PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ I ADEQUACIÓ DE LA PLANTA BAIXA ?· Planta baixa de l’edifici Neàpolis…

Download PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ I ADEQUACIÓ DE LA PLANTA BAIXA ?· Planta baixa de l’edifici Neàpolis…

Post on 13-Nov-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p> Regidoria dUrbanisme, Obres i Habitatge </p><p>Carrer de Josep Llanza, 1-7 08800 Vilanova i la Geltr 93 814 00 00 www.vilanova.cat </p><p> PROJECTE DINSTALLACI I ADEQUACI DE LA PLANTA BAIXA DE LEDIFICI NEPOLIS, PER LESPAI EMPRENEDOR. FASE II EMPLAAMENT: Planta baixa de ledifici Nepolis situat al carrer Rambla Exposici, nmero 59-69 de </p><p>Vilanova i la Geltr. TCNICS REDACTORS: Anabel Fuentes Montiel (Arquitecta municipal) Alejandro Galofr Rodrguez (Arquitecte tcnic municipal) </p><p>Jordi Mir Surroca (Enginyer tcnic municipal) Ton Roure Ripoll (Arquitecte tcnic municipal) DATA: </p><p>26 DE JUNY DE 2015 </p></li><li><p>Projecte dinstallaci i adequaci de la planta baixa de ledifici Nepolis, Per lespai emprenedor. FASE II </p><p>Ajuntament de Vilanova i la Geltr. Regidoria Urbanisme, Obres I Habitatge. 1 - 2 </p><p>NDEX </p><p>I Memria: </p><p> 1.- Dades Generals. </p><p>2.- Memria decripiva. </p><p>3.- Requisits a complimentar per las caracteristiques de lobra. </p><p>4.- Memria constructiva. </p><p>5.- Resum del pressupost. </p><p>II Fitxes de compliment normatiu: </p><p>1- Fitxa A.- Justificaci ade laccessibilitat a edificis ds pblic i privat (no habitatges) DB SUA D135/95. </p><p> 2- Fitxa B.- Exigencies del DB HR. Protecci contra el soroll. </p><p> 3.- Fita C.- Justificaci del compliment de les exigncies del DB HR. </p><p>III Projectes parcials i altres documents complementaris: </p><p>1.- Estudi de Gesti de Residus </p><p>2.- Estudi Bsic de Seguretat i Salut </p><p>IV Plec de Condicions: </p><p> 1- Plec de condicions generals. </p><p> 2- Plec de condicions tcniques dels materials. </p><p>V Amidament i Pressupost: </p><p>1- Quadre de preus nm. 1 i nm. 2 </p><p> 2- Justificaci de preus. </p><p> 3- Amidaments. </p><p> 4- Pressupost. </p><p> 5.- Resum de pressupost </p></li><li><p>Projecte dinstallaci i adequaci de la planta baixa de ledifici Nepolis, Per lespai emprenedor. FASE II </p><p>Ajuntament de Vilanova i la Geltr. Regidoria Urbanisme, Obres I Habitatge. 2 - 2 </p><p>V Plnols: </p><p>EA.1.- Estat Actual; Planta baixa general. </p><p>EA.2.- Estat Actual; Planta; Distribuci. </p><p>EA.3.- Estat Actual; Planta; Fals sostre. </p><p>EA.4.- Estat Actual; Seccions. </p><p>EA.5.- Estat Actual; Faana sud. </p><p>EA.6.- Estat Actual; Faana nord. </p><p>I.EA.1.- Estat Actual;Planta; Installacions delectricitat, enllumenat i climatitzaci. </p><p>A.1.- Estat Reformat; Planta; Distribuci i mobiliari. </p><p>A.2.- Estat Reformat; Faana sud. </p><p>A.3.- Estat Reformat; Faana nord. </p><p>A.4.- Estat Reformat; Seccions. </p><p>A.5.- Estat Reformat; Planta; Cotas i superfcies. </p><p>A.6.- Estat Reformat; Planta; Tancaments i acabats; paviments. </p><p>A.7.- Estat Reformat; Planta; Tancaments i acabats; fals sostres. </p><p>A.8.- Estat Reformat; Alats interiors. </p><p>I.1.- Estat Reformat; Planta; Installaci denllumenat i presses de corrent. </p><p>I.2.- Estat Reformat; Planta; Installaci de climatitzaci. </p><p>I.3.- Estat Reformat; Planta; Installaci de telefonia, veu i dades. </p><p>I.1.- Estat Reformat; Esquema unifilar. </p></li><li><p>Projecte dinstallaci i adequaci de la planta baixa de ledifici Nepolis, Per lespai emprenedor. FASE II </p><p>Ajuntament de Vilanova i la Geltr. Regidoria Urbanisme, Obres I Habitatge. 1 - 21 </p><p>I. MEMRIA </p><p> NDEX MEMRIA </p><p>1.- Dades Generals. 2 </p><p>2.- Memria descriptiva. 4 </p><p>3.- Requisits a complimentar per les caracterstiques de la intervenci. 9 </p><p>4.- Memria constructiva. 19 </p><p>5.- Resum del pressupost. 21 </p></li><li><p>Projecte dinstallaci i adequaci de la planta baixa de ledifici Nepolis, Per lespai emprenedor. FASE II </p><p>Ajuntament de Vilanova i la Geltr. Regidoria Urbanisme, Obres I Habitatge. 2 - 21 </p><p> 1.- DADES GENERALS: </p><p>Ttol del Projecte: </p><p>INSTALLACI I ADEQUACI DE LA PLANTA BAIXA DE LEDIFICI NEPOLIS PER </p><p>LESPAI EMPRENEDOR. FASE II </p><p>Promotor: </p><p>Ajuntament de Vilanova i la Geltr </p><p>Entitat Pblica Empresarial Local Nepolis </p><p>Rbla de lExposici, 59-69 de Vilanova i la Geltr (08800) </p><p>NIF: A-58.008.970 </p><p>Telfon: 93.6571221 </p><p>Representant: </p><p>Joan Carles Lluch Milla, Director General. </p><p>e-mail: jclluch@neapolis.cat </p><p>Telfon: 93.6571221 </p><p>Tcnics redactors del projecte: </p><p> Anabel Fuentes Montiel, arquitecta municipal. </p><p>e-mail: afuentes@vilanova.cat </p><p>Telfon: 93.8140000- ext. 2086 </p><p>Alejandro Galofr Rodrguez, arquitecte tcnic municipal </p><p>e-mail: agalofre@vilanova.cat </p><p>Telfon: 93.8140000- ext. 2081 </p><p>Jordi Mir Surroca, enginyer tcnic municipal </p><p>e-mail: jmiro@vilanova.cat </p><p>Telfon: 93.8140000- ext. 2082 </p><p>Tcnic redactor de lEstudi Bsic de Seguretat i Salut (annex): </p><p>Antoni Roure Ripoll, arquitecte tcnic </p><p>e-mail: aroure@vilanova.cat </p><p>Telfon: 93.8140000- ext. 2088 </p></li><li><p>Projecte dinstallaci i adequaci de la planta baixa de ledifici Nepolis, Per lespai emprenedor. FASE II </p><p>Ajuntament de Vilanova i la Geltr. Regidoria Urbanisme, Obres I Habitatge. 3 - 21 </p><p>Situaci: </p><p>Aquest projecte vol adequar part de espai lliure situat en la planta baixa dintre de ledifici Nepolis situat a la Rambla Exposici, nmero 59-69 de Vilanova i la Geltr. </p></li><li><p>Projecte dinstallaci i adequaci de la planta baixa de ledifici Nepolis, Per lespai emprenedor. FASE II </p><p>Ajuntament de Vilanova i la Geltr. Regidoria Urbanisme, Obres I Habitatge. 4 - 21 </p><p> 2.- MEMRIA DESCRIPTIVA: </p><p>Antecedents: Es tracta dun edifici allat acabat de construir a finals de lany 2006 segons projecte de larquitecte Oriol Bohigas (MBM arquitectes). T una superfcie aproximada duns 8.000 m2 i es desenvolupa en quatre plantes (soterrani, baixa i tres plantes pis). Lestructura de la planta tercera s dacer laminat i la resta de plantes de formig armat. Aquest edifici, anomenat Nepolis, que va iniciar la seva activitat a principis de lany 2007, s lespai de la tecnologia i les idees que coordina, gestiona i promou les estratgies pbliques per dotar a la ciutat dinfraestructures i serveis de primer nivell en matria tecnolgica. Amb aquest horitz, el projecte Nepolis fou dissenyat per lAjuntament de Vilanova i la Geltr per centralitzar les poltiques actives de la societat de la informaci dirigides a la ciutadania i, alhora, crear un nou potencial econmic per a la ciutat i el seu entorn. Els objectius de Nepolis sn donar suport a la implantaci de xarxes daccs, potenciar els estudis universitaris ubicats a la ciutat i proposar-ne de nous, generar nous grups dinvestigaci i desenvolupament i promoure activitats econmiques i propostes tecnolgiques innovadores. </p><p>Justificaci, objectius i localitzaci de les obres: El projecte @*tic espai emprenedor es constitueix com un centre de suport pblic a emprenedors/es i nous talents, impulsat per lajuntament de Vilanova i la Geltr, liderat per Nepolis i la Regidoria de Desenvolupament Local, amb participaci i coordinaci amb altres departaments, entitats i organismes pblics i privats de la ciutat i de la comarca del Garraf. En el decurs del temps transcorregut des de la proposta i posterior aprovaci de les ajudes del FEDER.2007-2013, eix 1 per a la creaci del projecte denominat @*tic coworking emprenedor en el que es contemplava una segona(tercera en la memria) fase destinada a la creaci d'un nou sector emergent estructurat a travs de la connectivitat i les anelles industrials i de coneixement, tant les necessitats com les oportunitats han evolucionat i progressat, atenent, per tant a una nova formulaci de la proposta inicial per aquesta segona fase. En aquest sentit, es planteja reorientar el concepte de connectivitat al concepte de crear un clster de la creativitat, que doni resposta tant a les demandes del sector com a les oportunitats que es generen a travs del nou ecosistema col.laboratiu que es despren de la posada en marxa de la primera fase del projecte, el cowork, com del mapa de l'emprenedoria que es formula a travs de nous coworks creats per tota la ciutat. Per tant, presentem el concepte global al qual volem orientar aquesta segona fase, la seva conversi a travs del nou concepte de viver d'empresa -livinglab-hive i la ubicaci mes adient per ser mes efectiva a l'hora de treballar, co-crear i generar nous conceptes de treball col.laboratiu. Aquest nou concepte es basa en un clster de la creativitat, que es fonamenta amb un espai especfic d'ubicaci (amb petits despatxos, sales de reunions, espais de formaci i rees de descans) a la vegada que es produeix una coordinaci permanent amb els altres coworks, altres empreses creatives i els emprenedors/creadors que es generen i treballen al voltant d'aquest ecosistema. </p></li><li><p>Projecte dinstallaci i adequaci de la planta baixa de ledifici Nepolis, Per lespai emprenedor. FASE II </p><p>Ajuntament de Vilanova i la Geltr. Regidoria Urbanisme, Obres I Habitatge. 5 - 21 </p><p> Marc conceptual Cal entendre el desenvolupament local del territori objecte d'intervenci com un conjunt d'iniciatives o projectes integrats que tenen com objectiu afavorir un procs re-activador de l'economia i dinamitzador de las societats locals, que mitjanant l'aprofitament dels recursos endgens existents en el territori i la cooperaci pblic-privada, estimulin, fomentin i </p><p>diversifiquin lactivitat econmica, creant ocupaci, renta i riquesa, i millorant la qualitat de vida i el benestar de les poblacions territorials locals. </p><p>L'enfocament del desenvolupament local aposta intensament per lempresa micro, i la petita i mitjana empresa que, sense perjudici dels recursos exgens que puguin venir de l'exterior, passa a ser entesa com a pilar la generaci d'activitat econmica i llocs de treball i de la innovaci tecnolgica. Des de finals dels anys setanta, els governs locals i regionals es troben davant de la necessitat d'analitzar, definir i executar accions que permetin donar resposta als problemes que tenen les economies locals i afavorir el seu desenvolupament en un sistema cada vegada ms globalitzat. Tot aix implica respondre a multitud de qestions relacionades amb l'estratgia que cal seguir i amb com s'ha d'instrumentalitzar la poltica de desenvolupament. El nou programa de treball a travs d'aquest nou concepte de viver d'empresa-cowork-livinglab es centralitza en la creaci i impuls dun centre dinamitzador del talent, que combini lemprenedoria, la innovaci i la creaci, amb la projecci d'iniciatives empresarials sorgides de la collaboraci i el contacte entre usuaris, creadors, administraci i emprenedors des de Vilanova i la Geltr i, si es possible, totes les ciutats i poblacions que aglutina la comarca del Garraf, com son Sant Pere de Ribes, Cubelles i Canyelles. Aquest centre dona suport a les activitats creatives, emprenedores i organitzacionals de les esmentades ciutats, oferint i impulsant les lnies estratgiques de cada ciutat associada en els mbits de les smartcities, lecosistema cowork, les activitats econmiques i la seva internacionalitzaci tenint com a referncia la implantaci del programa europeu HORIZON 2020. Es tracta de generar un espai/ecosistema que pugui reunir professionals de l'mbit de la creaci, entorns virtuals, agents culturals, emprenedors, empreses del sector tecnolgic i de serveis que no necessiten, donada la capacitat d'aquest sector, d'un espai fsic permanent, sin que la seva planificaci parteix de compartir projectes, idees, infraestructures, oficines i serveis comuns. L'objectiu d'aquest CLSTER DE LA CREACI, o centre del talent, s crear una xarxa mplia de professionals i nous emprenedors daquest mbit territorial, en especial la ciutat de Vilanova com a centre de referncia. No noms de freelances, sin de professionals per compte d'altri que realitzen tamb treballs fora del seu treball habitual, aix com aquells interessats a ampliar la seva xarxa de contactes. Aix mateix, el centre t per objecte facilitar el contacte entre ells (networking) que produeixin noves formes de collaboraci. Tamb tindran el suport del centre i de les diferents administracions per promoure la creaci de noves formes empresarials i una xarxa d'emprenedors (seus virtuals). Per a aix, es planteja l'adequaci d'aquesta infraestructura que suposa la realitzaci d'un conjunt de treballs de recerca, promoci, detecci i impuls de les diferents estratgies entorn a aquest nnxol dactivitat econmica, que pot esdevenir referncia internacional. </p></li><li><p>Projecte dinstallaci i adequaci de la planta baixa de ledifici Nepolis, Per lespai emprenedor. FASE II </p><p>Ajuntament de Vilanova i la Geltr. Regidoria Urbanisme, Obres I Habitatge. 6 - 21 </p><p> Daltra banda, aquests nous serveis basats en les tecnologies daccs tamb sn un suport especfic pels emprenedors d@*tic i per tant, segon centre de coworking demprenedors de xarxa podent colligar-se amb els dels entorns virtuals i els dels TIC, fent especial incidncia en nous productes i nous serveis que combinen aquestes dues iniciatives emprenedores: la de la tecnologia daccs i la dels entorns virtuals. Aquesta connectivitat, associada a les innovacions en les formes dallotjar la informaci en el futur (cloud computing) fan que les possibilitats dinnovaci i dxit de mercat siguin molt altes. Si mes no, donat les altes capacitats i especialitzaci daquest mbit de la connectivitat, sha considerat ubicar-lo en lentorn especfic que contempla la zona de servidors i CPD. Altre factor de decisi en la seva ubicaci diferenciat del coworking dentorns virtuals s la seva especialitzaci i, per tant, un accs ms restringit demprenedors interessats en obrir nous projectes en aquest mbit. </p><p>Descripci fsica dels lespas existents: Les obres es localitzen a la planta baixa, en lespai que ocupava temps enrere la cafeteria, en estana prxima a lescala circular del vestbul de ledifici i en uns serveis higinics existents. Tots aquests espais tenen accs directe des del vestbul, que disposa de doble alada. Lmbit de la intervenci es situa a lextrem oest de ledifici, de planta triangular, a on es produeix un dels seus vrtex. Els espais de lmbit de la intervenci sinscriuen en cos dedificaci de planta ovodal que resta independent de la resta de ledifici pel vestbul. Alhora aquest mbit es localitza sota lauditori, situat a la planta primera. En conseqncia es donen diferents alades els espais, ja siguin situats sota la graderia, sota la plataforma de lescenari, o sota el forjat del terra de la planta primera que provoca la doble alada en planta baixa. La superfcie construda de lmbit de la intervenci s de 330,43 m2, i la superfcie til s de 311,54 m2. Laccs a lespai destinat anteriorment a cafeteria es dona a traves de tancament opac amb dos dobles portes vidriades. En aquest espai la distribuci s l...</p></li></ul>