proiectul ader 12.4.2: cercetări și studii privind ... · ridicată de reținere a apei. praful...

of 37 /37
Total lei: d.c. 2015 2016 2017 2018 1.262.850 287.850 325.000 325.000 325.000 Proiectul ADER 12.4.2: Cercetări și studii privind reabilitarea infrastructurii principale de irigații aparținând domeniului public al statului din suprafața de 823.000 ha viabile economic Coordonator: Insitututul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului – ICPA București Perioada de derulare a proiectului: 2015 - 2018 Durata proiectului: 40 luni Bugetul estimat: 1.262.850 lei

Author: others

Post on 28-Oct-2019

2 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Total lei: d.c. 2015 2016 2017 2018

  1.262.850 287.850 325.000 325.000 325.000

  Proiectul ADER 12.4.2: Cercetări și studii privind reabilitarea

  infrastructurii principale de irigații aparținând domeniului public al

  statului din suprafața de 823.000 ha viabile economic

  Coordonator: Insitututul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru

  Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului – ICPA București

  Perioada de derulare a proiectului: 2015 - 2018

  Durata proiectului: 40 luni

  Bugetul estimat: 1.262.850 lei

 • Obiectivul general al proiectului:

  Reabilitarea/modernizarea infrastructurii principale de

  irigații aparținând domeniului public al statului din

  suprafața de 823.000 ha viabile economic

  Obiectivul fazei: identificarea structurii culturilor în regim de irigare, descrierea condițiilor naturale ale sistemelor și tendinte de evoluție, calculul și actualizarea necesarului de apă de irigație pentru sistemele de irigații care fac obiectul analizei

  Denumirea fazei: Optimizarea structurii de culturi și a

  necesarului de apă în diferite condiții specifice

 • Activități:

  • Activitatea II.1: Identificarea exploatațiilor agricole și a

  structurii culturilor în regim de irigare;

  • Activitatea II.2: Descrierea condițiilor naturale ale

  sistemelor (orografie, pedologie, hidrologie,

  hidrogeologie, condiții climatice);

  • Activitatea II.3: Calculul și actualizarea necesarului de

  apă de irigație pentru sistemele de irigații analizate;

  • Activitatea II.4: Inventarierea componentelor

  infrastructurii principale de irigații aparținând

  domeniului public al statului

 • Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:

  - Baze de date, hărți în format electronic (GIS) cu exploatațiile agricole în regim de irigare încadrate în sistemele de irigații viabile și structura culturilor în regim de irigare;

  - Baze de date, hărți în format electronic (GIS), cu estimări ale regimului climatic actuale și viitoare;

  - Baze de date, hărți în format electronic (GIS) pentru indicatorii de sol care au legătură cu irigațiile;

  - Sistem informatic de optimizare a structurilor de culturi și a necesarului de apă

 • Activitatea II.1: II.1.1. Identificarea exploatațiilor agricole în regim de irigare II.1.1. Identificarea exploatațiilor agricole în regim de

  irigare

  Agenția pentru Plăți și Intervenții în Agricultură a stabilit

  unități cartografice de “blocuri fizice” în care cel puțin

  un fermier folosește irigația. În interiorul blocurilor fizice

  pot fi mai multe parcele având diferiți proprietari. În

  blocurile fizice având cel puțin un fermier care a declarat

  că folosește irigația au fost considerate suprafețe viabile

  pentru irigații în anul 2014.

  Blocurile fizice stabilite conform Agenției de Plăți pentru

  intervenții în Agricultură (APIA) au fost identificate și

  încadrate în sistemele de irigații considerate viabile în

  urma analizei efectuate de Institutul Național de

  Cercetare – Dezvoltare pentru Îmbunătățiri Funciare -

  ISPIF București în decembrie 2015.

 • Comunele în care au fost utilizate irigații

  (2011-2014) și rețeaua de irigații istorică

 • II.1.1. Identificarea exploatațiilor agricole în regim de irigare

  După cum se observă suprafețele irigate se regăsesc în cea

  mai mare parte în Câmpia Română, sudul Moldovei și

  Dobrogea, fiind poziționate în sisteme de irigații viabile.

  II.1.2. Identificarea structurii de culturi în regim de

  irigare

  Au fost utilizate datele ANIF, 2013 și bazele de date actualizate de la APIA.

  Din suprafața totală irigată, ponderea cea mai mare o au suprafețele

  cultivate cu porumb (41,7 %), fiind urmate de cele cultivate cu soia (12,7

  %), orez (9,6 %), grâu (8,8 %), legume + cartofi (7,9 %), culturi duble (7,4

  %), rapița (2,7 %), floarea-soarelui (2,2 %), alte culturi (1,8 %), orz (1,1 %),

  culturi furajere (1,1 %) (date ANIF, 2013).

  Conform bazelor de date actualizate de la APIA, în majoritatea blocurilor

  fizice în structura de culturi domină porumbul, floarea-soarelui și grâul.

 • Activitatea II.2. Descrierea condițiilor naturale ale sistemelor

  Aplicarea irigațiilor, respectiv completarea deficitului de

  apă din sol în vederea menținerii unei umidități necesară

  pentru creșterea și dezvoltarea plantelor cultivate în

  condiții optime este în strânsă legătură cu condițiile

  specifice locale privind clima și solul.

 • II.2.1. Clima

  II.2.1.1. Indicele de ariditate pentru deșertificare definit ca raportul

  dintre Precipitații și Evapotranspirația potențială (P/ETP0) caracterizează

  deficitul/excesul de apă dintr-o anumită regiune.

  Indicele de ariditate (P/ETP0)

  – valori medii pentru

  perioada 1961-2010

 • II.2.1. Clima

  II.2.1.1. Indicele de ariditate pentru deșertificare

  Indicele de ariditate (P/ETP0) – valori medii – abaterea medie standard, pentru perioada 1961-2010

  Indicele de ariditate (P/ETP0) + valori medii – abaterea medie standard, pentru perioada 1961-2010

 • După valorile medii ale raportului P/ETP0 zona de sud-est a țării se

  încadrează în clasele sub-umedă și uscat sub umedă, cu o suprafață

  foarte mică situată în zona extrem-estică (Delta Dunării) care se

  încadrează în zona semi-aridă. În anii cei mai uscați (valori medii –

  abaterea medie standard) care reprezintă aproximativ 1/3 din

  intervalul studiat (1961-2010) zona sud-estică, zona centrală a

  județului Olt și o parte din lunca Prutului cuprinsă în județele

  Botoșani și Iași se încadrează toată în zona semi-aridă, zona uscat

  sub-umedă fiind caracteristică celorlalte zone de câmpie din sudul

  țării, zonei colinare a Moldovei și câmpiei din vestul tării. În

  Subcarpați și în Podișul Transilvaniei zona climatică caracterizată de

  acest indicator este sub-umedă.

  În cazul în care sunt considerați anii mai umezi (valori medii +

  abaterea medie standard) care reprezintă la rândul lor aproximativ

  1/3 din intervalul studiat, zona umedă se întinde în Moldova,

  Muntenia, Dobrogea și extremitatea vestică a țării, în timp ce regimul

  foarte umed caracterizează Podișul Transilvaniei.

  II.2.1. Clima

  II.2.1.1. Indicele de ariditate pentru deșertificare

 • II.2.1.2. Indicele de ariditate ombrotermic Bagnouls-Gaussen (BGI)

  este utilizat în numeroase proiecte europene privind ariditatea și

  deșertificarea (CORINE, MEDALUS, ENVASSO). Acest indicator

  caracterizează stresul hidric care se manifestă asupra dezvoltării plantelor

  și formării biomasei fiind utilizat pentru evaluarea senzitivității

  ecosistemelor față de schimbările climatice.

  II.2.1. Clima

  Indicele de ariditate Bagnouls-Gaussen (BGI) – medie pentru seria de ani 1961-2010

  Pe baza acestui indicator în

  perioada 1961-2010 regiune

  afectată de procese de ariditate

  este tot zona de sud-est a țării

  precum șăi câteva comune din

  sudul județului Dolj

 • II.2.1. Clima

  II.2.1.2. Indicele de ariditate ombrotermic Bagnouls-Gaussen (BGI)

  Indicele de ariditate Bagnouls-Gaussen (BGI) – medie pentru seria de ani 2011-2030

  În succesiunea de orizont de

  timp 2011-2030, regiunea

  supusă aridizării precum și

  intensitatea procesului de

  ariditate cresc. De

  asemenea se estimează o

  scădere ușoară a aridizării în

  Dobrogea însoțită de o

  extindere a zonelor cu

  ariditate slabă în sudul

  județului Dolj.

 • II.2.1. Clima

  II.2.1.2. Indicele de ariditate ombrotermic Bagnouls-Gaussen (BGI)

  Indicele de ariditate Bagnouls-Gaussen (BGI) – medie pentru seria de ani 2041-2050

  În succesiune de orizont de

  timp 2041-2050 regiunea

  supusă aridizării precum și

  intensitatea procesului de

  ariditate în continuare

  cresc. Pentru acest

  orizontde timp este

  cuprinsă aproape întreaga

  zonă de sud a țării precum

  și o zonă din estul României

  (lunca Prutului – județele

  Botoșani și Iași).

 • II.2.1. Clima

  II.2.1.2. Indicele de ariditate ombrotermic Bagnouls-Gaussen (BGI)

  În succesiune de orizont

  de timp 2071-2080

  regiunea supusă

  aridizării precum și

  intensitatea procesului

  de ariditate în

  continuare cresc. În

  întreaga zonă de sud a

  țării precum și în lunca

  Prutului – județele

  Botoșani și Iași),

  ariditatea este evaluată

  ca fiind foarte mare. Indicele de ariditate Bagnouls-Gaussen (BGI) – medie pentru seria de ani 2071-2080

 • II.2.1.3.Indicele sensibilității ecosistemelor față de procesele de

  deșertificare (Environmentally Sensitive Area to Desertification

  Index) ESAI este folosit la nivelul UE ca un indicator complex pentru

  caracterizarea sensibilității față de deșertificare a ecosistemelor agricole

  (Kosmas,C., Kirkby,M., and N.Geeson. 1999.

  II.2.1. Clima

  Indicele sensibilității ecosistemelor față de procesele de deșertificare (parametri climatici corespunzători perioadei 1961-2010)

  Conform acestui indice

  Dobrogea, câmpia din

  sudul țării, zonele

  colinare ale Moldovei,

  Podișul Transilvaniei

  precum și câmpia din

  vestul țării sunt zonele

  cele mai critice.

 • II.2.2. Solul

  II.2.2.1.Textura solului este o însușire stabilă care are legătură cu

  folosirea irigațiilor.

  Prin textură se înțelege conținutul procentual al diferitelor

  fracțiunigranulometrice: argilă (cu diametrul particulelor sub 0,002

  mm), praf (cu diametrul particulelor între 0,02-0,002 mm), nisip (cu

  diametrul particulelor între2,0-0,02 mm).

  Argila (cu diametrul particulelor sub 0,002 mm) are o capacitate foarte

  ridicată de reținere a apei.

  Praful se situează pe o poziție intermediară între argilă și nisip, având

  importanță în ceea ce privește ascensiunea capilară și formarea crustei.

  Nisipul ( cu diametrul particulelor între 2,0-0,02 mm) are însușiri opuse

  argilei în sensul că are o capacitate redusă de reținere a apei.

  Pe solurile cu textură grosieră în care predomină fracțiunea nisipoasă,

  apa se pierde mai ușor prin infiltrații, sunt necesare udări mai dese

  decât pe alte soluri.

  Solurile cu textură mijlocie prezintă caracteristicile cele mai favorabile

  pentru irigații.

  Solurile cu textură fină au o capacitate foarte ridicată de reținere apei

  inaccesibilă pentru plante.

 • II.2.2.2.Starea de așezare a solului este evaluată prin prisma unor

  indicatori cum ar fi densitatea parentă și porozitatea totală.

  II.2.2. Solul

  Din punct de vedere al stării de așezare, solurile aflate în sisteme de

  irigații viabile se pretează la aplicarea irigațiilor, nu sunt probleme de

  acumulare a apei în exces la suprafață sau pe adâncimea profilului de sol.

  II.2.2.3.Indicii hidrofizici reprezintă valori convenționale ale

  umidității solului care indică modificări semnificative în mobilitatea și

  accesibilitatea apei pentru plante.

  În domeniul irigațiilor de o importanță majoră sunt coeficientul de

  ofilire (CO), capacitatea de câmp (CC) și intervalul dintre capacitatea

  de câmp și coeficientul de ofilire cunoscut în practica irigațiilor sub

  denumirea de interval al umidității active (IUA).

  Diferitele tipuri de soluri amplasate sisteme de irigații viabile prezintă

  în general valori ale capacității de câmp (CC), ale coeficientului de

  ofilire (CO) și ale intervalului imidității active (IUA) sunt în general mari

  și foarte mari, ceea ce pune în evidență o accesibilitate optimă a apei

  pentru plante.

 • II.2.2.4.Curba de sucțiune sau curbă caracteristică a umdității sau

  curbă pF reprezintă relația fundamentală și diferită de la sol la sol

  dintre conținutul de apă (θ) și potențialul matricial (Ψ). Cu ajutorul

  acesteia pot fi estimați diferiți indici hidrofizici cum ar fi capacitatea

  de câmp, coeficientul de ofilire sau apa accesibilă. Curba de sucțiune

  s-a evaluat utilizând forma apropiată a ecuaţiei van Genuchten/

  II.2.2. Solul

  Valorile înregistrate pentru apa

  accesibile sunt variate, valori

  mici sunt înregistrate îndeosebi

  în sistemele situate în sudul

  țării și valori mari și foarte mari

  sunt înregistrate în partea de

  est și sud-est.

  Apa accesibilă din solurile pe care există sisteme de irigații viabile

 • II.2.2.6. Potențialul matricial la capacitatea de câmp și la

  plafonul minim

  II.2.2. Solul

  Potențialul matricial la plafonul minim al solurilor pe care există sisteme de irigații viabile

  Potențialul matricial la capacitatea de câmp a solurilor pe care există sisteme de irigații viabile

  Pe cea mai mare parte a suprafețelor amenajate cu sisteme de irigații

  viabile sunt soluri cu valori ale potențialelor matriciale mici și mijlocii.

 • II.2.2.7. Conductivitatea hidraulică nesaturată

  În solurile agricole saturația cu apă este rareori prezentă, astfel încât în

  diefrite studii este utilizată conductivitatea hidraulică nesaturată. Am

  considerat că este util să fie calculată pentru acest studiu.

  Conductivitatea hidraulică nesaturată a fost estimată utilizând funcții

  de pedotransfer.

  II.2.2. Solul

  Conductivitatea hidraulică nesaturată la capacitatea de câmp pentru solurile pe care există sisteme de irigații viabile

  Valorile înregistrate se

  încadrează pe cea mai mare

  suprafață în domeniul

  claselor mijlocii, domeniu

  optim în ceea ce privește

  curgerea sau mișcarea apei în

  solurile nesaturate și care nu

  pune problem aplicării

  irigațiilor.

 • Activitatea II.3 Calculul și actualizarea necesarului de apă

  de irigație pentru sistemele de irigații analizate

  Metodologia utilizată aluat în considerare având valorile calculate ale

  indicatorilor hidrofizici, evapotranspirația potențială calculată conform

  Thornthwaite, datele climatice aferente șirului de ani 1961-2014 a fost

  calculat deficitul de apă și necesarul de apă la nivel de bloc fizic

  (comună) în care se utilizează irigațiile.

  Deficit de apă (cm) al solurilor din sistemele de irigație viabile

  Există un deficit de apă

  pronunțat în majoritatea

  zonelor care se află în sisteme

  de irigație viabile, care

  impune utilizarea irigațiilor.

  Necesarul de apă calculat la

  nivel de bloc fizic irigat

  (comună) (m3/an) a înregistrat

  valori mari ale necesarului de apă îndeosebi pe suprafețele

  irigate din sudul și sud-estul

  țării noastre.

 • Activitatea II.4. Inventarierea componentelor infrastructurii principale

  de irigații aparținând domeniului public al statului

  II.4.2. Consumuri de apă în sistemele de irigație viabile

  În analizarea viabilității sistemelor de irigație, s-a considerat oportun a face o

  analiză comparativă a volumelor de apă livrate către utilizatori în ani diferiți,

  conform datelor ANIF și Administrației Naționale "Apele Române" (ANAR).

  Conform datelor ANIF, 2013, cele mai mari suprafețe pe care s-au aplicat

  udări aparțin filialelor județene Brăila, (165957,0 ha), Ialomița (51969,6),

  Galați (30285,0 ha), Dolj (18321,0 ha). Cele mai mari volume de apă livrate

  au fost în filialele județene Ialomița ( 99058,0 mii mc), Brăila (68096,0 mii

  mc), Galați (14621,6 mmi mc), Dolj (13251,3 mii mc).

  Din analiza comparativă a suprafețelor irigate și a volumelor de apă livrate în 2

  ani diferiți (2013, 2015),se observă că pe ansamblu suprafețele pe care s-au

  aplicat udări și în care a fost livrată apă de irigație au crescut în anul 2015,

  comparativ cu 2013, creșteri semnificative fiind înregistrate în cadrul filialelor

  județene Olt Dunăre și Dunărea Inferioară. De asemenea în filiale județene în

  care în anul 2013 nu s-a livrat apă de irigație, în 2015 apar cu suprafețe pe care

  s-au aplicat udări și s-a livrat apă (Timiș Mureș Inferior, Dunăre Jiu, Prahova).

 • Din analiza datelor privind volumele de apă propuse/captate pentru irigații din surse de suprafață în perioada 2013-2015 pe bazine hidrografice conform datelor Administrației Naționale "Apele Române" (ANAR). se poate observa, că în anii 2013, 2014 volumele de apă captate pentru irigații au fost sub nivelul celor propuse sau necesare cu mici excepții. În 2015 au fost însă bazine hidrografice în care volumele de apă captate pentru irigații au depășit mult nivelul volumelor propuse pentru irigații (Banat, Olt, Buzău, Ialomița).

  Activitatea II.4. Inventarierea componentelor infrastructurii principale

  de irigații aparținând domeniului public al statului

  II.4.2. Consumuri de apă în sistemele de irigație viabile

  În concluzie, există o tendință pozitivă în mentalitatea fermierilor care încep

  să înțeleagă necesitatea utilizării irigațiilor pentru a completa necesarul de apă

  al plantelor cultivate în momentele de consum maxim și în condiții de deficit

  de apă în sol.

 • II.4.3. Încadrarea sistemelor de irigație viabile în bazine hidrografice

  Sistemele de irigații viabile sunt poziționate cu preponderență în

  spațiile (bazinele) hidrografice Argeș Vedea, Buzău Ialomița, Dobrogea,

  Jiu, Olt, Mureș.

  Spații (bazine) hidrografice în România

 • II.4.3. Încadrarea sistemelor de irigație viabile în bazine hidrografice

 • II.4.3. Încadrarea sistemelor de irigație viabile în bazine hidrografice

 • II.4.3. Încadrarea sistemelor de irigație viabile în bazine hidrografice

 • II.4.3. Încadrarea sistemelor de irigație viabile în bazine hidrografice

 • II.4.3. Încadrarea sistemelor de irigație viabile în bazine hidrografice

 • II.4.3. Încadrarea sistemelor de irigație viabile în bazine hidrografice

 • Concluzii

  Suprafețele irigate se regăsesc în cea mai mare parte în Câmpia

  Română, sudul Moldovei și Dobrogea, fiind poziționate în sisteme de

  irigații viabile.

  Conform datelor ANIF, 2013 în structura de culturi irigate plante

  prășitoare, cereale păioase, legume+cartofi, culturi duble, rapiță, alte

  culturi, culturi furajere. Valorile înregistrate evidențiază faptul că din

  suprafața totală irigată, ponderea cea mai mare o au suprafețele

  cultivate cu porumb (41,7 %), fiind urmate de cele cultivate cu soia

  (12,7 %), orez (9,6 %), grâu (8,8 %), legume + cartofi (7,9 %), culturi

  duble (7,4 %), rapița (2,7 %), floarea-soarelui (2,2 %), alte culturi (1,8

  %), orz (1,1 %), culturi furajere (1,1 %).

  Conform bazelor de date actualizate de la APIA, în cadrul structurii de

  culturi din comunele cu blocuri fizice irigate domină porumbul,

  floarea-soarelui și grâul.

 • După valorile medii ale raportului P/ETP0 zona de sud-est a țării se

  încadrează în clasele sub-umedă și uscat sub umedă, cu o suprafață

  foarte mică situată în zona extrem-estică (Delta Dunării) care se

  încadrează în zona semi-aridă.

  În anii cei mai uscați care reprezintă aproximativ 1/3 din intervalul

  studiat (1961-2010) zona sud-estică, zona centrală a județului Olt și o

  parte din lunca Prutului cuprinsă în județele Botoșani și Iași se

  încadrează toată în zona semi-aridă, zona uscat sub-umedă fiind

  caracteristică celorlalte zone de câmpie din sudul țării, zonei colinare

  a Moldovei și câmpiei din vestul tării. În Subcarpați și în Podișul

  Transilvaniei zona climatică caracterizată de acest indicator este sub-

  umedă.

  În cazul în care sunt considerați anii mai umezi care reprezintă la

  rândul lor aproximativ 1/3 din intervalul studiat, zona umedă se

  întinde în Moldova, Muntenia, Dobrogea și extremitatea vestică a țării,

  în timp ce regimul foarte umed caracterizează Podișul Transilvaniei.

  Concluzii

 • Concluzii

  Conform indicelui de ariditate Bagnouls-Gaussen în perioada 1961-

  2010 regiune afectată de procese de ariditate este tot zona de sud-

  est a țării precum șăi câteva comune din sudul județului Dolj.

  În succesiune de orizonturi de timp 2011-2020, 2041-2050 si 2071-

  2080 regiunea supusă aridizării precum și intensitatea procesului de

  ariditate cresc. Pentru orizontul de timp 2041-2050 este cuprinsă

  aproape întreaga zonă de sud a țării precum și o zonă din estul

  României (lunca Prutului – județele Botoșani și Iași).

  Ariditatea în aceste zone este evaluată ca fiind foarte mare în

  orizontul de timp 2071-2080. Pentru intervalul de timp 2011-2020 se

  estimează o scădere ușoară a aridizării în Dobrogea însoțită de o

  extindere a zonelor cu ariditate slabă în sudul județului Dolj.

 • Conform indicelui sensibilității ecosistemelor față de procesele de

  deșertificare (Environmentally Sensitive Area to Desertification Index)

  ESAI, Dobrogea, câmpia din sudul țării, zonele colinare ale Moldovei,

  Podișul Transilvaniei precum și câmpia din vestul țării sunt zonele cele

  mai critice.

  Concluzii

  Din punct de vedere al indicatorilor fizici, solurile de sub amenajările

  de irigații, în general, nu pun problem în aplicarea irigațiilor. Trebuie

  menționat totuși că este necesar să se evalueze impactul aplicării

  irigațiilor asupra mediului, respectiv asupra factorilor de mediu (în

  principal,apa și solul). Prin urmare este necesar să se evalueze starea

  actuală a indicatorilor fizici care intervin în aplicarea irigațiilor,

  recomandat prin măsurători directe.

  Din punct de vedere al orografiei, condițiilor hidrologice și

  hidrogeologice, pe ansamblu nu sunt probleme în aplicarea irigațiilor.

  Amenajările de irgație viabile sunt localizate în zonele de câmpie joasă

  și uneori luncă, în condiții hidrologice și hidroegeologice bune.

 • Estimările privind deficitul de apă prezent în lunile mai – august în

  comunele în care se irigă (conform APIA) pun în evidență prezența unui

  deficit de apă pronunțat în majoritatea zonelor care se află în sisteme

  de irigație viabile, care impune utilizarea irigațiilor.

  Conform estimărilor realizate, sunt înregistrate valori mari ale

  necesarului de apă îndeosebi pe suprafețele irigate din sudul și sud-

  estul țării noastre.

  Concluzii

  Conform datelor ANIF, pe ansamblu, suprafețele pe care s-au aplicat

  udări și în care a fost livrată apă de irigație au crescut în anul 2015,

  comparativ cu 2013, creșteri semnificative fiind înregistrate în cadrul

  filialelor județene Olt Dunăre și Dunărea Inferioară. De asemenea în

  filiale județene în care în anul 2013 nu s-a livrat apă de irigație, în

  2015 apar cu suprafețe pe care s-au aplicat udări și s-a livrat apă

  (Timiș Mureș Inferior, Dunăre Jiu, Prahova).

 • Conform datelor ANAR, în anii 2013, 2014 volumele de apă captate

  pentru irigații au fost sub nivelul celor propuse sau necesare cu mici

  excepții. În 2015 au fost însă bazine hidrografice în care volumele de

  apă captate pentru irigații au depășit mult nivelul volumelor

  propuse pentru irigații (Banat, Olt, Buzău, Ialomița).

  Există deci o tendință pozitivă în mentalitatea fermierilor care încep

  să înțeleagă necesitatea utilizării irigațiilor pentru a completa

  necesarul de apă al plantelor cultivate în momentele de consum

  maxim și în condiții de deficit de apă în sol.

  Concluzii