projekat skladista

of 32 /32
MAŠINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU Zadatak br. List br. Reg. broj Prezime i ime šk. god. Smer Datum Pregledao 1154/1 2 Ivanović Dragutin IIE 2012/ 13 PROJEKTOVANJE LOGISTIČKO DISTRIBUTIVNIH SISTEMA

Author: tabasevic

Post on 28-Dec-2015

126 views

Category:

Documents


9 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kompletan projekat skladista

TRANSCRIPT

PROJEKTOVANJE LOGISTIKO DISTRIBUTIVNIH SISTEMAMAINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADUZadatak br. List br. Reg. brojPrezime i imek. god.SmerDatumPregledao1154/12Ivanovi DragutinIIE2012/13

1.Transportna sredstva za dopremu

Za dopremu robe koristimo kamion VOLVO sa MAZ poluprikolicom.

1.1 Karakteristike poluprikolice MAZ

MARKA I TIP POLUPRIKOLICEMAZ-975830-3012

Duina tovarnog prostora13700 mm

irina tovarnog prostora2480 mm

Visina tovarnog prostora2640 mm

Nosivost25000 kg

Broj paleta 33

2.Transportna sredstva za otpremu

Za otpremu robe koristimo kamione IVECO Eurocargo ML160E30 i ML80E22 P. Karakteristike vozila za otpremu:

Kamion IVECO Eurocargo

IVECO Eurocargo ML160E30IVECO Eurocargo ML80E22P

Duina tovarnog prostora(W)10135 mm7320 mm

irina tovarnog prostora(B)2420 mm2200 mm

Visina tovarnog prostora(H-t)2327 mm2423 mm

Nosivost10900 kg5800 kg

Broj paletakom16 12

3. Odreivanje potrebne povrine skladita i dimenzija regala

3.1. Usvajanje dimenzija nosaa regala

Od 10 izabranih proizvoda, najtei artikal je okolada Bambi, ija je teina 313kg sa paletom to se tie visine artikala, najvii je artikal Munchmellow classic, ija visina sa paletom iznosi 1338mm. Usvajam modul sa 3 paletna mesta, odnosno Potrebna nosivost rama:,

gde je n broj nivoa po visini, a Q optereenje pregratka.

Usvajam n=5 Optereenje pregratka

Usvajam vertikalni nosa habd= 60x40x15x2 mm

Usvajam horizontalni nosa habd= 90x50x22,5x2,5 mm

3.2. Dimenzije modula u regalu

Duina modula: irina modula: Visina modula:

Kapacitet skladita: paletaUsvojeni broj regala: Broj paleta po regalu: paleta po regalu paleta po duini regala (usvojeno 5 nivoa u visinu)Usvaja se 25 modul po duini regala, tj. 75 paleta po duini regala i 375 paleta po regalu.

Stvarni kapacitet skladita: paletnih mesta

3.3. Dimenzije regala

Duina regala

irina regala (modula sa paletom):

Visina regala:

(Visina na koju viljukar die paletu : 6600 - 200 = 6400 mm)3.4. Odabir viljukara (za pakovanje paleta u regale)

Potrebna visina dizanja za ovakve regale je:

Na osnovu potrebne visine dizanja , potrebne nosivosi koja nije vea od 1t, i injenice da viljukar radi u zatvorenom prostoru, biram viljukar LINDE R14 sa sledeim konstruktivnim karakteristikama:

Karakteristike viljukara LINDE R14

Nosivost:=1400kg

Podizanje:

Brzina podizanja sa/bez tereta:

Brzina sputanja sa/bez tereta:

Brzina vonje sa/bez tereta 2

Ubrzanje sa/bez tereta

Potreban prostor izmeu regala za prolazak i pakovanje paleta

Slika: Viljukar LINDE R143.5. Dimenzije skladita

irina skladita :

B1-irina regala sa paletom: B2-irina bloka od dva regala sa paletama :

Krajnji regali koji stoje do zida skladita su odmaknuti od zida 150mm. Regali u skladitu su meusobno udaljeni 2950mm (na osnovu ).

Duina skladita :

- Duina regala: - Duina prijemnog dela skladita: - Duina otpremnog dela skladita:

Otpremni deo skladita e biti na strani na kojoj se nalazi prijemni deo skladita, pa e se duina skladita izraunati pomou duine regala i duine prijemnog dela skladita :

Visina skladita :

visina regala - prostor iznad regala za instalacije - visina palete sa teretom - visina prepusta na regalu

Usvajamo visinu skladita od 10 000mm.

Konane dimenzije skladita su:

4. Radni ciklus viljukara LINDE R14 od prijemne zone do regala

- vreme pozicioniranja viljukara na mesto zahvatanje palete: - vreme podizanja viljuaka do palete:

- srednja visina dizanja/sputanja pri zahvatanju palete ,10 - gubitak vremena pri dizanju/sputanju

- vreme zahvatanja palete (iz regala, kamiona itd.): - vreme sputanja palete u transportni poloaj:

- brzina sputanja sa teretom: - gubitak vremena pri dizanju/sputanju

- vreme okretanja viljukara za 90 (180) : - vreme transporta do mesta odlaganja palete:

L - srednja duina transportnog puta:

-brzina vonje sa teretom : - gubitak vremena pri kretanju viljukara

- vreme pozicioniranja viljukara na mesto odlaganje palete: - vreme podizanja palete do mesta odlaganja:

- srednja visina dizanja/sputanja pri odlaganju palete:

-brzina podizanja viljuki sa teretom : - gubitak vremena pri dizanju/sputanju

- vreme odlaganja palete (u regal): - vreme sputanja viljuaka u transportni poloaj:

- srednja visina dizanja/sputanja pri odlaganju palete:

-brzina sputanja viljuki bez tereta - gubitak vremena pri dizanju/sputanju

- vreme okretanja viljukara za 90 (180): - vreme povratka viljukara do mesta za zahvatanje paleta:

L - srednja duina transportnog puta: L=57,59m

-brzina vonje bez tereta

4. Radni ciklus viljukara LINDE R14 od regala do otpremne zone

- vreme pozicioniranja viljukara na mesto zahvatanje palete: - vreme podizanja viljuaka do palete:

- srednja visina dizanja/sputanja pri zahvatanju palete - gubitak vremena pri dizanju/sputanju

- vreme zahvatanja palete (iz regala, kamiona itd.): - vreme sputanja palete u transportni poloaj:

- brzina sputanja sa teretom: - gubitak vremena pri dizanju/sputanju

- vreme okretanja viljukara za 90 (180) : - vreme transporta do mesta odlaganja palete:

L - srednja duina transportnog puta:

-brzina vonje sa teretom : - gubitak vremena pri kretanju viljukara

- vreme pozicioniranja viljukara na mesto odlaganje palete: - vreme podizanja palete do mesta odlaganja:

- srednja visina dizanja/sputanja pri odlaganju palete: -brzina podizanja viljuki sa teretom : - gubitak vremena pri dizanju/sputanju

- vreme odlaganja palete (u regal): - vreme sputanja viljuaka u transportni poloaj:

- srednja visina dizanja/sputanja pri odlaganju palete: -brzina sputanja viljuki bez tereta - gubitak vremena pri dizanju/sputanju

- vreme okretanja viljukara za 90 (180): - vreme povratka viljukara do mesta za zahvatanje paleta:

L - srednja duina transportnog puta: L=60,74m

-brzina vonje bez tereta

6. Radni ciklus runih paletnih kolica JUNGHEINRICH AM22

Karakteristike runih paletnih kolica JUNGHEINRICH AM22

Nosivost:=2200kg

Podizanje:

Brzina podizanja sa/bez tereta:

Brzina sputanja sa/bez tereta:

Brzina kretanja sa/bez tereta 0,9

Potreban prostor izmeu regala za prolazak i pakovanje paleta

Slika: Runa paletna kolica JUNGHEINRICH AM22

6.1. Radni ciklus runih paletnih kolica pri istovaru lepera

- vreme pozicioniranja paletnih kolica na mesto zahvatanje palete: - vreme podizanja viljuaka do palete:

- srednja visina dizanja/sputanja pri zahvatanju palete ,1-brzina podizanja viljuaka bez tereta - gubitak vremena pri dizanju/sputanju

- vreme zahvatanja palete:

- vreme okretanja paletnih kolica za 90o (180o) : - vreme transporta do mesta odlaganja palete:

L-duina transportnog puta (duina prijemnog dela skladita) : -brzina kretanja kolica sa teretom - gubitak vremena pri kretanju

- vreme pozicioniranja paletnih kolica na mesto odlaganje palete: - vreme odlaganja palete: - vreme okretanja paletnih kolica: - vreme povratka paletnih kolica do mesta za zahvatanje paleta:

L-duina transportnog puta :

6.2. Radni ciklus runih paletnih kolica JUNGHEINRICH AM22 pri utovaru kamiona Iveco Eurocargo ML160E30

- vreme pozicioniranja paletnih kolica na mesto zahvatanje palete: - vreme podizanja viljuaka do palete:

- srednja visina dizanja/sputanja pri zahvatanju palete ,1-brzina podizanja viljuaka bez tereta - gubitak vremena pri dizanju/sputanju

- vreme zahvatanja palete: - vreme okretanja paletnih kolica za 90o (180o) : - vreme transporta do mesta odlaganja palete:

L-duina transportnog puta (duina prijemnog dela skladita) : m-brzina kretanja kolica sa teretom - gubitak vremena pri kretanju

- vreme pozicioniranja paletnih kolica na mesto odlaganje palete: - vreme odlaganja palete: - vreme okretanja paletnih kolica: - vreme povratka paletnih kolica do mesta za zahvatanje paleta:

L-duina transportnog puta :

6.3. Radni ciklus runih paletnih kolica JUNGHEINRICH AM22 pri utovaru kamiona Iveco Eurocargo ML80E22P

- vreme pozicioniranja paletnih kolica na mesto zahvatanje palete: - vreme podizanja viljuaka do palete:

- srednja visina dizanja/sputanja pri zahvatanju palete ,1-brzina podizanja viljuaka bez tereta - gubitak vremena pri dizanju/sputanju

- vreme zahvatanja palete: - vreme okretanja paletnih kolica za 90o (180o) : - vreme transporta do mesta odlaganja palete:

L-duina transportnog puta (duina prijemnog dela skladita) : m-brzina kretanja kolica sa teretom - gubitak vremena pri kretanju

- vreme pozicioniranja paletnih kolica na mesto odlaganje palete: - vreme odlaganja palete: - vreme okretanja paletnih kolica: - vreme povratka paletnih kolica do mesta za zahvatanje paleta:

L-duina transportnog puta :

7. Odreivanje potrebnog broja rampi za dopremu

Kapacitet skladita: Q = 3000 paleta Broj paleta u dopremnom kamionu: np= 30 Broj kamiona koji dovozi robu :

Usvaja se 100 kamiona za 30 dana zalihe. Poto se doprema odvija na petnaest dana u toku trideset dana to znai da se doprema odvija u proseku 2 puta.

Broj kamiona za dopremu: nuk= Vreme potrebno za istovar kamiona :

- vreme potrebno za manipulaciju kamiona pri postavljanju za istovar, - vreme potrebno za manipulaciju kamiona pri odlasku.

Intenzitet opsluivanja:

Efektivno vreme rada za skladitenje u dve smene je 15h (54000s).

Proseno vreme izmeu nailzaka kamiona :

Srednji intenzitet dolaska kamiona u sistem:

Koeficijent (protoka) iskorienja kanala za opsluivanje:

Da bi sistem mogao da funkcionie potrebno je da koeficijent iskorienja kanala bude manji od 1, iz tog razloga usvajam 4 rampe za istovar kamiona ()

Svaka rampa za dopremu koristi jedna paletna kolica.

8. Odreivanje potrebnog broja viljukara u dopremi Jedan viljukar u toku radnog vremena moe da napravi 475 ciklusa Kako u dopremi svaki 15 dan dolazi 50 kamion => paleta,to bi znacilo da treba da se napravi 1500 ciklusa . Broj viljukara

Proseno vreme izmeu nailzaka kamiona :

Srednji intenzitet dolaska kamiona u sistem:

=30

Koeficijent (protoka) iskorienja kanala za opsluivanje:

Usvajam 4 viljuskara

9. Odreivanje potrebnog broja otpremnih rampi

Kako je kapacitet skldita paletnih mesta, a zalihe 30 dana, otprema se obavlja dvodnevno:

Broj paleta koje se otpremaju svaki dan

Roba se iz skladita otprema sa dve vrste vozila i to:

Kamion, kapaciteta 16 paleta i Kamion kapaciteta 12 paleta .

Broj kamiona IVECO Eurocargo ML160E30

Broj kamiona IVECO Eurocargo ML80E22P

Proseno vreme izmeu nailaska otpremnih vozila:

-broj otpremnih vozila koja odvoze robu svakog dana

Srednji intenzitet dolaska vozila na utovar u skladini sistem:

Vreme potrebno za utovar kamiona IVECO Eurocargo ML160E30za otpremu:

Srednje vreme opsluivanja kamiona IVECO Eurocargo ML160E30

- vreme potrebno za manipulaciju kamiona pri postavljanju za utovar: - vreme potrebno za manipulaciju kamiona pri odlasku:

Vreme potrebno za utovar kamiona IVECO Eurocargo ML80E22P:

Srednje vreme opsluivanja kombija

- vreme potrebno za manipulaciju kombi vozila pri postavljanju za utovar: - vreme potrebno za manipulaciju kombi vozila pri odlasku: =64,3

Srednje vreme opsluivanja na utovarnoj rampi

Srednji intenzitet opsluivanja vozila na utovarnoj rampi:

Koeficijent iskorienja je manji od jedan tako da se usvaja jedna otpremna rampa sa jednim runim paletnim kolicima.

10. Odreivanje potrebnog broja viljukara za otpremu

Broj paleta za otpremu: - efektivno radno vreme u dve smene Intenzitet opsluivanja za jednu paletu:

Optereenost sistema za opsluivanje:

Usvajam 1 viljukar za otpremu.11. Komisioniranje

Kod uzimanja robe sa strategijom proseno vreme pri jednodimenzionalnom kretanju i uzimanju robe , dato je izrazom:

- proseno vreme kretanja po jednoj lokaciji

V - brzina kretanja radnika pri komisioniranju, peke sa kolicima nosivosti 250kg V=1m/sa - prosena vrednost ubrzanja a=0,8m/sL - duina puta komisioniranja L=21,11m

- prosean broj narudbina M = 40 = 200 - proseno pripremno vreme po lokacji koja se opsluuje - proseno vreme zahvatanja robe - prosean broj artikala koji se uzima sa date lokacije 2

- prosean broj lokacija koji se obie u ciklusu komisioniranja - dodatno vreme po jednoj narudbini 150s

Ukupno vreme za pripremu narudbina u toku dana iznosi:

Potreban broj radnika za komisioniranje:

Usvajam da je za komisioniranje, potreban 1 radnik.

Specifikacija radne snage

Predvien je rad u dve smene po 8 sati (7,5sati efektivnog rada).

Broj potrebnih radnika: Viljukarista: 5 radnika Rukovaoc runih paletnih kolica: 5 radnika (jedan radnik je na poslovima komisioniranja).