programul anual al achizitiilor publice - achizitii/plan achizitii 2019.pdfآ  ministerul...

Download PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE - Achizitii/Plan achizitii 2019.pdfآ  MINISTERUL AFACERILOR

Post on 07-Sep-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

  Valoarea estimată a

  contractului de

  achiziție

  publică/acordului-

  cadru

  Lei, fără TVA

  1 Gaze naturale 09123000-7 230,000.00

  230,000.00

  2 Electricitate 09310000-5 120,000.00

  120,000.00

  350,000.00

  Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă

  Inspectoratul Pentru Situaţii de Urgenţă " ŞERBAN CANTACUZINO" al judeţului Prahova

  COMPARTIMENTUL ACHIZITII PUBLICE

  Nr. din 27.12.2018

  PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE - 2019

  ART.BUG. 20.01.03 - Încălzit, iluminat

  TOTAL ART. BUG. 20.01.03

  Decembrie

  Nr.

  Crt.

  Tipul și obiectul contractului

  de achiziție publică/acordului-

  cadru

  Cod CPV Sursa de

  finanţare

  Data (luna)

  estimată pentru

  iniţierea

  procedurii

  Data (luna) estimată

  pentru atribuirea

  contractului de

  achiziție publică/

  acordului cadru

  Modalitatea de

  derulare a

  procedurii de

  atribuire

  Procedura

  stabilită/instrumente

  specifice pentru

  derularea procesului

  de achiziție

  Negociere fără

  publicare prealabilă a

  unui anunț de

  participare

  Ianuarie

  B u

  g et

  u l

  d e

  st at

  TOTAL GRUPA 09123000-7

  TOTAL GRUPA 09310000-5

  Offline

  Acord Cadru Ianuarie Decembrie Acord cadru

  încheiat de MAI

 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

  Valoarea estimată a

  contractului de achiziție

  publică/acordului-cadru

  Lei, fără TVA

  1 Contract servicii telefonie mobilă 64212000-5 10,000.00

  10,000.00

  2 Contract servicii telefonie fixă 64211200-0 3,000.00

  8,000.00

  3 Contract servicii semnătură electronică 79132100-9 130.00

  130.00

  18,130.00

  Modalitatea

  de derulare

  a procedurii

  de atribuire

  Bugetul

  de stat

  Acord cadru

  încheiat de

  MAI

  Cod CPV

  TOTAL ART.BUG. 20.01.08. (I.T.)

  Ianuarie DecembrieAcord Cadru

  Data (luna) estimată

  pentru iniţierea

  procedurii

  Nr.

  Crt.

  Data (luna) estimată

  pentru atribuirea

  contractului de achiziție

  publică/ acordului cadru

  Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă

  COMPARTIMENTUL ACHIZITII PUBLICE

  Nr. din 27.12.2018

  ART.BUG. 20.01.08. - Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Procedura

  stabilită/instrume

  nte specifice

  pentru derularea

  procesului de

  achiziție

  Tipul și obiectul contractului de achiziție

  publică/acordului-cadru

  Sursa de

  finanţar

  e

  PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE - 2019

  Inspectoratul Pentru Situaţii de Urgenţă " ŞERBAN CANTACUZINO" al judeţului Prahova

  TOTAL GRUPA 64211200-0

  TOTAL GRUPA 64212000-5

  TOTAL GRUPA 79132100-9

 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

  ART.BUG. 20.01.30 - Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

  Valoarea estimată a

  contractului de achiziție

  publică/acordului-cadru

  Lei, fără TVA

  1 Contract servicii antivirus 48760000-3 10,000.00

  10,000.00

  10,000.00

  Data (luna) estimată

  pentru atribuirea

  contractului de achiziție

  publică/ acordului cadru

  Modalitatea

  de derulare

  a procedurii

  de atribuire

  Bugetul de

  stat Acord Cadru Ianuarie Decembrie

  Acord cadru

  încheiat de

  MAI

  Nr.

  Crt.

  Tipul și obiectul contractului

  de achiziție

  publică/acordului-cadru

  Cod CPV Sursa de

  finanţare

  Procedura

  stabilită/instrume

  nte specifice

  pentru derularea

  procesului de

  achiziție

  Data (luna)

  estimată

  pentru

  iniţierea

  procedurii

  TOTAL GRUPA 48760000-3

  TOTAL ART.BUG. 20.01.30. (I.T.)

  Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă

  Inspectoratul Pentru Situaţii de Urgenţă " ŞERBAN CANTACUZINO" al judeţului Prahova

  COMPARTIMENTUL ACHIZITII PUBLICE

  Nr. din 27.12.2018

  PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE - 2019

 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

  Valoarea estimată a

  contractului de

  achiziție

  publică/acordului-

  cadru

  Lei, fără TVA

  1 Servicii de asigurari auto RCA 66516100-1 46,689.54

  46,689.54

  46,689.54

  Inspectoratul Pentru Situaţii de Urgenţă " ŞERBAN CANTACUZINO" al judeţului Prahova

  TOTAL GRUPA 66516100-1

  TOTAL ART. BUG. 20.30.03.

  Data (luna)

  estimată pentru

  atribuirea

  contractului de

  achiziție

  publică/

  acordului cadru

  Modalitatea de

  derulare a procedurii

  de atribuire

  B u

  g et

  u l

  d e

  st at

  Licitație organizată

  de IGSU cu

  încheiere de acord

  cadru

  2018 2020 Online

  Nr.

  Crt.

  Tipul și obiectul contractului de

  achiziție publică/acordului-cadru Cod CPV

  Sursa de

  finanţare

  Procedura

  stabilită/instrument

  e specifice pentru

  derularea

  procesului de

  achiziție

  Data (luna)

  estimată pentru

  iniţierea

  procedurii

  PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE - 2019

  Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă

  COMPARTIMENTUL ACHIZITII PUBLICE

  ART.BUG. 20.30.03 - Alte cheltuieli - Prime de asigurare non-viaţă

  Nr. din 27.12.2018

 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

  Valoarea estimată

  Lei, fără TVA

  1 Articole de papetărie şi alte articole din hârtie 30199000-0 8,000.00

  8,000.00

  2 Articole de birou 39263000-3 2,000.00

  2,000.00

  10,000.00

  TOTAL GRUPA 39263000-3

  B u

  g et

  u l

  d e

  st at

  Lunar in functie de

  creditele deschise Sfarsitul lunii

  TOTAL GRUPA 30199000-0

  TOTAL ART. BUG. 20.01.01

  Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă

  COMPARTIMENTUL ACHIZITII PUBLICE

  ANEXĂ PRIVIND ACHIZIȚIILE DIRECTE - 2019

  Nr. din 27.12.2018

  ART.BUG. 20.01.01- Furnituri de birou

  Inspectoratul Pentru Situaţii de Urgenţă " ŞERBAN CANTACUZINO" al judeţului Prahova

  Obiectul achiziţiei directe Data estimată

  pentru iniţiere

  Data estimată pentru

  finalizarea achiziţiei Cod CPV

  Sursa de

  finanţare

  Nr.

  Crt.

 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

  Valoarea estimată

  Lei, fără TVA

  1 Produse de curăţenie 39831240-0 6,000.00

  6,000.00

  6,000.00 B u

  g et

  u l

  d e

  st at Lunar in functie de

  creditele deschise Sfarsitul lunii

  Data estimată pentru

  finalizarea achiziţiei

  Nr.

  Crt. Obiectul achiziţiei directe Cod CPV

  Sursa de

  finanţare

  Data estimată

  pentru iniţiere

  TOTAL ART. BUG. 20.01.02

  ART.BUG. 20.01.02 - Materiale pentru curăţenie

  TOTAL GRUPA 39831240-0

  Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă

  Inspectoratul Pentru Situaţii de Urgenţă " ŞERBAN CANTACUZINO" al judeţului Prahova

  COMPARTIMENTUL ACHIZITII PUBLICE

  Nr. din 27.12.2018

  ANEXĂ PRIVIND ACHIZIȚIILE DIRECTE - 2019

 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

  Valoarea estimată

  Lei, fără TVA

  1 Lemn de foc 09110000-3 50,000.00

  50,000.00

  2 Becuri diverse 31531000-7 10,000.00

  10,000.00

  3 Tuburi fluorescente diverse 31532910-6 10,000.00

  10,000.00

  70,000.00

  B u

  g et

  u l

  d e

  st at

  Lunar in functie de

  creditele deschise Sfarsitul lunii

  TOTAL GRUPA 09110000-3

  TOTAL GRUPA 31531000-7

  TOTAL GRUPA 31532910-6

  TOTAL ART. BUG. 20.01.03

  Nr.

  Crt. Obiectul achiziţiei directe Cod CPV

  Sursa de

  finanţare

  Data estimată pentru

  iniţiere

  Data estimată pentru

  finalizarea achiziţiei

  Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă

  Inspectoratul Pentru Situaţii de Urgenţă " ŞERBAN CANTACUZINO" al judeţului Prahova

  COMPARTIMENTUL ACHIZITII PUBLICE

  Nr. din 27.12.2018

  ANEXĂ PRIVIND ACHIZIȚIILE DIRECTE - 2019

  ART.BUG. 20.01.03 - Încălzit, iluminat

 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

  Valoarea estimată

  Lei, fără TVA

  1 Salubritate 90511200-4 40,000.00

  40,000.00

  2 Apă și canal 65100000-4 50,000.00

  50,000.00

  90,000.00

  Departamentul pentru Situaţii de Urgenţ

Recommended

View more >