projeyonetimi yapım ve yapım ekonomisi

Author: tugrul-kaan

Post on 29-May-2018

230 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/9/2019 ProjeYonetimi yapm ve yapm ekonomisi

  1/14

  TASARIM SRECNDE KLT YNETMALANLARI

  PROJE YNETM ve NEMEsraTanrkulu

  Sevda alkan

  Canan Babu

 • 8/9/2019 ProjeYonetimi yapm ve yapm ekonomisi

  2/14

  1. Proje Ynetimi Srecinin Tanmlanmas, Aratrma Alanlar

  Proje Ynetimi Enstits (PMI) proje ynetimini, projenin yaam boyunca insan ve malzemekaynaklarn, nceden belirlenmi konu, maliyet, zaman, kalite ve katlm tatmini amalarnaulamak zere, modern ynetim tekniklerini kullanarak idare etme ve koordinasyon salama

  sanat olarak tanmlamaktadr.

  Proje ynetimini sosyal bir sre olarak gren yazarlara gre ise planlama, organize etme, motiveetme, idare etme ve kontrol etme olarak sralanan anahtar ynetim ilevleri yoluyla insanlarlaalmadr.

  Proje ynetimi srecinin

  temel bileenleri: insanlar ve i hedefleritemel ileviise: insan etkinliklerinin i hedefleri ynnde organizasyonu vekoordinasyonudur.

  Maliyet, zaman, program ve teknik performans amalar ve sreci snrlayc, ekibin oluumunubelirleyici etkenler olarak ortaya kar. rnde ulalmas beklenen kalite dzeyi de bu snrlariinde belirlenmektedir

  http://www.yapi.com.tr/V_Images/arastirma/nuresinaltas.pdf, Nur Esin Alta

 • 8/9/2019 ProjeYonetimi yapm ve yapm ekonomisi

  3/14

  2. Proje Organizasyonunun nemi ve Kalite Ynetimi

  Mimarlk rnnn kalite dzeyini belirleyen deikenler dorudan rnn kendisiyle (binayla)ilgili olabilecei gibi, rnn tasarland, retildii, kullanld bir dizi srele de ilgilidir.

  Kalite asndan Proje ynetimi ise (takm almasnn performans, bilgi iletiimi, bilgi ilemesreleri vb.), dorudan ortaya kacak rnn kalitesi zerinde etkilidir. Bu nedenle, her aamaiin rne ilikin kalite parametrelerine ilave olarak ynetimsel kalite parametrelerine de yer

  verilmektedir.

  Tasarmn Kalitesi: "Tasarmda Dikkate Alnacak Kalite Parametreleri"- proje ynetiminin kalitesi

  - hazrlk almalarnn kalitesi- kavramsal kalite

  - detaylandrmada kalite

  - paralarn birbirine uygunluu (btnlk kalitesi)

  Proje ynetiminin kalitesini, proje grubuna ilikin parametreleri ve proje grubunun ileyiine ilikinparametreleri dikkate alarak kontrol etme olana vardr. Proje grubunun deikenleri grubunyaps, kompozisyonu, bireysel niteliklerdir. Sre deikenleri ise rol-sorumluluk dalmlar, bilgiak, haberleme, koordinasyon ksaca proje ynetim modelidir.

 • 8/9/2019 ProjeYonetimi yapm ve yapm ekonomisi

  4/14

  Basic Ingredients in Project Management

  http://pmbook.ce.cmu.edu/02_Organizing_For_Project_Management.html

 • 8/9/2019 ProjeYonetimi yapm ve yapm ekonomisi

  5/14

  Proje ynetiminin temelleri(the Project Management Institute's certification program)

  Proje entegrasyon ynetimi: Farkl proje elemanlarnn etkili bir ekildekoordinasyonunu salamak iin

  Proje kapsam ynetimi:Gerekli olan tm koullarn dzenli bir ekildegereklemesini salamak iin

  Proje zaman ynetimi:Verimli bir proje program salamak iin

  Proje maliyet ynetimi:Bte kontroln ve gerekli kaynaklaro belirlemek iin

  Proje kalite ynetimi:Fonksiyonel koullar salamak iin

  Proje insan kaynaklar ynetimi:Projeyle ilgili verimli bir ekilde alan projepersoneli salamak iin

  Proje iletiim ynetimi:Etkili i ve d ilikiler iin

  Proje risk ynetimi:Potansiyel riskleri analiz edip krmak iin

  Project procurement management to obtain necessary resources from external

  sources.

 • 8/9/2019 ProjeYonetimi yapm ve yapm ekonomisi

  6/14

  ORGANZASYON TPLER VE ANLAYI DEM

  Mimari proje brolar 2 dzeyde organize olurlar;1. dzey, bronun/firmann organizasyon biimi.2.dzey ise, proje grubunun organizasyonu.

  Endstri kurulular iin be aamal evrim ve devrimden sz eder.Her gelime aamasnda baskn bir ynetim biimi, her devrim aamasnda da baskn birynetim problemi ortaya kar. Temel bir kaynak olarak literatrde yer bulan Greiner'intanmlamasna aada deinilecektir.1. yaratc evrim aamas;

  ama: pazar ve rn retmek.kurucu: teknik ynelimli, ynetim sorunlaryla uramaz.eylemlerin kontrol annda ve geribeslemeyle olur.

  ynetici: mterinin tepkilerine yant arar.informal haberlemeyle iler yrmez.alan kii says arttka ilikilerin dzenlenmesi karmaklar.

  2. ynlendirme aamas;i blmlerini ayran ilevsel yap gndeme gelir.Yneticilik ile ilevsel sorumluluklar ayr kiilerdedir.Otonomi krizi : alt kadro hiyerariden sklmaya balar.Stdyo tipi orta byklkteki brolarn yapsn andrmaktadr.

 • 8/9/2019 ProjeYonetimi yapm ve yapm ekonomisi

  7/14

  3. delegasyon aamas;

  ok merkezli hale gelmi bir yap ortaya karKr datm yaplr

  Kontrol Krizi

  Alt yneticiler organizasyonun btnn hesaba katmadan, plan koordinasyonu, para teknoloji ve igckoordinasyonunu dnmeden kendi alanlarnda faaliyet gstermeye balarlar.

  4. koordinasyon aamas

  st yneticiler daha fazla koordinasyona ulamak iin sorumluluk ve ynetim insiyatifini ele alrlar.

  Biimsel planlama ileyileri gelitirilir.Her bir rn grubu yatrm grubu olarak kabul edilir.

  Krtasiyecilik Krizi alt birimler ile st ynetim ve alanlarla alt birim yneticileri arasnda gvensizli artmayabalar.

  6. birlikte i grme (kolaborasyon aamas)

  Krtasiyecilii yenmek iin kiiler aras kolaborasyon salanr.

  Ynetim eylemlerinde takmlar yoluyla allr.

  Sorunlara, bireysel farklarn ortaya kard yeteneklerle zmler aranr.

  Sosyal kontrol ve bireysel disiplin biimsel kontrol mekanizmalarnn yerini alr.

  Doru takm, doru probleme ynlendirecek matris tipi yaplar ska kullanlr.

  xxxxx Krizi: alanlarn yaratc zmler retmelerini salamak iin

  yaplan ar bask sonucu duygusal ve fiziksel olarak tkenmeleri.

 • 8/9/2019 ProjeYonetimi yapm ve yapm ekonomisi

  8/14

  Mimarlk Alannda Ynetim Organizasyonlar

  1.Btncl model (Generalist)2-3 ortakl,10-20 kiilik personeli bulunan, ynetim amacyla alt gruplara blnmemi btncl yap,4-8 kiiyle ilgilenebilen bir proje yneticisi,geleneksel (hiyerarik) proje ynetimi biimi kk brolarda uygulanan ynetim modelidir.Olumlu ynleri;

  proje byklne ve kapsamna uyabilirlik,personelin yetenekleri ve ihtiyalar dorultusunda esnek yaplanma olana,sre ve hizmet kalitesi bakmndan kontroln tek elde toplanmas,kuvvetli tasarm ve hizmet standard,kuvvetli iletiim kanallar,basit rgt yaps,

  etkin alma ortam.Olumsuz ynleri;yrtcnn sorumluluklar bakmndan ok yklenmesi,personel ynetiminde ve birden fazla proje srecinin kontrolnde glkler ekilmesi.

 • 8/9/2019 ProjeYonetimi yapm ve yapm ekonomisi

  9/14

  Mimarlk Alannda Ynetim Organizasyonlar

  2.Stdyo modeli2-3 ortan ynetiminde, her biri ayr ayr proje hizmeti verebilecek alt gruplara blnm

  ynetim modeli.Firmann i hacminin bymesi ile ortaya kan ynetimsel blnme ihtiyac.

  Olumlu ynleri;projelerin birer kii tarafndan kontrol ve ynetilmesi,

  ilerin ve sorumluluklarn paylalmas,projelere bal kuvvetli iletiim,stdyolarda proje karar srecinde yrtclerin etkinlii

  Olumsuz ynleri;tasarm ve proje retimi standartlarnda sapmalar,proje byklne gre uyum

  sorunlar ve ynetimin blnmesinin getirdii glklerdir.

 • 8/9/2019 ProjeYonetimi yapm ve yapm ekonomisi

  10/14

  Mimarlk Alannda Ynetim Organizasyonlar

  3. Blmlenme Modeli (Departmental):Benzeri teknik uzmanlklar blmler altnda toplayan ynetim modelidir.

  i mimarlk, mimarlk, mhendislik vb. hizmet trlerine gre blmlenmemimarlkhizmeti altnda tasarm,retim, yapm-ihale danmanl gibi uzmanlk alanlarnda blmlenme.

  Olumlu ynleri;

  Uzmanln ve sorumluluun paylalmas, ilerin etkin biimde yrtlmesi,bulularn ve eitimde devamlln desteklenmesi,her bir uzmanlk alannda tutarllk, personelin projelere paylatrlmasnda esneklik

  Olumsuz ynleri;projenin gelimesinde devamszlk,proje ve hizmet amalarnda blnmeler,

  projenin blmden blme geiinde enformasyon kayplar,proje kararlarnn btnlemesinde glkler,ynetimde blmler aras stat sorunlar.

 • 8/9/2019 ProjeYonetimi yapm ve yapm ekonomisi

  11/14

  Mimarlk Alannda Ynetim Organizasyonlar

  3. Matris ModeliMatris tipi rgtlerde gerek proje yneticileri, gerekse blm bakanlar daha stteki bir

  ynetime baldr.Fonksiyonel sorumluluklar bu iki yaplanma arasnda st ynetim tarafndan datlr.ok gelimi ve bym rgtlerde uygulanmaktadr. Bu model bir st ynetimi

  gerektirmektedir.

  Olumlu ynleri;Proje kaynaklar zerinde kontroldaryla iliki aknda devamllkproje geliiminde hz kazanlmasanahtar personelin(uzmanlarn) paylalmassorunlarn zlmesinde farkl yollar bulunmas

  Olumsuz ynleri;ilevsel sorumluluklarn ortaya konmasnda belirsizliklerilevsel sorumluluklarn etkin ynetiminde glklerblmler ve proje gruplar arasnda denge sorunlar

 • 8/9/2019 ProjeYonetimi yapm ve yapm ekonomisi

  12/14

  Matriks organisazyon

  http://pmbook.ce.cmu.edu/02_Organizing_For_Project_Management.html

 • 8/9/2019 ProjeYonetimi yapm ve yapm ekonomisi

  13/14

  Proje Deerlendirmesi Yoluyla Kalite Etkenlerinin Aratrlmas (NorveYap Aratrma Enstits,Arge vd., 1994, 1996)

  Norve Yap Aratrma Enstits'nn mimari kalite zerine yapt aratrma, uzmanlar tarafndaniyi ve kt olarak nitelendirilen projelerin eitli faktrlere gre deerlendirilmesi metoduzerine kurulu bir almadr (Arge vd., 1994, Arge, 1996). Bu faktrler, mimari kaliteyi etkileyend ve i etkenler olarak iki grupta ele alnmtr.

  D etkenler: proje rgtlenmesi ve ynetimi, szleme, sre, cret, proje zeti, planlama yetkilileri, malsahibi, kullanclar, danmanlar, yapmclarolarak sralanmaktadr.

  etkenlerise mimari hedefler, i mimari rgtlenmesi, i mimari ynetimi, proje, tasarm yntemleri,CAD, alma koullar, bro yneticisi, i plan ve ynetim, bte plan ve ynetimidir.

  Aratrma sonularna gre, kalite ynetiminde can alc nokta, mimarn mal sahibi ve kullancylailikilerinde, dorudan iletiimin niteliinde yatmaktadr. Mal sahibinin proje hedefleri projeninniteliini belirlemektedir. Sonulardan biri de, mimarlarn tasarm ekibinin ynlendiricisi olmasnnprojede hedeflenen kaliteyi gvence altna alddr. Proje ynetme grevinin mimar olmayanlaraverildii projeler, o projeleri tasarlayan brolar tarafndan kt proje rnekleri arasnda saylmtr.yi mimarinin zaman ve bte ile olan ilikisi zerinde durulmaktadr. Aratrmann nemlisonularndan dieri de tasarm srecinin ak, diyaloga ynelik iletiimi gerektirdii; katlmclararasnda bu tr iletiimin kurulabildii projelerin iyi projeler olacadr. Mimarlk okullarnn busrece ynelmeleri gerektii belirtilmektedir.

  http://www.yapi.com.tr/V_Images/arastirma/nuresinaltas.pdf, Nur Esin Alta

 • 8/9/2019 ProjeYonetimi yapm ve yapm ekonomisi

  14/14

  Kaynaklar

  http://www.yapi.com.tr/V_Images/arastirma/nuresinaltas.pdf, Nur Esin Alta

  http://pmbook.ce.cmu.edu/02_Organizing_For_Project_Management.html

  http://www.yapi.com.tr/V_Images/arastirma/nuresinaltas.pdfhttp://www.yapi.com.tr/V_Images/arastirma/nuresinaltas.pdfhttp://www.yapi.com.tr/V_Images/arastirma/nuresinaltas.pdfhttp://www.yapi.com.tr/V_Images/arastirma/nuresinaltas.pdfhttp://www.yapi.com.tr/V_Images/arastirma/nuresinaltas.pdfhttp://www.yapi.com.tr/V_Images/arastirma/nuresinaltas.pdfhttp://www.yapi.com.tr/V_Images/arastirma/nuresinaltas.pdfhttp://www.yapi.com.tr/V_Images/arastirma/nuresinaltas.pdfhttp://www.yapi.com.tr/V_Images/arastirma/nuresinaltas.pdfhttp://www.yapi.com.tr/V_Images/arastirma/nuresinaltas.pdfhttp://www.yapi.com.tr/V_Images/arastirma/nuresinaltas.pdf