PROGRAMA DE FISIOPATOLOGIA - uv.es ?· Harrison’s: Principios de Medicina Interna. ... Principios…

Download PROGRAMA DE FISIOPATOLOGIA - uv.es ?· Harrison’s: Principios de Medicina Interna. ... Principios…

Post on 10-Jun-2018

217 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>PROGRAMA DE FISIOPATOLOGIA. CURS 2009-2010. </p><p>LLICENCIATURA DE FARMCIA. 2on</p><p> CURS. GRUP A </p><p>Professor coordinador de tots els grups de l'assignatura </p><p>Dr. Francisco Javier Miranda Alonso. </p><p>Professors </p><p>Dr. Francisco Javier Miranda Alonso (responsable del grup A) </p><p>Dra. Elena Obrador Pla </p><p>Dr. Javier Pereda Cervera. </p><p>Dr. Antonio M. Prez Muoz. </p><p>Crrega lectiva </p><p> 6 crdits terics. </p><p>Objectius </p><p>Aportar a l'estudiant de la Llicenciatura en Farmcia els coneixements necessaris de </p><p>Fisiopatologia per a comprendre les bases essencials de les distintes malalties, a fi de fer-</p><p>li assequibles altres matries de la Llicenciatura, com les de tipus farmacolgic i la </p><p>d'Anlisis Biolgiques i Diagnstic de Laboratori. Subministrar-li el coneixement de la </p><p>terminologia mdica imprescindible per a l'exercici de la seua professi, reafirmant a ms, </p><p>el carcter sanitari de la mateixa. </p><p>Sistema d'avaluaci </p><p>Cada estudiant ha d'examinar-se en el grup en qu estiga matriculat. </p><p>Donat el carcter quadrimestral de l'assignatura, no es realitzar examen parcial. </p><p>Es realitzar un examen del temari complet, que es convocar en els taulers d'anuncis </p><p>d'acord amb el calendari d'exmens aprovat per la Junta de Centre. </p><p>Tipus d'examen </p><p>L'examen ser escrit, amb preguntes obertes i/o de test. </p><p>Horari de tutories: </p><p>L'horari de tutories de cada professor est exposat en el tauler d'anuncis del Departament. </p></li><li><p>BIBLIOGRAFIA GENERAL </p><p> De Castro del Pozo, S.: Manual de Patologa General. Ed. Masson. </p><p> Esteller, A. y Cordero, M: Fundamentos de Fisiopatologa. Ed. McGraw-Hill </p><p>Interamericana. </p><p> Farreras, V.: Medicina Interna. Ed. Harcourt. </p><p> Garca Conde, J.: Patologa general: semiologa clnica y fisiopatologa. Ed. McGraw-</p><p>Hill Interamericana. </p><p> Guyton, A.: Tratado de Fisiologa Mdica. Ed. McGraw-Hill Interamericana. </p><p> Harrisons: Principios de Medicina Interna. Ed. McGraw-Hill Interamericana. </p><p> Kumar, V.; Cotran, R. y Robbins, S.: Robbins Patologa Humana. Elsevier Science </p><p> Laso, F.J. Patologa General. Introduccin a la medicina clnica. Ed. Masson. </p><p> Prez Arellano, J.L.: Sisinio de Castro. Manual de Patologa general (Nova edici del </p><p>Castro del Pozo). Ed. Masson. </p><p>BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA </p><p> Anderson, D.: Diccionario MOSBY Medicina, Enfermera y Ciencias de la Salud. Ed. </p><p>Elsevier Science. </p><p> Andreoli, T.; Carpenter, Ch.; Griggs, R. y Loscalzo, J.: Cecil Medicina Interna. Ed. </p><p>Elsevier Science. </p><p> Beers, M. y Berkow, R.: El Manual Merck de Diagnstico y Tratamiento. Ed. Elsevier </p><p>Science. </p><p> Dorland, Diccionario Enciclopdico Ilustrado de Medicina. Ed. McGraw-Hill </p><p>Interamericana. </p><p> Farreras, V.: Medicina Interna. Ed. Harcourt. </p><p> Harrisons: Principios de Medicina Interna. Ed. McGraw-Hill Interamericana. </p><p> Kumar, V.; Cotran, R. y Robbins, S.: Robbins Patologa Humana. Ed. Elsevier Science. </p><p> Netter, F.: Coleccin Ciba de Ilustraciones Mdicas. Ed. Salvat. </p><p> Pfreundschuh, M. y Schlmerich, J.: Fisiopatologa y Bioqumica. Ed. Harcourt. </p><p> Robbins, S.L.: Patologa Estructural y Funcional. Ed. McGraw-Hill Interamericana. </p></li><li><p>TEMES INTRODUCCI (Prof. Miranda) </p><p>Tema 1.- Introducci a la Fisiopatologia. (8-II-2010) </p><p>PART GENERAL (Prof. Pereda) </p><p>Tema 2.- Adaptaci, lesi i mort cellulars. (9-II-2010) </p><p>Tema 3.- Inflamaci. (10 i 11-II-2010) </p><p>Tema 4.- Febre. (15-II-2010) </p><p>Tema 5.- Reacci general a les situacions d'estrs. (16-II-2010) </p><p>Tema 6.- Fisiopatologia de l'envelliment. (17-II-2010). </p><p>Tema 7.- Fisiopatologia de les malalties causades per agents vius. (18-II-2010). </p><p>Tema 8.- Neoplasies. (22 i 23-II-2010) </p><p>Tema 9.- Els factors ambientals com a causa de malaltia. (24,25-II-y 1-III-2010) </p><p>Tema 10 Alteracions de l'equilibri hdric i electroltic. (Prof. Miranda, 2,3-III-2010) </p><p>Tema 11.- Alteracions de l'equilibri cid-bsic. (Prof. Miranda, 4-III-2010) </p><p>Tema 12.- Fisiopatologia de la immunitat. (8-III-2010). </p><p>FISIOPATOLOGA RESPIRATRIA (Prof. Miranda) </p><p>Tema 13.- Manifestacions de la patologia respiratria. (9, 10-III-2010) </p><p>Tema 14.- Insuficincia respiratria. (11-III-2010) </p><p>Tema 15.- Fisiopatologia de la pleura i altres sndromes de la patologia respiratria (22-</p><p>III-2010) </p><p>Tema 16.- Fisiopatologia de la circulaci pulmonar. (23-III-2010) </p><p>HEMATOLOGA (Prof. Prez) </p><p>Tema 17. Fisiopatologia de la srie roja. (24,25-III-2010) </p><p>Tema 18.- Fisiopatologia de la srie blanca. (29, 30-III-2010) </p><p>Tema 19.- Fisiopatologia de l'hemostsia. (31-III-2010) </p><p>FISIOPATOLOGA CARDIOVASCULAR (Prof. Miranda) </p><p>Tema 20.- Alteracions del ritme cardac (13-IV-2010) </p><p>Tema 21.- Fisiopatologia de la insuficincia cardaca. (14-IV-2010) </p><p>Tema 22.- Fisiopatologia del xoc circulatori. (15-IV-2010) </p><p>Tema 23.- Insuficincia coronria. (19-IV-2010) </p><p>Tema 24.- Fisiopatologia de la hipertensi arterial. (20-IV-2010) </p></li><li><p>FISIOPATOLOGA RENAL (Prof. Miranda) </p><p>Tema 25.- Manifestacions de la patologia renal. (21-IV-2010) </p><p>Tema 26.- Insuficincia renal aguda. (22-IV-2010) </p><p>Tema 27.- Insuficincia renal crnica. (26-IV-2010) </p><p>Tema 28.- Sndromes de la patologia renal. (27-IV-2010) </p><p>FISIOPATOLOGA DIGESTIVA (Prof. Miranda) </p><p>Tema 29.- Manifestacions de la patologia digestiva. (28-IV-2010) </p><p>Tema 30.- Fisiopatologia de la motilitat i el trnsit en el tub digestiu. (29-IV-2010) </p><p>Tema 31.- Fisiopatologia de la secreci i labsorci en el tub digestiu (3-V-2010) </p><p>Tema 32.- Fisiopatologia de la lcera gastroduodenal. (4-V-2010) </p><p>Tema 33.- Fisiopatologia del fetge i de les vies biliars. (5,6-V-2010) </p><p>FISIOPATOLOGA DEL SISTEMA ENDOCR (Prof. Obrador) </p><p>Tema 34.- Fisiopatologia de l'eix hipotlam-hipofisi. (10,11-V-2010) </p><p>Tema 35.- Fisiopatologia de la glndula tiroidal. (12-V-2010) </p><p>Tema 36.- Fisiopatologia del metabolisme fosfoclcic. (13-V-2010) </p><p>Tema 37.- Hiper- e hipogonadismes. (17,18-V-2010) </p><p>Tema 38.- Fisiopatologia de les glndules suprarrenals. (19-V-2010) </p><p>Tema 39.- Fisiopatologia del pncrees endocr. (20,24-V-2010) </p><p>Tema 40.- Alteracions del creixement i del desenvolupament. (25-V-2010) </p><p>FISIOPATOLOGA DEL SISTEMA NERVIS (Prof. Miranda) </p><p>Tema 41.- Fisiopatologia de la sensibilitat. (26-V-2010) </p><p>Tema 42.- Fisiopatologia de la motilitat. (27-V-2010 i 31-V-2008) </p><p>Tema 43.- Fisiopatologia del son i de la conscincia. (1-VI-2010) </p><p>Tema 44.- Fisiopatologia de les funcions cognitives superiors. (2-VI-2010) </p><p>Tema 45.- Cefalees. (3-VI-2010) </p></li></ul>

Recommended

View more >