PRograma de les Primeres Jornades Tic i Discapacitat

Download PRograma de les Primeres Jornades Tic i Discapacitat

Post on 12-Mar-2016

215 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Jornades desenvolupades el 15 de novembre de 2010 a iniciativa de la Fundacio Mas Alborna

TRANSCRIPT

<ul><li><p>15 de novembrede 2010</p><p>J o r n a d e s d ep u n t d e t r o b a d a</p><p>C a i x a F o r u mB a r c e l o n a</p><p>Jornades depunt de trobada</p><p>tecnologiadiscapacitat</p><p>Les primeres jornadesde punt de trobada</p><p>Les JORNADES-PUNT DE TROBADA en tecnologia idiscapacitat pretenen ser un espai per al coneixement,per a lintercanvi i per a la collaboraci entre lesnoves tecnologies i sector de la discapacitatintellectual.</p><p>Es tracta dun frum de participaci que es posa enmarxa com a reacci a la necessitat de posada encom de les diferents experincies que sestan fenta ttol individual al llarg del territori. L'objectiu, doncs,s articular un centre de coneixement i d'intercanvi d'experincies.</p><p>Impulsades per les fundacions Mas Alborn( w w w . m a s a l b o r n a . o r g ) i M a r e s m e(www.fundmaresme.com) es pretn posar la primerapedra a una srie de trobades peridiques entre lesentitats del sector de la discapacitat intellectual ambla finalitat de trobar aliances, idees i bones prctiques.</p><p>Dirigida a professionals, empreses, emprenedoria,administraci i sector, marquen un punt d'inflexien el futur de l'aplicaci de la tecnologia al sector dela discapacitat intel3lectual, ja que brinden unaexcellent oportunitat d'intercanvi entre els actorsque configuren el sector.</p><p>En aquesta primera edici, el tema central sn lesaplicacions de la tecnologia als Centres Ocupacionalsquedant altres aspectes com a futurs de temes dedebat a properes trobades.</p><p>| Localitzaci |CAIXAFRUM</p><p>Av. Francesc Ferrer i Gurdia, 6-808038 Barcelona</p><p>| Inscripcions (fins el 29 doctubre) |</p><p>Les inscripcions es faran noms a travsdel segent e-mail</p><p>jornades@masalborna.org</p><p>On sha dindicar: Nom i cognoms ; contacte (mail i telfon);organitzaci i crrec; taller al que es vol assistir (sales 1 o 2 ).</p><p>El preu per persona s de 50 i inclou: inscripci, esmorzar, dinari materials.Cal fer lingrs al segent compte bancari abans del 29 doctubre</p><p>2100 | 0821| 40| 0200578637</p><p>*Desprs daquesta data, lorganitzaci no garenteix les places ni lapossibilitat dassistncia.</p><p>| Ms informaci |Fundaci Privada Mas Alborn</p><p>t. 902 19 11 04 | jornades@masalborna.org |www.masalborna.org/ca/jornades.php</p><p>Organitza</p><p>Amb el suport</p><p>Patrocinen</p><p>Amb el suport</p><p>i n t e r c a n v i</p><p>b o n e s p r c t i q u e s</p><p>c o n e i x e m e n t</p><p>a l i a n c e si d e e s</p><p>n o v e s t e c n o l o g i e s</p><p>t r e b a l l e n x a r x a</p></li><li><p>9,00h Arribada i acreditacions</p><p>9,30h Benvinguda</p><p>Mart Sol, president de Mas Alborn. Marc Simn, director delrea dintegraci socia de l'Obra Social "la Caixa". Josep Gomis,president de DINCAT (Discapacitat intellectual Catalunya).</p><p>10,00 Xerrada 1</p><p>Les tecnologies i la discapacitat vistes des de ladministracii lemprenedoria</p><p>A crrec de Santiago Bellido, Judit March, Toni Mascar i CarlesMartn | Modera: Francesc Almacelles, gerent de DINCAT.</p><p>Exposici sobre la introducci de les tecnologies en tots elsaspectes de la vida, incloent lmbit de la discapacitat.Iniciatives existents per a no originar la fractura digital ilexclusi. Els recursos existents a ladministraci per a laposada en marxa dun projecte dintroducci de les novestecnologies a les entitats. Experincies des de lemprenedoriai possibles aplicacions a les entitats. Visi des del sector pera l'impuls d'un intercanvi de coneixements.</p><p>11.15h-11.45h Coffe break</p><p>12.00h Xerrada 2Les TIC i la discapacitat: fins a on es pot arribar?</p><p>A crrec de Borja Romero, Claudia Pealoza i Esteve Busc |Modera: Carlos Sopea, gerent de Viver de Bell-lloc.</p><p>Les aplicacions de les tecnologies a les activitats adreadesa les terpies per a les persones amb discapacitat (puntsforts i punts dbils). Solucions trobades i desenvolupamentscreats en aquest sentit: productes existents i projectes defutur. Experincia duna entitat: Fundaci El Maresme.</p><p>13.30 15.00h Dinar</p><p>Les ponncies BLOC TERICMAT</p><p>BLOC PRCTICTARDA</p><p>intercanvi d'experincies</p><p>Lespai de la tarda es concep com petits tallers de proximitat onshi exposen experincies dxit dentitats que han desenvolupatun projecte basat en la tecnologia. Es tracta dun punt de trobadaprctic de posada en com per a plantejar preguntes, dubtes,idees i iniciar projectes i treball en xarxa entre els participants.</p><p>15.00 17.00h Bones prctiques</p><p>Sala_1 |</p><p>|Messenger visual. Missatgeria instantnia basada en larepresentaci de paraules i conceptes a travs d'iconesper a millorar la comunicaci. (Fundaci El Maresme,Matar). A crrec de Sandra Delgado, Tcnica de lrea dInnovaci.</p><p>|Projecte Armoni. Aplicaci informtica tctil que potencial'estimulaci cerebral i sensorial a travs d'activitats dememria, lgica, motricitat fina, coordinaci ... (FundaciAve Maria, Sitges). A crrec d'Antoni Reverter, director.</p><p>Moderador: Borja Romero.</p><p>Sala_2 |</p><p>|Taller de comunicaci augmentativa "SAC" a travs dela tecnologia implantat al Centre Ocupacional (FundaciGinac, Valls). A crrec de Carme Ferr, directora del CentreOcupacional i Sonia Gmez, monitora encarregada de l'activitat.</p><p> |La Productora. Taller de producci audiovisual iconeixement de les tecnologies al Centre Ocupacional(Fundaci Mas Alborn, Olrdola). A crrec de Josep Vilamaj,director del Centre Ocupacional i Alexis Masdeu, rea de comunicaci.</p><p>Moderadora: Carmen Camacho, directora del Centre Ocupacionalde Tallers Bellvitge.</p><p>17,15h Lectura del manifest de les JornadesLectura del resum del que han suposat les Jornades imanifest de les jornades, a crrec de Joaquim Martrat,director de Tegar (Tallers especials del Garraf)</p><p>17,30h Cloenda</p><p>Santiago Bellido | Llicenciat en Psicopedagogia, diplomat enEducaci Social i Mster en Gesti de Poltiques Educatives alAdministraci Local i Gesti de Projectes i Serveis Personalsa lAdministraci Local. Actualment treballa a la Secretaria deTelecomnicacions. Ha collaborat en projectes dinclusi social,treball comunitari, orientaci laboral, formaci i protecci ala infncia i ladolescncia.</p><p>Esteve Busc | Diplomat en Treball Social per la Universitatde Barcelona, s el cap de lrea dInnovaci i Comunicacide la Fundaci El Maresme.Postgraduat en Terpia Familiar iCounselling per la Universitat Ramon Llull. Postgraduat endirecci i gesti dorganitzacions no lucratives i deconomiasocial per la Universitat Ramon Llull.</p><p>Judit March | Llicenciada en Psicologia i Mster en Logopdia,especialitzada en psicopatologia infantil. Actualment scoordinadora de les rees datenci preco i Educaci de Dincat.Ha treballat anteriorment com a psicloga infantil i juvenil endiferents entitats relacionades amb latenci amb nens i nenesamb necessitats educatives especials.</p><p>Carles Martn | Enginyer de Telecomunicacions, creador de laFundaci SISOSCAT. Va ser Secretari General d'IQUA i tambper a la Societat de la Informaci de la Generalitat. Va promourei ser el 1r Deg del Collegi dEnginyers de Telecomunicacions. Avuipresideix lassociaci catalana denginyers de Telecomunicaci,s professor associat de la UPF i director de la publicacitecnolgica digital Tecnonews.</p><p>Toni Mascar | Emprenedor i expert en mrqueting icomunicaci on-line, s pioner en el mn d'Internet aEspanya i fundador d'eMascar Crossmedia, consultoraespecialitzada en solucions d'innovaci, Internet iemprenedoria per a organitzacions basades en les novestecnologies (www.emascaro.com).</p><p>Borja Romero | Enginyer tcnic de Telecomunicacions idirector de BJ Adaptaciones, empresa especialitzada en lacreaci, producci i distribuci de tecnologia de suport al'autonomia de persones amb discapacitat (www.bj-adaptaciones.com).</p><p>Claudia Pealoza | Licenciada en psicologia, postgraduadaen actualitzaci en psicopatologia clnica per la Universitatde Barcelona. Actualment n's professora associada imembre de l'equip d'investigaci sobre l'aplicaci de novestecnologies en ps icologia c l n ica i de la sa lut .</p></li></ul>