projekat homofobometar

Click here to load reader

Post on 03-Jul-2015

672 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. HFmetarwww.facebook.com/pages/HFmetar/

2. Fejsbuk je odlin pltform ukoliko eliteuti gls nrod, nroito ko elite dsznte stvove mnjinske populcije.Korienjem ove plikcije tj gls nrod moe biti sistemtizovn i sttistiki prikzn. 3. Homofobija (od gr. homs koja znai isti, jednako iphbos koja znai strah) je strah i averzija premaosobama homoseksualne orijentacije ukljuujuiosobe koje su tako percipirane 4. lan 38 Zakona o javnom informisanju:Zabranjeno je objavljivanje ideja,informacija i miljenja kojima se podstiediskriminacija, mrnja ili nasilje protiv licaili grupe lica zbog njihovog pripadanja ilinepripadanja nekoj rasi, veri, naciji,etnikoj grupi, polu ili zbog njihoveseksualne opredeljenosti, bez obzira nato da li je objavljivanjem uinjenokrivino delo. 5. Govor mrnje prem LGBT (lezbejkm, gejevim,biseksulnim i trnsrodnim) osobm prisutn jeve due vreme u medijskom prostoru, presveg n Internet portlim domihtmpnih i elektronskih medij. 6. Zto je neophodno povezivnje LGBT korisnikInternet i uspostvljnje argumentovanekomunikcije ove zjednice s:*medijim*medijskim udruenjim*medijskim regultornim telim * ndlenim drvnim orgnim (kao krajnojinstanci u sluaju uoene ozbiljnije homofobije) 7. Da li je na primer ovaj tekst homofobian?Najbolje je da o tome odluuju itaoci, onikoje on moda uvredi ili zabrine! 8. Kroz ovko uspostvljen dijlog bi se postiglo:*smnjenje niva homofobije u medijskom*bolje izvetvnju o LGBT pitnju*poboljanje rzumevnja ove temtike od strnemedijskih rdnik*smnjenje nivo sukob izmeuzinteresovnih strn 9. Ukaimo na homofobinesadraje u medijima!Pomozimo medijima da uoe iizbegnu neprimerene sadraje!Pomozimo, u krajnoj instanci,dravi da sprovodi svoje zakone. 10. HFmetar 11. Razvijena Facebook aplikacija omoguava:1. praenje medijskih objava na relevantnim onlinelokacijama2. uoavanje objava koje mogu da imajuhomofoban karakter3. pozivanje graana da se izjasne da li objavesmatraju homofobnim4. obavetavanje medija koji su ih objavili,medijskih institucija i dravnih organa 12. Korak 0: Facebook aplikacija kojuzainteresovani graani-ke instalirajuapps.facebook.com/homofobometar/ 13. Korak 1: Praenje objava na preko 100najbitnijih online medija alatomwww.naslovi.net/kliping 14. Korak 2: Operater aplikacije dobijaobjavu i daje je ili ne na procenu 15. Korak 3: Facebook aplikacija krozkoju graani-ke iskazuju svoj stav 16. Korak 4: Izjanjavanje osoba koje toele o homofobinosti tekstova 17. Korak 5: Izjanjavanje moe da se vri iputem e-mejla 18. Korak 6: Operater aplikacije imapregled broja glasova 19. Korak 7: Na osnovu rezultata glasanja odnosnozavisno od prijava graana-ki da neki tekst oseajukao homofoban Udruenje graana Loud & Queere preduzimati dalje korake u komunikacijiproblema strukovnim novinarskim udruenjima idravnim ogranima 20. Korak 8: Kontinuirana komunikacija projektaputem Facebook Fan Pagewww.facebook.com/HFmetar 21. Predviene aktivnosti:Tribine, okrugli stolovi,periodini izvetaji, prisustvona dogaajima, seminarima ikonferencijama, saoptenja,konferencije za tampu, gerilaonline i ofline aktivnosti, BTLaktivnosti...Korak 9: Kampanja podizanja javne svesti uvezi problema homofobije u medijima 22. Korak 10: Stalni monitoring problemahomofobije u medijima sa krajnjim ciljem dase on u potpunosti iskoreni 23. Drava Srbija uloie budetski novac u ovajprojekat koji treba da omogui"Unapreenje komunikacije graana i organavlasti posredstvom interneta" 24. HFmetarHvala na panji