programi - sah-zveza.si usposabljanja strokovnih...averbakh, y. (1994): chess endings: essential...

Download PROGRAMI - sah-zveza.si usposabljanja strokovnih...AVERBAKH, Y. (1994): Chess Endings: Essential Knowledge. Cadogan Books, London ... MI. Bell Howell Information and Learning Co. Chess

Post on 23-May-2018

224 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Pripravila Aljoa Grosar in Matja Mikac (oktober 2016) na osnovi programov usposabljanja strokovnih

  delavcev v ahu (avtor: Iztok Jelen, 2011) 1

  PROGRAMI

  USPOSABLJANJA STROKOVNIH DELAVCEV V AHU

  Podroje vzgoje in izobraevanja ter treniranja

 • Pripravila Aljoa Grosar in Matja Mikac (oktober 2016) na osnovi programov usposabljanja strokovnih

  delavcev v ahu (avtor: Iztok Jelen, 2011) 2

  Kazalo:

  A. Programska shema usposabljanja ............. 3

  B. Strokovne podlage

  1. Knjige, strokovni lanki

  2. Spletna uilnica z unimi e-gradivi, narti in didaktinimi

  pripomoki za triletni program izbirnega predmeta ah v slovenski

  osnovni oli

  3. Raunalniki ahovski igralni, izobraevalni in podatkovni

  programi

  ............. 4

  ............. 4

  ........... 10

  ........... 10

  C. Programi usposabljanja

  1. Strokovni delavec 1 ahovski mentor

  2. Strokovni delavec 2 ahovski intruktor

  3. Strokovni delavec 3 ahovski trener

  ........... 11

  ........... 11

  ........... 14

  ........... 17

 • Pripravila Aljoa Grosar in Matja Mikac (oktober 2016) na osnovi programov usposabljanja strokovnih

  delavcev v ahu (avtor: Iztok Jelen, 2011) 3

  A. PROGRAMSKA SHEMA USPOSABLJANJA

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Program

  (prvi del naziva):

  Trajanje

  usposabljanja:

  Program

  (drugi del naziva):

  Strokovni delavec 1 75 ur = 75 ur ahovski

  mentor

  Strokovni delavec 2 75 ur = 150 ur ahovski

  intruktor

  Strokovni delavec 3 150 ur = 300 ur ahovski

  trener

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Nazivi veljajo za standardni, pospeeni in hitropotezni ah.

  Programska shema temelji:

  (1) na potrebah za izvajanje vestopenjskega sistema vzgoje, izobraevanja in treniranja

  obetavnih ahistov, opredeljenega v Nacionalnem programu ahovske kulture (1991).

  Sistem, ki deluje od leta 1990 dalje, obsega:

  1. stopnja ahovska interesna dejavnost v osnovni oli, ahovski kroki, klubske ole.

  2. stopnja Republika mrea triletnih regijskih srednjih

  ahovskih ol - S

  Letni individualni programi

  spopolnjevanja obetavnih

  ahistov - LIPS.

  3. stopnja Republika vija ahovska ola V (triletni

  program)

  (2) na potrebi za dopolnitev 1. stopnje z osnovnimi ahovskimi olami, za otroke od 7. do

  10. leta starosti, po prilagojenem triletnem programu izbirnega predmeta ah v osnovni

  oli.

  Programi nadomeajo, posodabljajo, dopolnjujejo in nadgrajujejo sedanji sistem in programe

  usposabljanja strokovnih delavcev v ahu pri ahovski zvezi Slovenije, ki ga je pripravil Iztok

  Jelen (1.2.2011) in je obsegal 5 nazivov: 1. stopnja: ahovski mentor, 2. stopnja: uitelj

  osnovne ahovske ole, ahovski intruktor, 3. stopnja: uitelj srednje ahovske ole, ahovski

  trener.

  - Programi upotevajo, da se specialistine ahovske kompetence, ki jih odraajo ahovski nazivi in rejtingi, pridobivajo s samostojnim tudijem strokovne literature in vzporednim

  kronim izkustvenim uenjem iz lastne turnirske prakse. Zato obstoje znotraj istih stopenj

  usposobljenosti strokovnih delavcev razline ravni ahovskih specialistov, odvisno od

 • Pripravila Aljoa Grosar in Matja Mikac (oktober 2016) na osnovi programov usposabljanja strokovnih

  delavcev v ahu (avtor: Iztok Jelen, 2011) 4

  njihovega ahovskega naziva in rejtinga. Namen programov ni, da se v njihovem okviru

  pridobivajo visoke specialistine ahovske kompetence. Programi podajajo temeljne

  teoretske osnove ahovske igre in usposabljajo za pravilno nartovanje, vodenje in

  izvajanje vzgojno-izobraevalnega in trenerskega procesa, oziroma za didaktino in

  metodino pravilno posredovanje ahovskih znanj in vein. Sploni del usposabljanja

  lahko kandidat opravi tudi v okviru druge ustrezne intitucije (npr. Fakulteta za port,

  Olimpijski komite Slovenije).

  B. STROKOVNE PODLAGE

  Strokovne podlage ahovskega dela programa so spoznanja znanosti in spoznanja ahovske

  stroke, ki so pomembna za ahovsko podroje. Pri slednjih se programi opirajo zlasti na:

  - spoznanja klasikov ahovske teorije in prakse;

  - spoznanja katedre za teorijo in metodiko aha na Ruski dravni univerzi za telesno

  kulturo in port (RGUFK) ter katedre za pedagogiko in organizacijo ahovske

  dejavnosti na Ruski dravni socialni univerzi (RGSU);

  - spoznanja in izkunje dosedanjega razvojnega, vzgojno-izobraevalnega in

  trenerskega dela pri ahovski zvezi Slovenije in pri mednarodni ahovski zvezi FIDE;

  - spoznanja in izkunje uvajanja izbirnega predmeta ah v osnovno olo.

  1. Knjige, strokovni lanki

  ABRAMOV, S. P., Barski, V. L. (2009): ahmati, pervi god obuenia. Metodika provedenija

  zanjatij. Moskva: OOO Dajv, uebnoe posobie.

  ALEKSEJEV, N. G. (1990). ahmati i razvitije milenija. V: ahmati: nauka, opit, masterstvo.

  Uredil Zlotnik, B. A. Moskva: Visaja kola, str. 51-54.

  ANIEVA, V.E. (2002). etodieskije sobenosti individualizirovanogo naalnogo

  obuenija ahmatam detej mladogo kolnogo vozrasta. Moskva: Disertacija.

  RGFAK.

  AVERBAKH, Y. (1994): Chess Endings: Essential Knowledge. Cadogan Books, London.

  BAJEC, A. (1950): ahovska zaetnica. MK, Ljubljana.

  BARSKI, V. (2008). Uebnik ahmat dlja mladih kolnikov. Karvin v ahmatnom lesu.

  Hudonik Kasatkina, V. Moskva: OOO Dajv.

  BAVDEK, S. V. (1978): Prve poteze. ahovska zveza Gorenjske. Radovljica.

  BAVDEK S. V. (1992): V vrtincu mata: motivi in primeri, SIB, Cerklje.

  BAVDEK S. V. (1995): ah: igra in razvedrilo. Mladinska knjiga, Ljubljana.

  BIDEV, P. (1972): ah simbol kozmosa (Geneza ahovske igre od kineske astrologije do indijske

  mistike). Skopje: Organizacioni odbor ahovske olimpijade.

  BIEGLMAYER, CH. in drugi (1997). An investigation into the influence of physical fitness on

  the perfomance of league-ranking chess players. Institute for Medical and

  Chemical Laboratory Diagnosis, AKH, Vienna. V: FIDE Forum, Vol. XI No. 3.

  Str. 15-19.

  BIKOVA, E. P., LOKTEVA, T. I. (2010). ahmati dlja maliej (Izdanie tretje). Serija Mir

  vaego rebenka. Rostov na Donu: Feniks.

 • Pripravila Aljoa Grosar in Matja Mikac (oktober 2016) na osnovi programov usposabljanja strokovnih

  delavcev v ahu (avtor: Iztok Jelen, 2011) 5

  BLANCO, U. (2001). The Chess Teaching System. Caracas. Published by FIDE. Milano: Verpal.

  BOLOGAN, V.A. (1996). Struktura specialnoj podgotovlenosti ahmatistov visokoj

  kvalifikaciji. Moskva: Disertacija. RGFAK.

  BOTVINIK, M. M. (1978). Iskustvo li ahmati? V: Polveka v ahmatah. Fizkultura i sport.

  Moskva. Str. 258-266.

  CALDWELL, Susan (1990): Igramo ah. Cankarjeva zaloba. Ljubljana.

  CAPABLANCA J. R. (1979): Osnove aha. Sportska knjiga. Beograd

  CELONE, J. (2001). The Effects of a Chess Program on Abstract Reasoning and Problem-

  Solving in Elementary School Children. Ann Arbor, MI. Bell & Howell

  Information and Learning Co.

  Chess Tests Create Turbulence (2006). V: Steroid Nation (TM) An online journal looking at

  the use of anabolic steroids (and performance enhancing drugs PEDs, HGH) in

  sports, youth, and society. By Gary Gaffney, M.D., from the University of

  Iowa, College of Medicine. Pridobljeno 15. 6. 2008 s spletnega portala:

  http://grg51.typepad.com/steroid_nation/2006/11/chess_tests_cre.html.

  CHRISTIAEN, J. (1976). Chess and Cognitive Development. Doktorska disertacija. Prevedel

  Stanley Epstein. V: Ferguson, Robert (1995).

  Computers, Chess, and Cognition. (1990). Marsland, T. A., Schaeffer, J. Editors. Berlin:

  Springer-Verlag.

  DERVIEVI, E., VIDMAR, J. (2009). Vodi portne prehrane. Ljubljana: Fakulteta za

  port.

  DERVIEVI, E., HADI, V. (2009). portne pokodbe in prva pomo. Skripta za

  udeleence usposabljanj. Ljubljana: Fakulteta za port.

  DIDIKO V., A. (1989) Logika sovremenih ahmat. Minsk: Polimja

  DOROFEJEVA, A. G. (2009). Hou uitsja ahmatam! kolnji ahmatnji uebnik. Smolensk:

  Russian Chess House.

  DJAKOW, I. N., PETROWSKI, N. W. & RUDIK, P. A. (1927). Psychologie des

  Schachspiels. Berlin: de Gruyter.

  DVORECKI, M. I. (1990). Metodika raboti trenera s ahmatistami visih razrjadov. V:

  ahmati: nauka, opit, masterstvo. Uredil Zlotnik, B. A. Str. 11-115. Moskva:

  Visaja kola

  ESSEGERN, K. (1988). Is health maintained by playing chess? V: Importance of chess to

  education, science and culture. Abstracts of Papers. Special Course of the

  Dresden University of Technology.

  FERGUSON, R, C. (1988). Development of Reasoning and Memory through Chess. V:

  Ferguson (2007).

  FERGUSON, R., C. (1994). Teaching the Fourth R (Reflective Reasoning) through Chess.

  Doktorska disertacija.

  FERGUSON, R.. C. (1995). Chess in Education. Research summary. Paper Presented at the

  Chess in Education A Wise Move Conference, Borough of Manhattan

  Community College, New York, NY. Pridobljeno 25. 10. 2007 s

  http://www.gardinerchess.com/publicationsbenefits/ciers.pdf.

  FERGUSON, R. C. (2006). Teacher's Guide: Research and Benefits of Chess. Pridobljeno 11.

  10. 2006 s www.quadcitychess.com/benefits_of_chess.html.

  FRANKLIN, Benjamin (December 1786): Morals on Chess. Columbian M

Recommended

View more >