programa eaj-pnv balmaseda

Download Programa EAJ-PNV Balmaseda

Post on 07-Mar-2016

219 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Programa electoral EAJ-PNV en Balmaseda para las elecciones municipales 2011

TRANSCRIPT

 • Programa PNV 13/05/2011 16:23 Pgina 1

 • 02 Programa

  Aldizkari bat eman dizuegu etabertan, era grafikoan, azken urteo-tan gure Hiribilduak izan dituenantzaldaketak gogoraraztensaiatzen ginen. Azken lau urteotanzehar gure herritarren bizitza kalita-tea hobetzen saiatzea helburunagusi izan duen guztion Hiribilduhonen aldeko gure lana erakuste-ra eman dizuegu.Azken urteotan nabarmen adierazi-ta eman dizueguna hauxe izan da:emandako hitza bete egiten dugula.Eta beraz, berbadunak gaituzue.Horixe da gure aurkezpenik hobere-na.Datozen urteotarako gure proiektu-rik nagusiena hauxe da: BizkaikoHiribildurik zaharrenaren eraldatze-ari ekiten jarraitzea udalerri moder-noa izatera iritsi dadin, zerbitzuugari baina batez ere kalitatezkoaklortzea eta egunetik egunera geroeta bizitza atsegingarriagoa izatekobizigune bilakatzea.

  Beste aldizkari horretan gure hauta-gai-zerrenda eta datozen urteotara-ko ditugun proiektuen berri ematengenizuen, eta horrekin aurkeztukogara datorren Maiatzaren 22an,igandez, ospatuko diren udal hau-teskundeetara. Hautagai-zerrendagaztea eta prestatua dugu, eskar-mentu handikoa, eta batez ere,Balmasedaren alde lanean gogotsueta ilusio handiz arituko dena.Gure konpromisoa lanerakoa duzu,aldeko lana. Balmasedarekikodugun gure konpromisoa, eraikitzenjarraitzea da, ez suntsitzea; egite-koa, ez desegitekoa; aurrera begira-koa, ez atzera egitekoa; arazoakbideratzea, ez sortzea. Gure kon-promisoa, beraz, ALDEKOA DA, ezkontrarakoa.Programa handinahi eta zehatzezgatozkizu, ekarpen berriak jasotze-ko jarrerez, eta gure egitasmohauekin Balmasedak hobera eginezjarraituko duenaz gain aurrerantzjoz ekingo duenaren ziurtasunezazaltzen gatzaizkizue.Horretarako datozen Maiatzaren22ko hauteskundeetan bozkagehienak lortzea ezinbesteko lehenurratsa dugu. Orain aurkezten dizki-zuegun proiektu guztiak egi bihurdaitezen, zuon konfiantza lortu

  behar dugu.Beraz, Balmasedaren alde bozkadezazuela eskatzen dizuegu,BAIEZKOA ematea eskatzen dizue-gu. Alkatetzarako Joseba M. ZorrillaIbez bozka dezazuela.Maiatzaren 22an, EAJ-PNV bozkaezazu, bozka Joseba M. Zorrillarenhautagai-zerrendari,Balmasedarentzat talderik onenari.Ez dizuegu hutsik egingo.

  EAJ-PNVribotua ematekoarrazoiak

  Programa PNV 13/05/2011 16:23 Pgina 2

 • Os hemos entregado una revis-ta, donde de forma grfica, tra-tamos de recordar la transfor-macin experimentada pornuestra Villa en los ltimosaos. Os mostramos el trabajoen positivo realizado en estosltimos cuatro aos, cuyo nicoobjetivo ha sido el tratar demejorar la calidad de vida denuestros vecinos y vecinas.Creo que en estos ltimos aoshemos demostrado que cumpli-mos lo que decimos, quesomos gente de fiar. Esta esnuestra tarjeta de presentacin.Nuestro principal proyecto paralos prximos aos es continuarcon la transformacin de la Villams antigua de Bizkaia, a fin deconvertirla en un municipiomoderno, con gran cantidad, ysobre todo calidad, de servi-cios, donde cada da sea msagradable vivir.

  En esta otra revista os presen-tamos nuestra candidatura ynuestros proyectos para losprximos aos, y con ello com-parecemos a las eleccionesmunicipales del prximo domin-go 22 de Mayo. Se trata de unacandidatura joven y preparada,con experiencia, de confianza, ysobre todo, con muchas ganase ilusin de trabajar en positivopor Balmaseda.Nuestro compromiso es traba-jar, y trabajar en positivo.Nuestro compromiso conBalmaseda es construir, no des-truir; es hacer, no deshacer; esavanzar, no retroceder; es solu-cionar los problemas, no crear-los. En definitiva nuestro com-promiso es EN POSITIVO, no ennegativo.Nos presentamos con un pro-grama ambicioso y concreto,abierto a nuevas aportaciones,y con la conviccin de que conestos proyectos Balmasedacontinuar mejorando y avan-zando.Pero para ello necesitamos queel da 22 de Mayo tengamos un

  apoyo mayoritario en forma devotos. Para poder llevar a cabotodos los proyectos que os pre-sentamos debemos obtenervuestra confianza. Por lo tanto, os pedimos quevotis EN POSITIVO, que votispor Balmaseda. Que votis paraAlcalde a Joseba M. ZorrillaIbez. El da 22 mayo vota EAJ-PNV,vota la candidatura de JosebaM. Zorrilla, el mejor equipo paraBalmaseda.No os defraudaremos.

  Programa 03

  Por qu votarEAJ-PNV?

  Programa PNV 13/05/2011 16:23 Pgina 3

 • Hautagaiak

  04 Programa

  EDAD: 43 AOSLICENCIADO EN DERECHO.ACTUAL ALCALDE DE LAVILLACONCEJAL DE CULTURA,DEPORTES Y FIESTASLEGISLATURA 1995-1999.ALCALDE 1999-2011

  ADINA: 43 URTEZUZENBIDEAN LIZENTZIATUAHIRIBILDUKO EGUNGOALKATEA. KULTURA, KIROLA ETAJAIETAKO ZINEGOTZIA1995-1999 LEGEGINTZAL-DIAN.ALKATEA 1999-2011

  JOSEBA M.ZORRILLAIBEZ

  Programa PNV 13/05/2011 16:23 Pgina 4

 • Los candidatos

  Programa 05

  EDAD: 37 AOSLICENCIADO ENECONMICASACTUAL CONCEJAL DEEDUCACION, EUSKERA,JUVENTUD Y DEPORTES.CONCEJAL 2003-2011.

  ADINA: 37 URTEEKONOMIA LIZENTZIATUAEGUNGO HEZKUNTZA,EUSKERA, GAZTERIAETA KIROLENZINEGOTZIA.ZINEGOTZIA 2003-2011

  ALVAROPARROBETANZOS

  Programa PNV 13/05/2011 16:23 Pgina 5

 • Hautagaiak

  06 Programa

  EDAD: 35 AOSTECNICO ESPECIALISTA ENLABORATORIO

  ADINA: 35 URTELABORATEGIKO TEKNIKARIESPEZIALISTA

  GARBIE SANTAMARINAPUENTE

  Programa PNV 13/05/2011 16:23 Pgina 6

 • Los candidatos

  Programa 07

  EDAD: 58 AOSASESOR FISCALACTUAL CONCEJAL DEEMPLEO, INDUSTRIA YTURISMO.CONCEJAL 1991-2011

  ADINA: 58 URTEAHOLKULARI FISKALAEGUNGO ENPLEGU,INDUSTRIA ETATURISMO ZINEGOTZIA.ZINEGOTZIA 1991-2011

  ALFONSOZUGASTIGOMEZ

  Programa PNV 13/05/2011 16:23 Pgina 7

 • Hautagaiak

  08 Programa

  EDAD: 44 AOSLICENCIADA EN PSI-COLOGIA

  ADINA: 44 URTEPSIKOLOGIANLIZENTZIATUA

  M. IOSUNESAINZ ALEJANDRE

  Programa PNV 13/05/2011 16:23 Pgina 8

 • Los candidatos

  Programa 09

  EDAD: 52DISEADOR GRAFICO

  ADINA: 52 URTEDISEINATZAILEGRAFIKOA

  KEPA INTXAURBEGONZLEZ

  Programa PNV 13/05/2011 16:23 Pgina 9

 • Hautagaiak

  10 Programa

  EDAD: 69 AOSJUBILADOACTUAL CONCEJAL DEOBRAS, PATRIMONIO,MONTES Y FIESTAS.CONCEJAL 2007-2011

  ADINA: 69 URTEERRETIRODUNAEGUNGO LAN,ONDARE, MENDI ETAJAIETAKO ZINEGOTZIA.ZINEGOTZIA 2007-2011

  JOSE MARIABIKANDIRUIZ

  Programa PNV 13/05/2011 16:23 Pgina 10

 • Los candidatos

  Programa 11

  IEDAD: 31 AOSINGENIERA DE TELECO-MUNICACIONES

  ADINA: 31 URTETELEKOMUNIKAZIOETA-KO INGENIARIA

  IRATXE ECHEVARRIASAINZEZQUERRA

  Programa PNV 13/05/2011 16:23 Pgina 11

 • Hautagaiak

  12 Programa

  EDAD: 62 AOSADMINISTRADORADOMSTICA

  ADINA: 62 URTEETXE-ADMINISTRATZAI-LEA

  TXONTXIGAZPIOSAMPAYO

  Programa PNV 13/05/2011 16:23 Pgina 12

 • Los candidatos

  Programa 13

  EDAD: 24 AOSLICENCIADA EN DERECHO

  ADINA: 24 URTEZUZENBIDEAN LIZENTZIATUA

  IANIRE GARDEAZABALIBAEZ

  Programa PNV 13/05/2011 16:23 Pgina 13

 • Hautagaiak

  14 Programa

  EDAD: 39 AOSEMPLEADO MUNICIPAL

  ADINA: 39 URTEUDAL LANGILEA

  OSCARGONZLEZGARCA

  Programa PNV 13/05/2011 16:23 Pgina 14

 • Los candidatos

  Programa 15

  EDAD: 26 AOSESTETICISTA

  ADINA: 26 URTEESTETIZISTA

  MAIALENVALLEJORODRGUEZ

  Programa PNV 13/05/2011 16:23 Pgina 15

 • Hautagaiak

  16 Programa

  EDAD: 32 AOSLICENCIADA EN PSICOPEDAGOGIA

  ADINA: 32 URTEPSICOPEDAGOGIANLIZENTZIATUA

  IZASKUNCANTERAMATEOS

  Programa PNV 13/05/2011 16:23 Pgina 16

 • Los candidatos

  Programa 17

  EDAD: 61 AOSTRABAJADOR PORCUENTA AJENA

  ADINA: 61 URTEBESTEREN MENPEKOLANGILEA

  JOSE M.LAISEKAGALARZA

  Programa PNV 13/05/2011 16:24 Pgina 17

 • Hautagaiak

  18 Programa

  EDAD: 54 AOSCOMERCIANTE

  ADINA: 54 URTEMERKATARIA

  M BEGOAGMEZRASINES

  Programa PNV 13/05/2011 16:24 Pgina 18

 • Los candidatos

  Programa 19

  EDAD: 35 AOSADMINISTRATIVA

  ADINA: 35 URTEADMINISTRATIBOA

  LEIREIBARGENALAVA

  Programa PNV 13/05/2011 16:24 Pgina 19

 • Programa PNV 13/05/2011 16:36 Pgina 20

 • Programa PNV 13/05/2011 16:36 Pgina 21

 • 22 Programa

  Ondoren, datozen urteotarako Balmasedarentzakogure proiektuak aurkeztuko dizkizuegu. 2020 urtean,azaltzen dizuguna bezalako Balmaseda izaterik nahibaduzu, baiezkoa bozka, bozka ezazu EAJ-PNV,bozka ezazu Joseba M. Zorrilla.

  Gure Hiribilduaren aldeko hainbat egitasmo ikaragarrigarrantzitsutan urte asko daramatzagu lanean etadatorren Legegintzaldian lan horien emaitzak jasotzeauste dugu. Hiru tokialdaketa garrantzitsuz ari gara:

  HAUTESKUNDE PROGRAMA: BALMASEDA 2020

  Alde Zaharreko erdigune-tik Hiribilduaren irteeraragasolindegia tokizaldatzea (egitasmo horreninguruan bai PSOE eta baiCLI ere, aurka agertu izan

  direna gogoratu beharra dago).Behin gasolindegia tokiz aldatuta,Foruen Enparantzan lurpeko par-kinga egin eta bertan urbanizazioberria ere egitea azaltzen da.

  Burdinbidea etaFEVEren geltokia eurenantzinako gunera tokizaldatzea, trenak egunSan Inaziori zeinHiribilduaren sarrerari,

  Teneriasi eta beste auzo batzueiere sorrarazten dien hiri-etenaezabatuz.

  Eta Fabio MurgarenTailerrak Rebollareratokiz aldatzea;Balmasedako enpresarikhandienaz hitz dagigu,eta enplegua sortzea

  bezain garrantzitsua dagoenazaintzea dela uste dugu, eta aregehiago kalitatezkoa denean(PSOEk gai hau Osoko UdalBatzarrera eraman izan duguneanaurkako bozka eman du).

  Balmaseda horretara irudikatu dezakezue?Guk lortu egingo dugu.

  Baina hori ez da dena zeren egi bihurtzeko ondorengo orrialdeotan zehaztera gatozkizun egitasmo etaideia asko eta asko ditugu.

  1 2 3

  Programa PNV 13/05/2011 16:24 Pgina 22

 • Programa 23

  PROGRAMA ELECTORAL: BALMASEDA 2020

  El traslado de la gasolineradel centro del CascoHistrico a la salida de laVilla (proyect

Recommended

View more >