programos „finvalda maxi/mini demonstracija“ įdiegimas ir ... · programos įdiegimas...

Click here to load reader

Post on 23-May-2019

220 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Programos Finvalda Maxi/Mini demonstracija diegimas ir darbo pradia

Programa Finvalda Maxi/Mini demonstracija skirta programos bandymui kliento

darbo vietoje. Programa Finvalda Maxi/Mini demonstracija yra programos Finvalda

Maxi/Mini identikas prototipas, tik pritaikytas bandomajam naudojimui viename

kompiuteryje ir veikiantis ribot laik. iame dokumente odi derinys Mini/Maxi

reikia, kad is dokumentas aprao vienodai program Finvalda Maxi demonstracija

ir program Finvalda Mini demonstracija. Finvalda Maxi/Mini demonstracin programa yra skirta diegti vienoje Windows

operacinje sistemoje vienam demonstaraciniam periodui, kurio trukm yra 30 dien

nuo dienos, kada demonstracin programa bus diegta kompiuteryje. Laike

demostracinio periodo demostracin program galima paalinti ir vl diegti ir jos

demonstracinis periodas dl to nesikeiia. Pasibaigus demonstraciniam periodui

demonstracin programa toje opercinje sistemoje neveikia.

Finvalda Maxi/Mini programa naudoja papildomas programines komponentes, kurios turi bti diegtos kompiuteryje:

Microsoft .NET Framework 4 Extended

SAP Crystal Reports runtime engine for .NET Framework 4 (32-bit)

SQL Anywhere 10 arba 11 arba 12 Jeigu kompiuteryje atitinkamos komponents nra, tai jos diegimas yra pasilomas

automatikai. Visos ios papildomos komponents yra teisikai legalios naudoti su

Finvalda Maxi/Mini demonstracin programa.

Techniniai reikalavimai

Bet koks procesorius, palaikantis emiau ivardintas Windows operacines

sistemas.

Operacins sistemos visos Microsoft Windows iuo metu palaikomos

operacins sistemos.

Minimalus kiekis operatyvios atminties (RAM) ne didesnis nei minimalus

reikalaujamas atitinkamai operacinei sistemai.

Minimalaus atminties kiekis diske:

o Microsoft .Net Framework 4 - 850MB (2GB jei Windows yra 64 bit).

o SAP Crystal Reports runtime engine for .NET Framework 4 - 300MB.

o Finvalda Finvalda Maxi SQL Anywhere 10 demonstracija -100MB.

o Finvalda Finvalda Maxi/Mini demonstracins programos diegimui ir

naudojimui - 300MB. Programos uima apie 100MB. Kita reikalinga atmintis naudojama kaip darbin atmintis skaiiavimams ir ataskaitoms formuoti programos demonstracinio periodo metu.

Programos diegimas Programos Finvalda Maxi/Mini demonstracins versijos diegiamas

turi bti atliekamas su operacins sistemos administratoriaus teise. Programos Finvalda Maxi/Mini diegimui utenka vieno atitinkamo

programos diegimo paketo, kuris paprastai pateikiamas kaip

vykdomas failas personal-demo.exe arba mini-demo.exe (Pav. 1)

Paleidus programos diegimo paket, atsiveria langas "Finvalda Maxi demonstracija" diegimas" (Pav. 2)

ia su klaviu Browse... reikia pasirinkti katalog kompiuteryje, kur bus urayti

demonstracins programos diegimui reikalingi duomenys. Paspaudus klavi Install

diegimo paketas bus ipakuotas nurodytam kataloge. Toliau diegimo paketas atliks

kompiuterio patikrinim ir nustatys ar kompiuteryje yra visos programos veikimui

reikalingos komponents ir suformuos programos diegimo uduot.

Demonstracins programos diegimo uduot vykdys programa Finvalda maxi

diegjas (Pav. 3). Paspaudus klavi diegti, programa interneto pagalba atliks

reikalig pried atsisiuntim ir vykdys visus patvarkymus reikalinga tvarka. Jeigu

programai reikalinga komponent kompiuteryje jau yra, tai jos atsisiuntimas ir

diegimas nebus vykdomas. Kiekviena reikalinga komponent turi savo diegimo vedl ir savo diegimo taisykles.

Reikia tiksliai vykdyti diegimo vedlio instrukcijas ir, esant neaikumams, kreiptis

vedlio pagalb. Po to, kai visos programai Finvalda Maxi/Mini demonstracija reikalingos

komponents bus diegtos, startuos tiesioginis Finvalda Maxi/Mini demonstracija

diegjas.

Pirmas langas Finvalda Maxi/Mini demonstracija sranka parodo licencijos sutart

(Pav. 4). Reikia atydiai perskaityti licencijos sutart ir, jeigu slygos yra priimtinos,

udti varnel ant ymos Sutinku su licencijos sutarties slygomis ir paspausti

klavi Diegti. Diegimo metu Finvalda Maxi/Mini demonstracija programos bus raytos kompiuter

viskas paruota tam, kad bt galima startuoti ir dirbti su programa.

Programa beslygikai instaliuojasi sistemos 32 bit program pokatalog FVS

(pvz. C:\Program Files\FVS)

Skming programos diegimo pabaig parodo langas su tekstu Programos "Finvalda Maxi/Mini demonstracija" srankos vedlio nurodymai atlikti (Pav. 6).

Lange Finvalda maxi diegjas atvaizduotas suglaustas programos diegimo

uduoties veiksm protokolas (Pav. 7). ia taip pat yra nuoroda piln diegjo

protokol, kuris gali bti naudojamas nenumatytiems diegimo sutrikimams analizuoti.

Klavio Udaryti paspaudimas ubaigia diegimo proces ir program "Finvalda

Maxi/Mini demonstracija" galima bandyti.

Programos vykdymas

Darbalaukis

Po to, kai programa Finvalda Maxi/Mini demonstracija yra diegta

kompiuteryje, kiekvieno vartotojo darbalaukyje yra nuoroda

Finvalda bandomieji duomenys programos pavyzdin darbalauk (Pav. 8).

Programos darbalaukis (Finvalda darbalaukis) yra toks duomen

rinkinys, kuriame yra saugoma informacija apie duomen atvaizdavim programos Finvalda languose: pasirinkti laukai dialoguose, atvaizdavimo

sra sudtis, sra rykiavimo taisykls ir sra filtrai. Finvalda darbalaukyje tap

pat yra informacija apie tai, kur yra apskaitos duomen baz ir kokiu bdu jungiamasi

prie tos duomen bazs. Darbalaukio failas gali bti kopijuojamas, pervadinamas ir

perkeliamas kit viet, tuo tarpu, apskaitos duomen padtis ir

turinys dl to nesikeiia. Pats programos darbalaukis atvaizduojamas be rodyklyts

paveiksllio apatiniam kairiam kampe (Pav. 9). Su rodyklyte yra

ymima nuoroda darbalauk (Pav. 8). Programa Finvalda pasileidia

atvrus tiek Finvalda darbalauk tiek darbalaukio nuoruod.

Kiekvienas kompiuterio vartotojas gali turti savo atskir darbalauk arba visi

kompiuterio vartotojai gali naudotis vienu ir tuo paiu darbalaukiu. Kadangi

darbalaukyje yra saugoma informacija ir apie prieig prie vienos apskaitos duomen

bazs, tai suprantama, kiekvienos kitos mons apskaitai arba kiekvienai kitai

duomen bazei reikia sukurti atskir Finvalda darbalauk. Tam, kad sukurti savo Finvalda darbalauk, reikia paleisti Finvalda program atidarant

nuorod Windows darbalaukyje (Desktop-e) Finvalda bandomieji duomenys ir

urayti nauj darbalauk pasirinkus viet ir pavadinim. Tas atliekama per Finvalda

programos meniu Byla - Urayti kaip....

Prisistatymas

Kiekvienas programos Finvalda

paleidimas prasideda nuo prisistatymo.

Programos vartotojas veda Finvalda

vartotojo vard ir slaptaod (Pav. 10).

Vartotojo vardas ir slaptaodis yra

saugomi apskaitos duomen bazje ir po

prisistatymo vyksta atitikmens

sutikrinimas. Jeigu vienas i i dviej duomen neatitinka, programa nepasileidia.

Pirmasis programos Finvalda Maxi/Mini vartotojo prisistatymas vyksta nurodius

Finvalda vartotojo vard ADMIN. ir slaptaod admin. (takas naudojamas kaip

vardo ir slaptaodio dalis, kabuts ne). Tik tokiu vardu ir tokiu slaptaodiu gali bti

prienami programos duomenys pirm kart. ia didiosios raids yra vienareiks

maosioms alfabeto raidms. Kai programa paleista, vartotojas gali pasikeisti slaptaod ir sukurti kitus programos vartotojus.

Programa paruota darbui (Pav. 11). Programos lango kepurje yra raomas

demonstracijos galiojimo laikas.