Programa metropolità d’educació ambiental

Download Programa metropolità  d’educació ambiental

Post on 02-Jan-2016

23 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Compartim un futur (EMA-AMB). Programa metropolit deducaci ambiental. DE QU PARLAREM?. Tipus daccions Objectius del programa Participants Qui fa les activitats Seguiment Ambientalitzaci Descripci de les accions Participaci 2008 Conclusions - futur. TIPUS DACCIONS. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

<ul><li><p>DE QU PARLAREM?Tipus daccionsObjectius del programaParticipantsQui fa les activitatsSeguimentAmbientalitzaciDescripci de les accionsParticipaci 2008Conclusions - futur</p></li><li><p>TIPUS DACCIONSVisites guiades a installacions Activitats a laulaTallers per actes escolar i familiarXerrades temtiques per adultsTallers participatius per immigrants</p></li><li><p>OBJECTIUSCOMPARTIM UN FUTURFomentar la sostenibilitat en lmbit competencial de lEMA-AMB: residus i aiguaComunicar: transparncia informativa Capacitar per a la participaci ciutadana en el medi ambient </p></li><li><p>PARTICIPANTS </p><p>Edat escolar provinents, educaci formal (el sistema educatiu institucionalitzat)educaci no formal (activitat educativa, organitzada i sistemtica fora de lmbit oficial)educaci informal (casals, esplais, fundacions del lleure...) </p></li><li><p>Adults majors 18 anys-,Pblic general organitzat (associacions, fundacions...)Collectius especfics (treballadors, immigrants...)Educaci formal (universitari, cicle FGP...) i no formal (cursos de formaci, gent gran...) </p><p>Familiar</p><p>Persones amb necessitats educatives especials i ambmobilitat reduda </p><p>mbit: 33 municipis EMA-AMB. 5% altres</p></li><li><p>QUI FA LES ACTIVITATS5 educadors ambientals: 4 visites i 4 activitats a laula i 2 resta dactivitats 2 persones per informar del programa i gestionar les reserves Montse/NriaServei dinformaci i reserves: dl. a dj. de 8 a 14h i de 15 a 17h i dv. de 9 a 15h.Llenges: catal, castell, angls i francs</p><p>Telf. 93 851 51 58email: compartim@amb.cat</p></li><li><p>SEGUIMENT </p><p>Dades de les entitats i dels participantsFulls davaluaci del responsable/grup i adults Fulls davaluaci de leducador ambientalAltres: entrevistes personals amb usuaris, observacions in situ, reunions mensuals amb el coordinador i trimestrals amb tot lequip deducadors</p><p>Continuat, trimestral i anual</p></li><li><p>Tipus de dades:Responsable del grup i adults: contingut, metodologia pedaggica, capacitat comunicativa, recursos educatius utilitzats, temporalitzaci de lactivitat, propostes de milloraEducador ambiental: grau de participaci dels participants, grau de participaci del responsable, grau de coneixement de la matria ...Consultes/propostes dels tcnics municipals: necessitats del territori</p></li><li><p>AMBIENTALITZACI </p><p>EMAS i ISO A14.001</p><p>Criteris ambientals integrats - gabinet i feina de camp-: disseny de les activitats, execuci, seguiment i gesti</p><p>Minimitzar limpacte ambiental - prioritzaci dels mitjans electrnics, ambientalitzaci de les installacions...- </p><p>Seguiment trimestral</p><p>Comproms de compensaci de les emissions relacionades amb els desplaaments </p></li><li><p>DESCRIPCI accions </p><p>Visites guiades a installacions Activitats a laulaTallers per actes escolar i familiarXerrades temtiques per adultsTallers participatius per immigrants</p></li><li><p>VISITES GUIADES </p><p>Qu? Conixer les funcions i competncies dEMA-AMBApropar les installacions al ciutad: context, funcions principals, diagrama de fluxos i tipus de tractamentSensibilitzaci ambiental: foment dhbits sostenibles</p><p>Per a qui? Grups organitzats i grups dindividus </p></li><li><p>VISITES RESIDUS</p></li><li><p>VISITES DEIXALLERIES</p></li><li><p>VISITES AIGUA</p></li><li><p>Com? Educador per grup (15 - 30 pers.). 130hSala deducaci ambientalCircuit de visitesRecursos educatius: mostres,dossiers educatius,fitxes descriptives, audiovisual, plnolProtocol dactuaci </p><p>Quan?Dl. a dv. 10h, 11.30h i 16h i Ds. 10h i 11.30hCompatibilitat amb la funci explotadora Variants: temps, manteniment, obres i imprevistos</p></li><li><p>VISITES 2008 - PARTICIPACIVisites a les plantes tractament de residusFont: Dades ambientals metropolitanes 2008</p></li><li><p>ACTIVITATS A LAULAQu i per a qui?</p><p>Coneix millor els residus!: tipus i % residus generats, cam de cada fracci i estratgies quotidianes de prevenci a partir 6 anys Coneix millor laigua!: tipus daigua (potable, depurada, dessalada i regenerada), procs de tractament, foment de ls responsable de laigua a partir 6 anys Consum responsable: anlisi del cicle de vida de productes ds quotidi, compra i consum responsable a partir 12 anys Realitat dels escolars: casa, escola, oci</p></li><li><p>Com? Educador per grup ( 25 30 pers.)1h.: 40 teoria (pwp) + 20 dinmica powerpoint i material de suportQuan? Dl. a dv. 9 - 20h i ds. 9 -14h i 16 - 20h</p><p>Dinmica - Coneix millor els residus!3 espais amb cartells a laula ( 3R) i desplaar-seConcurs: residu contenidor - installaci producte final - installaci i acci (3R)Joc de rol: municipi imaginari</p></li><li><p>Dinmica - Coneix millor laigua! </p><p>mots encreuats, sopa de lletres, joc vertader - falsobservaci de dissolucions i reproducci filtracijoc ds-despesa-estalvi i factura de laigua</p><p>Consum responsable Anlisi cicle vida de productes utilitzats pels alumnes:producci consum gesti residu. Alternatives als criterishabituals de compra</p></li><li><p>EL CICLE INTEGRAL DELS MATERIALS: ELS RESIDUS</p><p>Batxillerat</p></li><li><p>TALLERS PER ACTESQu i per a qui? Hbits de consum - us, tipus de productes, cicle de vida dels productes quotidians i criteris compra</p><p> Consum responsable escolar 1h ( joc de loca...) Consum responsable: estratgia de prevenci familiar- 30 On, quan i com?Campanyes de sensibilitzaci, setmana de..., dia de... Dl. a dv. 9 - 20h, ds. 9 - 14h i 16 - 20h i , dg. 9 - 14h.30 - 1h. Material lleuger. Repetible al llarg de lacte</p></li><li><p>XERRADES - ADULTS</p><p>Organitzacions i empresesLa generaci de residus a una instituci: prevenci i selecciConsum responsable, compres i contractaci a lempresa</p><p>Pblic generalLa gesti dels residus: el cicle de vida dels residusEl tractament de residus: tipus i installacionsDe les restes de menjar i jardineria en podem fer adobConsum responsable</p></li><li><p>Com?Educador per grup ( 30 - 50 pers.)1h: 40 teoria + 20 dinmicaPowerpoint i material de suport Adaptable - necessitats i expectatives particularsGrups - nivell similar coneixement de la matria</p><p>On? Local del sollicitantQuan? Dl. a dv. 9 - 20h i Ds. 9 - 14h i 16 - 20h.</p></li><li><p>Voleu saber-ne ms? Visiteu www.amb.cat</p><p>BONIFICACI PER BONES PRCTIQUES</p><p>Bonificaci en la TMTR (Taxa Metropolitana de Tractament de Residus)</p><p>Descomptes de fins el 14% en la taxa en funci del nmero de vegades que sutilitzen les deixalleries</p><p>Dades 2008: 36.738 carnets</p><p>Voleu saber-ne ms? Visiteu www.amb.cat</p><p>EL CICLE INTEGRAL DELS MATERIALS: ELS RESIDUS</p><p>Voleu saber-ne ms? Visiteu www.amb.cat</p><p>Factura tipus:TMTR</p><p>Utilitzaci de la recaptaci de la Taxa Metropolitana Tractament de Residus Municipals (TMTR): Tractament Reciclatge Valoritzaci dels residus municipals Deposici del rebuig Installacions de tractament i recollida</p><p>Es recapta per compte de lEntitat Metropolitana del Medi Ambient</p></li><li><p>TALLERS PARTICIPATIUSQu i per a qui? Qu hi pots fer tu?: prevenci i recollida selectiva, collectius immigrants</p><p>Com?Educador per grup 30 pers.- 1h. Dinmica grupPowerpoint, material de mostra Adaptable - necessitats i expectatives particularsGrups - nivell similar coneixement de la matria i capacitat de comprensi</p></li><li><p>PARTICIPACI COMPARTIM UN FUTUR - 2008Font: Dades ambientals metropolitanes 2008Total visites: 696Total participants: 12.644</p></li><li><p>ACTIVITATS RESERVADES</p><p>29 set. 2009</p></li><li><p>COMPARTIM UN FUTUR,09-10Tel. 93 851 51 58 // email: compartim@amb.cat</p></li><li><p>CONCLUSIONS futur</p><p>Sugerncies municipals i experincia dEMA-AMB</p><p>Inversi en Educaci Ambiental 2010- Execuci del programa: 100.000 euros - Equipar installacions i recursos educatius: 130.000 euros</p><p>Compartim un futur: continuar fomentant la sostenibilitat en lmbit dels residus i de laigua, comunicant i capacitant per a la participaci ciutadana en el medi ambient </p><p>www.amb.cat/web/emma/foment_sostenibilitat</p><p>GRCIES Teresa Lpez telf. 93 223 51 51 i tlopezg@amb.cat </p></li></ul>