projekat - naaev.rs

of 24 /24

Author: others

Post on 16-Oct-2021

3 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Projectza autonomna vozila i dronove”
Potreba za autonomnim vozilima???
• Saobraajni tok: sistem ovek-Vozilo-Put-Okruenje.
• stepena motorizacije, mobilnosti, transportnog rada.
• Rezultat: zagušenja na putnoj i ulinoj mrei: • 33 h godišnje/voz. zagušenje u zemljama EU (63.000.000.000 EUR), • Broj (troškovi s.n.) – 1,25 mil. ljudi godišnje pogine (WHO), • Emisija štetnih gasova: CO2 – drugi najvei izvor: 22%, NOX – 40%, PM10 ,
PM25 – 12% (zemlje EU).
Autonomna vozila
Znaaj autonomnih vozila
Uticaj novih tehnologija na saobraajni tok: poveanje kapaciteta saobraajnica (od 15-20%) – poveanje
efikasnosti i smanjenje troškova drumskog saobraaja; poveanje bezbednosti (<broj i posledice saobraajnih
nezgoda za oko 50% – znaajno smanjenje faktora “ovek”); poveanje komfora vozaa i putnika; smanjenje emisije štetnih gasova.
Razvoj, istraivanje i testiranje vozila – namensko izgraeni centri. Cilj: uspostavljanje ovakvog centra u Srbiji!
Pregled inostranih centara
Mcity - University of Michigan (SAD);
Pittsburgh - Almono city (SAD, Uber);
K city (Juna Koreja);
Sun Trax – Florida (SAD)
Osnovna namena centra: razvoj i testiranje autonomnih vozila razliitog stepena autonomije, u razliitim uslovima okruenja i pri razliitim tehniko-eksploatacionim karakteristikama puta.
Testiranje hardverskih i softverskih elemenata sistema u funkciji upravljanja saobraajem i autonomnim vozilima.
Funkcionalni elementi saobraajne infrastrukture centra: Elementi vangradske putne mree razliitih TEK (autoputska
infrastruktura, deonice dvotranog puta itd.); Elementi gradske mree (gradske saobraajnice, specifine urbane
zone, razliiti tipovi ukrštanja,naini regulisanja saobraaja); Slobodan prostor – plato.
Predlog funkcija i infrastrukture planiranog razvojno-istraivakog test centra
Potencijalna lokacija: kasarna Kikinda. Šematski prikaz sadraja i rasporeda
infrastrukturnih elemenata centra. Neophodna detaljna razrada (izrada
projektne dokumentacije) u saradnji sa graevinskim inenjerima.
Projekat:
za autonomna vozila i dronove”
* E. Petridou, M. Moustaki (2000) Human Factors in the Causation of Road Traffic Crashes, European Journal of Epidemiology, Vol. 16, No. 9, pp. 819-826.
Poveanje bezbednosti
Ušteda energije
Vonja u drumskom vodu moe smanjiti otpor vazduha i do 75%
1986.
Danas
Softver postaje sve bitniji deo vozila!
Potreba donošenja propisa
za autonomna vozila i dronove”
R&D testni centar
• Kada dou izazvae revoluciju!
Znaaj ovakvog centra
• Srbija bi postala lider u regionu u oblasti visokih tehnologija koje e revolucionarno promeniti sliku današnjice!
• Pored autonomnih vozila, ovaj testni centar bi mogao da se koristi i za testiranje funkcionisanja dronova u razne svrhe poput prebacivanja robe, nadgledanja, uspostavljanja napredne komunikacione infrastrukture...
• 5G tehnlogija u tehnikom smislu predstavlja revolucionarni napredak što se prvenstveno ogleda u tome da se osnovni koncept pruanja servisa menja.
• Jedna od oblasti u kojoj se predvia dramatian razvoj uvoenjem 5G tehnologije, jeste oblast potpuno autonomnih vozila (vozila bez vozaa). U ovoj oblasti se u potpunosti predvia kontrola i upravljanje vozilima od strane mašina (mree i/ili sistema), uz neophodnu intenzivnu i veoma zahtevnu komunikaciju koju moe obezbediti jedino 5G!
5G testni centar (1)
5G testni centar (2)
5G testni centar (3)
Zakljuak
• 5G tehnologija e imati uticaj na globalni BDP-a koji je otprilike ekvivalentan uticaju ekonomije veliinu Indije
• Prema procenama vodeih konsultantskih kua, zajedno sa povezanim industrijama, udeo 5G tehnologije u globalnom BDP-u e iznositi preko 15 triliona dolara
• Treba naglasiti da kada se govori o uticaju 5G na automobilsku industriju, tu se ne misli samo na automobile i proizvoae automobila, ve na kompletan transportni i logistiki sektor koji e pretrpeti tektonske poremeaje.
• Zato Srbija ima šansu da u zahvaljujui ovom centru bude u korak sa savremenim zemljama!
HVALA NA PANJI!