proje başlama

Click here to load reader

Post on 30-Jun-2015

7.377 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

GR ster ulusal isterse ok uluslu bir irket olsun, en baarl irketler, deien ihtiyalarn zamannda tespit edebilen, bu dorultuda gerekli nlemleri gelitiren ve uygulayanlar olacaktr. zellikle son on yl ierisinde, dnyada ve lkemizde meydana gelen gelimeler bizlere deiimin gerekliliine aka gstermektedir. 1950 ve 1960l yllarda irketlerin en nemli kaygs srekli artan talebi karlayabilmek iin kapasitenin nasl artrlabilecei ile ilgiliydi. Standart piramit rgt yaps, hzl bymeyle uyumlu bir rgt yapsyd. Kapasite artrldka alt kadrolar zenginletirilir (daha fazla eleman istihdam edilir) ve balarna bir ynetici oturtularak sorun kolayca halledilirdi. Standart piramid yaps planlama ve kontrol iin uygundu. ler paralara blnr, beklentiler planlanr, sonra bu planlara baklarak kontrol gerekletirilirdi. ler fazlasyla standartlatndan tekrarlamal ve son derece basitti. Talep bol ve pazar a olduundan irketlerin ana slogan nce reteyim sonra sataym eklindeydi. Oysa gnmzde her ey fazlasyla deiken ve planlanamaz ve dolaysyla kontrol edilemez hale gelmitir. irketler ne pazar byme oranlarn, ne mteri talebini, ne rn dayankllk srelerini, ne teknolojik deiim hzn, ne de rekabet trn tam isabetle tahmin edebilmektedir. Bu almann birinci blmnde; sre ynetimin douu, aamalar, sre ynetiminin kazanmlar gibi kavramlar zerinde durulmutur. kinci blmde ise; sre ynetiminin zellikleri, eleri ve uygulamalarnda ynetimsel roller nelerdir gibi konulara deinilmitir. nc blmde srelerin tanm yaplm, kritik baar faktrleri belirlenmi sreler dokmante edilmi, analizler ve gelitirme aralar deerlendirilmitir. Drdnc blmde sre gelitirme kavram, bununla ilintili olacak kavramlardan toplam verimli bakm, takm almasnn nemi, metodolojisi, srelerin yeniden tasarlanmas, kyaslama metoduyla sre gelitirme zerinde durulmutur. Beinci ve son blmde ise drdnc blmde zerinde durulan metodoloji ksm detayl bir ekilde irdelenmi sre iyiletirme kavramlarnn hangi kavramlardan yararlanld, kullanld, yardmc olunduu deerlendirilmitir. Bu amala sre iyiletirme metodolojisinde sre haritalarnn nemi bilindiinden bu balk altnda sre haritalar hazrlanm ve eitli global lekli firmalarn sre ynetimleri incelenerek bir uygulama ile alma nihai eklini alm bulunmaktadr. BRNC BLM

1

SRE YNETMNE GR 1.1.Sre Ynetiminin Tarihsel Geliimi Sre Ynetimi, ynetim biliminin evrimlemesi ile paralel geliim gstermitir. Bu balamda; ynetim olgusunun incelenmesi ve rgtsel sorunlarn zmlenmesinde, BLMSEL METOD un uygulanmaya balad, 19. Yzyl sonlarndan gnmze (Sre Ynetiminin iinde bulunduu ada yaklam ve tekniklere) ynetim dncesinin geirdii evrim u ekilde zetlenebilir: Klasik Ynetim Dncesi (18801940); Klasik Ynetim Dncesi, iki ana fikir etrafnda toplanmtr. Birincisi; rutin ilerin yaplmasnda insan unsurunun makinelere ek olarak nasl etkin bir ekilde kullanlabilecei, ikincisi ise formal (biimsel) organizasyon yapsnn oluturulmasdr. Klasik Ynetim Teorisini oluturan en nemli ilkeler, ilerin en kk paralarna blnmesi ve uzmanlama, tm ilerin ve i yapma usullerinin organizasyon yapsnn, iletme politikalarnn ve performans ltlerinin standartlatrlmas, rgtsel verimliliin, retim srecinin rasyonellik derecesi ile lld mekanik bir sre olarak ele alnmas, iletmenin ana fonksiyonel sahalarnn tespiti ve her bir sahadaki ilerin gruplandrlmas yoluyla departmanlar oluturulmas, dikey yn hiyerarik yapy - yetki farkllatrmasn, yatay yn ise departmanlatrmay - fonksiyonlarn farkllatrmasn gsteren BMSEL VE MEKANK rgt yaplarnn kurulmasdr. 1.1.1. Neo-Klasik Ynetim Dncesi (19401960) 1930lu yllarda Ynetimde Beeri likiler ad altnda olumaya balayan bu yeni yaklam, II. Dnya Sava sonrasnda ynetim dncesinde bir okul, ynetim uygulamalarnda da bir akm halini almtr. Neo-klasik Teorinin en nemli zellii, Klasik Teorinin eksik brakt insan unsurunu, inceleme konusu yapmasdr. Bu teoride, organizasyon yaps iinde alan insan unsurunu anlamak, onun yeteneklerinden azami lde yararlanmak, rgt yaps ile insan davranlar arasndaki ilikileri incelemek ve organizasyon iinde ortaya kan sosyal gruplar tanmak konularnda younlalr. Neo-klasik Teorinin, ynetim dncesi ne getirdii yenilikler; BLM VE UZMANLAMA nn verimlilik artndaki rol kabul edilmekle birlikte; ayn olmasna ynelik olarak ilerin zenginletirilmesi (JOB ENLARGEMENT) ve i deitirme (ROTASYON) kavramlar ilk kez ortaya atlmtr. in salt ierii deil, ii etkileyen evresel faktrlerin de dikkate alnmas; ii planlayan yneticinin bu planlama srasnda 2

alanlarn ihtiyalarn da gz nne almas gerektii ne srlmtr. Organizasyonu departmanlara ayrmada da beeri hususlara arlk verilerek, fonksiyonel blmlendirme yerine, rn ya da blge ltne dayal bir blmlendirme tercih edilmitir. Bunda temel neden, merkezka ynetime ve bask rgt yapsna daha yatkn olmasdr. Klasik Teorinin tek ynl etkinlik ve verimlilik amacna, Neo-Klasik Teori alanlarn tatmini ve gelimelerinin salanmas gibi beeri amalar eklemitir. Daha etkin haberleme ve yksek moral asndan daha uygun grlen az kademeli (bask) organizasyon eklinin bir gerei olarak, ynetim alannn geni tutulmas ne srlmtr. 1.1.2.Modern Ynetim Dncesi (19601980) Neo-klasik Teoriden Modern Teoriye gei dnemini oluturan 195060 yllar arasnda, Beeri likiler Yaklamna paralel olarak, istatistik ve mhendislik disiplinlerinin katklaryla ynetimde Saysal Yaklam ortaya kmtr. 196070 Dneminde ise, aratrmaclarn katklaryla Modern Ynetim Teorisi olgunlamtr. Modern Teoriyi oluturan iki nemli yaklam sistem yaklam ve durumsallk yaklamdr. Sistem Yaklam, organizasyonu, eitli paralar, sreler ve amalardan oluan ve tm bu paralarn, organizasyonunu amacn gerekletirmek zere karar verme ve haberleme sreleriyle birbirlerine baland bir ana sistem olarak ele alr. Bu sistem, birbirleri ile ilikili ve karlkl baml alt sistemleri iine alr. Durumsallk Yaklam 1970lerin ortalarnda gelimeye balayan ve 1980li yllarda ynetimde temel yaklam haline gelecek olan bir yaklamdr. Durumsallk Yaklam, esas olarak organizasyonun iinde bulunduu duruma ve evre koullarnn zelliklerine gre, ynetim biimi ve sistemini etkileyen faktrlerin say, nitelik ve etkilerinin deiikliini ortaya koymaya alr. Buna gre, her organizasyonun durumu, faaliyet konusu ve evresi dierlerinden farkl olacandan, ynetim ve organizasyon biimi ve sistemi de farkl ve kendine zg olacaktr. Durumsallk Yaklam da, organizasyonu bir sistem olarak ele alr. Bu yaklamda, organizasyon yap ve srelerini etkileyen durum ve koullarn neler olduu ve bunlarn nasl incelenebilecei zerinde durulur. Ancak bunlar arasnda zellikle ikisi, teknoloji ve evre faktrleri bugne dek kapsaml aratrmalara konu olmutur. 1.1.3.1980li Yllardan Sonra Ynetim Dncesi 1980 sonras, zellikle 1990l yllar, Ynetim Dncesinde ve uygulamalarnda ok sayda yeni ve farkl grlerin ortaya atld yllardr. 1990l yllarn hkim evresel 3

deimeleri olan globalleme, (kreselleme), demokratikleme ve insan haklar, bilgi ileme ve haberleme teknolojisindeki gelimeler ve artan rekabet gibi ok sayda yeni kavram, yaklam ve teknii de beraberinde getirmitir. Sre Tasarm ve in Bilimsel Olarak Ele Alnmas, Frederic TAYLOR a kadar uzanr. (1856-1915) Organizasyon yap ve dinamiklerinin nem kazanmas Henri FAYOL, Alfred P. SLOAN ve Peter DRUCKER a uzanan bir yol izler. Bilgi ve lm sistemleri George SIEMENS (1869-1901) tarafndan ortaya atlmtr. Son olarak mteri odakllk kavramnn Robert E. WOOD (1879-1969) tarafndan kullanldn sylemek mmkndr. Bu tarihsel seyir, SRE ODAKLI YNETM yaklamnn, kendisinden nce ortaya atlm olan gr, teori ve yntemlerden nemli lde etkilendiini aklar. Sre odakl ynetim yaklamnn uygulamada kendini youn olarak hissettirdii ve bir ynetim anlay olarak benimsenmesine katkda bulunan durumlar 1940 larda filizlenen Toplam Kalite felsefesi emsiyesi altnda yer alan Malcolm Baldridge (A.B.D. eski Ticaret Bakan adna kurulan kalite dl) ve daha sonra Avrupa Kalite Ynetim Vakf (EFQM-European Fondation Quality Management) kurumlarnda geni kapsaml olarak ele alnmas olmutur. 1.2.Sre Ynetimine Ynelmeye Etki Eden Nedenler (Sre Ynetimi Klavuzu, 2005, s. 1-9) 1.2.1.D Nedenler Globalleme (Kreselleme), Demokratikleme, Bilgi Teknolojisindeki Gelimeler, Rekabet ve bu rekabetin imhac rekabete dnmesi, Politik Deiim, Ekonomik Deiim, Mteri Beklentilerindeki Art ve Deiim, retim/Hizmet Teknolojilerindeki Gelimeler, 1.2.2. Nedenler Hedef ve Politika Deiiklikleri (Gelecee Hazrlk), Finansal Gstergelerdeki Bozulmalar, rn Hayat Sresinin Ksa Olmas, Klasik Hantal Organizasyon Yaplar, alanlarn Artan Beklentileri, 4

rn/Hizmet Kalitesindeki D, Mteri ikyetlerinde Art, retim/Hizmet Verimliliinin ve Etkinliinin Azalmas, nformal Gruplamalar. 1.3.Sre Ynetimi ve Deiim zellikle son on yl ierisinde, Dnyada ve lkemizde meydana gelen gelimeler bize deiimin gerekliliini aka gstermektedir. Deiimin hzla yaand 21.nci yzyl da etkin rol oynayan silahl kuvvetleri daha gl ve etkin tutabilmek iin modern teknoloji donanm kadar modern ynetim yaklamlar ile ynetilmesi de bir gereklilik olmutur. Bilgi toplumu olarak adlandrlan gnmzde, konumu ve ii ne olursa olsun tm kiilerin, kurumlarn eitim ve gelime ihtiyalar giderek artmtr. nk bir bilgi patlamasnn etkileri yaanmaktadr. Dnya giderek klmekte, iletiim giderek hzlanmakta ve her geen gn yeni bilgilerle kar karya kalnmaktadr. Kiiler, kurumlar ve toplumlar yeni bilgilere ulatklar ve bu bilgileri kendi kurum kltrne kazandrdklar oranda baarl olabilmektedirler. Aksi halde eskimi bilgilerin bekiliini yapan kii, kurum ve toplumlarn anslar giderek azalmaktadr. Hzl bilgi ak, srekli deime ve gelime ihtiyac, eitim ve renme ihtiyacnn oalmasna ve bu ihtiyacn giderilmesine ynelik abalara hz verilmesine neden olmutur (Aydoan, 2002, s. 66). irketin herhangi bir biriminde herhangi bir gelimenin olmad tek bir gn bile geirilmemelidir(Imai, 2003, s. 5). Gelimeye odaklanm olan organizasyonlar gelime ihtiyacn bilir ve kendilerini bu gelime srecinde deien ihtiyalar karlamak zere hazr bulundururlar. Toplam Kalite Ynetimi, organizasyon deiirken, organizasyonun geliimi konusunda bir yaklam nermektedir. i yaparken gelitirmenin etkin yollarn bulmak organizasyonun en byk sorumluluklarndan biridir.

View more