Programa 2011 Medicina Interna Semanal

Download Programa 2011  Medicina Interna Semanal

Post on 18-Aug-2015

557 views

Category:

Documents

0 download

TRANSCRIPT

  1. 1. WZKZ D hZ^K D//E /EdZE ^D ED/ZK^ HKD ZK y DE /E/K d/sKWddD ^ /// : WZ/ /E//K dZ:K^ WZ d/K^^ , ,/EWD zK, //EWs/s// Z/ K:hE/K W y DE W Z/Dd/ EW,W:h/K /// ^/DWK^/K Dhd//^/W/E Z/K ^ hD ^/DWK^/KE ^Z^K /EsZE Z^K /EsZEK^dKZ/,Z// ,EdZ dZ:Kdh / /KEs ,W ,y DE W Z/ ^Wd/D d ,sKh/KE dZ:K^ KZZ/K^W ,^ W^ D d KdhZ^DD :EdZdZ:K^ ZWZK K^s Dd
  2. 2. EKs/D ^d W ^/ E Dy DE W Z/ Z //E///D /E//EdZ/WKD ^

Recommended

View more >