditioning

supply

Opskrba vodom; uklanjanje

otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti

sanacije okoliša Water supply;

sewerage, waste management

and remediation

activities

Građevi- narstvo

Construction

Trgovina na veliko

i na malo; popravak motornih vozila i

motocikla Wholesale and retail

trade; repair of motor

vehicles and motorcycles

Prijevoz i skladištenje Transporta-

tion and storage

Ivanska 71 6 - - - - - 15 - 1 Kapela 66 6 - - - 2 - 11 - 2 Končanica 57 5 - 7 - - - 6 - 3 Nova Rača 86 3 - 12 - - - 18 - 4 Rovišće 62 5 - 6 - 1 5 23 - 5 Severin 21 1 - 1 - - - 8 - 6 Sirač 128 5 - 38 - - 3 3 3 7 Šandrovac 29 - - 12 - - - 3 - 8 Štefanje 60 5 - 2 - - 1 21 - 9 Velika Pisanica 78 9 - - - - - 16 - 10 Velika Trnovitica 45 1 - - - - - 13 1 11 Veliki Grđevac 108 5 - 13 - 2 - 21 1 12 Veliko Trojstvo 49 3 - - - - 1 8 - 13 Zrinski Topolovac 13 - - 3 - - - 3 - 14

Primorsko-goranska županija County of Primorje-Gorski kotar

37 266 269 5 2 868 290 417 529 6 813 1 708 15

Gradovi/ Towns

Bakar 978 4 1 234 1 38 43 312 40 16 Cres 316 8 - 12 - 2 8 56 7 17 Crikvenica 1 140 2 - 7 12 26 40 228 20 18 Čabar 372 21 - 196 - 1 3 26 6 19 Delnice 655 74 - 33 - 9 22 103 28 20 Kastav 463 1 - 93 - - 14 150 7 21 Kraljevica 252 - - 20 - - 2 33 22 22 Krk 865 11 - 20 11 35 32 139 34 23 Mali Lošinj 1 048 8 - 13 9 13 7 167 30 24 Novi Vinodolski 307 10 - 1 - 30 1 28 8 25 Opatija 2 328 11 - 78 34 39 16 197 68 26 Rab 807 2 - 12 7 14 1 180 16 27 Rijeka 22 547 41 1 1 392 171 184 219 4 009 1 213 28 Vrbovsko 242 11 - 25 - 10 8 8 11 29

Općine/ Municipalities

Baška 152 - - - - 2 - 6 3 30 Brod Moravice 40 2 - - - - - 2 1 31 Čavle 267 1 2 24 - 2 8 44 47 32 Dobrinj 49 - - 9 - - 1 - - 33 Fužine 106 6 1 22 1 2 3 11 5 34 Jelenje 221 - - 20 - 2 1 31 9 35 Klana 266 5 - 186 - - 4 8 9 36 Kostrena 271 - - 8 20 5 2 92 3 37 Lokve 90 7 - 40 - - - 10 1 38 Lopar 9 - - - - - - 1 1 39 Lovran 506 1 - 10 - - 6 31 8 40 Malinska-Dubašnica 342 4 - - - - 10 231 5 41 Matulji 738 2 - 91 5 1 21 264 35 42 Mošćenička Draga 83 6 - 1 - - 1 11 1 43 Mrkopalj 76 4 - 24 - 1 - 10 2 44 Omišalj 355 - - 40 - - 35 18 44 45 Punat 145 4 - 10 - - - 48 2 46 Ravna Gora 254 6 - 158 - - - 21 10 47 Skrad 71 7 - 2 11 - - 6 1 48 Vinodolska općina 136 1 - 7 8 - 1 31 2 49 Viškovo 708 1 - 57 - 1 19 301 8 50 Vrbnik 61 8 - 23 - - 1 - 1 51

Page 99: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 97

djelatnosti NKD-a 2007. activity sections

I J K L M N O P Q R S

Djelatnosti pružanja smještaja

te pripreme i usluživanja

hrane Accommodation

and food service activities

Informacije i komunikacije

Information and communication

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial

and insurance activities

Poslovanje nekretni-

nama Real estate

activities

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Professional, scientific

and technical activities

Administra- tivne

i pomoćne uslužne

djelatnosti Administrative and support

service activities

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno

osiguranje Public

administration and defence; compulsory

social security

Obrazovanje Education

Djelatnosti zdravstvene

zaštite i socijalne

skrbi Human health

and social work

activities

Umjetnost, zabava i

rekreacija Arts,

entertainment and

recreation

Ostale uslužne

djelatnosti Other

service activities

1 3 - - - - - 2 44 - - 1 2 - - - - - - 4 41 2 - - 3 - - - - - - 2 36 1 - - 4 - - - - - 1 4 45 3 - - 5 - - - - 1 - 2 18 1 - - 6 - - - - 2 - 2 4 2 - 1 7 5 - - - 2 - 5 35 29 - - 8 2 - - - - - 2 8 2 - - 9 3 - - - - - 1 27 - - -

10 4 - - - 1 - 11 34 2 - 1 11 2 - - - 2 - 3 23 - - - 12 - - 2 - 2 - 2 41 19 - - 13 2 - - - - - - 32 3 - - 14 - - - - - - 1 6 - - -

15

2 799 639 1 610 164 1 449 1 408 3 086 6 137 5 688 910 477

16 19 - 1 3 9 77 26 158 3 6 3 17 88 - 5 - 12 6 11 55 33 10 3 18 165 2 47 5 19 21 133 190 184 28 11 19 - - 7 - 1 1 23 65 20 1 1 20 19 2 27 1 17 12 101 110 52 36 9 21 18 13 2 1 27 6 12 105 6 5 3 22 28 - 9 - 2 12 7 58 52 6 1 23 154 2 40 1 27 6 87 151 95 14 6 24 279 - 32 1 65 19 74 165 122 29 15 25 76 - 7 - 3 21 22 55 31 10 4 26 721 1 57 2 82 90 132 358 327 65 50 27 85 - 23 4 14 13 72 143 194 21 6 28 640 605 1 275 130 1 022 1 026 2 209 3 493 4 040 578 299 29 8 - 7 - 2 5 27 100 14 4 2

30 87 - - - - 17 7 24 - 3 3 31 - - - - 1 - 13 19 2 - - 32 7 - 9 3 5 2 6 63 32 10 2 33 - 3 - - 1 5 5 20 5 - - 34 15 - - 1 - - 6 29 1 - 3 35 5 - 3 1 2 - 6 65 75 - 1 36 - - - - 13 1 8 27 1 4 - 37 8 - - - 14 22 11 75 3 5 3 38 - 6 - - - 2 3 20 - - 1 39 - - - - 1 - 2 3 - - 1 40 117 - 4 1 8 9 4 46 238 14 9 41 10 - 3 3 5 18 8 34 7 4 - 42 9 - 12 2 30 6 23 160 51 6 20 43 38 - 2 - 6 2 2 10 - 1 2 44 6 - - - - - 3 15 5 6 - 45 129 1 3 2 14 2 13 38 8 5 3 46 23 - - - 9 7 4 13 2 21 2 47 5 - 2 - 6 - 4 31 - 9 2 48 10 - 1 - 2 - 3 27 - - 1 49 - 4 - - - - 4 63 13 - 2 50 30 - 32 3 30 - 11 131 66 9 9 51 - - - - - - 4 18 6 - -

Page 100: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

98 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.1.1. ZAPOSLENE ŽENE U PRAVNIM OSOBAMA PO ŽUPANIJAMA I GRADOVIMA/OPĆINAMA, PREMA NKD-u 2007.1), STANJE 31. OŽUJKA 2013. WOMEN IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, BY COUNTIES AND TOWNS/MUNICIPALITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1), SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Prema područjimaAccording to NKD 2007.

A B C D E F G H

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and

fishing

Rudarstvo i vađenje

Mining and quarrying

Prerađivačka industrija

Manufacturing

Opskrba električnom energijom,

plinom, parom i

klimatizacija Electricity, gas, steam

and air conditioning

supply

Opskrba vodom; uklanjanje

otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti

sanacije okoliša Water supply;

sewerage, waste management

and remediation

activities

Građevi- narstvo

Construction

Trgovina na veliko

i na malo; popravak motornih vozila i

motocikla Wholesale and retail

trade; repair of motor

vehicles and motorcycles

Prijevoz i skladištenje Transporta-

tion and storage

Ličko-senjska županija County of Lika-Senj

4 406 147 13 237 63 53 69 619 81 1

Gradovi/ Towns

Gospić 1 836 50 11 40 46 5 36 195 35 2 Novalja 236 2 - - 1 7 5 65 3 3 Otočac 723 9 - 84 2 10 17 121 20 4 Senj 527 26 - 65 6 12 8 87 13 5

Općine/ Municipalities

Brinje 107 8 - 6 - 3 1 17 8 6 Donji Lapac 35 3 - - 1 1 - - - 7 Karlobag 70 2 - - 2 2 - 9 - 8 Lovinac 40 6 - 5 - 1 - - - 9 Perušić 105 4 2 - 1 3 - 39 1 10 Plitvička Jezera 594 26 - 14 4 5 2 81 1 11 Udbina 101 4 - 23 - 4 - - - 12 Vrhovine 32 7 - - - - - 5 - 13

Virovitičko-podravska županija County of Virovitica-Podravina

6 215 191 13 1 201 50 71 55 907 111 14

Gradovi/ Towns

Orahovica 622 47 13 212 13 - - 58 15 15 Slatina 915 35 - 99 4 15 7 123 22 16 Virovitica 3 357 34 - 730 33 49 29 514 59 17

Općine/ Municipalities

Crnac 19 1 - - - 1 - 6 1 18 Čačinci 92 4 - 42 - - - 4 2 19 Čađavica 66 2 - 16 - - - 2 1 20 Gradina 86 8 - - - - - 14 1 21 Lukač 83 6 - 3 - - 4 14 3 22 Mikleuš 40 - - 5 - - - 2 - 23 Nova Bukovica 34 1 - - - - - - 1 24 Pitomača 406 10 - 71 - 6 14 85 - 25 Sopje 40 13 - 5 - - - 3 - 26 Suhopolje 219 7 - 3 - - - 55 2 27 Špišić Bukovica 88 2 - 4 - - - 20 1 28 Voćin 92 11 - 11 - - - 3 2 29 Zdenci 56 10 - - - - 1 4 1 30

Požeško-slavonska županija County of Požega-Slavonia

6 080 214 8 1 384 29 46 43 750 113 31

Gradovi/ Towns

Kutjevo 196 52 - 48 - - 2 19 1 32 Lipik 476 26 - 93 4 - - 38 15 33 Pakrac 904 5 2 276 - 13 4 64 7 34 Pleternica 244 5 - 10 - - - 29 4 35 Požega 3 837 113 - 943 25 33 36 568 80 36

Općine/ Municipalities

Brestovac 71 5 - 9 - - - 16 1 37 Čaglin 113 3 - - - - - - 1 38

Page 101: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 99

djelatnosti NKD-a 2007. activity sections

I J K L M N O P Q R S

Djelatnosti pružanja smještaja

te pripreme i usluživanja

hrane Accommodation

and food service activities

Informacije i komunikacije

Information and communication

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial

and insurance activities

Poslovanje nekretni-

nama Real estate

activities

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Professional, scientific

and technical activities

Administra- tivne

i pomoćne uslužne

djelatnosti Administrative and support

service activities

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno

osiguranje Public

administration and defence; compulsory

social security

Obrazovanje Education

Djelatnosti zdravstvene

zaštite i socijalne

skrbi Human health

and social work

activities

Umjetnost, zabava i

rekreacija Arts,

entertainment and

recreation

Ostale uslužne

djelatnosti Other

service activities

1

414 17 117 5 50 61 736 884 609 180 51

2 36 9 64 - 32 24 524 311 327 71 20 3 36 - 6 1 2 5 21 53 20 3 6 4 71 5 21 1 9 4 41 151 133 11 13 5 8 3 15 - 3 14 63 110 67 25 2

6 15 - 1 - 1 - 6 40 - 1 - 7 - - - - 1 1 8 14 6 - - 8 9 - 3 3 - 12 7 19 - - 2 9 3 - - - - - 5 15 - - 5

10 2 - - - - - 7 43 - 3 - 11 230 - 7 - 2 1 31 97 24 66 3 12 4 - - - - - 11 23 32 - - 13 - - - - - - 12 8 - - -

14

76 18 253 - 133 29 701 1 326 978 72 30

15 13 3 24 - 37 2 63 81 38 1 2 16 21 2 98 - 9 4 90 255 110 16 5 17 30 11 114 - 79 21 426 470 690 50 18

18 - - - - - - 3 7 - - - 19 - - 1 - - - - 35 4 - - 20 - - 1 - 1 - 9 30 4 - - 21 - - - - - - 7 48 8 - - 22 - - - - - - 14 38 - - 1 23 4 - 1 - - - 4 24 - - - 24 - - - - 2 - 4 25 1 - - 25 - 2 13 - 5 2 28 128 35 4 3 26 4 - - - - - 4 9 2 - - 27 - - 1 - - - 12 64 74 - 1 28 4 - - - - - 4 50 3 - - 29 - - - - - - 26 34 4 1 - 30 - - - - - - 7 28 5 - -

31

49 11 143 4 92 31 613 1 211 1 236 79 24

32 6 - 4 - - - 6 54 2 1 1 33 11 - 1 - - 1 15 85 184 3 - 34 - - 10 - 18 2 61 182 248 8 4 35 - 8 9 - 18 1 6 127 25 2 - 36 29 3 117 1 49 26 499 583 655 59 18

37 - - - - - - 2 37 - - 1 38 - - - - - 1 2 25 81 - -

Page 102: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

100 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.1.1. ZAPOSLENE ŽENE U PRAVNIM OSOBAMA PO ŽUPANIJAMA I GRADOVIMA/OPĆINAMA, PREMA NKD-u 2007.1), STANJE 31. OŽUJKA 2013. WOMEN IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, BY COUNTIES AND TOWNS/MUNICIPALITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1), SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Prema područjimaAccording to NKD 2007.

A B C D E F G H

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and

fishing

Rudarstvo i vađenje

Mining and quarrying

Prerađivačka industrija

Manufacturing

Opskrba električnom energijom,

plinom, parom i

klimatizacija Electricity, gas, steam

and air conditioning

supply

Opskrba vodom; uklanjanje

otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti

sanacije okoliša Water supply;

sewerage, waste management

and remediation

activities

Građevi- narstvo

Construction

Trgovina na veliko

i na malo; popravak motornih vozila i

motocikla Wholesale and retail

trade; repair of motor

vehicles and motorcycles

Prijevoz i skladištenje Transporta-

tion and storage

Jakšić 55 - - 2 - - - 6 1 1 Kaptol 54 - - 2 - - 1 3 1 2 Velika 130 5 6 1 - - - 7 2 3

Brodsko-posavska županija County of Slavonski Brod-Posavina

9 959 251 11 1 516 68 98 205 1 234 190 4

Gradovi/ Towns

Nova Gradiška 1 446 49 - 117 15 23 31 204 28 5 Slavonski Brod 6 396 156 9 831 53 66 138 811 121 6

Općine/ Municipalities

Bebrina 52 2 - 1 - - - 2 - 7 Brodski Stupnik 23 3 - 4 - - - 2 2 8 Bukovlje 23 - - 3 - - - 18 - 9 Cernik 120 - - 2 - - 6 13 - 10 Davor 91 - - 24 - 3 - 10 2 11 Donji Andrijevci 126 1 - 48 - - - 15 2 12 Dragalić 26 - - - - - - 6 - 13 Garčin 89 8 - 4 - - 1 7 1 14 Gornja Vrba 66 - - 1 - 4 23 25 - 15 Gornji Bogićevci 24 - - - - - - - 3 16 Gundinci 27 - - - - - - - 1 17 Klakar 57 - - 25 - - - 17 1 18 Nova Kapela 125 6 - 25 - - - 25 2 19 Okučani 139 6 2 2 - 2 - 9 2 20 Oprisavci 182 2 - 133 - - 5 2 5 21 Oriovac 371 7 - 238 - - - 23 4 22 Podcrkavlje 14 1 - - - - - 2 - 23 Rešetari 91 - - 18 - - - 8 1 24 Sibinj 94 - - 5 - - - 7 2 25 Sikirevci 41 - - 2 - - - 6 1 26 Slavonski Šamac 40 - - 8 - - - - 1 27 Stara Gradiška 68 4 - 21 - - - - 5 28 Staro Petrovo Selo 101 - - 1 - - - 11 3 29 Velika Kopanica 54 - - 1 - - 1 11 1 30 Vrbje 18 - - 1 - - - - - 31 Vrpolje 55 6 - 1 - - - - 2 32

Zadarska županija County of Zadar

15 690 191 52 1 021 76 171 216 3 359 446 33

Gradovi/ Towns

Benkovac 530 2 8 103 - 8 6 70 5 34 Biograd na Moru 799 8 - 53 1 10 5 151 17 35 Nin 160 1 5 - - - 1 15 - 36 Obrovac 182 2 - 19 4 2 2 16 4 37 Pag 352 2 19 30 1 11 3 66 5 38 Zadar 10 921 49 5 560 68 112 164 2 560 373 39

Općine/ Municipalities

Bibinje 95 23 - 4 - 4 1 11 - 40 Galovac 38 - - - - - - 7 - 41 Gračac 135 4 - 3 2 4 2 10 3 42

Page 103: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 101

djelatnosti NKD-a 2007. activity sections

I J K L M N O P Q R S

Djelatnosti pružanja smještaja

te pripreme i usluživanja

hrane Accommodation

and food service activities

Informacije i komunikacije

Information and communication

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial

and insurance activities

Poslovanje nekretni-

nama Real estate

activities

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Professional, scientific

and technical activities

Administra- tivne

i pomoćne uslužne

djelatnosti Administrative and support

service activities

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno

osiguranje Public

administration and defence; compulsory

social security

Obrazovanje Education

Djelatnosti zdravstvene

zaštite i socijalne

skrbi Human health

and social work

activities

Umjetnost, zabava i

rekreacija Arts,

entertainment and

recreation

Ostale uslužne

djelatnosti Other

service activities

1 - - - - 2 - 3 39 - 2 - 2 1 - 1 - - - 3 42 - - - 3 2 - 1 3 5 - 16 37 41 4 -

4

49 88 315 - 253 107 1 079 2 278 1 920 212 85

5 5 9 51 - 26 4 143 283 411 36 11 6 40 76 256 - 202 100 771 1 199 1 363 140 64

7 3 - - - - - 1 43 - - - 8 - - - - - - 3 9 - - - 9 - - - - 2 - - - - - -

10 - - - - - - 3 37 59 - - 11 - - - - - - 15 31 6 - - 12 - - 1 - - - 2 35 16 5 1 13 - - - - - - 1 18 1 - - 14 - - - - 4 - 3 45 12 2 2 15 - - - - - - 3 8 - 2 - 16 - - - - - - 15 6 - - - 17 - - - - 1 - 1 22 2 - - 18 - - - - - - 1 13 - - - 19 - - 2 - 1 1 3 52 6 2 - 20 - 3 - - - 1 35 49 18 10 - 21 - - - - - - 2 33 - - - 22 1 - 3 - 4 - 6 77 4 4 - 23 - - - - - - 11 - - - - 24 - - - - - - 3 55 6 - - 25 - - - - 7 - 5 62 4 2 - 26 - - - - 4 - 1 24 - 3 - 27 - - 2 - 2 1 8 18 - - - 28 - - - - - - 21 15 2 - - 29 - - - - - - 15 62 7 2 - 30 - - - - - - 1 36 1 - 2 31 - - - - - - 3 14 - - - 32 - - - - - - 3 32 2 4 5

33

786 114 675 58 394 446 1 580 3 306 2 212 429 158

34 1 1 9 11 7 4 68 169 42 15 1 35 87 2 13 - 23 27 45 120 199 21 17 36 60 - 7 - 2 3 14 36 5 5 6 37 1 - 3 - 9 7 29 70 13 - 1 38 42 - 12 - 6 4 57 66 15 8 5 39 517 110 621 45 326 290 1 142 2 000 1 537 342 100

40 - - - - - 1 5 44 - - 2 41 - - - - - - 1 30 - - - 42 - - 2 - - 2 17 66 11 6 3

Page 104: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

102 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.1.1. ZAPOSLENE ŽENE U PRAVNIM OSOBAMA PO ŽUPANIJAMA I GRADOVIMA/OPĆINAMA, PREMA NKD-u 2007.1), STANJE 31. OŽUJKA 2013. WOMEN IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, BY COUNTIES AND TOWNS/MUNICIPALITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1), SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Prema područjimaAccording to NKD 2007.

A B C D E F G H

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and

fishing

Rudarstvo i vađenje

Mining and quarrying

Prerađivačka industrija

Manufacturing

Opskrba električnom energijom,

plinom, parom i

klimatizacija Electricity, gas, steam

and air conditioning

supply

Opskrba vodom; uklanjanje

otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti

sanacije okoliša Water supply;

sewerage, waste management

and remediation

activities

Građevi- narstvo

Construction

Trgovina na veliko

i na malo; popravak motornih vozila i

motocikla Wholesale and retail

trade; repair of motor

vehicles and motorcycles

Prijevoz i skladištenje Transporta-

tion and storage

Jasenice 32 - - - - - - 2 - 1 Kali 87 14 - 23 - 2 - 21 5 2 Kolan 42 - - 24 - - - 6 1 3 Kukljica 24 - - 1 - - 1 10 - 4 Lišane Ostrovičke 27 - 3 - - - - 4 - 5 Novigrad 71 - - - - - - 10 - 6 Pakoštane 204 43 - - - - 2 30 12 7 Pašman 56 6 - - - 4 - 7 1 8 Polača 57 - - - - - 2 17 - 9 Poličnik 234 4 - 99 - - 6 45 1 10 Posedarje 81 - - - - - - 17 - 11 Povljana 17 - - - - 4 - - 1 12 Preko 385 1 - 1 - 2 1 77 5 13 Privlaka 73 - - - - - 5 26 - 14 Ražanac 70 - - - - - - 16 - 15 Sali 101 - - 51 - - - - 2 16 Stankovci 92 - 12 16 - - - 9 3 17 Starigrad 61 - - - - 1 1 14 - 18 Sukošan 128 - - 4 - - 2 37 5 19 Sveti Filip i Jakov 219 25 - - - - 1 37 2 20 Škabrnja 46 - - - - - - 11 - 21 Tkon 37 - - - - 2 - 11 1 22 Vir 66 - - 3 - 5 7 23 - 23 Vrsi 53 - - 25 - - - 9 - 24 Zemunik Donji 215 7 - 2 - - 4 14 - 25

Osječko-baranjska županija County of Osijek-Baranja

28 920 864 20 4 707 254 327 488 4 051 607 26

Gradovi/ Towns

Beli Manastir 1 260 7 - 522 9 18 2 63 15 27 Belišće 383 8 - 140 - 21 2 38 - 28 Donji Miholjac 910 68 4 306 2 9 29 123 12 29 Đakovo 2 014 33 - 462 7 48 23 317 38 30 Našice 1 492 61 14 120 20 26 33 239 32 31 Osijek 17 874 126 - 2 158 213 141 349 2 742 397 32 Valpovo 791 17 - 77 3 11 1 155 5 33

Općine/ Municipalities

Antunovac 94 15 - 22 - - 1 1 - 34 Bilje 213 9 - 17 - 2 2 23 4 35 Bizovac 181 7 - 2 - - 2 2 - 36 Čeminac 74 5 - 6 - - - 8 2 37 Čepin 369 3 - 106 - 17 1 82 9 38 Darda 542 115 - 96 - 12 18 46 47 39 Donja Motičina 10 - - - - - - 1 - 40 Draž 135 15 - 7 - - 1 26 4 41 Drenje 97 10 - 36 - - - 1 1 42 Đurđenovac 353 8 - 206 - 8 2 26 2 43 Erdut 174 45 - 4 - 8 3 5 5 44 Ernestinovo 179 3 - 101 - - 1 5 1 45 Feričanci 99 16 - 44 - - - 2 2 46 Gorjani 64 2 - - - - - 1 11 47 Jagodnjak 124 11 - 4 - - 2 12 1 48 Kneževi Vinogradi 229 82 - 10 - - 1 34 3 49 Koška 74 12 - - - - - 9 - 50

Page 105: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 103

djelatnosti NKD-a 2007. activity sections

I J K L M N O P Q R S

Djelatnosti pružanja smještaja

te pripreme i usluživanja

hrane Accommodation

and food service activities

Informacije i komunikacije

Information and communication

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial

and insurance activities

Poslovanje nekretni-

nama Real estate

activities

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Professional, scientific

and technical activities

Administra- tivne

i pomoćne uslužne

djelatnosti Administrative and support

service activities

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno

osiguranje Public

administration and defence; compulsory

social security

Obrazovanje Education

Djelatnosti zdravstvene

zaštite i socijalne

skrbi Human health

and social work

activities

Umjetnost, zabava i

rekreacija Arts,

entertainment and

recreation

Ostale uslužne

djelatnosti Other

service activities

1 - - - - - - 1 27 - - 2 2 2 - - - - - 3 8 8 - 1 3 - - - - - - 5 3 - 1 2 4 7 - - - - - 3 - - - 2 5 - - - - - - 4 16 - - - 6 - - - - - - 16 42 - - 3 7 3 1 2 - - 46 6 54 - 3 2 8 - - - - 3 1 7 23 3 1 - 9 - - - - - 2 6 24 5 - 1

10 - - - - - - 6 68 5 - - 11 - - - - 1 - 4 54 2 3 - 12 - - - - - - 3 7 2 - - 13 13 - 5 - 9 - 6 57 202 5 1 14 - - - 2 - - 4 32 2 - 2 15 - - - - 1 - 4 45 4 - - 16 9 - - - - 1 3 23 3 7 2 17 - - 1 - - 4 3 38 4 2 - 18 29 - - - - - 2 - 10 2 2 19 1 - - - 5 34 2 35 - 3 - 20 6 - - - - - 7 66 73 - 2 21 - - - - 1 - 3 29 2 - - 22 - - - - - 13 4 6 - - - 23 8 - - - - - 10 5 - 5 - 24 - - - - 1 2 - 15 - - 1 25 - - - - - 5 90 28 65 - -

26

746 480 1 066 52 870 582 2 639 5 764 4 415 560 428

27 20 4 28 5 25 9 91 232 167 17 26 28 - - 2 - 6 - 15 102 29 3 17 29 3 4 26 1 23 3 63 142 85 6 1 30 16 13 52 - 75 5 165 461 204 43 52 31 38 7 58 - 38 19 123 281 356 23 4 32 589 358 848 45 646 525 1 751 2 975 3 309 419 283 33 4 6 45 1 12 6 112 197 118 18 3

34 - 1 - - - - 15 36 - 2 1 35 3 2 - - 9 9 11 88 7 12 15 36 58 - - - - - 13 49 46 2 - 37 - - - - - - 11 35 7 - - 38 4 - 2 - 6 - 5 102 20 4 8 39 3 85 - - 11 - 13 71 19 3 3 40 - - - - - - 1 8 - - - 41 - - - - - - 37 36 9 - - 42 - - - - 1 - 1 43 2 - 2 43 - - 1 - 1 - 4 90 2 3 - 44 - - 2 - 5 - 7 89 - 1 - 45 1 - - - 1 - 19 47 - - - 46 - - - - - - 3 28 4 - - 47 - - - - - - 16 25 2 - 7 48 - - - - - - 56 35 3 - - 49 4 - - - 5 - 7 75 4 2 2 50 - - 1 - 1 - 4 44 3 - -

Page 106: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

104 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.1.1. ZAPOSLENE ŽENE U PRAVNIM OSOBAMA PO ŽUPANIJAMA I GRADOVIMA/OPĆINAMA, PREMA NKD-u 2007.1), STANJE 31. OŽUJKA 2013. WOMEN IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, BY COUNTIES AND TOWNS/MUNICIPALITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1), SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Prema područjimaAccording to NKD 2007.

A B C D E F G H

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and

fishing

Rudarstvo i vađenje

Mining and quarrying

Prerađivačka industrija

Manufacturing

Opskrba električnom energijom,

plinom, parom i

klimatizacija Electricity, gas, steam

and air conditioning

supply

Opskrba vodom; uklanjanje

otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti

sanacije okoliša Water supply;

sewerage, waste management

and remediation

activities

Građevi- narstvo

Construction

Trgovina na veliko

i na malo; popravak motornih vozila i

motocikla Wholesale and retail

trade; repair of motor

vehicles and motorcycles

Prijevoz i skladištenje Transporta-

tion and storage

Levanjska Varoš 38 3 - - - - - - 1 1 Magadenovac 75 14 2 - - - - 16 1 2 Marijanci 62 14 - 30 - - - - - 3 Petlovac 65 22 - 3 - 3 - 10 2 4 Petrijevci 83 15 - 17 - - - 5 - 5 Podgorač 62 6 - - - - - 9 1 6 Podravska Moslavina 16 - - - - - - 2 - 7 Popovac 52 - - 4 - - 1 4 3 8 Punitovci 48 11 - - - - 2 - 1 9 Satnica Đakovačka 33 2 - - - - 4 1 2 10 Semeljci 185 92 - 5 - 3 2 9 1 11 Strizivojna 209 3 - 163 - - - 1 3 12 Šodolovci 7 - - - - - - 7 - 13 Trnava 40 3 - - - - - - 1 14 Viljevo 38 1 - - - - - 1 - 15 Viškovci 43 - - 1 - - 6 7 - 16 Vladislavci 67 - - 27 - - - - - 17 Vuka 62 - - 11 - - - 18 - 18

Šibensko-kninska županija County of Šibenik-Knin

9 951 38 11 622 133 185 111 1 943 305 19

Gradovi/ Towns

Drniš 522 5 6 73 8 10 3 101 35 20 Knin 1 122 3 - 52 15 24 8 124 33 21 Skradin 154 - - 1 1 4 - 31 1 22 Šibenik 6 340 24 3 402 84 113 73 1 188 207 23 Vodice 669 4 - 4 - 13 22 212 13 24

Općine/ Municipalities

Bilice 62 - - 12 16 - - 21 - 25 Biskupija 17 - - 8 - - - - - 26 Civljane 15 - 1 12 - - - 1 - 27 Ervenik 1 - - - - - - - - 28 Kijevo 11 - - 6 - 1 - 2 - 29 Kistanje 59 - - - - - - 13 - 30 Murter-Kornati 154 1 - 12 - 4 - 43 2 31 Pirovac 80 - - - - - 1 21 2 32 Primošten 196 - 1 5 - 7 - 38 2 33 Promina 85 - - 11 9 - - 12 - 34 Rogoznica 158 - - 12 - 1 2 66 1 35 Ružić 19 - - - - - - 7 - 36 Tisno 191 - - 8 - 4 2 36 9 37 Tribunj 67 1 - 4 - 4 - 22 - 38 Unešić 29 - - - - - - 5 - 39

Vukovarsko-srijemska županija County of Vukovar-Sirmium

13 079 673 13 1 645 103 167 180 1 982 264 40

Gradovi/ Towns

Ilok 431 83 - 66 - 7 3 25 6 41 Otok 202 8 - 41 - 2 - 32 3 42 Vinkovci 5 013 216 4 354 69 55 130 816 132 43 Vukovar 3 573 138 - 689 31 69 36 412 76 44 Županja 1 098 25 - 165 3 19 1 235 12 45

Page 107: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 105

djelatnosti NKD-a 2007. activity sections

I J K L M N O P Q R S

Djelatnosti pružanja smještaja

te pripreme i usluživanja

hrane Accommodation

and food service activities

Informacije i komunikacije

Information and communication

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial

and insurance activities

Poslovanje nekretni-

nama Real estate

activities

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Professional, scientific

and technical activities

Administra- tivne

i pomoćne uslužne

djelatnosti Administrative and support

service activities

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno

osiguranje Public

administration and defence; compulsory

social security

Obrazovanje Education

Djelatnosti zdravstvene

zaštite i socijalne

skrbi Human health

and social work

activities

Umjetnost, zabava i

rekreacija Arts,

entertainment and

recreation

Ostale uslužne

djelatnosti Other

service activities

1 - - - - - - 13 21 - - - 2 - - - - - - 5 35 2 - - 3 - - - - - - 2 14 2 - - 4 - - - - - - 4 17 4 - - 5 - - - - 2 5 4 32 - - 3 6 - - - - 2 - 1 42 1 - - 7 1 - - - - - 3 8 2 - - 8 - - - - - - 8 28 4 - - 9 - - - - - - 6 28 - - -

10 - - - - - - 3 20 - - 1 11 - - 1 - 1 - 15 52 2 2 - 12 - - - - - 1 2 35 1 - - 13 - - - - - - - - - - - 14 - - - - - - 9 26 1 - - 15 - - - - - - 2 34 - - - 16 - - - - - - 2 27 - - - 17 - - - - - - 15 25 - - - 18 2 - - - - - 2 29 - - -

19

645 68 437 72 214 134 1 105 1 900 1 612 300 116

20 - 2 16 4 5 4 36 168 41 5 - 21 7 5 23 11 9 9 171 269 305 24 30 22 33 - 1 - - - 8 36 33 4 1 23 328 55 332 50 180 66 808 1 064 1 120 178 65 24 160 3 34 4 14 15 17 107 28 12 7

25 - - 6 - - - 1 6 - - - 26 - - - - - - 9 - - - - 27 - - - - - - 1 - - - - 28 - - - - - - 1 - - - - 29 - - - - - - 1 1 - - - 30 - - - - - - 9 37 - - - 31 6 2 2 - 2 3 8 31 - 36 2 32 5 - 1 - - 1 6 25 14 2 2 33 48 - 7 - - 9 6 34 16 21 2 34 - - 1 - - - 2 12 38 - - 35 1 1 4 1 1 26 5 32 3 - 2 36 - - - - - - 2 9 1 - - 37 56 - 6 2 2 1 6 42 8 5 4 38 1 - 3 - 1 - 6 9 2 13 1 39 - - 1 - - - 2 18 3 - -

40

256 67 295 15 244 127 1 493 3 039 2 230 196 90

41 - - 6 - 1 2 33 121 66 11 1 42 - - - - 6 4 30 63 11 2 - 43 114 35 142 9 90 88 734 848 1 069 83 25 44 96 17 73 - 64 19 371 705 684 44 49 45 17 8 69 6 15 11 116 262 110 19 5

Page 108: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

106 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.1.1. ZAPOSLENE ŽENE U PRAVNIM OSOBAMA PO ŽUPANIJAMA I GRADOVIMA/OPĆINAMA, PREMA NKD-u 2007.1), STANJE 31. OŽUJKA 2013. WOMEN IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, BY COUNTIES AND TOWNS/MUNICIPALITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1), SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Prema područjimaAccording to NKD 2007.

A B C D E F G H

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and

fishing

Rudarstvo i vađenje

Mining and quarrying

Prerađivačka industrija

Manufacturing

Opskrba električnom energijom,

plinom, parom i

klimatizacija Electricity, gas, steam

and air conditioning

supply

Opskrba vodom; uklanjanje

otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti

sanacije okoliša Water supply;

sewerage, waste management

and remediation

activities

Građevi- narstvo

Construction

Trgovina na veliko

i na malo; popravak motornih vozila i

motocikla Wholesale and retail

trade; repair of motor

vehicles and motorcycles

Prijevoz i skladištenje Transporta-

tion and storage

Općine/ Municipalities

Andrijaševci 124 12 - 47 - - - 18 1 1 Babina Greda 121 - - 17 - - - 55 - 2 Bogdanovci 23 7 - - - - - 3 - 3 Borovo 83 2 - - - - - 21 1 4 Bošnjaci 74 9 - 2 - - - 17 - 5 Cerna 106 8 - 8 - - - 26 - 6 Drenovci 154 12 - 6 - - - 25 - 7 Gradište 94 1 - 1 - 2 - 26 3 8 Gunja 145 7 - 44 - 1 - 23 6 9 Ivankovo 175 19 - - - - - 49 2 10 Jarmina 49 - - - - - - 9 1 11 Lovas 204 16 - 133 - - - 3 - 12 Markušica 53 7 - - - - - 2 - 13 Negoslavci 30 8 - - - - - 2 - 14 Nijemci 149 13 9 - - - - 15 7 15 Nuštar 234 2 - 5 - 8 1 22 2 16 Privlaka 77 2 - 8 - - 3 10 - 17 Stari Jankovci 101 13 - 2 - - - 8 3 18 Stari Mikanovci 126 22 - 18 - - - 14 1 19 Štitar 52 - - 12 - - - 16 - 20 Tompojevci 51 4 - - - - - 3 - 21 Tordinci 75 9 - 1 - - - 4 1 22 Tovarnik 100 13 - 1 - - - 8 3 23 Trpinja 179 2 - 25 - 4 1 44 3 24 Vođinci 59 2 - - - - - 15 1 25 Vrbanja 124 13 - - - - 5 24 - 26

Splitsko-dalmatinska županija County of Split-Dalmatia

45 797 424 28 3 444 357 364 906 10 116 1 541 27

Gradovi/ Towns

Hvar 458 2 - 13 - 6 2 77 14 28 Imotski 839 2 - 4 2 5 30 221 39 29 Kaštela 2 460 71 - 202 - 5 85 759 203 30 Komiža 104 2 - 3 - 3 - 12 3 31 Makarska 1 699 4 - 44 9 31 12 460 38 32 Omiš 1 384 - - 366 19 19 3 340 16 33 Sinj 1 515 15 2 80 27 22 30 400 39 34 Solin 2 363 3 - 415 - 4 64 833 52 35 Split 26 922 70 16 1 658 261 190 523 5 376 877 36 Stari Grad 221 - - 30 7 4 2 46 9 37 Supetar 480 8 - 12 6 17 4 45 26 38 Trilj 368 80 - 20 5 - 6 95 5 39 Trogir 1 376 11 1 200 14 1 10 320 47 40 Vis 172 2 - 1 1 3 1 12 6 41 Vrgorac 378 2 - 82 2 7 17 48 7 42 Vrlika 179 - - 2 - 2 - 31 2 43

Općine/ Municipalities

Baška Voda 184 - - 2 - - - 24 7 44 Bol 215 1 - 1 - 3 - 9 3 45 Brela 143 - - - - 2 1 20 1 46 Cista Provo 86 - - 4 - - - 34 1 47

Page 109: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 107

djelatnosti NKD-a 2007. activity sections

I J K L M N O P Q R S

Djelatnosti pružanja smještaja

te pripreme i usluživanja

hrane Accommodation

and food service activities

Informacije i komunikacije

Information and communication

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial

and insurance activities

Poslovanje nekretni-

nama Real estate

activities

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Professional, scientific

and technical activities

Administra- tivne

i pomoćne uslužne

djelatnosti Administrative and support

service activities

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno

osiguranje Public

administration and defence; compulsory

social security

Obrazovanje Education

Djelatnosti zdravstvene

zaštite i socijalne

skrbi Human health

and social work

activities

Umjetnost, zabava i

rekreacija Arts,

entertainment and

recreation

Ostale uslužne

djelatnosti Other

service activities

1 - - - - - - 1 36 7 2 - 2 - - - - 1 - 12 30 5 1 - 3 - - - - - - 3 8 2 - - 4 3 6 - - - - 4 40 1 5 - 5 - - - - - - 10 31 3 2 - 6 - - 1 - 9 - 5 43 3 3 - 7 2 - 1 - 2 - 22 58 21 5 - 8 - - - - 6 - 2 31 20 2 - 9 - - - - - - 15 38 10 1 -

10 17 1 1 - 1 - 2 79 4 - - 11 - - - - - - 5 28 4 2 - 12 - - - - 5 - 14 27 6 - - 13 - - - - - 3 1 30 3 - 7 14 1 - - - - - 2 17 - - - 15 6 - - - - - 7 69 23 - - 16 - - - - 2 - 15 58 116 3 - 17 - - - - - - 12 35 7 - - 18 - - - - - - 4 62 6 3 - 19 - - - - 23 - 4 34 5 5 - 20 - - - - - - 1 20 3 - - 21 - - - - - - 11 30 3 - - 22 - - - - 11 - 10 36 3 - - 23 - - - - 2 - 22 44 4 - 3 24 - - - - 1 - 3 78 15 3 - 25 - - - - - - 2 34 5 - - 26 - - 2 - 5 - 20 44 11 - -

27

2 245 743 1 789 188 1 554 1 185 3 949 9 355 5 633 1 327 649

28 131 1 18 7 3 7 34 76 42 17 8 29 2 7 37 - 12 7 90 276 80 17 8 30 39 8 33 12 53 34 120 548 138 106 44 31 28 1 - - 1 4 6 26 12 2 1 32 204 11 76 12 23 11 130 343 223 48 20 33 46 - 30 - 17 37 77 278 81 37 18 34 68 21 32 1 29 14 122 430 119 48 16 35 32 - 14 4 69 215 101 413 83 23 38 36 673 528 1 460 137 1 223 696 2 845 4 800 4 318 849 422 37 40 - - - - 1 19 41 12 5 5 38 89 2 25 - 8 13 61 85 61 13 5 39 - - 2 - 7 - 9 126 - 13 - 40 4 - 29 3 16 95 123 301 156 38 7 41 20 - 7 1 4 8 14 45 40 6 1 42 4 - 7 - 2 3 23 143 23 6 2 43 - 1 - - - - 3 23 112 3 -

44 85 - 3 - - 8 5 37 - 5 8 45 129 - - 2 1 7 - 47 8 4 - 46 83 - - - - - 4 30 - - 2 47 - - 1 - 1 - 3 40 - 2 -

Page 110: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

108 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.1.1. ZAPOSLENE ŽENE U PRAVNIM OSOBAMA PO ŽUPANIJAMA I GRADOVIMA/OPĆINAMA, PREMA NKD-u 2007.1), STANJE 31. OŽUJKA 2013. WOMEN IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, BY COUNTIES AND TOWNS/MUNICIPALITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1), SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Prema područjimaAccording to NKD 2007.

A B C D E F G H

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and

fishing

Rudarstvo i vađenje

Mining and quarrying

Prerađivačka industrija

Manufacturing

Opskrba električnom energijom,

plinom, parom i

klimatizacija Electricity, gas, steam

and air conditioning

supply

Opskrba vodom; uklanjanje

otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti

sanacije okoliša Water supply;

sewerage, waste management

and remediation

activities

Građevi- narstvo

Construction

Trgovina na veliko

i na malo; popravak motornih vozila i

motocikla Wholesale and retail

trade; repair of motor

vehicles and motorcycles

Prijevoz i skladištenje Transporta-

tion and storage

Dicmo 105 1 - 11 - - 7 45 1 1 Dugi Rat 144 - - 21 - - 1 32 7 2 Dugopolje 738 - - 16 - 4 46 340 62 3 Gradac 107 - - - - - 1 11 1 4 Hrvace 127 38 3 1 - - 7 23 1 5 Jelsa 237 9 - 9 - 5 - 53 6 6 Klis 143 - - 47 - - 5 26 7 7 Lećevica 17 - - - - - - - - 8 Lokvičići 7 - - 1 - - - 3 - 9 Lovreć 54 - - 9 - - 6 8 1 10 Marina 142 1 - 33 - - - 20 4 11 Milna 57 - - 2 - - - 3 2 12 Muć 205 - - 41 - - - 18 2 13 Nerežišća 39 - - 12 - - - 15 - 14 Okrug 79 - - - - - - 34 9 15 Otok 124 - - - - - 9 36 2 16 Podbablje 97 - 1 2 - 4 5 15 5 17 Podgora 160 - - - - 3 2 21 2 18 Podstrana 350 - - 7 - 3 7 46 10 19 Postira 168 98 - 1 - - - 13 - 20 Prgomet 16 - - - - - - - - 21 Primorski Dolac 31 - - - - - - 1 1 22 Proložac 139 1 4 46 - 2 12 14 3 23 Pučišća 109 - - 4 - 12 - 17 4 24 Runovići 48 - - 1 - 1 - 5 - 25 Seget 276 - - 5 - - 4 27 1 26 Selca 54 - - 4 - - 1 14 3 27 Sućuraj 26 1 - - - - - 3 3 28 Sutivan 19 - - - - - - 1 1 29 Šestanovac 77 - - 27 - - 1 14 3 30 Šolta 44 2 1 3 - 3 - - 2 31 Tučepi 143 - - 2 - 2 - 20 - 32 Zadvarje 48 - - - 4 - - 36 1 33 Zagvozd 31 - - - - - 2 5 - 34 Zmijavci 90 - - - - 1 - 35 2 35

36 37 Istarska županija County of Istria

26 087 153 28 3 484 149 344 352 4 011 629 38

Gradovi/ Towns

Buje - Buie 698 3 - 142 9 4 10 73 16 39 Buzet 874 19 - 235 3 77 17 164 12 40 Labin 1 852 2 4 430 10 40 28 198 85 41 Novigrad - Cittanova 637 1 10 115 - - 3 78 2 42 Pazin 1 427 11 - 165 6 14 22 289 23 43 Poreč - Parenzo 2 741 7 - 145 8 44 29 454 52 44 Pula - Pola 10 112 47 - 1 049 84 108 121 1 637 232 45 Rovinj - Rovigno 2 273 30 - 344 4 30 22 262 19 46 Umag - Umago 1 962 11 - 203 - 18 18 308 58 47 Vodnjan - Dignano 272 - - 26 - - 5 93 3 48

Općine/ Municipalities

Bale - Valle 42 - - 9 - 1 1 8 1 49 Barban 68 2 - 3 - - 1 21 1 50

Page 111: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 109

djelatnosti NKD-a 2007. activity sections

I J K L M N O P Q R S

Djelatnosti pružanja smještaja

te pripreme i usluživanja

hrane Accommodation

and food service activities

Informacije i komunikacije

Information and communication

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial

and insurance activities

Poslovanje nekretni-

nama Real estate

activities

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Professional, scientific

and technical activities

Administra- tivne

i pomoćne uslužne

djelatnosti Administrative and support

service activities

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno

osiguranje Public

administration and defence; compulsory

social security

Obrazovanje Education

Djelatnosti zdravstvene

zaštite i socijalne

skrbi Human health

and social work

activities

Umjetnost, zabava i

rekreacija Arts,

entertainment and

recreation

Ostale uslužne

djelatnosti Other

service activities

1 2 - - - - - 1 37 - - - 2 - - - - 5 1 7 66 - 3 1 3 16 154 3 - 16 3 4 41 16 15 2 4 39 - - - - 1 8 41 - 2 3 5 1 - - - 2 - 3 45 - 3 - 6 26 - 7 1 14 4 8 77 2 13 3 7 - - - - 1 - 4 47 - 1 5 8 - 1 - - 2 - 2 12 - - - 9 - - - - - - - 3 - - -

10 1 - - 1 - - - 28 - - - 11 2 1 - - 2 - 9 64 - 6 - 12 - - - 4 - - 5 33 - 6 2 13 - - - - 3 - 4 87 44 6 - 14 - - - - 1 - 2 9 - - - 15 3 - 1 - 4 2 14 4 6 1 1 16 2 - - - - - 4 65 - 6 - 17 - - 2 - 9 - 16 35 - 3 - 18 81 - 2 - 2 - 4 36 - - 7 19 119 7 - - 10 3 7 81 28 13 9 20 14 - - - 4 3 3 31 - - 1 21 - - - - - - 2 14 - - - 22 2 - - - - - 4 23 - - - 23 - - - - 2 - 2 44 3 6 - 24 4 - - - - - 9 58 - 1 - 25 - - - - - - 1 35 5 - - 26 160 - - 3 4 2 10 47 10 - 3 27 - - - - 3 1 3 24 - - 1 28 3 - - - 1 2 1 11 - - 1 29 2 - - - - - 7 6 - - 2 30 - - - - - - 5 25 2 - - 31 5 - - - - - 7 18 - - 3 32 86 - - - - 3 - 30 - - - 33 - - - - - - 1 - 6 - - 34 - - - - - - 3 21 - - - 35 - - - - - - - 49 3 - - 36 37 38

3 323 381 1 234 185 859 800 2 249 4 494 2 491 612 309

39 55 5 11 3 13 14 81 209 13 35 2 40 24 4 30 1 13 46 41 128 40 8 12 41 307 28 71 6 54 78 123 256 101 16 15 42 184 - 10 7 18 13 20 105 55 8 8 43 21 39 62 2 44 9 308 255 76 40 41 44 804 17 122 17 149 108 161 369 117 101 37 45 435 255 624 46 338 418 1 090 1 587 1 676 245 120 46 628 3 75 15 88 35 133 332 211 31 11 47 523 27 205 5 71 39 90 244 43 70 29 48 8 - 3 1 7 - 12 98 5 8 3

49 3 - - - 2 - 5 12 - - - 50 - - 5 - 1 - - 31 - - 3

Page 112: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

110 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.1.1. ZAPOSLENE ŽENE U PRAVNIM OSOBAMA PO ŽUPANIJAMA I GRADOVIMA/OPĆINAMA, PREMA NKD-u 2007.1), STANJE 31. OŽUJKA 2013. WOMEN IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, BY COUNTIES AND TOWNS/MUNICIPALITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1), SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Prema područjimaAccording to NKD 2007.

A B C D E F G H

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and

fishing

Rudarstvo i vađenje

Mining and quarrying

Prerađivačka industrija

Manufacturing

Opskrba električnom energijom,

plinom, parom i

klimatizacija Electricity, gas, steam

and air conditioning

supply

Opskrba vodom; uklanjanje

otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti

sanacije okoliša Water supply;

sewerage, waste management

and remediation

activities

Građevi- narstvo

Construction

Trgovina na veliko

i na malo; popravak motornih vozila i

motocikla Wholesale and retail

trade; repair of motor

vehicles and motorcycles

Prijevoz i skladištenje Transporta-

tion and storage

Brtonigla - Verteneglio 80 - - 9 - - 4 10 1 1 Cerovlje 36 - - 7 - - - 10 1 2 Fažana - Fasana 183 - 2 5 - 3 4 14 1 3 Funtana - Fontane 37 - - 3 - - 1 15 2 4 Gračišće 22 - - 3 - - - 4 1 5 Grožnjan - Grisignana 12 - - 1 - - - 5 - 6 Kanfanar 107 - 3 32 - - 3 25 2 7 Karojba 87 - - 50 - - 16 1 1 8 Kaštelir-Labinci – Castelliere-S. Domenica

39 - - 2 - 1 6 15 - 9

Kršan 220 6 - 63 25 - - 34 1 10 Lanišće 10 - - 4 - - - 2 - 11 Ližnjan - Lisignano 109 2 - 4 - - 2 19 51 12 Lupoglav 120 - - 1 - - - 14 1 13 Marčana 87 - - - - 1 - 17 1 14 Medulin 398 1 - - - - 21 83 8 15 Motovun - Montona 71 - - 4 - - - 5 1 16 Oprtalj - Portole 73 4 - - - - - 1 1 17 Pićan 108 - - 68 - - 1 5 22 18 Raša 187 1 - 100 - 2 - 7 4 19 Sveta Nedjelja 126 - 3 27 - - 2 15 - 20 Sveti Lovreč 35 - - - - - - 3 - 21 Sveti Petar u Šumi 95 - - 60 - - 4 5 - 22 Svetvinčenat 97 - 6 1 - - - 11 5 23 Tar-Vabriga – Torre - Abrega

235 2 - 29 - - 1 17 - 24

Tinjan 81 3 - 35 - - 1 6 8 25 Višnjan - Visignano 100 1 - 2 - - 1 16 3 26 Vižinada - Visinada 29 - - 5 - - - 7 1 27 Vrsar - Orsera 126 - - 1 - - - 34 4 28 Žminj 219 - - 102 - 1 8 26 5 29

Dubrovačko-neretvanska županija County of Dubrovnik-Neretva

13 390 89 25 384 93 166 206 2 323 619 30

Gradovi/ Towns

Dubrovnik 7 594 11 20 111 70 61 93 1 139 202 31 Korčula 658 1 - 5 1 15 6 126 26 32 Metković 1 184 26 - 63 10 15 42 280 15 33 Opuzen 247 1 - 8 - 9 13 102 16 34 Ploče 754 - - 24 8 27 7 116 174 35 Općine/ Municipalities Blato 360 2 - 55 1 12 4 75 3 36 Dubrovačko primorje 89 - 2 1 - - 1 15 2 37 Janjina 25 1 - 1 - - - 2 1 38 Konavle 730 - 2 29 1 6 5 104 137 39 Kula Norinska 27 - - 1 - - 1 7 - 40 Lastovo 53 - - 1 - 2 - 5 1 41 Lumbarda 50 - - - - 2 1 18 2 42 Mljet 62 1 - - - 5 2 6 2 43

Page 113: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 111

djelatnosti NKD-a 2007. activity sections

I J K L M N O P Q R S

Djelatnosti pružanja smještaja

te pripreme i usluživanja

hrane Accommodation

and food service activities

Informacije i komunikacije

Information and communication

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial

and insurance activities

Poslovanje nekretni-

nama Real estate

activities

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Professional, scientific

and technical activities

Administra- tivne

i pomoćne uslužne

djelatnosti Administrative and support

service activities

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno

osiguranje Public

administration and defence; compulsory

social security

Obrazovanje Education

Djelatnosti zdravstvene

zaštite i socijalne

skrbi Human health

and social work

activities

Umjetnost, zabava i

rekreacija Arts,

entertainment and

recreation

Ostale uslužne

djelatnosti Other

service activities

1 9 - - - - 3 7 34 - - 3 2 - - - - 6 - 2 10 - - - 3 21 - 2 - 5 - 53 40 1 30 2 4 7 - - - - - 3 - - 3 3 5 - - - - - - 4 10 - - - 6 - - - - - - 5 1 - - - 7 - - - - 3 2 3 34 - - - 8 - - - - - - 1 18 - - - 9

- 1 1 - 2 - 6 4 - - 1

10 10 - - - 2 1 11 63 - - 4 11 - - - - - - 3 1 - - - 12 - - - - - - 5 25 1 - - 13 2 - - 76 1 2 2 21 - - - 14 - - 1 - 1 1 5 58 - - 2 15 144 1 2 - 8 5 20 89 4 9 3 16 - - - 2 - 1 4 19 35 - - 17 5 - - - - - 4 7 51 - - 18 - - - - 1 - 2 9 - - - 19 3 - - - - 1 8 33 26 1 1 20 - - - - 13 2 4 31 29 - - 21 - - - - - - 2 30 - - - 22 1 - - - - - 1 18 6 - - 23 - - - - - - 2 66 - 5 1 24

118 - 1 2 2 11 5 43 - - 4

25 1 - - 1 1 3 3 19 - - - 26 5 - 2 - 1 2 2 65 - - - 27 - - - 1 5 3 3 4 - - - 28 5 - 6 - 3 3 9 57 - 2 2 29 - 1 1 - 7 - 6 59 1 - 2

30

1 856 135 511 55 384 516 1 329 2 459 1 740 356 144

31 1 261 115 324 38 293 353 945 1 168 1 064 255 71 32 81 2 28 7 15 8 68 137 99 27 6 33 15 6 65 - 28 2 106 303 179 28 1 34 3 - 16 - 4 - 10 65 - - - 35 7 4 27 - 7 14 101 166 52 10 10

36 39 1 13 3 7 - 16 68 56 2 3 37 11 - - - - 2 2 35 18 - - 38 - - - - - - 2 10 8 - - 39 182 - 12 4 14 14 15 152 25 5 23 40 - - - - - - 2 16 - - - 41 - - 2 - 1 - 12 17 - 4 8 42 16 - - - - 3 3 1 - 3 1 43 16 - - - - 1 2 10 5 12 -

Page 114: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

112 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.1.1. ZAPOSLENE ŽENE U PRAVNIM OSOBAMA PO ŽUPANIJAMA I GRADOVIMA/OPĆINAMA, PREMA NKD-u 2007.1), STANJE 31. OŽUJKA 2013. WOMEN IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, BY COUNTIES AND TOWNS/MUNICIPALITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1), SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Prema područjimaAccording to NKD 2007.

A B C D E F G H

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and

fishing

Rudarstvo i vađenje

Mining and quarrying

Prerađivačka industrija

Manufacturing

Opskrba električnom energijom,

plinom, parom i

klimatizacija Electricity, gas, steam

and air conditioning

supply

Opskrba vodom; uklanjanje

otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti

sanacije okoliša Water supply;

sewerage, waste management

and remediation

activities

Građevi- narstvo

Construction

Trgovina na veliko

i na malo; popravak motornih vozila i

motocikla Wholesale and retail

trade; repair of motor

vehicles and motorcycles

Prijevoz i skladištenje Transporta-

tion and storage

Orebić 291 11 - 19 2 2 9 75 12 1 Pojezerje 47 28 - - - - - - - 2 Slivno 8 - - - - - - - 1 3 Smokvica 50 - - 11 - - - 8 2 4 Ston 172 5 1 4 - - 3 30 6 5 Trpanj 40 - - - - 1 - 10 1 6 Vela Luka 451 2 - 42 - 6 1 78 7 7 Zažablje 4 - - - - - - - - 8 Župa dubrovačka 494 - - 9 - 3 18 127 9 9 Međimurska županija County of Međimurje

12 001 148 - 4 489 47 97 236 1 522 207 10

Gradovi/ Towns Čakovec 6 425 47 - 1 948 45 77 159 847 97 11 Mursko Središće 609 - - 372 - 1 10 61 6 12 Prelog 1 325 5 - 878 - 13 19 102 6 13 Općine/ Municipalities Belica 193 1 - 81 - 4 2 41 16 14 Dekanovec 46 - - 33 - - 1 2 1 15 Domašinec 86 - - 2 - - 10 17 1 16 Donja Dubrava 174 - - 114 - - - 17 1 17 Donji Kraljevec 329 44 - 111 - - 2 39 5 18 Donji Vidovec 62 - - 30 - - - 8 - 19 Goričan 68 - - 37 - - 2 12 16 20 Gornji Mihaljevec 64 - - - - - 1 9 7 21 Kotoriba 189 15 - 59 - - 7 22 9 22 Mala Subotica 586 - - 470 - - 2 34 1 23 Nedelišće 525 3 - 142 - 2 7 116 20 24 Orehovica 136 - - 5 2 - - 18 1 25 Podturen 81 - - 1 - - 1 15 1 26 Pribislavec 86 - - 2 - - 1 20 6 27 Selnica 99 1 - 11 - - - 10 1 28 Strahoninec 92 5 - 2 - - 2 19 5 29 Sveta Marija 63 4 - - - - - 11 1 30 Sveti Juraj na Bregu 95 - - 4 - - 1 24 - 31 Sveti Martin na Muri 239 5 - 25 - - 1 21 4 32 Šenkovec 162 6 - 48 - - 7 27 - 33 Štrigova 194 12 - 83 - - - 20 2 34 Vratišinec 73 - - 31 - - 1 10 - 35 Grad Zagreb City of Zagreb

159 191 405 293 12 936 908 578 2 630 28 924 5 075 36

Page 115: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 113

djelatnosti NKD-a 2007. activity sections

I J K L M N O P Q R S

Djelatnosti pružanja smještaja

te pripreme i usluživanja

hrane Accommodation

and food service activities

Informacije i komunikacije

Information and communication

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial

and insurance activities

Poslovanje nekretni-

nama Real estate

activities

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Professional, scientific

and technical activities

Administra- tivne

i pomoćne uslužne

djelatnosti Administrative and support

service activities

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno

osiguranje Public

administration and defence; compulsory

social security

Obrazovanje Education

Djelatnosti zdravstvene

zaštite i socijalne

skrbi Human health

and social work

activities

Umjetnost, zabava i

rekreacija Arts,

entertainment and

recreation

Ostale uslužne

djelatnosti Other

service activities

1 40 - 7 - 3 18 7 76 5 2 3 2 - - - - - - 1 18 - - - 3 - - - - - - 3 3 - - 1 4 - - 1 - - - 3 23 - - 2 5 62 - 1 - - - 6 46 3 3 2 6 5 - 1 - 2 1 2 16 - - 1 7 15 6 9 - 3 2 12 64 200 4 - 8 - - - - - - 1 3 - - - 9 103 1 5 3 7 98 10 62 26 1 12

10

320 76 367 22 364 172 634 2 074 1 038 119 69

11 86 54 353 21 271 157 501 856 783 86 37 12 8 - 3 - 18 3 22 79 18 8 - 13 4 3 8 1 32 3 47 177 25 2 -

14 5 - - - 1 - - 40 2 - - 15 - 3 - - - - 2 4 - - - 16 3 - - - 2 - 2 44 3 - 2 17 6 - - - - - 2 34 - - - 18 11 - - - - 3 4 64 45 - 1 19 11 - - - - - - 12 1 - - 20 - - - - - - - - - - 1 21 - - - - 9 - 2 35 1 - - 22 - - 2 - - 2 5 38 27 2 1 23 10 - - - - - 1 63 - 4 1 24 28 5 - - 8 2 14 134 31 7 6 25 1 - - - - - 4 53 51 - 1 26 2 - - - - 1 2 55 1 - 2 27 - - - - 2 - - 52 - 3 - 28 2 5 - - - - 3 44 20 - 2 29 - 5 - - 6 1 2 40 - - 5 30 4 - - - - - 3 39 1 - - 31 4 - - - 1 - 3 55 2 - 1 32 126 - - - 9 - 3 37 2 - 6 33 2 1 - - 5 - 6 54 - 4 2 34 2 - 1 - - - 6 39 25 3 1 35 5 - - - - - - 26 - - -

36 3 776 7 503 13 039 1 626 10 186 6 144 17 719 20 960 19 932 4 102 2 455

Page 116: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

114 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

Page 117: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 115

2.2. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA SPOLU OD 2009. DO 2013., STANJE 31. OŽUJKA PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, BY SEX, SITUATION AS ON 31 MARCH, 2009 – 2013

Županija

2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

County of ukupno Total

žene Women

ukupno Total

žene Women

ukupno Total

žene Women

ukupno Total

žene Women

ukupno Total

žene Women

Republika Hrvatska 1 216 930 550 720 1 166 807 537 971 1 150 307 534 717 1 148 525 537 743 1 122 885 528 199 Republic of Croatia

Zagrebačka 63 867 24 978 60 700 24 320 59 035 23 835 58 897 23 930 58 765 23 648 Zagreb

Krapinsko-zagorska 27 250 13 888 25 975 13 342 26 135 13 561 25 759 13 284 25 611 13 309 Krapina-Zagorje

Sisačko-moslavačka 36 076 14 999 35 028 14 937 35 107 15 005 33 909 14 827 33 091 14 620 Sisak-Moslavina

Karlovačka 30 871 12 742 29 085 12 128 28 940 12 253 28 452 11 947 28 524 11 980 Karlovac

Varaždinska 50 866 24 455 49 192 24 408 48 832 24 665 49 366 25 321 48 523 24 742 Varaždin

Koprivničko-križevačka 26 972 12 523 24 710 11 786 24 738 11 820 24 301 11 625 23 050 10 873 Koprivnica-Križevci

Bjelovarsko-bilogorska 25 713 11 400 23 899 11 095 23 561 11 028 23 445 10 953 23 305 11 031 Bjelovar-Bilogora

Primorsko-goranska 94 110 42 999 90 326 41 645 88 090 40 847 87 612 40 597 85 145 39 495 Primorje-Gorski kotar

Ličko-senjska 10 412 4 416 10 176 4 420 9 951 4 440 10 187 4 573 10 253 4 668 Lika-Senj

Virovitičko-podravska 16 066 7 120 15 084 6 846 14 532 6 674 13 804 6 317 13 724 6 435 Virovitica-Podravina

Požeško-slavonska 15 532 7 136 14 791 7 017 14 276 6 880 13 998 6 706 13 381 6 291 Požega-Slavonia

Brodsko-posavska 29 022 11 428 26 849 10 799 26 589 11 071 26 167 10 775 25 230 10 390 Slavonski Brod-Posavina

Zadarska 34 936 16 277 33 785 16 068 33 997 16 525 34 118 16 554 33 286 16 420 Zadar

Osječko-baranjska 78 235 33 790 72 384 32 203 72 887 32 462 72 395 32 722 67 695 30 389 Osijek-Baranja

Šibensko-kninska 23 549 10 457 22 076 10 350 22 035 10 269 22 340 10 323 22 439 10 490 Šibenik-Knin

Vukovarsko-srijemska 33 156 14 111 31 692 13 894 31 869 14 270 31 892 14 226 31 160 13 861 Vukovar-Sirmium

Splitsko-dalmatinska 113 608 50 396 109 873 49 880 108 792 49 419 107 593 50 238 103 887 49 320 Split-Dalmatia

Istarska 64 037 29 548 62 279 28 902 60 551 28 683 61 221 28 718 59 264 28 273 Istria

Dubrovačko-neretvanska 32 504 14 581 31 733 14 413 30 856 14 130 30 801 14 128 30 312 14 384 Dubrovnik-Neretva

Međimurska 31 210 13 892 29 406 13 278 30 104 13 501 29 379 12 731 30 175 12 686 Međimurje

Grad Zagreb 378 938 179 584 367 764 176 240 359 430 173 379 362 889 177 248 356 065 174 894 City of Zagreb

Page 118: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

116 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

Page 119: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 117

2.3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PREMA NKD-u 2007. I SPOLU U 2013.1), GODIŠNJI PROSJEK PERSONS IN EMPLOYMENT IN CRAFTS AND TRADES AND FREE LANCES, ACCORDING TO NKD 2007. AND BY SEX, 20131) ANNUAL AVERAGE

Republika Hrvatska Republic of Croatia

Zagrebačka županija County of Zagreb

Krapinsko-zagorska županija County of

Krapina-Zagorje

Sisačko-moslavačka županija County of

Sisak-Moslavina

Karlovačka županija County of Karlovac

Varaždinska županija County of Varaždin

ukupno Total

žene Women

ukupno Total

žene Women

ukupno Total

žene Women

ukupno Total

žene Women

ukupno Total

žene Women

ukupno Total

žene Women

Ukupno Total

206 658 90 707 13 404 5 573 6 811 2 646 5 710 2 665 5 669 2 632 8 159 3 448

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo Agriculture, forestry and fishing

9 152 2 609 324 142 99 25 346 93 174 61 303 139

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

237 53 10 - 1 - 4 - 1 - 27 4

C Prerađivačka industrija Manufacturing

31 383 11 930 3 327 1 013 1 634 529 948 352 880 323 1 802 581

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

- - - - - - - - - - - -

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

188 34 19 6 10 2 10 1 3 - 10 1

F Građevinarstvo Construction

21 823 1 917 1 859 134 1 401 121 789 69 814 62 995 64

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

29 069 14 694 1 779 807 995 510 963 514 893 418 1 131 606

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

13 474 1 398 1 022 103 589 68 345 41 292 46 1 016 81

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

34 644 17 960 1 696 1 014 813 529 814 521 1 093 694 902 590

J Informacije i komunikacije Information and communication

1 392 333 119 27 26 9 34 8 17 7 58 9

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

994 651 57 44 21 13 22 13 30 19 12 6

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

547 263 27 14 1 - 11 6 2 1 31 10

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

1) See Notes on methodology.

Page 120: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

118 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PREMA NKD-u 2007. I SPOLU U 2013.1), GODIŠNJI PROSJEK PERSONS IN EMPLOYMENT IN CRAFTS AND TRADES AND FREE LANCES, ACCORDING TO NKD 2007. AND BY SEX, 20131) ANNUAL AVERAGE (nastavak) (continued)

Republika Hrvatska Republic of Croatia

Zagrebačka županija County of Zagreb

Krapinsko-zagorska županija County of

Krapina-Zagorje

Sisačko-moslavačka županija County of

Sisak-Moslavina

Karlovačka županija County of Karlovac

Varaždinska županija County of Varaždin

ukupno Total

žene Women

ukupno Total

žene Women

ukupno Total

žene Women

ukupno Total

žene Women

ukupno Total

žene Women

ukupno Total

žene Women

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

16 109 9 128 648 393 267 140 340 226 298 188 519 325

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

3 995 2 078 227 99 61 35 95 36 80 45 84 36

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

9 508 2 662 153 97 94 70 124 91 72 49 162 142

P Obrazovanje Education

471 147 23 9 7 2 25 7 10 2 2 -

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

12 058 9 725 917 771 333 264 426 369 431 364 488 413

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

2 788 910 106 37 17 4 22 5 27 14 43 17

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

14 297 10 566 965 751 409 298 360 287 390 263 523 380

T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use

3 849 3 385 123 110 33 27 32 26 37 35 43 40

U Djelatnosti izvan - teritorijalnih organizacija i tijela Activities of extraterritorial organisations and bodies

- - - - - - - - - - - -

Nerazvrstani prema djelatnostima Unclassified according to activities

680 264 3 2 - - - - 125 41 8 4

Page 121: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 119

2.3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PREMA NKD-u 2007. I SPOLU U 2013.1), GODIŠNJI PROSJEK PERSONS IN EMPLOYMENT IN CRAFTS AND TRADES AND FREE LANCES, ACCORDING TO NKD 2007. AND BY SEX, 20131) ANNUAL AVERAGE (nastavak) (continued)

Koprivničko-križevačka županija County of

Koprivnica-Križevci

Bjelovarsko-bilogorska županija County of

Bjelovar-Bilogora

Primorsko-goranska županija County of

Primorje-Gorski kotar

Ličko-senjska županija

County of Lika-Senj

Virovitičko-podravska županija County of

Virovitica-Podravina

Požeško-slavonska županija County of

Požega-Slavonia

ukupno Total

žene Women

ukupno Total

žene Women

ukupno Total

žene Women

ukupno Total

žene Women

ukupno Total

žene Women

ukupno Total

žene Women

Ukupno Total

3 818 1 806 4 162 1 947 18 957 7 635 2 673 1 163 3 523 1 524 2 885 1 312

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo Agriculture, forestry and fishing

300 130 487 160 721 126 106 14 407 144 254 72

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

3 1 11 1 26 4 2 - 12 5 - -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

607 186 697 243 1 992 613 238 70 600 178 541 212

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

- - - - - - - - - - - -

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

5 1 5 2 1 - 1 - 1 - - -

F Građevinarstvo Construction

508 35 310 25 2 081 150 290 36 360 30 288 22

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

537 231 614 284 2 446 1 184 363 183 702 353 435 223

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

210 25 268 15 1 064 114 275 45 191 15 168 18

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

529 370 499 294 3 592 1 850 843 467 472 296 363 154

J Informacije i komunikacije Information and communication

17 4 17 2 160 36 2 - 23 7 19 2

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

7 3 6 2 133 94 34 27 6 4 1 -

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

4 4 3 2 105 47 1 1 4 1 9 3

Page 122: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

120 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PREMA NKD-u 2007. I SPOLU U 2013.1), GODIŠNJI PROSJEK PERSONS IN EMPLOYMENT IN CRAFTS AND TRADES AND FREE LANCES, ACCORDING TO NKD 2007. AND BY SEX, 20131) ANNUAL AVERAGE (nastavak) (continued)

Koprivničko-križevačka županija County of

Koprivnica-Križevci

Bjelovarsko-bilogorska županija County of

Bjelovar-Bilogora

Primorsko-goranska županija County of

Primorje-Gorski kotar

Ličko-senjska županija

County of Lika-Senj

Virovitičko-podravska županija County of

Virovitica-Podravina

Požeško-slavonska županija County of

Požega-Slavonia

ukupno Total

žene Women

ukupno Total

žene Women

ukupno Total

žene Women

ukupno Total

žene Women

ukupno Total

žene Women

ukupno Total

žene Women

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

279 177 232 138 1 439 853 132 54 176 106 166 92

N Administrativne I pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

33 14 92 60 417 206 25 13 56 34 22 14

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

190 175 253 235 1 644 78 31 3 60 52 174 163

P Obrazovanje Education

4 3 11 1 61 29 6 1 - - 15 2

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

294 249 334 275 878 651 98 82 194 156 158 120

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

44 11 31 5 224 66 7 2 12 5 74 66

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

222 164 277 191 1 302 973 134 99 228 128 178 131

T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu I obavljaju različite usluge za vlastite potrebe Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use

25 23 7 5 633 547 61 58 6 5 19 17

U Djelatnosti izvan - teritorijalnih organizacija i tijela Activities of extraterritorial organisations and bodies

- - - - - - - - - - - -

Nerazvrstani prema djelatnostima Unclassified according to activities

- - 8 7 38 14 24 8 13 5 1 1

Page 123: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 121

2.3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PREMA NKD-u 2007. I SPOLU U 2013.1), GODIŠNJI PROSJEK PERSONS IN EMPLOYMENT IN CRAFTS AND TRADES AND FREE LANCES, ACCORDING TO NKD 2007. AND BY SEX, 20131) ANNUAL AVERAGE (nastavak) (continued)

Brodsko-posavska županija

County of Slavonski Brod-Posavina

Zadarska županija County of Zadar

Osječko-baranjska županija

County of Osijek-Baranja

Šibensko-kninska županija

County of Šibenik-Knin

Vukovarsko-srijemska županija County of

Vukovar-Sirmium

ukupno Total

žene Women

ukupno Total

žene Women

ukupno Total

žene Women

ukupno Total

žene Women

ukupno Total

žene Women

Ukupno Total

6 431 2 840 10 709 4 326 10 897 4 909 5 876 2 493 6 945 3 213

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo Agriculture, forestry and fishing

376 136 600 91 1 117 322 298 55 708 228

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

20 9 37 9 - - 4 - 24 7

C Prerađivačka industrija Manufacturing

1 430 524 942 321 1 900 880 552 208 1 260 617

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

- - - - - - - - - -

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

28 2 8 1 19 - 1 1 15 2

F Građevinarstvo Construction

586 70 1 022 113 1 023 71 567 53 673 89

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

995 502 1 444 808 1 584 799 926 511 1 127 544

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

597 79 532 89 706 65 343 54 289 32

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

775 390 2 348 1 081 1 365 628 1 473 709 1 020 472

J Informacije i komunikacije Information and communication

24 7 43 13 68 13 26 12 46 14

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

23 14 18 9 52 33 63 46 33 24

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

5 2 34 14 36 20 15 6 14 4

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

384 223 786 404 868 503 365 193 450 242

Page 124: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

122 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PREMA NKD-u 2007. I SPOLU U 2013.1), GODIŠNJI PROSJEK PERSONS IN EMPLOYMENT IN CRAFTS AND TRADES AND FREE LANCES, ACCORDING TO NKD 2007. AND BY SEX, 20131) ANNUAL AVERAGE (nastavak) (continued)

Brodsko-posavska županija

County of Slavonski Brod-Posavina

Zadarska županija County of Zadar

Osječko-baranjska županija

County of Osijek-Baranja

Šibensko-kninska županija

County of Šibenik-Knin

Vukovarsko-srijemska županija County of

Vukovar-Sirmium

ukupno Total

žene Women

ukupno Total

žene Women

ukupno Total

žene Women

ukupno Total

žene Women

ukupno Total

žene Women

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

94 57 305 183 131 69 137 61 83 38

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

190 172 1 054 150 375 350 228 17 102 79

P Obrazovanje Education

26 6 51 18 47 11 1 - 22 4

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

384 318 408 322 661 532 269 227 354 284

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

35 3 63 17 90 16 31 10 51 5

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

382 262 521 401 774 538 556 314 421 287

T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use

65 56 389 241 70 56 17 16 245 237

U Djelatnosti izvan – teritorijalnih organizacija i tijela Activities of extraterritorial organisations and bodies

- - - - - - - - - -

Nerazvrstani prema djelatnostima Unclassified according to activities

12 8 104 41 11 3 4 - 8 4

Page 125: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 123

2.3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PREMA NKD-u 2007. I SPOLU U 2013.1), GODIŠNJI PROSJEK PERSONS IN EMPLOYMENT IN CRAFTS AND TRADES AND FREE LANCES, ACCORDING TO NKD 2007. AND BY SEX, 20131) ANNUAL AVERAGE (nastavak) (continued)

Splitsko-dalmatinska županija

County of Split-Dalmatia

Istarska županija County of Istria

Dubrovačko-neretvanska županija

County of Dubrovnik-Neretva

Međimurska županija County of Međimurje

Grad Zagreb City of Zagreb

ukupno Total

žene Women

ukupno Total

žene Women

ukupno Total

žene Women

ukupno Total

žene Women

ukupno Total

žene Women

Ukupno Total

26 812 12 205 17 637 7 326 7 693 2 999 4 395 1 884 33 492 16 161

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo Agriculture, forestry and fishing

791 152 962 167 255 95 371 200 153 57

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

17 1 20 4 8 5 1 - 9 3

C Prerađivačka industrija Manufacturing

3 750 1 821 1 877 559 483 204 1 036 320 4 887 2 176

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

- - - - - - - - - -

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

30 9 - - 7 2 4 1 11 3

F Građevinarstvo Construction

2 240 248 2 386 207 559 65 617 42 2 455 211

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

3 500 2 008 2 827 1 426 824 514 449 221 4 535 2 048

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

1 588 204 998 126 512 55 367 27 2 102 96

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

5 478 2 583 4 099 2 211 1 475 705 410 245 4 585 2 157

J Informacije i komunikacije Information and communication

110 23 85 16 15 5 38 12 445 107

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

138 95 146 99 118 72 6 3 68 31

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

89 47 47 26 11 7 10 3 88 45

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

1 580 889 1 024 591 1 341 616 228 134 4 587 2 641

Page 126: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

124 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PREMA NKD-u 2007. I SPOLU U 2013.1), GODIŠNJI PROSJEK PERSONS IN EMPLOYMENT IN CRAFTS AND TRADES AND FREE LANCES, ACCORDING TO NKD 2007. AND BY SEX, 20131) ANNUAL AVERAGE (nastavak) (continued)

Splitsko-dalmatinska županija

County of Split-Dalmatia

Istarska županija County of Istria

Dubrovačko-neretvanska županija

County of Dubrovnik-Neretva

Međimurska županija County of Međimurje

Grad Zagreb City of Zagreb

ukupno Total

žene Women

ukupno Total

žene Women

ukupno Total

žene Women

ukupno Total

žene Women

ukupno Total

žene Women

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

565 294 497 272 197 101 89 50 705 361

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

2 285 143 466 130 1 117 30 203 196 531 240

P Obrazovanje Education

49 15 4 3 1 - 2 - 104 34

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

1 573 1 259 793 634 272 205 319 265 2 474 1 965

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

289 63 134 32 43 12 12 3 1 433 517

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

1 473 1 147 997 709 363 245 221 156 3 601 2 842

T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; jelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use

1 257 1 199 43 34 34 31 11 6 699 616

U Djelatnosti izvan – teritorijalnih organizacija i tijela Activities of extraterritorial organisations and bodies

- - - - - - - - - -

Nerazvrstani prema djelatnostima Unclassified according to activities

10 5 232 80 58 30 1 - 20 11

Page 127: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 125

2.4. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PREMA NKD-u 2007. I SPOLU, STANJE 31. OŽUJKA 2013.1) PERSONS IN EMPLOYMENT IN CRAFTS AND TRADES AND FREE LANCES, ACCORDING TO NKD 2007. AND BY SEX, SITUATION AS ON 31 MARCH 20131)

Republika Hrvatska Republic of Croatia

Zagrebačka županija County of Zagreb

Krapinsko-zagorska županija County of

Krapina-Zagorje

Sisačko-moslavačka županija County of

Sisak-Moslavina

Karlovačka županija County of Karlovac

Varaždinska županija County of Varaždin

ukupno Total

žene Women

ukupno Total

žene Women

ukupno Total

žene Women

ukupno Total

žene Women

ukupno Total

žene Women

ukupno Total

žene Women

Ukupno Total

198 415 86 352 13 486 5 596 6 783 2 659 5 590 2 607 5 579 2 589 8 104 3 447

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo Agriculture, forestry and fishing

8 692 2 423 297 135 99 25 329 85 168 60 306 143

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

233 52 9 - 1 - 4 - 1 - 36 6

C Prerađivačka industrija Manufacturing

31 068 11 708 3 393 1 054 1 636 537 918 329 860 317 1 771 575

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

- - - - - - - - - - - -

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

186 32 20 7 10 2 9 2 3 - 10 1

F Građevinarstvo Construction

21 816 1 918 1 911 143 1 383 125 742 65 783 59 968 66

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

27 879 14 019 1 765 807 1 008 519 978 522 880 419 1 143 610

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

12 930 1 327 1 036 108 575 69 345 40 282 43 1 013 82

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

29 731 15 466 1 711 1 017 802 514 794 499 1 099 677 916 600

J Informacije i komunikacije Information and communication

1 355 313 115 26 28 9 35 8 18 8 59 10

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

963 631 56 44 21 13 23 14 29 18 13 6

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

1) See Notes on methodology.

Page 128: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

126 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.4. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PREMA NKD-u 2007. I SPOLU, STANJE 31. OŽUJKA 2013.1) PERSONS IN EMPLOYMENT IN CRAFTS AND TRADES AND FREE LANCES, ACCORDING TO NKD 2007. AND BY SEX, SITUATION AS ON 31 MARCH 20131)

(nastavak) (continued)

Republika Hrvatska Republic of Croatia

Zagrebačka županija County of Zagreb

Krapinsko-zagorska županija County of

Krapina-Zagorje

Sisačko-moslavačka županija County of

Sisak-Moslavina

Karlovačka županija County of Karlovac

Varaždinska županija County of Varaždin

ukupno Total

žene Women

ukupno Total

žene Women

ukupno Total

žene Women

ukupno Total

žene Women

ukupno Total

žene Women

ukupno Total

žene Women

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

528 264 30 16 1 - 13 7 2 1 17 7

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

15 825 8 972 647 389 262 139 335 225 299 190 517 322

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

3 468 1 785 216 90 58 35 93 34 69 40 77 30

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

9 906 2 639 165 106 104 79 121 91 70 46 173 152

P Obrazovanje Education

464 143 23 9 9 2 25 7 10 2 2 -

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

12 103 9 753 915 766 340 268 429 372 429 362 481 408

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

2 713 881 105 37 17 4 21 4 27 14 40 17

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

13 928 10 281 943 729 396 291 347 279 383 256 510 368

T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use

3 953 3 493 126 111 33 28 29 24 40 38 44 40

U Djelatnosti izvan – teritorijalnih organizacija I tijela Activities of extraterritorial organisations and bodies

- - - - - - - - - - - -

Nerazvrstani prema djelatnostima Unclassified according to activities

674 252 3 2 - - - - 127 39 8 4

Page 129: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 127

2.4. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PREMA NKD-u 2007. I SPOLU, STANJE 31. OŽUJKA 2013.1) PERSONS IN EMPLOYMENT IN CRAFTS AND TRADES AND FREE LANCES, ACCORDING TO NKD 2007. AND BY SEX, SITUATION AS ON 31 MARCH 20131) (nastavak) (continued)

Koprivničko- -križevačka županija

County of Koprivnica-Križevci

Bjelovarsko- -bilogorska županija

County of Bjelovar-Bilogora

Primorsko-goranska županija County of

Primorje-Gorski kotar

Ličko-senjska županija

County of Lika-Senj

Virovitičko-podravska županija County of

Virovitica-Podravina

Požeško-slavonska županija County of

Požega-Slavonia

ukupno Total

žene Women

ukupno Total

žene Women

ukupno Total

žene Women

ukupno Total

žene Women

ukupno Total

žene Women

ukupno Total

žene Women

Ukupno Total

3 847 1 834 4 141 1 953 17 745 6 925 2 422 1 042 3 396 1 471 2 853 1 302

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo Agriculture, forestry and fishing

282 124 473 158 661 101 92 14 355 125 250 72

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

4 2 10 1 24 2 2 - 10 4 - -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

626 188 676 238 1 974 577 229 66 565 162 530 211

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

- - - - - - - - - - - -

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

7 1 6 2 - - - - - - - -

F Građevinarstvo Construction

496 35 306 28 2 094 146 296 32 341 28 280 26

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

550 239 611 283 2 227 1 074 328 170 693 353 425 212

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

210 27 274 16 995 106 267 45 195 17 171 20

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

532 373 503 294 2 720 1 434 681 383 464 290 369 158

J Informacije i komunikacije Information and communication

18 4 19 2 154 31 1 - 23 6 19 1

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

7 3 6 2 124 89 34 27 6 4 1 -

Page 130: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

128 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.4. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PREMA NKD-u 2007. I SPOLU, STANJE 31. OŽUJKA 2013.1) PERSONS IN EMPLOYMENT IN CRAFTS AND TRADES AND FREE LANCES, ACCORDING TO NKD 2007. AND BY SEX, SITUATION AS ON 31 MARCH 20131) (nastavak) (continued)

Koprivničko- -križevačka županija

County of Koprivnica-Križevci

Bjelovarsko- -bilogorska županija

County of Bjelovar-Bilogora

Primorsko-goranska županija County of

Primorje-Gorski kotar

Ličko-senjska županija

County of Lika-Senj

Virovitičko-podravska županija County of

Virovitica-Podravina

Požeško-slavonska županija County of

Požega-Slavonia

ukupno Total

žene Women

ukupno Total

žene Women

ukupno Total

žene Women

ukupno Total

žene Women

ukupno Total

žene Women

ukupno Total

žene Women

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

4 4 4 3 102 50 - - 3 1 9 3

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

285 184 234 143 1 408 825 131 53 172 103 160 90

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

32 14 89 58 360 174 15 7 57 36 20 13

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

200 181 258 238 1 819 78 35 3 63 53 171 160

P Obrazovanje Education

4 4 11 1 56 28 6 1 - - 15 2

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

297 251 333 275 888 659 98 82 194 155 161 121

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

44 10 30 5 215 59 6 2 12 5 76 68

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

224 165 283 194 1 245 931 115 92 225 120 175 127

T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use

25 25 6 4 636 547 63 59 6 5 20 17

U Djelatnosti izvan - teritorijalnih organizacija i tijela Activities of extraterritorial organisations and bodies

- - - - - - - - - - - -

Nerazvrstani prema djelatnostima Unclassified according to activities

- - 9 8 43 14 23 6 12 4 1 1

Page 131: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 129

2.4. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PREMA NKD-u 2007. I SPOLU, STANJE 31. OŽUJKA 2013.1) PERSONS IN EMPLOYMENT IN CRAFTS AND TRADES AND FREE LANCES, ACCORDING TO NKD 2007. AND BY SEX, SITUATION AS ON 31 MARCH 20131) (nastavak) (continued)

Brodsko-posavska županija County of

Slavonski Brod-Posavina

Zadarska županija County of Zadar

Osječko-baranjska županija

County of Osijek-Baranja

Šibensko-kninska županija County of Šibenik-Knin

Vukovarsko-srijemska županija County of

Vukovar-Sirmium

ukupno Total

žene Women

ukupno Total

žene Women

ukupno Total

žene Women

ukupno Total

žene Women

ukupno Total

žene Women

Ukupno Total

6 347 2 805 9 785 3 843 10 844 4 867 5 174 2 126 6 866 3 176

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo Agriculture, forestry and fishing

365 135 584 84 1 085 297 264 45 676 218

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

19 8 28 9 - - 4 1 24 7

C Prerađivačka industrija Manufacturing

1 433 514 901 297 1 850 844 537 202 1 225 588

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

- - - - - - - - - -

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

15 - 7 1 22 - 2 1 15 2

F Građevinarstvo Construction

572 70 1 025 109 988 68 576 56 650 89

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

993 495 1 297 717 1 702 853 817 451 1 147 551

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

565 70 500 81 681 62 305 40 288 32

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

771 384 1 758 810 1 362 616 1 048 502 1 014 453

J Informacije i komunikacije Information and communication

26 7 44 14 63 10 23 11 39 13

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

23 14 19 10 53 34 61 44 33 24

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

3 1 30 12 36 20 15 6 16 6

Page 132: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

130 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.4. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PREMA NKD-u 2007. I SPOLU, STANJE 31. OŽUJKA 2013.1) PERSONS IN EMPLOYMENT IN CRAFTS AND TRADES AND FREE LANCES, ACCORDING TO NKD 2007. AND BY SEX, SITUATION AS ON 31 MARCH 20131) (nastavak) (continued)

Brodsko-posavska županija County of

Slavonski Brod-Posavina

Zadarska županija County of Zadar

Osječko-baranjska županija

County of Osijek-Baranja

Šibensko-kninska županija County of Šibenik-Knin

Vukovarsko-srijemska županija County of

Vukovar-Sirmium

ukupno Total

žene Women

ukupno Total

žene Women

ukupno Total

žene Women

ukupno Total

žene Women

ukupno Total

žene Women

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

380 227 767 392 854 501 360 189 446 243

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

89 54 255 153 132 68 79 31 80 35

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

202 182 1 082 136 388 361 256 17 102 78

P Obrazovanje Education

27 6 48 17 48 10 1 - 24 3

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

384 318 410 322 649 517 267 224 339 276

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

32 2 54 13 87 16 23 5 53 6

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

370 255 494 381 761 529 516 285 419 289

T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use

65 55 381 245 72 58 17 16 268 259

U Djelatnosti izvan - teritorijalnih organizacija i tijela Activities of extraterritorial organisations and bodies

- - - - - - - - - -

Nerazvrstani prema djelatnostima Unclassified according to activities

13 8 101 40 11 3 3 - 8 4

Page 133: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 131

2.4. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PREMA NKD-u 2007. I SPOLU, STANJE 31. OŽUJKA 2013.1) PERSONS IN EMPLOYMENT IN CRAFTS AND TRADES AND FREE LANCES, ACCORDING TO NKD 2007. AND BY SEX, SITUATION AS ON 31 MARCH 20131) (nastavak) (continued)

Splitsko-dalmatinska županija

County of Split-Dalmatia

Istarska županija County of Istria

Dubrovačko-neretvanska županija

County of Dubrovnik-Neretva

Međimurska županija County of Međimurje

Grad Zagreb City of Zagreb

ukupno Total

žene Women

ukupno Total

žene Women

ukupno Total

žene Women

ukupno Total

žene Women

ukupno Total

žene Women

Ukupno Total

24 426 10 961 15 919 6 379 6 851 2 559 4 393 1 877 33 864 16 334

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo Agriculture, forestry and fishing

738 123 928 144 238 90 355 191 147 54

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

19 1 19 4 9 6 1 - 9 1

C Prerađivačka industrija Manufacturing

3 608 1 728 1 802 497 455 188 1 030 310 5 049 2 286

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

- - - - - - - - - -

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

34 7 1 - 8 3 4 1 13 2

F Građevinarstvo Construction

2 286 259 2 406 196 552 65 623 40 2 538 213

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

3 150 1 783 2 495 1 252 729 455 457 225 4 484 2 029

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

1 401 187 920 111 473 52 352 24 2 082 95

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

4 000 1 867 3 024 1 641 1 052 507 422 252 4 689 2 195

J Informacije i komunikacije Information and communication

102 20 83 14 13 2 38 12 435 105

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

134 91 142 94 99 64 6 3 73 33

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

88 47 43 23 10 6 8 3 94 48

Page 134: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

132 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.4. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PREMA NKD-u 2007. I SPOLU, STANJE 31. OŽUJKA 2013.1) PERSONS IN EMPLOYMENT IN CRAFTS AND TRADES AND FREE LANCES, ACCORDING TO NKD 2007. AND BY SEX, SITUATION AS ON 31 MARCH 20131) (nastavak) (continued)

Splitsko-dalmatinska županija

County of Split-Dalmatia

Istarska županija County of Istria

Dubrovačko-neretvanska županija

County of Dubrovnik-Neretva

Međimurska županija County of Međimurje

Grad Zagreb City of Zagreb

ukupno Total

žene Women

ukupno Total

žene Women

ukupno Total

žene Women

ukupno Total

žene Women

ukupno Total

žene Women

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

1 559 872 1 012 591 1 182 535 222 131 4 593 2 628

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

413 214 401 216 135 65 90 49 708 369

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

2 281 77 488 138 1 172 28 213 203 543 232

P Obrazovanje Education

47 16 3 2 4 1 2 - 99 32

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

1 568 1 257 795 634 273 206 320 267 2 533 2 013

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

271 57 119 27 41 12 11 3 1 429 515

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

1 398 1 090 964 683 323 217 226 156 3 611 2 844

T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use

1 319 1 260 46 37 33 29 12 7 712 629

U Djelatnosti izvan-teritorijalnih organizacija i tijela Activities of extraterritorial organisations and bodies

- - - - - - - - - -

Nerazvrstani prema djelatnostima Unclassified according to activities

10 5 228 75 50 28 1 - 23 11

Page 135: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 133

2.5. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STUPNJU STRUČNOG OBRAZOVANJA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY EDUCATIONAL ATTAINMENT, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013

Ukupno Total

Stupanj stručnog obrazovanja Educational attainment

visoko University degree

više Non-

-university college degree

srednje Secondary

school education

niže Basic school

education

VKV Highly skilled

KV Skilled

PKV Semi- skilled

NKV Unskilled ukupno

Total doktori Doctors

magistri Masters

Republika Hrvatska Republic of Croatia

1 035 342 221 265 9 878 7 884 89 277 507 860 29 697 17 103 87 268 19 877 62 995

Zagrebačka županija County of Zagreb

53 128 8 351 88 197 4 551 27 597 1 483 833 5 069 1 026 4 218

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo Agriculture, forestry and fishing

1 061 144 6 7 37 460 73 - 87 69 191

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

1 524 136 - 2 51 768 29 134 371 5 30

C Prerađivačka industrija Manufacturing

12 913 1 290 14 45 572 6 615 529 209 1 771 333 1 594

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

665 55 - 3 44 338 10 88 93 7 30

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

1 170 82 - 1 68 452 101 35 175 30 227

F Građevinarstvo Construction

4 368 221 - 3 220 1 719 160 85 1 120 181 662

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

11 290 1 105 4 31 568 8 094 157 102 679 95 490

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

4 007 364 1 11 406 2 607 198 55 243 51 83

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

555 22 - - 19 351 9 13 86 21 34

J Informacije i komunikacije Information and communication

614 165 - 6 51 357 5 17 6 4 9

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

544 74 - 3 51 412 4 1 2 - -

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

71 10 - - 4 40 1 - 8 1 7

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

1 396 467 25 24 133 651 30 12 35 25 43

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

509 47 - - 22 365 9 2 19 2 43

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

4 053 778 1 13 412 2 373 45 58 181 16 190

P Obrazovanje Education

5 860 2 810 36 43 1 602 781 80 15 105 30 437

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

1 852 470 - 3 258 752 17 5 70 155 125

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

365 77 1 1 19 231 15 - 6 - 17

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

311 34 - 1 14 231 11 2 12 1 6

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti

izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u Statističkom izvješću Zaposlenost i plaće jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

1) Activity sections T (Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use) and U (Activities of extraterritorial organisations and bodies) as well as their divisions are not presented in the Statistical Reports Employment and Wages, since they were not covered by the survey.

Page 136: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

134 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.5. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STUPNJU STRUČNOG OBRAZOVANJA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY EDUCATIONAL ATTAINMENT, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Stupanj stručnog obrazovanja Educational attainment

visoko University degree

više Non-

-university college degree

srednje Secondary

school education

niže Basic school

education

VKV Highly skilled

KV Skilled

PKV Semi- skilled

NKV Unskilled ukupno

Total doktori Doctors

magistri Masters

Krapinsko-zagorska županija County of Krapina-Zagorje

24 382 3 452 30 81 2 063 12 884 559 336 2 036 703 2 349

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo Agriculture, forestry and fishing

202 27 - - 4 107 19 - 15 1 29

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

155 5 - - 7 55 - 3 68 6 11

C Prerađivačka industrija Manufacturing

8 123 356 1 27 359 4 528 244 155 846 406 1 229

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

506 39 - - 48 297 9 39 41 5 28

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

633 34 - - 33 320 4 8 95 20 119

F Građevinarstvo Construction

1 246 42 - 1 48 714 18 16 174 67 167

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

3 043 234 - 2 116 2 094 28 57 349 10 155

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

997 28 1 1 38 700 42 21 139 3 26

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

465 23 - - 11 322 7 - 45 9 48

J Informacije i komunikacije Information and communication

158 31 2 1 25 94 2 5 1 - -

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

352 56 - - 52 238 3 1 1 - 1

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

19 7 - - 3 3 - - 1 2 3

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

526 170 2 5 48 268 9 1 15 3 12

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

50 19 - 1 7 24 - - - - -

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

1 830 310 1 6 237 1 133 89 1 8 2 50

P Obrazovanje Education

2 738 1 461 2 13 612 386 20 9 43 12 195

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

3 124 568 21 24 390 1 474 62 19 190 154 267

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

137 30 - - 14 75 3 - 4 3 8

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

78 12 - - 11 52 - 1 1 - 1

Sisačko-moslavačka županija County of Sisak-Moslavina

31 473 4 792 48 98 2 391 15 987 1 012 617 3 797 919 1 958

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo Agriculture, forestry and fishing

874 149 - 2 23 399 56 2 76 76 93

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

203 22 - - 2 132 2 11 33 - 1

Page 137: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 135

2.5. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STUPNJU STRUČNOG OBRAZOVANJA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY EDUCATIONAL ATTAINMENT, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Stupanj stručnog obrazovanja Educational attainment

visoko University degree

više Non-

-university college degree

srednje Secondary

school education

niže Basic school

education

VKV Highly skilled

KV Skilled

PKV Semi- skilled

NKV Unskilled ukupno

Total doktori Doctors

magistri Masters

C Prerađivačka industrija Manufacturing

8 414 793 6 43 343 4 005 266 274 1 798 205 730

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

675 51 - 2 64 361 1 64 99 9 26

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

915 79 - 5 53 450 36 10 130 27 130

F Građevinarstvo Construction

2 035 59 1 1 73 659 128 39 735 153 189

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

3 012 146 - - 71 2 356 49 92 185 25 88

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

1 417 42 - - 60 931 62 46 226 23 27

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

295 18 - - 8 165 1 4 39 9 51

J Informacije i komunikacije Information and communication

199 36 - 1 24 131 - 5 1 - 2

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

525 82 - - 65 370 2 1 1 - 4

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

98 13 - - 2 43 7 5 15 2 11

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

568 158 - 4 39 249 4 13 76 2 27

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

609 63 - 1 21 363 7 8 54 4 89

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

4 458 631 5 7 353 2 946 187 6 157 14 164

P Obrazovanje Education

3 324 1 704 32 17 783 439 88 17 85 16 192

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

3 112 603 4 13 357 1 597 84 14 50 340 67

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

389 98 - 1 33 207 11 5 18 1 16

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

351 45 - 1 17 184 21 1 19 13 51

Karlovačka županija County of Karlovac

27 311 4 482 37 112 2 485 14 337 702 381 2 558 500 1 866

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo Agriculture, forestry and fishing

789 147 - 9 38 406 52 - 52 49 45

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

8 - - - 1 3 - - 1 - 3

C Prerađivačka industrija Manufacturing

7 047 636 2 13 542 3 669 187 88 1 009 168 748

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

499 57 - 9 42 227 2 92 54 1 24

Page 138: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

136 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.5. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STUPNJU STRUČNOG OBRAZOVANJA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY EDUCATIONAL ATTAINMENT, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Stupanj stručnog obrazovanja Educational attainment

visoko University degree

više Non-

-university college degree

srednje Secondary

school education

niže Basic school

education

VKV Highly skilled

KV Skilled

PKV Semi- skilled

NKV Unskilled ukupno

Total doktori Doctors

magistri Masters

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

605 57 - 4 44 238 6 9 110 4 137

F Građevinarstvo Construction

1 591 85 - - 111 786 42 36 257 119 155

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

2 819 196 1 1 116 2 053 55 30 274 24 71

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

1 413 43 - 1 104 854 104 47 205 24 32

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

359 20 - - 18 239 12 12 22 3 33

J Informacije i komunikacije Information and communication

263 59 - 2 40 128 4 17 13 - 2

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

533 135 - 6 63 329 6 - - - -

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

70 3 - - 6 23 3 - 11 15 9

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

544 183 2 2 51 255 2 6 22 4 21

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

412 48 - 1 41 218 39 2 24 3 37

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

4 694 651 1 13 369 3 047 66 18 325 23 195

P Obrazovanje Education

2 687 1 557 19 25 522 361 46 12 40 8 141

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

2 417 499 11 21 332 1 193 59 12 91 53 178

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

379 74 - 3 31 196 17 - 40 1 20

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

182 32 1 2 14 112 - - 8 1 15

Varaždinska županija County of Varaždin

46 252 6 020 114 178 3 407 23 212 1 178 918 5 231 1 337 4 949

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo Agriculture, forestry and fishing

254 28 1 - 10 127 - 6 17 5 61

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

165 15 - 1 15 99 2 11 12 6 5

C Prerađivačka industrija Manufacturing

19 330 771 4 34 762 10 125 470 386 2 743 590 3 483

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

592 86 - 4 41 184 16 163 71 10 21

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

767 47 - - 42 420 14 22 112 13 97

Page 139: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 137

2.5. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STUPNJU STRUČNOG OBRAZOVANJA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY EDUCATIONAL ATTAINMENT, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Stupanj stručnog obrazovanja Educational attainment

visoko University degree

više Non-

-university college degree

srednje Secondary

school education

niže Basic school

education

VKV Highly skilled

KV Skilled

PKV Semi- skilled

NKV Unskilled ukupno

Total doktori Doctors

magistri Masters

F Građevinarstvo Construction

3 171 149 - 6 179 1 051 424 58 790 238 282

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

5 306 357 - 14 235 3 781 39 65 524 41 264

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

1 937 70 - - 113 1 214 32 47 398 17 46

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

489 34 - 1 16 239 2 35 99 10 54

J Informacije i komunikacije Information and communication

541 218 2 7 74 218 - 23 4 - 4

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

913 292 1 14 162 444 5 3 4 1 2

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

38 6 - - 2 24 2 - 1 - 3

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

1 014 340 1 5 116 481 3 6 30 8 30

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

551 36 - 1 9 403 19 3 15 7 59

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

3 113 600 5 28 327 1 802 46 15 170 29 124

P Obrazovanje Education

4 082 2 277 87 41 892 575 73 28 53 21 163

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

3 383 575 12 19 379 1 684 22 29 143 326 225

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

389 81 1 2 17 228 4 12 21 15 11

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

217 38 - 1 16 113 5 6 24 - 15

Koprivničko-križevačka županija County of Koprivnica-Križevci

21 898 3 434 50 130 2 224 9 630 1 130 1 508 1 454 340 2 178

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo Agriculture, forestry and fishing

813 123 3 9 63 374 47 - 45 6 155

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

325 26 1 - 12 197 2 27 58 - 3

C Prerađivačka industrija Manufacturing

7 427 547 12 43 667 2 435 712 1 307 517 142 1 100

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

547 74 1 3 45 206 12 60 74 8 68

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

186 12 - - 15 78 1 3 25 - 52

F Građevinarstvo Construction

1 448 76 - 1 84 596 44 32 324 100 192

Page 140: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

138 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.5. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STUPNJU STRUČNOG OBRAZOVANJA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY EDUCATIONAL ATTAINMENT, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Stupanj stručnog obrazovanja Educational attainment

visoko University degree

više Non-

-university college degree

srednje Secondary

school education

niže Basic school

education

VKV Highly skilled

KV Skilled

PKV Semi- skilled

NKV Unskilled ukupno

Total doktori Doctors

magistri Masters

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

2 301 171 3 5 115 1 658 80 10 117 15 135

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

1 026 28 - 1 46 625 42 26 184 26 49

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

248 19 - 1 5 179 2 - 15 3 25

J Informacije i komunikacije Information and communication

133 30 - 1 17 79 1 1 1 1 3

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

662 136 1 5 72 429 13 - 9 2 1

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

10 3 - 1 1 6 - - - - -

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

555 204 7 19 74 239 10 3 7 7 11

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

310 27 - 1 6 252 1 17 3 - 4

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

1 500 318 1 11 221 871 41 1 5 2 41

P Obrazovanje Education

2 424 1 305 18 23 534 330 75 6 42 4 128

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

1 491 285 3 4 208 749 38 7 16 23 165

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

288 29 - 2 19 216 8 - 1 - 15

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

204 21 - - 20 111 1 8 11 1 31

Bjelovarsko-bilogorska županija County of Bjelovar-Bilogora

22 067 3 475 17 89 1 735 11 470 526 225 2 173 528 1 935

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo Agriculture, forestry and fishing

1 241 149 1 10 59 546 61 4 121 53 248

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

61 8 - - 5 25 - 3 19 - 1

C Prerađivačka industrija Manufacturing

6 201 301 1 11 205 3 406 140 83 830 304 932

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

444 45 - 3 26 165 5 19 129 14 41

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

417 14 - - 23 202 29 4 67 13 65

F Građevinarstvo Construction

1 218 66 1 - 74 461 14 22 375 58 148

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

2 283 134 2 12 97 1 768 35 22 168 11 48

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

855 39 - - 46 584 21 20 115 1 29

Page 141: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 139

2.5. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STUPNJU STRUČNOG OBRAZOVANJA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY EDUCATIONAL ATTAINMENT, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Stupanj stručnog obrazovanja Educational attainment

visoko University degree

više Non-

-university college degree

srednje Secondary

school education

niže Basic school

education

VKV Highly skilled

KV Skilled

PKV Semi- skilled

NKV Unskilled ukupno

Total doktori Doctors

magistri Masters

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

231 11 - - 3 187 5 3 10 2 10

J Informacije i komunikacije Information and communication

253 78 - 5 36 132 1 1 3 1 1

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

636 169 - 2 97 364 3 - 2 - 1

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

18 - - - 2 8 - 2 - 2 4

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

445 170 1 10 48 207 4 4 7 - 5

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

437 37 - 2 9 318 9 1 44 1 18

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

2 339 391 - 7 241 1 447 83 5 81 6 85

P Obrazovanje Education

2 595 1 431 4 15 515 371 44 11 50 21 152

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

2 056 365 6 12 222 1 074 65 21 138 40 131

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

173 40 1 - 19 99 4 - 5 - 6

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

164 27 - - 8 106 3 - 9 1 10

Primorsko-goranska županija County of Primorje-Gorski kotar

77 518 16 487 922 573 7 439 37 330 2 703 1 615 6 889 1 402 3 653

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo Agriculture, forestry and fishing

1 087 138 1 2 36 541 18 8 231 66 49

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

22 6 - - 1 12 - 1 1 1 -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

11 579 1 364 8 42 688 5 417 305 386 2 061 365 993

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

1 444 228 2 8 131 556 39 324 144 15 7

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

2 178 218 1 2 135 833 109 157 274 236 216

F Građevinarstvo Construction

4 333 320 - 8 252 2 011 266 124 803 182 375

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

11 854 1 230 2 16 616 8 169 252 151 969 99 368

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

7 360 701 5 21 710 4 154 411 174 998 66 146

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

4 807 530 1 39 280 2 599 340 142 527 90 299

J Informacije i komunikacije Information and communication

1 460 528 1 24 159 695 22 10 32 6 8

Page 142: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

140 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.5. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STUPNJU STRUČNOG OBRAZOVANJA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY EDUCATIONAL ATTAINMENT, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Stupanj stručnog obrazovanja Educational attainment

visoko University degree

više Non-

-university college degree

srednje Secondary

school education

niže Basic school

education

VKV Highly skilled

KV Skilled

PKV Semi- skilled

NKV Unskilled ukupno

Total doktori Doctors

magistri Masters

K Financijske djelatnosti i djelatnosti siguranja Financial and insurance activities

2 133 700 3 26 228 1 170 13 4 11 - 7

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

331 66 - 3 27 171 4 2 22 11 28

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

3 131 1 546 10 36 392 1 079 23 16 47 7 21

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

2 793 262 - 4 157 1 404 330 14 209 50 367

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

5 753 1 837 12 70 704 2 989 93 6 82 12 30

P Obrazovanje Education

7 826 4 658 673 128 1 605 893 129 25 149 67 300

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

7 122 1 588 200 126 1 105 3 418 281 53 192 116 369

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

1 540 386 1 14 147 820 47 9 75 11 45

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

765 181 2 4 66 399 21 9 62 2 25

Ličko-senjska županija County of Lika-Senj

9 878 1 615 13 25 946 5 208 275 202 834 152 646

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo Agriculture, forestry and fishing

840 136 - 1 28 364 40 37 97 75 63

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

54 3 - - 4 25 1 3 12 4 2

C Prerađivačka industrija Manufacturing

714 32 - - 20 354 76 6 127 22 77

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

318 31 - 3 31 142 2 31 66 7 8

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadni voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

326 21 - - 23 139 12 18 56 8 49

F Građevinarstvo Construction

544 27 - - 25 250 14 15 146 13 54

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

997 38 - 1 45 762 4 9 100 7 32

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

450 17 - - 27 251 40 19 83 1 12

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

739 21 - - 74 439 8 38 33 3 123

J Informacije i komunikacije Information and communication

53 12 - - 5 35 - 1 - - -

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

158 23 - 1 38 94 1 - - - 2

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

31 1 - - 1 14 1 - 14 - -

Page 143: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 141

2.5. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STUPNJU STRUČNOG OBRAZOVANJA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY EDUCATIONAL ATTAINMENT, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Stupanj stručnog obrazovanja Educational attainment

visoko University degree

više Non-

-university college degree

srednje Secondary

school education

niže Basic school

education

VKV Highly skilled

KV Skilled

PKV Semi- skilled

NKV Unskilled ukupno

Total doktori Doctors

magistri Masters

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

124 51 - 1 21 45 1 1 1 1 3

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

183 21 - - 13 128 7 1 11 - 2

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

1 950 278 - 2 215 1 339 28 7 42 3 38

P Obrazovanje Education

1 215 647 8 13 259 178 17 8 13 3 90

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

808 163 4 2 76 458 8 2 25 3 73

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

274 66 1 1 28 144 9 5 2 2 18

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

100 27 - - 13 47 6 1 6 - -

Virovitičko-podravska županija County of Virovitica-Podravina

13 106 2 225 10 44 1 069 6 650 532 153 1 143 302 1 032

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo Agriculture, forestry and fishing

1 133 125 - 3 57 544 99 1 126 20 161

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

58 12 - 4 3 23 2 - 18 - -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

3 244 184 1 3 101 1 692 161 27 476 182 421

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

256 31 - - 17 105 - 14 72 1 16

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

250 20 - 1 11 126 15 4 30 17 27

F Građevinarstvo Construction

471 23 - - 23 213 14 13 101 47 37

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

1 617 76 - 4 73 1 258 45 23 90 7 45

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

512 9 - - 22 302 23 26 108 3 19

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

116 13 - 1 4 82 2 1 9 - 5

J Informacije i komunikacije Information and communication

72 14 - 3 11 45 - - 1 - 1

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

339 94 - 5 48 192 2 - 3 - -

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

4 2 - - - 2 - - - - -

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

305 95 - 3 25 135 1 2 28 2 17

Page 144: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

142 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.5. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STUPNJU STRUČNOG OBRAZOVANJA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY EDUCATIONAL ATTAINMENT, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Stupanj stručnog obrazovanja Educational attainment

visoko University degree

više Non-

-university college degree

srednje Secondary

school education

niže Basic school

education

VKV Highly skilled

KV Skilled

PKV Semi- skilled

NKV Unskilled ukupno

Total doktori Doctors

magistri Masters

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

44 18 - - 8 15 1 - 2 - -

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

1 431 252 - 6 148 884 63 26 8 1 49

P Obrazovanje Education

1 785 980 4 5 366 239 38 13 31 3 115

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

1 273 235 4 5 134 682 60 1 32 19 110

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

130 29 1 - 12 73 2 - 7 - 7

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

66 13 - 1 6 38 4 2 1 - 2

Požeško-slavonska županija County of Požega-Slavonia

12 738 2 133 23 57 1 163 5 958 553 174 1 372 393 992

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo Agriculture, forestry and fishing

978 160 1 4 35 372 53 5 119 126 108

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

71 7 - - 4 24 7 - 13 8 8

C Prerađivačka industrija Manufacturing

3 456 155 2 4 116 1 499 303 79 657 168 479

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

203 27 - 2 9 115 - 16 29 - 7

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

245 24 - 1 9 135 26 2 26 3 20

F Građevinarstvo Construction

363 30 - - 29 149 18 2 74 12 49

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

1 410 100 - 3 84 960 23 42 136 6 59

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

626 15 - - 43 425 30 4 96 4 9

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

93 10 - 1 6 52 4 - 15 1 5

J Informacije i komunikacije Information and communication

77 20 - 1 10 46 - 1 - - -

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

163 34 - 1 19 105 4 - 1 - -

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

29 2 - - 1 26 - - - - -

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

173 68 - 2 15 66 2 - 4 1 17

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

78 18 - 1 6 51 - - 1 - 2

Page 145: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 143

2.5. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STUPNJU STRUČNOG OBRAZOVANJA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY EDUCATIONAL ATTAINMENT, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Stupanj stručnog obrazovanja Educational attainment

visoko University degree

više Non-

-university college degree

srednje Secondary

school education

niže Basic school

education

VKV Highly skilled

KV Skilled

PKV Semi- skilled

NKV Unskilled ukupno

Total doktori Doctors

magistri Masters

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

1 363 245 2 9 190 796 20 15 69 3 25

P Obrazovanje Education

1 647 899 10 13 365 241 27 1 24 1 89

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

1 611 290 8 14 199 813 33 6 106 53 111

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

88 24 - 1 13 43 3 1 1 1 2

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

64 5 - - 10 40 - - 1 6 2

Brodsko-posavska županija County of Slavonski Brod-Posavina

23 910 4 282 79 110 1 941 11 620 712 320 2 969 629 1 437

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo Agriculture, forestry and fishing

930 137 - 5 27 467 42 3 61 56 137

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

70 3 - - 1 29 1 - 10 - 26

C Prerađivačka industrija Manufacturing

6 586 459 7 15 254 2 911 197 197 1 683 410 475

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

340 47 - 1 16 196 3 6 59 3 10

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

544 31 - - 29 232 15 9 108 9 111

F Građevinarstvo Construction

1 711 115 - 2 86 704 106 21 364 101 214

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

2 280 184 - 1 128 1 660 34 15 174 4 81

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

972 40 - - 68 569 56 26 199 6 8

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

119 4 - - 2 71 - 3 33 1 5

J Informacije i komunikacije Information and communication

293 64 - 3 30 194 1 3 - - 1

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

491 103 - 6 71 314 - 2 - - 1

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

8 - - - 1 7 - - - - -

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

728 281 19 4 79 276 18 7 54 - 13

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

590 33 - 1 18 536 2 1 - - -

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

2 373 419 - 9 207 1 588 66 3 28 3 59

P Obrazovanje Education

3 046 1 752 38 41 582 366 56 13 61 5 211

Page 146: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

144 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.5. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STUPNJU STRUČNOG OBRAZOVANJA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY EDUCATIONAL ATTAINMENT, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Stupanj stručnog obrazovanja Educational attainment

visoko University degree

više Non-

-university college degree

srednje Secondary

school education

niže Basic school

education

VKV Highly skilled

KV Skilled

PKV Semi- skilled

NKV Unskilled ukupno

Total doktori Doctors

magistri Masters

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

2 378 542 14 19 297 1 214 110 8 109 28 70

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

297 42 - 2 29 204 5 2 8 1 6

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

154 26 1 1 16 82 - 1 18 2 9

Zadarska županija County of Zadar

31 210 6 806 267 143 2 617 15 911 1 092 417 2 074 386 1 907

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo Agriculture, forestry and fishing

974 96 - 1 24 583 44 2 69 14 142

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

273 29 - - 7 149 9 9 62 2 6

C Prerađivačka industrija Manufacturing

2 900 269 2 9 112 1 591 193 89 256 107 283

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

428 53 1 2 33 120 13 71 121 10 7

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

990 78 - 2 55 505 46 22 126 11 147

F Građevinarstvo Construction

1 457 111 - - 82 754 54 25 247 35 149

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

5 142 364 1 4 162 3 848 66 34 399 49 220

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

1 574 147 1 - 138 802 74 59 285 1 68

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

1 618 179 - 6 63 1 004 46 28 134 4 160

J Informacije i komunikacije Information and communication

326 101 - 3 33 186 - 2 4 - -

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

969 404 1 12 105 441 9 2 3 - 5

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

145 18 - - 10 70 30 1 6 - 10

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

847 449 8 3 75 295 2 6 9 - 11

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

1 408 134 1 2 80 713 285 21 48 24 103

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

4 018 935 1 14 368 2 406 86 11 107 11 94

P Obrazovanje Education

4 285 2 641 225 51 835 421 67 11 50 58 202

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

2 775 571 20 21 364 1 375 41 20 103 56 245

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

808 174 6 10 55 503 17 1 19 4 35

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

273 53 - 3 16 145 10 3 26 - 20

Page 147: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 145

2.5. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STUPNJU STRUČNOG OBRAZOVANJA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY EDUCATIONAL ATTAINMENT, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Stupanj stručnog obrazovanja Educational attainment

visoko University degree

više Non-

-university college degree

srednje Secondary

school education

niže Basic school

education

VKV Highly skilled

KV Skilled

PKV Semi- skilled

NKV Unskilled ukupno

Total doktori Doctors

magistri Masters

Osječko-baranjska županija County of Osijek-Baranja

63 924 12 642 874 436 4 633 32 359 2 323 719 5 764 781 4 703

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo Agriculture, forestry and fishing

3 796 499 7 25 112 1 839 199 16 334 187 610

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

182 21 - - 4 80 16 6 50 3 2

C Prerađivačka industrija Manufacturing

11 523 880 2 35 366 6 193 369 127 1 846 148 1 594

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

1 238 213 4 16 104 461 15 141 264 6 34

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

1 457 101 2 3 67 680 112 19 233 17 228

F Građevinarstvo Construction

5 159 344 - 9 270 2 460 437 92 801 261 494

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

7 602 713 - 19 335 5 614 94 142 434 10 260

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

3 225 153 - 5 158 2 135 154 23 513 22 67

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

1 348 109 - - 28 809 35 19 236 15 97

J Informacije i komunikacije Information and communication

1 315 399 2 25 131 713 5 11 25 2 29

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

1 556 467 3 35 166 900 9 2 6 1 5

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

146 24 - - 16 83 - - 11 8 4

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

1 898 813 48 36 144 741 9 9 98 9 75

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

1 590 146 2 3 48 986 237 1 22 2 148

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

6 785 1 399 3 38 544 3 782 169 52 514 18 307

P Obrazovanje Education

7 800 4 732 668 122 1 380 1 006 153 36 109 19 365

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

5 699 1 290 125 47 661 2 939 248 14 201 47 299

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

896 223 7 14 54 508 53 1 44 3 10

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

709 116 1 4 45 430 9 8 23 3 75

Šibensko-kninska županija County of Šibenik-Knin

21 178 3 956 28 68 1 857 11 240 828 321 1 589 351 1 036

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo Agriculture, forestry and fishing

91 9 - - 3 44 1 - 16 2 16

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

57 4 - - 3 42 - - 7 - 1

Page 148: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

146 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.5. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STUPNJU STRUČNOG OBRAZOVANJA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY EDUCATIONAL ATTAINMENT, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Stupanj stručnog obrazovanja Educational attainment

visoko University degree

više Non-

-university college degree

srednje Secondary

school education

niže Basic school

education

VKV Highly skilled

KV Skilled

PKV Semi- skilled

NKV Unskilled ukupno

Total doktori Doctors

magistri Masters

C Prerađivačka industrija Manufacturing

3 137 265 1 3 136 1 652 177 101 449 74 283

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

545 70 - 1 34 271 18 55 72 14 11

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

727 62 - - 48 283 4 21 119 36 154

F Građevinarstvo Construction

906 61 - 1 56 447 53 32 138 22 97

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

3 003 178 - - 114 2 323 83 18 196 17 74

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

1 301 79 - 1 67 809 106 9 126 89 16

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

1 167 150 - 3 54 695 46 16 77 26 103

J Informacije i komunikacije Information and communication

206 64 1 1 26 107 - 7 2 - -

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

579 185 - 1 72 306 12 1 1 - 2

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

193 33 - - 17 104 6 3 29 - 1

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

440 167 - 1 46 197 4 9 13 1 3

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

428 53 - - 24 316 10 - 4 1 20

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

3 075 570 4 7 324 1 911 26 21 148 8 67

P Obrazovanje Education

2 429 1 372 15 20 520 284 94 18 34 6 101

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

1 999 471 4 21 227 940 148 6 122 35 50

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

678 126 3 8 62 392 25 1 19 20 33

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

217 37 - - 24 117 15 3 17 - 4

Vukovarsko-srijemska županija County of Vukovar-Sirmium

29 571 5 206 39 118 2 363 14 653 998 309 3 210 652 2 180

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo Agriculture, forestry and fishing

3 077 387 - 11 149 1 242 36 18 604 127 514

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

70 4 - - 1 44 7 3 11 - -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

4 452 256 1 6 120 2 308 190 83 838 180 477

Page 149: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 147

2.5. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STUPNJU STRUČNOG OBRAZOVANJA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY EDUCATIONAL ATTAINMENT, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Stupanj stručnog obrazovanja Educational attainment

visoko University degree

više Non-

-university college degree

srednje Secondary

school education

niže Basic school

education

VKV Highly skilled

KV Skilled

PKV Semi- skilled

NKV Unskilled ukupno

Total doktori Doctors

magistri Masters

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

475 50 - 3 51 270 1 13 67 2 21

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadni voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

895 64 - 1 63 338 92 10 202 15 111

F Građevinarstvo Construction

1 955 113 1 3 110 809 131 34 375 126 257

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

3 411 243 - 14 150 2 380 43 17 346 46 186

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

1 519 78 2 5 72 928 43 94 274 5 25

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

386 26 - - 15 232 40 1 42 6 24

J Informacije i komunikacije Information and communication

195 41 - 1 18 128 3 2 2 - 1

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

418 98 1 5 52 222 39 - 5 - 2

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

52 7 - - 5 36 - - 2 - 2

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

526 186 6 10 34 254 11 1 17 - 23

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

298 39 - 2 15 159 18 2 10 1 54

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

4 514 642 - 17 375 2 957 119 12 236 18 155

P Obrazovanje Education

4 056 2 348 21 24 824 516 68 10 81 14 195

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

2 846 529 7 14 276 1 571 140 6 88 112 124

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

277 57 - 1 24 178 8 1 3 - 6

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

149 38 - 1 9 81 9 2 7 - 3

Splitsko-dalmatinska županija County of Split-Dalmatia

95 249 20 397 1 008 566 9 049 44 554 2 092 1 485 9 437 2 606 5 629

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo Agriculture, forestry and fishing

1 149 152 - 6 25 623 17 3 55 10 264

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

237 23 - - 8 84 - 7 57 16 42

C Prerađivačka industrija Manufacturing

13 443 1 942 23 37 786 5 027 244 284 3 035 1 028 1 097

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

1 506 316 2 19 128 750 13 174 80 14 31

Page 150: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

148 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.5. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STUPNJU STRUČNOG OBRAZOVANJA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY EDUCATIONAL ATTAINMENT, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Stupanj stručnog obrazovanja Educational attainment

visoko University degree

više Non-

-university college degree

srednje Secondary

school education

niže Basic school

education

VKV Highly skilled

KV Skilled

PKV Semi- skilled

NKV Unskilled ukupno

Total doktori Doctors

magistri Masters

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

1 860 167 - 5 126 783 130 61 335 43 215

F Građevinarstvo Construction

7 264 667 - 12 371 2 938 253 167 1 383 446 1 039

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

17 442 1 458 - 34 949 12 299 255 254 1 465 168 594

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

5 426 411 1 18 474 2 951 198 163 914 92 223

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

4 297 383 - 14 235 2 156 139 156 831 68 329

J Informacije i komunikacije Information and communication

1 712 564 3 32 262 803 9 12 39 2 21

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

2 520 944 1 27 363 1 183 15 1 9 - 5

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

393 84 - 3 31 236 2 2 12 6 20

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

3 552 1 519 83 44 291 1 355 44 32 191 14 106

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

3 046 311 - 16 216 1 707 59 5 213 16 519

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

8 816 2 237 14 62 886 5 124 197 28 204 33 107

P Obrazovanje Education

12 143 6 875 712 128 2 704 1 296 300 44 196 26 702

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

6 962 1 604 154 77 931 3 229 141 82 220 594 161

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

2 333 537 11 23 189 1 349 59 2 103 2 92

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

1 148 203 4 9 74 661 17 8 95 28 62

Istarska županija County of Istria

55 037 9 930 102 260 4 815 26 269 1 234 1 339 6 207 1 220 4 023

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo Agriculture, forestry and fishing

550 87 1 4 19 272 15 2 60 39 56

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

197 16 - - 6 74 4 - 44 10 43

C Prerađivačka industrija Manufacturing

11 432 1 160 4 35 588 4 815 276 523 2 204 621 1 245

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

789 104 1 12 51 350 7 169 85 2 21

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

1 578 173 1 1 90 614 7 60 351 51 232

F Građevinarstvo Construction

3 358 221 1 4 151 1 485 104 77 744 151 425

Page 151: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 149

2.5. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STUPNJU STRUČNOG OBRAZOVANJA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY EDUCATIONAL ATTAINMENT, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Stupanj stručnog obrazovanja Educational attainment

visoko University degree

više Non-

-university college degree

srednje Secondary

school education

niže Basic school

education

VKV Highly skilled

KV Skilled

PKV Semi- skilled

NKV Unskilled ukupno

Total doktori Doctors

magistri Masters

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

7 283 544 - 12 328 5 077 89 132 734 53 326

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

2 145 147 - 8 164 1 368 119 40 252 11 44

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

6 105 601 1 32 315 2 802 266 193 1 112 147 669

J Informacije i komunikacije Information and communication

1 231 521 1 8 171 512 - 7 15 - 5

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

1 653 395 1 19 255 964 9 2 15 1 12

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

447 54 - - 46 281 4 1 31 1 29

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

1 809 786 45 21 165 723 14 17 64 7 33

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

1 923 201 1 3 73 1 337 37 14 132 7 122

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

4 314 1 178 4 35 441 2 503 83 13 31 4 61

P Obrazovanje Education

5 494 2 838 13 23 1 401 689 95 42 93 33 303

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

3 101 606 16 39 440 1 437 58 22 158 66 314

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

1 139 185 11 1 56 712 40 23 57 12 54

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

489 113 1 3 55 254 7 2 25 4 29

Dubrovačko-neretvanska županija County of Dubrovnik-Neretva

27 208 5 366 148 143 2 658 13 207 1 049 433 2 921 305 1 269

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo Agriculture, forestry and fishing

276 37 1 - 11 128 48 4 29 4 15

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

84 10 - - 7 39 3 3 6 1 15

C Prerađivačka industrija Manufacturing

1 457 122 - 1 85 636 84 44 352 30 104

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

355 53 2 3 22 191 6 29 37 4 13

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

954 84 12 1 47 425 93 32 167 8 98

F Građevinarstvo Construction

1 674 105 - 2 75 633 201 26 342 83 209

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

3 531 227 1 1 117 2 357 92 31 565 38 104

Page 152: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

150 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.5. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STUPNJU STRUČNOG OBRAZOVANJA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY EDUCATIONAL ATTAINMENT, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Stupanj stručnog obrazovanja Educational attainment

visoko University degree

više Non-

-university college degree

srednje Secondary

school education

niže Basic school

education

VKV Highly skilled

KV Skilled

PKV Semi- skilled

NKV Unskilled ukupno

Total doktori Doctors

magistri Masters

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

2 582 223 2 5 287 1 338 76 46 480 10 122

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

3 555 365 1 13 211 1 926 120 160 494 40 239

J Informacije i komunikacije Information and communication

440 177 2 3 63 178 4 4 9 1 4

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

671 196 - 10 98 367 5 1 2 - 2

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

113 23 - 1 14 59 1 - 9 1 6

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

774 326 10 8 62 281 31 6 60 5 3

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

1 055 228 - 3 81 561 56 7 37 12 73

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

3 324 700 1 14 358 2 174 46 3 24 1 18

P Obrazovanje Education

3 176 1 823 96 52 720 387 64 12 64 2 104

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

2 223 426 12 16 336 1 007 72 14 197 63 108

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

655 184 7 8 41 334 36 7 30 2 21

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

309 57 1 2 23 186 11 4 17 - 11

Međimurska županija County of Međimurje

27 031 3 335 33 140 1 964 12 865 565 446 4 396 1 196 2 264

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo Agriculture, forestry and fishing

362 43 - 5 13 117 15 3 57 22 92

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

- - - - - - - - - - -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

11 913 439 1 17 488 5 929 304 175 2 488 751 1 339

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

306 30 - 2 25 120 7 64 34 12 14

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

433 44 - 7 37 161 3 5 83 15 85

F Građevinarstvo Construction

2 426 106 - 2 90 873 23 92 826 119 297

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

2 739 158 1 4 128 1 949 18 20 343 21 102

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

741 22 - - 35 437 31 24 171 4 17

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

508 16 - 2 14 272 7 9 120 28 42

Page 153: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 151

2.5. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STUPNJU STRUČNOG OBRAZOVANJA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY EDUCATIONAL ATTAINMENT, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Stupanj stručnog obrazovanja Educational attainment

visoko University degree

više Non-

-university college degree

srednje Secondary

school education

niže Basic school

education

VKV Highly skilled

KV Skilled

PKV Semi- skilled

NKV Unskilled ukupno

Total doktori Doctors

magistri Masters

J Informacije i komunikacije Information and communication

325 111 - 6 35 148 - 6 17 6 2

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

534 103 - 3 97 298 27 1 8 - -

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

45 6 - - 1 27 4 - 6 - 1

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

709 187 4 7 65 372 10 13 36 7 19

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

464 61 - 3 32 320 5 1 11 3 31

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

1 335 261 - 13 190 789 43 2 25 1 24

P Obrazovanje Education

2 665 1 464 22 58 569 330 15 20 90 22 155

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

1 266 236 5 8 123 587 51 8 55 175 31

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

153 36 - 3 15 71 1 3 12 7 8

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

107 12 - - 7 65 1 - 14 3 5

Grad Zagreb City of Zagreb

321 287 92 879 5 948 4 316 27 907 154 933 8 151 4 352 16 145 4 149 12 771

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo Agriculture, forestry and fishing

873 294 4 20 27 357 79 2 42 11 61

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

1 352 464 6 23 76 562 12 81 148 2 7

C Prerađivačka industrija Manufacturing

36 347 7 220 87 331 1 982 18 293 1 390 1 037 3 395 860 2 170

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

3 277 844 12 79 255 1 321 46 491 179 39 102

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

3 728 300 3 32 135 1 710 154 203 412 122 692

F Građevinarstvo Construction

18 415 2 049 7 65 1 192 8 334 624 501 3 319 844 1 552

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

56 517 9 292 42 250 3 430 37 727 815 475 2 854 281 1 643

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

18 001 2 321 16 113 1 411 11 014 665 349 1 463 114 664

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

6 880 499 2 23 220 4 216 314 162 666 207 596

J Informacije i komunikacije Information and communication

18 312 8 392 90 468 1 677 7 585 132 225 164 24 113

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

19 638 8 782 31 520 2 151 8 414 136 20 90 4 41

Page 154: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

152 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.5. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STUPNJU STRUČNOG OBRAZOVANJA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY EDUCATIONAL ATTAINMENT, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Stupanj stručnog obrazovanja Educational attainment

visoko University degree

više Non-

-university college degree

srednje Secondary

school education

niže Basic school

education

VKV Highly skilled

KV Skilled

PKV Semi- skilled

NKV Unskilled ukupno

Total doktori Doctors

magistri Masters

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

3 095 387 2 9 245 1 475 166 31 239 61 491

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

20 718 11 252 1 198 415 1 631 7 013 222 88 265 57 190

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

15 248 1 344 3 38 680 10 134 920 136 489 97 1 448

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

34 149 13 855 213 764 3 014 15 386 288 156 877 174 399

P Obrazovanje Education

27 690 15 422 3 231 537 5 264 4 102 843 146 521 148 1 244

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

25 418 6 529 917 391 3 675 11 481 941 125 628 1 043 996

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

7 141 2 252 71 180 485 3 630 323 96 182 23 150

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

4 488 1 381 13 58 357 2 179 81 28 212 38 212

2.6. ZAPOSLENE ŽENE U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STUPNJU STRUČNOG OBRAZOVANJA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. WOMEN IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY EDUCATIONAL ATTAINMENT, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013

Ukupno Total

Stupanj stručnog obrazovanja Educational attainment

visoko University degree

više Non-

-university college degree

srednje Secondary

school education

niže Basic school

education

VKV Highly skilled

KV Skilled

PKV Semi- skilled

NKV Unskilled ukupno

Total doktori Doctors

magistri Masters

Republika Hrvatska Republic of Croatia

491 805 127 863 4 593 4 068 53 411 234 119 15 560 2 738 19 709 7 754 30 651

Zagrebačka županija County of Zagreb

22 160 4 883 35 86 2 671 11 040 525 65 909 376 1 691

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo Agriculture, forestry and fishing

284 49 2 4 17 134 7 - 7 12 58

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

69 17 - - 2 41 5 - 2 - 2

C Prerađivačka industrija Manufacturing

3 750 525 5 15 182 1 924 197 7 296 89 530

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

120 13 - - 10 84 6 - 1 1 5

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

248 41 - - 24 114 16 - 7 4 42

F Građevinarstvo Construction

450 62 - - 36 279 13 4 13 9 34

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti

izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u Statističkom izvješću Zaposlenost i plaće jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

1) Activity sections T (Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use) and U (Activities of extraterritorial organisations and bodies) as well as their divisions are not presented in the Statistical Reports Employment and Wages, since they were not covered by the survey.

Page 155: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 153

2.6. ZAPOSLENE ŽENE U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STUPNJU STRUČNOG OBRAZOVANJA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. WOMEN IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY EDUCATIONAL ATTAINMENT, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Stupanj stručnog obrazovanja Educational attainment

visoko University degree

više Non-

-university college degree

srednje Secondary

school education

niže Basic school

education

VKV Highly skilled

KV Skilled

PKV Semi- skilled

NKV Unskilled ukupno

Total doktori Doctors

magistri Masters

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

5 653 596 2 17 255 4 040 73 35 345 32 277

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

1 142 138 - 2 122 790 37 1 15 11 28

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme I usluživanja hrane Accommodation and food service activities

274 11 - - 9 166 8 5 38 15 22

J Informacije i komunikacije Information and communication

195 62 - 3 17 106 2 2 1 - 5

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

461 59 - 1 38 360 2 - 2 - -

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

25 5 - - 2 13 - - 1 1 3

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

603 173 10 6 57 322 11 3 7 17 13

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

134 26 - - 11 70 5 - 2 - 20

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

1 809 405 1 5 182 1 034 33 2 40 8 105

P Obrazovanje Education

4 918 2 236 14 29 1 481 594 78 4 75 27 423

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

1 596 385 - 2 217 668 17 2 47 149 111

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

266 51 1 1 8 179 14 - 3 - 11

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

163 29 - 1 1 122 1 - 7 1 2

Krapinsko-zagorska županija County of Krapina-Zagorje

12 622 2 234 5 38 1 352 6 230 313 29 575 433 1 456

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo Agriculture, forestry and fishing

68 11 - - 2 44 1 - 5 - 5

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

18 1 - - 3 12 - - - - 2

C Prerađivačka industrija Manufacturing

3 678 145 - 10 141 1 946 141 6 183 275 841

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

88 8 - - 17 51 5 - 1 - 6

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

134 14 - - 14 82 1 - 8 2 13

F Građevinarstvo Construction

139 14 - - 11 99 2 1 7 - 5

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

1 734 138 - 2 60 1 206 17 17 218 5 73

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

236 13 - - 18 187 8 - 2 - 8

Page 156: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

154 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.6. ZAPOSLENE ŽENE U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STUPNJU STRUČNOG OBRAZOVANJA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. WOMEN IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY EDUCATIONAL ATTAINMENT, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Stupanj stručnog obrazovanja Educational attainment

visoko University degree

više Non-

-university college degree

srednje Secondary

school education

niže Basic school

education

VKV Highly skilled

KV Skilled

PKV Semi- skilled

NKV Unskilled ukupno

Total doktori Doctors

magistri Masters

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme I usluživanja hrane Accommodation and food service activities

285 18 - - 9 178 4 - 26 8 42

J Informacije i komunikacije Information and communication

64 15 - 1 5 43 - - 1 - -

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

268 40 - - 40 184 2 - 1 - 1

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

16 6 - - 3 3 - - - 1 3

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

203 62 - 1 20 106 8 - 4 1 2

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

31 15 - 1 5 11 - - - - -

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

905 196 - 3 144 502 44 - - - 19

P Obrazovanje Education

2 176 1 127 1 5 530 271 20 1 28 11 188

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

2 433 378 4 15 316 1 221 57 3 88 130 240

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

91 23 - - 7 49 3 - 2 - 7

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

55 10 - - 7 35 - 1 1 - 1

Sisačko-moslavačka županija County of Sisak-Moslavina

13 837 2 884 20 51 1 594 6 989 544 85 537 366 838

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo Agriculture, forestry and fishing

209 46 - 2 12 112 7 1 4 1 26

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

16 1 - - - 13 1 - 1 - -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

2 594 312 2 22 124 1 375 169 5 266 37 306

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

102 13 - - 18 59 1 - 6 - 5

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

195 39 - 4 21 109 5 - 5 3 13

F Građevinarstvo Construction

138 16 - - 18 84 7 - 6 1 6

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

2 076 100 - - 44 1 662 32 57 113 14 54

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

258 13 - - 26 199 8 - 4 - 8

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme iusluživanja hrane Accommodation and food service activities

196 13 - - 6 98 1 3 26 7 42

J Informacije i komunikacije Information and communication

57 10 - - 6 40 - - - - 1

Page 157: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 155

2.6. ZAPOSLENE ŽENE U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STUPNJU STRUČNOG OBRAZOVANJA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. WOMEN IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY EDUCATIONAL ATTAINMENT, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Stupanj stručnog obrazovanja Educational attainment

visoko University degree

više Non-

-university college degree

srednje Secondary

school education

niže Basic school

education

VKV Highly skilled

KV Skilled

PKV Semi- skilled

NKV Unskilled ukupno

Total doktori Doctors

magistri Masters

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

417 59 - - 49 302 2 - 1 - 4

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

42 7 - - 2 20 6 - 1 1 5

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

191 51 - 1 21 108 3 - 2 1 5

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

207 42 - 1 13 90 4 - 4 2 52

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

1 652 355 2 3 202 940 115 1 9 2 28

P Obrazovanje Education

2 622 1 293 14 12 686 306 85 12 37 13 190

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

2 399 420 2 5 309 1 216 83 5 34 273 59

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

286 68 - - 25 159 10 - 12 1 11

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

180 26 - 1 12 97 5 1 6 10 23

Karlovačka županija County of Karlovac

11 321 2 706 10 57 1 295 5 591 323 34 520 125 727

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo Agriculture, forestry and fishing

187 40 - 4 13 111 13 - 7 - 3

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

- - - - - - - - - - -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

1 890 232 - 5 128 914 84 3 204 49 276

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

83 18 - 2 10 52 - - 2 - 1

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

112 27 - 3 18 58 1 - 1 - 7

F Građevinarstvo Construction

185 30 - - 22 118 1 - 5 1 8

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

1 743 123 - - 69 1 280 32 12 184 7 36

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

241 16 - - 24 176 5 2 9 2 7

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme I usluživanja hrane Accommodation and food service activities

223 16 - - 12 134 11 8 12 2 28

J Informacije i komunikacije Information and communication

70 22 - - 10 38 - - - - -

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

410 98 - 3 44 263 5 - - - -

Page 158: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

156 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.6. ZAPOSLENE ŽENE U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STUPNJU STRUČNOG OBRAZOVANJA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. WOMEN IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY EDUCATIONAL ATTAINMENT, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Stupanj stručnog obrazovanja Educational attainment

visoko University degree

više Non-

-university college degree

srednje Secondary

school education

niže Basic school

education

VKV Highly skilled

KV Skilled

PKV Semi- skilled

NKV Unskilled ukupno

Total doktori Doctors

magistri Masters

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

21 - - - 1 10 - - 2 5 3

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

238 79 1 1 23 129 1 - 1 - 5

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

126 40 - 1 20 39 13 - 4 - 10

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

1 436 356 1 7 136 850 42 1 15 2 34

P Obrazovanje Education

2 107 1 200 6 15 454 248 45 - 20 6 134

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

1 905 347 2 12 285 968 54 8 39 50 154

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

237 47 - 2 19 129 16 - 13 1 12

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

107 15 - 2 7 74 - - 2 - 9

Varaždinska županija County of Varaždin

23 397 3 509 34 90 2 123 11 517 522 182 1 880 761 2 903

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo Agriculture, forestry and fishing

79 10 - - 4 54 - 1 2 - 8

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

14 4 - - 4 6 - - - - -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

10 298 339 2 18 413 5 145 310 117 1 378 381 2 215

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

119 25 - 1 13 63 6 1 5 1 5

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

139 21 - - 20 79 2 - 6 1 10

F Građevinarstvo Construction

274 41 - 3 35 139 35 1 8 2 13

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

3 023 208 - 11 128 2 183 20 23 305 25 131

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

378 31 - - 45 279 1 2 7 1 12

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme I usluživanja hrane Accommodation and food service activities

296 24 - - 9 133 1 12 57 9 51

J Informacije i komunikacije Information and communication

165 73 - 3 30 60 - - - - 2

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

570 178 - 9 105 283 1 1 - - 2

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

12 - - - - 10 - - 1 - 1

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

409 130 - 1 48 216 1 1 4 2 7

Page 159: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 157

2.6. ZAPOSLENE ŽENE U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STUPNJU STRUČNOG OBRAZOVANJA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. WOMEN IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY EDUCATIONAL ATTAINMENT, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Stupanj stručnog obrazovanja Educational attainment

visoko University degree

više Non-

-university college degree

srednje Secondary

school education

niže Basic school

education

VKV Highly skilled

KV Skilled

PKV Semi- skilled

NKV Unskilled ukupno

Total doktori Doctors

magistri Masters

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

270 27 - - 7 171 19 - 1 2 43

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

1 287 329 4 11 156 708 30 3 10 15 36

P Obrazovanje Education

3 070 1 617 23 21 788 392 68 6 31 18 150

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

2 647 385 4 10 294 1 378 19 10 57 300 204

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

239 46 1 1 10 159 4 3 5 4 8

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

108 21 - 1 14 59 5 1 3 - 5

Koprivničko-križevačka županija County of Koprivnica-Križevci

10 265 2 064 28 70 1 366 4 415 495 610 220 91 1 004

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo Agriculture, forestry and fishing

208 40 1 1 23 115 8 - 2 2 18

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

32 8 1 - 4 16 1 - 1 - 2

C Prerađivačka industrija Manufacturing

3 221 334 9 30 356 1 012 266 580 84 42 547

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

117 27 - 1 11 58 5 1 6 - 9

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

39 4 - - 6 15 - - 1 - 13

F Građevinarstvo Construction

119 17 - - 26 62 1 - 4 2 7

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

1 259 100 1 2 63 907 48 7 65 12 57

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

178 3 - - 16 145 1 - 2 2 9

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme I usluživanja hrane Accommodation and food service activities

164 11 - 1 4 121 1 - 9 3 15

J Informacije i komunikacije Information and communication

43 11 - - 5 25 1 - - - 1

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

441 72 - 2 43 316 8 - 1 1 -

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

4 - - - - 4 - - - - -

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

215 68 4 9 34 94 5 2 5 - 7

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

90 19 - - 3 54 1 10 - - 3

Page 160: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

158 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.6. ZAPOSLENE ŽENE U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STUPNJU STRUČNOG OBRAZOVANJA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. WOMEN IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY EDUCATIONAL ATTAINMENT, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Stupanj stručnog obrazovanja Educational attainment

visoko University degree

više Non-

-university college degree

srednje Secondary

school education

niže Basic school

education

VKV Highly skilled

KV Skilled

PKV Semi- skilled

NKV Unskilled ukupno

Total doktori Doctors

magistri Masters

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

765 185 - 6 110 411 36 - - 2 21

P Obrazovanje Education

1 848 937 9 12 459 230 69 3 28 3 119

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

1 214 200 3 4 176 622 37 7 7 22 143

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

188 18 - 2 11 144 6 - - - 9

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

120 10 - - 16 64 1 - 5 - 24

Bjelovarsko-bilogorska županija County of Bjelovar-Bilogora

10 448 2 081 4 45 1 028 5 556 267 30 453 173 860

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo Agriculture, forestry and fishing

316 50 - 4 27 163 11 - 19 - 46

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

8 2 - - 1 2 - - 2 - 1

C Prerađivačka industrija Manufacturing

2 464 124 1 4 73 1 414 50 10 213 113 467

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

83 11 - 1 7 51 3 - 3 2 6

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

81 8 - - 9 53 3 2 1 - 5

F Građevinarstvo Construction

142 23 - - 16 88 6 - 4 1 4

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

1 358 80 1 11 35 1 116 17 6 76 4 24

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

190 19 - - 12 148 3 1 1 - 6

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme I usluživanja hrane Accommodation and food service activities

142 6 - - 1 115 5 2 4 2 7

J Informacije i komunikacije Information and communication

85 28 - 2 9 43 1 - 2 1 1

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

406 80 - 1 60 263 2 - 1 - -

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

6 - - - - 4 - - - - 2

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

193 44 - 2 18 124 2 - 1 - 4

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

1 017 214 - 2 129 603 51 - 6 - 14

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

175 24 - - 4 119 6 - 16 - 6

Page 161: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 159

2.6. ZAPOSLENE ŽENE U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STUPNJU STRUČNOG OBRAZOVANJA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. WOMEN IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY EDUCATIONAL ATTAINMENT, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Stupanj stručnog obrazovanja Educational attainment

visoko University degree

više Non-

-university college degree

srednje Secondary

school education

niže Basic school

education

VKV Highly skilled

KV Skilled

PKV Semi- skilled

NKV Unskilled ukupno

Total doktori Doctors

magistri Masters

P Obrazovanje Education

2 018 1 072 - 12 438 273 43 2 27 18 145

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

1 572 258 2 6 172 851 59 7 75 32 118

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

112 21 - - 13 68 4 - 2 - 4

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

80 17 - - 4 58 1 - - - -

Primorsko-goranska županija County of Primorje-Gorski kotar

36 538 9 869 443 333 4 217 17 258 1 460 173 1 336 435 1 790

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo Agriculture, forestry and fishing

245 49 - - 14 143 3 3 17 3 13

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

5 2 - - - 3 - - - - -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

2 737 574 2 20 165 1 331 153 21 159 67 267

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

290 57 - - 25 178 16 - 9 3 2

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

415 110 1 - 40 182 17 1 7 30 28

F Građevinarstvo Construction

525 121 - 4 53 288 18 4 20 5 16

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

6 444 681 - 10 294 4 539 119 66 516 39 190

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

1 695 340 1 13 167 1 077 57 - 34 3 17

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme I usluživanja hrane Accommodation and food service activities

2 723 336 - 22 149 1 393 265 38 234 72 236

J Informacije i komunikacije Information and communication

605 259 - 13 56 271 10 1 6 - 2

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

1 573 480 - 18 153 916 10 - 7 - 7

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

164 35 - - 9 97 3 - 4 2 14

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

1 407 670 3 15 167 533 13 5 5 3 11

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

1 423 177 - 2 71 499 293 3 57 34 289

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

3 101 1 159 6 42 327 1 496 77 - 17 6 19

P Obrazovanje Education

6 134 3 398 339 80 1 464 697 127 6 87 60 295

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

5 671 1 034 89 80 952 2 871 242 21 101 100 350

Page 162: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

160 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.6. ZAPOSLENE ŽENE U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STUPNJU STRUČNOG OBRAZOVANJA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. WOMEN IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY EDUCATIONAL ATTAINMENT, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Stupanj stručnog obrazovanja Educational attainment

visoko University degree

više Non-

-university college degree

srednje Secondary

school education

niže Basic school

education

VKV Highly skilled

KV Skilled

PKV Semi- skilled

NKV Unskilled ukupno

Total doktori Doctors

magistri Masters

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

919 259 1 10 73 492 29 4 28 7 27

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

462 128 1 4 38 252 8 - 28 1 7

Ličko-senjska županija County of Lika-Senj

4 370 947 11 9 603 2 196 101 29 126 16 352

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo Agriculture, forestry and fishing

147 38 - - 12 76 1 - - - 20

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

13 - - - 3 8 1 - - - 1

C Prerađivačka industrija Manufacturing

234 12 - - 7 130 19 1 19 3 43

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

63 8 - - 18 32 2 - 1 - 2

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

53 10 - - 7 30 3 - 3 - -

F Građevinarstvo Construction

68 7 - - 8 42 2 1 3 1 4

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

605 31 - 1 24 467 2 3 47 4 27

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

80 5 - - 13 53 3 1 4 1 -

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme I usluživanja hrane Accommodation and food service activities

414 16 - - 47 237 6 13 9 3 83

J Informacije i komunikacije Information and communication

17 7 - - 1 9 - - - - -

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

117 15 - 1 33 68 - - - - 1

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

5 - - - 1 3 1 - - - -

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

47 12 - - 9 23 - - 1 - 2

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

59 12 - - 8 26 7 - 4 - 2

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

724 154 - 1 115 426 22 2 1 - 4

P Obrazovanje Education

887 450 6 4 205 119 15 6 10 - 82

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

609 106 4 1 67 332 6 1 21 3 73

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

176 48 1 1 17 93 8 1 - 1 8

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

52 16 - - 8 22 3 - 3 - -

Page 163: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 161

2.6. ZAPOSLENE ŽENE U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STUPNJU STRUČNOG OBRAZOVANJA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. WOMEN IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY EDUCATIONAL ATTAINMENT, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Stupanj stručnog obrazovanja Educational attainment

visoko University degree

više Non-

-university college degree

srednje Secondary

school education

niže Basic school

education

VKV Highly skilled

KV Skilled

PKV Semi- skilled

NKV Unskilled ukupno

Total doktori Doctors

magistri Masters

Virovitičko-podravska županija County of Virovitica-Podravina

6 120 1 268 4 15 668 3 175 257 35 141 130 446

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo Agriculture, forestry and fishing

191 33 - 2 23 109 9 - - 1 16

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

13 6 - - - 7 - - - - -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

1 195 60 1 - 32 698 73 2 56 101 173

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

50 7 - - 6 30 - - 5 - 2

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnostisanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

71 6 - - 3 50 5 - 2 4 1

F Građevinarstvo Construction

55 8 - - 7 37 2 - - 1 -

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

869 33 - 3 38 727 12 10 31 2 16

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

112 4 - - 11 87 4 - 1 1 4

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme I usluživanja hrane Accommodation and food service activities

75 6 - 1 2 56 - 1 5 - 5

J Informacije i komunikacije Information and communication

18 7 - 1 3 7 - - - - 1

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

252 64 - 2 33 153 1 - 1 - -

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

- - - - - - - - - - -

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

108 35 - 1 10 54 1 1 1 - 6

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

23 14 - - 5 3 1 - - - -

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

692 136 - 3 74 398 50 16 1 - 17

P Obrazovanje Education

1 325 685 3 2 309 161 38 5 20 1 106

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

978 138 - - 106 542 59 - 17 19 97

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

65 18 - - 5 38 2 - 1 - 1

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

28 8 - - 1 18 - - - - 1

Požeško-slavonska županija County of Požega-Slavonia

5 989 1 214 11 27 709 2 751 380 28 290 178 439

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo Agriculture, forestry and fishing

214 37 - 1 20 114 27 - 3 2 11

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

8 3 - - 1 4 - - - - -

Page 164: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

162 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.6. ZAPOSLENE ŽENE U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STUPNJU STRUČNOG OBRAZOVANJA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. WOMEN IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY EDUCATIONAL ATTAINMENT, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Stupanj stručnog obrazovanja Educational attainment

visoko University degree

više Non-

-university college degree

srednje Secondary

school education

niže Basic school

education

VKV Highly skilled

KV Skilled

PKV Semi- skilled

NKV Unskilled ukupno

Total doktori Doctors

magistri Masters

C Prerađivačka industrija Manufacturing

1 388 49 2 3 49 591 259 9 136 117 178

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

29 7 - - - 20 - - - - 2

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

46 10 - 1 5 27 3 - - 1 -

F Građevinarstvo Construction

43 14 - - 6 21 - - - - 2

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

729 51 - 2 34 542 12 16 50 2 22

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

110 5 - - 20 73 11 - 1 - -

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme I usluživanja hrane Accommodation and food service activities

49 6 - 1 4 29 2 - 4 1 3

J Informacije i komunikacije Information and communication

16 5 - - - 11 - - - - -

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

112 18 - - 11 79 4 - - - -

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

4 1 - - 1 2 - - - - -

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

91 33 - 1 9 36 1 - - - 12

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

24 13 - 1 3 8 - - - - -

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

592 131 1 5 78 340 10 - 17 2 14

P Obrazovanje Education

1 213 633 6 7 303 150 26 1 13 1 86

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

1 236 179 2 5 155 655 23 2 65 51 106

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

61 18 - - 6 32 2 - 1 1 1

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

24 1 - - 4 17 - - - - 2

Brodsko-posavska županija County of Slavonski Brod-Posavina

9 865 2 396 24 56 1 171 4 918 392 43 301 46 598

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo Agriculture, forestry and fishing

251 45 - 2 7 146 9 - 2 2 40

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

11 1 - - - 8 1 - - - 1

C Prerađivačka industrija Manufacturing

1 521 136 - 1 81 900 119 31 74 11 169

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

68 12 - - 4 48 1 - - - 3

Page 165: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 163

2.6. ZAPOSLENE ŽENE U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STUPNJU STRUČNOG OBRAZOVANJA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. WOMEN IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY EDUCATIONAL ATTAINMENT, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Stupanj stručnog obrazovanja Educational attainment

visoko University degree

više Non-

-university college degree

srednje Secondary

school education

niže Basic school

education

VKV Highly skilled

KV Skilled

PKV Semi- skilled

NKV Unskilled ukupno

Total doktori Doctors

magistri Masters

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

98 11 - - 12 55 5 - 4 - 11

F Građevinarstvo Construction

205 38 - 1 22 115 7 - 12 1 10

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

1 152 84 - 1 54 876 28 4 58 - 48

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

190 10 - - 23 140 10 1 3 - 3

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

46 2 - - 1 25 - 1 14 - 3

J Informacije i komunikacije Information and communication

84 22 - - 6 55 1 - - - -

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

341 50 - 4 53 237 - - - - 1

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

- - - - - - - - - - -

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

244 89 6 2 37 112 2 - 1 - 3

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

85 21 - 1 8 54 2 - - - -

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

1 064 227 - 5 92 647 49 - 12 - 37

P Obrazovanje Education

2 277 1 249 10 29 493 240 53 6 34 5 197

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

1 920 360 7 9 251 1 045 100 - 75 26 63

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

224 23 - 1 18 168 5 - 4 - 6

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

84 16 1 - 9 47 - - 8 1 3

Zadarska županija County of Zadar

15 339 4 073 132 82 1 561 7 562 468 83 461 205 926

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo Agriculture, forestry and fishing

167 36 - 1 7 87 2 - 3 - 32

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

52 6 - - 2 36 6 1 - 1 -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

1 008 102 1 1 41 507 116 35 64 36 107

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

73 13 - 1 6 38 10 - 1 2 3

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

171 30 - 2 20 96 12 - 1 - 12

Page 166: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

164 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.6. ZAPOSLENE ŽENE U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STUPNJU STRUČNOG OBRAZOVANJA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. WOMEN IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY EDUCATIONAL ATTAINMENT, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Stupanj stručnog obrazovanja Educational attainment

visoko University degree

više Non-

-university college degree

srednje Secondary

school education

niže Basic school

education

VKV Highly skilled

KV Skilled

PKV Semi- skilled

NKV Unskilled ukupno

Total doktori Doctors

magistri Masters

F Građevinarstvo Construction

213 35 - - 15 127 8 - 12 1 15

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

3 131 211 - 1 70 2 409 45 18 205 42 131

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

442 59 - - 36 304 14 2 11 - 16

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

785 100 - 5 30 452 30 13 51 3 106

J Informacije i komunikacije Information and communication

108 41 - 1 13 54 - - - - -

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

660 240 - 8 68 337 8 - 2 - 5

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

58 12 - - 6 35 3 - - - 2

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

380 198 1 1 24 154 1 - - - 3

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

417 90 1 1 25 223 27 2 10 2 38

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

1 592 454 - 8 138 898 65 - 10 6 21

P Obrazovanje Education

3 302 1 942 122 28 725 296 66 3 25 55 190

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

2 207 368 5 17 301 1 171 39 8 45 55 220

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

420 102 2 6 26 252 11 - 8 2 19

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

153 34 - 1 8 86 5 1 13 - 6

Osječko-baranjska županija County of Osijek-Baranja

28 505 7 235 402 214 2 709 14 036 1 013 151 1 067 163 2 131

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo Agriculture, forestry and fishing

859 146 - 7 31 432 56 - 21 5 168

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

20 10 - - - 7 2 - 1 - -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

4 678 433 2 21 118 2 613 195 7 403 70 839

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

252 40 - 3 18 155 11 13 2 1 12

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

326 52 2 2 26 167 27 - 19 - 35

F Građevinarstvo Construction

490 133 - 5 75 242 14 1 13 3 9

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

3 732 315 - 7 152 2 836 62 70 172 3 122

Page 167: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 165

2.6. ZAPOSLENE ŽENE U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STUPNJU STRUČNOG OBRAZOVANJA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. WOMEN IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY EDUCATIONAL ATTAINMENT, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Stupanj stručnog obrazovanja Educational attainment

visoko University degree

više Non-

-university college degree

srednje Secondary

school education

niže Basic school

education

VKV Highly skilled

KV Skilled

PKV Semi- skilled

NKV Unskilled ukupno

Total doktori Doctors

magistri Masters

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

607 79 - 2 52 423 25 - 6 - 22

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme I usluživanja hrane Accommodation and food service activities

746 63 - - 12 400 22 7 156 10 76

J Informacije i komunikacije Information and communication

485 161 2 12 37 268 3 - 5 - 11

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

1 025 283 2 13 101 630 4 - 3 1 3

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

52 7 - - 4 32 - - 3 2 4

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

870 355 20 16 67 380 7 4 9 - 48

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

578 84 - - 34 339 66 1 6 1 47

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

2 654 736 1 13 210 1 442 104 25 61 4 72

P Obrazovanje Education

5 761 3 306 310 68 1 190 681 150 16 57 18 343

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

4 397 853 59 33 534 2 372 224 4 106 44 260

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

544 117 4 9 26 341 34 - 16 - 10

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

429 62 - 3 22 276 7 3 8 1 50

Šibensko-kninska županija County of Šibenik-Knin

9 793 2 420 11 32 1 138 4 900 423 44 328 81 459

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo Agriculture, forestry and fishing

35 3 - - - 21 1 - 4 1 5

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

11 2 - - 2 7 - - - - -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

605 87 - 1 36 340 28 2 34 4 74

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

135 23 - 1 8 86 8 2 4 2 2

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

184 27 - - 24 67 - 1 6 3 56

F Građevinarstvo Construction

110 17 - - 8 72 7 - 2 - 4

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

1 833 114 - - 70 1 418 53 8 116 9 45

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

305 31 - - 18 233 6 - 8 - 9

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme I usluživanja hrane Accommodation and food service activities

643 102 - 2 32 350 31 7 29 23 69

Page 168: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

166 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.6. ZAPOSLENE ŽENE U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STUPNJU STRUČNOG OBRAZOVANJA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. WOMEN IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY EDUCATIONAL ATTAINMENT, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Stupanj stručnog obrazovanja Educational attainment

visoko University degree

više Non-

-university college degree

srednje Secondary

school education

niže Basic school

education

VKV Highly skilled

KV Skilled

PKV Semi- skilled

NKV Unskilled ukupno

Total doktori Doctors

magistri Masters

J Informacije i komunikacije Information and communication

67 27 - - 3 36 - 1 - - -

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

438 120 - 1 52 253 11 - - - 2

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

72 11 - - 8 42 5 1 4 - 1

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

212 61 - - 25 121 3 1 - - 1

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

124 35 - - 13 57 8 - 2 - 9

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

1 093 320 2 3 161 547 20 12 17 1 15

P Obrazovanje Education

1 900 1 025 5 10 453 206 92 4 16 5 99

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

1 612 312 3 9 188 818 134 3 77 31 49

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

300 78 1 5 22 167 10 1 1 2 19

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

114 25 - - 15 59 6 1 8 - -

Vukovarsko-srijemska županija County of Vukovar-Sirmium

13 128 3 039 16 52 1 419 6 292 543 37 628 257 913

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo Agriculture, forestry and fishing

743 113 - 4 56 369 10 - 71 7 117

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

13 1 - - - 9 1 - 2 - -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

1 635 95 - - 39 847 91 19 229 103 212

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

103 12 - 1 13 69 1 - 3 1 4

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

165 31 - 1 26 83 14 - 1 - 10

F Građevinarstvo Construction

180 33 - - 28 96 8 - 4 - 11

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

1 944 140 - 6 81 1 355 23 6 182 32 125

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

265 23 1 2 20 201 14 - 3 - 4

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme I usluživanja hrane Accommodation and food service activities

256 18 - - 6 153 35 1 23 1 19

J Informacije i komunikacije Information and communication

71 13 - - 4 51 2 - - - 1

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

306 60 1 3 31 174 37 - 3 - 1

Page 169: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 167

2.6. ZAPOSLENE ŽENE U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STUPNJU STRUČNOG OBRAZOVANJA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. WOMEN IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY EDUCATIONAL ATTAINMENT, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Stupanj stručnog obrazovanja Educational attainment

visoko University degree

više Non-

-university college degree

srednje Secondary

school education

niže Basic school

education

VKV Highly skilled

KV Skilled

PKV Semi- skilled

NKV Unskilled ukupno

Total doktori Doctors

magistri Masters

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

15 3 - - 1 10 - - - - 1

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

234 65 2 4 21 132 7 - 3 - 6

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

164 28 - 2 9 66 11 1 - 1 48

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

1 492 290 - 9 150 908 83 3 14 2 42

P Obrazovanje Education

3 039 1 709 9 12 688 340 66 4 39 7 186

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

2 230 351 3 7 227 1 254 128 2 47 103 118

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

191 38 - 1 12 127 6 - 2 - 6

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

82 16 - - 7 48 6 1 2 - 2

Splitsko-dalmatinska županija County of Split-Dalmatia

45 734 11 634 403 252 5 540 21 486 1 087 197 2 280 830 2 680

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo Agriculture, forestry and fishing

455 60 - 2 15 240 7 - 15 2 116

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

28 7 - - 2 16 - - - 1 2

C Prerađivačka industrija Manufacturing

3 435 630 3 12 194 1 506 101 13 456 81 454

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

354 80 1 2 41 217 3 1 4 4 4

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

363 68 - 2 44 164 33 - 11 2 41

F Građevinarstvo Construction

892 185 - 4 102 456 10 1 29 3 106

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

10 122 792 - 15 528 7 226 147 77 941 102 309

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

1 523 169 - 4 188 963 57 16 19 4 107

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme I usluživanja hrane Accommodation and food service activities

2 255 217 - 7 110 1 142 92 47 396 32 219

J Informacije i komunikacije Information and communication

716 225 1 9 93 384 1 1 3 - 9

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

1 784 617 - 14 276 873 10 - 5 - 3

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

186 35 - - 17 114 2 - 4 4 10

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

1 578 635 44 13 153 694 19 5 30 2 40

Page 170: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

168 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.6. ZAPOSLENE ŽENE U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STUPNJU STRUČNOG OBRAZOVANJA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. WOMEN IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY EDUCATIONAL ATTAINMENT, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Stupanj stručnog obrazovanja Educational attainment

visoko University degree

više Non-

-university college degree

srednje Secondary

school education

niže Basic school

education

VKV Highly skilled

KV Skilled

PKV Semi- skilled

NKV Unskilled ukupno

Total doktori Doctors

magistri Masters

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

1 161 195 - 9 109 490 25 2 35 5 300

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

3 944 1 219 5 24 380 2 157 102 2 21 13 50

P Obrazovanje Education

9 352 4 929 282 67 2 375 944 292 7 110 22 673

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

5 618 1 113 61 47 781 2 761 129 23 111 546 154

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

1 327 321 5 13 92 789 44 - 28 1 52

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

641 137 1 8 40 350 13 2 62 6 31

Istarska županija County of Istria

25 991 5 871 55 125 3 103 12 271 704 154 1 554 299 2 035

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo Agriculture, forestry and fishing

152 32 - - 10 81 4 - 11 - 14

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

28 3 - - - 18 2 - 3 - 2

C Prerađivačka industrija Manufacturing

3 492 410 1 14 187 1 688 163 37 342 87 578

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

149 25 - 1 25 85 3 - 4 - 7

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

344 84 - 1 31 176 2 1 12 1 37

F Građevinarstvo Construction

355 64 - - 45 216 4 - 11 - 15

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

3 919 311 - 8 182 2 738 52 49 415 22 150

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

640 69 - 6 72 448 15 1 17 1 17

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

3 356 348 - 18 164 1 560 194 41 488 95 466

J Informacije i komunikacije Information and communication

404 183 1 3 45 171 - 1 2 - 2

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

1 228 282 - 11 197 729 4 - 5 1 10

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

185 34 - - 13 125 - - 6 - 7

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

849 358 23 7 80 381 9 - 12 - 9

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

758 131 1 1 41 456 19 5 44 1 61

Page 171: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 169

2.6. ZAPOSLENE ŽENE U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STUPNJU STRUČNOG OBRAZOVANJA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. WOMEN IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY EDUCATIONAL ATTAINMENT, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Stupanj stručnog obrazovanja Educational attainment

visoko University degree

više Non-

-university college degree

srednje Secondary

school education

niže Basic school

education

VKV Highly skilled

KV Skilled

PKV Semi- skilled

NKV Unskilled ukupno

Total doktori Doctors

magistri Masters

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

2 228 709 2 18 262 1 147 59 1 7 2 41

P Obrazovanje Education

4 492 2 193 7 12 1 308 503 91 11 60 28 298

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

2 491 431 11 23 383 1 207 54 3 82 57 274

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

612 126 8 1 26 379 24 4 19 4 30

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

309 78 1 1 32 163 5 - 14 - 17

Dubrovačko-neretvanska županija County of Dubrovnik-Neretva

13 230 3 254 71 65 1 598 6 273 444 84 915 116 546

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo Agriculture, forestry and fishing

88 12 - - 6 40 16 - 8 1 5

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

25 7 - - 3 9 - - 2 - 4

C Prerađivačka industrija Manufacturing

382 43 - - 26 222 9 - 60 2 20

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

93 18 1 - 9 57 4 1 - 2 2

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

166 24 2 - 16 82 16 1 11 1 15

F Građevinarstvo Construction

186 41 - 2 21 108 10 - 3 - 3

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

2 225 136 - - 67 1 535 63 10 336 22 56

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

625 87 1 3 78 391 21 3 30 - 15

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme I usluživanja hrane Accommodation and food service activities

1 848 202 1 6 91 960 80 57 269 29 160

J Informacije i komunikacije Information and communication

140 72 2 2 16 49 - - 1 - 2

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

506 130 - 5 71 298 4 - 1 - 2

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

47 13 - - 3 29 - - 1 - 1

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

375 167 6 2 42 156 6 - 2 1 1

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

497 155 - 1 42 213 15 2 21 1 48

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

1 331 372 - 8 164 734 43 - 10 - 8

P Obrazovanje Education

2 466 1 343 48 25 637 289 63 2 44 1 87

Page 172: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

170 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.6. ZAPOSLENE ŽENE U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STUPNJU STRUČNOG OBRAZOVANJA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. WOMEN IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY EDUCATIONAL ATTAINMENT, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Stupanj stručnog obrazovanja Educational attainment

visoko University degree

više Non-

-university college degree

srednje Secondary

school education

niže Basic school

education

VKV Highly skilled

KV Skilled

PKV Semi- skilled

NKV Unskilled ukupno

Total doktori Doctors

magistri Masters

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

1 740 287 5 6 275 847 63 6 104 55 103

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

349 114 5 3 18 176 26 2 7 1 5

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

141 31 - 2 13 78 5 - 5 - 9

Međimurska županija County of Međimurje

11 920 1 980 15 76 1 219 5 631 330 69 878 743 1 070

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo Agriculture, forestry and fishing

148 19 - 3 8 56 8 - 11 9 37

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

- - - - - - - - - - -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

4 487 154 - 8 206 2 190 172 46 497 514 708

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

47 9 - - 3 28 4 - 2 - 1

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

97 22 - 5 22 31 1 - 10 1 10

F Građevinarstvo Construction

235 29 - 2 27 149 2 1 12 5 10

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

1 515 98 - 3 54 1 151 5 8 149 4 46

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

204 14 - - 16 149 9 1 8 1 6

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme I usluživanja hrane Accommodation and food service activities

319 11 - 1 6 167 4 3 73 22 33

J Informacije i komunikacije Information and communication

76 26 - 1 4 43 - - 2 - 1

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

360 65 - 2 70 204 18 1 2 - -

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

22 3 - - - 12 4 - 2 - 1

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

364 78 2 1 39 223 5 - 7 2 10

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

167 33 - 2 26 79 3 - 5 1 20

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

634 136 - 8 105 345 33 1 6 - 8

P Obrazovanje Education

2 074 1 088 11 37 512 241 15 8 50 17 143

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

1 015 167 2 3 110 472 46 - 30 161 29

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

89 21 - - 9 43 1 - 2 6 7

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

67 7 - - 2 48 - - 10 - -

Page 173: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 171

2.6. ZAPOSLENE ŽENE U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STUPNJU STRUČNOG OBRAZOVANJA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. WOMEN IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY EDUCATIONAL ATTAINMENT, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Stupanj stručnog obrazovanja Educational attainment

visoko University degree

više Non-

-university college degree

srednje Secondary

school education

niže Basic school

education

VKV Highly skilled

KV Skilled

PKV Semi- skilled

NKV Unskilled ukupno

Total doktori Doctors

magistri Masters

Grad Zagreb City of Zagreb

161 233 52 302 2 859 2 293 16 327 74 032 4 969 576 4 310 1 930 6 787

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo Agriculture, forestry and fishing

371 107 1 10 13 176 31 1 10 4 29

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

295 163 2 8 21 99 5 - 4 1 2

C Prerađivačka industrija Manufacturing

12 981 2 987 47 164 617 6 405 843 102 753 361 913

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

918 329 3 36 91 402 30 3 13 4 46

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

586 133 - 13 36 285 38 1 17 9 67

F Građevinarstvo Construction

2 645 687 3 15 340 1 280 72 4 108 37 117

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

29 972 5 100 19 123 1 579 20 305 403 191 1 507 104 783

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

5 167 1 008 4 45 603 3 046 172 13 80 26 219

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme I usluživanja hrane Accommodation and food service activities

3 842 276 - 15 118 2 211 237 75 301 160 464

J Informacije i komunikacije Information and communication

7 536 3 758 41 240 578 3 028 61 10 39 7 55

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

13 163 5 531 8 313 1 433 6 027 101 2 39 1 29

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

1 639 208 1 2 115 730 86 8 100 39 353

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

10 323 5 622 629 181 721 3 676 128 13 44 20 99

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

6 315 799 3 19 316 3 186 629 56 189 45 1 095

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

17 822 8 252 92 394 1 479 7 311 252 12 228 94 194

P Obrazovanje Education

20 970 10 639 1 449 307 4 787 3 097 802 35 312 96 1 202

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

19 990 4 582 501 272 3 048 9 355 788 39 398 885 895

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

4 196 1 308 49 104 242 2 207 230 8 70 12 119

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

2 502 813 7 32 190 1 206 61 3 98 25 106

Page 174: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

172 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.7. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1), SPOLU I VRSTI RADNOG ODNOSA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1), BY SEX AND TYPE OF EMPLOYMENT, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013

Ukupno

Total Žene

Women

Udio žena u ukupnom

broju, % Share of women in total

number, %

Zaposleni na neodređeno vrijeme

Employed for unspecified

period of time

Zaposleni na određeno vrijeme

Employed for fixed period of time

Pripravnici i vježbenici Trainees

svega All

žene Women

svega All

žene Women

svega All

žene Women

Republika Hrvatska Republic of Croatia

1 035 356 491 805 47,5 893 892 424 272 134 861 63 719 6 603 3 814

Zagrebačka županija County of Zagreb

53 128 22 160 41,7 46 445 19 225 6 435 2 779 248 156

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing 1 061 284 26,8 962 250 96 34 3 -

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

1 524 69 4,5 1 408 64 95 4 21 1

C Prerađivačka industrija Manufacturing

12 913 3 750 29,0 11 223 3 272 1 667 466 23 12

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

665 120 18,0 651 118 7 1 7 1

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

1 170 248 21,2 1 034 224 132 24 4 -

F Građevinarstvo Construction

4 368 450 10,3 3 549 391 815 58 4 1

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

11 290 5 653 50,1 9 454 4 506 1 820 1 132 16 15

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

4 007 1 142 28,5 3 448 994 548 145 11 3

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

555 274 49,4 512 247 43 27 - -

J Informacije i komunikacije Information and communication

614 195 31,8 560 176 45 13 9 6

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

544 461 84,7 523 443 21 18 - -

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

71 25 35,2 62 24 9 1 - -

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

1 396 603 43,2 1 250 525 133 72 13 6

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

509 134 26,3 448 116 56 18 5 -

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

4 053 1 809 44,6 3 953 1 750 73 39 27 20

P Obrazovanje Education

5 860 4 918 83,9 5 214 4 361 562 484 84 73

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

1 852 1 596 86,2 1 636 1 423 202 162 14 11

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

365 266 72,9 294 214 65 46 6 6

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

311 163 52,4 264 127 46 35 1 1

Krapinsko-zagorska županija County of Krapina-Zagorje

24 382 12 622 51,8 20 812 11 030 3 298 1 465 272 127

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing 202 68 33,7 176 61 26 7 - -

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

155 18 11,6 140 17 15 1 - -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

8 123 3 678 45,3 6 713 3 121 1 393 551 17 6

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

506 88 17,4 380 68 34 9 92 11

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti

izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u Statističkom izvješću Zaposlenost i plaće jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

1) Activity sections T (Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use) and U (Activities of extraterritorial organisations and bodies) as well as their divisions are not presented in the Statistical Reports Employment and Wages, since they were not covered by the survey.

Page 175: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 173

2.7. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1), SPOLU I VRSTI RADNOG ODNOSA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1), BY SEX AND TYPE OF EMPLOYMENT, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno

Total Žene

Women

Udio žena u ukupnom

broju, % Share of women in total

number, %

Zaposleni na neodređeno vrijeme

Employed for unspecified

period of time

Zaposleni na određeno vrijeme

Employed for fixed period of time

Pripravnici i vježbenici Trainees

svega

All žene

Women svega

All žene

Women svega

All žene

Women

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda,

gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

633 134 21,2 493 97 140 37 - -

F Građevinarstvo Construction

1 246 139 11,2 951 112 294 26 1 1

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

3 043 1 734 57,0 2 552 1 452 490 282 1 -

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

997 236 23,7 823 209 174 27 - -

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

465 285 61,3 339 220 124 64 2 1

J Informacije i komunikacije Information and communication

158 64 40,5 146 55 11 8 1 1

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

352 268 76,1 307 237 14 10 31 21

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

19 16 84,2 17 15 2 1 - -

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

526 203 38,6 485 188 35 10 6 5

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

50 31 62,0 49 30 1 1 - -

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

1 830 905 49,5 1 767 875 31 11 32 19

P Obrazovanje Education

2 738 2 176 79,5 2 413 1 920 255 207 70 49

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

3 124 2 433 77,9 2 866 2 222 240 199 18 12

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

137 91 66,4 129 85 7 5 1 1

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

78 55 70,5 66 46 12 9 - -

Sisačko-moslavačka županija County of Sisak-Moslavina

31 473 13 837 44,0 26 909 11 845 4 339 1 858 225 134

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing 874 209 23,9 776 193 90 15 8 1

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

203 16 7,9 201 16 2 - - -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

8 414 2 594 30,8 7 568 2 230 837 361 9 3

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

675 102 15,1 671 102 4 - - -

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

915 195 21,3 856 184 56 10 3 1

F Građevinarstvo Construction

2 035 138 6,8 1 200 109 835 29 - -

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

3 012 2 076 68,9 2 186 1 418 822 656 4 2

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

1 417 258 18,2 1 351 253 66 5 - -

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

295 196 66,4 261 172 31 21 3 3

J Informacije i komunikacije Information and communication

199 57 28,6 190 53 9 4 - -

Page 176: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

174 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.7. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1), SPOLU I VRSTI RADNOG ODNOSA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1), BY SEX AND TYPE OF EMPLOYMENT, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno

Total Žene

Women

Udio žena u ukupnom

broju, % Share of women in total

number, %

Zaposleni na neodređeno vrijeme

Employed for unspecified

period of time

Zaposleni na određeno vrijeme

Employed for fixed period of time

Pripravnici i vježbenici Trainees

svega

All žene

Women svega

All žene

Women svega

All žene

Women

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Financial and insurance activities 525 417 79,4 480 385 45 32 - -

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

98 42 42,9 89 40 9 2 - -

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

568 191 33,6 524 176 42 14 2 1

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

609 207 34,0 455 128 126 78 28 1

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

4 458 1 652 37,1 3 748 1 530 661 85 49 37

P Obrazovanje Education

3 324 2 622 78,9 3 002 2 386 253 192 69 44

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

3 112 2 399 77,1 2 745 2 105 318 254 49 40

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

389 286 73,5 325 231 63 54 1 1

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

351 180 51,3 281 134 70 46 - -

Karlovačka županija County of Karlovac

27 311 11 321 41,5 23 616 9 910 3 532 1 302 163 109

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing 789 187 23,7 762 178 25 7 2 2

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

8 - - 8 - - - - -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

7 047 1 890 26,8 5 765 1 550 1 279 337 3 3

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

499 83 16,6 493 83 6 - - -

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

605 112 18,5 596 108 9 4 - -

F Građevinarstvo Construction

1 591 185 11,6 1 423 167 168 18 - -

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

2 819 1 743 61,8 2 300 1 390 459 304 60 49

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

1 413 241 17,1 1 246 223 167 18 - -

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

359 223 62,1 313 197 46 26 - -

J Informacije i komunikacije Information and communication

263 70 26,6 235 56 28 14 - -

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

533 410 76,9 497 386 36 24 - -

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

70 21 30,0 65 20 5 1 - -

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

544 238 43,7 477 215 61 18 6 5

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

412 126 30,6 314 97 83 28 15 1

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

4 694 1 436 30,6 4 078 1 362 598 68 18 6

P Obrazovanje Education

2 687 2 107 78,4 2 380 1 884 279 204 28 19

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

2 417 1 905 78,8 2 147 1 683 247 205 23 17

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

379 237 62,5 356 223 19 11 4 3

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

182 107 58,8 161 88 17 15 4 4

Page 177: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 175

2.7. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1), SPOLU I VRSTI RADNOG ODNOSA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1), BY SEX AND TYPE OF EMPLOYMENT, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno

Total Žene

Women

Udio žena u ukupnom

broju, % Share of women in total

number, %

Zaposleni na neodređeno vrijeme

Employed for unspecified

period of time

Zaposleni na određeno vrijeme

Employed for fixed period of time

Pripravnici i vježbenici Trainees

svega

All žene

Women svega

All žene

Women svega

All žene

Women

Varaždinska županija County of Varaždin

46 252 23 397 50,6 38 848 19 780 7 035 3 357 369 260

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing 254 79 31,1 216 63 36 16 2 -

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

165 14 8,5 138 14 27 - - -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

19 330 10 298 53,3 15 499 8 429 3 716 1 786 115 83

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

592 119 20,1 577 114 15 5 - -

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

767 139 18,1 710 127 57 12 - -

F Građevinarstvo Construction

3 171 274 8,6 2 636 252 532 22 3 -

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

5 306 3 023 57,0 4 265 2 303 1 015 710 26 10

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

1 937 378 19,5 1 734 355 198 22 5 1

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

489 296 60,5 401 234 87 61 1 1

J Informacije i komunikacije Information and communication

541 165 30,5 504 145 37 20 - -

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

913 570 62,4 863 537 37 25 13 8

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

38 12 31,6 33 9 5 3 - -

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

1 014 409 40,3 861 363 146 43 7 3

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

551 270 49,0 487 247 63 22 1 1

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

3 113 1 287 41,3 2 781 1 227 318 53 14 7

P Obrazovanje Education

4 082 3 070 75,2 3 463 2 599 509 382 110 89

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

3 383 2 647 78,2 3 118 2 435 193 155 72 57

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

389 239 61,4 366 229 23 10 - -

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

217 108 49,8 196 98 21 10 - -

Koprivničko-križevačka županija County of Koprivnica-Križevci

21 898 10 265 46,9 19 668 9 250 2 086 926 144 89

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing 813 208 25,6 687 180 123 28 3 -

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

325 32 9,8 318 30 7 2 - -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

7 427 3 221 43,4 6 609 2 869 773 327 45 25

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

547 117 21,4 529 113 16 4 2 -

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

186 39 21,0 163 31 23 8 - -

Page 178: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

176 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.7. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1), SPOLU I VRSTI RADNOG ODNOSA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1), BY SEX AND TYPE OF EMPLOYMENT, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno

Total Žene

Women

Udio žena u ukupnom

broju, % Share of women in total

number, %

Zaposleni na neodređeno vrijeme

Employed for unspecified

period of time

Zaposleni na određeno vrijeme

Employed for fixed period of time

Pripravnici i vježbenici Trainees

svega

All žene

Women svega

All žene

Women svega

All žene

Women

F Građevinarstvo

Construction 1 448 119 8,2 1 203 104 242 15 3 -

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

2 301 1 259 54,7 2 028 1 097 262 152 11 10

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

1 026 178 17,3 978 169 48 9 - -

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

248 164 66,1 209 130 36 32 3 2

J Informacije i komunikacije Information and communication

133 43 32,3 125 40 7 2 1 1

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

662 441 66,6 637 422 25 19 - -

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

10 4 40,0 10 4 - - - -

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

555 215 38,7 499 199 52 14 4 2

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

310 90 29,0 261 81 47 9 2 -

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

1 500 765 51,0 1 447 736 44 22 9 7

P Obrazovanje Education

2 424 1 848 76,2 2 185 1 667 186 144 53 37

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

1 491 1 214 81,4 1 338 1 093 145 116 8 5

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

288 188 65,3 266 176 22 12 - -

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

204 120 58,8 176 109 28 11 - -

Bjelovarsko-bilogorska županija County of Bjelovar-Bilogora

22 067 10 448 47,3 18 667 8 855 3 279 1 522 121 71

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing 1 241 316 25,5 1 055 274 175 40 11 2

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

61 8 13,1 57 8 4 - - -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

6 201 2 464 39,7 4 958 1 916 1 229 544 14 4

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

444 83 18,7 430 78 11 2 3 3

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

417 81 19,4 357 72 60 9 - -

F Građevinarstvo Construction

1 218 142 11,7 1 064 130 148 12 6 -

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

2 283 1 358 59,5 1 872 1 068 409 288 2 2

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

855 190 22,2 782 188 73 2 - -

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

231 142 61,5 168 98 63 44 - -

J Informacije i komunikacije Information and communication

253 85 33,6 215 75 36 8 2 2

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

636 406 63,8 587 383 46 22 3 1

Page 179: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 177

2.7. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1), SPOLU I VRSTI RADNOG ODNOSA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1), BY SEX AND TYPE OF EMPLOYMENT, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno

Total Žene

Women

Udio žena u ukupnom

broju, % Share of women in total

number, %

Zaposleni na neodređeno vrijeme

Employed for unspecified

period of time

Zaposleni na određeno vrijeme

Employed for fixed period of time

Pripravnici i vježbenici Trainees

svega

All žene

Women svega

All žene

Women svega

All žene

Women

L Poslovanje nekretninama

Real estate activities 18 6 33,3 17 6 1 - - -

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

445 193 43,4 398 165 45 26 2 2

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

437 175 40,0 245 100 192 75 - -

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

2 339 1 017 43,5 2 017 917 313 96 9 4

P Obrazovanje Education

2 595 2 018 77,8 2 345 1 821 203 162 47 35

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

2 056 1 572 76,5 1 825 1 399 212 160 19 13

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

173 112 64,7 149 93 24 19 - -

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

164 80 48,8 126 64 35 13 3 3

Primorsko-goranska županija County of Primorje-Gorski kotar

77 532 36 541 47,1 67 033 31 645 10 081 4 658 418 238

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing 1 087 245 22,5 957 232 126 12 4 1

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

22 5 22,7 17 4 5 1 - -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

11 579 2 737 23,6 10 210 2 419 1 324 289 45 29

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

1 444 290 20,1 1 425 290 18 - 1 -

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

2 178 415 19,1 1 976 387 198 25 4 3

F Građevinarstvo Construction

4 333 525 12,1 3 486 459 833 64 14 2

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

11 868 6 447 54,3 9 772 5 281 2 074 1 156 22 10

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

7 360 1 695 23,0 6 654 1 578 680 114 26 3

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

4 807 2 723 56,6 3 451 1 949 1 335 761 21 13

J Informacije i komunikacije Information and communication

1 460 605 41,4 1 382 568 78 37 - -

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

2 133 1 573 73,7 1 958 1 466 172 106 3 1

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

331 164 49,5 297 147 34 17 - -

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

3 131 1 407 44,9 2 773 1 248 319 137 39 22

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

2 793 1 423 50,9 2 093 1 066 665 354 35 3

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

5 753 3 101 53,9 5 538 2 971 178 112 37 18

P Obrazovanje Education

7 826 6 134 78,4 6 645 5 253 1 083 809 98 72

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

7 122 5 671 79,6 6 455 5 164 604 452 63 55

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

1 540 919 59,7 1 251 744 283 169 6 6

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

765 462 60,4 693 419 72 43 - -

Page 180: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

178 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.7. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1), SPOLU I VRSTI RADNOG ODNOSA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1), BY SEX AND TYPE OF EMPLOYMENT, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno

Total Žene

Women

Udio žena u ukupnom

broju, % Share of women in total

number, %

Zaposleni na neodređeno vrijeme

Employed for unspecified

period of time

Zaposleni na određeno vrijeme

Employed for fixed period of time

Pripravnici i vježbenici Trainees

svega

All žene

Women svega

All žene

Women svega

All žene

Women

Ličko-senjska županija County of Lika-Senj

9 878 4 370 44,2 8 778 3 879 1 010 449 90 42

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing 840 147 17,5 801 142 33 5 6 -

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

54 13 24,1 45 12 9 1 - -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

714 234 32,8 572 164 139 70 3 -

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

318 63 19,8 305 63 13 - - -

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

326 53 16,3 315 52 11 1 - -

F Građevinarstvo Construction

544 68 12,5 488 62 56 6 - -

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

997 605 60,7 839 500 157 104 1 1

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

450 80 17,8 420 78 30 2 - -

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

739 414 56,0 634 362 105 52 - -

J Informacije i komunikacije Information and communication

53 17 32,1 52 16 1 1 - -

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

158 117 74,1 142 107 15 9 1 1

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

31 5 16,1 21 4 10 1 - -

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

124 47 37,9 121 46 1 - 2 1

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

183 59 32,2 168 52 8 7 7 -

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

1 950 724 37,1 1 713 675 206 41 31 8

P Obrazovanje Education

1 215 887 73,0 1 069 786 121 82 25 19

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

808 609 75,4 747 562 52 38 9 9

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

274 176 64,2 233 148 37 26 4 2

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

100 52 52,0 93 48 6 3 1 1

Virovitičko-podravska županija County of Virovitica-Podravina

13 106 6 120 46,7 11 013 5 047 1 981 1 008 112 65

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing 1 133 191 16,9 1 002 174 126 16 5 1

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

58 13 22,4 53 13 5 - - -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

3 244 1 195 36,8 2 405 790 835 403 4 2

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

256 50 19,5 250 48 6 2 - -

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

250 71 28,4 234 64 16 7 - -

F Građevinarstvo Construction

471 55 11,7 389 44 81 11 1 -

Page 181: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 179

2.7. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1), SPOLU I VRSTI RADNOG ODNOSA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1), BY SEX AND TYPE OF EMPLOYMENT, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno

Total Žene

Women

Udio žena u ukupnom

broju, % Share of women in total

number, %

Zaposleni na neodređeno vrijeme

Employed for unspecified

period of time

Zaposleni na određeno vrijeme

Employed for fixed period of time

Pripravnici i vježbenici Trainees

svega

All žene

Women svega

All žene

Women svega

All žene

Women

G Trgovina na veliko i na malo; popravak

motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

1 617 869 53,7 1 262 649 342 216 13 4

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

512 112 21,9 493 108 15 4 4 -

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

116 75 64,7 93 60 14 10 9 5

J Informacije i komunikacije Information and communication

72 18 25,0 65 15 5 2 2 1

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

339 252 74,3 309 229 28 21 2 2

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

4 - - 4 - - - - -

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

305 108 35,4 268 99 35 8 2 1

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

44 23 52,3 42 22 2 1 - -

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

1 431 692 48,4 1 273 610 135 65 23 17

P Obrazovanje Education

1 785 1 325 74,2 1 559 1 169 182 125 44 31

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

1 273 978 76,8 1 139 875 131 102 3 1

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

130 65 50,0 109 50 21 15 - -

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

66 28 42,4 64 28 2 - - -

Požeško-slavonska županija County of Požega-Slavonia

12 738 5 989 47,0 10 905 5 145 1 768 812 65 32

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing 978 214 21,9 932 207 46 7 - -

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

71 8 11,3 65 7 6 1 - -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

3 456 1 388 40,2 2 659 1 061 794 327 3 -

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

203 29 14,3 203 29 - - - -

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

245 46 18,8 228 39 17 7 - -

F Građevinarstvo Construction

363 43 11,8 284 35 79 8 - -

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

1 410 729 51,7 1 105 554 299 171 6 4

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

626 110 17,6 532 103 93 7 1 -

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

93 49 52,7 78 41 15 8 - -

J Informacije i komunikacije Information and communication

77 16 20,8 72 15 5 1 - -

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

163 112 68,7 158 109 5 3 - -

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

29 4 13,8 29 4 - - - -

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

173 91 52,6 139 68 33 23 1 -

Page 182: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

180 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.7. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1), SPOLU I VRSTI RADNOG ODNOSA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1), BY SEX AND TYPE OF EMPLOYMENT, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno

Total Žene

Women

Udio žena u ukupnom

broju, % Share of women in total

number, %

Zaposleni na neodređeno vrijeme

Employed for unspecified

period of time

Zaposleni na određeno vrijeme

Employed for fixed period of time

Pripravnici i vježbenici Trainees

svega

All žene

Women svega

All žene

Women svega

All žene

Women

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Administrative and support service activities 78 24 30,8 71 24 6 - 1 -

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

1 363 592 43,4 1 282 556 77 35 4 1

P Obrazovanje Education

1 647 1 213 73,6 1 429 1 065 182 131 36 17

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

1 611 1 236 76,7 1 506 1 153 93 74 12 9

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

88 61 69,3 82 55 5 5 1 1

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

64 24 37,5 51 20 13 4 - -

Brodsko-posavska županija County of Slavonski Brod-Posavina

23 910 9 865 41,3 20 849 8 748 2 943 1 057 118 60

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing 930 251 27,0 777 190 149 60 4 1

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

70 11 15,7 47 11 23 - - -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

6 586 1 521 23,1 5 367 1 238 1 216 282 3 1

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

340 68 20,0 339 67 1 1 - -

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

544 98 18,0 497 84 43 12 4 2

F Građevinarstvo Construction

1 711 205 12,0 1 538 193 173 12 - -

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

2 280 1 152 50,5 1 999 1 014 280 137 1 1

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

972 190 19,5 932 183 40 7 - -

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

119 46 38,7 111 42 8 4 - -

J Informacije i komunikacije Information and communication

293 84 28,7 265 80 26 4 2 -

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

491 341 69,5 442 309 49 32 - -

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

8 - - 8 - - - - -

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

728 244 33,5 604 233 119 9 5 2

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

590 85 14,4 398 52 185 33 7 -

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

2 373 1 064 44,8 2 213 967 140 90 20 7

P Obrazovanje Education

3 046 2 277 74,8 2 692 2 034 299 208 55 35

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

2 378 1 920 80,7 2 211 1 778 152 133 15 9

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

297 224 75,4 268 199 29 25 - -

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

154 84 54,5 141 74 11 8 2 2

Page 183: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 181

2.7. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1), SPOLU I VRSTI RADNOG ODNOSA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1), BY SEX AND TYPE OF EMPLOYMENT, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno

Total Žene

Women

Udio žena u ukupnom

broju, % Share of women in total

number, %

Zaposleni na neodređeno vrijeme

Employed for unspecified

period of time

Zaposleni na određeno vrijeme

Employed for fixed period of time

Pripravnici i vježbenici Trainees

svega

All žene

Women svega

All žene

Women svega

All žene

Women

Zadarska županija County of Zadar

31 210 15 339 49,1 26 624 12 956 4 451 2 307 135 76

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing 974 167 17,1 786 143 187 24 1 -

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

273 52 19,0 247 45 26 7 - -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

2 900 1 008 34,8 2 413 823 484 184 3 1

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

428 73 17,1 428 73 - - - -

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

990 171 17,3 881 153 105 15 4 3

F Građevinarstvo Construction

1 457 213 14,6 1 167 188 287 25 3 -

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

5 142 3 131 60,9 4 156 2 460 983 671 3 -

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

1 574 442 28,1 1 393 375 177 66 4 1

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

1 618 785 48,5 962 446 642 331 14 8

J Informacije i komunikacije Information and communication

326 108 33,1 297 96 29 12 - -

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

969 660 68,1 892 609 75 50 2 1

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

145 58 40,0 141 56 4 2 - -

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

847 380 44,9 763 334 70 40 14 6

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

1 408 417 29,6 1 141 332 261 85 6 -

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

4 018 1 592 39,6 3 791 1 488 204 89 23 15

P Obrazovanje Education

4 285 3 302 77,1 3 690 2 834 553 434 42 34

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

2 775 2 207 79,5 2 529 2 006 232 194 14 7

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

808 420 52,0 705 355 101 65 2 -

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

273 153 56,0 242 140 31 13 - -

Osječko-baranjska županija County of Osijek-Baranja

63 924 28 505 44,6 55 471 24 947 8 026 3 330 427 228

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing 3 796 859 22,6 3 260 673 519 179 17 7

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

182 20 11,0 180 20 1 - 1 -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

11 523 4 678 40,6 9 121 3 734 2 381 937 21 7

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

1 238 252 20,4 1 230 251 - - 8 1

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

1 457 326 22,4 1 294 276 157 46 6 4

Page 184: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

182 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.7. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1), SPOLU I VRSTI RADNOG ODNOSA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1), BY SEX AND TYPE OF EMPLOYMENT, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno

Total Žene

Women

Udio žena u ukupnom

broju, % Share of women in total

number, %

Zaposleni na neodređeno vrijeme

Employed for unspecified

period of time

Zaposleni na određeno vrijeme

Employed for fixed period of time

Pripravnici i vježbenici Trainees

svega

All žene

Women svega

All žene

Women svega

All žene

Women

F Građevinarstvo

Construction 5 159 490 9,5 4 559 446 589 40 11 4

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

7 602 3 732 49,1 6 868 3 378 671 307 63 47

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

3 225 607 18,8 2 831 582 389 23 5 2

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

1 348 746 55,3 1 177 667 171 79 - -

J Informacije i komunikacije Information and communication

1 315 485 36,9 1 084 366 230 118 1 1

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

1 556 1 025 65,9 1 439 959 110 62 7 4

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

146 52 35,6 98 38 7 3 41 11

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

1 898 870 45,8 1 739 792 145 68 14 10

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

1 590 578 36,4 1 092 446 459 131 39 1

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

6 785 2 654 39,1 6 041 2 364 699 264 45 26

P Obrazovanje Education

7 800 5 761 73,9 6 954 5 139 763 565 83 57

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

5 699 4 397 77,2 5 194 4 026 451 333 54 38

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

896 544 60,7 756 469 133 69 7 6

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

709 429 60,5 554 321 151 106 4 2

Šibensko-kninska županija County of Šibenik-Knin

21 178 9 793 46,2 17 432 8 103 3 633 1 622 113 68

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing 91 35 38,5 86 35 4 - 1 -

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

57 11 19,3 41 10 16 1 - -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

3 137 605 19,3 2 548 518 585 85 4 2

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

545 135 24,8 533 134 12 1 - -

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

727 184 25,3 670 173 56 11 1 -

F Građevinarstvo Construction

906 110 12,1 728 96 178 14 - -

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

3 003 1 833 61,0 2 182 1 269 808 553 13 11

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

1 301 305 23,4 1 208 281 93 24 - -

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

1 167 643 55,1 680 368 487 275 - -

J Informacije i komunikacije Information and communication

206 67 32,5 192 61 14 6 - -

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

579 438 75,6 553 417 26 21 - -

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

193 72 37,3 171 61 18 8 4 3

Page 185: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 183

2.7. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1), SPOLU I VRSTI RADNOG ODNOSA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1), BY SEX AND TYPE OF EMPLOYMENT, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno

Total Žene

Women

Udio žena u ukupnom

broju, % Share of women in total

number, %

Zaposleni na neodređeno vrijeme

Employed for unspecified

period of time

Zaposleni na određeno vrijeme

Employed for fixed period of time

Pripravnici i vježbenici Trainees

svega

All žene

Women svega

All žene

Women svega

All žene

Women

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Professional, scientific and technical activities 440 212 48,2 377 191 57 18 6 3

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

428 124 29,0 345 96 73 28 10 -

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

3 075 1 093 35,5 2 497 999 549 77 29 17

P Obrazovanje Education

2 429 1 900 78,2 2 166 1 700 233 178 30 22

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

1 999 1 612 80,6 1 680 1 349 307 256 12 7

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

678 300 44,2 600 260 77 39 1 1

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

217 114 52,5 175 85 40 27 2 2

Vukovarsko-srijemska županija County of Vukovar-Sirmium

29 571 13 128 44,4 25 879 11 325 3 464 1 667 228 136

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing 3 077 743 24,1 2 507 579 551 159 19 5

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

70 13 18,6 66 13 4 - - -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

4 452 1 635 36,7 3 564 1 234 876 394 12 7

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

475 103 21,7 449 98 26 5 - -

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

895 165 18,4 840 156 51 6 4 3

F Građevinarstvo Construction

1 955 180 9,2 1 699 169 255 10 1 1

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

3 411 1 944 57,0 3 033 1 703 365 232 13 9

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

1 519 265 17,4 1 479 259 39 6 1 -

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

386 256 66,3 344 233 42 23 - -

J Informacije i komunikacije Information and communication

195 71 36,4 190 68 5 3 - -

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

418 306 73,2 400 293 18 13 - -

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

52 15 28,8 50 15 2 - - -

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

526 234 44,5 473 212 53 22 - -

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

298 164 55,0 264 139 27 25 7 -

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

4 514 1 492 33,1 4 145 1 311 340 166 29 15

P Obrazovanje Education

4 056 3 039 74,9 3 605 2 727 359 255 92 57

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

2 846 2 230 78,4 2 406 1 883 392 310 48 37

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

277 191 69,0 249 173 27 17 1 1

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

149 82 55,0 116 60 32 21 1 1

Page 186: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

184 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.7. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1), SPOLU I VRSTI RADNOG ODNOSA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1), BY SEX AND TYPE OF EMPLOYMENT, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno

Total Žene

Women

Udio žena u ukupnom

broju, % Share of women in total

number, %

Zaposleni na neodređeno vrijeme

Employed for unspecified

period of time

Zaposleni na određeno vrijeme

Employed for fixed period of time

Pripravnici i vježbenici Trainees

svega

All žene

Women svega

All žene

Women svega

All žene

Women

Splitsko-dalmatinska županija County of Split-Dalmatia

95 249 45 734 48,0 81 331 38 857 13 400 6 577 518 300

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing 1 149 455 39,6 921 354 221 98 7 3

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

237 28 11,8 220 28 17 - - -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

13 443 3 435 25,6 11 638 2 930 1 766 492 39 13

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

1 506 354 23,5 1 503 354 3 - - -

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

1 860 363 19,5 1 744 335 111 25 5 3

F Građevinarstvo Construction

7 264 892 12,3 5 799 784 1 458 105 7 3

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

17 442 10 122 58,0 13 719 7 727 3 681 2 374 42 21

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

5 426 1 523 28,1 4 905 1 414 517 106 4 3

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

4 297 2 255 52,5 3 623 1 901 667 349 7 5

J Informacije i komunikacije Information and communication

1 712 716 41,8 1 580 632 131 83 1 1

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

2 520 1 784 70,8 2 315 1 650 205 134 - -

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

393 186 47,3 325 163 57 17 11 6

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

3 552 1 578 44,4 3 134 1 414 387 149 31 15

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

3 046 1 161 38,1 2 385 926 613 229 48 6

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

8 816 3 944 44,7 8 172 3 666 574 242 70 36

P Obrazovanje Education

12 143 9 352 77,0 10 233 7 914 1 763 1 325 147 113

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

6 962 5 618 80,7 6 247 5 049 641 508 74 61

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

2 333 1 327 56,9 1 886 1 098 432 226 15 3

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

1 148 641 55,8 982 518 156 115 10 8

Istarska županija County of Istria

55 037 25 991 47,2 45 734 21 366 9 043 4 446 260 179

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing 550 152 27,6 454 126 95 26 1 -

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

197 28 14,2 177 24 20 4 - -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

11 432 3 492 30,5 9 541 2 733 1 843 721 48 38

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

789 149 18,9 787 148 2 1 - -

Page 187: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 185

2.7. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1), SPOLU I VRSTI RADNOG ODNOSA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1), BY SEX AND TYPE OF EMPLOYMENT, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno

Total Žene

Women

Udio žena u ukupnom

broju, % Share of women in total

number, %

Zaposleni na neodređeno vrijeme

Employed for unspecified

period of time

Zaposleni na određeno vrijeme

Employed for fixed period of time

Pripravnici i vježbenici Trainees

svega

All žene

Women svega

All žene

Women svega

All žene

Women

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda,

gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

1 578 344 21,8 1 437 314 136 26 5 4

F Građevinarstvo Construction

3 358 355 10,6 2 771 302 583 50 4 3

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

7 283 3 919 53,8 6 207 3 271 1 074 647 2 1

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

2 145 640 29,8 1 847 586 298 54 - -

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

6 105 3 356 55,0 3 823 2 052 2 279 1 302 3 2

J Informacije i komunikacije Information and communication

1 231 404 32,8 1 005 319 223 83 3 2

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

1 653 1 228 74,3 1 552 1 163 101 65 - -

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

447 185 41,4 406 167 41 18 - -

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

1 809 849 46,9 1 577 743 220 101 12 5

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

1 923 758 39,4 1 289 509 619 245 15 4

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

4 314 2 228 51,6 4 139 2 114 118 80 57 34

P Obrazovanje Education

5 494 4 492 81,8 4 760 3 906 650 518 84 68

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

3 101 2 491 80,3 2 697 2 181 386 298 18 12

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

1 139 612 53,7 863 461 270 147 6 4

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

489 309 63,2 402 247 85 60 2 2

Dubrovačko-neretvanska županija County of Dubrovnik-Neretva

27 208 13 230 48,6 23 704 11 304 3 256 1 806 248 120

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing 276 88 31,9 234 73 41 15 1 -

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

84 25 29,8 80 22 3 2 1 1

C Prerađivačka industrija Manufacturing

1 457 382 26,2 1 306 330 149 52 2 -

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

355 93 26,2 355 93 - - - -

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

954 166 17,4 919 153 31 11 4 2

F Građevinarstvo Construction

1 674 186 11,1 1 267 158 401 26 6 2

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

3 531 2 225 63,0 2 774 1 692 709 504 48 29

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

2 582 625 24,2 2 503 597 73 28 6 -

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

3 555 1 848 52,0 3 002 1 570 548 274 5 4

Page 188: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

186 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.7. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1), SPOLU I VRSTI RADNOG ODNOSA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1), BY SEX AND TYPE OF EMPLOYMENT, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno

Total Žene

Women

Udio žena u ukupnom

broju, % Share of women in total

number, %

Zaposleni na neodređeno vrijeme

Employed for unspecified

period of time

Zaposleni na određeno vrijeme

Employed for fixed period of time

Pripravnici i vježbenici Trainees

svega

All žene

Women svega

All žene

Women svega

All žene

Women

J Informacije i komunikacije

Information and communication 440 140 31,8 406 129 33 11 1 -

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

671 506 75,4 635 478 35 28 1 -

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

113 47 41,6 97 39 16 8 - -

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

774 375 48,4 714 345 58 29 2 1

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

1 055 497 47,1 771 313 268 181 16 3

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

3 324 1 331 40,0 3 160 1 259 72 46 92 26

P Obrazovanje Education

3 176 2 466 77,6 2 794 2 153 339 274 43 39

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

2 223 1 740 78,3 1 870 1 490 336 238 17 12

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

655 349 53,3 576 300 76 48 3 1

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

309 141 45,6 241 110 68 31 - -

Međimurska županija County of Međimurje

27 031 11 920 44,1 23 262 10 193 3 591 1 609 178 118

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing 362 148 40,9 321 116 35 26 6 6

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

- - - - - - - - -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

11 913 4 487 37,7 9 865 3 701 2 039 780 9 6

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

306 47 15,4 303 47 3 - - -

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

433 97 22,4 388 85 37 7 8 5

F Građevinarstvo Construction

2 426 235 9,7 2 118 214 302 21 6 -

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

2 739 1 515 55,3 2 351 1 259 364 240 24 16

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

741 204 27,5 678 180 61 23 2 1

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

508 319 62,8 400 254 107 64 1 1

J Informacije i komunikacije Information and communication

325 76 23,4 285 65 32 6 8 5

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

534 360 67,4 502 338 32 22 - -

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

45 22 48,9 42 19 3 3 - -

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

709 364 51,3 643 327 61 33 5 4

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

464 167 36,0 404 136 60 31 - -

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

1 335 634 47,5 1 262 597 57 30 16 7

Page 189: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 187

2.7. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1), SPOLU I VRSTI RADNOG ODNOSA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1), BY SEX AND TYPE OF EMPLOYMENT, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno

Total Žene

Women

Udio žena u ukupnom

broju, % Share of women in total

number, %

Zaposleni na neodređeno vrijeme

Employed for unspecified

period of time

Zaposleni na određeno vrijeme

Employed for fixed period of time

Pripravnici i vježbenici Trainees

svega

All žene

Women svega

All žene

Women svega

All žene

Women

P Obrazovanje

Education 2 665 2 074 77,8 2 314 1 791 285 233 66 50

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

1 266 1 015 80,2 1 149 924 92 76 25 15

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

153 89 58,2 138 79 14 9 1 1

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

107 67 62,6 99 61 7 5 1 1

Grad Zagreb City of Zagreb

321 273 161 230 50,2 280 912 140 862 38 210 19 162 2 151 1 206

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing 873 371 42,5 765 324 105 47 3 -

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

1 352 295 21,8 1 245 274 59 5 48 16

C Prerađivačka industrija Manufacturing

36 347 12 981 35,7 31 085 11 531 5 045 1 379 217 71

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

3 277 918 28,0 3 220 892 41 15 16 11

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

3 728 586 15,7 3 558 550 166 33 4 3

F Građevinarstvo Construction

18 415 2 645 14,4 16 079 2 459 2 313 182 23 4

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

56 503 29 969 53,0 47 097 24 246

9 221 5 622 185 101

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

18 001 5 167 28,7 16 150 4 862 1 836 298 15 7

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

6 880 3 842 55,8 5 695 3 197 1 181 642 4 3

J Informacije i komunikacije Information and communication

18 312 7 536 41,2 17 032 6 934 1 218 578 62 24

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

19 638 13 163 67,0 18 288 12 338 1 276 787 74 38

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

3 095 1 639 53,0 2 365 1 183 728 456 2 -

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

20 718 10 323 49,8 18 267 8 962 2 195 1 219 256 142

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

15 248 6 315 41,4 10 286 3 518 4 848 2 770 114 27

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

34 149 17 822 52,2 32 242 16 898 1 706 803 201 121

P Obrazovanje Education

27 690 20 970 75,7 24 050 18 486 3 063 2 095 577 389

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

25 418 19 990 78,6 23 259 18 393 1 862 1 385 297 212

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

7 141 4 196 58,8 6 136 3 553 966 616 39 27

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

4 488 2 502 55,7 4 093 2 262 381 230 14 10

Page 190: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

188 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.8. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1), SPOLU I VRSTI RADNOG VREMENA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1), BY SEX AND CONTRACTUAL WORKING TIME, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013

Ukupno

Total Žene

Women

Udio žena u ukupnom

broju, % Share of women in total

number, %

Zaposleni s punim radnim vremenom

Full-time employees

Zaposleni s nepunim radnim vremenom

Part-time employees

Zaposleni sa skraćenim

radnim vremenom Short-time work

svega All

žene Women

svega All

žene Women

svega All

žene Women

Republika Hrvatska Republic of Croatia

1 035 356 491 805 47,5 1 002 976 469 628 30 627 20 931 1 753 1 246

Zagrebačka županija County of Zagreb

53 128 22 160 41,7 51 730 21 179 1 296 914 102 67

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing 1 061 284 26,8 1 057 281 3 2 1 1

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

1 524 69 4,5 1 520 68 4 1 - -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

12 913 3 750 29,0 12 821 3 700 91 50 1 -

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

665 120 18,0 662 118 3 2 - -

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

1 170 248 21,2 1 166 246 4 2 - -

F Građevinarstvo Construction

4 368 450 10,3 4 317 433 50 16 1 1

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

11 290 5 653 50,1 11 047 5 466 235 181 8 6

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

4 007 1 142 28,5 3 971 1 122 31 16 5 4

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

555 274 49,4 536 263 17 9 2 2

J Informacije i komunikacije Information and communication

614 195 31,8 608 191 6 4 - -

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

544 461 84,7 496 419 31 27 17 15

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

71 25 35,2 66 24 5 1 - -

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

1 396 603 43,2 1 294 550 62 39 40 14

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

509 134 26,3 491 124 18 10 - -

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

4 053 1 809 44,6 4 037 1 795 9 7 7 7

P Obrazovanje Education

5 860 4 918 83,9 5 196 4 421 658 492 6 5

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

1 852 1 596 86,2 1 794 1 550 44 34 14 12

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

365 266 72,9 360 261 5 5 - -

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

311 163 52,4 291 147 20 16 - -

Krapinsko-zagorska županija County of Krapina-Zagorje

24 382 12 622 51,8 23 529 11 999 791 572 62 51

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing 202 68 33,7 198 66 4 2 - -

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

155 18 11,6 152 18 3 - - -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

8 123 3 678 45,3 8 080 3 655 39 20 4 3

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti

izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u Statističkom izvješću Zaposlenost i plaće jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

1) Activity sections T (Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use) and U (Activities of extraterritorial organisations and bodies) as well as their divisions are not presented in the Statistical Reports Employment and Wages, since they were not covered by the survey.

Page 191: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 189

2.8. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1), SPOLU I VRSTI RADNOG VREMENA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1), BY SEX AND CONTRACTUAL WORKING TIME, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno

Total Žene

Women

Udio žena u ukupnom

broju, % Share of women in total

number, %

Zaposleni s punim radnim vremenom

Full-time employees

Zaposleni s nepunim radnim vremenom

Part-time employees

Zaposleni sa skraćenim

radnim vremenom Short-time work

svega All

žene Women

svega All

žene Women

svega All

žene Women

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i

klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

506 88 17,4 503 86 3 2 - -

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

633 134 21,2 626 129 7 5 - -

F Građevinarstvo Construction

1 246 139 11,2 1 238 136 8 3 - -

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

3 043 1 734 57,0 2 993 1 695 50 39 - -

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

997 236 23,7 949 213 33 9 15 14

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

465 285 61,3 454 278 11 7 - -

J Informacije i komunikacije Information and communication

158 64 40,5 152 62 6 2 - -

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

352 268 76,1 262 197 69 54 21 17

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

19 16 84,2 18 16 1 - - -

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

526 203 38,6 516 197 9 5 1 1

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

50 31 62,0 49 31 1 - - -

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

1 830 905 49,5 1 815 892 14 12 1 1

P Obrazovanje Education

2 738 2 176 79,5 2 231 1 788 502 385 5 3

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

3 124 2 433 77,9 3 085 2 401 24 20 15 12

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

137 91 66,4 134 88 3 3 - -

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

78 55 70,5 74 51 4 4 - -

Sisačko-moslavačka županija County of Sisak-Moslavina

31 473 13 837 44,0 30 561 13 193 858 594 54 50

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing 874 209 23,9 870 207 3 1 1 1

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

203 16 7,9 201 15 2 1 - -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

8 414 2 594 30,8 8 320 2 562 90 28 4 4

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

675 102 15,1 664 99 11 3 - -

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

915 195 21,3 910 193 4 2 1 -

F Građevinarstvo Construction

2 035 138 6,8 2 028 133 7 5 - -

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

3 012 2 076 68,9 2 953 2 029 53 42 6 5

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

1 417 258 18,2 1 414 256 3 2 - -

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

295 196 66,4 286 190 9 6 - -

Page 192: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

190 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.8. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1), SPOLU I VRSTI RADNOG VREMENA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1), BY SEX AND CONTRACTUAL WORKING TIME, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno

Total Žene

Women

Udio žena u ukupnom

broju, % Share of women in total

number, %

Zaposleni s punim radnim vremenom

Full-time employees

Zaposleni s nepunim radnim vremenom

Part-time employees

Zaposleni sa skraćenim

radnim vremenom Short-time work

svega All

žene Women

svega All

žene Women

svega All

žene Women

J Informacije i komunikacije

Information and communication 199 57 28,6 199 57 - - - -

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

525 417 79,4 486 383 39 34 - -

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

98 42 42,9 98 42 - - - -

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

568 191 33,6 564 187 4 4 - -

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

609 207 34,0 550 163 59 44 - -

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

4 458 1 652 37,1 4 436 1 631 4 3 18 18

P Obrazovanje Education

3 324 2 622 78,9 2 775 2 223 540 392 9 7

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

3 112 2 399 77,1 3 078 2 366 21 20 13 13

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

389 286 73,5 382 279 5 5 2 2

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

351 180 51,3 347 178 4 2 - -

Karlovačka županija County of Karlovac

27 311 11 321 41,5 26 391 10 645 903 662 17 14

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing 789 187 23,7 784 183 3 2 2 2

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

8 - - 7 - 1 - - -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

7 047 1 890 26,8 7 005 1 865 39 24 3 1

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

499 83 16,6 499 83 - - - -

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

605 112 18,5 601 109 4 3 - -

F Građevinarstvo Construction

1 591 185 11,6 1 578 176 13 9 - -

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

2 819 1 743 61,8 2 729 1 679 88 62 2 2

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

1 413 241 17,1 1 407 238 4 1 2 2

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

359 223 62,1 347 216 12 7 - -

J Informacije i komunikacije Information and communication

263 70 26,6 258 66 5 4 - -

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

533 410 76,9 523 402 10 8 - -

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

70 21 30,0 70 21 - - - -

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

544 238 43,7 528 231 15 6 1 1

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

412 126 30,6 409 124 3 2 - -

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

4 694 1 436 30,6 4 684 1 428 8 7 2 1

P Obrazovanje Education

2 687 2 107 78,4 2 072 1 654 614 452 1 1

Page 193: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 191

2.8. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1), SPOLU I VRSTI RADNOG VREMENA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1), BY SEX AND CONTRACTUAL WORKING TIME, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno

Total Žene

Women

Udio žena u ukupnom

broju, % Share of women in total

number, %

Zaposleni s punim radnim vremenom

Full-time employees

Zaposleni s nepunim radnim vremenom

Part-time employees

Zaposleni sa skraćenim

radnim vremenom Short-time work

svega All

žene Women

svega All

žene Women

svega All

žene Women

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Human health and social work activities 2 417 1 905 78,8 2 349 1 841 66 62 2 2

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

379 237 62,5 371 233 8 4 - -

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

182 107 58,8 170 96 10 9 2 2

Varaždinska županija County of Varaždin

46 252 23 397 50,6 45 094 22 609 1 045 702 113 86

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing 254 79 31,1 251 77 3 2 - -

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

165 14 8,5 161 14 4 - - -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

19 330 10 298 53,3 19 239 10 249 75 35 16 14

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

592 119 20,1 571 107 21 12 - -

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

767 139 18,1 741 125 26 14 - -

F Građevinarstvo Construction

3 171 274 8,6 3 147 266 24 8 - -

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

5 306 3 023 57,0 5 218 2 970 87 53 1 -

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

1 937 378 19,5 1 923 375 12 3 2 -

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

489 296 60,5 482 290 7 6 - -

J Informacije i komunikacije Information and communication

541 165 30,5 527 161 14 4 - -

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

913 570 62,4 819 499 16 13 78 58

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

38 12 31,6 35 11 3 1 - -

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

1 014 409 40,3 983 393 29 15 2 1

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

551 270 49,0 527 248 24 22 - -

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

3 113 1 287 41,3 3 093 1 271 12 9 8 7

P Obrazovanje Education

4 082 3 070 75,2 3 452 2 609 626 457 4 4

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

3 383 2 647 78,2 3 341 2 612 40 33 2 2

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

389 239 61,4 374 230 15 9 - -

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

217 108 49,8 210 102 7 6 - -

Koprivničko-križevačka županija County of Koprivnica-Križevci

21 898 10 265 46,9 21 212 9 786 656 457 30 22

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing 813 208 25,6 796 199 17 9 - -

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

325 32 9,8 325 32 - - - -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

7 427 3 221 43,4 7 381 3 200 41 21 5 -

Page 194: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

192 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.8. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1), SPOLU I VRSTI RADNOG VREMENA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1), BY SEX AND CONTRACTUAL WORKING TIME, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno

Total Žene

Women

Udio žena u ukupnom

broju, % Share of women in total

number, %

Zaposleni s punim radnim vremenom

Full-time employees

Zaposleni s nepunim radnim vremenom

Part-time employees

Zaposleni sa skraćenim

radnim vremenom Short-time work

svega All

žene Women

svega All

žene Women

svega All

žene Women

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i

klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

547 117 21,4 547 117 - - - -

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

186 39 21,0 184 38 2 1 - -

F Građevinarstvo Construction

1 448 119 8,2 1 434 117 13 2 1 -

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

2 301 1 259 54,7 2 211 1 191 80 60 10 8

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

1 026 178 17,3 1 017 175 9 3 - -

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

248 164 66,1 239 159 9 5 - -

J Informacije i komunikacije Information and communication

133 43 32,3 133 43 - - - -

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

662 441 66,6 654 435 5 3 3 3

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

10 4 40,0 10 4 - - - -

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

555 215 38,7 546 210 9 5 - -

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

310 90 29,0 305 85 5 5 - -

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

1 500 765 51,0 1 488 756 7 4 5 5

P Obrazovanje Education

2 424 1 848 76,2 2 027 1 559 394 286 3 3

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

1 491 1 214 81,4 1 445 1 173 45 40 1 1

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

288 188 65,3 285 187 3 1 - -

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

204 120 58,8 185 106 17 12 2 2

Bjelovarsko-bilogorska županija County of Bjelovar-Bilogora

22 067 10 448 47,3 21 204 9 819 843 615 20 14

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing 1 241 316 25,5 1 228 308 13 8 - -

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

61 8 13,1 59 8 2 - - -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

6 201 2 464 39,7 6 171 2 445 28 18 2 1

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

444 83 18,7 443 83 - - 1 -

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

417 81 19,4 413 78 4 3 - -

F Građevinarstvo Construction

1 218 142 11,7 1 210 135 7 6 1 1

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

2 283 1 358 59,5 2 233 1 332 47 26 3 -

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

855 190 22,2 854 189 1 1 - -

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

231 142 61,5 205 130 25 11 1 1

Page 195: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 193

2.8. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1), SPOLU I VRSTI RADNOG VREMENA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1), BY SEX AND CONTRACTUAL WORKING TIME, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno

Total Žene

Women

Udio žena u ukupnom

broju, % Share of women in total

number, %

Zaposleni s punim radnim vremenom

Full-time employees

Zaposleni s nepunim radnim vremenom

Part-time employees

Zaposleni sa skraćenim

radnim vremenom Short-time work

svega All

žene Women

svega All

žene Women

svega All

žene Women

J Informacije i komunikacije

Information and communication 253 85 33,6 252 84 1 1 - -

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

636 406 63,8 626 399 10 7 - -

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

18 6 33,3 17 6 1 - - -

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

445 193 43,4 420 178 25 15 - -

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

437 175 40,0 403 141 33 33 1 1

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

2 339 1 017 43,5 2 324 1 005 13 11 2 1

P Obrazovanje Education

2 595 2 018 77,8 2 016 1 586 577 430 2 2

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

2 056 1 572 76,5 2 010 1 531 43 38 3 3

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

173 112 64,7 168 107 1 1 4 4

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

164 80 48,8 152 74 12 6 - -

Primorsko-goranska županija County of Primorje-Gorski kotar

77 532 36 541 47,1 75 002 34 842 2 437 1 639 93 60

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing 1 087 245 22,5 1 073 240 14 5 - -

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

22 5 22,7 20 5 2 - - -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

11 579 2 737 23,6 11 454 2 680 117 49 8 8

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

1 444 290 20,1 1 443 290 1 - - -

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

2 178 415 19,1 2 166 407 12 8 - -

F Građevinarstvo Construction

4 333 525 12,1 4 273 503 60 22 - -

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

11 868 6 447 54,3 11 539 6 228 284 198 45 21

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

7 360 1 695 23,0 7 309 1 674 46 16 5 5

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

4 807 2 723 56,6 4 697 2 661 109 61 1 1

J Informacije i komunikacije Information and communication

1 460 605 41,4 1 431 589 26 14 3 2

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

2 133 1 573 73,7 2 057 1 511 75 61 1 1

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

331 164 49,5 315 157 16 7 - -

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

3 131 1 407 44,9 3 029 1 341 98 64 4 2

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

2 793 1 423 50,9 2 668 1 331 123 90 2 2

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

5 753 3 101 53,9 5 722 3 080 19 12 12 9

P Obrazovanje Education

7 826 6 134 78,4 6 590 5 240 1 226 885 10 9

Page 196: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

194 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.8. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1), SPOLU I VRSTI RADNOG VREMENA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1), BY SEX AND CONTRACTUAL WORKING TIME, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno

Total Žene

Women

Udio žena u ukupnom

broju, % Share of women in total

number, %

Zaposleni s punim radnim vremenom

Full-time employees

Zaposleni s nepunim radnim vremenom

Part-time employees

Zaposleni sa skraćenim

radnim vremenom Short-time work

svega All

žene Women

svega All

žene Women

svega All

žene Women

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Human health and social work activities 7 122 5 671 79,6 7 007 5 594 113 77 2 -

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

1 540 919 59,7 1 502 893 38 26 - -

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

765 462 60,4 707 418 58 44 - -

Ličko-senjska županija County of Lika-Senj

9 878 4 370 44,2 9 495 4 122 370 236 13 12

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing 840 147 17,5 835 143 2 1 3 3

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

54 13 24,1 53 13 - - 1 -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

714 234 32,8 702 227 10 5 2 2

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

318 63 19,8 315 60 - - 3 3

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

326 53 16,3 326 53 - - - -

F Građevinarstvo Construction

544 68 12,5 537 62 7 6 - -

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

997 605 60,7 972 588 25 17 - -

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

450 80 17,8 445 79 5 1 - -

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

739 414 56,0 733 412 6 2 - -

J Informacije i komunikacije Information and communication

53 17 32,1 53 17 - - - -

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

158 117 74,1 154 113 4 4 - -

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

31 5 16,1 31 5 - - - -

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

124 47 37,9 123 46 1 1 - -

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

183 59 32,2 179 56 4 3 - -

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

1 950 724 37,1 1 944 718 5 5 1 1

P Obrazovanje Education

1 215 887 73,0 928 707 287 180 - -

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

808 609 75,4 797 600 8 6 3 3

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

274 176 64,2 270 172 4 4 - -

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

100 52 52,0 98 51 2 1 - -

Virovitičko-podravska županija County of Virovitica-Podravina

13 106 6 120 46,7 12 549 5 759 549 359 8 2

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing 1 133 191 16,9 1 130 189 3 2 - -

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

58 13 22,4 58 13 - - - -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

3 244 1 195 36,8 3 227 1 190 17 5 - -

Page 197: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 195

2.8. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1), SPOLU I VRSTI RADNOG VREMENA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1), BY SEX AND CONTRACTUAL WORKING TIME, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno

Total Žene

Women

Udio žena u ukupnom

broju, % Share of women in total

number, %

Zaposleni s punim radnim vremenom

Full-time employees

Zaposleni s nepunim radnim vremenom

Part-time employees

Zaposleni sa skraćenim

radnim vremenom Short-time work

svega All

žene Women

svega All

žene Women

svega All

žene Women

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i

klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

256 50 19,5 256 50 - - - -

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

250 71 28,4 246 70 4 1 - -

F Građevinarstvo Construction

471 55 11,7 467 53 4 2 - -

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

1 617 869 53,7 1 514 795 102 74 1 -

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

512 112 21,9 507 111 1 1 4 -

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

116 75 64,7 113 73 3 2 - -

J Informacije i komunikacije Information and communication

72 18 25,0 71 17 1 1 - -

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

339 252 74,3 335 249 4 3 - -

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

4 - - 4 - - - - -

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

305 108 35,4 293 102 12 6 - -

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

44 23 52,3 44 23 - - - -

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

1 431 692 48,4 1 419 683 11 8 1 1

P Obrazovanje Education

1 785 1 325 74,2 1 441 1 109 342 215 2 1

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

1 273 978 76,8 1 237 946 36 32 - -

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

130 65 50,0 125 61 5 4 - -

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

66 28 42,4 62 25 4 3 - -

Požeško-slavonska županija County of Požega-Slavonia

12 738 5 989 47,0 12 425 5 775 303 204 10 10

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing 978 214 21,9 978 214 - - - -

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

71 8 11,3 71 8 - - - -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

3 456 1 388 40,2 3 447 1 381 9 7 - -

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

203 29 14,3 203 29 - - - -

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

245 46 18,8 244 46 1 - - -

F Građevinarstvo Construction

363 43 11,8 360 41 3 2 - -

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

1 410 729 51,7 1 394 720 15 8 1 1

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

626 110 17,6 624 108 2 2 - -

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

93 49 52,7 91 47 2 2 - -

Page 198: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

196 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.8. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1), SPOLU I VRSTI RADNOG VREMENA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1), BY SEX AND CONTRACTUAL WORKING TIME, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno

Total Žene

Women

Udio žena u ukupnom

broju, % Share of women in total

number, %

Zaposleni s punim radnim vremenom

Full-time employees

Zaposleni s nepunim radnim vremenom

Part-time employees

Zaposleni sa skraćenim

radnim vremenom Short-time work

svega All

žene Women

svega All

žene Women

svega All

žene Women

J Informacije i komunikacije

Information and communication 77 16 20,8 75 16 2 - - -

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

163 112 68,7 151 103 12 9 - -

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

29 4 13,8 29 4 - - - -

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

173 91 52,6 168 88 5 3 - -

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

78 24 30,8 76 23 2 1 - -

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

1 363 592 43,4 1 350 583 10 6 3 3

P Obrazovanje Education

1 647 1 213 73,6 1 418 1 057 227 154 2 2

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

1 611 1 236 76,7 1 601 1 227 6 5 4 4

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

88 61 69,3 87 60 1 1 - -

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

64 24 37,5 58 20 6 4 - -

Brodsko-posavska županija County of Slavonski Brod-Posavina

23 910 9 865 41,3 23 152 9 354 733 491 25 20

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing 930 251 27,0 925 249 5 2 - -

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

70 11 15,7 70 11 - - - -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

6 586 1 521 23,1 6 554 1 503 29 17 3 1

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

340 68 20,0 339 67 1 1 - -

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

544 98 18,0 543 98 1 - - -

F Građevinarstvo Construction

1 711 205 12,0 1 685 198 25 7 1 -

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

2 280 1 152 50,5 2 207 1 094 73 58 - -

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

972 190 19,5 962 184 10 6 - -

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

119 46 38,7 116 45 3 1 - -

J Informacije i komunikacije Information and communication

293 84 28,7 290 83 3 1 - -

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

491 341 69,5 459 313 17 14 15 14

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

8 - - 8 - - - - -

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

728 244 33,5 699 229 29 15 - -

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

590 85 14,4 587 83 3 2 - -

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

2 373 1 064 44,8 2 367 1 059 6 5 - -

P Obrazovanje Education

3 046 2 277 74,8 2 559 1 949 482 324 5 4

Page 199: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 197

2.8. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1), SPOLU I VRSTI RADNOG VREMENA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1), BY SEX AND CONTRACTUAL WORKING TIME, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno

Total Žene

Women

Udio žena u ukupnom

broju, % Share of women in total

number, %

Zaposleni s punim radnim vremenom

Full-time employees

Zaposleni s nepunim radnim vremenom

Part-time employees

Zaposleni sa skraćenim

radnim vremenom Short-time work

svega All

žene Women

svega All

žene Women

svega All

žene Women

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Human health and social work activities 2 378 1 920 80,7 2 350 1 895 27 24 1 1

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

297 224 75,4 291 220 6 4 - -

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

154 84 54,5 141 74 13 10 - -

Zadarska županija County of Zadar

31 210 15 339 49,1 29 935 14 413 1 251 907 24 19

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing 974 167 17,1 964 163 10 4 - -

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

273 52 19,0 272 52 1 - - -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

2 900 1 008 34,8 2 883 1 000 16 8 1 -

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

428 73 17,1 428 73 - - - -

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

990 171 17,3 986 170 4 1 - -

F Građevinarstvo Construction

1 457 213 14,6 1 430 205 27 8 - -

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

5 142 3 131 60,9 5 001 3 030 139 100 2 1

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

1 574 442 28,1 1 561 437 12 4 1 1

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

1 618 785 48,5 1 571 752 43 31 4 2

J Informacije i komunikacije Information and communication

326 108 33,1 313 103 13 5 - -

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

969 660 68,1 941 636 28 24 - -

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

145 58 40,0 143 57 2 1 - -

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

847 380 44,9 819 362 27 17 1 1

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

1 408 417 29,6 1 354 370 54 47 - -

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

4 018 1 592 39,6 3 987 1 568 20 14 11 10

P Obrazovanje Education

4 285 3 302 77,1 3 494 2 718 788 581 3 3

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

2 775 2 207 79,5 2 733 2 167 41 39 1 1

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

808 420 52,0 788 401 20 19 - -

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

273 153 56,0 267 149 6 4 - -

Osječko-baranjska županija County of Osijek-Baranja

63 924 28 505 44,6 61 854 27 231 1 939 1 216 131 58

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing 3 796 859 22,6 3 747 843 48 15 1 1

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

182 20 11,0 182 20 - - - -

Page 200: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

198 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.8. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1), SPOLU I VRSTI RADNOG VREMENA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1), BY SEX AND CONTRACTUAL WORKING TIME, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno

Total Žene

Women

Udio žena u ukupnom

broju, % Share of women in total

number, %

Zaposleni s punim radnim vremenom

Full-time employees

Zaposleni s nepunim radnim vremenom

Part-time employees

Zaposleni sa skraćenim

radnim vremenom Short-time work

svega All

žene Women

svega All

žene Women

svega All

žene Women

C Prerađivačka industrija

Manufacturing 11 523 4 678 40,6 11 410 4 619 91 46 22 13

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

1 238 252 20,4 1 238 252 - - - -

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

1 457 326 22,4 1 445 320 12 6 - -

F Građevinarstvo Construction

5 159 490 9,5 5 146 480 13 10 - -

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

7 602 3 732 49,1 7 368 3 557 232 173 2 2

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

3 225 607 18,8 3 126 586 34 6 65 15

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

1 348 746 55,3 1 318 736 29 9 1 1

J Informacije i komunikacije Information and communication

1 315 485 36,9 1 304 479 11 6 - -

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

1 556 1 025 65,9 1 517 997 39 28 - -

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

146 52 35,6 139 47 7 5 - -

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

1 898 870 45,8 1 846 850 51 20 1 -

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

1 590 578 36,4 1 528 535 62 43 - -

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

6 785 2 654 39,1 6 742 2 624 16 13 27 17

P Obrazovanje Education

7 800 5 761 73,9 6 652 5 007 1 138 747 10 7

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

5 699 4 397 77,2 5 579 4 333 119 63 1 1

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

896 544 60,7 889 539 6 4 1 1

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

709 429 60,5 678 407 31 22 - -

Šibensko-kninska županija County of Šibenik-Knin

21 178 9 793 46,2 20 527 9 352 638 432 13 9

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing 91 35 38,5 90 34 - - 1 1

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

57 11 19,3 55 10 2 1 - -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

3 137 605 19,3 3 115 594 21 10 1 1

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

545 135 24,8 543 134 2 1 - -

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

727 184 25,3 724 181 3 3 - -

F Građevinarstvo Construction

906 110 12,1 886 104 20 6 - -

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

3 003 1 833 61,0 2 946 1 788 52 43 5 2

Page 201: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 199

2.8. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1), SPOLU I VRSTI RADNOG VREMENA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1), BY SEX AND CONTRACTUAL WORKING TIME, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno

Total Žene

Women

Udio žena u ukupnom

broju, % Share of women in total

number, %

Zaposleni s punim radnim vremenom

Full-time employees

Zaposleni s nepunim radnim vremenom

Part-time employees

Zaposleni sa skraćenim

radnim vremenom Short-time work

svega All

žene Women

svega All

žene Women

svega All

žene Women

H Prijevoz i skladištenje

Transportation and storage 1 301 305 23,4 1 285 298 16 7 - -

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

1 167 643 55,1 1 153 632 13 10 1 1

J Informacije i komunikacije Information and communication

206 67 32,5 206 67 - - - -

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

579 438 75,6 562 425 17 13 - -

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

193 72 37,3 187 69 4 2 2 1

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

440 212 48,2 424 204 15 7 1 1

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

428 124 29,0 417 114 11 10 - -

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

3 075 1 093 35,5 3 065 1 084 9 8 1 1

P Obrazovanje Education

2 429 1 900 78,2 2 003 1 612 426 288 - -

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

1 999 1 612 80,6 1 983 1 598 16 14 - -

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

678 300 44,2 672 296 5 3 1 1

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

217 114 52,5 211 108 6 6 - -

Vukovarsko-srijemska županija County of Vukovar-Sirmium

29 571 13 128 44,4 28 396 12 336 1 142 769 33 23

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing 3 077 743 24,1 3 066 735 10 8 1 -

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

70 13 18,6 70 13 - - - -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

4 452 1 635 36,7 4 436 1 627 15 7 1 1

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

475 103 21,7 474 102 1 1 - -

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

895 165 18,4 875 159 20 6 - -

F Građevinarstvo Construction

1 955 180 9,2 1 952 177 3 3 - -

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

3 411 1 944 57,0 3 329 1 890 78 52 4 2

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

1 519 265 17,4 1 516 262 2 2 1 1

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

386 256 66,3 382 255 4 1 - -

J Informacije i komunikacije Information and communication

195 71 36,4 192 70 3 1 - -

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

418 306 73,2 402 293 4 4 12 9

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

52 15 28,8 51 15 1 - - -

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

526 234 44,5 517 228 9 6 - -

Page 202: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

200 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.8. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1), SPOLU I VRSTI RADNOG VREMENA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1), BY SEX AND CONTRACTUAL WORKING TIME, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno

Total Žene

Women

Udio žena u ukupnom

broju, % Share of women in total

number, %

Zaposleni s punim radnim vremenom

Full-time employees

Zaposleni s nepunim radnim vremenom

Part-time employees

Zaposleni sa skraćenim

radnim vremenom Short-time work

svega All

žene Women

svega All

žene Women

svega All

žene Women

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Administrative and support service activities 298 164 55,0 273 140 24 23 1 1

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

4 514 1 492 33,1 4 507 1 489 2 2 5 1

P Obrazovanje Education

4 056 3 039 74,9 3 195 2 483 857 552 4 4

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

2 846 2 230 78,4 2 752 2 141 90 85 4 4

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

277 191 69,0 274 189 3 2 - -

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

149 82 55,0 133 68 16 14 - -

Splitsko-dalmatinska županija County of Split-Dalmatia

95 249 45 734 48,0 91 476 43 186 3 573 2 377 200 171

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing 1 149 455 39,6 1 130 446 18 8 1 1

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

237 28 11,8 234 28 3 - - -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

13 443 3 435 25,6 13 335 3 376 96 52 12 7

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

1 506 354 23,5 1 504 353 - - 2 1

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

1 860 363 19,5 1 851 358 9 5 - -

F Građevinarstvo Construction

7 264 892 12,3 7 200 864 58 26 6 2

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

17 442 10 122 58,0 17 051 9 816 379 294 12 12

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

5 426 1 523 28,1 5 353 1 483 61 29 12 11

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

4 297 2 255 52,5 4 234 2 220 61 33 2 2

J Informacije i komunikacije Information and communication

1 712 716 41,8 1 677 692 29 18 6 6

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

2 520 1 784 70,8 2 422 1 701 32 23 66 60

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

393 186 47,3 378 176 15 10 - -

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

3 552 1 578 44,4 3 426 1 517 118 59 8 2

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

3 046 1 161 38,1 2 889 1 071 155 88 2 2

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

8 816 3 944 44,7 8 770 3 902 22 20 24 22

P Obrazovanje Education

12 143 9 352 77,0 9 969 7 837 2 142 1 484 32 31

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

6 962 5 618 80,7 6 710 5 461 238 146 14 11

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

2 333 1 327 56,9 2 258 1 290 74 36 1 1

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

1 148 641 55,8 1 085 595 63 46 - -

Page 203: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 201

2.8. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1), SPOLU I VRSTI RADNOG VREMENA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1), BY SEX AND CONTRACTUAL WORKING TIME, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno

Total Žene

Women

Udio žena u ukupnom

broju, % Share of women in total

number, %

Zaposleni s punim radnim vremenom

Full-time employees

Zaposleni s nepunim radnim vremenom

Part-time employees

Zaposleni sa skraćenim

radnim vremenom Short-time work

svega All

žene Women

svega All

žene Women

svega All

žene Women

Istarska županija County of Istria

55 037 25 991 47,2 52 903 24 539 2 088 1 417 46 35

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing 550 152 27,6 536 143 14 9 - -

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

197 28 14,2 180 22 17 6 - -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

11 432 3 492 30,5 11 312 3 429 111 58 9 5

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

789 149 18,9 789 149 - - - -

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

1 578 344 21,8 1 565 333 13 11 - -

F Građevinarstvo Construction

3 358 355 10,6 3 298 330 56 22 4 3

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

7 283 3 919 53,8 7 038 3 766 233 143 12 10

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

2 145 640 29,8 2 130 632 14 8 1 -

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

6 105 3 356 55,0 6 031 3 312 71 42 3 2

J Informacije i komunikacije Information and communication

1 231 404 32,8 1 201 387 30 17 - -

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

1 653 1 228 74,3 1 590 1 179 61 47 2 2

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

447 185 41,4 433 181 14 4 - -

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

1 809 849 46,9 1 669 791 137 57 3 1

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

1 923 758 39,4 1 864 711 59 47 - -

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

4 314 2 228 51,6 4 283 2 202 23 18 8 8

P Obrazovanje Education

5 494 4 492 81,8 4 389 3 663 1 102 826 3 3

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

3 101 2 491 80,3 3 018 2 417 83 74 - -

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

1 139 612 53,7 1 115 600 24 12 - -

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

489 309 63,2 462 292 26 16 1 1

Dubrovačko-neretvanska županija County of Dubrovnik-Neretva

27 208 13 230 48,6 26 203 12 536 880 597 125 97

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing 276 88 31,9 273 85 3 3 - -

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

84 25 29,8 83 24 1 1 - -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

1 457 382 26,2 1 444 373 13 9 - -

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

355 93 26,2 355 93 - - - -

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

954 166 17,4 945 158 8 7 1 1

Page 204: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

202 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.8. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1), SPOLU I VRSTI RADNOG VREMENA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1), BY SEX AND CONTRACTUAL WORKING TIME, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno

Total Žene

Women

Udio žena u ukupnom

broju, % Share of women in total

number, %

Zaposleni s punim radnim vremenom

Full-time employees

Zaposleni s nepunim radnim vremenom

Part-time employees

Zaposleni sa skraćenim

radnim vremenom Short-time work

svega All

žene Women

svega All

žene Women

svega All

žene Women

F Građevinarstvo

Construction 1 674 186 11,1 1 664 184 10 2 - -

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

3 531 2 225 63,0 3 419 2 135 48 44 64 46

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

2 582 625 24,2 2 563 610 13 9 6 6

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

3 555 1 848 52,0 3 526 1 833 24 11 5 4

J Informacije i komunikacije Information and communication

440 140 31,8 424 133 6 3 10 4

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

671 506 75,4 661 497 - - 10 9

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

113 47 41,6 109 45 4 2 - -

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

774 375 48,4 753 366 21 9 - -

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

1 055 497 47,1 1 007 457 48 40 - -

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

3 324 1 331 40,0 3 311 1 319 6 5 7 7

P Obrazovanje Education

3 176 2 466 77,6 2 555 2 063 614 398 7 5

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

2 223 1 740 78,3 2 154 1 675 54 50 15 15

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

655 349 53,3 651 347 4 2 - -

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

309 141 45,6 306 139 3 2 - -

Međimurska županija County of Međimurje

27 031 11 920 44,1 26 160 11 321 800 550 71 49

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing 362 148 40,9 356 142 1 1 5 5

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

- - - - - - - - -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

11 913 4 487 37,7 11 831 4 449 78 35 4 3

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

306 47 15,4 305 47 1 - - -

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

433 97 22,4 429 95 4 2 - -

F Građevinarstvo Construction

2 426 235 9,7 2 400 225 25 9 1 1

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

2 739 1 515 55,3 2 667 1 462 53 42 19 11

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

741 204 27,5 733 200 7 3 1 1

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

508 319 62,8 485 306 21 11 2 2

J Informacije i komunikacije Information and communication

325 76 23,4 318 72 7 4 - -

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

534 360 67,4 528 358 6 2 - -

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

45 22 48,9 42 21 3 1 - -

Page 205: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 203

2.8. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1), SPOLU I VRSTI RADNOG VREMENA, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1), BY SEX AND CONTRACTUAL WORKING TIME, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno

Total Žene

Women

Udio žena u ukupnom

broju, % Share of women in total

number, %

Zaposleni s punim radnim vremenom

Full-time employees

Zaposleni s nepunim radnim vremenom

Part-time employees

Zaposleni sa skraćenim

radnim vremenom Short-time work

svega All

žene Women

svega All

žene Women

svega All

žene Women

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Professional, scientific and technical activities 709 364 51,3 677 345 31 18 1 1

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

464 167 36,0 420 138 23 18 21 11

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

1 335 634 47,5 1 323 624 6 6 6 4

P Obrazovanje Education

2 665 2 074 77,8 2 160 1 697 503 375 2 2

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

1 266 1 015 80,2 1 238 991 19 16 9 8

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

153 89 58,2 148 87 5 2 - -

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

107 67 62,6 100 62 7 5 - -

Grad Zagreb City of Zagreb

321 273 161 230 50,2 313 178 155 632 7 532 5 221 563 377

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing 873 371 42,5 868 370 5 1 - -

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

1 352 295 21,8 1 352 295 - - - -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

36 347 12 981 35,7 36 044 12 827 204 109 99 45

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

3 277 918 28,0 3 271 915 3 2 3 1

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

3 728 586 15,7 3 705 574 19 9 4 3

F Građevinarstvo Construction

18 415 2 645 14,4 18 220 2 570 181 66 14 9

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

56 503 29 969 53,0 54 892 28 799 1 534 1 145 77 25

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

18 001 5 167 28,7 17 835 5 110 135 29 31 28

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

6 880 3 842 55,8 6 693 3 760 180 75 7 7

J Informacije i komunikacije Information and communication

18 312 7 536 41,2 18 071 7 438 209 86 32 12

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

19 638 13 163 67,0 19 157 12 840 480 322 1 1

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

3 095 1 639 53,0 2 979 1 547 114 92 2 -

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

20 718 10 323 49,8 20 035 9 962 614 308 69 53

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

15 248 6 315 41,4 13 910 5 137 1 332 1 174 6 4

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

34 149 17 822 52,2 34 004 17 695 100 86 45 41

P Obrazovanje Education

27 690 20 970 75,7 25 828 19 616 1 799 1 304 63 50

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

25 418 19 990 78,6 25 092 19 755 294 209 32 26

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

7 141 4 196 58,8 6 960 4 099 170 87 11 10

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

4 488 2 502 55,7 4 262 2 323 159 117 67 62

Page 206: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

204 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.9. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STAROSTI, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY AGE, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013

Ukupno Total

Godine starosti Age

do 18 Up to

18

19 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 i više 65 and over

Republika Hrvatska Republic of Croatia

1 035 356 498 40 264 113 902 151 130 153 897 143 128 144 081 138 468 100 775 44 618 4 595

Zagrebačka županija County of Zagreb

53 128 20 2 381 5 885 8 076 8 131 7 541 7 304 6 727 5 107 1 817 139

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing 1 061 1 46 78 111 154 148 185 199 109 30 -

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

1 524 - 28 111 151 136 186 242 333 301 34 2

C Prerađivačka industrija Manufacturing

12 913 7 734 1 387 1 902 1 997 1 754 1 853 1 682 1 261 316 20

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

665 - 4 27 61 123 83 111 108 112 36 -

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

1 170 - 30 81 115 143 175 183 200 180 62 1

F Građevinarstvo Construction

4 368 6 273 468 621 638 579 571 530 523 147 12

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

11 290 4 684 1 642 2 155 2 052 1 631 1 284 1 025 590 205 18

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

4 007 2 181 442 617 654 626 507 423 361 187 7

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

555 - 57 65 88 78 64 63 60 62 18 -

J Informacije i komunikacije Information and communication

614 - 13 104 125 81 106 76 53 43 13 -

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

544 - 9 61 86 88 90 84 85 32 7 2

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

71 - 1 4 13 9 7 8 11 15 3 -

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

1 396 - 37 185 255 206 187 186 158 113 58 11

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

509 - 25 54 66 81 61 88 78 43 11 2

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

4 053 - 74 221 388 494 753 737 683 478 215 10

P Obrazovanje Education

5 860 - 71 652 963 858 777 764 781 609 346 39

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

1 852 - 62 197 233 232 230 290 266 228 103 11

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

365 - 32 51 60 44 54 42 36 24 18 4

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

311 - 20 55 66 63 30 30 16 23 8 -

Krapinsko-zagorska županija County of Krapina-Zagorje

24 382 9 1 366 2 883 3 388 3 364 3 618 3 832 3 307 1 855 705 55

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing 202 - 8 25 15 26 31 41 33 20 3 -

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

155 - 3 10 16 23 24 22 39 15 3 -

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti

izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u Statističkom izvješću Zaposlenost i plaće jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

1) Activity sections T (Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use) and U (Activities of extraterritorial organisations and bodies) as well as their divisions are not presented in the Statistical Reports Employment and Wages, since they were not covered by the survey.

Page 207: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 205

2.9. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STAROSTI, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY AGE, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Godine starosti Age

do 18 Up to

18

19 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 i više 65 and over

C Prerađivačka industrija

Manufacturing 8 123 3 586 1 004 1 092 1 102 1 148 1 414 1 114 519 137 4

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

506 - 8 22 43 53 73 111 116 52 28 -

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

633 - 29 50 92 71 87 100 110 67 27 -

F Građevinarstvo Construction

1 246 2 126 172 188 175 173 157 138 97 17 1

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

3 043 1 272 468 516 521 413 379 289 138 41 5

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

997 2 34 85 149 155 185 148 139 84 12 4

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

465 1 61 84 74 45 56 66 52 25 1 -

J Informacije i komunikacije Information and communication

158 - 5 19 20 29 33 21 20 10 1 -

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

352 - 6 27 41 48 65 61 66 35 3 -

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

19 - 1 2 4 5 3 - 2 2 - -

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

526 - 33 79 73 73 68 65 70 50 11 4

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

50 - 2 6 5 4 11 7 11 4 - -

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

1 830 - 48 96 179 245 424 299 285 188 59 7

P Obrazovanje Education

2 738 - 27 389 443 327 370 392 322 249 200 19

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

3 124 - 108 326 397 429 420 523 470 285 157 9

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

137 - 5 8 20 24 23 21 19 13 3 1

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

78 - 4 11 21 9 11 5 12 2 2 1

Sisačko-moslavačka županija County of Sisak-Moslavina

31 473 12 1 251 3 228 4 027 4 740 4 414 4 712 4 533 3 147 1 309 100

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing 874 - 34 74 122 144 106 159 139 74 20 2

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

203 - 1 5 6 16 31 54 46 34 10 -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

8 414 8 311 741 1 051 1 224 1 165 1 304 1 411 983 213 3

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

675 - 6 21 48 120 83 96 113 114 71 3

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

915 - 24 73 114 147 119 137 141 107 53 -

Page 208: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

206 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.9. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STAROSTI, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY AGE, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Godine starosti Age

do 18 Up to

18

19 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 i više 65 and over

F Građevinarstvo

Construction 2 035 - 94 252 299 300 236 255 279 241 76 3

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

3 012 - 181 396 543 573 474 396 271 144 34 -

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

1 417 - 13 66 117 170 225 309 274 196 46 1

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

295 - 12 35 37 50 47 34 40 29 10 1

J Informacije i komunikacije Information and communication

199 - 6 23 22 25 57 29 20 14 3 -

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

525 - 6 40 59 71 77 105 93 56 18 -

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

98 - 4 7 15 10 15 21 11 7 8 -

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

568 - 10 60 62 101 46 65 119 68 31 6

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

609 - 25 56 82 97 86 105 88 54 15 1

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

4 458 - 266 614 428 773 857 620 467 260 158 15

P Obrazovanje Education

3 324 - 22 322 545 454 375 441 415 382 324 44

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

3 112 4 202 352 368 344 318 478 521 325 180 20

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

389 - 14 49 64 60 50 40 51 37 24 -

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

351 - 20 42 45 61 47 64 34 22 15 1

Karlovačka županija County of Karlovac

27 311 6 1 229 2 953 3 582 3 892 4 075 3 985 3 696 2 656 1 155 82

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing 789 - 11 32 73 111 106 146 143 107 56 4

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

8 - - - 2 2 - - 2 - 2 -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

7 047 3 599 898 947 902 902 1 004 907 671 195 19

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

499 - 3 26 22 72 63 54 93 95 71 -

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

605 - 9 37 74 106 68 79 87 105 37 3

F Građevinarstvo Construction

1 591 - 72 156 232 235 211 229 222 181 53 -

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

2 819 2 150 340 559 504 404 322 289 196 50 3

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

1 413 - 24 91 117 203 210 264 270 180 53 1

Page 209: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 207

2.9. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STAROSTI, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY AGE, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Godine starosti Age

do 18 Up to

18

19 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 i više 65 and over

I Djelatnosti pružanja smještaja te

pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

359 - 17 70 53 46 50 48 38 26 11 -

J Informacije i komunikacije Information and communication

263 - 7 31 33 44 43 36 44 17 8 -

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

533 - 3 27 90 66 80 67 108 62 29 1

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

70 - 1 4 3 5 6 4 27 14 6 -

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

544 - 14 68 91 66 61 69 75 55 38 7

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

412 - 16 63 71 66 55 43 43 39 16 -

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

4 694 - 212 537 395 746 1 140 792 477 250 131 14

P Obrazovanje Education

2 687 1 21 300 448 367 331 357 344 302 195 21

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

2 417 - 52 218 297 270 277 383 440 300 173 7

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

379 - 9 37 50 56 40 64 57 42 23 1

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

182 - 9 18 25 25 28 24 30 14 8 1

Varaždinska županija County of Varaždin

46 252 25 2 764 5 701 6 958 6 758 6 670 6 567 5 855 3 591 1 244 119

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing 254 - 8 22 31 40 26 49 42 31 5 -

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

165 - 6 10 23 17 16 44 31 15 3 -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

19 330 9 1 593 2 403 3 024 2 831 3 067 2 868 2 201 1 069 247 18

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

592 - 6 28 44 63 71 78 100 100 94 8

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

767 - 23 86 111 105 91 112 97 100 39 3

F Građevinarstvo Construction

3 171 9 230 391 489 438 392 393 389 346 88 6

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

5 306 5 406 849 1 044 943 635 586 483 269 72 14

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

1 937 - 43 165 207 282 313 333 308 244 41 1

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

489 2 48 70 66 64 53 82 64 33 7 -

J Informacije i komunikacije Information and communication

541 - 28 114 83 109 69 56 54 23 5 -

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

913 - 13 87 183 197 117 110 124 66 15 1

Page 210: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

208 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.9. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STAROSTI, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY AGE, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Godine starosti Age

do 18 Up to

18

19 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 i više 65 and over

L Poslovanje nekretninama

Real estate activities 38 - 3 3 3 7 7 5 5 5 - -

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

1 014 - 36 163 162 134 123 141 123 98 29 5

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

551 - 31 52 58 74 79 93 83 62 19 -

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

3 113 - 88 297 309 527 609 463 443 232 131 14

P Obrazovanje Education

4 082 - 66 561 679 494 532 560 522 378 255 35

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

3 383 - 113 319 354 345 400 522 709 450 161 10

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

389 - 18 55 60 50 41 46 53 40 24 2

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

217 - 5 26 28 38 29 26 24 30 9 2

Koprivničko-križevačka županija County of Koprivnica-Križevci

21 898 16 808 2 431 3 207 3 212 3 261 3 357 3 148 1 846 543 69

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing 813 - 22 100 141 116 109 124 119 62 20 -

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

325 - - 15 16 6 44 88 82 66 8 -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

7 427 3 278 703 902 967 1 209 1 441 1 270 562 84 8

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

547 - 9 52 59 87 58 68 90 97 26 1

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

186 - 7 16 25 18 31 27 30 20 11 1

F Građevinarstvo Construction

1 448 8 92 155 194 227 194 201 201 150 23 3

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

2 301 2 161 359 500 418 325 235 167 116 14 4

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

1 026 1 30 67 122 160 174 186 164 100 21 1

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

248 2 42 46 31 30 35 25 30 7 - -

J Informacije i komunikacije Information and communication

133 - 5 18 23 30 27 9 13 3 4 1

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

662 - 13 61 103 107 122 84 92 62 18 -

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

10 - - - 1 1 - 4 4 - - -

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

555 - 16 58 86 96 76 67 75 57 19 5

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

310 - 18 68 61 55 32 28 27 17 3 1

Page 211: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 209

2.9. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STAROSTI, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY AGE, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Godine starosti Age

do 18 Up to

18

19 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 i više 65 and over

O Javna uprava i obrana; obvezno

socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

1 500 - 27 85 166 278 297 208 229 134 71 5

P Obrazovanje Education

2 424 - 21 330 473 342 306 297 275 221 138 21

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

1 491 - 47 156 235 212 164 206 243 144 68 16

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

288 - 15 122 42 24 29 23 13 12 7 1

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

204 - 5 20 27 38 29 36 24 16 8 1

Bjelovarsko-bilogorska županija County of Bjelovar-Bilogora

22 067 10 966 2 301 3 030 3 264 2 967 3 155 3 220 2 227 849 78

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing 1 241 1 67 103 135 135 159 239 218 146 37 1

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

61 - 2 6 1 3 6 11 14 16 2 -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

6 201 4 357 683 883 995 833 888 894 538 120 6

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

444 - 7 22 40 67 45 47 107 76 33 -

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

417 - 18 28 46 61 46 56 70 65 26 1

F Građevinarstvo Construction

1 218 4 58 124 151 163 130 163 182 169 68 6

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

2 283 - 151 328 418 464 284 226 233 152 25 2

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

855 - 34 51 71 90 127 144 165 133 39 1

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

231 - 37 36 29 30 24 28 28 17 2 -

J Informacije i komunikacije Information and communication

253 - 7 30 49 49 44 35 26 7 6 -

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

636 - 7 71 131 104 97 69 100 49 8 -

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

18 - - - 2 1 4 2 3 5 1 -

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

445 - 16 49 46 59 54 84 61 45 27 4

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

437 - 34 58 74 78 49 58 50 30 6 -

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

2 339 - 68 168 195 361 455 402 320 251 113 6

P Obrazovanje Education

2 595 1 23 294 412 332 312 375 339 270 208 29

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

2 056 - 63 212 285 234 261 282 372 220 107 20

Page 212: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

210 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.9. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STAROSTI, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY AGE, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Godine starosti Age

do 18 Up to

18

19 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 i više 65 and over

R Umjetnost, zabava i rekreacija

Arts, entertainment and recreation 173 - 4 16 29 18 18 27 20 24 15 2

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

164 - 13 22 33 20 19 19 18 14 6 -

Primorsko-goranska županija County of Primorje-Gorski kotar

77 518 45 2 333 7 542 10 111 10 926 10 183 10 796 11 637 9 240 4 215 490

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing 1 087 - 24 67 84 155 146 215 213 132 48 3

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

22 - 1 3 9 6 1 1 - - 1 -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

11 579 6 363 999 1 515 1 529 1 395 1 632 1 865 1 575 640 60

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

1 444 - 11 54 94 160 166 198 279 297 169 16

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

2 178 - 44 195 238 264 297 291 315 314 215 5

F Građevinarstvo Construction

4 333 2 197 513 656 647 505 537 574 500 178 24

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

11 854 10 582 1 541 2 084 1 976 1 671 1 427 1 392 878 272 21

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

7 360 - 95 417 687 945 1 035 1 162 1 317 1 166 500 36

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

4 807 17 323 630 613 566 477 678 779 543 170 11

J Informacije i komunikacije Information and communication

1 460 - 16 166 172 247 265 193 201 145 51 4

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

2 133 - 24 204 300 343 254 283 381 271 72 1

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

331 - 2 23 24 43 38 58 61 54 24 4

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

3 131 - 55 405 558 518 383 306 374 326 156 50

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

2 793 - 156 321 368 358 336 395 412 296 138 13

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

5 753 - 126 369 510 839 1 051 927 888 666 340 37

P Obrazovanje Education

7 826 6 59 769 1 025 1 008 927 1 093 1 183 998 638 120

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

7 122 3 166 628 816 947 954 1 142 1 135 822 442 67

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

1 540 - 56 160 244 245 191 171 176 180 107 10

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

765 1 33 78 114 130 91 87 92 77 54 8

Ličko-senjska županija County of Lika-Senj

9 878 4 475 1 175 1 401 1 419 1 469 1 399 1 250 853 388 45

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing 840 - 27 64 106 130 118 154 116 94 25 6

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

54 - 2 5 8 10 7 4 12 5 1 -

Page 213: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 211

2.9. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STAROSTI, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY AGE, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Godine starosti Age

do 18 Up to

18

19 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 i više 65 and over

C Prerađivačka industrija

Manufacturing 714 - 54 106 118 92 95 100 81 56 10 2

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

318 - 1 18 30 45 44 50 58 54 16 2

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

326 - 7 19 31 46 29 57 41 62 31 3

F Građevinarstvo Construction

544 3 36 77 92 73 66 52 72 52 20 1

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

997 - 64 178 179 180 126 137 88 35 8 2

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

450 - 6 37 34 63 66 70 83 65 25 1

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

739 - 44 93 115 96 106 122 86 54 22 1

J Informacije i komunikacije Information and communication

53 - - 2 10 11 9 7 8 6 - -

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

158 - 4 16 26 25 14 21 22 19 11 -

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

31 - 2 4 3 3 5 9 1 3 1 -

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

124 - 6 21 18 14 16 18 15 9 5 2

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

183 - 10 29 34 22 19 21 25 17 6 -

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

1 950 - 143 209 198 336 478 258 175 96 51 6

P Obrazovanje Education

1 215 1 19 151 217 144 119 150 178 126 99 11

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

808 - 40 87 116 87 103 118 135 74 43 5

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

274 - 6 50 50 34 31 37 35 20 11 -

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

100 - 4 9 16 8 18 14 19 6 3 3

Virovitičko-podravska županija County of Virovitica-Podravina

13 106 3 524 1 494 1 924 1 775 1 692 2 091 1 849 1 231 484 39

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing 1 133 - 54 98 138 123 141 250 206 101 22 -

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

58 - 1 6 12 11 4 7 9 8 - -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

3 244 2 176 334 471 413 403 589 507 290 56 3

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

256 - 1 18 12 39 42 44 48 36 16 -

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

250 - 6 28 24 33 32 36 35 40 16 -

Page 214: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

212 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.9. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STAROSTI, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY AGE, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Godine starosti Age

do 18 Up to

18

19 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 i više 65 and over

F Građevinarstvo

Construction 471 - 23 51 73 71 56 74 59 53 10 1

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

1 617 - 107 256 333 292 211 174 146 79 18 1

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

512 - 5 26 52 66 83 106 94 69 11 -

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

116 1 12 23 10 23 10 16 9 9 3 -

J Informacije i komunikacije Information and communication

72 - - 4 7 18 20 9 4 4 5 1

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

339 - 4 28 65 61 54 49 47 26 5 -

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

4 - - - 2 1 - - 1 - - -

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

305 - 11 42 54 27 39 43 38 35 15 1

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

44 - 1 4 9 11 2 8 3 3 3 -

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

1 431 - 65 108 167 200 263 245 199 123 55 6

P Obrazovanje Education

1 785 - 16 307 296 240 169 231 191 171 155 9

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

1 273 - 34 146 167 109 132 188 237 159 86 15

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

130 - 4 10 25 25 19 16 12 17 1 1

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

66 - 4 5 7 12 12 6 4 8 7 1

Požeško-slavonska županija County of Požega-Slavonia

12 738 3 451 1 239 1 704 1 915 1 681 2 020 1 963 1 257 462 43

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing 978 - 9 65 63 119 99 188 238 148 48 1

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

71 - - 2 8 8 9 14 18 7 5 -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

3 456 2 234 350 457 510 448 568 529 305 51 2

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

203 - - 6 10 20 26 42 44 40 15 -

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

245 - 6 24 32 37 26 29 35 38 18 -

F Građevinarstvo Construction

363 - 5 27 46 108 60 43 38 31 3 2

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

1 410 1 71 187 286 260 190 182 141 74 15 3

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

626 - 18 56 65 88 88 96 109 82 22 2

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

93 - 7 10 7 13 8 22 11 12 3 -

Page 215: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 213

2.9. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STAROSTI, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY AGE, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Godine starosti Age

do 18 Up to

18

19 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 i više 65 and over

J Informacije i komunikacije

Information and communication 77 - 1 9 15 20 11 8 9 4 - -

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

163 - - 7 21 29 27 26 27 20 6 -

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

29 - 2 4 6 9 - 8 - - - -

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

173 - 3 13 23 26 14 36 26 17 14 1

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

78 - - 2 21 21 14 9 8 1 2 -

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

1 363 - 36 68 98 207 304 277 203 118 50 2

P Obrazovanje Education

1 647 - 12 254 275 214 182 190 201 183 116 20

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

1 611 - 44 144 250 203 157 258 308 154 83 10

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

88 - 1 5 11 18 9 15 7 14 8 -

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

64 - 2 6 10 5 9 9 11 9 3 -

Brodsko-posavska županija County of Slavonski Brod-Posavina

23 910 6 1 163 2 709 3 276 3 096 2 901 3 305 3 465 2 580 1 294 115

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing 930 1 34 68 144 145 128 139 139 86 43 3

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

70 - 6 16 9 12 9 7 4 6 - 1

C Prerađivačka industrija Manufacturing

6 586 4 494 828 895 817 659 870 932 780 288 19

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

340 - - 6 11 41 68 62 71 59 22 -

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

544 - 7 31 43 68 73 99 98 70 52 3

F Građevinarstvo Construction

1 711 - 54 170 266 251 185 206 266 211 90 12

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

2 280 1 125 283 381 404 332 300 250 158 46 -

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

972 - 15 45 77 106 133 172 223 162 35 4

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

119 - 13 16 24 19 14 11 11 9 2 -

J Informacije i komunikacije Information and communication

293 - 18 76 54 27 39 31 32 10 6 -

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

491 - 9 52 78 72 44 64 96 56 20 -

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

8 - 1 1 - 3 1 1 1 - - -

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

728 - 33 88 115 90 71 86 117 84 40 4

Page 216: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

214 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.9. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STAROSTI, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY AGE, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Godine starosti Age

do 18 Up to

18

19 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 i više 65 and over

N Administrativne i pomoćne uslužne

djelatnosti Administrative and support service activities

590 - 140 110 120 68 49 50 27 23 3 -

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

2 373 - 126 178 172 280 468 440 366 196 125 22

P Obrazovanje Education

3 046 - 27 427 487 355 318 380 371 319 325 37

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

2 378 - 39 243 304 278 265 337 423 308 173 8

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

297 - 15 57 76 34 28 21 23 25 17 1

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

154 - 7 14 20 26 17 29 15 18 7 1

Zadarska županija County of Zadar

31 210 3 1 047 3 127 4 359 4 742 4 433 4 319 4 124 3 206 1 622 228

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing 974 - 53 119 143 139 109 143 123 100 41 4

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

273 - 16 27 33 48 31 44 32 34 8 -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

2 900 - 137 214 436 410 372 464 454 311 98 4

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

428 - - 3 20 29 57 47 69 83 72 48

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

990 - 27 62 87 115 117 162 166 164 88 2

F Građevinarstvo Construction

1 457 1 59 167 219 244 183 161 188 164 60 11

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

5 142 1 289 670 883 872 760 675 548 335 102 7

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

1 574 - 30 111 181 205 199 211 236 271 122 8

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

1 618 1 90 222 232 209 174 184 203 218 75 10

J Informacije i komunikacije Information and communication

326 - 11 40 44 57 69 38 40 19 8 -

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

969 - 18 103 194 196 121 88 116 99 34 -

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

145 - 2 16 20 28 19 14 19 15 11 1

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

847 - 16 117 170 149 92 102 98 50 35 18

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

1 408 - 53 170 220 225 179 185 156 152 62 6

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

4 018 - 99 251 359 634 905 718 509 337 183 23

Page 217: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 215

2.9. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STAROSTI, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY AGE, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Godine starosti Age

do 18 Up to

18

19 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 i više 65 and over

P Obrazovanje

Education 4 285 - 13 405 639 707 559 540 537 444 377 64

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

2 775 - 83 297 329 312 351 393 501 302 193 14

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

808 - 40 96 117 118 99 122 92 80 38 6

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

273 - 11 37 33 45 37 28 37 28 15 2

Osječko-baranjska županija County of Osijek-Baranja

63 924 14 1 984 6 603 8 742 9 235 8 698 9 532 9 203 6 665 2 953 295

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing 3 796 1 129 367 429 391 412 730 731 463 131 12

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

182 - 3 10 20 18 15 32 39 39 6 -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

11 523 1 629 1 259 1 611 1 616 1 408 1 696 1 749 1 180 361 13

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

1 238 - 2 24 51 127 138 185 232 259 215 5

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

1 457 - 32 94 170 208 181 235 243 217 72 5

F Građevinarstvo Construction

5 159 1 222 666 871 796 551 618 652 566 206 10

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

7 602 - 228 876 1 489 1 409 1 195 1 015 763 458 151 18

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

3 225 - 83 209 325 409 490 579 556 462 110 2

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

1 348 2 76 183 207 192 180 186 162 120 37 3

J Informacije i komunikacije Information and communication

1 315 - 20 176 183 185 216 197 187 109 38 4

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

1 556 - 17 115 246 287 225 231 276 125 34 -

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

146 - 3 11 14 12 15 26 23 26 14 2

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

1 898 - 49 203 273 326 240 270 212 213 83 29

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

1 590 - 77 282 264 220 207 225 186 105 23 1

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

6 785 - 170 432 577 1 052 1 478 1 184 914 647 296 35

P Obrazovanje Education

7 800 - 53 825 1 032 1 064 948 1 055 1 109 873 726 115

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

5 699 - 110 688 743 695 599 889 964 634 343 34

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

896 - 28 108 135 113 103 107 120 107 74 1

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

709 9 53 75 102 115 97 72 85 62 33 6

Page 218: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

216 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.9. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STAROSTI, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY AGE, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Godine starosti Age

do 18 Up to

18

19 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 i više 65 and over

Šibensko-kninska županija County of Šibenik-Knin

21 178 24 805 2 305 2 825 3 036 2 837 2 880 3 020 2 215 1 116 115

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing 91 2 3 7 8 13 9 11 13 14 11 -

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

57 - 6 9 7 7 8 5 5 8 2 -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

3 137 - 139 296 406 388 374 434 545 409 139 7

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

545 - 6 20 17 30 72 73 113 137 72 5

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

727 - 13 38 73 101 93 115 119 96 76 3

F Građevinarstvo Construction

906 - 31 128 142 119 126 105 111 91 47 6

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

3 003 1 191 407 520 526 427 401 295 172 57 6

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

1 301 - 27 105 135 186 156 217 249 170 53 3

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

1 167 18 90 170 163 139 104 136 147 145 47 8

J Informacije i komunikacije Information and communication

206 1 4 30 32 33 37 25 29 12 3 -

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

579 - 2 48 92 84 54 60 111 82 38 8

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

193 - 4 23 19 18 15 31 44 33 6 -

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

440 - 17 59 71 68 56 57 37 43 23 9

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

428 - 16 56 105 77 44 47 44 26 13 -

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

3 075 - 168 402 329 528 569 389 353 206 125 6

P Obrazovanje Education

2 429 1 14 245 334 368 351 342 304 226 214 30

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

1 999 1 46 165 224 221 242 313 376 253 140 18

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

678 - 21 72 111 104 79 82 98 67 38 6

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

217 - 7 25 37 26 21 37 27 25 12 -

Vukovarsko-srijemska županija County of Vukovar-Sirmium

29 571 13 1 223 3 606 4 079 4 290 4 048 4 220 4 081 2 656 1 187 168

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing 3 077 2 124 296 399 372 344 464 627 363 80 6

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

70 - - 5 6 4 10 15 21 8 1 -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

4 452 4 290 547 648 628 562 700 613 346 107 7

Page 219: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 217

2.9. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STAROSTI, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY AGE, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Godine starosti Age

do 18 Up to

18

19 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 i više 65 and over

D Opskrba električnom energijom, plinom,

parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

475 - 5 27 44 98 98 51 78 55 19 -

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

895 1 22 66 141 164 113 152 110 84 37 5

F Građevinarstvo Construction

1 955 - 47 200 300 307 253 283 286 196 59 24

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

3 411 1 282 640 641 613 425 343 239 168 54 5

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

1 519 1 13 94 120 171 151 296 370 227 74 2

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

386 1 55 97 66 41 42 26 32 19 7 -

J Informacije i komunikacije Information and communication

195 - 1 14 23 41 38 36 23 16 3 -

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

418 - - 55 58 66 74 55 51 45 14 -

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

52 - - 5 6 3 4 13 11 9 1 -

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

526 - 34 60 97 77 46 72 60 41 30 9

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

298 - 5 19 35 55 51 49 43 32 8 1

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

4 514 2 204 492 380 703 1 026 728 511 309 145 14

P Obrazovanje Education

4 056 1 36 609 620 512 436 456 519 429 378 60

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

2 846 - 98 318 406 363 329 431 451 264 153 33

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

277 - 6 43 61 45 32 33 17 25 13 2

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

149 - 1 19 28 27 14 17 19 20 4 -

Splitsko-dalmatinska županija County of Split-Dalmatia

95 249 75 3 078 9 699 12 911 13 412 12 964 13 439 13 724 10 328 5 071 548

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing 1 149 - 18 96 151 157 161 178 196 146 38 8

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

237 2 4 19 29 21 20 48 49 34 9 2

C Prerađivačka industrija Manufacturing

13 443 22 401 1 146 1 799 1 911 1 750 1 954 2 205 1 571 651 33

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

1 506 - 3 40 64 153 225 213 287 323 198 -

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

1 860 - 30 135 195 247 220 260 328 280 156 9

F Građevinarstvo Construction

7 264 13 284 785 1 073 1 059 928 901 984 865 335 37

Page 220: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

218 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.9. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STAROSTI, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY AGE, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Godine starosti Age

do 18 Up to

18

19 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 i više 65 and over

G Trgovina na veliko i na malo; popravak

motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

17 442 22 970 2 462 3 087 2 984 2 427 2 203 1 823 1 101 316 47

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

5 426 5 126 290 503 695 779 861 974 830 344 19

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

4 297 4 215 428 531 512 481 635 711 559 201 20

J Informacije i komunikacije Information and communication

1 712 - 27 205 226 278 293 265 217 145 50 6

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

2 520 - 32 300 454 402 320 248 382 312 66 4

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

393 - 7 41 60 61 55 42 58 49 19 1

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

3 552 4 109 538 605 522 413 375 411 333 204 38

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

3 046 - 159 358 458 454 379 409 399 291 111 28

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

8 816 - 274 666 843 1 079 1 566 1 525 1 332 960 514 57

P Obrazovanje Education

12 143 2 90 1 106 1 546 1 592 1 586 1 809 1 774 1 335 1 129 174

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

6 962 - 162 584 752 810 915 1 099 1 162 885 557 36

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

2 333 1 105 322 373 308 297 281 294 203 128 21

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

1 148 - 62 178 162 167 149 133 138 106 45 8

Istarska županija County of Istria

55 037 31 2 186 5 785 7 522 7 773 7 040 7 796 8 197 6 031 2 454 222

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing 550 - 20 45 74 84 74 90 84 55 21 3

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

197 - 3 13 14 18 21 25 61 25 16 1

C Prerađivačka industrija Manufacturing

11 432 2 510 1 199 1 518 1 627 1 516 1 710 1 685 1 239 393 33

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

789 - 2 19 32 106 89 114 169 144 114 -

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

1 578 - 31 100 138 218 164 244 287 253 139 4

F Građevinarstvo Construction

3 358 1 167 391 523 498 420 448 417 357 118 18

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

7 283 9 403 894 1 216 1 172 947 1 006 875 594 155 12

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

2 145 - 61 166 216 321 296 324 376 289 94 2

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

6 105 5 386 732 762 619 620 829 1 027 837 274 14

Page 221: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 219

2.9. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STAROSTI, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY AGE, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Godine starosti Age

do 18 Up to

18

19 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 i više 65 and over

J Informacije i komunikacije

Information and communication 1 231 - 25 242 225 220 170 140 119 64 26 -

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

1 653 - 23 140 269 278 234 237 264 158 46 4

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

447 2 15 67 64 60 72 49 58 37 20 3

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

1 809 2 48 228 307 286 234 172 227 179 94 32

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

1 923 7 159 257 300 255 240 238 223 172 66 6

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

4 314 - 114 300 497 644 719 676 684 492 174 14

P Obrazovanje Education

5 494 1 48 498 803 791 663 765 870 589 421 45

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

3 101 - 78 245 329 351 393 543 558 380 202 22

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

1 139 2 60 176 167 160 111 142 145 115 53 8

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

489 - 33 73 68 65 57 44 68 52 28 1

Dubrovačko-neretvanska županija County of Dubrovnik-Neretva

27 208 34 1 290 2 871 3 554 3 663 3 660 3 743 3 753 3 032 1 467 141

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing 276 - 12 18 36 46 47 33 41 34 8 1

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

84 - 2 7 13 11 6 10 15 13 7 -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

1 457 14 48 168 188 190 193 191 207 178 75 5

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

355 - - 11 20 32 36 80 66 73 36 1

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

954 - 26 60 89 115 119 132 154 145 108 6

F Građevinarstvo Construction

1 674 1 51 196 227 216 323 248 192 149 68 3

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

3 531 10 252 517 574 561 448 444 398 259 58 10

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

2 582 - 49 194 292 308 273 387 497 396 168 18

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

3 555 2 231 388 478 436 345 491 507 496 170 11

J Informacije i komunikacije Information and communication

440 - 7 56 66 74 83 60 42 31 21 -

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

671 - 3 49 74 114 121 102 110 79 18 1

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

113 - 6 11 13 23 13 13 7 14 12 1

Page 222: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

220 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.9. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STAROSTI, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY AGE, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Godine starosti Age

do 18 Up to

18

19 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 i više 65 and over

M Stručne, znanstvene i tehničke

djelatnosti Professional, scientific and technical activities

774 - 16 112 161 114 104 86 92 59 25 5

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

1 055 - 34 144 198 161 118 127 118 91 52 12

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

3 324 - 403 337 298 373 596 433 395 294 178 17

P Obrazovanje Education

3 176 6 28 300 477 488 426 411 412 348 257 23

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

2 223 1 88 220 234 251 278 353 372 273 138 15

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

655 - 27 54 76 96 83 100 95 74 45 5

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

309 - 7 29 40 54 48 42 33 26 23 7

Međimurska županija County of Međimurje

27 031 50 1 668 3 297 4 135 4 107 3 846 3 695 3 320 2 172 662 79

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing 362 1 10 31 51 32 48 54 74 48 13 -

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

- - - - - - - - - - - -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

11 913 32 1 043 1 609 1 768 1 788 1 786 1 654 1 260 776 161 36

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

306 - - 11 11 31 42 50 66 64 30 1

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

433 1 19 31 59 63 39 72 54 61 34 -

F Građevinarstvo Construction

2 426 2 159 244 332 318 308 328 382 288 61 4

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

2 739 4 141 391 579 474 330 313 287 175 38 7

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

741 - 23 66 84 137 134 123 117 40 14 3

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

508 5 57 95 97 64 54 48 49 27 11 1

J Informacije i komunikacije Information and communication

325 - 3 48 48 63 54 40 34 25 10 -

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

534 - 12 33 73 91 101 76 99 44 4 1

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

45 - 4 6 4 2 1 10 7 6 3 2

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

709 2 23 67 127 102 98 107 90 62 28 3

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

464 1 14 43 77 80 71 73 56 34 15 -

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

1 335 - 61 72 124 255 273 185 208 118 37 2

Page 223: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 221

2.9. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STAROSTI, STANJE 31. OŽUJKA 2013. PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY AGE, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Godine starosti Age

do 18 Up to

18

19 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 i više 65 and over

P Obrazovanje

Education 2 665 2 34 350 470 397 337 360 322 244 138 11

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

1 266 - 52 170 179 177 144 167 181 138 52 6

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

153 - 5 11 29 20 14 23 25 15 10 1

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

107 - 8 19 23 13 12 12 9 7 3 1

Grad Zagreb City of Zagreb

321 287 95 11 272 37 068 52 319 51 147 45 130 41 934 38 396 28 880 13 621 1 425

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing 873 - 31 80 107 114 118 147 126 106 43 1

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

1 352 - 19 138 210 159 179 218 205 184 40 -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

36 347 20 1 398 4 147 5 435 5 379 4 458 5 130 5 219 3 844 1 251 66

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

3 277 - 19 201 330 408 387 494 562 569 292 15

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

3 728 - 69 309 455 538 586 594 484 461 230 2

F Građevinarstvo Construction

18 415 14 723 1 871 2 864 2 925 2 441 2 339 2 323 2 074 790 51

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

56 517 20 3 277 8 433 11 146 10 064 7 957 6 312 4 986 3 227 990 105

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

18 001 4 429 1 400 2 156 2 719 2 886 2 986 2 589 1 968 843 21

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

6 880 7 574 1 033 1 048 891 865 905 849 503 191 14

J Informacije i komunikacije Information and communication

18 312 1 259 2 307 3 722 3 865 3 147 1 990 1 452 1 010 517 42

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

19 638 - 358 2 670 4 259 3 738 2 922 1 929 1 888 1 359 482 33

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

3 095 7 104 270 414 413 507 510 440 299 124 7

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

20 718 2 494 2 997 4 203 3 568 2 567 2 118 1 879 1 677 1 026 187

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

15 248 11 1 262 2 340 2 440 2 417 1 744 1 848 1 637 1 121 401 27

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

34 149 - 666 2 163 4 409 5 485 5 993 5 454 4 586 3 292 1 823 278

P Obrazovanje Education

27 690 8 235 2 639 3 896 3 606 3 799 3 982 3 995 3 087 2 121 322

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

25 418 - 874 2 674 3 391 3 195 3 094 3 586 3 817 2 923 1 689 175

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

7 141 - 340 850 1 146 1 002 891 853 818 709 486 46

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

4 488 1 141 546 688 661 589 539 541 467 282 33

Page 224: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

222 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.10. ZAPOSLENE ŽENE U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STAROSTI, STANJE 31. OŽUJKA 2013. WOMEN IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY AGE, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013

Ukupno Total

Godine starosti Age

do 18 Up to

18

19 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 i više 65 and

over

Republika Hrvatska Republic of Croatia

491 805 156 15 065 53 370 72 218 74 176 70 650 73 241 70 607 43 259 17 556 1 507

Zagrebačka županija County of Zagreb

22 160 5 779 2 538 3 395 3 521 3 333 3 249 2 890 1 780 626 44

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing 284 1 3 19 28 52 39 51 63 22 6 -

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

69 - - 7 2 13 13 18 13 3 - -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

3 750 1 140 350 494 631 586 649 581 279 37 2

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

120 - - 2 8 14 24 28 19 21 4 -

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

248 - - 13 19 31 44 48 53 33 7 -

F Građevinarstvo Construction

450 2 23 47 66 74 73 53 69 36 7 -

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

5 653 1 330 873 1 057 1 003 883 688 516 241 52 9

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

1 142 - 50 124 143 192 188 182 126 95 40 2

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

274 - 25 30 40 40 34 37 28 33 7 -

J Informacije i komunikacije Information and communication

195 - 3 36 39 25 39 24 14 11 4 -

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

461 - 6 54 72 80 80 74 69 23 2 1

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

25 - - 1 7 1 1 3 5 6 1 -

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

603 - 20 77 112 89 87 90 70 46 12 -

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service

activities

134 - 2 12 15 30 14 30 17 11 2 1

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

1 809 - 22 98 177 241 304 323 328 213 101 2

P Obrazovanje Education

4 918 - 61 562 826 743 667 650 659 483 248 19

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

1 596 - 49 155 206 214 202 257 226 199 82 6

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

266 - 29 44 44 22 42 31 24 17 11 2

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

163 - 16 34 40 26 13 13 10 8 3 -

Krapinsko-zagorska županija County of Krapina-Zagorje

12 622 1 488 1 429 1 853 1 946 1 968 2 176 1 692 742 307 20

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing 68 - 1 13 5 8 9 14 11 7 - -

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

18 - 1 2 - 3 - 4 6 2 - -

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti

izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u Statističkom izvješću Zaposlenost i plaće jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

1) Activity sections T (Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use) and U (Activities of extraterritorial organisations and bodies) as well as their divisions are not presented in the Statistical Reports Employment and Wages, since they were not covered by the survey.

Page 225: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 223

2.10. ZAPOSLENE ŽENE U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STAROSTI, STANJE 31. OŽUJKA 2013. WOMEN IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY AGE, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Godine starosti Age

do 18 Up to

18

19 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 i više 65 and

over

C Prerađivačka industrija

Manufacturing 3 678 - 136 363 531 599 689 776 463 103 18 -

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

88 - - 1 6 6 11 23 29 10 2 -

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

134 - 3 14 16 18 20 31 21 7 4 -

F Građevinarstvo Construction

139 1 16 16 25 22 21 18 15 4 1 -

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

1 734 - 148 272 309 329 230 231 158 47 7 3

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

236 - 5 20 26 40 54 46 35 10 - -

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

285 - 29 47 48 32 46 44 29 10 - -

J Informacije i komunikacije Information and communication

64 - 2 7 11 18 10 8 7 1 - -

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

268 - 6 15 34 46 50 50 49 18 - -

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

16 - - 2 4 4 3 - 2 1 - -

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

203 - 13 27 28 30 28 29 31 15 2 -

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

31 - - 5 4 2 3 7 6 4 - -

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

905 - 20 45 87 130 156 144 187 101 32 3

P Obrazovanje Education

2 176 - 20 319 369 275 285 329 259 178 132 10

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

2 433 - 82 250 317 360 328 410 363 215 104 4

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

91 - 4 7 16 15 16 11 11 8 3 -

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

55 - 2 4 17 9 9 1 10 1 2 -

Sisačko-moslavačka županija County of Sisak-Moslavina

13 837 3 409 1 322 1 871 2 064 2 034 2 241 2 037 1 230 579 47

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing 209 - - 13 24 37 27 42 50 12 3 1

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

16 - - - - 3 3 5 4 1 - -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

2 594 - 48 208 364 432 452 450 410 205 24 1

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

102 - - 2 5 9 12 19 23 25 6 1

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

195 - 2 17 23 23 24 43 36 20 7 -

F Građevinarstvo Construction

138 - 3 18 21 17 13 25 25 13 3 -

Page 226: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

224 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.10. ZAPOSLENE ŽENE U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STAROSTI, STANJE 31. OŽUJKA 2013. WOMEN IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY AGE, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Godine starosti Age

do 18 Up to

18

19 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 i više 65 and

over

G Trgovina na veliko i na malo; popravak

motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

2 076 - 124 269 361 371 359 291 191 95 15 -

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

258 - 1 12 22 34 49 63 50 23 4 -

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

196 - 8 21 21 36 32 25 32 16 5 -

J Informacije i komunikacije Information and communication

57 - 1 9 9 5 15 8 6 3 1 -

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

417 - 4 28 50 58 69 86 75 40 7 -

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

42 - - 2 6 4 8 11 4 3 4 -

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

191 - 2 21 20 30 26 35 33 15 7 2

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

207 - 2 18 20 30 43 42 26 15 10 1

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

1 652 - 49 127 125 269 290 283 267 152 86 4

P Obrazovanje Education

2 622 - 13 248 442 362 295 371 335 292 237 27

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

2 399 3 128 256 295 261 251 373 416 266 140 10

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

286 - 13 35 46 46 40 30 39 24 13 -

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

180 - 11 18 17 37 26 39 15 10 7 -

Karlovačka županija County of Karlovac

11 321 2 282 1 091 1 568 1 611 1 691 1 801 1 764 1 045 436 30

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing 187 - 3 10 13 32 25 35 42 16 8 3

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

- - - - - - - - - - - -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

1 890 - 67 162 223 269 340 396 286 129 15 3

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

83 - - - 4 12 8 11 22 14 12 -

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

112 - 1 9 9 18 16 17 20 18 4 -

F Građevinarstvo Construction

185 - 7 15 28 25 27 30 39 14 - -

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

1 743 2 83 199 353 312 274 213 192 94 21 -

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

241 - 4 27 17 36 43 41 44 23 6 -

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

223 - 10 35 32 24 34 39 28 17 4 -

J Informacije i komunikacije Information and communication

70 - 1 17 6 13 10 13 10 - - -

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

410 - 1 20 63 54 68 57 90 46 11 -

Page 227: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 225

2.10. ZAPOSLENE ŽENE U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STAROSTI, STANJE 31. OŽUJKA 2013. WOMEN IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY AGE, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Godine starosti Age

do 18 Up to

18

19 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 i više 65 and

over

L Poslovanje nekretninama

Real estate activities 21 - - - 3 1 2 2 11 2 - -

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

238 - 5 32 31 31 28 41 34 26 9 1

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

126 - 1 18 24 26 17 11 16 9 4 -

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

1 436 - 39 103 132 194 264 219 253 156 70 6

P Obrazovanje Education

2 107 - 17 237 366 291 285 283 265 219 132 12

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

1 905 - 32 173 221 216 207 334 361 232 124 5

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

237 - 4 26 29 39 26 44 32 23 14 -

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

107 - 7 8 14 18 17 15 19 7 2 -

Varaždinska županija County of Varaždin

23 397 8 1 109 2 878 3 592 3 487 3 618 3 654 3 127 1 404 471 49

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing 79 - 2 9 12 10 9 14 16 6 1 -

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

14 - 1 - 5 3 1 - 1 2 1 -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

10 298 1 581 1 239 1 616 1 646 1 934 1 747 1 174 312 44 4

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

119 - - 7 12 6 17 16 21 22 18 -

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

139 - 3 18 18 18 16 23 23 18 2 -

F Građevinarstvo Construction

274 - 8 33 51 37 37 42 35 28 2 1

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

3 023 5 253 530 576 541 352 348 281 106 24 7

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

378 - 9 32 42 50 66 68 79 31 - 1

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

296 2 31 41 35 38 36 50 46 14 3 -

J Informacije i komunikacije Information and communication

165 - 13 34 26 35 16 23 13 5 - -

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

570 - 9 52 123 120 76 64 83 37 6 -

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

12 - 2 2 - 3 2 - 2 1 - -

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

409 - 6 67 70 76 44 50 59 31 5 1

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

270 - 14 21 30 32 34 53 46 33 7 -

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

1 287 - 20 81 126 174 202 218 250 134 74 8

Page 228: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

226 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.10. ZAPOSLENE ŽENE U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STAROSTI, STANJE 31. OŽUJKA 2013. WOMEN IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY AGE, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Godine starosti Age

do 18 Up to

18

19 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 i više 65 and

over

P Obrazovanje

Education 3 070 - 58 433 532 375 408 444 363 265 171 21

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

2 647 - 83 227 266 273 324 445 588 332 103 6

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

239 - 15 40 39 27 26 32 33 18 9 -

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

108 - 1 12 13 23 18 17 14 9 1 -

Koprivničko-križevačka županija County of Koprivnica-Križevci

10 265 5 302 1 209 1 545 1 548 1 597 1 674 1 499 649 209 28

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing 208 - 1 25 44 32 24 41 31 8 2 -

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

32 - - 3 1 - 7 9 8 3 1 -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

3 221 - 77 293 356 418 587 749 613 121 6 1

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

117 - 1 9 8 22 6 16 26 24 5 -

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

39 - 1 3 5 4 7 5 7 5 2 -

F Građevinarstvo Construction

119 - 4 22 18 14 15 20 14 8 3 1

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

1 259 2 92 192 273 235 175 135 98 49 6 2

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

178 1 4 21 16 35 44 30 18 9 - -

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

164 2 31 35 18 17 22 18 17 4 - -

J Informacije i komunikacije Information and communication

43 - 1 6 7 12 9 2 4 - 2 -

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

441 - 9 42 59 63 87 65 76 36 4 -

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

4 - - - - 1 - 1 2 - - -

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

215 - 3 22 32 35 35 30 28 24 5 1

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

90 - 6 22 21 13 8 8 6 5 1 -

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

765 - 4 36 83 158 152 95 128 74 32 3

P Obrazovanje Education

1 848 - 16 259 364 269 243 235 199 163 88 12

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

1 214 - 35 124 195 178 140 179 202 105 49 7

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

188 - 15 84 28 15 17 15 9 3 1 1

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

120 - 2 11 17 27 19 21 13 8 2 -

Page 229: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 227

2.10. ZAPOSLENE ŽENE U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STAROSTI, STANJE 31. OŽUJKA 2013. WOMEN IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY AGE, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Godine starosti Age

do 18 Up to

18

19 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 i više 65 and

over

Bjelovarsko-bilogorska županija County of Bjelovar-Bilogora

10 448 1 295 1 025 1 446 1 608 1 506 1 583 1 680 936 333 35

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing 316 - 10 28 35 39 47 57 60 36 4 -

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

8 - - - - - 2 2 3 1 - -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

2 464 - 63 217 306 424 430 427 398 176 21 2

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

83 - 1 3 7 12 7 6 27 16 4 -

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

81 - 3 5 7 12 12 9 21 9 3 -

F Građevinarstvo Construction

142 1 6 15 13 21 14 23 30 17 2 -

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

1 358 - 82 189 255 283 192 149 139 62 7 -

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

190 - 1 6 15 21 28 35 56 28 - -

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

142 - 27 24 19 15 13 18 18 8 - -

J Informacije i komunikacije Information and communication

85 - 3 8 14 19 12 12 13 1 3 -

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

406 - 3 35 80 65 68 57 67 28 3 -

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

6 - - - 1 - 1 - 3 1 - -

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

193 - 9 22 21 26 26 33 28 20 8 -

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

175 - 5 19 24 37 22 29 22 15 2 -

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

1 017 - 14 47 83 151 149 172 190 148 60 3

P Obrazovanje Education

2 018 - 19 237 306 269 260 295 274 194 145 19

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

1 572 - 37 147 221 194 202 231 303 162 65 10

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

112 - 2 11 19 13 14 20 18 11 3 1

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

80 - 10 12 20 7 7 8 10 3 3 -

Primorsko-goranska županija County of Primorje-Gorski kotar

36 538 17 879 3 475 4 746 5 220 5 060 5 634 6 050 3 891 1 425 141

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing 245 - 3 14 22 36 43 49 44 26 8 -

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

5 - - 2 1 2 - - - - - -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

2 737 - 56 233 371 378 371 439 544 281 50 14

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

290 - - 4 14 19 22 41 80 86 23 1

Page 230: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

228 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.10. ZAPOSLENE ŽENE U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STAROSTI, STANJE 31. OŽUJKA 2013. WOMEN IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY AGE, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Godine starosti Age

do 18 Up to

18

19 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 i više 65 and

over

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda,

gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

415 - 3 29 51 48 66 63 65 66 24 -

F Građevinarstvo Construction

525 - 12 69 74 85 64 82 81 43 15 -

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

6 444 4 283 768 1 105 1 056 948 877 890 425 81 7

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

1 695 - 10 75 155 216 277 321 366 218 55 2

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

2 723 5 148 344 289 304 286 450 528 305 61 3

J Informacije i komunikacije Information and communication

605 - 4 86 67 115 102 97 75 46 11 2

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

1 573 - 13 140 202 255 206 223 314 198 21 1

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

164 - 1 8 16 23 19 32 38 21 5 1

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

1 407 - 19 182 248 245 180 162 194 131 40 6

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

1 423 - 40 133 182 190 191 260 239 138 45 5

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

3 101 - 42 170 265 484 506 499 553 395 178 9

P Obrazovanje Education

6 134 6 50 597 816 803 788 915 956 716 432 55

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

5 671 1 129 458 638 762 807 958 923 661 306 28

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

919 - 43 111 161 138 121 105 98 92 47 3

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

462 1 23 52 69 61 63 61 62 43 23 4

Ličko-senjska županija County of Lika-Senj

4 370 1 168 529 649 611 633 680 611 320 153 15

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing 147 - 3 12 24 23 18 21 26 14 5 1

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

13 - - 2 2 2 4 - 3 - - -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

234 - 11 32 37 41 37 38 26 12 - -

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

63 - - 2 5 13 9 10 12 10 2 -

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

53 - 1 7 4 12 5 8 6 7 2 1

F Građevinarstvo Construction

68 - 4 9 11 5 11 7 14 6 1 -

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

605 - 46 112 100 89 84 95 59 16 4 -

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

80 - 2 8 4 8 16 18 14 10 - -

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

414 - 19 46 59 60 75 74 47 26 8 -

Page 231: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS 229

2.10. ZAPOSLENE ŽENE U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STAROSTI, STANJE 31. OŽUJKA 2013. WOMEN IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY AGE, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Godine starosti Age

do 18 Up to

18

19 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 i više 65 and

over

J Informacije i komunikacije

Information and communication 17 - - 2 5 2 4 2 2 - - -

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

117 - 4 12 20 17 10 18 18 14 4 -

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

5 - - - 1 - 3 - 1 - - -

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

47 - 4 10 6 4 6 7 5 4 1 -

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

59 - 4 5 8 6 7 8 14 4 3 -

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

724 - 21 57 72 118 133 126 111 58 27 1

P Obrazovanje Education

887 1 11 104 157 113 99 118 130 84 62 8

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

609 - 32 67 87 68 84 97 94 49 29 2

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

176 - 4 35 37 24 20 22 23 6 5 -

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

52 - 2 7 10 6 8 11 6 - - 2

Virovitičko-podravska županija County of Virovitica-Podravina

6 120 1 172 728 877 885 792 985 940 513 209 18

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing 191 - 6 16 17 26 20 52 39 14 1 -

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

13 - - - 2 2 - 2 7 - - -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

1 195 1 40 95 149 176 168 254 240 68 3 1

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

50 - 1 2 1 9 5 14 14 4 - -

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

71 - 3 10 5 10 11 9 13 9 1 -

F Građevinarstvo Construction

55 - 4 10 9 11 6 3 6 6 - -

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

869 - 37 130 184 176 131 102 79 27 3 -

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

112 - 1 7 15 20 24 21 13 11 - -

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

75 - 10 10 7 16 8 11 8 4 1 -

J Informacije i komunikacije Information and communication

18 - - 1 4 5 4 2 1 - 1 -

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities

252 - 2 25 51 46 39 41 33 12 3 -

L Poslovanje nekretninama Real estate activities

- - - - - - - - - - - -

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities

108 - 4 19 13 11 15 14 15 13 4 -

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities

23 - - 1 5 6 1 5 3 1 1 -

Page 232: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće prema NKD-u 2007. i stupnju stručne spreme po županijama u 2012. Average monthly paid off net earnings, according to NKD 2007. and by

230 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1526/2014. STATISTICAL REPORTS

2.10. ZAPOSLENE ŽENE U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I STAROSTI, STANJE 31. OŽUJKA 2013. WOMEN IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY AGE, SITUATION AS ON 31 MARCH 2013 (nastavak) (continued)

Ukupno Total

Godine starosti Age

do 18 Up to

18

19 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 i više 65 and

over

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno

osiguranje Public administration and defence; compulsory social security

692 - 28 45 68 104 116 105 111 81 30 4

P Obrazovanje Education

1 325 - 11 231 210 174 126 190 149 125 103 6

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Human health and social work activities

978 - 22 115 116 78 102 153 199 129 57 7

R Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, entertainment and recreation

65 - 1 6 17 11 10 5 8 7 - -

S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities

28 - 2 5 4 4 6 2 2 2 1 -

Požeško-slavonska županija County of Požega-Slavonia

5 989 1 142 581 840 868 828 1 011 994 514 193 17

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing 214 - 2 16 20 29 17 29 64 32 4 1

B Rudarstvo i vađenje Mining and quarrying

8 - - - 1 2 - 1 2 1 1 -

C Prerađivačka industrija Manufacturing

1 388 - 38 98 162 215 241 294 247 85 8 -

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Electricity, gas, steam and air conditioning supply

29 - - - - 2 7 7 7 5 1 -

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

46 - - 8 3 7 6 6 11 3 2 -

F Građevinarstvo Construction

43 - 1 6 7 5 6 6 10 2 - -

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

729 1 38 95 145 137 97 98 80 30 6 2

H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage

110 - 3 8 10 15 27 16 22 8 1 -

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Accommodation and food service activities

49 - 1 4 4 2 6 17 8 6 1 -

J Informacije i komunikacije Infor