projektni zadatak za izradu projektne prilog 2. projektni zadatak za izradu projektne dokumentacije

PROJEKTNI ZADATAK Za izradu projektne PRILOG 2. PROJEKTNI ZADATAK Za izradu projektne dokumentacije
PROJEKTNI ZADATAK Za izradu projektne PRILOG 2. PROJEKTNI ZADATAK Za izradu projektne dokumentacije
PROJEKTNI ZADATAK Za izradu projektne PRILOG 2. PROJEKTNI ZADATAK Za izradu projektne dokumentacije
PROJEKTNI ZADATAK Za izradu projektne PRILOG 2. PROJEKTNI ZADATAK Za izradu projektne dokumentacije
PROJEKTNI ZADATAK Za izradu projektne PRILOG 2. PROJEKTNI ZADATAK Za izradu projektne dokumentacije
Download PROJEKTNI ZADATAK Za izradu projektne PRILOG 2. PROJEKTNI ZADATAK Za izradu projektne dokumentacije

Post on 28-Jan-2020

20 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PRILOG 2.

  PROJEKTNI ZADATAK

  Za izradu projektne dokumentacije uređenja područja „ BEREK“ u Sivici – edukativno

  rekreacijski park

  PLANIRANI ZAHVAT: Lokacija građevine: područje uređenja zelenih površina javnog parka oznake Z1 unutar područja koje je obuhvaćeno Detaljnim planom uređenja Centra u naselju Sivica. U sklopu projekta odradit će se uređenje pojedinih sadržaja i to: A –ZAVIČAJNI PARK B –TEMATSKI PARK C –STREET WORKOUT D –DJEČJE IGRALIŠTE E –ODMORIŠTE ZA BICIKLISTE F –ŠKOLA U PRIRODI A –ZAVIČAJNI PARK U sklopu zavičajnog parka projektirati slijedeće sadržaje: • Zavičajne vrste drveća i grmlja, močvarno stanište – Ekološka mreža NATURA 2000 • Uređena šetnica kroz park – poučna staza • Uređeni kanali kroz park (postavljeni drveni mostići preko kanala) • Funkcionalna staza kroz park prema preporuci stanovnika • Gnjezdilišta za rode • Livada košanica B –TEMATSKI PARK U sklopu tematskog parka projektirati slijedeće sadržaje: • Škola u prirodi – (klupe, govornica, informativne table) • Zavičajne vrste drveća, grmlja i zeljastog bilja – površina sa kockavicom • Autohtona močvarna i vodena vegetacija uz obalu jezerca o kanala • Jezerca – iskop depresije, formiranje i uređenje jezerca • Livada košanica • Poučne table • Kućice za ptice • Osmatračnica • Roštilj (mjesto za roštilj i slobodno vrijeme) C –STREET WORKOUT U sklopu street workout-a projektirati slijedeće sadržaje: • Sprave za vježbanje za vježbanje vlastitom težinom tijela • Table sa prikazom vježbi • Igralište za badminton • Odbojka na pijesku (planirati u području kod rukometnog igrališta)

 • • Stol za stolni tenis D –DJEČJE IGRALIŠTE U sklopu dječjeg igrališta projektirati slijedeće sadržaje: • Poligon – za razvijanje motorike, koordinacije, agilnosti i snage uz zabavu • Sprave za igranje – tobogan, ljuljačke, vrtuljak, kombinirane sprave… • Pješčanik – za zabavu najmlađih posjetitelja E –ODMORIŠTE ZA BICIKLISTE U sklopu odmorišta za bicikliste projektirati slijedeće sadržaje: • Nadstrešnica • Stalci za bicikle • Stanica za krpanje guma • Stanica za punjenje mobitela • Karta područja sa biciklističkim stazama i znamenitostima • Snježni brežuljak F –ŠKOLA U PRIRODI U sklopu škole u prirodi projektirati slijedeće sadržaje: • Drvene klupe i stolovi • Nadstrešnica • Zavičajne vrste oko škole • Informativne table • Kućice za ptice U sklopu uređenja područja parka projektirati klupe, koševe za smeće, rasvjetu, stalke za bicikle, pipe za vodu i sl., a sve u dogovoru sa investitorom. Ovdje su navedeni osnovni sadržaji unutar predmetnog područja. Navedeni osnovni sadržaji su smjernice za projektiranje, odnosno minimalni uvjeti koje je potrebno zadovoljiti, a iste mogu odstupati ovisno od prostornih i ostalih stvarnih uvjeta na terenu, ali u skladu sa prostorno planskom dokumentacijom. Projektanti su u mogućnosti predvidjeti povoljnije rješenje poštivajući važeće propise i pravila struke u dogovoru sa investitorom.

  UVJETI ZA PROJEKTIRANJE: Projektna dokumentacija mora biti izrađena u skladu s ovim Projektnim zadatkom važećom zakonskom regulativom s posebnim naglaskom na: - Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19), - Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19), - Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 48/13 i 92/14, - Zakon o sigurnosti prometa na cestama (67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15 i

  108/17), - Pravilnik obaveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16

  i 28/17), - Pravilnik o vrsti i sadržaju projekta za javne ceste (NN 53/02 i 20/17),

 • - Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN 110/01),

  - Pravilnik o uvjetima za projektiranje priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14) te ostalim pozitivnim propisima i pravilima struke vezanim za izradu projektne dokumentacije, uvažavajući uvjete definirane prostorno planskom dokumentacijom na predmetnoj lokaciji i posebne uvjete izdane od strane javno-pravnih tijela prikupljenih u postupku izrade projektne dokumentacije.

  Tijekom projektiranja projektant je dužan poštivati hrvatske norme i usvojene europske norme (i preuzete europske tehničke propise).

  Osobe koje izrađuju projektnu dokumentaciju moraju biti ovlaštene za izradu iste i to za svaki dio projektne dokumentacije koji je predmet iste.

  Projektom moraju biti obuhvaćene sve tehničke mjere zaštite okoliša uzrokovane izvođenjem zahvata u prostoru koji je predmet projektne dokumentacije, uvažavajući važeće pozitivne propise vezane za zaštitu okoliša, u smislu ugradnje građevinskog materijala i proizvoda te zbrinjavanja.

  Tehnologija izvođenja objekta treba biti projektirana na način da što manje ometa cestovni promet za vrijeme izvođenja radova. Dokumentacija mora biti izrađena na hrvatskom jeziku. Imovinsko pravne odnose na predmetnoj lokaciji rješava JLUS na čijem području se nalazi zahvat.

  SADRŽAJ PONUDE:

  1.0 GEODETSKE USLUGE: Projektant će organizirati i ishoditi :

  1. Prikupljanje podataka o stanju katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka na području zahvata

  2. Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja u položajnom i visinskom smislu

  3. Situacija i potrebni podaci

  Rok izmjere za početak izrade idejnog rješenja: 15 dana.

  2.0 IDEJNO RJEŠENJE: Idejno rješenje se izrađuje prema dogovoru sa investitorom (projektnom zadatku), zakonskim odredbama i dobivenim podlogama te zakonima koji reguliraju predmetnu problematiku. Predmetni projekt potrebno je usuglasiti sa investitorom te investitor prije izrade idejnog projekta daje pisanu suglasnost na isti. 3.0 OPIS I PRIKAZ GRAĐEVINE (IDEJNI PROJEKT) ZA DOBIVANJE OBAVJESTI I POSEBNIH UVJETA: Opis i prikaz građevine se izrađuje prema projektnom zadatku, idejnom rješenju, dogovoru sa investitorom i zakonima koji reguliraju predmetnu problematiku na nivou potrebnome za ishođenje obavijesti i posebnih uvjeta. Idejni projekt se izrađuje u potrebnom broju primjeraka. 4.0 GLAVNI PROJEKT ZA DOBIVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE i SUGLASNOSTI - POTVRDA Glavni projekt sastojati će se od slijedećih dijelova:

  • Projekt uređenja okoliša: projekt uređenja okoliša, nacrti, tekstovi – HORTIKUTURNO UREĐENJE.

  • Elektrotehnički projekt – razvod, rasvjeta, , opis mjera zaštite.

  • Projekt vodovoda i kanalizacija: revitalizacija postojećeg kanala, oborinske vode.

  • Konstrukterski projekt – statički proračun pješački most.

  • Troškovnici svih vrsta radova

 • Glavni projekt izrađuje se na nivou potrebnome za ishođenje svih potrebnih uvjeta, suglasnosti, gradnju građevine i dobivanje EVENTUALNO POTREBNE Građevinske dozvole u 5 primjerka.

 • 22

  22 23

  JEZERO

  ŠKOLA U PRIRODI DJEČJE IGRALIŠTE

  STREET WORKOUT

  TEMATSKI PARK

  nk-dvd

  igralište- badminton

  odbojka

  cvjećari - gredice

  nadstrešnica + visoka gradica

  ZAVIČAJNI PARK

  PROJEKTNI ZADATAK SIVICA 11.9. eko park Sivica 2