projecte d’installaci“ i adequaci“ de la planta baixa .planta baixa...

Click here to load reader

Download PROJECTE D’INSTALLACI“ I ADEQUACI“ DE LA PLANTA BAIXA .Planta baixa de l’edifici Ne polis

Post on 13-Nov-2018

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Regidoria dUrbanisme, Obres i Habitatge

  Carrer de Josep Llanza, 1-7 08800 Vilanova i la Geltr 93 814 00 00 www.vilanova.cat

  PROJECTE DINSTALLACI I ADEQUACI DE LA PLANTA BAIXA DE LEDIFICI NEPOLIS, PER LESPAI EMPRENEDOR. FASE II EMPLAAMENT: Planta baixa de ledifici Nepolis situat al carrer Rambla Exposici, nmero 59-69 de

  Vilanova i la Geltr. TCNICS REDACTORS: Anabel Fuentes Montiel (Arquitecta municipal) Alejandro Galofr Rodrguez (Arquitecte tcnic municipal)

  Jordi Mir Surroca (Enginyer tcnic municipal) Ton Roure Ripoll (Arquitecte tcnic municipal) DATA:

  26 DE JUNY DE 2015

 • Projecte dinstallaci i adequaci de la planta baixa de ledifici Nepolis, Per lespai emprenedor. FASE II

  Ajuntament de Vilanova i la Geltr. Regidoria Urbanisme, Obres I Habitatge. 1 - 2

  NDEX

  I Memria:

  1.- Dades Generals.

  2.- Memria decripiva.

  3.- Requisits a complimentar per las caracteristiques de lobra.

  4.- Memria constructiva.

  5.- Resum del pressupost.

  II Fitxes de compliment normatiu:

  1- Fitxa A.- Justificaci ade laccessibilitat a edificis ds pblic i privat (no habitatges) DB SUA D135/95.

  2- Fitxa B.- Exigencies del DB HR. Protecci contra el soroll.

  3.- Fita C.- Justificaci del compliment de les exigncies del DB HR.

  III Projectes parcials i altres documents complementaris:

  1.- Estudi de Gesti de Residus

  2.- Estudi Bsic de Seguretat i Salut

  IV Plec de Condicions:

  1- Plec de condicions generals.

  2- Plec de condicions tcniques dels materials.

  V Amidament i Pressupost:

  1- Quadre de preus nm. 1 i nm. 2

  2- Justificaci de preus.

  3- Amidaments.

  4- Pressupost.

  5.- Resum de pressupost

 • Projecte dinstallaci i adequaci de la planta baixa de ledifici Nepolis, Per lespai emprenedor. FASE II

  Ajuntament de Vilanova i la Geltr. Regidoria Urbanisme, Obres I Habitatge. 2 - 2

  V Plnols:

  EA.1.- Estat Actual; Planta baixa general.

  EA.2.- Estat Actual; Planta; Distribuci.

  EA.3.- Estat Actual; Planta; Fals sostre.

  EA.4.- Estat Actual; Seccions.

  EA.5.- Estat Actual; Faana sud.

  EA.6.- Estat Actual; Faana nord.

  I.EA.1.- Estat Actual;Planta; Installacions delectricitat, enllumenat i climatitzaci.

  A.1.- Estat Reformat; Planta; Distribuci i mobiliari.

  A.2.- Estat Reformat; Faana sud.

  A.3.- Estat Reformat; Faana nord.

  A.4.- Estat Reformat; Seccions.

  A.5.- Estat Reformat; Planta; Cotas i superfcies.

  A.6.- Estat Reformat; Planta; Tancaments i acabats; paviments.

  A.7.- Estat Reformat; Planta; Tancaments i acabats; fals sostres.

  A.8.- Estat Reformat; Alats interiors.

  I.1.- Estat Reformat; Planta; Installaci denllumenat i presses de corrent.

  I.2.- Estat Reformat; Planta; Installaci de climatitzaci.

  I.3.- Estat Reformat; Planta; Installaci de telefonia, veu i dades.

  I.1.- Estat Reformat; Esquema unifilar.

 • Projecte dinstallaci i adequaci de la planta baixa de ledifici Nepolis, Per lespai emprenedor. FASE II

  Ajuntament de Vilanova i la Geltr. Regidoria Urbanisme, Obres I Habitatge. 1 - 21

  I. MEMRIA

  NDEX MEMRIA

  1.- Dades Generals. 2

  2.- Memria descriptiva. 4

  3.- Requisits a complimentar per les caracterstiques de la intervenci. 9

  4.- Memria constructiva. 19

  5.- Resum del pressupost. 21

 • Projecte dinstallaci i adequaci de la planta baixa de ledifici Nepolis, Per lespai emprenedor. FASE II

  Ajuntament de Vilanova i la Geltr. Regidoria Urbanisme, Obres I Habitatge. 2 - 21

  1.- DADES GENERALS:

  Ttol del Projecte:

  INSTALLACI I ADEQUACI DE LA PLANTA BAIXA DE LEDIFICI NEPOLIS PER

  LESPAI EMPRENEDOR. FASE II

  Promotor:

  Ajuntament de Vilanova i la Geltr

  Entitat Pblica Empresarial Local Nepolis

  Rbla de lExposici, 59-69 de Vilanova i la Geltr (08800)

  NIF: A-58.008.970

  Telfon: 93.6571221

  Representant:

  Joan Carles Lluch Milla, Director General.

  e-mail: jclluch@neapolis.cat

  Telfon: 93.6571221

  Tcnics redactors del projecte:

  Anabel Fuentes Montiel, arquitecta municipal.

  e-mail: afuentes@vilanova.cat

  Telfon: 93.8140000- ext. 2086

  Alejandro Galofr Rodrguez, arquitecte tcnic municipal

  e-mail: agalofre@vilanova.cat

  Telfon: 93.8140000- ext. 2081

  Jordi Mir Surroca, enginyer tcnic municipal

  e-mail: jmiro@vilanova.cat

  Telfon: 93.8140000- ext. 2082

  Tcnic redactor de lEstudi Bsic de Seguretat i Salut (annex):

  Antoni Roure Ripoll, arquitecte tcnic

  e-mail: aroure@vilanova.cat

  Telfon: 93.8140000- ext. 2088

 • Projecte dinstallaci i adequaci de la planta baixa de ledifici Nepolis, Per lespai emprenedor. FASE II

  Ajuntament de Vilanova i la Geltr. Regidoria Urbanisme, Obres I Habitatge. 3 - 21

  Situaci:

  Aquest projecte vol adequar part de espai lliure situat en la planta baixa dintre de ledifici Nepolis situat a la Rambla Exposici, nmero 59-69 de Vilanova i la Geltr.

 • Projecte dinstallaci i adequaci de la planta baixa de ledifici Nepolis, Per lespai emprenedor. FASE II

  Ajuntament de Vilanova i la Geltr. Regidoria Urbanisme, Obres I Habitatge. 4 - 21

  2.- MEMRIA DESCRIPTIVA:

  Antecedents: Es tracta dun edifici allat acabat de construir a finals de lany 2006 segons projecte de larquitecte Oriol Bohigas (MBM arquitectes). T una superfcie aproximada duns 8.000 m2 i es desenvolupa en quatre plantes (soterrani, baixa i tres plantes pis). Lestructura de la planta tercera s dacer laminat i la resta de plantes de formig armat. Aquest edifici, anomenat Nepolis, que va iniciar la seva activitat a principis de lany 2007, s lespai de la tecnologia i les idees que coordina, gestiona i promou les estratgies pbliques per dotar a la ciutat dinfraestructures i serveis de primer nivell en matria tecnolgica. Amb aquest horitz, el projecte Nepolis fou dissenyat per lAjuntament de Vilanova i la Geltr per centralitzar les poltiques actives de la societat de la informaci dirigides a la ciutadania i, alhora, crear un nou potencial econmic per a la ciutat i el seu entorn. Els objectius de Nepolis sn donar suport a la implantaci de xarxes daccs, potenciar els estudis universitaris ubicats a la ciutat i proposar-ne de nous, generar nous grups dinvestigaci i desenvolupament i promoure activitats econmiques i propostes tecnolgiques innovadores.

  Justificaci, objectius i localitzaci de les obres: El projecte @*tic espai emprenedor es constitueix com un centre de suport pblic a emprenedors/es i nous talents, impulsat per lajuntament de Vilanova i la Geltr, liderat per Nepolis i la Regidoria de Desenvolupament Local, amb participaci i coordinaci amb altres departaments, entitats i organismes pblics i privats de la ciutat i de la comarca del Garraf. En el decurs del temps transcorregut des de la proposta i posterior aprovaci de les ajudes del FEDER.2007-2013, eix 1 per a la creaci del projecte denominat @*tic coworking emprenedor en el que es contemplava una segona(tercera en la memria) fase destinada a la creaci d'un nou sector emergent estructurat a travs de la connectivitat i les anelles industrials i de coneixement, tant les necessitats com les oportunitats han evolucionat i progressat, atenent, per tant a una nova formulaci de la proposta inicial per aquesta segona fase. En aquest sentit, es planteja reorientar el concepte de connectivitat al concepte de crear un clster de la creativitat, que doni resposta tant a les demandes del sector com a les oportunitats que es generen a travs del nou ecosistema col.laboratiu que es despren de la posada en marxa de la primera fase del projecte, el cowork, com del mapa de l'emprenedoria que es formula a travs de nous coworks creats per tota la ciutat. Per tant, presentem el concepte global al qual volem orientar aquesta segona fase, la seva conversi a travs del nou concepte de viver d'empresa -livinglab-hive i la ubicaci mes adient per ser mes efectiva a l'hora de treballar, co-crear i generar nous conceptes de treball col.laboratiu. Aquest nou concepte es basa en un clster de la creativitat, que es fonamenta amb un espai especfic d'ubicaci (amb petits despatxos, sales de reunions, espais de formaci i rees de descans) a la vegada que es produeix una coordinaci permanent amb els altres coworks, altres empreses creatives i els emprenedors/creadors que es generen i treballen al voltant d'aquest ecosistema.

 • Projecte dinstallaci i adequaci de la planta baixa de ledifici Nepolis, Per lespai emprenedor. FASE II

  Ajuntament de Vilanova i la Geltr. Regidoria Urbanisme, Obres I Habitatge. 5 - 21

  Marc conceptual Cal entendre el desenvolupament local del territori objecte d'intervenci com un conjunt d'iniciatives o projectes integrats que tenen com objectiu afavorir un procs re-activador de