PROGRAMA DE FISIOPATOLOGIA - uv.es ?· Harrison’s: Principios de Medicina Interna. ... Principios…

Download PROGRAMA DE FISIOPATOLOGIA - uv.es ?· Harrison’s: Principios de Medicina Interna. ... Principios…

Post on 10-Jun-2018

214 views

Category:

Documents

1 download

TRANSCRIPT

 • PROGRAMA DE FISIOPATOLOGIA. CURS 2009-2010.

  LLICENCIATURA DE FARMCIA. 2on

  CURS. GRUP A

  Professor coordinador de tots els grups de l'assignatura

  Dr. Francisco Javier Miranda Alonso.

  Professors

  Dr. Francisco Javier Miranda Alonso (responsable del grup A)

  Dra. Elena Obrador Pla

  Dr. Javier Pereda Cervera.

  Dr. Antonio M. Prez Muoz.

  Crrega lectiva

  6 crdits terics.

  Objectius

  Aportar a l'estudiant de la Llicenciatura en Farmcia els coneixements necessaris de

  Fisiopatologia per a comprendre les bases essencials de les distintes malalties, a fi de fer-

  li assequibles altres matries de la Llicenciatura, com les de tipus farmacolgic i la

  d'Anlisis Biolgiques i Diagnstic de Laboratori. Subministrar-li el coneixement de la

  terminologia mdica imprescindible per a l'exercici de la seua professi, reafirmant a ms,

  el carcter sanitari de la mateixa.

  Sistema d'avaluaci

  Cada estudiant ha d'examinar-se en el grup en qu estiga matriculat.

  Donat el carcter quadrimestral de l'assignatura, no es realitzar examen parcial.

  Es realitzar un examen del temari complet, que es convocar en els taulers d'anuncis

  d'acord amb el calendari d'exmens aprovat per la Junta de Centre.

  Tipus d'examen

  L'examen ser escrit, amb preguntes obertes i/o de test.

  Horari de tutories:

  L'horari de tutories de cada professor est exposat en el tauler d'anuncis del Departament.

 • BIBLIOGRAFIA GENERAL

  De Castro del Pozo, S.: Manual de Patologa General. Ed. Masson.

  Esteller, A. y Cordero, M: Fundamentos de Fisiopatologa. Ed. McGraw-Hill

  Interamericana.

  Farreras, V.: Medicina Interna. Ed. Harcourt.

  Garca Conde, J.: Patologa general: semiologa clnica y fisiopatologa. Ed. McGraw-

  Hill Interamericana.

  Guyton, A.: Tratado de Fisiologa Mdica. Ed. McGraw-Hill Interamericana.

  Harrisons: Principios de Medicina Interna. Ed. McGraw-Hill Interamericana.

  Kumar, V.; Cotran, R. y Robbins, S.: Robbins Patologa Humana. Elsevier Science

  Laso, F.J. Patologa General. Introduccin a la medicina clnica. Ed. Masson.

  Prez Arellano, J.L.: Sisinio de Castro. Manual de Patologa general (Nova edici del

  Castro del Pozo). Ed. Masson.

  BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA

  Anderson, D.: Diccionario MOSBY Medicina, Enfermera y Ciencias de la Salud. Ed.

  Elsevier Science.

  Andreoli, T.; Carpenter, Ch.; Griggs, R. y Loscalzo, J.: Cecil Medicina Interna. Ed.

  Elsevier Science.

  Beers, M. y Berkow, R.: El Manual Merck de Diagnstico y Tratamiento. Ed. Elsevier

  Science.

  Dorland, Diccionario Enciclopdico Ilustrado de Medicina. Ed. McGraw-Hill

  Interamericana.

  Farreras, V.: Medicina Interna. Ed. Harcourt.

  Harrisons: Principios de Medicina Interna. Ed. McGraw-Hill Interamericana.

  Kumar, V.; Cotran, R. y Robbins, S.: Robbins Patologa Humana. Ed. Elsevier Science.

  Netter, F.: Coleccin Ciba de Ilustraciones Mdicas. Ed. Salvat.

  Pfreundschuh, M. y Schlmerich, J.: Fisiopatologa y Bioqumica. Ed. Harcourt.

  Robbins, S.L.: Patologa Estructural y Funcional. Ed. McGraw-Hill Interamericana.

 • TEMES INTRODUCCI (Prof. Miranda)

  Tema 1.- Introducci a la Fisiopatologia. (8-II-2010)

  PART GENERAL (Prof. Pereda)

  Tema 2.- Adaptaci, lesi i mort cellulars. (9-II-2010)

  Tema 3.- Inflamaci. (10 i 11-II-2010)

  Tema 4.- Febre. (15-II-2010)

  Tema 5.- Reacci general a les situacions d'estrs. (16-II-2010)

  Tema 6.- Fisiopatologia de l'envelliment. (17-II-2010).

  Tema 7.- Fisiopatologia de les malalties causades per agents vius. (18-II-2010).

  Tema 8.- Neoplasies. (22 i 23-II-2010)

  Tema 9.- Els factors ambientals com a causa de malaltia. (24,25-II-y 1-III-2010)

  Tema 10 Alteracions de l'equilibri hdric i electroltic. (Prof. Miranda, 2,3-III-2010)

  Tema 11.- Alteracions de l'equilibri cid-bsic. (Prof. Miranda, 4-III-2010)

  Tema 12.- Fisiopatologia de la immunitat. (8-III-2010).

  FISIOPATOLOGA RESPIRATRIA (Prof. Miranda)

  Tema 13.- Manifestacions de la patologia respiratria. (9, 10-III-2010)

  Tema 14.- Insuficincia respiratria. (11-III-2010)

  Tema 15.- Fisiopatologia de la pleura i altres sndromes de la patologia respiratria (22-

  III-2010)

  Tema 16.- Fisiopatologia de la circulaci pulmonar. (23-III-2010)

  HEMATOLOGA (Prof. Prez)

  Tema 17. Fisiopatologia de la srie roja. (24,25-III-2010)

  Tema 18.- Fisiopatologia de la srie blanca. (29, 30-III-2010)

  Tema 19.- Fisiopatologia de l'hemostsia. (31-III-2010)

  FISIOPATOLOGA CARDIOVASCULAR (Prof. Miranda)

  Tema 20.- Alteracions del ritme cardac (13-IV-2010)

  Tema 21.- Fisiopatologia de la insuficincia cardaca. (14-IV-2010)

  Tema 22.- Fisiopatologia del xoc circulatori. (15-IV-2010)

  Tema 23.- Insuficincia coronria. (19-IV-2010)

  Tema 24.- Fisiopatologia de la hipertensi arterial. (20-IV-2010)

 • FISIOPATOLOGA RENAL (Prof. Miranda)

  Tema 25.- Manifestacions de la patologia renal. (21-IV-2010)

  Tema 26.- Insuficincia renal aguda. (22-IV-2010)

  Tema 27.- Insuficincia renal crnica. (26-IV-2010)

  Tema 28.- Sndromes de la patologia renal. (27-IV-2010)

  FISIOPATOLOGA DIGESTIVA (Prof. Miranda)

  Tema 29.- Manifestacions de la patologia digestiva. (28-IV-2010)

  Tema 30.- Fisiopatologia de la motilitat i el trnsit en el tub digestiu. (29-IV-2010)

  Tema 31.- Fisiopatologia de la secreci i labsorci en el tub digestiu (3-V-2010)

  Tema 32.- Fisiopatologia de la lcera gastroduodenal. (4-V-2010)

  Tema 33.- Fisiopatologia del fetge i de les vies biliars. (5,6-V-2010)

  FISIOPATOLOGA DEL SISTEMA ENDOCR (Prof. Obrador)

  Tema 34.- Fisiopatologia de l'eix hipotlam-hipofisi. (10,11-V-2010)

  Tema 35.- Fisiopatologia de la glndula tiroidal. (12-V-2010)

  Tema 36.- Fisiopatologia del metabolisme fosfoclcic. (13-V-2010)

  Tema 37.- Hiper- e hipogonadismes. (17,18-V-2010)

  Tema 38.- Fisiopatologia de les glndules suprarrenals. (19-V-2010)

  Tema 39.- Fisiopatologia del pncrees endocr. (20,24-V-2010)

  Tema 40.- Alteracions del creixement i del desenvolupament. (25-V-2010)

  FISIOPATOLOGA DEL SISTEMA NERVIS (Prof. Miranda)

  Tema 41.- Fisiopatologia de la sensibilitat. (26-V-2010)

  Tema 42.- Fisiopatologia de la motilitat. (27-V-2010 i 31-V-2008)

  Tema 43.- Fisiopatologia del son i de la conscincia. (1-VI-2010)

  Tema 44.- Fisiopatologia de les funcions cognitives superiors. (2-VI-2010)

  Tema 45.- Cefalees. (3-VI-2010)

Recommended

View more >