projekat rusija

of 155 /155
Пројекат РУСИЈА ПРВА КЊИГА САДРЖАЈ Реч аутора ПРВ И део . Иде ја o Глава 1. Кључни пој ам o Глава 2. Добре намере o Глава 3. Иде ја o Глава 4. Приказ ситуаци је o Глава 5. О заштит и ДРУГИ део . Схватање o Глава 1. Прапокретач o Глава 2. Ве лики смисао o Глава 3. Очеви и разбојници o Глава 4. Принцип пирамид е o Глава 5. Формулација првог закључка ТРЕ ЋИ део . Ново вре ме o Глава 1. Почетак краја o Глава 2. Логика ка о бомба o Глава 3. Слепа улица o Глава 4. Нов и ори ј енти ри o Глава 5. Рa ђ a ње капитала o Глава 6. Ме ђународно тржиште o Глава 7. Обнова паганства ЧЕТВРТ И део. Друштво новца o Глава 1. Нов а форма државе o Глава 2. Су штина с а времен ог систе ма o Глава 3. Чудови шт а o Глава 4. Култ глупости П ЕТИ део. О Р у си ј и o Глава 1. Р у си ја - посебна земља o Глава 2. Соци ј алн и раскол o Глава 3. Адаптаци ја на нов е усло ве o Глава 4. Речи - бомбе o Глава 5. Атак новог типа o Глава 6. Информациона агрес ија o Глава 7. Знач ај правосла вља o Глава 8. Подлост ШЕСТ И део . Завршни стадијум o Глава 1. Криз а з апада o Глава 2. Све се понавља o Глава 3. Тенденци ја ра спадања o Глава 4. Фило з офско о дступање o Глава 5. Тешко схватљиви момент и o Глава 6. Улога Р у си је 1

Author: -

Post on 27-Jan-2016

303 views

Category:

Documents


21 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Projekat Rusija bavi se filozofskim pitanjima vezanim za razvoj covecanstva i tehnologije u svetu i posledice istih na svet.

TRANSCRIPT

. 1. 2. 3. 4. 5.

. 1. 2. 3. 4. 5. . 1. 2. 3. 4. 5. aa 6. 7. . 1. 2. 3. 4. . 1. - 2. 3. 4. - 5. 6. 7. 8.

. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. j 8. 9. 10. 11. * * *

, : . , . , , . , . , . . , , . , . , . . .* * *

- . , , . , , . ? , , , . , , . , , .

, , , . , , . , , , . , . . . , .

, , , , . . . . . , . . . , .

, . , - ( , ). , , , . . . , . , (). , . . , . : , ? . , , . , .

, . . , . . , . , . , . , . , , , . , . . , . . , . , , . . , ? ? ? ? ? ? . , , . . , , . , . -. , .

. , , 100 50 , , . , . , . .

: . . , . , . - . , , .

, - , , , . : . , . , . , . .

* * *

( ) . , . , , . , . , . , . , . .

: , , . , , , , . , , , . , , , . , .

: , ? : . . , . , , , , . "" " ", , , , , . , " ". , "" . . . "" , , , . , . "". , , . . , , . . , , . , . . . , . .

, , . , , , . , , . , , , .

. . . . . . . , . - . , . , . . . ? , . , , . , . , . , , . , . , . . , , . .

* * *

, 1990- " " . , . . , e .

. , . " ", . , .

, . ? , ? . . , : ! , , , . . . . , , . . . : .

. , I, ? . . : , ? , .

, . . , . . . , . . , . ..

. , , , , ( . 9, 11). : . . .* * *

. , . , . I. . . . . , . , . , ( ). . , . . , . .* * *

. , , . , , . . , , , . XVIII . . , . , , , , - . . , . . . , , . , . , , , . .* * *

. , , . . . , , , . , . , , . ?

, , , , . : . 100% , , . . , .

. , , . . , () . , . , . , . , . . . ?

* * *

- , , , , , , ... . . , . , , . . , , . , , . .

, . , . , : ?. . ? ? ? - . , , ( ) , , . , , , . , . , . , . : . , . , : . - . - , .

1 . . , . , . , . ? ? ? ? . , .

, , , . , , , , . , . . , , . . , , , , . . , . ? ?

. . . . , , , , . , , , .

, . , , . . , , . .

. . , . , , , , , . , , . , . . , ? , , . .

, . , ? . , ? , , , , . , , , . , . .

, . . , . , , , . , .

, . , , , . , . , , . . " " , . . . .

2 . , . , , , . , . . , , , , . , , , . , , . , , . . . . , , . , . , . , . . . , , ? , , , ?

: : , , , , . , , . , . . , , , , . .

* * *

, : ? : . . , . . . . , , . , . , . . , 1879. . , . . , . , . , , . , , , . , , , , . , , . . , - , . . . . , .

, . , , , . . . , , . , , . . , , . , . , , . , , , . , . , 50 000 , . , , , 20 . . , . . , .

. . . , . , . , . , , . , . - . - . . . - , . , , . . , . , , . , . , , . . , , , , . , , , , .

. 1945. . , , . . - . , , , , .

3, , . , , , . , . , , . . , . , , , , . , . , . , , . . , , , . , , . , , . . , , . , , .

? , , . , - . , , , . , , . : , . , , .

- . . . . , . . , , . , . , . , . , .

4 , , . , , , , . , . ,

, , . , , , , , . , , . , , .

* * *

, . , , . , . , , . , . . , , , . , . , , , . . , . , . . . . , . , . , , , , . . , , . , , . , ., , . . -. , . , , , .

, . . , . . , . , . . - -. , , . , . , .

, , . , , , . , . . . . , .

, . . , . - . , , . . , , . . : , , , . . . , , , . , . , , , . , , . , , . , . . . " " : . ? - " ". . , , . , , , , . , . - . . . . , " , ".

, , , . "", "", . , , , . , . , , .

* * *

, . , . , . . , . ? , - , , , . . , . . , . , . , . , . , , . - . . , (. 28, 2). . . , , . , .

: , ? . . . , , . . , , . , . , , . . . . , 2000. , , , . , , , . , , ? . , , . , , .

, , . , , , , . . , . . , . , , . . . . , . . . , . .

, . , ? . , .

, , . , . .* * *

, . . , , ( ), . - . .

, . , , . , .

. , . , . , . , . , , . , , , , . , , .

, , . .

, , , , . , . , . . , : , , , , , , . , , . . , , , - . . , , , .

, . : , , ( 1:18). , , , , , . , , . , . . , . , , . , . , . .

, e e. , . , , , , . , . , , . , . , . , . . , .

, . , , , , . . . . , , .

. . . , , : ; (. 13, 14). , . . , . , , , . , .

* * *

.

. . . . , , . , : , . , , , . . , , . , .. . . , . . . . .

. . , ? . . , (. 33:16). , . , , .

. , . , . , . . . , , . , , . , , - . , . . , .

. . . . , . , , . , . , . , , . , . . .

. , , , . , . , , . , .

* * *

, . , . . , , . , .

. . , XVIII , . , . , . ( , ). , , . . , , .

, , . , , , . . , . , , , , . . . . , . , .

. . : 26. , 28. . ? . . . , , . , . , , . , . .

: , . , . . , . , .

, , , , , . , , , . , . , , , . , , . , ; , . , . , . , , .

. . . .

, , . , . , . , . . , . , , . . , () , . .

, . . . . , , . , . . , . .

5 , . , , , . , , . - . . . , , . , , . . .

, , , . . , . , . , , , .

* * *

. : . , , . , . , , , , . , , , .

, , ( ). . , .

, . ? . ? , . . . . . , . , : , . , . - . . , . . , . , . . . , , , , , . , , , ( ). , , , , - . , , , , . . XIII , , . . , , , . , , , . , . , .

, , , , . , . . , . , , . , . , . , , , . .

. , , . , , , . . . , . . . . , . , , , , . . , . . . , , . . () , . , .

, . , , . , . , . , .

, , a, . a a , . . , , . , , , . , , , . - . . . . . , . . , , . . , , . , , , , , . , . , . ? . . . . , . , . , , . , , , . . . . . , . , , . . , , , - , , a , . cool . . . . , , , , , . . , , , , , . , , . , . , . , . , . -, , . . , . , , .

, , , , -? . , , . -, . , , , .

* * *

. . . , . . , . . , . . . .

, . , . , , . . , . , , . , , . , , - . . , , , , . , , . . . . , . . , . . , , . . , , . , , .

. . , . , , . , , . , . , , , . , . ( ) , . . , , . . , , .

. . , . , , , . . . . , , . "", . : . , . , , . . . , . , .

. , . , . , , , , . , , , . , .

, , . , , . , . , , . .

, , . . . .

* * *

, . , , . , , . , , . . , . , .

, . . , , . , . , , . , , .* * *

, . , . , , , , . , . . , . . . . .

, . . . : , . . . , . , . , , , . , , . ? , . . , () . .

, , , , , . , . , . , , . . . , , , .

1 , . . . .

, . , , , . - , , , . , . , . .

, , . , , , . . , , .

. , . , . , . .

, . , . , , . . 500 , 50, . , , , .

, , . , . , - , . , . , : , .

* * *

, . . , . , , .

. , . . , .

. , . , . , , .

, , . , ? . .

. , . , .

, . , .

* * *

, . , , , .

. . , . .

. . . , . , . , . , . , . . , , , , . .

- , . , . , . , .

* * *

. . , . . : ? - , , .

, , . , . Ja , . , . . . , . . . , . . . . , . , , , . . . .

, , . , , . , . , , . , , . , . . , . -, . . , . , . , , . . , , .

, . . , , . , . . , , . , . , . . . . , , . - , .

. , . , . . , . , , . , , . , (. 25:28). , : . , , . : . , , .

, : ? ? , , ? , , - . , . , .

2 , , . , , .

? , - , , , . , . , . , , , .

. . , , . , , , .

, , . o - , . . : . . . : ? - .

, , . : , , , , , . , . , , . : ? . . . . , . .

: . . . , . . , . , . , . , . , , , , .

. . .

, , , , , . , . , . , ? ? , , , , ? ? , . , , ? , , , ? ! . , . , , . , ?

. . , . , . , , . , , .

. . , . , . . , . ( ), , , . , . , , . . . . . , , . , . . ( : ...), , . , , , . , , . . , . .

: , . , , , , - , .

. , . , . : . . , , , . . . , , . . , . . , .

, . . . . .

? . , . , . , , . . , .

, . . , , . - , . . . . , , . , . . . , . , . , .

* * *

, . . . . . . , . . , (). . . , . , . . , , , . .

. , . , - . . . . , .

, - . , ? . , . . . , . , , . . , .

. , . , . . . , . . . , . . (. ) ( ).

. , , . , . , , . , , . , . , . . . . . . , , , , , , . , . , , .

. , . , . : , , . (. 6:24; . 10:23). . , . , . , , . , . , .

* * *

, , , , . . . , . , . . . , . , . , , , , .

: , . , . , , . , . , ? , . , .

, . , , . , , ? , ? ? , ? ? ?

. , , . , . . , .

. ? , , , . , , . . , , .

. , . , . . , , . , , . , , . ? , , . , . . , . , , , .

. . , . , . , . , . , . ? . : ( ).

. . ! , . , , . . , . . . , , . . . , . , . . , . , , . .

: , , . , 100% . . , ( ).

: . , (1 . 2:15). . . , . . , . . , .

. , . , , , . . , . , . , , . , . . . ? . , , .

. , . , . , . , , .

, , , . , - . , . , , .

, , , . , . . , . . , . , : . . . , . , , . . , . , , .

. , . . , 150 . , ( ) . . . . , . : . ? . , .

( ), . , . 150 . , , , . . . , , , , ( ). , . . , , . . . , , . . . , , , , . . .

. , . , , . : , , - .

3 . . . : ) ; ) ( ); ) . .

: . , . . ? ? . , . : ( ). . , . , .

. . . , . , , .

, , , , . . , . . . . , . . , . , , . , , . .

, . , -. , -. . . , . .

* * *

, ( ) , : , , , . , . . , . , , . . , , . , , , . , ?

. . , . : (. ), ( ). , . ? . , . . . , . . . ?

, . , . . . : ? ? ? ? . .

. , . . . : , . . , . , . , . , ?

* * *

. , . . , . . , , , . : - . ? ? - : , . . : (. 2:20, 19). . , . , . . . . , , . , . . , .

, , . : , . , .

. , , . , . , , , . .

4 . , . . , , . , . , , . . , . , , , .

. , , .

, . , , . . , , . , . , .

. , . . , . . , . , . , . . , , , . , - , . . , . , , . , .

, . . , . .

* * *

. , . , , . ( ), , . . a . . , , , . , .

. . . ? , . , . , . , . , . - . . , , . . , . .

. , , . : .

, . . , . ( ), .

* * *

, . . . . , .

, . , . . , . , . .

. . , . , .

5 , . , . , , . , , . . , , . . . , . . , .

. : , , . , . . . . - . , . , . . , . , . . .

. , , . , . . , , . . , , .

, , . , - , . , ( ), , , . .

: ? ? , ? . , , . .

, . , . , . . , , . . . , , . .

, . . , . . . , . .

, . . , . . , , ? , . . , . , . . , . . , , . . . , . , . , , . . , .

, , , III . , . , , , , . , , , . , . . , , , . , . , . . , , .

. , . .

, : . . , . , . , . . , , , . . , . , . , , , , , . , , , , . , , . , .

, . , . . , , , . . , , . , . , , , : - .

. , , , . . - .

, . . . . . , - . , , .

. . . - . , , .

* * *

- . . , . . , , , , , . , , .

, . . , .

, , .

, , . , , .

. . -. . -, .

, . , . , , . , . , , . - . , . , . , , .

, , . , . . , . . , , .

1 . , . . . ? : ? , ? . , . . . , . , . . , . , . , . , .

XIXII . . : . . . , . . , , , , . : . : . , . . .

. XIX , . , , , . . . . , , , . , , . , , . , . . . , , . . . , , , .

. , . . , . . . . . , , .

. , ? . , , . . . , , : . , . . , . , .

. . , , , , , , , .

. , , , . , . . .

, , . . . . , . , . , , , , . , , . , .

* * *

, , . . . , .

, , . . . . . , , . , . . . : , . , , . .

, , , . . . , , . , .

2 . . , , . , , , , . , . .

. , , , , . , . , . , .

, , , . , , .

. , , , . . , , . , , , - . , .

, , . , , , , , . , , . , . . . , , . , . .

, , . , , , (. 20, 25), : ; , . : ! : , ; (. 20, 2729). . . , , , . . , , . , .

. , , , . . , , , . , . .

, . . . - . . . , , , , , .

. , , , . . .

, , . . , , . , . . . , , ( , ). . , . .

3 , , . . ? , . . . , , . .

, , . : , . , , , . , , . .

, . , , . , . , , . . , , . , . , : , . , . - . .

, , . , . , , . . , , , . , , , .

, . . , , . , . , , .

: , , , , . ( , , , ).

. . , , , , .

: . ; : (1 . 3:19). , , . , . , . , .

, , . , , . , , , , . , - : . , : , , . , , . , . (. 18:17).

4 , . , ? , . . . . ? : , , ( ). . . : . . , . , . . , , . , , , . , . .

: . , , , , . , . , . , .

, . . , , , , , . , , . .

, , . : . , . . - -, , . . , , .

. , . . , . .

, : , (, , , ). . , , , .

, . , , . , , . . , , , . , , . , .

5aa . , , , . , , . . .

. . . . , , , . , . (. ) . / , . , . , , .

, , . . , . . . . . , , -, , .

, . . . , . , - . , ? , , o . - . , . , , , 1012 , . , , . , , - , .

* * *

, , . , . , . , . , . . , . , , .

6 , . . , . : ? , , . , , . , . , , , , , , , , , . , , . : 1) ; 2) ; 3) . , , . . . 90% .

. . . . , , , , . , . , , .

, , . . , , . . , . . , , , .

. , . , . , , , . . , . , , . .

, . , . . , , . . . , , . . , , . , , , .

. ? . , . . , , , , . , . , , . , , . . , . .

* * *

( , , ) , , , , . . , . , , . , , . , , .

, . , , , . . . , , , . , , . , , , , , , . , . , , . , . , , . , , . : , : .

7 , . , . , . , . , , , .

. . , , . , . , , .

, . , , . . . : - .

: , , -.

: . : (. 14,1). . , . . , , . , , . , , , . , , , (cogito ergo sum).

. , , . , . . , , , . .

, , ( , , , ). . , . . , . : , : , . . .

. , . , . . , , . , . . , , , . , , . , . -, , .

, . , , , , , . . , , . , , , . , , . . . .

. , . , . . , . , . .

, . , . , . , , , . , , . , , . , .

, , . , , , , , . . , , . , , .

* * *

, . - . , , , ( ), , . , , , .

, , , . , . , , . , , . , 5% , 40% . 5% , 80% . 2,5% , 100% . , , . , . 12,5% , 87,5%? ? , , , , . , . . , , . , (). , . ( ).

, . .

. , . , . . . , . , . , . , . , .

. . , . . . . , . , . . . , .

, , . . . , , . . , .

, . , . , . , , . , .

* * *

1943 : . , , . . , . , . , XX . , . , . , , , () . . , .

, IV , , . . , , . : ! (Vat victis). , , . . !

. , , , . . . , (). . . , . , , . , . , , , , . . , .

. , . , . , . , . , . , . , , . .

. , . . . , , . . , , .

. , . , . , ( - , , ). . . . - , : , , ! (. 15:12). , -. , , , . , (, ) . , , , . , . . , , . , , , . . : , , (. 12:25).

* * *

. , , , . , , . . , , .

, , , . , , . , , , . , . . , , - . , . , . . , , : ,

1 , , , . : , , . . : . .

. , , , , , .

. , . , . . . .

. . . . , . . : , .

: , ? . . , .

. . , , .

, , . : , , .

* * *

: ? , , , , , . , . ? ? . , , , . , . , . . , . . , . , . , - . .

- . , , . , . , . , .

, . . . , , . . . , , . , , .

* * *

. . . , , . , , . , . .

. . . , . : . . , . , . , . , , ; , . . , . , , , . : , . . , , . , .

. . , (). .. , . , , . , . . , , .* * *

: ; ; . , . . , , , , . . . , , , , . 0,5%, 0,4%. , .

, . , , . , , . , . , . , . . , .

, , ( , , ) . , .

, , , . - , , , . , . : , . , . , . , . , . , . , . , , , . . , , , . , . , , , . . , .

, . , , , . ; , (. 15:14). , , . - , . , . , , . , , . . .

* * *

. a, . , , . , . . , , . . . , .

: , . . . . . , , , . , . . . , , .

, , . . , , . , . , .

. , . , . , , , . , . . . . . , . , . . , , . . . , . , . , , .

. , . . , , , , . ( ).

2 ? , , ? , , , . , . () , . . , (2 . 4:3). . , . , . ( ) . . , , , . . , , . . . . . , .

. . , , . , . . , , . , , . , . . , , . . , . , . , , - , , . , . , , , . .

. , . . , .

, , . , , . , , , . . , . , , . . , ? , ; ; . (. 20:13). . , .* * *

. . . , , . . , . , .

. , . , , . , . . , . , , .

3 . - . . . . . , . , .

, , , , . , 20 . - .

, . , , . , . . . . . 70 . , , , . , 1930. .

. , , , . . . . , .

. , . , . , , . . , . , . , , , .

. . , , . , .

, , . , . - . -, . , . . , . , . , , , . .

4 . , . , . , . , , , , . . . , . - . . .

, . . , . , . , . . : , , : ! , . , . , . , . , .

, , . , , , . , . , , . , , , . , , . , .

. , . . , , , , . , .

. . , . . , . . . , . . , . , , . , . , , . . , , . . : . , , . , . , , . . . . . . - . . . . . .

. , , , , . . . , . . , , . , , .

* * *

. , . . , . , , . , , . , .

, , . , , . : . . . , ,

. , , ? , . , , , . , , 24 . , . . , .

* * *

. , . , , . ( ). , (). . , , , . , . , . , , -. , . , . .

, , , , . , . . . . , . , , , , . , . . , . , . , . , , , , . . , . , . , . . . , . , , .

. . , . , . , , . . , . , , , , (2 . 2:12). , . . , , . . , . , . .

, . , , . . . . , , , : . , . . - , .

, . , . , . : , , . , . , , (1 . 3:18).* * *

, . , , , . . , , . . , ( ). (, ) . , , . . . .

: ! , , ! ! , . ! . ? ? ? ? , . , . , ; . , . : . : . , . , . : . ? ? . , ! , : , . , : . . , , . . , , . K . , . . , . . .

, . , . . . , . .

, . . , , , , , . . . . , . . . . , , . , , .

, . , , , , . , . .

, , , o . , , , .

1 , . . , , , . . , . , , . , , , , . , . . , , . . , , .

. I . . . , . , . , . , , , .

, , , . , , . , , : , , . , . . : I . . , ? , . . . , . , . . . , , . . , . . , , . . , ? . , . ? ?

: . , . . , .

. . . . , , . . ( ) . . . , , . . .

, , . . , , .

. . , .

, I. , , , . . , ( : , ), . , , . . - , , .

2 . , . , , . . . , , . , , . , . , . , . , , .

, , , . , . , : , , , . , . , , . , , , . , , , . , .

, , . , . . , . , , . (), . , . .

, , : ? . ? . ? . - . , , , , ? , ? -? I, . . , , . , . . . , , .

. . , , , . , . , . , . , , . , . . , , . , .

3 . . , . . . , , . , . , , . , . , . , . . , , , . , , . , . . . . . , . , , . , , . . .

. , . . , , . , , , . . . , , , . . , - .

, . , . , , , , , . (), . , . , , , . , , , . .

, . , , , . , , , . , . , . , , .

. , , . . , , . , .

, . , 1905. , 12 , . , . , , , , , .

. , . , . . , . , . , . . , , . , . , - , .

. , . , -, . , . , , . , .

* * *

, . , . , , . . , .

, , . , . . , , , . . , , . : , , , . , . , , ( : , ). . , , . , , . .

. . 100 , , , .

4 - ; , . , . (. 22:16, 18).- , . , , 1992 - . , : .

. , , . , , . . , .

, . . ? ? , , . , , . , , . , . . . . , . , , , , -. , , , .

, . , . . , , . , , , , . , , . , . . , .

5 XX , , : , . , .

. , , , . , . , . II , , .

: . . , . , ( ).

: , . . , , . . , , , : !. , , , . , , . . . , , . , -, , , . . .

. , . , . , , . , . , . , , , , , . . , . , .

, , . , . . , , . : , . . . , . ( ), , , ( II ) .

* * *

. , . , - . , . . , : , , . , , . . , . : , ; , . (. 2, 17). : ? : ; , , , . : ; , . , , , (. 3, 1-6). , , .

. , . , , . , . , . .

, . , , . , . , . . , ? , . , , .

. , , , . . , . , , . , . , . , . , , - , . , , . , . . : , , : , , . , . , .

. , , , . . , 25. 30. , , , , . . , : ? . . . . . . .

6 . . . , . , . , -, , . , , , , . , . , , , . , . . , . .

. , , , . . , , , . , . , . , . . . . , . . , , . , , , , . , , . , ? .

. , . . , . . , . . , . , " ".

, . . : . . , . . . . , , . "" "". " " "", "" "", "" "" . . , -. , . . " ", " " . - . , , . , "" "" , "" "". . . - . . . , , , . , , , . , , . , , , , . , , , . , . , , , . , , , . (1 . 13, 1-8).

- . . . . , , . . , , . . . . . , . . . . , , . , , , . , , . , , , ( ). - . , , , . , . , . , , , . , . , . , , , . , .

. . , , , , . . , . , , , , . , , , , , . , . . . .

. , , , . . , , . , . , , .

? , , , . . . , , , .

. . . . , . , , . . . . 20 , . , , , . , . , , . . , , . , , , . , , .

. , . . . , : . . , , . , , . . . . , . . , . , ? ? . .

. , , , . , , . , . , . , . . , .

, . , . , , , . , . . . , . , , , ? , , ? (. 14:4)., . , . , . , - . , . , . . . , . .

7 . , , , , - . , , . , ? . , . . , . .

, . , . , , . , . . - . - .

, . , , . .

. . , ( ), . . , - . . , . . . . . , , . , . , . , .

, , , . , ? ? , . , , . , . , . , . , . . , . , , . , .

. , , . , . . , .

: ? . , . , ? , . , . ?

. , . , . , . , . , . .

, ( ) , " ". , , , . . , " ", . , " " , . , ? . , , . , . , .

, , : " - . ? ! ". : " !"

, . , . , , , . , , .

: ; , ; , . (. 6:24). . , , . , . , .

. . . , . , . , . , . , .

, , , . , . , . , . . , , , . . , . , , , , . , . , ? , . , , , .

, , , - . : ? , . . , .

: . , . , . . , , , . , , , , .

, , . , , , . : , , . .

8 , , . , , , . , , . , .

, , - . , , . , . , , . , . , .

* * *

. , . . . . , . , . , . , , . , , . . .

, , - . , . , . . . . , , , . . , . .

* * *

, . . . , : , . , . , .

? . . . , . , , , : , , , . . , 20 70 , , . , , , . , , . , . , . , .

. , : , . , , , . . , . ( ?) . , , . , .

, , , . , , , (. 12, 5).

1 a , . . , , , . , . , , . , , , . , . , .

, , , , . . . . .

. , , . , , , . , . , , . . , , . , , . .

, . ( ), (), . , . , . .

-: ! , . , . . , , , , . , , , , . .

2 , , . . - . , , . . , , , . . . , , , . , . , . .

. , . , . , . . . , . - . . , (. 4:4). , , . . ; , ; . (. 36:3536)., . , , . . . , , , . , , . , . , . . , .

, . , . , -. , , . , . , . - . , , .

. . , . , , , . . , . . , . , .

, , , . , , , . . , .

, , , . , , . , , . , , , , . , . , . , . .

, . , . , , , . , 500 , 20 . . , . 20 , . ,

* * *

. , . , , . , . , , , . , , . , . .

. , . , , . , , . , . , , .

. . , , . . , , , . , ? , . , . , . , .

, . . , . , . . , , . , , , : . , , , , .

, , . , . . . , . . , . () (). . . , . , " ", . " ". . , , . , , .

3

. , . , . , . , .

. , . . . , . , . : , . .

, , , . , , . : , , . - .

, , . ? , . , , . , , .

. . . , , . , , , , , , . , . . , , , . . , . , . , , . , , .

. . . , , .

- . . , , , . ? . , . , , , . . , . , . , , .

. , . , . , . , . ?

, . , , , , . , . , . - , .

, . , . , . . . , .

, , , , . , . , , , , ? , ? , , , . , . , . , , . , . , , , . , . , .

, , . , , . , . , . , , . . , , , , . ., , : , , , . . , . , . , . , , .

. , , . , . , . . , . , , , . , , , , .

. , . , , , , , . , . , . , . , , , . , . . . , , . , .

. , , , , .

. . . , . , . .

, . , , , . , , , . , . , . .

4 , , , . , , , ( ). (). . , , . . , , . , . , , , . , . . , . , , . , , . . , . , . .

, . , . . . , . . .

. , . , , , , , . . . . - , .

, . . . . . , , , . .

* * *

. . . , , , . . , , . , . .

5 , , . . . , . . , . , . . - . , . , , . , . , . , .

, . . , , . , . . : , , . , ; , , , : , . : , . , ; . , : , , ?(. 32:711). , , " " , . . . , ?

. , . , , . . . "". * * *

. . . . , , .

6

, , , . , "" "". : " ." ( 9,35), , . . . . , , , , . . , , , . "", . , , - . . . . " " , . . . . , , .

, . , . . , , : , . . , , . . , , . , , , ; , . . .

, . , , . , , , , . ?

, . , . , . . , , . .* * *

. , . , , . . , , . , , .

7 . , . , , , , , . , , , , . . . . , .

I , , . , . - . , .

II , , . , . .

III . . , .

IV , . , . . , , .

V : , . . . . .

VI . . . , , . . .

VII , , . .

VIII .

* * *

. , , , . , , .

, . . . , . . , , . , . , . , . , . . , . . .

8 , . . , , , . , , , , . , , . ? , . , , , . . , .

, , , . . , , . , , , . , . , , , . . . . . . , . ? , . , . .

? . , , . . , . ? , , , , , . . . ? . . , , .

, , ? , . , . ( ) . . , . . . , , . , , . , , . , , . , . , , . , , . , , . . . , , . . , .

, . ? , . , , . , , . . , . , . , ? , . , , . , . , , , , . , . , . , . . , , , .

, . , , , , , . , , . , . , , . . , . . . , .

, . , . . , , . , , , . , . , . , II . , , . , . , . , , , . . , , . , . . .

, , . , () . , , . . , . , , , . , . , . , . , . . , : , , . , . . , . , . . , , . . , . , .

, . . . . . , .

* * *

, , ? : , . . . . , .

. , , . : , . , . . , .

. . , , .

9 . , . , , . , . . . , , , .

. , , . . , . , , , , , .

, , . , .

. . . , . , . . . .

10

, . . , , . , . , . .

, : ? : ? . , . . . , , . .

: , . . . . , , . , . . , . , , , , . , , , . . , , . , .

. . , , , , . , , . , , . ( ), . : ? , , , . , , . , , . , . , .

. , . , , . , , .

( , ) , , . , . , , .

, . , . . . .

, . , . , . , .

. . , , . , , . . , , , .

. , . , , . , , .

, ( , ). , , , . . , . . -.

, .

. , , . , . , . . . . . , . .

* * *

. , , . , . , .

11 : ) ; ) . - : , , . .

, . : ? : ? . , . , , , . . . , .

, .

. . , . , . . , , . . . , . , . , , . . , , . , . . 140 . , .

. , . . , , . : -, . , , , . , . , . , , . : -. . , .

, , , , . . . . , . .

, , . , . , . . , .

. ? , , . , ?

. . - . . , . , . , . , . , . , , .

, . , , . , . . , , , , . , . . . : , , . . , , , , , . , . . . . , , . , . * * *

, . . . , : ; (. 5:9). .

, () , , . , . , , . . , , . , . () . . . , . , .

. . . - , , . .* * *

, . , . , . , . , . , . . , .

. . . : , . , . . , . . , . . , , . , , , . . , , , .

. . . . , . , , : , (. 20:7). , , .

* * *

? ? . , . ? . . , : , , . . , , , , ? , .

. , . , . , .

. , . , , , . , , . , . , . . . , . , . . . , . , . , .

. . , . , , 2003. 600 000 , . , , , 2000 .

. , ( , ). . , , . , . . .

, . , . : , . . - ? : : . . , : , . .

* * *

.

. . . . , , . . .

. . , , . , . . , , . , .

. . . . . , .

, . . . .

. . .

, . , . , . , , .

. . . . . , , .

* * *

. , , , , , , , , , , , , , . . . , . , , . , . , , , , . .

. , . . , . . . , . . , . . , .

. . , .

- . . . , . . . , , , .

1, , , . . , . , . .

, . . , , , . , ( , ), . . ? , , . , . , . , , . . , . , . , , . , .

: , . , . , . , , . , . .

, , . - . , . . , . . , ( ), .

, . , , . . . . , , , . . , . , .

? , . , , , . . . ( ). . , .

, . , . . , , . . . . , , . , , , , , . , . . , , . , . , .

. ? , , , , .

, , . . . , . . . . - -. , . . .

, . , , . , .

2 ? , . , . , , . , , , , . , , .

, , . , . . , , , .

, . , . : , , . , , . , . , . , , . , , - . , . , . , . .

. . , . . . . - , . , , , .

, , , , . , . . . . , . , , , . , , . . , , , , , , . . - - . . . , . , . . . .

. : , . . , . - . , , . - , . , , .

3 . . , - . . , , . , , . . . , .

. , , . , , . . : , . ? !

? ? . . : , , ? , ?

, , , . , 99,9% . , , , ? . . , . , , (. 12:25). . . , , . , : , ( ). , . : , , , , . : , , . , . .

* * *

. . ( ) , . , . , . , . , , .

. , ( ), , . , , , . , . , , , . , , , , .

, . ( ). . . , , . . , . , . , . , , . , . , .

. . . - . . . . ( ). , . . , . , , . , , . , "". , . , , , . , , , , . , . , . , . , .

, , , , , . , , . -. , , ( ), . . .

: ? , . . , . , , .

, , . , . , . , . , . , , . , , . , . , . , . . .

4, . , . , , . . .

, . , , - . , . , , . , . .

. ? ? : , . , . , . . , . , . . , , . . , , . , . , . , . . , . . . , . . , .

, . ( , ), .

( ) . . , . , . , . , - . . . . , . , .

. , , . , . . , , . , . , , . , , . , . , . , .

. , , . , , , .

. . , . , , . , . . , , . , . ( , . ) . , . , , . , . . , , , , . .

, . , , . , , , . . , . . , , . , , . , . , , , .

. , , , . I. . . , . , . , .

* * *

. . . , . , .

, , , , . , . . , . , , . , , . , , . .

, , ( ). . , . , . , .

. , . , , . , , . , .

, , , . , , , , . , . , .

, . , , . . . .

* * *

, - . , . , . , . . , , , . , .

, , , II . . , : , .

. . , , . : , , , . , . . , . , , . , . . . !

* * *

. , , , , , . , , . , . . , , . , .

, , , : , , . . . , . , . , .

5 , . , . , . , .

? , : ? , . , , . , . . , , . , . .

, . ? . ? , , . . , , ? ? , , : , , , , ? , , . : , . , . (. 2, 1418). . , , . , , , , . . , .

: , .

6 , , . , . , , : , , . , , . , , , , . , . , , , , .

7

, , .

. . . . , . ( ). , .

. . , . , . 1613. 16- , . , , , . , , . , . , , .

1613. . , 3050 . . . . , . , , . , .

, , . , , . , . ? . , , . . . . . , , . .

. . . ? . , . . : , . : . , , , . . , , , .

. , . . , , . . , . , . , .

. , , . . , , . 1613. . . , . , . . . , , . . , . , . . , . , . , , , .

* * *

, . ( " " ), , . , , . . . . . ? , .

, . . , . . , . ( , ). , , , . , , . , . . , , . .

, , . , . , . . . , , . . .

( ). , . , , , . . , , . , . , , . , . , .

8 . . , III. , . . , 1613. , . , . , ( ). , , ( ).

. . . , ( , ).

. . , . . . , . , , . . , , . , , . , .

, , . . , , , . , . , , , . , . , , , , .

, . , . , . , . , , . . . , .

, . . . . , .

* * *

. . , , . . . , . , . , , .

, ( ). , , . , , .

, . . , , , . - : dura lex, sed lex ( , ). , . , . , .

. . , , , ( ). 1991. ,